English

Ing. Olga Rubinová, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O., Vzduchotechnika - díl 8, Filtrace, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, z.s. , Brno, 2018
 2. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P., Vzduchotechnika - díl 9, Ventilátory, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, z.s. , Brno, 2018
 3. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P., Vzduchotechnika – díl 7, Polytropické vlhčení párou, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, z.s. , Brno, 2018

2017

 1. RUBINOVÁ, O.; CIELECKÝ, J.; HORINA, P., Hygienické aspekty provozu lokálních zvlhčovačů vzduchu, příspěvek na konferenci Vnútorná klíma budov 2017, ISBN 978-80-89878-17-8, SSTP Bratislava, Bratislava, 2017
 2. RUBINOVÁ, O.; VYHLÍDALOVÁ, K., Aeromikrobi v interiérech budov, příspěvek na konferenci Vnútorná klíma budov 2017, ISBN 978-80-89878-17-8, SSTP Bratislava, Bratislava, 2017
 3. RUBINOVÁ, O.; CIELECKÝ, J.; HORINA, P., Hygienické aspekty zvlhčování vzduchu, příspěvek na konferenci Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2017, ISBN 978-80-7403-170-0, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha, 2017
 4. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O., Vzduchotechnika – díl 5, Kvalita odvodu kondenzátu ve vzduchotechnice, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno, 2017
 5. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O., Vzduchotechnika – díl 6, Adiabatické chlazení, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno, 2017
 6. RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M., Individuálně stavěná kamna jako centrální zdroj tepla, článek v , Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2017
 7. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O., Vzduchotechnika – díl 3, Chlazení , článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR , Brno, 2017

2016

 1. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A.; MOHELNÍKOVÁ, J., Microbial analysis of Heating systems' surfaces, článek v International Journal of Environmental & Agriculture Research, ISSN 2454-1850, AD Publications, India, 2016
 2. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O., Vzduchotechnika, díl 2, Zpětné získávání tepla, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno, 2016
 3. BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A., CT002 Vybrané statě ze vzduchotechniky - Sbírka příkladů, , ISBN 978-80-214-5421, VUTIUM, Brno, 2016
 4. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O., Vzduchotechnika, díl 1, co je to vzduchotechnika? , článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno, 2016
 5. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O., Vybrané statě ze vzduchotechniky, CT002 , , ISBN 978-80-905768-5-8, LITERA BRNO, Brno, 2016
 6. VYHLÍDALOVÁ, K.; VLČEK, P.; RUBINOVÁ, O.; BERNARD, J., Dust analyses in ventilation ducts, článek v Journal of Sustainable Construction Materials and Technologies, ISSN 2458-973X, JSCMT, Yildiz Technical University Faculty of Civil Engineering Department of Civil Engineering, Istanbul, Turkey, 2016
 7. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P., Cleanliness of ventilation ducts, indoor space and AHU, článek v Journal of Sustainable Construction Materials and Technologies, ISSN 2458-973X, JSCMT, Yildiz Technical University Faculty of Civil Engineering Department of Civil Engineering, Istanbul, Turkey, 2016
 8. HIRŠ, J.; HORÁK, P.; RUBINA, A.; FORMÁNEK, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; ŠMÍDOVÁ, O., Sborník přednášek konference Burza zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb, , ISBN 978-80-02-02636-5, Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, Brno, 2016
 9. VYHLÍDALOVÁ, K.; VLČEK, P.; RUBINOVÁ, O.; BERNARD, J., Dust analyses in ventilation ducts, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 10. FRIČ, L.; SÝKOROVÁ, I.; VELÍSKOVÁ, E.; RUBINOVÁ, O., Quantitative Microbiological Aspects of the Indoor Environment, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, 2016

2015

 1. HORÁK, P.; UHER, P.; FORMÁNEK, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; VRÁNA, J.; KALOUSEK, M.; KUKLÍNKOVÁ, H., Energetické hodnocení budov, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5274-9, VUTIUM - Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 2. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P., Cleanliness of ventilation ducts, indoor space and AHU, , ISBN ISBN 978-80-227-4469, STU – Nakladateľstvo STU, Bratislava, 2015
 3. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A.; BERNARD, J.; FRIČ, L., Mikrobiální mikroklima budov (II) - Sběr a kultivace vzorků z rodinných domů, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2015
 4. RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; RAPUTA, P., Konference vytápění, příspěvek na konferenci Otopné plochy a mikrobiální mikroklima , ISBN 978-80-02-02589-4, Společnost pro techniku prostředí, Třeboň, 2015
 5. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A.; BERNARD, J.; FRIČ, L., Mikrobiální mikroklima budov (I), článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2015
 6. HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; RUBINOVÁ, O., Dlouhodobý monitoring TČ země-voda z pohledu tepelného výkonu vrtu, příspěvek na konferenci Konference vytápění Třeboň 2015, ISBN 978-80-02-02589-4, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2015

2014

 1. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A.; UHER, P.; BLASINSKI, P.; FORMÁNEK, M., Koncepční studie variant chladicího systému, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 2. RUBINOVÁ, O.; FRIČ, L.; BERNARD, J., Mikrobiologické aspekty vzduchotechnických systémů rodinných domů, příspěvek na konferenci Teoretická a experimentálna analýza sústav techniky prostredia v súvislosti s ich mikrobiologickým znečištěním pri efektívnom využití obnovitelných zdrojov, ISBN 978-80-225-3982-1, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2014
 3. RUBINOVÁ, O.; AMBROŽOVÁ, I.; HORÁK, P., Long-Term Monitoring of the Effectiveness of a Ground Source Heat Pump Borehole, příspěvek na konferenci 9th International enviBUILD Conference, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-280-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 4. BERNARD, J.; FRIČ, L.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; JELÍNEK, O., Microbiological Aspects of Energy-Efficient HVAC (Ventilation) Systems Houses, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 5. RUBINOVÁ, O., Sluneční záření v přírodě a budovách, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5106-3, Mendelova Univerzita v Brně, Brno, 2014
 6. BERNARD, J.; FRIČ, L.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; JELÍNEK, O., Microbiological aspects of energy-efficient HVAC (ventilation) systems houses, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014 - Buildings and Environment, International Conference proceedings, ISBN 978-80-214-5003-5, Faculty of Civil Enginering, Brno University of Technology, Brno, 2014

2013

 1. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P., BT02 - TZB III Vzduchotechnika - sbírka příkladů, spec. publikace, ISBN 80-903586-6-7, Litera Brno, Brno, 2013

2012

 1. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P.; BLASINSKI, P., Analýza bezpečnosti provozu vzduchotechniky v laboratořích speciálního výzkumu, , Brno, 2012
 2. RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M., Vazba těsnosti budov na provoz systémů TZB a spotřebičů, příspěvek na konferenci Budovy a prostředí 2012, ISBN 978-80-214-4600-7, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 3. RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M., Vytápění kostela pomocí otopných registrů v lavicích, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha s.r.o., Praha, 2012
 4. HORÁK, P.; RUBINOVÁ, O., Nulový dům – mýtus nebo realita?, příspěvek na konferenci Konference Venkovská krajina 2012, ISBN 978-80-244-3098-0, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2012
 5. HORÁK, P.; RUBINOVÁ, O., Energetické systémy ve výuce TZB na VUT Fast, příspěvek na konferenci Konference Venkovská krajina 2012, ISBN 978-80-244-3098-0, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2012
 6. RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M., Větrání a vytápění domů s téměř nulovou spotřebou energie, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2012
 7. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O., Příklad z techniky prostředí - intenzita osálání, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, Praha, 2012
 8. RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; ČUPROVÁ, D., Úsporný dům, spec. publikace, ISBN 978-80-264-0014-1, CPress Brno, Brno, 2012

2011

 1. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; TESAŘ, Z., Modelování fyzikálních jevů 2 - VZT jednotka a spotřeba energie na odvlhčování, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2011
 2. RUBINA, A.; TESAŘ, Z.; RUBINOVÁ, O., Software TERUNA v1.5 Modul pro odpar vody z hladiny a návrh bazénových jednotek, , Brno, 2011
 3. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O., Příklad z techniky prostředí - vlhkost vzduchu a sesychání dřeva, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, Praha, 2011
 4. RUBINA, A.; UHER, P.; TESAŘ, Z.; RUBINOVÁ, O., Od nápadu k výrobku, článek v Události na VUT v Brně, ISSN 1211-4421, Vutium, Brno, 2011
 5. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P., Proudění vzduchu na operačním sále, příspěvek na konferenci , Rožnov pod Radhoštěm, 2011
 6. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A., Příklad z techniky prostředí - tepelné čerpadlo, , ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, Praha, 2011
 7. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A., Ověření účinnosti zařízení pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu v reálném provozu, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2011
 8. HIRŠ, J.; HORÁK, P.; HOŘÍNKOVÁ, L.; HUBÁČKOVÁ, B.; MOHAPL, M.; OSTRÝ, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; ŠUHAJDA, K., Technické vybavení nízkoenergetických domů - teoretické základy, učebnice, , ISBN 978-80-254-8921-5, Střední škola stavební HB, Havlíčkuv Brod, 2011
 9. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A., 100+1 Příklad z techniky prostředí, spec. publikace, ISBN 978-80-7399-265-1, Tribun EU, Brno, 2011

2010

 1. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A., Innovation of teaching for creative learning, příspěvek na konferenci International Scientific Conference People, Buildings and Environment 2010, ISBN 978-80-7204-705-5, 2010
 2. HORÁK, P.; RUBINOVÁ, O., International Scientific Conference People Buildings And Environment 2010 - Influence of low energy and passive construction on the environment, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-7204-705-5, Topinfo s.r.o., 2010
 3. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O., Ekonomické hodnocení návrhu vzduchotechnického potrubí, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Praha, 2010
 4. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O., Ekonomické hodnocení výběru velikosti vzduchotechnické jednotky, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Praha, 2010
 5. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O., CT52 Technika prostředí - sbírka příkladů, , 2010
 6. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A.; STAŇKOVÁ, K., Co očekáváme od větrání koupelny?, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2010
 7. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P., BT02 / TZB III Vzduchotechnika - sbírka příkladů, , 2010
 8. HIRŠ, J.; ŠIKULA, O.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; PLÁŠEK, J., Sborník Annex 50 - Oprava bytového fondu za využití prefabrikovaných systémů, , ISBN 978-80-7399-960-5, Tribun EU s.r.o., Brno, 2010

2009

 1. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A., Větrání koupelen - jak si vybrat správný ventilátor?, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2009
 2. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O., Úspory energie pro dopravu vzduchu ve vzduchotechnice, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2009
 3. ŠIKULA, O.; RUBINOVÁ, O., Solární střecha ve větracích systémech, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., http://www.tzb-info.cz/ http://vetrani.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=5948&h=7&pl=47, 2009
 4. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A., Vzduchotechnika v energetickém hodnocení budov, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2009

2008

 1. RUBINOVÁ, O., Renovace vzduchotechniky bytových domů, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, Expo Data spol. s.r.o, Bratislava, 2008
 2. RUBINOVÁ, O., Řešení vzduchotechniky u novostaveb, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, Expo Data spol. s.r.o, Bratislava, 2008
 3. RUBINOVÁ, O., Renovácia vzduchotechniky v bytových domoch z hladiska užívateľa, článek v TZB Haustechnik, ISSN 1210-356X, Jaga Group, s.r.o., Bratislava, 2008
 4. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O., Vzduchotechnika v energetickém hodnocení budov, příspěvek na konferenci Budova a Energie 8., ISBN 978-80-89216-23-9, 2008
 5. RUBINOVÁ, O., Vzduchotechnika v operačních sálech, , Rožnov pod Radhoštěm, 2008
 6. RUBINOVÁ, O., Renovace vzduchotechniky v bytových domech z hlediska uživatele, příspěvek na konferenci Renovace technických zařízení budov bytového fondu z hlediska uživatele, ISBN 978-80-02-02042-4, STP, 2008
 7. RUBINOVÁ, O., Některé aspekty větrání staveb pro bydlení, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, Praha, 2008
 8. ŠIKULA, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; HIRŠ, J., Vytápěcí systémy ve střešních nadstavbách, příspěvek na konferenci Vykurovanie 2008 - 16. medzinárodná konferencia na tému: energetická efektivnosť zásobovania teplom, ISBN 978-80-89216-19-2, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava, 2008
 9. RUBINA, A., RUBINOVÁ, O., Výpočtový model tepelného chování objektu polní nemocnice, příspěvek na konferenci 18. Konference Klimatizace a větrání 2008, ISBN 978-80-02-01978-7, 2008
 10. RUBINOVÁ, O., Prognóza tepelného chování půdní vestavby pro návrh klimatizace, příspěvek na konferenci 18. Konference Větrání a klimatizace 2008, ISBN 978-80-02-01978-7, STP, Praha, 2008

2007

 1. POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; HIRŠ, J., Střešní nástavby a úsporné bydlení, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha spol. s r.o., Praha, 2007
 2. VRÁNA, J.; VALIŠ, I.; TREUOVÁ, L.; GEBAUER, G.; RUBINOVÁ, O., Technická zařízení budov v praxi, , Grada Publishing, a.s., Praha, 2007

2006

 1. ŠIKULA, O.; RUBINOVÁ, O., Solární střecha ve větracích systémech, příspěvek na konferenci Zborník prednášok, ISBN 80-89216-12-9, SSTP Bratislava, Tatranská Lomnica, 2006
 2. RUBINA, A., RUBINOVÁ, O., Návrh klimatizačního systému s využitím tepelného modelu budovy, příspěvek na konferenci konference Simulace budov a techniky prostředí 2006, ISBN 80-01-03577-8, 2006
 3. RUBINA, A., RUBINOVÁ, O., Využití termografie v TZB, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2006
 4. RUBINA, A., RUBINOVÁ, O., Zkušenosti s provozem vzduchotechnických zařízení pro čisté prostory, příspěvek na konferenci konference Větrání a klimatizace 2006, ISBN 80-01-03577-8, 2006

2005

 1. GEBAUER, G.; HIRŠ, J.; RUBINOVÁ, O., TZB-Vzduchotechnika, , VUT, FAST, Brno, Brno, 2005
 2. RUBINOVÁ, O.; ŠIKULA, O., Bytové větrání trochu jinak, , TZB info, Praha, 2005
 3. GEBAUER, G.; RUBINOVÁ, O., HORKÁ, H., Vzduchotechnika, , ISBN 80-7366-027-X, Vydavatelství Era Brno, Brno, 2005

2004

 1. RUBINA, A., RUBINOVÁ, O., Poznatky z projektování čistých prostor ve zdravotnictví. Vliv hydraulických vlastností potrubní sítě na funkčnost klimatizačního zařízení., článek v Chlazení, klimatizace, ISSN 1211-1171, 2004
 2. RUBINA, A., RUBINOVÁ, O., Modelování protisluneční ochrany budov, příspěvek na konferenci Konferenci Klimatizace a větrání 2004, ISBN 80-02-01598-3, 2004
 3. RUBINOVÁ, O., RUBINA, A., KAŠPAR, A., Teplovzdušné vytápění rodinného domu očima projektantů vzduchotechniky, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, 2004
 4. RUBINA, A., Klimatizace a větrání, , ISBN 80-86517-30-6, 2004

2002

 1. RUBINOVÁ, O., RUBINA, A., TESAŘ, Z., TERUNA - software pro modelování tepelného mikroklimatu budov a navrhování vzduchotechniky, , 2002
 2. ČUPR, K., RUBINOVÁ, O., Dodatečné zasklení lodžie jako prostředek tvorby mikroklimatu přilehlé obytné místnosti, článek v Vytápění, větrání, instalace, ISSN 1210-1389, 2002

2001

 1. RUBINOVÁ, O., Možnosti větrání s proměnnou intenzitou výměny vzduchu, příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, Vysoké učení technické Brno, Veveří 95, Brno, Brno, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný