English

doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. VANĚREK, J.; ŠMAK, M.; KUSÁK, I.; MISÁK, P., The durability of FRP/wood bonds glued by epoxy resin, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, 2017
 2. VANĚREK, J.; MARTINEK, R.; ČADA, P.; KUKLÍK, P., The influence of microfibril angle on the wood stifness parameters, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Amsterdam, 2017
 3. DUFKA, A.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J., The development of new types of secondary protection for concrete structures exposed to extreme conditions, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2017
 4. BRODŇAN, M.; KOTEŠ, P.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R., Corrosion Determination of Reinforcement Using Electrical Resistance Method, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, 2017

2016

 1. NETOPILOVÁ, M.; BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J., The influence of modification phases on fire-technical charactersitics and physical-mechanical properties, příspěvek na konferenci Wood & Fire Safety, ISBN 978-80-554-1201-6, EDIS - publishing center of The University of Žilina, Štrbské Pleso, 2016

2015

 1. ŠNIRCH, Z.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M., Výzkum za účelem predikce koroze ocelových prvků u OK distribuční soustavy VVN společnosti E.On Česká republika s.r.o., , 2015
 2. VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BENEŠOVÁ, A., Enhancing the wood glue bond using cellulose modified epoxy, článek v Advanced Materials Research (online), ISSN 1662-8985, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 3. BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J., Long-term Durability of Modified Wood-polymer Composite to alternate the Solid Wood External Application, článek v Advanced Materials Research (online), ISSN 1662-8985, Switzerland, 2015

2014

 1. BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; HAVLÍČKOVÁ, K., Cyclic Weathering of Wood - Polymer Composite Modified by a Fly Ash Admixture, příspěvek na konferenci ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 2. VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; ROVNANÍK, P.; DROCHYTKA, R., Evaluation of FRP/wood adhesively bonded epoxy joints on environmental exposures, článek v Journal of Adhesion Science and Technology, ISSN 0169-4243, TAYLOR & FRANCIS LTD, OXON, 2014
 3. BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J., ODOLNOST MODIFIKOVANÉHO DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU V DEGRADUJÍCÍM PROSTŘEDÍ, příspěvek na konferenci Construction Materials, ISBN 978-80-248-3381-1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 4. VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; DUFKA, A.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R., Modification of epoxy adhesives to enhance glue ductility in relation to wood adherends, příspěvek na konferenci International Conference on Wood Adhesives, ISBN 978-0-935018-37-0, Forest Product Society, Toronto, 2014
 5. VANĚREK, J.; PALOVČÍKOVÁ, D.; HELANOVÁ, E., Durability evaluation of wood based board materials against brown-rot fungi effect, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2014 a CRRB - 16th International conference on rehabilitation and reconstruction of buildings - Sborník odborných příspěvků a abstraktů, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-02-02502-3, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 6. VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; KLIMEK, P., The influence of silane coupling agent on glued spruce wood using epoxy adhesive, příspěvek na konferenci ICBM 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 7. BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J., VLIV NÍZKÉ TEPLOTY NA VLASTNOSTI MODIFIKOVANÉHO DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU, příspěvek na konferenci 16. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014

2013

 1. BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R., VLIV PODÍLU PLASTOVÉHO REGRANULÁTU NA VLASTNOSTI DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2013
 2. BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R., EVALUATION OF DEGRADING AMBIENCE INFLUENCE ON MODIFIED WOOD-POLYMER COMPOSITE PROPERTIES, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013, ISBN 978-80-87952-00-9, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2013
 3. ŽIŽKOVÁ, N.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R., The Use of By-products in New Adhesive Mortars, článek v WULFENIA, ISSN 1561-882X, Wulfenia Journal, Klagenfurt, Austria, 2013
 4. BROŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J., Parameter Determination Analysis of the Findings from the Application of an Ultrasonic Pulse Method for the Evaluation of Wood Condition, článek v WULFENIA, ISSN 1561-882X, Regional Museum of Carinthia, Rakousko, 2013
 5. BENEŠOVÁ, A.; DUFKA, A.; VANĚREK, J., STANOVENÍ CITLIVOSTI DETEKCE INFRAČERVENÝCH ABSORPČNÍCH SPEKTER POLYMERNÍCH DISPERZÍ V CEMENTOVÝCH KOMPOZITECH, příspěvek na konferenci Construction materials, Zborník vedeckých prác, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013
 6. BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R., Základní charakteristiky modifikovaného dřevoplastového kompozitu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2013
 7. DROCHYTKA, R.; DOHNÁLKOVÁ, B.; VANĚREK, J., Souhrnná výzkumná zpráva - JS - Montáže, s.r.o., , Brno, FAST VUT, 2013
 8. BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; KEJHA, P., INOVACE VÝUKY PŘEDMĚTU KOVOVÉ A DŘEVĚNÉ MATERIÁLY, příspěvek na konferenci Sapere Aude 2013 POSITIVE EDUCATION AND PSYCHOLOGY, ISBN 978-80-905243-6-1, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2013
 9. VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; RÁHEĽ, J.; SŤAHEL, P., The Evaluation of Modifications to Glued Joints Utilizing Epoxy-Based Adhesive for Structural Timber Bonding, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2012, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03785-679-6, TRANS TECH PUBLICATION, Switzerland, 2013

2012

 1. VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; ROVNANÍK, P., Influence of different mixing ratios of adhesives for wood bondline quality, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, Waset, Bali, 2012
 2. BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J., Evaluation of structural wood glued joint quality, depending on selected type of ahdesive, článek v AD Alta, ISSN 1804-7890, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012
 3. DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J., Souhrnná výzkumná zpráva k HS1225402901, , Brno, 2012
 4. BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J., Fyzikální a mechanické vlastnosti dřevoplastového kompozitu s příměsí popílku a skelného recyklátu, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012

2011

 1. BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J., Vliv druhu dřeviny na přídržnost FRP kompozitu, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2011
 2. VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; HALAŠTA, L., Vliv druhu dřeviny na přídržnost vnějšího FRP vyztužujícího systému, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2011, ISBN 978-80-02-02344-9, Vědecko technická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Praha, 2011
 3. BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J., Evaluation of structural wood glued joint quality, depending on selected type of adhesive, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2011, Inovace ve stavebnictví, ISBN 978-80-904877-5-8, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2011
 4. BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J., The evaluation of wood adhesives durability using infrared absorption spectroscopy, příspěvek na konferenci Building Materials and Building Technology to Preserve the Built Heritage Volume 2, Part 1, ISBN 978-3-937066-21-9, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2011
 5. BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J., Hodnocení trvanlivosti lepeného spoje použitím infračervené absorpční spektroskopie, příspěvek na konferenci Sborník konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2011, ISBN 978-80-214-4338-9, Fakulta stavební, VUT v Brně, Brno, 2011
 6. BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R., Construction application of wood-plastic composites and possibilities of using waste and secondary raw materials admixture, příspěvek na konferenci VI Konferencja Naukowo-Techniczna: Zagadnienina materiałowe w inżynierii lądowej, ISBN 978-83-7242-607-9, Politechnika Krakowska, Krakow, 2011
 7. BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J., Vývoj dřevoplastového kompozitu s příměsí odpadních a druhotných surovin, příspěvek na konferenci Sborník XV. Mezinárodní konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-06-0, VUSTAH, Brno, 2011
 8. VANĚREK, J.; ROVNANÍK, P.; KRBILA, J.; BENEŠOVÁ, A., Kontrola lepidel z hlediska jejich trvanlivosti, příspěvek na konferenci Dřevostavby 2011, ISBN 978-80-86837-33-8, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, Volyně, 2011

2010

 1. VANĚREK, J.; SOLAŘ, J.; ŠMÍRA, P., Horkovzdušná sterilizace dřevěných objektů - 2. část, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, Mise s.r.o., Ostrava, 2010
 2. VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A., Hodnocení kvality MUF lepidla pro nosné dřevěné prvky, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2010, ISBN 978-80-02-02273-2, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Brno, 2010
 3. VANĚREK, J.; SOLAŘ, J.; ŠMÍRA, P., Horkovzdušná sterilizace dřevěných objektů - část 1 - požadavky, vhodnost metody, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, Mise s.r.o., Ostrava, 2010
 4. BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J., Kvalitativní analýza stavebních materiálů pomocí infračervené spektroskopie, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků 2010, ISBN 978-80-214-4144-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2010
 5. VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R., Ověření využitelnosti odpadních surovin v kompozitních polymerních materiálech, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2010, ISBN 978-80-227-3297-0, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta, Bratislava, 2010

2009

 1. VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R., Využití vybraných druhů plniv na dřevní bázi v dřevoplastových kompozitech, příspěvek na konferenci Recyklace odpadů XIII, ISBN 978-80-248-2073-6, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2009
 2. VANĚREK, J., Ověřování lepených spojů dřevěných prvků, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava, 2009
 3. VANĚREK, J., Dřevěné konstrukce podlah s ohledem na jejich trvanlivost, příspěvek na konferenci Sanace dřevěných konstrukcí a staveb 2009, ISBN 978-80-02-02175-9, WTA CZ, Brno, 2009
 4. VANĚREK, J., Specifikace vlastností spoje FRP/dřevo, příspěvek na konferenci Materiálové inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno Universitiy of Technology, Brno, 2009

2008

 1. VANĚREK, J., Možnosti využití kompozitních materiálů pro sanace dřevěných staveb, příspěvek na konferenci Sanace dřevěných konstrukcí a staveb 2008, ISBN 978-80-02-02098-1, WTA CZ, Praha, 2008
 2. HRADIL, P.; VANĚREK, J., Spoje šikmých striech, článek v Stavebné materiály, ISSN 1336-7617, JAGA group, Bratislava, 2008
 3. VANĚREK, J., Sledování trvanlivosti vybraných aglomerovaných materiálů na bázi dřeva, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2008 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-214-3660-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2008
 4. VANĚREK, J.; HRADIL, P., Ochrana dřeva vhodným konstrukčním řešením, příspěvek na konferenci Sanace dřevěných konstrukcí staveb, Společnost pro technologie ochrany památek, Praha, 2008
 5. VANĚREK, J.; BROŽOVSKÝ, J., Hodnocení stavu dřeva s využitím ultrazvukové impulsové metody, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2008, ISBN 978-80-02-01998-5, WTA CZ, Brno, 2008
 6. STRAKA, B.; VANĚREK, J.; HRADIL, P., Evaluation of condition of historical wooden churches, příspěvek na konferenci WTA Almanach 2008 Restauration und Building-Physics, ISBN 978-3-937066-08-0, WTA Publications, München, 2008

2007

 1. VANĚREK, J.; HRADIL, P., Evaluation of timber beams reinforced with FRP fabrics, příspěvek na konferenci Asia-Pacific Conference on FRP in Structures APFIS 2007, ISBN 978-962-8014-14-9, University of Hong Kong, Hong Kong, 2007
 2. VANĚREK, J.; HRADIL, P., Zesilování dřevěných prvků FRP tkaninami, příspěvek na konferenci Experiment '07, ISBN 978-80-7204-543-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2007
 3. VANĚREK, J., Posouzení vlivu dřeva při aplikaci FRP tkanin, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2007, ISBN 978-80-02-01971-8, WTA CZ, Ostrava, 2007
 4. VANĚREK, J., Vliv tvaru a druhu plniva na tahové vlastnosti kompozitních materiálů na polymerní bázi s využitím přírodních plniv, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2007, ISBN 978-80-248-1536-7, VŠB Ostrava, Fakulta stavební, Ostrava, 2007
 5. VANĚREK, J., Dřevěné podlahy na suché konstrukci, článek v Podlahy a interiér, ISSN 1214-391X, Vydavatelství LENNY s.r.o., Kladno, 2007
 6. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J., Základní příčiny vad a poruch keramických podlah (2. část), článek v DOMO, ISSN 1212-9666, Atemi s.r.o., Praha, 2007
 7. KUČERA, F.; VANĚREK, J.; SVOBODA, J., Polymeric Composites Based On Fillers From Renewable Resources, článek v Chemické listy, ISSN 0009-2770, Asociace českých chemických společností , Praha, 2007
 8. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J., Základní příčiny vad a poruch keramických podlah (1. část), článek v DOMO, ISSN 1212-9666, Atemi s.r.o., Praha, 2007
 9. VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Vybrané vady dřevěných podlah, článek v DOMO, ISSN 1212-9666, Atemi s.r.o., Praha, 2007
 10. VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Dřevěné podlahové konstrukce, článek v DOMO, ISSN 1212-9666, ATEMI s.r.o., Praha, 2007
 11. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J., Vady a poruchy keramických podlah, článek v Podlahy a interiér, ISSN 1214-391X, Vydavatelství LENNY s.r.o., Kladno, 2007

2006

 1. VANĚREK, J., Způsoby použití dřeva vystaveného vnějším podmínkám, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2006, ISBN 80-02-01866-4, Česká stavební společnost, Praha, 2006
 2. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J., Průmyslové podlahy a jejich poruchy, článek v Podlahy a interiér, ISSN 1212-4737, Vydavatelství LENNY s.r.o., Praha, 2006
 3. VANĚREK, J., Možnost využití dřevěného odpadu při výrobě dřevoplastových kompozitů WPC, příspěvek na konferenci Recyklace odpadů X, ISBN 80-248-1214-2, VŠB-TU Ostrava, 2006
 4. DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J.; BYDŽOVSKÝ, J., Základní dělení podlahových konstrukcí podle skladby a materiálového složení, článek v DOMO, ISSN 1212-9666, ATEMI s.r.o., Praha, 2006
 5. VANĚREK, J., Vybrané aspekty v provádění dřevěných podlah, příspěvek na konferenci Podlahy 2006, ISBN 80-213-1537-7, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, 2006
 6. VANĚREK, J.; HRADIL, P., Vybrané vlastnosti nových dřevoplastových kompozitních materiálů, příspěvek na konferenci Construmat 2006, ISBN 80-8069-747-7, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Mechanizačná fakulta, Račkova dolina, 2006
 7. STRAKA, B.; VANĚREK, J.; HRADIL, P.; VEJPUSTEK, Z., Projekt pro průzkum historických kostelů v Beskydech - dřevěný kostel Na Prašivé, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, Česká stavební společnost, Praha, 2006
 8. VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R., Analýza dřevoplastového kompozitního materiálu, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-7146-8, Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s., Telč, 2006
 9. VANĚREK, J., Stavební ochrana dřeva, kapitola v Sanace vlhkého zdiva II., ISBN 80-02-01802-8, WTA CZ, Praha, 2006

2005

 1. VANĚREK, J., SCHÁNĚL, L., Poškození dřeva dřevozbarvujícími houbami, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2005, ISBN 80-02-01768-4, Česká stavební společnost, Brno, 2005
 2. VANĚREK, J., ROVNANÍK, P., VEJPUSTEK, Z., Vlastnosti nového dřevoplastového kompozitu, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2005, ISBN 80-8070-451-1, Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Rajecké Teplice, 2005
 3. VANĚREK, J., Využití dřevních částic jako výztuhy v termoplastových kompozitech (WPC), příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-4905-5, Výzkumný ústav stavebních hmot, Telč, 2005
 4. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ŘÍHA, J.; HELA, R.; VANĚREK, J.; KLABLENA, P.; NOVOTNÝ, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; JEŘÁBEK, Z.; HIRŠ, J.; ŠNIRCH, Z.; HORKÝ, O., Stavební vady od A do Z, , Verlag dashofer, Praha, 2005
 5. VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; DONÁT, Z.; CHABR, J., Sledování stavu zabudované ocelové výztuže, příspěvek na konferenci Sanace sborník přednášek, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2005
 6. DUFKA, A., VANĚREK, J., Diagnostika stavu železobetonové haly s technologií na zpracování celulózy a specifika její sanace, příspěvek na konferenci Sborník přednášek, ISBN 1211-3700, SSBK, Brno, 2005
 7. VANĚREK, J., Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů, kapitola v Stavební vady od A do Z, ISSN 1214-7060, ISBN 1214-7060, Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, nakladatelství, s.r.o., Praha, 2005

2004

 1. VANĚREK, J., SCHÁNĚL, L., Některé aspekty degradace dřeva ve stavební praxi, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2004, ISBN 80-02-01683-1, Česká stavební společnost, Praha, 2004
 2. VANĚREK, J.; SCHÁNĚL, L.; STRAKA, B., Sledování vlivu dřevomorky domácí na fyzikálně-mechanické vlastnosti dřeva, příspěvek na konferenci Drevo v stavebných konštrukciách, ISBN 80-227-2138-7, STU v Bratislavě, Bratislava, 2004
 3. STRAKA, B.; VANĚREK, J.; VEJPUSTEK, Z.; HRADIL, P., Sanace dřevěných konstrukcí stávajících i historických objektů - závěry z analýzy, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, 2004
 4. VANĚREK, J., Standardizace znaleckých postupů při vyšetřování vad a poruch železobetonových konstrukcí se zaměřením na zjišťování stavu ocelové výztuže, příspěvek na konferenci Technické a ekonomické problémy jakosti při rekonstrukcích staveb, ISBN 80-86604-14-4, Sekurkon, pobočka Brno, Brno, 2004
 5. VANĚREK, J., Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů, kapitola v Stavební vady od A do Z, Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, nakladatelství, s.r.o., Praha, 2004
 6. VANĚREK, J., Standardizace znaleckých postupů při analýze vad, poruch a havárií stavebních konstrukcí, , Brno, 2004

2003

 1. STRAKA, B., VANĚREK, J., VEJPUSTEK, Z., Závěry z analýzy a sanace dřevěných střešních konstrukcí stávajících a historických objektů, příspěvek na konferenci 25. konference „Sanace a rekonstrukce staveb 2003“, WTA, ISBN 80-02-01538-X, Česká stavební společnost, WTA CZ, Brno , 2003
 2. VANĚREK, J., Výsledky projektu pro kvantifikování koroze výztuže v betonových trámcích., příspěvek na konferenci Sanace 2003, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2003
 3. VANĚREK, J., Aplikace moderních metod pro stanovení koroze výztuže v železobetonu, , 2003
 4. DROCHYTKA, R., VANĚREK, J., Analýza a diagnostika koroze výztužné oceli v korodovaných železobetnových konstrukcích, , 2003
 5. DUFKA, A., VANĚREK, J., Problematika diagnostiky porúch železobetónovej haly s technológou na spracovanie celulózy a špecifiká jej sanácie, příspěvek na konferenci Stavebné materiály a skúšobnictvo, ISBN 80-7099-991-8, Fakulta BERG TU Košice, Štrbské Pleso, 2003

2002

 1. DUFKA, A.; VANĚREK, J., Možnosti eliminace vzniku nežádoucích poločlánků ve spojích kovových konstrukcí., příspěvek na konferenci Sborník vědeckých a odborných spisů Stavební fakulty VUT v Brně, ISBN 80-214-2251-3, Brno, 2002
 2. VANĚREK, J., Diagnostika a koroze výztuže v betonu, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb, ISBN 80-02-01502-9, WTA CZ, Praha, 2002
 3. VANĚREK, J., Vyšetřování korozního napadení ocelové výztuže v železobetonu, příspěvek na konferenci Sanace 2002, Brno, 2002
 4. VANĚREK, J., DROCHYTKA, R., Detection of corrosion rate of steel in reinforced concrete, příspěvek na konferenci Concrete and Concrete Structures, ISBN 80-7100-954-7, University of Žilina, Faculty of Civil Engineering, Žilina, Slovakia, 2002
 5. VANĚREK, J., Možnosti zjišťování koroze oceli v železobetonových konstrukcích, příspěvek na konferenci 4. odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2067-7, Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Brno, 2002
 6. VANĚREK, J., Corrosion Rate detection of Steel in Reinforced Concrete, příspěvek na konferenci Reliability and Diagnostics of Transport Structures and Means 2002, ISBN 80-7194-464-5, University of Pardubice, Pardubice, 2002
 7. DROCHYTKA, R., VANĚREK, J., Analýza diagnostiky koroze výztuže v betonu, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2002, ISBN 80-227-1755-X, STU v Bratislavě, Bratislava, 2002

2001

 1. VANĚREK, J., GROSS, T., Nedestruktivní stanovení míry koroze výztuže ŽB monierky oddělující transformátory VN, příspěvek na konferenci Mezinárodní sympozium Sanace betonových konstrukcí, ISBN 1211-3700, SSBK, Brno, 2001
 2. DUFKA, A., VANĚREK, J., Metody nedestruktivního stanovení míry koroze výztužné oceli, příspěvek na konferenci 3.Odborný seminář doktorského studia, ISBN 1212-9275, Vysoké učení technické v Brně, fakutla stavební,, Brno, 2001
 3. DROCHYTKA, R., VANĚREK, J., Diagnostika koroze výztuže v železobetonových konstrukcích., příspěvek na konferenci Seminár "Sanácia betónových konštrukcií", ISBN 0, Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií, Bratislava, 2001
 4. DROCHYTKA, R., VANĚREK, J., Možnosti diagnostiky koroze výztužné oceli v betonových konstrukcích., příspěvek na konferenci XI. mezinárodní sympozium Sanace betonových konstrukcí, ISBN 12-11-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný