English

Ing. Eva Vítková, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. KOVÁŘOVÁ, H.; VAŘBUCHTA, P.; VÍTKOVÁ, E., DOPAD INVESTIČNÍHO PROJEKTU NA VÝVOJ SPOLEČNOSTI V RÁMCI MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2018
 2. ŠČEVÍK, V.; VÍTKOVÁ, E., OPTIMALIZACE REŽIJNÍCH NÁKLADŮ STAVEBNÍ ZAKÁZKY , příspěvek na konferenci Juniorstav 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, VUT V Brně, FAST, Brno, 2018

2017

 1. ŠČEVÍK, V.; VÍTKOVÁ, E., Optimization of overhead costs of a construction contract, příspěvek na konferenci 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society", ISSN 1849-7535, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, 2017
 2. SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E., Relationship macroeconomic indicators with financial stability of construction companies in the Czech Republic, příspěvek na konferenci 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society", ISSN 1849-7535, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, 2017
 3. VÍTKOVÁ, E.; CHOVANCOVÁ, J.; VESELÝ, D., Value Driver and Its Impact on Operational Profit in Construction Company, článek v Procedia Computer Science, ISSN 1877-0509, Elsevier, Barcelona, 2017
 4. VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V.; ONDRUŠKOVÁ, E., Value of Construction Company and its Dependence on Significant Variables , článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, IOP Publishing Ltd , UK, 2017
 5. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E., Life-Cycle Costs in Economic Analysis of Road Infrastructure Projects, příspěvek na konferenci 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ORGANIZATION, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT IN CONSTRUCTION - CONFERENCE PROCEEDINGS, ISBN 978-953-8168-21-5, Croatian Association for Construction Management, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Záhřeb, 2017
 6. VAŘBUCHTA, P.; KOVÁŘOVÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E., Risk variables in evaluation of transport projects, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, 2017
 7. ONDRUŠKOVÁ, E.; VÍTKOVÁ, E., The Use of the Mathematical Methods in Predicting Sales of Construction Companies, příspěvek na konferenci 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7408-15-7, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria, 2017
 8. VÍTKOVÁ, E.; CHOVANCOVÁ, J.; VESELÝ, D., Influence of Sales Change on the Financial Indicator in the Construction Company, příspěvek na konferenci 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7408-15-7, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria, 2017
 9. VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V., Development of Financial Indicators of Construction Companies in the Czech Republic within the Crisis, příspěvek na konferenci 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7408-15-7, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria, 2017
 10. VAŘBUCHTA, P.; KOVÁŘOVÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E., Environmental Impact of Transportation Infrastructure in Project Assessment, příspěvek na konferenci 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7408-25-6, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria, 2017
 11. KOVÁŘOVÁ, H.; VAŘBUCHTA, P.; VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V., Management input of variables in case of management accounting, příspěvek na konferenci 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017, SGEM2017 Conference Proceedings, Book 1, Vol 5, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7408-17-1, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria, 2017
 12. ONDRUŠKOVÁ, E.; VÍTKOVÁ, E., Prediction of the Construction Company Sales Development by Using Time Series Analysis Method - Linear Regression Model with Logarithmic Transformation, příspěvek na konferenci 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017 - Conference Proceedings, volume 17, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-10-2, International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, Sofia, Bulgaria, 2017
 13. KORYTÁROVÁ, J.; DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E., ZÁSADA 3E PŘI REALIZACI VEŘEJNÝCH STAVEBNÍCH INVESTIC V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH A V PRAXI , článek v Právo a bezpečnost, ISSN 2336-5323, Vysoká škola Karla Engliše, a.s., Brno, 2017
 14. ONDRUŠKOVÁ, E.; VÍTKOVÁ, E., PREDIKCE VÝVOJE TRŽEB STAVEBNÍHO PODNIKU POMOCÍ MATEMATICKÝCH METOD, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, VUT v Brně, FAST, Brno, 2017
 15. KOVÁŘOVÁ, H.; VAŘBUCHTA, P.; VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V., ŘÍZENÍ VSTUPNÍCH VELIČIN V RÁMCI MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ A JEJICH DOPAD NA CELKOVÝ VÝVOJ STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, VUT v Brně, FAST, Brno, 2017
 16. ZOUHAR, M.; ŠČEVÍK, V.; VÍTKOVÁ, E., OPTIMALIZACE REŽIJNÍCH NÁKLADŮ STAVEBNÍ ZAKÁZKY, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5462-0, VUT V Brně, FAST, Brno, 2017

2016

 1. SEMENOVA, T.; ONDRUŠKOVÁ, E.; VÍTKOVÁ, E., BENCHMARKING OF COMPANIES DEALING WITH TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN TERMS OF THEIR PERFORMANCE, příspěvek na konferenci ICTTE BELGRADE 2016 - PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC AND TRANSPORT ENGINEERING, ISBN 978-86-916153-3-8, City Net Scientific Research Center Ltd. Belgrade, Belgrade, Serbia, 2016
 2. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; VAŘBUCHTA, P.; KOVÁŘOVÁ, H.; LABUDEK, L.; HOLÁ, M., IMPACT OF NEW APPROACHES ON THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC EVALUATION METHODOLOGY FOR TRANSPORT INFRASTRUCTURE PROJECTS IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci ICTTE BELGRADE 2016 - PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC AND TRANSPORT ENGINEERING, ISBN 978-86-916153-3-8, City Net Scientific Research Center Ltd. Belgrade, Belgrade, Serbia, 2016
 3. BARTOŠ, M.; ZÁHORSKÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; WALDHANS, M., RISK ANALYSIS OF INVESTMENT IN WATERWAY INFRASTRUCTURE, příspěvek na konferenci ICTTE BELGRADE 2016 - PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC AND TRANSPORT ENGINEERING, ISBN 978-86-916153-3-8, City Net Scientific Research Center Ltd. Belgrade, Belgrade, Serbia, 2016
 4. ONDRUŠKOVÁ, E.; VÍTKOVÁ, E., USE OF FINANCIAL ANALYSIS FOR PREDICTION OF FINANCIAL DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION COMPANY, příspěvek na konferenci COST ESTIMATING AND MANAGEMENT OF CONSTRUCTION PROJECTS 2016, Proceedings of scientific papers, ISBN 978-90-822990-2-1, EuroScientia vzw, Brussels, Brusel, Belgie, 2016
 5. ONDRUŠKOVÁ, E.; VÍTKOVÁ, E., COMPARISON OF FACTORS INFLUENCING RESULTS OF THE COMPANY , příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2016, ISBN 978-80-214-5407-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016
 6. VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V.; ZÁHORSKÁ, H.; BARTOŠ, M., ALGORITHM FOR THE RISK MANAGEMENT IN THE CONSTRUCTION COMPANY USING MODERN METHODS , příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2016 (PBE2016), ISSN 1805-6784, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016
 7. KOVÁŘOVÁ, H.; VÍTKOVÁ, E.; CHOVANCOVÁ, J., EVALUATION OF CONSTRUCTION COMPANY BASED ON SELECTED FINANCIAL ANALYSIS INDICATORS, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2016, ISBN 978-80-214-5407-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016
 8. ŠČEVÍK, V.; ZOUHAR, M.; VÍTKOVÁ, E., OPTIMIZATION OF OVERHEAD COSTS THE CONSTRUCTION WORKS FROM THE PERSPECTIVE OF CONTRACTOR, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2016, ISBN 978-80-214-5407-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016
 9. KORYTÁROVÁ, J.; DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; MARKOVÁ, L., Vzorový plán obnovy pro objekty Polikliniky v Novém Městě na Moravě (č. p. 12 + 449), , Brno, 2016
 10. BARTOŠ, M.; ZÁHORSKÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; NOVÝ, M., The Application of Project Management in Pre-Investment Phase of a Construction Project, příspěvek na konferenci 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Book 2, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7105-74-2, SGEM International Multidisciplinary Scienticic Conference on Social Sciences and Arts, Sofie, Bulharsko, 2016
 11. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KOVÁŘOVÁ, H.; VAŘBUCHTA, P., Environmental impacts in the evaluation of transport infrastructure projects, příspěvek na konferenci 16th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2016, Book 5, ISSN 1314-2704, ISBN 9786197105674, International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM, Sofie, Bulharsko, 2016
 12. BARTOŠ, M.; VÍTKOVÁ, E., VYUŽITÍ AUTOMATIZACE V PROJEKTOVÉM ŘÍZENÍ STAVEB, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016
 13. ŠČEVÍK, V.; VÍTKOVÁ, E., KALKULACE VÝROBNÍ REŽIE S VLIVEM NA CELKOVOU CENU STAVEBNÍHO DÍLA, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016
 14. ONDRUŠKOVÁ, E.; VÍTKOVÁ, E., VLIV ZMĚNY KRITICKÉHO UKAZATELE NA FINANČNÍ VÝVOJ PODNIKU, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016
 15. SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E., COMPARISON OF APPLICATION OF KEY PERFORMANCE INDICATORS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN PORTUGAL AND IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, 2016
 16. SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E., BENCHMARKING METHOD IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016
 17. ZOUHAR, M.; VÍTKOVÁ, E., NÁKLADY SPOJENÉ SE STAVBOU, příspěvek na konferenci Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2016
 18. PLEBANKIEWICZ, E.; LEŚNIAK, A.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KOCOURKOVÁ, G., Estimating the value of public construction works in Poland and the Czech Republic, článek v Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, ISSN 1732-9353, WULS - SGGW Press, Krakow, Polsko, 2016

2015

 1. VÍTKOVÁ, E.; SEMENOVA, T., The Impact of Key Parameters Change on Economic Development of the Company, článek v Procedia Computer Science, ISSN 1877-0509, 2015
 2. ONDRUŠKOVÁ, E.; SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E., Identification of the Factors Influencing Results of the Company, příspěvek na konferenci OTMC Conference 2015, ISBN 978-953-7686-05-5, Croation Association for Construction Management, Zagreb, Chorvatsko, 2015
 3. DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; SEELMANN, H.; DRÁB, A.; VŠETEČKA, M.; VÍTKOVÁ, E.; ZÁHORSKÁ, H.; KOZUBÍK, J., KOMPLEXNÍ VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÝCH INVESTIC DO ROZVOJE INFRASTRUKTURY VODNÍCH CEST VHODNÝCH PRO NÁKLADNÍ VNITROZEMSKOU DOPRAVU V ČR, , Brno, 2015
 4. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; ZÁHORSKÁ, H.; BÁRTŮ, D., Risk Analysis and its Importance in Economic Valuation of Large Infrastructure Projects, článek v Conference proceedings (International Research Conference on Business, Economics and Social Sciences, IRC-....), ISSN 2410-5465, ISBN 978-969-7544-00-4, International Organization for Research and Development, Istanbul, 2015
 5. SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E., VYTVOŘENÍ FINANČNÍ STRATEGIE PODNIKU, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2015
 6. SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E., IDENTIFICATION OF KEY PARAMETERS OF SUCCESSFUL RISK MANAGEMENT BASED ON THE STUDY OF MANAGEMENT PRACTICES ACS GROUP, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně FAST, Brno, 2015
 7. HERALOVÁ, O.; VÍTKOVÁ, E., POZITIVNÍ PŘÍNOSY PROCESNÍCH INOVACÍ VE STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2015
 8. ŠČEVÍK, V.; VÍTKOVÁ, E., ANALÝZA REŽIJNÍCH NÁKLADŮ PODLE CHARAKTERU STAVBY, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2015
 9. HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E.; HANÁK, T., Efficiency and risks of megaprojects in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Advances in Civil Engineering andBuilding Materials IV, ISBN 9781138000889, Taylor and Francis Group, London, UK, Hong Kong, 2015

2014

 1. ZOUHAR, M.; VÍTKOVÁ, E., Stanovení výše režijních nákladů vzhledem k charakteru stavební zakázky, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014, ISBN 978-80-87952-07-8, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2014
 2. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J.; KOZUMPLÍKOVÁ, L., Economic Efficiency of Large-Scale Infrastructure Projects in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Proceedings of the Second International Conference on Traffic and Transport Engineering (ICTTE), ISBN 978-86-916153-2-1, Scientific Research Center ltd Belgrade, Belgrade, Serbia, 2014
 3. ZOUHAR, M.; VÍTKOVÁ, E., EFEKTIVNOST MANAŽERSKÉHO ROZHODNUTÍ V RÁMCI DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU, příspěvek na konferenci OCEŇOVANIE A RIADENIE STAVEBNÝCH PROJEKTOV 2014 Zborník vedeckých prác, ISBN 978-90-822990-1-4, EuroScienta vsw, Brusel, 2014
 4. ONDRUŠKOVÁ, E.; VÍTKOVÁ, E., USE OF THE INFORMATION FROM THE FINANCIAL ANALYSIS FOR THE MANAGEMENT OF CONSTRUCTION COMPANY, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2014, ISBN 978-80-214-5051-6, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014
 5. ŠČEVÍK, V.; VÍTKOVÁ, E., MARKETING SUPPORT IN THE IMPLEMENTATION OF A DEVELOPMENT PROJECT, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2014, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, EKŘ, Brno, 2014
 6. SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E., USE OF FINANCIAL ANALYSIS FOR FINANCIAL MANAGEMENT OF CONSTRUCTION COMPANY, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2014, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, EKŘ, Brno, 2014
 7. PROCHÁZKOVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E., DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY AND THE REAL ESTATE MARKET, příspěvek na konferenci PBE PhD FORUM 2014, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, EKŘ, Brno, 2014
 8. VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V.; RACLAVSKÝ, J., ECONOMIC ANALYSIS OF THE GREYWATER TREATMENT PROJECT, příspěvek na konferenci International Scientific Conference People, Buildings and Environment 2014 (PBE2014), ISSN 1805-6784, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, EKŘ, Brno, 2014
 9. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Expertní oponentní posusek ekonomické části záměru projektu modelem HDM-4 pro rychlostní komunikaci R55 v úseku Olomouc - Staré Město, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 10. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Expertní oponentní posudek na aktualizaci záměru projektu investiční akce D3 0309/I Bošilec-Ševětín, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 11. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Expertní oponentní posudek Závěrečné zprávy o hodnocení ekonomické efektivnosti stavby Technicko-ekonomické studie R52 Pohořelice - st. hranice ČR/Rakousko, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 12. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Expertní oponentní posudek na záměr projektu investiční akce I/20 Losiná, obchvat, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 13. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R., Expertní oponentní posudek Ekonomického hodnocení efektivnosti souboru staveb R7 Slaný-Bitozeves, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 14. HANÁK, T.; VÍTKOVÁ, E., Education in civil engineering at Brno University of Technology., příspěvek na konferenci 5th International Conference Civil Engineering - Science and Practice, ISBN 978-86-82707-23-3, University of Montenegro, Faculty of Civil Engineering, Žabljak, Montenegro, 2014
 15. SEMENOVA, T.; VÍTKOVÁ, E., MODEL FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU A JEHO EFEKKTIVNÍ IMPLEMENTACE, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014
 16. ŠČEVÍK, V.; VÍTKOVÁ, E., OPTIMALIZACE CENY STAVEBNÍ ZAKÁZKY Z POHLEDU DODAVATELE, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014
 17. HERALOVÁ, O.; VÍTKOVÁ, E., MODEL FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014
 18. ZOUHAR, M.; VÍTKOVÁ, E.; PROCHÁZKOVÁ, J., CENA DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU, příspěvek na konferenci Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014

2013

 1. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E., Economic efficiency of flood protection measures, příspěvek na konferenci , University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Bulharsko, Sofie, 2013
 2. VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V., Flood protection measures evaluation using CBA approach - case study, příspěvek na konferenci , University of Achitecture, Civil Engineering and Geodesy, Bulharsko, Sofie, 2013
 3. VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V., Support Work Experience of Students in Civil Engineering, článek v Procedia Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, 2013
 4. HROMÁDKA, V.; HANÁK, T.; VÍTKOVÁ, E., RISK ANALYSIS IN RELATION TO CONSTRUCTION COMPANY ECONOMY, příspěvek na konferenci 11. OTMC, ISBN 978-953-7686-04-8, FCE University of Zagreb, Zagreb, 2013
 5. ZOUHAR, M.; VÍTKOVÁ, E., MARKETING ANALYSIS OF A SHOPPING CENTRE, příspěvek na konferenci Innovative trends in construction and real estate sector, ISBN 978-80-227-3932-0, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2013
 6. ŠČEVÍK, V.; VÍTKOVÁ, E., IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS ON CASH FLOWS OF DEVELOPMENT PROJECT, příspěvek na konferenci Innovative trends in construction and real estate sector, ISBN 978-80-227-3932-0, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2013

2012

 1. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J., SUPPORT OF "GREEN" ENERGY IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci People, buildings and envoronment 2012, ISSN 1805-6784, ISBN 978-80-214-4618-2, VUT v Brně, FAST, Brno, 2012
 2. KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E.; SEVKA, V.; KHRYSTENKO, N.; HARKUSHEVA, Y.; IVANOVA, N.; SHVIDENKO, N., ECONOMIC POTENTIAL OF A BUILDING COMPLEX DEVELOPMENT: INTERNATIONAL COOPERATION AND INTEGRATION, spec. publikace, ISBN 978-617-599-015-5, Donbas Natinal Academy of Civil Engineering and Architecture, Donetsk, Ukraine, 2012
 3. VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V.; HANÁK, T.; KORYTÁROVÁ, J., Conditions for Economic and Financial Capability of Supplier in Public Procurement Management, příspěvek na konferenci Enterprise and Competitive Environment 2012, ISBN 978-80-87106-54-9, Brno, 2012

2011

 1. VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V., IMPORTANCE OF FINANCIAL ANALYSIS IN VALUATION OF ECONOMIC SUBJECT, článek v Terra Spectra, ISSN 1338-0370, STU Bratislava, Bratislava, 2011
 2. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E., IMPORTANCE OF ACCOUNTING DATA FOR QUALIFICATION OF APPLICANT IN PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT, příspěvek na konferenci Organization, Technology and Management in Construction, ISBN 978-953-7686-01-7, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Zagreb, 2011

2010

 1. VÍTKOVÁ, E., Finanční analýza ve stavebním podniku, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2010, ISBN 978-80-7204-706-2, Akademické nakl.CERM, Brno, 2010

2009

 1. HANÁK, T.; VÍTKOVÁ, E., Financial aspects of Tsankov Kamak hydro projets construction, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2009, ISBN 978-80-7204-660-7, Akademické nakl.CERM, Brno, 2009
 2. HROMÁDKA, V.; HANÁK, T.; VÍTKOVÁ, E., Anti-flood Operations in the Territory and their Economic Efficiency, příspěvek na konferenci Proceedings of Eleventh International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, ISBN 978-9989-2469-7-5, Faculty of Civil Engineering, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Skopje, Makedonie, 2009
 3. HANÁK, T.; VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V., Flood Risk Management and Flood Zones System in Czech, příspěvek na konferenci Proceedings of Eleventh International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, ISBN 978-9989-2469-7-5, Faculty of Civil Engineering, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Skopje, Makedonie, 2009
 4. HANÁK, T.; VÍTKOVÁ, E., Decisoin-making in the field of construction investment to assure the territory stability against flood, příspěvek na konferenci , Universitet po architektura, stroitelstvo i geodesija, Sofia, 2009
 5. HANÁK, T.; VÍTKOVÁ, E., Overview of Floods in Czech Republic during 1997 and 2002, příspěvek na konferenci , Universitet po architektura, stroitelstvo i geodesija, Sofia, 2009
 6. VÍTKOVÁ, E., Finanční zdroje použitelné na pokrytí realiazce protipovodńových opatření, příspěvek na konferenci XII.Mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakl.CERM s.r.o., Brno, 2009

2008

 1. HANÁK, T.; VÍTKOVÁ, E., Dostupnost majetkového pojištění v závislosti na povodňové zoně, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda 2008, ISBN 978-80-7204-600-3, Akademické nakl. CERM, Brno, 2008
 2. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E., Economic efffeciency and possible financial assurance of anti-flood operations realization, příspěvek na konferenci 8 th international conference, ISBN 953-96245-9-2, Croatian association for organization in construction, Umag, Croatia, 2008
 3. HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E., Finanční zajištění a ekonomická efektivnost protipovodňových opatření, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí Management stavebnictví 2008, ISBN 978-80-7204-580-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2008
 4. HANÁK, T.; VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V., Flood losses financing and disposable financial sources for realization of anti-flood operations leading to their minimization, příspěvek na konferenci GNP 2008, ISBN 978-86-82707-15-8, Univerzitet Crne Gore, 2008

2007

 1. VÍTKOVÁ, E., Tvorba modelu řízení nákladů na stavební zakázce v rámci manažerského účetnictví stavebního podniku, , VUT FAST Brno, Brno, 2007
 2. VÍTKOVÁ, E.; HANÁK, T., Financování povodňových škod z veřejných a soukromých zdrojů, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda 2007, ISBN 978-80-7204-545-7, CERM,s.r.o., Brno, 2007
 3. VÍTKOVÁ, E., Stanovení předběžné ceny stavebního díla, příspěvek na konferenci Cena, životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla, ISBN 978-80-214-3403-5, VUT v Brně, FAST, Brno, 2007

2006

 1. VÍTKOVÁ, E., Stanovení a kontrola nákladů na zakázce, příspěvek na konferenci Mezinárodní Batova doktorandská konference, ISBN 80-7318-384-6, UTB Zlín, Zlín, 2006
 2. VÍTKOVÁ, E., Kalkulační a účetní cena v průběhu života stavebního díla, příspěvek na konferenci Cena a životní cyklus stavebního díla, ISBN 80-214-3189-X, VUT FAST Brno, Brno, 2006

2005

 1. VÍTKOVÁ, E., Vliv nového zákona o DPH na stavební výrobu, příspěvek na konferenci VII.Odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2832-5, VUT FAST Brno, Brno, 2005

2003

 1. VÍTKOVÁ, E., Řízení nákladů v manažerském účetnictví, příspěvek na konferenci V.Odborná konference doktorského studia, ISBN 80-7204-265-3, VUT FAST Brno, Brno, 2003

2002

 1. VÍTKOVÁ, E., Veřejné investice, příspěvek na konferenci IV.Odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2067-7, VUT FAST Brno, Brno, 2002
 2. VÍTKOVÁ, E., Trh s byty, příspěvek na konferenci IV.odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2067-7, VUT FAST Brno, Brno, 2002

2001

 1. VÍTKOVÁ, E., Veřejné investice, příspěvek na konferenci Efektivnost veřejných investic a jejich měření, ISBN 80-214-1951-2, VUT FAST Brno, Brno, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný