English

Ing. Monika Manychová, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. MANYCHOVÁ, M.; FUCIMAN, O.; PAZDERA, L., An Initial Investigation on the Potential Applicability of Non-Destructive Methods to Assessing Joint Condition in Prefabricated Structures, příspěvek na konferenci Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-03835-626-4, Trans Tech Publication, Switzerland, 2017

2016

 1. MANYCHOVÁ, M.; FUCIMAN, O., Determination of Capillary Conductivity Coefficient by Using Electromagnetic Microwave Radiation, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, ISBN 978-80-214-5392-0, Trans Tech Publications Ltd, Zurich, Switzerland, 2016
 2. KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L.; POSPÍŠIL, K., Structural Integrity of Stone Blocks From Charles Bridge in Prague, článek v INT J ARCHIT HERIT, ISSN 1558-3058, Taylor and Francis Inc., United States of America, 2016

2015

 1. MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M., An Investigation on the Potential Applicability of Impact-echo Method for Defectoscopy of Concrete Shielding in Nuclear Power Station, příspěvek na konferenci 45. mezinárodní konference Defektoskopie 2015, ISBN 978-80-214-5280-0, Betis, s.r.o., Praha, 2015

2014

 1. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M., An Evaluation of Concrete Structure Integrity Using Impact-Echo Method, příspěvek na konferenci 12th Workshop NDT 2014 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-214-5099-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 2. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MANYCHOVÁ, M., Výzkum použitelnosti metody akustické emise pro diagnostiku železničních výhybek, příspěvek na konferenci 44. mezinárodní konference Defektoskopie 2014, ISBN 978-80-214-5035-6, Betis, s.r.o., Praha, 2014
 3. MANYCHOVÁ, M.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L., Assessment of Damage in Reinforced Concrete Girder by Using Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy, příspěvek na konferenci 11th European Conference on NDT, ISBN 978-80-214-5018-9, Brno University of technology, Brno, 2014
 4. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L., Experimental Study of the Potential Usage of Acoustic Emission to Railway Track Faults detection, příspěvek na konferenci 11th European Conference on NDT, ISBN 978-80-214-5018-9, Brno University of technology, Brno, 2014
 5. KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L., Monitoring of the damage in stone blocks by means of non-destructive methods, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications Ltd, Zurich-Durnten Switzerland, 2014

2013

 1. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; SMUTNÝ, J.; VLAŠIC, F., Equipment for using acoustic emission method in civil engineering, příspěvek na konferenci Non-Destructive Testing 2013, ISBN 978-80-7204-864-9, Brno, Česká republika, 2013
 2. MANYCHOVÁ, M., Calculating Spectral Density to Determine Acoustic Emission Response, příspěvek na konferenci 11th Workshop NDT 2013 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-864-9, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2013
 3. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MANYCHOVÁ, M.; RODRIGUEZOVÁ, V.; JANKŮ, M., Experimentální výzkum využití akustické emise pro testování kolejnic za provozu, příspěvek na konferenci 43. mezinárodní konference Defektoskopie 2013 / NDE for Safety, ISBN 978-80-214-4799-8, Betis, s.r.o., Praha, 2013
 4. MANYCHOVÁ, M.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; JANKŮ, M., Počáteční výzkum použitelnosti akustických metod pro detekci defektů na bezstykových kolejových tratích, příspěvek na konferenci 43. mezinárodní konference Defektoskopie 2013 / NDE for Safety, ISBN 978-80-214-4799-8, Betis, s.r.o., Praha, 2013
 5. KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L., Experimental study of the nonlinear effects generated in a concrete structure with damaged integrity, článek v RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING, ISSN 1061-8309, Russian Academy of Sciences, Russia, 2013
 6. KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L.; POSPÍŠIL, K., Monitoring of the Damage Evolution in Reinforced Concrete Girder by Means of Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy, článek v TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, ISSN 1802-971X, Ministry of Transport, Praha, 2013

2012

 1. KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M., Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy Applied to Integrity Damage Evaluation in a Ceramic Structures, příspěvek na konferenci 10th International Conference NDT 2012 Non-destructive Testing in Engineering Practice, ISSN 1213-3825, ISBN 978-80-7204-823-6, Akad. nakl. CERM, s.r.o., Brno, 2012
 2. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M.; STRYK, J., On the Use of the Acoustic Emission Method to Diagnosing a Bridge Element Structure, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2012 NDE for Safety, ISSN 1213-3825, ISBN 978-80-214-4609-0, BETIS, s.r.o., Praha, 2012
 3. KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; MATYSÍK, M., Evaluation of the Concrete Structure Integrity after Temperature Degradation via Nonlinear Ultrasonic Measurements, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2012 / NDE for Safety, ISSN 1213-3825, ISBN 978-80-214-4609-0, BETIS, s.r.o., Praha, 2012
 4. MANYCHOVÁ, M.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M., Experimental investigation on nonlinear acoustic phenomena of damaged concrete structure, příspěvek na konferenci 8th CCC Congress, ISBN 978-953-7621-14-8, Croatia, 2012
 5. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MANYCHOVÁ, M., New approach to evaluate building material structure damage via nonlinear ultrasonic spectroscopy, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2012

2011

 1. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M., Acoustic Emission Method as a Tool of Partial Discharges Indication, článek v INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY, ISSN 0268-1900, Inderscience, Geneve, Switzerland, 2011
 2. MANYCHOVÁ, M., Evaluation of the Concrete Structure Integrity by Frequency Inspection, příspěvek na konferenci Proceedings of 41st International Conference Dfektoskopie 2011 and NDE for Safety, ISBN 978-80-214-4358-7, BETIS s.r.o., Ostrava ČR, 2011
 3. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MANYCHOVÁ, M., New Approach to Evaluate Building Material Structure Damage via Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy, příspěvek na konferenci VIth Workshop "NDT in Progress", ISBN 978-80-214-4339-6, Betis, s.r.o., Praha, 2011
 4. MANYCHOVÁ, M., Nondestructive integrity testing of sandwiches made of Hurdis ceiling slabs, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2011

2010

 1. MANYCHOVÁ, M.; VYROUBAL, P., Evaluation of the Concrete Structure Integrity by Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci 8th International Conference NDT 2010 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, CERM s.r.o, Brno CR, 2010
 2. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MANYCHOVÁ, M., Nondestructive Methods for Civil Engineering, příspěvek na konferenci 8th International Conference NDT 2010 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, CERM s.r.o, Brno CR, 2010
 3. MANYCHOVÁ, M., Nondestructive integrity testing of sandwiches made of Hurdis ceiling slabs, příspěvek na konferenci Proceedings of 40th International Conference Dfektoskopie 2010 and NDE for Safety, ISBN 978-80-214-4182-8, BETIS s.r.o., Plzeň ČR, 2010
 4. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M., Effects of Material Structure of Concrete on Acoustic Emission Signal Parameters, příspěvek na konferenci CD-Proceedings of 29th European Conference on Acoustic Emission Testing 2010, Vienna, Austria, September 8-10, 2010, ISSN 1435-4934, ISBN 978-3-200-01956-0, TUV, AT, 2010
 5. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MANYCHOVÁ, M., Nonlinear ultrasonic spectroscopy as a tool to evaluate building material structure damage, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2010
 6. KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M., New Possibilities of Non-destructive Testing of Ceramic Specimen Integrity, článek v Ceramics-Silikáty, ISSN 0862-5468, Institute of Chemical Technology, Institude of Inorganic Chemistry, Prague, 2010
 7. KOŘENSKÁ, M.; VYROUBAL, P.; MANYCHOVÁ, M., Acoustic Emission Method as an Assessment Tool for the Concrete Specimen Structure Diagnosing, článek v NDT Welding Bulletin, ISSN 1213-3825, Agentura Turek, Praha, 2010
 8. MANYCHOVÁ, M., Experimental Investigations of Acoustic Emission from the Viewpoint of Its Use to Detecting the Reinforced Concrete Armature, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2010
 9. MANYCHOVÁ, M., The Possibilities of Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy for the NDT in Civil Engineering, článek v TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, ISSN 1802-971X, Ministry of Transport, Czech Republic, 2010

2009

 1. MANYCHOVÁ, M., Possibility of the Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy for the NDT in Civil Engineering, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2009 NDE for Safety, ISBN 978-80-214-3973-3, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2009
 2. MANYCHOVÁ, M., Experimental Investigations of acoustic emission from the viewpoint of its use to detecting the reinforced concrete armature corrosion, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2009 NDE for Safety, ISBN 978-80-214-3973-3, BETIS s.r.o., Praha, 2009
 3. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M., Application of Non-Linear Ultrasonic Spectroscopy to Non-Destructive Testing in Civil Engineering, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, nde.net, Slovinsko Ljubljana, 2009
 4. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M., Application of Non-Linear Ultrasonic Spectroscopy to Non-Destructive Testing in Civil Engineering, příspěvek na konferenci The 10th International Conference of The Slovenian Society for Non-Destructive Testing "Application of Contemporary Non-Desructive Testing in Engineering", ISBN 978-961-90610-7-7, Slovensko drustvo, Slovinsko Ljubljana, 2009
 5. MANYCHOVÁ, M., Application of NDT Methods on Ceiling Slabs- Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy, příspěvek na konferenci Pozemní stavby a architektura / Building Structures and Architecture, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2009
 6. MANYCHOVÁ, M., On the diagnosis of Hurdis ceiling slabs using non-linear ultrasonic spectroscopy methods, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2009

2008

 1. MANYCHOVÁ, M., Application of Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy on Hurdis Ceiling Slabs, příspěvek na konferenci 6th Workshop NDT 2008 Non-destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-610-2, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2008
 2. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; MANYCHOVÁ, M., Monitoring of Concrete Components Structure Condition Using a Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2008
 3. MANYCHOVÁ, M., Diagnostika stropních desek Hurdis metodami nelineární ultrazvukové spektroskopie, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2008, ISBN 978-80-214-3759-3, BETIS s.r.o., Praha, 2008
 4. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; MANYCHOVÁ, M., Monitoring of Concrete Components Structure Condition Using a Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy, příspěvek na konferenci CD Proceedings of 17th World Conference on Non-destructive Testing, Chinese Society for Non-destructive Testing, Shanghai, China, 2008
 5. MANYCHOVÁ, M., Study of Ceramic Structure Integrity by Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2008, ISBN 978-80-01-04102-4, ČVUT Praha, Praha, 2008
 6. KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M., Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy Used to Detection of Ceramic Structure Damage, příspěvek na konferenci 18th Internetional Symposium on Nonlinear Acoustics Nonlinear Acoustics-Fundamentals and Applications, ISBN 978-0-7354-0544-8, American Institute of Physics, USA, 2008
 7. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M., Testing of Concrete Specimens by Means of Non-Linear Ultrasonic Spectroscopy, příspěvek na konferenci Durability of Building Materials and Components, ISBN 978-975-561-330-7, Istanbul Technical university, Istanbul, 2008
 8. MANYCHOVÁ, M.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; POSPÍŠIL, K., Acoustic Emission Method as a Diagnostic Tool for Corrosion Cracking in Reinforced Concrete Beams, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2008
 9. KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; MATYSÍK, M.; PAZDERA, L., Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy of Structural Components, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, de, 2008
 10. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MANYCHOVÁ, M., Nonlinear Ultrasonic spectroscopy of ceramic specimens, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, de, 2008
 11. MANYCHOVÁ, M., Measuring Setup for the Non-linear Ultrasonic Spectroscopy Method, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, ndt.net, DE, 2008

2007

 1. MANYCHOVÁ, M., Test of Cladding Elements Using a Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy Metod, příspěvek na konferenci 5th Workshop NDT 2007, ISBN 978-80-7204-549-5, Cerm, s.r.o., Brno, 2007
 2. MANYCHOVÁ, M., Measuring Setup for the Non-linear Ultrasonic Spectroscopy Method, příspěvek na konferenci Proceedings of 37th International Conference Defektoskopie 2007, ISBN 978-80-214-3504-9, BETIS, s.r.o. , Praha, 2007
 3. MANYCHOVÁ, M., Non-Destructive Methods Used in the Building Industry Oriented Defectoscopy, příspěvek na konferenci New Trends in Physics NTF 2007, ISBN 978-80-7355-078-3, Ing.Zdeněk Novotný, CSc., Brno, 2007
 4. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MANYCHOVÁ, M., Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy of Ceramic Specimen, příspěvek na konferenci Proceedings of 37th International Conference Defektoskopie 2007, ISBN 978-80-214-3504-9, BETIS,s.r.o., Praha, 2007
 5. MANYCHOVÁ, M., Hodnocení struktury stavebních prvků pomocí rezonanční inspekce, příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007, ISBN 978-80-214-3512-4, VUT v Brně, FAST, Brno, 2007
 6. KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MANYCHOVÁ, M., Měřicí zařízení pro aplikaci metody nelineární ultrazvukové spektroskopie, příspěvek na konferenci Česko-Slovenská konference EXPERIMENT ´07, ISBN 978-80-7204-543-3, CERM, s.r.o., Brno, 2007
 7. MANYCHOVÁ, M.; KOŘENSKÁ, M., Determination of the Acoustic Emission Response Spectral Density, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop Physical and Material E ngineeing 2007, ISBN 978-80-7204-537-2, Akademické nakl. CERM, Brno, 2007

2006

 1. MANYCHOVÁ, M., NDT Methods as Tool for Building Constructions Inspection, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov, ISBN 80-8073-678-2, CPRESS Košice, Štrbské Pleso, 2006
 2. MANYCHOVÁ, M., NDT Methods as Tool for Building Constructions Inspection, , ISBN 80-8073-677-4, CPRESS Košice, Košice, 2006
 3. MANYCHOVÁ, M., The effect of humidity on the AE signals in low temparature stressing timber samples, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2006, Proceedings, ISBN 80-7204-487-7, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., VUT, FAST, Brno, 2006
 4. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M.; MATYSÍK, M., Experiment set-up testing for non-linear ultrasonic spectroscopy, příspěvek na konferenci sbornik, ISBN 80-214-3290-X, BETIS, Tabor, 2006
 5. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M., Concrete specimen structure diagnostics using the acoustic emission method, příspěvek na konferenci Proceedings, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology, Bratislava, 2006
 6. KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L.; MATYSÍK, M., Nonlinear ultrasonic spectroscopy of structural components, příspěvek na konferenci Proceedings, ISBN 3-931381-86-2, DGZfP Berlin, Berlin, 2006
 7. MANYCHOVÁ, M., Non-linear ultrasonic spectroscopy method-experiment set up testing, příspěvek na konferenci Proceedings, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of technology, Bratislava, 2006
 8. KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M., Non-destructive testing methods for concrete structures inspection, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop Physical ane Material Engineering 2006, ISBN 80-227-2467-X, Slovak university of Technology, Bratislava, 2006
 9. MANYCHOVÁ, M., Možnosti využití nelineární ultrazvukové spektroskopie pro defektoskopii stavebních materiálů, příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006, ISBN 80-214-3125-3, 2006
 10. MANYCHOVÁ, M., Diagnostika stropních desek Hurdis, příspěvek na konferenci Podlahy, stropy a podhledy 2006, ISBN 80-214-3129-6, VUT v Brně, Brno, 2006

2005

 1. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; MANYCHOVÁ, M., Impact-Echo Method Based Deetction of Steel Reinforced Corrosion, příspěvek na konferenci Proc. of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 2. MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L., Acoustic Method based Diagniostics of Ceramic Tiles Structure Integrity, příspěvek na konferenci Proceedings of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o. Brno, VUT v Brně, 2005
 3. MANYCHOVÁ, M., A Study of Acoustic Properties of Msterials Used in the Building Industry, příspěvek na konferenci Proceedings of International Conference, ISBN 80-214-3053-2, Czech Society for Nondestructive Testing, Znojmo, 2005
 4. MANYCHOVÁ, M., A Study of Acoustic Properties of Marerials Used in the THE Civil Engineering, příspěvek na konferenci Proceedings of International orkshop, ISBN 80-01-03290-6, ČVT Praha, Lysečinská bouda, ČR, 2005
 5. MANYCHOVÁ, M.; MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; HÁJEK, K., Theory of nonlinear acoustic spectroscopy from the point of view its utilization in civil engineering, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop, ISBN 80-01-03290-6, ČVUT Praha, Lysečinská bouda, ČR, 2005
 6. MANYCHOVÁ, M.; KOŘENSKÁ, M.; VYROUBAL, P.; PAZDERA, L., Random Process Measurement Theory and its Application to Acoustic Emission Signal, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop, Research Activities of Physics Department of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics, ISBN 80-01-03290-6, ČVUT Praha, Lysečinská bouda, ČR, 2005

2004

 1. MANYCHOVÁ, M., Hourdis Ceiling Slab Diagnostics Issues, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2004
 2. KOŘENSKÁ, M., MATYSÍK, M., MANYCHOVÁ, M., Nelineární ultrazvuková spektroskopie stavebních prvků a konstrukcí., příspěvek na konferenci Research Activities of Physics Departmens of civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak repulblics, ISBN 80-7204-353-6, VUT Brno, Brno, 2004
 3. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; POSPÍŠIL, K.; MANYCHOVÁ, M., Corrosion Craking in Reinforced Concrete Beams, příspěvek na konferenci Acoustic Emission, ISBN 3-931381-58-7, Deutsche Gesellschaft fur Zerstorungsfreie, Berlin, Germany, 2004
 4. SEDLÁČKOVÁ, M., MANYCHOVÁ, M., Construction Detail in Architecture, příspěvek na konferenci 2nd international scientific conference, ISBN 80-227-2077-1, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2004
 5. SEDLÁČKOVÁ, M., MANYCHOVÁ, M., Zelené střechy, příspěvek na konferenci 2. mezinárodní konference Zastřešení budov, ISBN 80-214-2588-1, VUT v Brně, Stavební fakulta, úUstav pozemního stavitelství, Brno, 2004
 6. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., SMUTNÝ, J., MANYCHOVÁ, M., Diagnostic of Sandwich Plate with Hourdis Using Wave Response, příspěvek na konferenci New Trends in Physics, ISBN 80-7355-024-5, Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, 2004

2003

 1. KOŘENSKÁ, M., MANYCHOVÁ, M., Testing of Fired Tile Acoustic Properties, příspěvek na konferenci Workshop NDT CMC 2003, ISBN 80-7204-318-8, Czeh Society for Nondestructive Tesing, Brno, 2003
 2. MANYCHOVÁ, M., Testing of Steel Reinfotcement by Using Imact Echo Method, příspěvek na konferenci Proceedings of International Conference, ISBN 80-214-2475-3, Czech Society for Nondestructive Testing, Ostrava, ČR, 2003
 3. MANYCHOVÁ, M., Vytápění průmyslových objektů infrazářiči, příspěvek na konferenci Zborník z odbornej konferencie, STU Bratislava, Vyšné Ružbachy, Slovakia, 2003
 4. MANYCHOVÁ, M., Characterization of Noise Transmission in Building Structures, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workshop, ISBN 80-227-1924-2, STU Bratislava, Richnava, slovakia, 2003
 5. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., MANYCHOVÁ, M., POSPÍŠIL, K., Using Resonant Inspection Method to Diagnostic Reinforcement in Reinforced Concrete Specimens, článek v NDT Welding Bulletin, ISSN 1213-3825, 2003
 6. MANYCHOVÁ, M., Charakterizace zdrojů hluku přenášeného do konstrukce budov, příspěvek na konferenci Sborník Díl 1-Pozemní stavitelství, ISBN 80-7204-265-3, VUT Brno, VUT Brno, 2003

2002

 1. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., SMUTNÝ, J., MANYCHOVÁ, M., Detekce trhlin ve stropních deskách Hurdis pomocí analýzy odezvy na budící impuls, článek v NDT Welding Bulletin, ISSN 1213-3825, 2002
 2. KOŘENSKÁ, M., MANYCHOVÁ, M., POSPÍŠIL, K., Evaluation of Structural Integrity in Reinforced Concrete Beams Deteriorated Due to Corrosion of Reinforcement, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2002, ISBN 80-214-2247-5, Czech society for Non-destructive Testing, Brno, Czech Republic, 2002
 3. KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; MANYCHOVÁ, M., Detection of Defects in Hourdis Sandwich Slabs by means of Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci EWGAE 2002, Proceedings Volume I, ISBN 80-214-2174-6, Czech Society for Non-destructive Testing, Prague, Czech Republic, 2002
 4. KOŘENSKÁ, M., MANYCHOVÁ, M., Non-destructive Diagnostics of Concrete Materials, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering 2002, ISBN 80-01-02579-9, Czech Technical University in Prague, Prague, Czech Republic, 2002
 5. PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., MANYCHOVÁ, M., SMUTNÝ, J., Detecting of Defects in Hurdis Sandwich Slabs by Means of Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci proc. of 25th European Conference on Acoustic Emission Testing, CR, Praha, 2002

2001

 1. KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., MANYCHOVÁ, M., Přenosové vlastnosti piezoelektrických snímačů, příspěvek na konferenci DEFEKTOSKOPIE 2001, ISBN 80-214-2002-2, Brno University of Technology, Brno, 2001
 2. Manychová, M., Vliv orientace piezoelektrických snímačů na frekvenční spektrum odezvy vzorku., příspěvek na konferenci 3.odborný seminář doktorského studia, VUT v Brně, FAST, Ústav pozemního stavitelství, Brno, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný