English

Mgr. Jan Martinek, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. KLAPETEK, P.; MARTINEK, J.; GROLICH, P.; VALTR, M.; KAUR, N., Graphics cards based topography artefacts simulations in Scanning Thermal Microscopy, článek v International journal of heat and mass transfer, ISSN 0017-9310, 2017
 2. Klapetek P., Martinek J., Grolich P., Valtr M., Kaur N.J., Graphics cards based topography artefacts simulations in Scanning Thermal Microscopy, článek v INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER, ISSN 1879-2189, 2017

2016

 1. CARBOL, L.; MARTINEK, J.; KUSÁK, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy with MLS Perturbation Signal, příspěvek na konferenci Elektronický sborník přednášek, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-87397-23-7, Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s., Brno, 2016

2015

 1. CARBOL, L.; KUSÁK, I.; MARTINEK, J., Transfer Characteristic Of An Ultrasonic Transducer, příspěvek na konferenci NDT for Safety / Defektoskopie 2015, ISBN 978-80-214-5280-0, Vysoké učení technické v Brně se spolupráci s Českou společností pro NDT, Praha, 2015
 2. MARTINEK, J.; KLAPETEK, P.; HORÁKOVÁ, M.; MIRANDA, A., Modeling C-AFM measurement using FEM, příspěvek na konferenci Nanocon 2015, ISBN 978-80-87294-55-0, 2015
 3. MARTINEK, J.; KLAPETEK, P.; HORÁKOVÁ, M.; MIRANDA, A., Numerical correction of topography artifacts in scanning thermal microscopy, příspěvek na konferenci CONFERENCE PROCEEDINGS NANOCON 2015, ISBN 978-80-87294-63-5, 2015
 4. CARBOL, L.; KUSÁK, I.; MARTINEK, J.; VOJKŮVKOVÁ, P., Influence of Transducer Coupling in Ultrasonic Testing, příspěvek na konferenci NDT in Progress 2015 VIIIth International Workshop, ISSN 1435-4934, ISBN 978-80-214-5262-6, Brno University of Technology, Praha, 2015
 5. MARTINEK, J.; KLAPETEK, P.; CHARVÁTOVÁ CAMPBELL, A., Methods for topography artifacts compensation in scanning thermal microscopy, článek v Ultramicroscopy, ISSN 0304-3991, 2015
 6. CARBOL, L.; MARTINEK, J.; KUSÁK, I., Influence of Water Content on Fundamental Frequency of Mortar Sample, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 7. CARBOL, L.; MARTINEK, J.; ŠTEFKOVÁ, D., Correct Choice of Maximum Length Sequence in Nondestructive Testing, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 8. MARTINEK, J.; CARBOL, L., Comparison of Modal Analysis Using FEM and Eigenfrequency Measurements, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 9. KLAPETEK, P.; VALTR, M.; PICCO, L.; PAYTON, O.; MARTINEK, J.; YACOOT, A.; MILES, M., Large area high-speed metrology SPM system, článek v NANOTECHNOLOGY, ISSN 0957-4484, 2015
 10. KLAPETEK, P.; VALTR, M.; MARTINEK, J., Large area high-speed metrology SPM system Large area high-speed metrology SPM system Large area high-speed metrology SPM system, článek v NANOTECHNOLOGY, ISSN 0957-4484, 2015

2014

 1. CARBOL, L.; MARTINEK, J.; TOPOLÁŘ, L., Multi-method measurement of alkali-activated slag setting with various admixtures, příspěvek na konferenci 12th WORKSHOP NDT 2014 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-214-5099-8, CERM, Brno, 2014
 2. MARTINEK, J.; ŠLESINGER, R.; KLAPETEK, P., pokupokus, příspěvek na konferenci , 2014
 3. MARTINEK, J.; ŠLESINGER, R.; KLAPETEK, P., Modeling C-AFM measurement using FEM, příspěvek na konferenci Nanocon 2014, ISBN 978-80-87294-55-0, 2014
 4. KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J.; CARBOL, L.; ŠTEFKOVÁ, D., Thermal Stress of Building Materials Containing Rubber Granulate and Polymer Binder Characterised by Alternating Electric Field, příspěvek na konferenci XIth European Conference on NDT, ISSN 1435-4934, ISBN 978-80-214-5018-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 5. CARBOL, L.; KUSÁK, I.; MARTINEK, J., Measurement of Material Properties Using Deterministic White Noise, příspěvek na konferenci XIth European Conference on NDT, ISSN 1435-4934, ISBN 978-80-214-5018-9, Vysoké učení technické v Brně, Praha, 2014
 6. CARBOL, L.; KUSÁK, I.; MARTINEK, J., Měření vlastností materiálů metodou MLS, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2014, ISBN 978-80-214-5035-6, Vysoké učení technické v Brně, Praha, 2014
 7. MARTINEK, J.; KLAPETEK, P.; CIMRMAN, R.; VALTR, M., Thermal conductivity analysis of delaminated thin films by scanning thermal microscopy, článek v Measurement Science and Technology, ISSN 0957-0233, 2014
 8. CARBOL, L.; MARTINEK, J., Deterministický generátor bílého šumu na bázi jednočipového mikropočítače, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2014 - 16. odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-4851-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014

2013

 1. CARBOL, L.; MARTINEK, J., Deterministic white noise generator based on microcontroller, příspěvek na konferenci 11th WORKSHOP NDT 2013 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-7204-864-9, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM,s.r.o., Brno, 2013

2012

 1. MARTINEK, J., Open source software for FEM modeling of SThM, příspěvek na konferenci 10th international conference ndt 2012 non-destructive testing in engineering practice, ISBN 978-80-7204-823-6, 2012

2009

 1. PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z.; MARTINEK, J., ANALYZE THE HOMOGENEITY OF CERAMIC TILES BY EMPLOYING OF PASSIVE ACOUSTIC EMISSION METHOD, příspěvek na konferenci 12. Mezinárodní vědecká konference, Přírodní a společenské vědy, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009

2008

 1. MARTINEK, J.; ČECHOVÁ, L., Temperature dependency of aluminum bar resonant frequency, příspěvek na konferenci Medzinárodná konferencia 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, 2008
 2. SKALA, J.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Investigation of Reinforced concrete corrosion with Impact-Echo method by impact produced at armature and sensor placed at concrete beam, příspěvek na konferenci Proceedings of the Ibnternational Scientific Conference, ISBN 978-80-227-2979-6, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 3. SKALA, J.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Investigation of armature corrosion with Impact-Echo by longitudinal position impact and sideway placed sensor, příspěvek na konferenci Proc. of the 6th Workshop NDT 2008, ISBN 978-80-7204-610-2, Brno University of Technology, Brno, 2008
 4. MARTINEK, J.; ČECHOVÁ, L., Measurement of longitudinal vibration frequency temperature dependence in aluminum bar, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2008, ISBN 978-80-214-3759-3, 2008
 5. PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z.; MATYSÍK, M.; MARTINEK, J., DETECTION OF THE RESPONSE PARAMETER CHANGE PRIOR BEFORE AND AFTER REALIZATION OF THE FROST-THAWING TEST ON CERAMIC TILES, příspěvek na konferenci Ewgae Krakow 2008, ISBN 978-83-7242-478-5, Cracow University of Technolog, Krakow, 2008
 6. BÍLKOVÁ, J.; MARTINEK, J.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L., Depending Moisture on Damping at Concrete by Help of Impact-echo Method, příspěvek na konferenci Physical and material engineering 2008, ISBN 978-80-01-04102-4, 2008
 7. MARTINEK, J., Musical instrument tuner and tone analysis, příspěvek na konferenci EuroScipy 2008, Python Academia, Liepzig, 2008
 8. MARTINEK, J., Coefficient of restitution measurement using sound card, příspěvek na konferenci EuroScipy 2008, Python Academie, Liepzig, 2008
 9. MARTINEK, J.; ČECHOVÁ, L., Measuring longitudinal wave speed in aluminum bar, příspěvek na konferenci VÝSKUMNÉ A EDUKAČNÉ AKTIVITY NA KATEDRÁCH FYZIKY TECHNICKÝCH UNIVERZÍT, ISBN 978-80-227-2887-4, Jozef Leja, Marcela Chovancová: Technická universita, Bratislava, 2008
 10. MARTINEK, J., Simple algorithm for peak recognition in frequency spectrum, příspěvek na konferenci VÝSKUMNÉ A EDUKAČNÉ AKTIVITY NA KATEDRÁCH FYZIKY TECHNICKÝCH UNIVERZÍT, ISBN 978-80-227-2887-4, 2008
 11. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; SOKOLÁŘ, R., Evaluation of Ceramic Tiles Frost Resistance Using Frequency Inspection Method, příspěvek na konferenci Durability of Building Materials and Components 11, ISBN 978-975-561-330-7, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey, 2008
 12. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I., Diskrétní Fourierova transformace při nelineární ultrazvukové spektroskopii, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, NDT.net, DE, 2008
 13. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I., Využití metod nedestruktivního testování pro sledování betonu při tuhnutí, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, de, 2008
 14. KOŘENSKÁ, M.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., The Emploing the Frequency Inspection to Assess the Long Frost Resistance of Ceramic Tiles Made in Rako, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2008

2007

 1. KLAPETEK, P.; BURŠÍK, J.; MARTINEK, J., Near-field scanning optical microscope probe analysis, článek v Ultramicroscopy, ISSN 0304-3991, 2007
 2. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I., Diskrétní Fourierova transformace při nelineární ultrazvukové spektroskopii, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2007, ISBN 978-80-214-3504-9, BETIS, Praha, 2007
 3. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I., Využití metod nedestruktivního testování pro sledování betonu při tuhnutí, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2007, ISBN 978-80-214-3504-9, BETIS, Praha, 2007
 4. MARTINEK, J., Měření koeficientu restituce pomocí analýzy akustických rázů, příspěvek na konferenci 50 let didaktiky fyziky v ČR, 2007
 5. MARTINEK, J., Užití programovacího jazyka Python a grafické knihovny OpenGL ve výuce, příspěvek na konferenci 50 let didaktiky fyziky v ČR, 2007
 6. MARTINEK, J.; TOPOLÁŘ, L., Přednáškový experiment Brachistochrona pro studenty prvního ročníku VŠ, příspěvek na konferenci 50 let didaktiky fyziky v ČR, 2007
 7. MARTINEK, J., Writing programs for data acquisition using comedi library, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, ISBN 978-80-7204-537-2, 2007
 8. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J., Computing signal Envelope by RainFlow Method, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007
 9. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J., Using Fourier Transform to 1/f noise analysis of electric components, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007
 10. BÍLKOVÁ, J.; PAZDERA, L.; MARTINEK, J., Following Wave Propagation in concrete at Different Moisture, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007
 11. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; MARTINEK, J., Hilbert Transform as a Power Tool to Damping Analyse of Impulse Signal (theory), příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007
 12. MARTINEK, J., Measurement card and pre-trigger samples acquisition using circular buffer, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, ISBN 978-80-7204-537-2, 2007
 13. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J.; TOPOLÁŘ, L., Discrete Fourier Transform at Non-Linear Spectroscopy, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, ISBN 978-80-7204-537-2, CERM, Brno, 2007
 14. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; SOKOLÁŘ, R., Frequency inspection as an assessment tool for the frost resistance of ceramic tiles, příspěvek na konferenci MATBUD 2007, ISBN 978-83-7242-429-7, Politechnika Krakowska, Krakow, Polsko, 2007

2006

 1. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; SOKOLÁŘ, R.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J., Frequency inspection as an assessment tool the resistance of ceramic tiles, článek v NDT Welding Bulletin, ISSN 1213-3825, Agentura Tiret, Praha, 2006
 2. MARTINEK, J., Accessing serial port using Python, příspěvek na konferenci Physical and material engineering 2006, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology, Bratislava, Račkova dolina, Slovakia, 2006
 3. MARTINEK, J., Fourier transform computing using FFTW library, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2006, ISBN 80-227-2467-X, Slovak university of technology, Bratislava, Račkova dolina, Slovakia, 2006
 4. MARTINEK, J., Data acquisition in Linux using NI PCI-6111 measurement card and Comedi drivers, příspěvek na konferenci Physical and material engineering 2006, ISBN 80-227-2467-X, Slovak university of technology, Bratislava, Račkova dolina, 2006
 5. MARTINEK, J., Basic principles of Global Positioning System, příspěvek na konferenci Physical and material engineering 2006, ISBN 80-227-2467-X, Slovak university of technology, Bratislava, Račkova dolina, 2006
 6. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., THE EMPLOYING THE FREQUENCY INSPECTION TO ASSESS THE LONG FROST RESISTANCE OF CONCRETE ROOFING TILES MADE BY MANUFACTURER A, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2006, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology in Bratislava, Račkova dolina, Slovakia, 2006
 7. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., The emploing the frequency inspection to assess the long frost resistance of concrete roofing tiles made by manufacturer A, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering, ISBN 80-227-2467-X, Slovak uNIVEWRSITY OF tECHNOLOGY IN bRATISLAVA, Bratislava, 2006
 8. PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., The Emploing the Frequency Inspection to Assess the Long Frost Resistance of Ceramic Tiles Made in HOB, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2006, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology in Bratislava, Račková Dolina, 2006
 9. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; MARTINEK, J.; PLŠKOVÁ, I., The emploing the frequency inspection to assess the long frost resistance of ceramic tiles made in Rako, příspěvek na konferenci Proceedings, ISBN 3-931381-86-2, DGZfP, Berlin, 2006
 10. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; SOKOLÁŘ, R.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J., Frequency inspection as an assessment tool for the frost resistance of fired roof tiles, článek v Ceramics-Silikáty, ISSN 0862-5468, Institute of Chemical Technology in Prague, Praha, 2006

2005

 1. TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., The emploing the frequency inspection to assess the long frost resistance of concrete roofing tiles made by manufacturer B, příspěvek na konferenci Proc. of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 2. PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Application of Frequency Insoection to Assessing the Condition of Ceramic Tiles Made by Old Technology, příspěvek na konferenci Proc. of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 3. PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., The employing the frequency inspection to assess the long frost resistance of ceramic tiles made in Bohemia gres, příspěvek na konferenci Proc. of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 4. KOŘENSKÁ, M.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., The Emploing Frequency Inspection to Assess the Long Frost Resistance of Fired Roofing Tiles "Bobrovka" Type, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop, ISBN 80-214-3053-2, Czech Society for Nonodestructive Testing, Znojmo, ČR, 2005
 5. MARTINEK, J., Princip GPS a komunikační protokol NMEA, článek v Linux+, ISSN 1733-4209, Software-Wydawnictwo Sp. z o.o., Warszawa, Polsko, 2005
 6. PLŠKOVÁ, I., MARTINEK, J., TREBULÁKOVÁ, P., CHOBOLA, Z., Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Ceramic Tiles Made in Hob, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workskop Physical and Material Engineering 2005, ISBN 80-01-03290-6, Lysečinská bouda, 2005
 7. TREBULÁKOVÁ, P., CHOBOLA, Z., MARTINEK, J., PLŠKOVÁ, I., Emploing the Frequency Inspection to Assess the Long Frost Resistance of Fired Roofing Tiles French Type, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workskop Physical and Material Engineering 2005, ISBN 80-01-03290-6, Lysečinská bouda, 2005

2004

 1. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Concrete Roofing Tiles Alpine Type, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 2. PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Passive Acoustic Emission Method as a Tool to Analyze the Homogeneity of Ceramic Tiles, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 3. PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Ceramic Tiles Made in Rako, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 4. PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Ceramic Tiles Made in Bohemia Gres, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 5. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Frequency Inspecton to Assessing the Frost Resitance of Fired Roofing Tiles French Type, příspěvek na konferenci Workshp NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 6. KOŘENSKÁ, M.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Fired Roofing tiles Water Absorption Capacity and Resonance Frequencies, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2004, ISBN 80-214-2749-3, Betis, s.r.o., Praha, 2004
 7. MARTINEK, J., Sériová komunikace pod Linuxem - II, článek v ABC Linuxu, ISSN 1214-1267, 2004
 8. MARTINEK, J., Sériová komunikace pod Linuxem - I, článek v ABC Linuxu, ISSN 1214-1267, 2004
 9. MARTINEK, J., Oboustranný tisk v Linuxu, článek v ABC Linuxu, ISSN 1214-1267, 2004
 10. CHOBOLA, Z.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; PLŠKOVÁ, I., Application of Frequency Inspection to Roofing Tiles Diagnostics by Using Response from the tile side of the Tile, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004, ISBN 80-7204-353-6, University of Technology, 2004
 11. KOŘENSKÁ, M., CHOBOLA, Z., TREBULÁKOVÁ, P., MARTINEK, J., PLŠKOVÁ, I., Application of Frequency Inspection to Comparison Frost Resistance of Fired Roofing Tiles Manufactured Using Old and New Technology, příspěvek na konferenci 26th European Conference on Acoustic Emission Testing, ISBN 3-931-381-58-7, DGZfP, Berlin, Germany, 2004
 12. TREBULÁKOVÁ, P.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Application of Frequency Inspection to Assessing the Condition of Fired Roofing Tiles Manufactured Using and Old Technology, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference Noew trend in Physics, 2004
 13. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Concere Roofing Tiles Made by Manufacturer B, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference New trend on Physics, 2004
 14. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Concrete Roofing Tiles Water Absorption Capacity and Resonance Frequencies, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference New trend in Physics, 2004
 15. TREBULÁKOVÁ, P.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Application of Freěuency Inspection to Assessing the Condition of Fired Roofing Tiles Manufactured Using and LD Technology, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference New trend in Physics, VUT, Brno, 2004
 16. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; PLŠKOVÁ, I., Application of Frequency Inspection to Comparison Frost Resistance of Fired Roofing Tiles Manufactured Using Oldand New Technology, příspěvek na konferenci Procceding of 26 th European Conference on Acoustic Emission Testing, ISBN 3-931381-58-7, 2004
 17. PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Application of Frequency Inspetion to Assessing the Condition of Ceramic Tiles, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004, ISBN 80-7204-353-6, 2004
 18. TREBULÁKOVÁ, P.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z.; PLŠKOVÁ, I., Application of Frequency Inspection to Assessing the Condition of Fired Roofing Tiles Manufactured Using a New Technology, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop Cikháj 2004, ISBN 80-7204-353-6, 2004
 19. TREBULÁKOVÁ, P.; CHOBOLA, Z.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; PLŠKOVÁ, I., Application of Frequency Inspection to Assesing the Condition of Concrete Roofing Tiles Manufactured Using a New Technology, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004, ISBN 80-7204-353-6, 2004
 20. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Fired Roofing Tiles, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004, ISBN 80-7204-353-6, 2004

2003

 1. MARTINEK, J., Jednočipy pod Linuxem - II, článek v ABC Linuxu, ISSN 1214-1267, 2003
 2. MARTINEK, J., Jednočipy pod Linuxem - I, článek v ABC Linuxu, ISSN 1214-1267, 2003
 3. KOŘENSKÁ, M., CHOBOLA, Z., TREBULÁKOVÁ, P., MARTINEK, J., On the Application of Impact-Echo Method to Asses the Quality of Ceramic Roofing Tiles, příspěvek na konferenci Proceeding of the Fourth Conf. Material Problems in Civil Engineering MATBUD 2003, ISBN 83-7242-261-3, Krakow University of Technology Poland, Wydavnictvo Politechniki Krakowskiej Dzial - Poligrafii, Poland, 2003
 4. PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., A Study of the Response Signal Amplitude Versus the Sensor Position on the Ceramic Rile Surface, příspěvek na konferenci Proceeding of the Workshop NDT CMC 2003 Non-Destructive Testing of Civil Engineering Structures and Constructions, ISBN 80-7204-318-8, Technikal University of Brno, Brno, 2003
 5. KOŘENSKÁ, M., CHOBOLA, Z., TREBULÁKOVÁ, P., MARTINEK, J., Passive Acoustic Emission Method as a Tool to Analyze the Homogeneity of Fired Roofing Tiles, příspěvek na konferenci Proceeding of 33rd International Conference, Defektoskopie 2003, ISBN 80-214-2475-3, Czech Society for Non-destructive Testing, Ostrava, 2003
 6. MARTINEK, J., Numeric Simulation of Wave Propagation in a Material, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003, ISBN 80-227-1924-2, Slovak University of Technology, Bratislava, 2003
 7. TREBULÁKOVÁ, P., MARTINEK, J., CHOBOLA, Z., Application of Frequency Inspection Method to the Assessment of Concrete Roofing Material Quality, příspěvek na konferenci Proceeding of the Workshop NDT CMC 2003 Non-Destructive Testing of Civil Engineering Structures and Constructions, ISBN 80-7204-318-8, Technikal University of Brno, Brno, 2003
 8. MARTINEK, J., 3D Visualization of Complex Sap FLow Patterns Across Tree Stems. A methodical note, příspěvek na konferenci 5th International Workshop on Field Techniques for Environmental Physiology, Universidad de la Laguna & The University of Edinburgh, Tenerife, Canary Islands, 2003
 9. MARTINEK, J., TREBULÁKOVÁ, P., CHOBOLA, Z., Study of Dependence of Acoustic Signal Parameters on Roof Tile Water Absorbability, příspěvek na konferenci Proceeding of the Workshop NDT CMC 2003 Non-Destructive Testing of Civil Engineering Structures and Constructions, ISBN 80-7204-318-8, Technikal University of Brno, Brno, 2003
 10. MARTINEK, J., Numerický výpočet šíření akustického signálu v materiálech pomocí FEM, příspěvek na konferenci 5. odborná konference doktorského studia, ISBN 80-7204-265-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2003
 11. PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., MARTINEK, J., BÍLKOVÁ, J., SMUTNÝ, J., Development of Acoustic Emission Method at Monitoring of Behaviours of Dynamically loaded Building Constructions, příspěvek na konferenci 2nd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 80-8070-066-4, slovensko, Italy, 2003
 12. TREBULÁKOVÁ, P., MARTINEK, J., CHOBOLA, Z., Application of Frequency Method to the Testing of Fired Roofing Matrial Quality, příspěvek na konferenci Proceeding of the Workshop NDT CMC 2003 Non-Destructive Testing of Civil Engineering Structures and Constructions, ISBN 80-7204-318-8, Technikal University of Brno, Brno, 2003
 13. MARTINEK, J., TREBULÁKOVÁ, P., CHOBOLA, Z., Comparison of Good and Bad Roof Tile in Terms of Acoustic Signal Parameters, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003, ISBN 80-227-1924-2, Slovak University of Technology, Slovakia: Bratislava, 2003
 14. CHOBOLA, Z., TREBULÁKOVÁ, P., MARTINEK, J., Roof Tile Frequency Inspection, příspěvek na konferenci Proceeding of the Workshop NDT CMC 2003 Non-Destructive Testing of Civil Engineering Structures and Constructions, ISBN 80-7204-318-8, Technikal University of Brno, Brno, 2003
 15. MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z., Computation of Decay Coefficient of Acoustic Signal, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003, ISBN 80-227-1924-2, Slovak University of Technology, Slovakia: Bratislava, 2003
 16. TREBULÁKOVÁ, P., KOŘENSKÁ, M., MARTINEK, J., CHOBOLA, Z., A Study of the Burnt Roofing Response Vs. Pickup Location and Transmission Medium Dependence, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003, ISBN 80-227-1924-2, Slovak University of Technology, Slovakia: Bratislava, 2003
 17. PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., PROUZOVÁ, P., PÁLKOVÁ, M., MARTINEK, J., BÍLKOVÁ, J., WEBER, Z., CHOBOLA, Z., Dispersion Curve of Tile, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003, ISBN 80-227-1924-2, Slovak University of Technology, Slovakia: Bratislava, 2003

2002

 1. MARTINEK, J., Automated data processing acquisited at AE signal measurement, příspěvek na konferenci 4. odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2067-7, Technická universita v Brně, Brno, 2002
 2. TREBULÁKOVÁ, P., MARTINEK, J., CHOBOLA, Z., Determination of Concrete Reinforcement Bar Corrosion Product Mass Percentage Using Faraday`s Law, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop Physical and Material Ingineering 2002, ISBN 80-01-02579-9, Czech Technical University in Praque, Herbertov, 2002
 3. PAZDERA, L., PÁLKOVÁ, M., SMUTNÝ, J., MARTINEK, J., Design of a New Acoustic Emission System for Measuring and Analysing, příspěvek na konferenci proc. Of International Workshop, Physical and Material Engineering, CR, CR, 2002

2001

 1. MARTINEK, J., CHOBOLA, Z., Assesing damage in corroded ferroconcrete using acoustic emission, příspěvek na konferenci Nové trendy ve fyzice, ISBN 80-214-1992-X, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2001
 2. MARTINEK, J., CHOBOLA, Z., The corrosion of reinforcement steel in corrored reinforced concrete structure, příspěvek na konferenci Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic, ISBN 80-7204-201-7, Technical University of Brno, Brno, 2001
 3. CHOBOLA, Z., MARTINEK, J., Non-destructive testing of corrosion in reinforced concrete structures, příspěvek na konferenci Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic, ISBN 80-7204-201-7, Technical University of Brno, Brno, 2001
 4. MARTINEK, J., Využití synchronních detektorů při měření malých signálů, příspěvek na konferenci 3. odborný seminář doktorského studia, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2001
 5. CHOBOLA, Z., MARTINEK, J., Non-destructive testing of corrsion in reinforced concrete structures, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop "Research activities of Physical Departments of civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic", ISBN 80-7204-201-7, University of Technology, Křižánky, 2001
 6. MARTINEK, J., CHOBOLA, Z., Assessing damage in corroded ferroconcrete using acoustic emission, příspěvek na konferenci Proceedings of Conference New trends in Physics, ISBN 80-214-1992-X, University of Technology, Brno, 2001
 7. ZAŤKOVÁ, S., MARTINEK, J., Využití synchronních detektorů při měření malých signálů, příspěvek na konferenci 3. odborný seminář doktorského studia, ISBN 1212-9275, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2001
 8. MARTINEK, J., CHOBOLA, Z., The corosion of reinforcement steel in corrored reinforced concrete structurere, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop "Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic", University of Technology, Křižánky, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný