English

Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. – seznam publikací

2015

 1. ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; HORÁK, D., Technical Education Of Preschool And Schoolchildren, článek v Turkish Online Journal of Educational Technology, ISSN 1303-6521, ISBN 2146-7242, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, Sakarya-Turkey, 2015

2014

 1. ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P., Kotvení externí lepené výztuže, příspěvek na konferenci Seminář FRP výztuže, Sborník, ISBN 978-80-214-4925-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014

2013

 1. HORÁK, D.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I., NEW POSSIBILITIES OF INCREASING RESISTANCE OF WOOD BEAMED CEILINGS, příspěvek na konferenci CESB 2013 - CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING 2013, ISBN 978-80-247-5015-6, GRADA Publications, Praha, 2013

2012

 1. HORÁK, D.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŽÍTT, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Experimetální ověření únosnosti dřevobetonových spřažených trámů zesílených cfrp lamelami, příspěvek na konferenci 19. Betonářské dny 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2012
 2. NEČAS, R.; FILIP, M.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I., Technické vzdělávání mládeže, model pro výuku mostních konstrukcí, příspěvek na konferenci 17. Mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2012, ISBN 978-80-86604-56-5, Sekurkon s.r.o., Brno, 2012

2010

 1. OLIVA, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; ŠVAŘÍČEK, L.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I., Vady, poruchy a sanace panelových objektů (použití dodatečného předpjetí), článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, VUT v Brně, Brno, 2010

2008

 1. ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I., Strengthening of concrete structures with FRP materials - influence of thermal degradation, příspěvek na konferenci 5th International Specialty Conference on Fibre Reinforced Materials, ISBN 978-0-646-50372-1, Singapur, 2008
 2. ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I., Design of Anchorage of Glued External Reinforcement Affected by Thermal Degradation of Concrete, příspěvek na konferenci ACI/CANMET International Conference on High Performance Concrete Structures and Materials, ISBN 978-0-87031-277-9, Manaus, Brazil, 2008

2004

 1. VAŇURA, T.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; FOJTL, J., Additional Strengthening of Concrete Structures with Contemporary Nano-Materials, příspěvek na konferenci Progress in Structural Engineering, Mechanics and Computation, University of Cape Town, Cape Town, South Africa, 2004

2003

 1. FOJTL, J., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., VAŇURA, T., Vliv dlouhodobých faktorů na chování prvků dodatečně zesílených externí lepenou výztuží, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference "Betonářské dny 2003", ISBN 80-239-1840-0, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2003
 2. VAŇURA, T., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., ADÁMEK, J., Long-term Test Arrangement for Externally Strengthened Reinforced Concrete Elements, článek v Acta Polytechnica, ISSN 1210-2709, The Czech Technical University in Prague, Praha, 2003
 3. ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; VAŇURA, T.; ADÁMEK, J., Long-term Test Arrangement for Externally Strengthened Reinfoced Concrete Elements, článek v Acta Polytechnica, ISSN 1210-2709, The Czech Technical University in Prague, Praha, 2003
 4. FOJTL, J., VAŇURA, T., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., DIBELKA, V., Dlouhodobé zkouška dodatečně zesílených ŽB stropních panelů, příspěvek na konferenci Sborník z konference "Stavebné materiály a skúšobníctvo", ISBN 80-7099-991-8, TU Košice, Fakulta BERG, Košice, 2003
 5. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., FOJTL, J., DIBELKA, V., Short-terms and Long-terms Experiments of the Elements Strengthening with External Bonded Reinforcement, příspěvek na konferenci Proceedings of III. International Scientific Conference - Quality and Reliability in Building Industry, ISBN 80-7099-746-X, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2003
 6. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., ADÁMEK, J., Strengthening of Concrete Beams Using CFRP Strips. Anchorage of Externaly Glued Strips, příspěvek na konferenci Proceedings of NDT-CE Berlin 2003, ISBN 3-931381-49-8, DGfZP, Berlín, 2003
 7. ŠTĚPÁNEK, P., VAŇURA, T., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., Do epoxy resins creep in external strengthening connections?, příspěvek na konferenci Proceeding of the 2003 International Symposium "Celebrating concrete", ISBN 0-7277-3248-X, Thomas Telford Publishing, London E14 4JD, DUNDEE, 2003
 8. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., Some remarks to anchoraga of CFRP strips by external strenghening of concrete structures, příspěvek na konferenci Proceedings of International Conference Concrete in the 3rd Millenium, ISBN 0-909375-18-6, Brisbane, Australia, 2003
 9. ŠTĚPÁNEK, P.; VAŇURA, T.; PODOLKA, L.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I., Additional CFRP non-prestressed reinforcement in concrete structures, příspěvek na konferenci Proceedings of International Conference ASSCCA 03, ISBN 90-5809-590-8, Sydney, 2003
 10. VAŇURA, T., ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., ADÁMEK, J., Long-term tests arrangement for externally strengthened reinforced concrete elements, příspěvek na konferenci Proceeding of the 3rd international conference on Advanced Engineering Design AED 2003, ISBN 80-86059-35-9, Czech Technical University in Prague, Praha, 2003
 11. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., FOJTL, J., Design of CFRP strips anchorage - experimental, differencial equations and mathematical model, příspěvek na konferenci Proceeding of the 3rd international conference on Advanced Engineering Design AED 2003, ISBN 80-86059-35-9, Czech Technical University in Prague, Praha, 2003
 12. ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ADÁMEK, J.; VAŇURA, T., Long-term Test Arrangement for Externally Strengthened Reinforced Concrete Elements, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd Int. Conference on Advanced Engineering, ISBN 80-86059-35-9, Czech Technical University in Prague, Praha, 2003

2002

 1. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., Design of anchorage of CFRP strips, příspěvek na konferenci Proceedings of international conference Concrete and concrete structures, ISBN 80-7100-954-7, Žilina, 2002
 2. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., ŠVAŘÍČEK, L., HOBST, L., Strengthening of concrete structures by external non prestressed reinforcement, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd international conference DAMSTRUC 2002, Rio de Janeiro, 2002
 3. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., Design of Anchorage of Carbon Fieber Reinforced Plastic Strips, článek v Communications, ISSN 1335-4205, 2002
 4. ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; FOJTL, J., Kotevní oblasti uhlíkových lamel - srovnání experimentů, analytických vztahů a matematického modelu, příspěvek na konferenci Sborník z mezinárodní konference Betonářské dny 2002, Pardubice, ISSN 1212-7744, ČBS Pardubice, 2002

2001

 1. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., Some remarks on strengthening of beams using CFRP strips., příspěvek na konferenci FRP Composites in civil engineering, Hong Kong, China, 2001
 2. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., Anchoring of non prestressed and prestressed CFRP strips at strengthening of concrete beams, příspěvek na konferenci Composites in material and structural engineering, ISBN 80-01-02378-8, Praha, ČR, 2001
 3. ŠVAŘÍČKOVÁ, I., ŠTĚPÁNEK, P., Rekonstrukce prefabrikovanýchschodišťových ramen, příspěvek na konferenci Sanace 2001, Brno, 2001
 4. ŠVAŘÍČKOVÁ, I., CFK lamely - vliv zesílení na únosnost a použitelnost betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci 3. odborný seminář doktorského studia, ISBN 1212-9275, Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, VUT v Brně, 2001
 5. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., ŠVAŘÍČEK, L., Rekonstrukce schodišťových ramen ve zdravotnickém zařízení, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2001

2000

 1. ŠVAŘÍČKOVÁ, I., Problematika kotevních oblastí lepených lamel, příspěvek na konferenci Sborník z konference ""Betonárské dni 20, ISBN 80-227-1385-6, Stavebná fakulta STU Bratislava, Bratislava, 2000
 2. ŠTĚPÁNEK, P., ŠVAŘÍČKOVÁ, I., Aplikace lepených uhlíkových lamel při úpravách obytných budov - problematika návrhu kotevních oblastí, příspěvek na konferenci Sborník z mezinárodní konference ""Bývanie 20, ORGWARE Bratislava, Košice, 2000

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný