English

Ing. Michal Žoužela, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. ŽOUŽELA, M.; ŠULC, J., Fyzikální modelový výzkum nového bezpečnostního objektu VD Orlík, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2018

2016

 1. ŽOUŽELA, M., Hydraulische Versuchsrinne für spezifische Messungen der Gesellschaft NIVUS GmbH, , Brno, 2016
 2. ŽOUŽELA, M.; HAMOUZ, V., Stanovení rekalibračních intervalů hladinoměrných snímačů měřicích systémů proteklého množství odpadních vod, , 2016

2015

 1. ŽOUŽELA, M., Hydraulický modelový výzkum a návrh měrných kombinovaných přelivů určených pro stanovení průtoku balastních vod v kanalizačních tratích, , Brno, 2015
 2. ŽOUŽELA, M.; HAMOUZ, V.; VACEK, P.; KŘÍŽ, L., Nová hydrotechnická laboratoř Stavební školy Vysoké Mýto, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2015

2014

 1. ŽOUŽELA, M.; HAMOUZ, V.; VACEK, P.; KŘÍŽ, L., Hydrotechnická laboratoř ve Vysokém Mýtě je dílem odborníků z VUT v Brně, článek v Události na VUT v Brně, ISSN 1211-4421, VUTIUM, Brno, 2014
 2. ŽOUŽELA, M.; HAMOUZ, V.; VACEK, P.; KŘÍŽ, L., Nová hydrotechnická laboratoř na VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto, , EXPO DATA spol. s r.o., Brno, 2014
 3. ŽOUŽELA, M.; HAMOUZ, V.; VACEK, P.; KŘÍŽ, L., Výstavba hydrotechnické laboratoře na Stavební škole ve Vysokém Mýtě, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, Sovak, Praha, 2014
 4. ŽOUŽELA, M.; SÝKORA, P., Právní a technické předpisy definující oblast měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2014
 5. JULÍNEK, T.; PAŘENICA, J.; ŘÍHA, J.; ŽOUŽELA, M., Vodohospodářské využití tkaninových vaků plněných cemento-popílkovou směsí, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství. spol. s r.o., Čkyně, CZ, 2014
 6. ŽOUŽELA, M.; STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M., Hydraulische Modellversuche von Entlastungsanlagen ausgewählter Talsperren in der Tschechischen Republik, příspěvek na konferenci Internationales Symposium Wasser- und Flussbau im Alpenraum, ISBN nemá, ETH Zürich, Zürich, 2014
 7. ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M., Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního přelivu a skluzu VD Morávka, , LVV-FAST-VUT v Brně, Brno, 2014

2013

 1. ŽOUŽELA, M.; ZUBÍK, P.; ZEINER, P., Stanovení průtoku bodovou a integrační metodou využitím vodoměrné vrtule v konfuzoru měrného žlabu typu Parshall, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, Mgr. Pavel Fučík, Čs armády 488 Jílové u Prahy, 2013
 2. ŽOUŽELA, M.; SÝKORA, P., Přehled právních a technických předpisů souvisejících s měřením objemu vypouštěných odpadních vod do vod, příspěvek na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací, 5. a 6. listopadu 2013, ISBN 978-80-87140-33-8, Medim, spol. s r.o., Praha, 2013
 3. ŽOUŽELA, M.; HAMOUZ, V.; VACEK, P., Postavíme vodohospodářskou laboratoř, , Gnosis, spol. s r.o., 2013
 4. ŽOUŽELA, M.; HAMOUZ, V., Strojní a elektrotechnologická část hydraulického okruhu laboratoře VOŠS a SŠS ve Vysokém Mýtě. Strojírensko technické centrum Chrudim., , Pardubický kraj, Brno, 2013
 5. ŽOUŽELA, M., Laboratorní zatěžovací zkoušky vaků PROTEX TČ I a II. Etapa, , Brno, 2013

2012

 1. ŽOUŽELA, M., Konzultace a technická pomoc potřebná pro implementaci metrologického předpisu, , Brno, 2012
 2. ŽOUŽELA, M., Návrh interního metrologického předpisu vybraných měřicích systémů průtoku a proteklého množství ve funkci pracovních měřidel provozovaných společností Vodárenská akciová společnost, a.s., , Brno, 2012

2011

 1. ŽOUŽELA, M.; SÝKORA, P., Technické a metrologické požadavky na pracovní měřidla průtoku instalovaná trvale v profilech s volnou hladinou, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-87140-20-8, SOVAK, Praha, 2011

2010

 1. ŽOUŽELA, M.; SÝKORA, P., Měření průtoku a proteklého množství odpadních vod. Část III. posuzování funkční způsobilosti měřicích systémů průtoků a proteklého množství odpadních vod užívaných v profilech s volnou hladinou, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2010
 2. ŽOUŽELA, M.; SÝKORA, P., Měření průtoku a proteklého množství odpadních vod. Část II. měřicí systémy průtoků a proteklého množství odpadních vod užívané v profilech s volnou hladinou, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2010
 3. ŽOUŽELA, M.; SÝKORA, P., Měření průtoku a proteklého množství odpadních vod. Část I. právní předpisy, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2010
 4. ŽOUŽELA, M., HYDRAULICKÉ OKRUHY LABORATOŘE ÚSTAVU VODNÍCH STAVEB FAKULTY STAVEBNÍ VUT V BRNĚ, článek v , ISSN 1210-4195, Vodní hospodářství, Praha, 2010

2009

 1. ŽOUŽELA, M.; ŠNELEROVÁ, M., REKONSTRUKCE A PROVOZ NEJSTARŠÍ ČERPACÍ STANICE LABORATOŘE ÚSTAVU VODNÍCH STAVEB FAKULTY STAVEBNÍ VUT V BRNĚ, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2009

2008

 1. ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M., Zkoušky rozdělovacího objektu SO 03 na Bílé Nise, výzkumná zpráva projektu LVV-FAST-VUT v Brně, LVV-FAST-VUT v Brně, Brno, 2008
 2. ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M., Modelové zkoušky výtokového objektu odpadní štoly VD Mšeno, výzkumná zpráva projektu LVV-FAST-VUT v Brně, LVV-FAST-VUT v Brně, Brno, 2008
 3. ŽOUŽELA, M., Metody měření průtoku v profilech s volnou hladinou, příspěvek na konferenci Metody měření průtoku v profilech s volnou hladinou, Český metrologický institut, Brno, 2008
 4. ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M., VÝZKUM BEZPEČNOSTNÍCH OBJEKTŮ VD ŠANCE A VD FRYŠTÁK NA HYDRAULICKÝCH MODELECH, , ISBN 978-80-227-2897-3, STU v Bratislavě, Bratislava, 2008

2007

 1. ŠPANO, M.; STARA, V.; ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M., Application of hydraulic research for optimization of flow over hydraulic structures, příspěvek na konferenci Fifth international symposium on environmental hydraulics, prosceedings, Arizona State University, Tempe, Arizona, USA, 2007
 2. ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M., Výzkum eliminace příčných vln na hydraulickém modelu skluzu bezpečnostního přelivu VD Těrlicko, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, 2007

2006

 1. ŠULC, J.; ZUBÍK, P.; ŽOUŽELA, M., Měření parametrů nadkritického proudění v kanálu s příčnými prahy ve dně, příspěvek na konferenci Hydrodynamika 2006 - odborná konference s mezinárodní účastí, ISBN 80-214-3311-6, VUTIUM, 2006
 2. ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M., Úprava proudových poměrů pro eliminaci příčných vln v korytě nadkritického sklonu, příspěvek na konferenci Hydrodynamika 2006 - odborná konference s mezinárodní účastí, ISBN 80-214-3311-6, VUTIUM, 2006

2005

 1. ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.; ZDAŘIL, S.; ČAPKA, K., Měření parametrů aeračního zařízení pro ČOV v potravinářském průmyslu, článek v , 2005
 2. ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.; ZDAŘIL, S.; ČAPKA, K., Hydraulické zkoušky vyvíjeného aeračního zařízení ponorného typu, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, 2005

2004

 1. ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.; ZDAŘIL, S.; ČAPKA, K., Stanovení komplexních parametrů aeračního zařízení, příspěvek na konferenci , ISBN 80-7204-360-9, CERM, 2004

2003

 1. PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., KRATOCHVÍL, J., ZACHOVAL, Z., JANDORA, J., ŘÍHA, J., ŽOUŽELA, M., Nedestruktivní metody monitorování ochranných hrází - shrnutí poznatků z laboratorních experimentů a matematického modelování, spec. publikace, Brno, 2003
 2. ŽOUŽELA, M., Posuzování funkční způsobilosti měřidel průtoku prosakující vody, příspěvek na konferenci , ISBN 80-86433-26-9, CERM, 2003
 3. ŽOUŽELA, M., Výstavba a provoz nové laboratoře Ústavu vodních staveb, příspěvek na konferenci , ISBN 80-86433-26-9, CERM, 2003
 4. ŽOUŽELA, M., Nejistoty měření, příspěvek na konferenci , ISBN 80-239-0644-5, 2003

2002

 1. ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M., Genaue Abflussmessung in Kanalizationsnetzen, příspěvek na konferenci Wasserbauliche Mitteilungen heft 21, ISBN 3-86005-297-7, TU Dresden, Dresden, 2002
 2. ŽOUŽELA, M., Posouzení metod měření užívaných při kontrolách měřidel průtoku v systémech s volnou hladinou, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, 2002

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný