English

doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. MAJOR, J.; ZACHOVAL, Z., Vliv geometrie přítokové šachty na kapacitu přelivu se širokou korunou, , 2018
 2. KAMMERMAYER, J.; ZACHOVAL, Z., Formování nánosu říční delty v závislosti na zrnitosti přitékaných dnových splavenin, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2018
 3. ZACHOVAL, Z.; KAMMERMAYER, J., Počátek pohybu stejnozrnných splavenin používaných pro hydrotechnický výzkum v LVV, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2018

2017

 1. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; MAJOR, J.; NEHUDEK, A., Experience using the EIS Method to measure Earth-Fill Dam Karolinka, příspěvek na konferenci EUREKA 2017 - 5th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5573-3, VUTIUM BUT, Brno, 2017
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; GJUNSBURGS, B.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; MŰNSTEROVÁ, Z., Earth-Fill Dam Monitored by EIS Method during Application of Nutrient Aqueous Solution used in BioSealing Method , příspěvek na konferenci IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 3rd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2017), ISSN 1757-8981, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Riga, LV, 2017
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAVLÍK, J.; BULGUROVSKÁ, M.; GRUCHOT, A.; ZYDROŃ, T.;, Monitorování zemní hráze vodního díla Karolinka metodou EIS, příspěvek na konferenci Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, ISBN 978-80-903635-5-7, PřF MU,ČAH,ČAIG, Brno, 2017

2016

 1. MAJOR, J.; ZACHOVAL, Z., Charakter proudu před návodním lícem přelivu se širokou korunou s bočním zúžením, , FAST, VUT v Brně, Brno, 2016
 2. MAJOR, J.; ZACHOVAL, Z., Boční úplavy při přepadu přes širokou korunu, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2016
 3. MAJOR, J.; ZACHOVAL, Z., Vliv bočního úplavu na přelivu se širokou korunou s bočním zúžením na součinitel přepadu, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2016
 4. NEUVIRT, P.; ZACHOVAL, Z., Analýza použitých uzávěrů na spodních výpustech přehrad v ČR, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2016
 5. KAMMERMAYER, J.; ZACHOVAL, Z., Zanášení nádrží VD, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2016
 6. HRABOVSKÝ, M.; ZACHOVAL, Z., Návrh balvanitých skluzů - porovnání metod stanovení odolnosti povrchu při málo provzdušněném proudu, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2016
 7. ZACHOVAL, Z., Splaveniny ve vodních tocích, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L., The earth-fill dam of the Karolinka water reservoir monitored by the EIS method (2016), příspěvek na konferenci EUREKA 2016 - 4th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2016
 9. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; FRÁNKOVÁ, H.; PAZDÍREK, O., The measurement of the water level in the Hornice reservoir, příspěvek na konferenci EUREKA 2016 - 4th conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5338-8, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2016
 10. ROUŠAR, L.; ZACHOVAL, Z.; JULIEN, P., Incipient motion of coarse uniform gravel, článek v JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH, ISSN 0022-1686, Taylor & Francis Group, Abingdon, 2016
 11. MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Měření infiltrace vody do zeminy metodou EIS, příspěvek na konferenci 30th SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY, ISBN 9788087117149, Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., Praha, 2016
 12. MAJOR, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J., Návodní úplav před pravoúhlým ostrohranným přelivem se širokou korunou, příspěvek na konferenci 30th Sympozium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-14-9, Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., Praha, 2016
 13. ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J., Rychlostní pole na česlích obtokového tunelu VD Labská, příspěvek na konferenci 30th symposium on anemometry, ISBN 978-80-87117-14-9, Institute of hydrodynamics ASCR, Prague, 2016
 14. ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; MAJOR, J.; NEHUDEK, A., Hydraulický modelový výzkum prostoru pro sedimentaci říčních splavenin v horní části zátopy VD Nové Heřminovy, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2016
 15. ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z.; DUCHAN, D., Odborná zpráva - Užití metod vsakování a jejich vyhodnocování v návaznosti na porovnávání výsledků s laboratorními zkouškami na různých typech zemin a model pro návrh vsakovacích jímek, , Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, Brno, 2016
 16. ZACHOVAL, Z.; MAJOR, J., Charakteristika proudu způsobeného náhlým jednostranným bočním zúžením koryta pravoúhlého příčného průřezu, , LVV ÚVST FAST VUT v Brně, Brno, 2016
 17. ZACHOVAL, Z.; KOSTELECKÝ, J., Přepad přes přeliv lichoběžníkového příčného i podélného průřezu s hydraulicky drsnou širokou korunou, , LVV ÚVST FAST VUT v Brně, Brno, 2016

2015

 1. DUCHAN, D.; MAZÁČ, P.; KOŘÍNKOVÁ, I.; POPELÁŘOVÁ, V.; MUZIKÁŘ, R.; KUCHOVSKÝ, T.; ZACHOVAL, Z., Vyhodnocení a porovnání výsledků vsakovacích zkoušek s laboratorními zkouškami v návaznosti na fyzikální parametry a typy zemin, , ISBN 978-80-214-5297-8, Brno, Česká republika, 2015
 2. ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; MAJOR, J.; JINEK, J., Modelový výzkum uspořádání nových spodních výpustí v obtokovém tunelu VD Labská , , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2015
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; MŰNSTEROVÁ, Z.; VAN DE WALLE, B.; GOMBOŠ, M., Detection of the size of the effective grain using the EIS method, příspěvek na konferenci EUREKA 2015 - 3rd conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015
 4. ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; JINEK, J.; MAJOR, J., Measurement of 2D unsteady flow of groundwater through sand using the EIS method in laboratory conditions, příspěvek na konferenci EUREKA 2015 - 3rd conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015
 5. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; FRÁNKOVÁ, H., The Earth-Fill Dam of the Karolinka Water Reservoir Monitored by the EIS Method, příspěvek na konferenci EUREKA 2015 - 3rd conference and working session, ISSN 2464-4595, ISBN 978-80-214-5149-0, Brno University of Technology, VUTIUM, Brno, 2015
 6. ZACHOVAL, Z., 2D numerický model proudění v úseku Svratky km 28,25 až km 33,17 a Svitavy km 0,00 až km 3,80, , VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, Brno, 2015
 7. MAJOR, J.; KORÁLOVÁ, N.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Měření rychlostního pole bočně zúženého proudu UVP Monitorem, příspěvek na konferenci 29th symposium on anemometry, ISBN 978-80-87117-13-2, Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., Praha, 2015
 8. ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z., Flow characteristics at trapezoidal broad-crested side weir, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences, Institute of Hydrodynamics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Bratislava, 2015
 9. ZACHOVAL, Z., Přelivy se širokou korunou pravoúhlého příčného průřezu, , VUTIUM, Brno, 2015

2014

 1. ZACHOVAL, Z.; MAJOR, J.; ROUŠAR, L., Charakteristika zatopení nízkých pravoúhlých přelivů se širokou korunou, , LVV ÚVST FAST VUT v Brně, Brno, 2014
 2. ZACHOVAL, Z.; ROUŠAR, L., Flow structure in front of the broad-crested weir, příspěvek na konferenci Experimental Fluid Mechanics 2014, ISSN 2100-014X, Technical University of Liberec, Český Krumlov, 2014
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; DUCHAN, D.; ROUŠAR, L., 2D EXPERIMENTS WITH INFILTRATION OF WATER, příspěvek na konferenci EUREKA 2014, ISBN 978-80-214-4883-4, VUTIUM, Brno University of Technology, 2014
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; FRÁNKOVÁ, H.; GRACIA LLINARES, L., THE EARTH-FILL DAM OF THE KAROLINKA RESERVOIR MONITORED BY THE EIS METHOD, příspěvek na konferenci EUREKA 2014, ISBN 978-80-214-4883-4, VUTIUM, Brno University of Technology, 2014
 5. KALIVODOVÁ, M.; KOHÚT L.; BRABCOVÁ, B.; JURAJDA, P.; HÁJEK, O.; KOMPRDOVÁ, K.; ŠTIKOVÁ, K.; FILIPPOV, P.; VESELÝ, D.; ZACHOVAL, Z.; BARBEC, K., Ekologické aspekty samovolné obnovy fluviálních procesů na řece Bečvě, , ISBN 978-80-260-7099-3, 2014
 6. ZACHOVAL, Z., Přelivy se širokou korunou pravoúhlého příčného průřezu, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 7. ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z., Discharge Coefficient of Trapezoidal Broad-Crested Side Weir for Low Approach Froude Numbers, článek v JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING-ASCE, ISSN 0733-9429, ASCE, Reston, Virginia,USA, 2014
 8. ZACHOVAL, Z.; KNÉBLOVÁ, M.; ROUŠAR, L.; RUMANN, J.; ŠULC, J., Discharge coefficient of a rectangular sharp-edged broad-crested weir, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences, Institute of Hydrodynamics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Bratislava, 2014
 9. ZACHOVAL, Z.; ROUŠAR, L., Transport dnových splavenin přes přeliv pravoúhlého průřezu se širokou korunou, , LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně, Brno, 2014

2013

 1. ZACHOVAL, Z.; FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ROUŠAR, L., EIS detection of water content in pores during infiltration into a homogeneous and isotropic porous material, příspěvek na konferenci EUREKA 2013, ISBN 978-80-214-4735-6, VUTIUM, Brno University of Technology, 2013
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., MONITORING OF THE EARTH-FILL DAM OF THE KAROLINKA WATER RESERVOIR USING THE EIS METHOD, příspěvek na konferenci EUREKA 2013, ISBN 978-80-214-4735-6, VUTIUM, Brno University of Technology, 2013
 3. ZACHOVAL, Z.; BÖHM, P.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠAFÁŘ, R.; ŠULC, J., Shape of the nappe during free overfall from a rectangular channel with zero bed slope, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences, Institute of Hydrodynamics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Bratislava, 2013
 4. ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L., Přenosné didaktické pomůcky pro výuku HYST – Hydrotechnické stavby, , Brno, 2013
 5. ROUŠAR, L.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; TUREČEK, B., Přírodní spádový stupeň na řece Morávce – vysvětlení, , Vodní hospodářství, Čkyně, 2013
 6. ZACHOVAL, Z.; ROUŠAR, L.; KNÉBLOVÁ, M.; RUMANN, J., Průtokové charakteristiky pravoúhlého přelivu se širokou korunou, , LVV, Brno, 2013

2012

 1. ZACHOVAL, Z.; MISTROVÁ, I.; ROUŠAR, L.; ŠULC, J.; ZUBÍK, P., Zone of flow separation at the upstream edge of a rectangular broad-crested weir, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences, Institute of Hydrodynamics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Bratislava, 2012
 2. ROUŠAR, L.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; TUREČEK, B., Zhodnocení funkce přírodního spádového stupně na řece Morávce pod rozdělovacím objektem Vyšní Lhoty, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Sedlčany, 2012
 3. FEJFAROVÁ, M.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Basic experiments for the application of a Z-meter III device in laboratory conditions, příspěvek na konferenci EUREKA 2012, ISBN 978-80-214-4537-6, VUTIUM, Brno, 2012
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; ZEDNÍČEK, J., Monitoring of earthen dikes, příspěvek na konferenci EUREKA 2012, ISBN 978-80-214-4537-6, Publisher VUTIUM, Brno, 2012
 5. PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; ZACHOVAL, Z.; NOVÁK, M., Monitoring of an impoundment dam of a small water reservoir using the EIS method, příspěvek na konferenci EUREKA 2012, ISBN 978-80-214-4537-6, Publisher VUTIUM, Brno, 2012
 6. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; RUPP, D., Monitoring of the earthen dam of the Karolinka reservoir by the EIS method, příspěvek na konferenci EUREKA 2012, ISBN 978-80-214-4537-6, Publisher VUTIUM, Brno, 2012
 7. PAŘÍLKOVÁ, J.; GARDAVSKÁ, Z.; FEJFAROVÁ, M.; ZACHOVAL, Z., Dlouhodobé monitorování zemní hráze malé vodní nádrže metodou EIS, článek v ACTA HYDROLOGICA SLOVACA, ISSN 1335-6291, SAV, Bratislava, 2012
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; ŠMÍRA, P., Uplatnění metody EIS ve stavebnictví, příspěvek na konferenci 26th SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY, ISBN 978-80-87117-09-5, institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., Prague, 2012
 9. PAŘÍLKOVÁ, J.; ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z., The influence of roughness on the discharge coefficient of a broad-crested weir, článek v Journal of Hydrology and Hydromechanic, ISSN 0042-790X, Institute of Hydrology SAS,Institute of Hydrodynamics AS CR, v. v. i., Bratislava, 2012
 10. ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ROUŠAR, L., Měření rychlostí před pravoúhlým přelivem se širokou korunou, příspěvek na konferenci 26th Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-09-5, Institute of Hydromechanics ASCR, v. v. i., Prague, 2012
 11. PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; ZACHOVAL, Z., Parazitní vlivy při měření metodou EIS, příspěvek na konferenci 26th Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-09-5, Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., Prague, 2012
 12. ŘÍHA, J.; MALÁ, J.; JULÍNEK, T.; ZACHOVAL, Z.; ADAM, K., Strategická průmyslová zóna Holešov. Analýza vodohospodářských rizik., , Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, Brno, CZ, 2012
 13. ZACHOVAL, Z.; ZUBÍK, P.; MISTROVÁ, I.; ROUŠAR, L., Experimentální výzkum a numerické modelování úplavu za návodní hranou přelivu se širokou korunou obdélníkového průřezu, , VUT v Brně, Brno, 2012
 14. DVOŘÁK, L.; ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z., Modelování proudění v předpolí bočního hrázového přelivu, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, VUT Brno, VŠB TU Ostrava, ČKAIT, Praha, 2012

2011

 1. PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; ZACHOVAL, Z.; PAVLÍK, I., Monitorování změn vlhkosti půdy metodou EIS, článek v ACTA HYDROLOGICA SLOVACA, ISSN 1335-6291, SVA, Bratislava, 2011
 2. MOŠČAKOVÁ, M.; OHERA, T.; ZACHOVAL, Z., Opatření na horní Opavě - návrh prostoru pro ukládání splavenin pod vodním dílem Nové Heřminovy, příspěvek na konferenci Vodní Toky 2011, ISBN 978-80-7458-012-3, Lesnické práce, s. r. o., Hradec Králové, 2011
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; FEJFAROVÁ, M.; ZACHOVAL, Z.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; MAKOVÍNY, I., THE PROCESS OF MASONRY DRYING BY MICROWAVE RADIATION AND ITS MONITORING USING THE GRAVIMETRIC AND EIS METHODS, příspěvek na konferenci EUREKA 2011, ISBN 978-80-214-4325-9, VUTIUM, Brno, 2011
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠTĚPÁNEK, J.; ŠMÍRA, P.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L., THE EIS METHOD AND THE THERMO-REMEDIATION OF WOOD – SITE BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC, příspěvek na konferenci EUREKA 2011, ISBN 978-80-214-4325-9, VUTIUM, Brno, 2011
 5. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; FEJFAROVÁ, M.; GARDAVSKÁ, Z.; NOVÁK, M., MEASUREMENT ON A POND DAM NEAR THE MUNICIPALITY OF JEVÍČKO AND THE EARTH-FILL DIKE NEAR THE MUNICIPALITY OF KOBEŘICE, příspěvek na konferenci EUREKA 2011, ISBN 978-80-214-4325-9, VUTIUM, Brno, 2011
 6. ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z., The assessment and forecasting of sedimentation at the Nove Mlyny reservoirs, kapitola v Ecohydrological methods in water management, ISBN 978-83-7348-376-7, Gdansk university of technology publishers, 2011
 7. ZACHOVAL, Z.; ROUŠAR, L., Součinitel průtoku pravoúhlého obdélníkového přelivu se širokou korunou, příspěvek na konferenci Sympózium Hydrotechnikov Zborník príspevkov, ISBN 978-80-227-3593-3, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2011
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; NOVÁK, M.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., Sledování změn elektrické vodivosti zemních hrází metodou EIS, příspěvek na konferenci Sympózium Hydrotechnikov Zborník príspevkov, ISBN 978-80-227-3593-3, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2011
 9. ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J., Rovnice stanovující průtok přes pravoúhlý obdélníkový přeliv se širokou korunou, příspěvek na konferenci Sympózium Hydrotechnikov Zborník príspevkov, ISBN 978-80-227-3593-3, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2011
 10. PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; ŠMÍRA, P., The EIS method and Z-meter III device, příspěvek na konferenci Technical Progress in Sanitary Engineering, ISBN 978-83-7348-374-3, Widawnictvo Politechniki Gdaňskiej, Gdaňsk, 2011
 11. ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z., The assessment and forecast of sedimentation at the Nove Mlyny reservoirs, , ISBN 978-83-7348-377-4, Polytechnika Gdaňska wyzdal inžynierii ladowej i šrodowiska, Gdaňsk, Polsko, 2011
 12. ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ROUŠAR, L.; ROHÁČOVÁ, D., Tvar rychlostního pole v blízkosti dna za vysokých hodnot relativní drsnosti, příspěvek na konferenci 25th symposium on anemometry, ISBN 978-80-87117-08-8, Institute of Hydrodfynamics ASCR, v.v.i., Praha, 2011
 13. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; FEJFAROVÁ, M.; ŠMÍRA, P.; RADKOVSKÝ, K.; GUERRERO ASPIZUA, M., METODA EIS A PŘÍSTROJ Z-METR III, příspěvek na konferenci 25 th Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-08-8, Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., Praha, 2011
 14. PAŘÍLKOVÁ, J.; GARDAVSKÁ, Z.; FEJFAROVÁ, M.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; PAVLÍK, I., VYUŽITÍ METODY EIS PŘI MONITOROVÁNÍ VYBRANÝCH PROCESŮ V PŮDĚ, příspěvek na konferenci Influence of Anthropogenic Activities on Water Regime of Lowland Territory Physics of Soil Water, ISBN 978-80-89139-23-1, VHZ ÚH SAV, Michalovce, 2011

2010

 1. ŘÍHA, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; DVOŘÁK, L.; ŠAFÁŘ, R., Experimentální výzkum bočního hrázového přelivu. Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách. Dílčí zpráva V za rok 2010. MZ ČR NAZV úkol č. 81223., , Brno University of Technology,Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures, Brno, 2010
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; GARDAVSKÁ, Z.; FEJFAROVÁ, M.; CHROMÝ, H., LABORATORNÍ STANOVENÍ HYDRAULICKÉ A ELEKTRICKÉ VODIVOSTI VZORKŮ ZEMIN, příspěvek na konferenci Sympozium hydrotechniků 2010 - Sborník příspěvků, ISBN 978-80-01-04651-7, ČVUT, Praha, 2010
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., HYDRAULIC AND ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF SOILS, příspěvek na konferenci EUREKA 2010, Schedule and Proceedings, ISBN 978-80-214-4117-0, VUTIUM, Brno, 2010
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., The Beginnings of Higher Learning and Experimental Research in Brno, článek v David Publishing Company, ISSN 1934-7359, David Publishing Company, Illinois 600048, USA, 2010
 5. ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; DVOŘÁK, L., Měření rychlostního pole v prostoru bočního přelivu, příspěvek na konferenci 24th symposium on anemometry, ISBN 978-80-87117-07-1, Institute if Hydrodynamics ASCR, v. v. i., Praha, 2010
 6. ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ČEJDA, M.; DVOŘÁK, L.; KHADDOUR, A.; SRNA, J., Fyzikální experimenty - Dílčí zpráva II za rok 2009. Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2010

2009

 1. ŘÍHA, J.; ČEJDA, M.; SRNA, J.; ZACHOVAL, Z., Výsledky vnitřní eroze zemin -Dílčí zpráva III za rok 2009. Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 2. ŘÍHA, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; ZACHOVAL, Z.; MIČA, L., VD Nové Mlýny. Odborné vyhodnocení dopadů trvalého snížení hladiny ve střední a dolní nádrži.Část III - dílčí plnění za rok 2009, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; PAVLÍK, I.; ZACHOVAL, Z.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R.; STRAČÁNEK, P.; PICKA, D., MEASUREMENT ON A POND DAM NEAR THE MUNICIPALITY OF JEVÍČKO, příspěvek na konferenci EUREKA 2009, ISBN 978-80-214-3969-6, VUTIUM, Brno, 2009
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; PAVLÍK, J.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R.; STRAČÁNEK, P.; PAVLÍK, I., Monitorovací metoda EIS a jedna z realizovaných aplikací v programu EUREKA, příspěvek na konferenci Sympozium hydrotechniků 2009, ISBN 978-80-214-3883-5, Vutium, Brno, 2009
 5. ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J., Stanovení součinitele přepadu u vybraného přelivu se širokou korunou lichoběžníkového průřezu a s drsným povrchem, příspěvek na konferenci Sympozium hydrotechniků 2009, ISBN 978-80-214-3883-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 6. ZACHOVAL, Z.; SKALICKÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J., Měření a modelování proudění vody v obdélníkovém žlabu s křivkou snížení ukončenou volným přepadem, příspěvek na konferenci 23rd symposium on anemometry, ISBN 978-80-87117-06-4, Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., Praha, 2009
 7. VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Projekt ESF rozšířil možnosti laboratorní výuky ve všech formách studia, příspěvek na konferenci XIIth international scientific conference Brno, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM s.r.o., Brno, 2009
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAVLÍK, J., EIS MONITORING METHOD SHOWS IN EUREKA PROGRAMME COMPETITIVE ADVANTAGE, příspěvek na konferenci XII International scientific conference Brno, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM s.r.o., Brno, 2009
 9. VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J., Trubní materiály, kapitola v Nové Rochlovy STAVEBNÍ TABULKY 1. díl/3. vydání, ISBN 978-80-903889-1-8, INCON-F s.r.o., Praha, 2009
 10. ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PÁNA, P.; ŘÍHA, J., Poznatky z experimentálního výzkumu bezpečnostních přelivů ochranných hrází, příspěvek na konferenci XII International scientific conference Brno, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM s.r.o., Brno, 2009
 11. ZACHOVAL, Z., Čerpací systém pro hydrauliku podzemních vod, článek v Události na VUT v Brně, ISSN 1211-4421, VUTIUM, Brno, 2009
 12. ZACHOVAL, Z., Filtrační deformace v zeminách – inovace stávajícího zařízení, možnosti detekce, kritéria vzniku, , LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně, Brno, 2009
 13. ŘÍHA, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠPANO, M.; ZACHOVAL, Z., Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách. Příprava a projekty fyzikálních zařízení., , VUT FAST, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009

2008

 1. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; MIRACAPILLO JAUSLIN, C., VÝSLEDKY MONITOROVÁNÍ METODOU EIS A PERSPEKTIVY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ, příspěvek na konferenci 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., POZNATKY Z MĚŘENÍ PARAMETRŮ PROUDĚNÍ V HORNÍM OHLAVÍ PLAVEBNÍ KOMORY S ČÁBELKOVÝMI POKLOPOVÝMI VRATY SE SPÁDEM H = 8 M, příspěvek na konferenci 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 3. ŘÍHA, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; ZACHOVAL, Z.; FOLTÝNOVÁ, L.; DVOŘÁK, L.; ŠIROKÝ, P., VD Nové Mlýny. Odborné vyhodnocení dopadů trvalého snížení hladiny ve střední a dolní nádrži.Část II - rok 2008, , VUT FAST, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R.; ZACHOVAL, Z., Posouzení přístupu k řešení usměrnění proudění v nátokové oblasti MVE, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů mezinárodní konference HYDROTURBO 2008, příspěvky v plném znění jsou vydány na CD, TOP Partners,s.r.o., Hrotovice, Česká republika, 2008
 5. PAŘÍLKOVÁ, J.; PAVLÍK, J.; PAŘÍLEK, L.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PROCHÁZKA, R., Elektrická impedanční spektrometrie (EIS) pro vodohospodářské účely, příspěvek na konferenci Mokřady a voda v krajině, ISBN 978-80-254-2329-5, ENKI, o.p.s., Třeboň, 2008
 6. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Physical Modeling in Water Management, příspěvek na konferenci Mokřady a voda v krajině, ISBN 978-80-254-2329-5, ENKI, o.p.s., Třeboň, 2008
 7. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Řešíme projekty EU, příspěvek na konferenci XXXI. Přehradní dny 2008, ISBN 978-80-02-02017-2, Povodi Moravy, s.p., ČVTVHS, Brno, 2008
 8. VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Poznatky z fyzikálního výsekového modelu bezpečnostního přelivu poldru Žichlínek na Moravské Sázavě, příspěvek na konferenci XXXI. Přehradní dny 2008, ISBN 978-80-02-02017-2, Povodí Moravy, s.p., ČVTVHS, Brno, 2008
 9. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; GARDAVSKÁ, Z.; PAVLÍK, J., ELEKTRICKÁ IMPEDANČNÍ SPEKTROMETRIE - PŘIPRAVOVANÉ APLIKACE VE VODOHOSPODÁŘSKÉ PRAXI, příspěvek na konferenci 22nd Syposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-04-0, Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., Praha, 2008
 10. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; TUREČEK, J., PROUDĚNÍ VODY V KANÁLU S OBTÉKANÝMI ROZRÁŽEČI, příspěvek na konferenci 22nd Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-04-0, Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., Praha, 2008
 11. PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠULC, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., RYBÍ PŘECHODY A JEJICH EXPERIMENTÁLNÍ HODNOCENÍ Z HYDRAULICKÉHO HLEDISKA, příspěvek na konferenci 22nd Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-04-0, Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., Praha, 2008
 12. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., EXPERIMENTY A ŘEŠENÍ - INFORMACE K TÉMATŮM ZPRACOVANÝM V ROCE 2007, příspěvek na konferenci Sympózium hydrotechnikov, ISBN 978-80-227-2897-3, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 13. PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; ZACHOVAL, Z.; ZUBÍK, P., Modelování obtékání příčných dnových prahů nadkritickým prouděním Modelování obtékání příčných dnových prahů nadkrytickým prouděním, příspěvek na konferenci Sympózium hydrotechnikov, ISBN 978-80-227-2897-3, Vydavatelstvo STU v Bratislave, Bratislava, 2008
 14. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., Laboratorní úlohy předmětu "Hydraulika a hydrologie" - BR05, , LVV, Brno, 2008
 15. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., "Hydraulika a hydrologie" - BR05, , LVV, Brno, 2008
 16. ZACHOVAL, Z.; BRABEC, K., Proudové charakteristiky úseku toku Bečvy, příspěvek na konferenci Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín, ISBN 978-80-8070-826-9, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 2008
 17. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R.; PICKA, D., ŘEŠÍME I PROJEKTY EVROPSKÉ UNIE - ESF A EUREKA, příspěvek na konferenci Aplikácia experimentálnych a nimerických metód v mechanike tekutín, ISBN 978-80-8070-825-2, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, 2008
 18. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Laboratorní úlohy předmětu "Hydraulika a hydrologie" - BR51, , LVV, Brno, 2008

2007

 1. ZACHOVAL, Z., Zdroje nejistot při řešení bystřinného proudění s prahy ve dně pomocí vybraného software, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství 2007, ISBN 978-80-86433-43-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2007
 2. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Modernizace a rozšíření laboratorních úloh v Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb, příspěvek na konferenci Vodní toky 2007, ISBN 978-80-87154-03-8, Lesnická práce, s.r.o., Hradec Králové, 2007
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠULC, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Laboratory of Water Management Research Department of Water Structures, příspěvek na konferenci EUREKA 2007 - 3rd workoing session, ISBN 978-80-214-3500-1, VUTIUM, Česká reprografická s.r.o. Brno, 2007
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; GARDAVSKÁ, Z.; ŠAFÁŘ, R., Localities in view, příspěvek na konferenci EUREKA 2007 - 3rd working session, ISBN 978-80-214-3500-1, VUTIUM, Česká reprografická s.r.o. Brno, 2007
 5. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Temperature scalar field monitoring method, příspěvek na konferenci Eureka 2007 - 3rd working session, ISBN 978-80-214-3500-1, VUTIUM, Česká reprografická s.r.o. Brno, 2007
 6. VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Informace z modelového výzkumu horního ohlaví plavební komory s Čábelkovými poklopovými vraty, , ISBN 978-80-86243-23-8, ČIHÁK TISK, Praha, 2007
 7. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Vybrané laboratorní úlohy, fyzikální modelování jevů, , VUT, Brno, 2007
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., EIS IN ACTION - PRACTICAL USING IN THE YEAR 2006, příspěvek na konferenci 21st Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-01-9, Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., Praha, 2007
 9. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., THE VELOCITY FIELDS AND WATER LEVEL MEASUREMENTS IN PHYSICAL MODEL OF THE PART OF LOCK PŘELOUČ II, příspěvek na konferenci 21st Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-01-9, Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., Praha, 2007
 10. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., MĚŘENÍ RYCHLOSTNÍCH POLÍ V NÁTOKOVÉ ČÁSTI A VE VTOKU MVE ŠTĚTÍ, příspěvek na konferenci 21st Symposium on Anemometry, ISBN 978-80-87117-01-9, Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., Praha, 2007
 11. VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Obnovitelné zdroje, příspěvek na konferenci Sedimenty vodných tokov a nádrží, ISBN 978-80-89062-51-5, demečko s.r.o., Bratislava, 2007
 12. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Monitorování říčního dna a břehů, příspěvek na konferenci Sedimenty vodných tokov a nádrží, ISBN 978-80-89062-51-5, demečko s.r.o., Bratislava, 2007
 13. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Informace k vybraným úlohám řešeným v roce 2006, příspěvek na konferenci Sympozium Hydrotechniků, ISBN 978-80-01-03681-5, ČHMÚ Praha, ČVUT v Praze, 2007
 14. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Studijní texty k laboratorním úlohám, , LVV, LVV ÚVST Brno, 2007

2006

 1. ZACHOVAL, Z., Stanovení kapacity střešních vpustí, příspěvek na konferenci Hydrodynamika 2006, ISBN 80-214-3311-6, VUTIUM, Rajnochovice, 2006
 2. ZACHOVAL, Z., Příspěvek k možnosti řešení bystřinného proudění s prahy ve dně pomocí vybraného software, příspěvek na konferenci Hydrodynamika 2006, ISBN 80-214-3311-6, VUTIUM, Rajnochovice, 2006
 3. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z. a kol., HYDRAULICKÝ VÝZKUM NÁTOKU NA MVE ŠTĚTÍ, příspěvek na konferenci Hydrodynamika 2006, ISBN 80-214-3311-6, VUTIUM, Rajnochovice, 2006
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., MODERNIZACE A INOVACE LABORATORNÍCH ÚLOH V LABORATOŘI VODOHOSPODÁŘSKÉHO VÝZKUMU ÚSTAVU VODNÍCH STAVEB V RÁMCI PROJEKTU ESF, příspěvek na konferenci Hydrodynamika 2006, ISBN 80-214-3311-6, VUTIUM, Rajnochovice, 2006
 5. PAŘÍLKOVÁ, J.; KREJČÍ, I.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., DVĚ EXPERIMENTÁLNÍ METODY SLEDOVÁNÍ STAVU OCHRANNÝCH HRÁZÍ - LABORATORNÍ ZKOUŠKY, příspěvek na konferenci Hydrodynamika 2006, ISBN 80-214-3311-6, VUTIUM, Rajnochovice, 2006
 6. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Monitorování říčního dna a břehů a revitalizace na řece Morávce, příspěvek na konferenci Říční krajina 4., ISBN 80-244-1495-3, Přírodovědecká fakulta Olomouc, Olomouc, 2006
 7. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., Vybraná problematika z vodního stavitelství, , VUT, Brno, 2006
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., POZNATKY O NOVÉM MONITOROVACÍM SYSTÉMU EIS, příspěvek na konferenci 20th symposium on anemometry - proceedings, ISBN 80-239-7144-1, Institute of Hydrodynamics ASCR, Holany-Litice, 2006
 9. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., MĚŘENÍ RYCHLOSTNÍCH POLÍ UVP MONITOREM NA FYZIKÁLNÍCH MODELECH JEZŮ, příspěvek na konferenci 20th symposium on anemometry-proceedings, ISBN 80-239-7144-1, Institute of Hydrodynamics ASCR, Holany-Litice, 2006
 10. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Měření rychlosti UVP Monitorem u spádového stupně za účelem užití 2D říčního matematického modelu, příspěvek na konferenci Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín, ISBN 80-8070-533-X, EDIS vydavatelstvo ŽU, Strečno, 2006
 11. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., ELEKTRICKÁ IMPEDANČNÍ SPEKTROMETRIE A JEJÍ MOŽNOSTI PŘI SLEDOVÁNÍ PROUDĚNÍ VODY, příspěvek na konferenci Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín, ISBN 80-8070-533-X, EDIS vydavatelstvo ŽU, Strečno, 2006
 12. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Sledování vábicího proudu metodou UVP na fyzikálním modelu jezu Lhotka, příspěvek na konferenci Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín, ISBN 80-8070-533-X, EDIS vydavatelstvo ŽU, Strečno, 2006
 13. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., TWO INDIRECT ELECTRICAL METHODS OF DIKE MONITORING, příspěvek na konferenci Topical Problems of Fluid Mechanics 2006, ISBN 80-85918-98-6, Ústav termomechaniky AVČR, Praha, 2006
 14. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; ŠULC, J., Physical modeling in water management, příspěvek na konferenci Topical Problems of Fluid Mechanics 2006, ISBN 80-85918-98-6, Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 2006
 15. ZACHOVAL, Z., Výběr lokalit pro testování metody EIS při měřeních v reálných podmínkách, , Brno, 2006
 16. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; KREJČÍ, I.; PODSEDNÍK, O.; ŘÍHA, J.; ŠVANCARA, J., Optimalizace metod monitorování volné hladiny a jejího působení v zemních hrázích - souhrnná dílčí zpráva 2005, , VUTIUM, Brno, 2006

2005

 1. PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., ZACHOVAL, Z., VESELÝ, J., Elektrická impedanční spektrometrie jako jedna z metod monitorování stavu zemin v období sucha či za povodní, příspěvek na konferenci 6. konference s mezinárodní účastí Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ISBN 80-227-2299-5, ASCO Bratislava, Podbanské, 2005
 2. PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J., ZACHOVAL, Z., Odlehčovací objekty na jednotných systémech stokových sítí, příspěvek na konferenci Říční krajina 3, ISBN 80-244-1162-8, Eds Olomouc, Olomouc, 2005
 3. PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., Měření rychlostních polí metodou UVP, příspěvek na konferenci Říční krajina 3, ISBN 80-244-1162-8, Eds Olomouc, Olomouc, 2005
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J., Zkušenosti získané při řešení projektů GAČR, , Brno - Chrlice, 2005
 5. PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., ZACHOVAL, Z., VESELÝ, J., Dike Monitoring Using Temperature-to-Electrical Resistance Conversion and Electrical Impedance Methods, příspěvek na konferenci 14th IMEKO Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation, ISBN 83-89786-37-0, Gdynia Maritime University, Gdyně, 2005
 6. PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z., Physical Modeling in Water Management, příspěvek na konferenci 9th International Symposium on Water management and hydraulic engineering, ISBN 3-200-00446-0, BOKU, Ottenstein, 2005
 7. PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., VESELÝ, J., River Bed and Stream Bank Monitoring, článek v Rudarsko-metalurški zbornik, ISSN 1408-7073, RMZ Materiali in geookolje, Ljubljana, 2005
 8. PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., Electrical Impedance Spectrometry, příspěvek na konferenci 19th Symposium on anemometry, ISBN 80-239-4871-7, Institute of Hydrodynamics ASCR, Praha, 2005
 9. PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., MĚŘENÍ RYCHLOSTNÍHO POLE VE SDRUŽENÉ NÁDRŽI UVP MONITOREM, příspěvek na konferenci 19 th Symposium on anemometry, ISBN 80-239-4871-7, Institute of Hydrodynamics ASCR, Praha, 2005
 10. PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., SLEDOVÁNÍ VÁBICÍHO PROUDU UVP MONITOREM, příspěvek na konferenci 19 th Symposium on anemometry, ISBN 80-239-4871-7, Institute of Hydrodynamics ASCR, Praha, 2005
 11. PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., Přehled měření rychlostí UVP Monitorem realizovaných LVV, , 2005
 12. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., Možnosti a využití elektrické impedanční spektrometrie, , Brno, 2005

2004

 1. ZACHOVAL, Z., Fyzikální výzkum částí hruškovitého objektu, příspěvek na konferenci 4. Vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2004
 2. PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., Hydraulický model pravé spodní výpusti VD Les Království, příspěvek na konferenci 4. vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, Final tisk s.r.o. Olomoučany, Brno, 2004
 3. PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J., ZACHOVAL, Z., Nové laboratorní postupy při sledování průsaků hrází a jejich uplatnění pro měření ve skutečnosti, příspěvek na konferenci Vodní toky 2004, ISBN 80-86386-55-4, Lesnická práce, s.r.o., VRV, a.s., Praha, 2004
 4. PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., VESELÝ, J., Fyzikální modelový výzkum pravé spodní výpusti VD Les Království, příspěvek na konferenci Vodní toky 2004, ISBN 80-86386-55-4, Lesnická práce, s.r.o., Praha, 2004
 5. VESELÝ, J., ZACHOVAL, Z., PAŘÍLKOVÁ, J., NOVÝ PŘÍSTUP K PŘÍRODNÍMU ZPŮSOBU TLUMENÍ KINETICKÉ ENERGIE TOKU A PROCESŮ SOUVISEJÍCÍCH, příspěvek na konferenci Říční krajina 2004, ISBN 80-244-0942-9, Universita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2004
 6. PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., Realizovaná měření UVP Monitorem, příspěvek na konferenci Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín, ISBN 80-8070-234-9, EDIS-vydavatelstvo ŽU, Žilina, 2004
 7. ZACHOVAL, Z., PAŘÍLKOVÁ, J., Měření rychlostí v příčném profilu fyzikálního modelu toku, příspěvek na konferenci Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín, ISBN 80-8070-234-9, Žilina, 2004
 8. PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., KREJČÍ, I., Laboratorně ověřené metody monitorování ochranných hrází, příspěvek na konferenci Topical problems of fluid mechanics 2004, ISBN 80-85918-86-2, Institut of Thermomechanics ASCR, Praha, 2004
 9. DRÁB, A., ZACHOVAL, Z., MIKEŠOVÁ, K., Výsledky verifikace 2D numerických modelů proudění vody na základě měření na fyzikálním modelu, příspěvek na konferenci Workshop Adolfa Patery 2004 - Extrémní hydrologické jevy v povodích, ISBN 80-01-03161-6, ČHMÚ, Praha, 2004

2003

 1. PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., KRATOCHVÍL, J., ZACHOVAL, Z., JANDORA, J., ŘÍHA, J., ŽOUŽELA, M., Nedestruktivní metody monitorování ochranných hrází - shrnutí poznatků z laboratorních experimentů a matematického modelování, spec. publikace, Brno, 2003
 2. LICHTNEGER, P.; ZACHOVAL, Z., Modelový výzkum rekonstrukce Hrabovského jezu na řece Ostravici, příspěvek na konferenci 3. vodohospodářská konference 2003, ISBN 80-86433-26-9, ECON Publishing, Brno, 2003
 3. ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J., Vyhodnocení experimentů z fyzikálních modelů zem. hrází, příspěvek na konferenci 3.vodohospodářská konference 2003, ISBN 80-86433-26-9, Brno, 2003
 4. ZACHOVAL, Z., Výzkum na fyzikálním modelu hrabovského jezu, příspěvek na konferenci Vplyv vodohospodárských stavieb na tvobu a ochranu životného prostredia, ISBN 80-227-1971-4, STU v Bratislave, Podbánské, 2003
 5. PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., Poznatky z experimentů při aplikování nepřímých metod monitorování zemních hrází na fyzikálních modelech, příspěvek na konferenci Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ISBN 80-227-1971-4, STU v Bratislavě, Bratislava, 2003
 6. VESELÝ, J., PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., River Beds and Stream Bank Monitoring, příspěvek na konferenci Water management and hydraulic engineering, ISBN 80-227-1954-4, FCE SUT Bratislava, Bratislava, 2003
 7. ZACHOVAL, Z., Experimentálně stanovené rozložení rychlostí na svislici mělkého proudění, příspěvek na konferenci Energetické stroje 2003, ISBN 80-7085-950-8, ZČU v Plzni, Plzeň, 2003
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Rozložení rychlostí na svislici při různé drsnosti dna stanovené UVP Monitorem, příspěvek na konferenci 18th Symposium on Anemometry, ISBN 80-239-0644-5, Institute of Hydrodynamics ASCR, Praha, 2003
 9. PAŘÍLKOVÁ, J., ZACHOVAL, Z., Měření rychlostního pole u kruhového otvoru UVP Monitorem, příspěvek na konferenci 18th Symposium on Anemometry, ISBN 80-239-0644-5, Institute of Hydrodynamics ASCR, Praha, 2003
 10. PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., ZACHOVAL, Z., Two electronic methods of dike status monitoring, příspěvek na konferenci 18th Symposium on Anemometry, ISBN 80-239-0644-5, Institute of Hydrodynamics ASCR, Praha, 2003
 11. ZACHOVAL, Z., Application of Aquadyn, SMS and CCHE2D for the Description of Water Flow in Local Channel Widening, příspěvek na konferenci International Conference of Water Service Science ICWSS 2003, ISBN 80-214-2358-7, Úbislav, 2003
 12. PAŘÍLKOVÁ, J., VESELÝ, J., ZACHOVAL, Z., Laboratory of Water Management Research Institut of Water Structures Faculty of Civil Engineering Brno University of Technology, příspěvek na konferenci International conference of water service science ICWSS 2003, ISBN 80-214-2358-7, VUTIUM Brno, Brno, 2003

2002

 1. PAŘÍLKOVÁ, J., Zachoval,Z., Krejčí, I., Elektrické metody měření průsaku vody tělesem sypané hráze, příspěvek na konferenci Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín, ISBN 80-7100-955-5, EDIS-vydavatel´stvo ŽU, Žilina, 2002
 2. PAŘÍLKOVÁ, J., Měření rychlostního pole na modelu Parshallova žlabu metodou UVP, příspěvek na konferenci Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín, ISBN 80-7100-955-5, EDIS-vydavatel´stvo ŽU, Žilina, 2002
 3. ZACHOVAL, Z., PAŘÍLKOVÁ, J., Experimentálně stanovené rozložení rychlostí na svislici mělkého proudění, příspěvek na konferenci Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín, ISBN 80-7100-955-5, ZČU v Plzni, Zuberec, 2002

2001

 1. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., Laboratorní posuzování odolnosti a trvanlivosti materiálů trub stokových a vodárenských sítí, příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, ISBN 80-214-2033-2, CERM, Brno, 2001
 2. ZACHOVAL, Z., Určení rychlosti výstupu kapilární vody pro různé granulometrické složení zeminy, příspěvek na konferenci International watermanagement Colloquy, ISBN 80-214-2033-2, Brno, 2001
 3. ZACHOVAL, Z., Vhodnost použití 2D matematických modelů přírodního spádového stupně vzhledem k návrhu tvaru objektu, příspěvek na konferenci Voda a životní prostředí, ISBN 80-86020-35-5, NOEL 2000, Pavlov, 2001
 4. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J., Řešení pohybu splavenin v úseku řeky Morávky v návaznosti na přírodní památku Skalická Morávka, příspěvek na konferenci 4.konferencia s medzinárodnou účasťou, enviromentálne aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad, ISBN 80-88820-18-9, VUTIUM, Brno, 2001
 5. ZACHOVAL, Z., Porovnání výsledků z matematických modelů přírodního spádového stupně "hrušky" s výsledky z modelu fyzikálního, příspěvek na konferenci Enviromentálne aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad, Vplyv vodohospodárskych stvieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ISBN 80-88820-18-9, ASCO Bratislava, Podbánské, 2001
 6. ZACHOVAL, Z., Návrh a posouzení hydraulického žlabu, , Brno, 2001
 7. ZACHOVAL, Z., Stanovení filtračních vlastností bratčického písku jeho frakcí., , Brno, 2001
 8. PAŘÍLKOVÁ, J.; KREJČÍ, I.; ZACHOVAL, Z., Sledování změn struktury sypaných hrází pomocí metody impedanční spektroskopie, příspěvek na konferenci 17. sympozium o anemometrii, ISBN 80-238-7138-2, Institute of Hydrodynamics AVČR, Úvaly u Prahy, 2001
 9. PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z., Porovnání proudění v přírodním spádovém stupni "hrušce" na matematickém a fyzikálním modelu, příspěvek na konferenci 17. Sympózium o anemometrii, ISBN 80-238-7138-2, Institute of Hydrodynamics, Úvaly u Prahy, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný