English

doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; LEV, J., Vzduchové filtry na bázi nanovlákenných struktur, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2018
 2. RUBINA, A., Přívod spalovacího vzduchu pro plynové spotřebiče do a nad 50 kW podle TPG 704 01 a TPG 908 02, , Český plynárenský svaz (CGOA), Brno, 2018
 3. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O., Vzduchotechnika - díl 8, Filtrace, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, z.s. , Brno, 2018
 4. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P., Vzduchotechnika - díl 9, Ventilátory, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, z.s. , Brno, 2018
 5. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P., Vzduchotechnika – díl 7, Polytropické vlhčení párou, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, z.s. , Brno, 2018
 6. RUBINA, A., Ecodesign ve vzduchotechnice, požadavky a realita, , Cech topenářů a instalatérů ČR, Ostrava, 2018

2017

 1. RUBINA, A.; VRÁNA, J., Jak se řeší přívod vzduchu pro spalování v TPG 704 01 a TPG 908 02, článek v Plyn. (Gas.) Český plynárenský svaz JE JL , ISSN 0032-1761, Český plynárenský svaz, Praha, 2017
 2. RUBINA, A.; UHER, P.; BLASINSKI, P., Analysis of the thermal microclimate of the hospital bedroom using CFD simulation, příspěvek na konferenci 2nd International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development, ISBN 978-83-944254-4-9, Publishing house of the Institute for Sustainable Energy, Krakow, 2017
 3. RUBINA, A., Přirozený přívod vzduchu pro plynové spotřebiče, příspěvek na konferenci Zborník prednášok 22. medzinárodn vedecko-technická konferencia zdravotnej techniky SANHYGA 2017, ISBN 978-80-89878-12-3, Slovenská spoločnos´t pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS , Piešťany, 2017
 4. VRÁNA, J.; RUBINA, A.; VALIŠ, I., Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50kW a větším , , Český plynárenský svaz, ISBN 978-80-87992-39-5 , Praha, 2017
 5. BLASINSKI, P.; RUBINA, A., Bezpečnost a regulace klimatizací v datových sálech , , Conteg spol. s r.o., záštita MPO, HK ČR, Czechinvest, VUT v Brně , Praha, 2017
 6. RUBINA, A., TPG 908 02 Větrání u spotřebičů nad 50 kW - vzduchotechnika, XI. celostátní setkání specialistů v plynárenství, , Český plynárenský svaz a Technická inspekce ČR , Brno, 2017
 7. RUBINA, A., Operační trakt: Zóny čistoty a laminárního proudění, Diseminace pevných a mikrobiálních částí na operačním traktu , , Národní kongres České společnost úrazové chirurgie, ÚN Brno, Brno, 2017
 8. RUBINA, A., Jak postupovat v praxi při posouzení podmínek spolehlivého zajištění přívodu spalovacího vzduchu v podmínkách bytových a nebytových prostor, plynových kotelnách, , Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno, 2017
 9. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O., Vzduchotechnika – díl 5, Kvalita odvodu kondenzátu ve vzduchotechnice, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno, 2017
 10. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O., Vzduchotechnika – díl 6, Adiabatické chlazení, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno, 2017
 11. RUBINA, A., Živé interview v pořadu Apetýt na téma: Jak v horkých dnech doma vytvořit příjemné klima, , Český rozhlas Brno, Brno, 2017
 12. RUBINA, A.; VYTASIL, M., Uspořádání chlazení pro datová centra, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2017
 13. RUBINA, A.; VIKTORIN, M., Vzduchotechnika čistých prostorů operačních sálů v praxi, VIII. sympozium GREEN WAY 2017, , ISBN 978-80-02-02731-7, Společnost pro techniku prostředí (ČSVTS), Brno, 2017
 14. RUBINA, A.; VYTASIL, M.; BLASINSKI, P., Vzduchotechnika, díl 4, Povrchová teplota chladiče, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR , Brno, 2017
 15. RUBINA, A., Živé interview v pořadu Apetýt na téma: nucené větrání, rekuperace, plísně , , Český rozhlas Brno , 2017
 16. RUBINA, A., Trendy vzduchotechniky 2017 - Některé „chyby“ ve vzduchotechnice projekční, realizační, , REMAK, a.s., Filzmoos, 2017
 17. RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Soubor přednášek pro podporu odborného vzdělávání - Vzduchotechnika, , GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., Olomouc, 2017
 18. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O., Vzduchotechnika – díl 3, Chlazení , článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR , Brno, 2017

2016

 1. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A.; MOHELNÍKOVÁ, J., Microbial analysis of Heating systems' surfaces, článek v International Journal of Environmental & Agriculture Research, ISSN 2454-1850, AD Publications, India, 2016
 2. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O., Vzduchotechnika, díl 2, Zpětné získávání tepla, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno, 2016
 3. RUBINA, A.; UHER, P.; BLASINSKI, P., Optimization of Thermal Stability of Atrium based on Computational Modeling, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications Inc., Switzerland, Zurich, 2016
 4. RUBINA, A., Čisté prostory pro přípravu sterilních léčiv, , ISBN 978-80-906647-0-8, Česká farmaceutická společnost ČSL JEP, Hradec Králové, 2016
 5. BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A., CT002 Vybrané statě ze vzduchotechniky - Sbírka příkladů, , ISBN 978-80-214-5421, VUTIUM, Brno, 2016
 6. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O., Vzduchotechnika, díl 1, co je to vzduchotechnika? , článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno, 2016
 7. RUBINA, A.; VYTASIL, M., Simulace tepelného mikroklimatu vnitřního prostoru, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol s r.o., Praha, 2016
 8. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O., Vybrané statě ze vzduchotechniky, CT002 , , ISBN 978-80-905768-5-8, LITERA BRNO, Brno, 2016
 9. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P., Cleanliness of ventilation ducts, indoor space and AHU, článek v Journal of Sustainable Construction Materials and Technologies, ISSN 2458-973X, JSCMT, Yildiz Technical University Faculty of Civil Engineering Department of Civil Engineering, Istanbul, Turkey, 2016
 10. RUBINA, A.; ANDRYS, P., Zkušenosti z vad a poruch vzduchotechnických systémů, příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference Burza zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb, ISBN 978-80-02-02636-5, Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, Brno, 2016
 11. HIRŠ, J.; HORÁK, P.; RUBINA, A.; FORMÁNEK, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; ŠMÍDOVÁ, O., Sborník přednášek konference Burza zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb, , ISBN 978-80-02-02636-5, Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, Brno, 2016

2015

 1. RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Znečištění vzduchovodů při realizaci, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, ScientificJournals.eu, Brno, 2015
 2. RUBINA, A., Větrání a plísně - interview, , ISSN 1211-0906, Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, spol. s r.o., Praha, 2015
 3. RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Seasonal thermal efficiency of heat recovery systems in air conditioning, příspěvek na konferenci Cassotherm 2015, ISBN 978-80-553-2438-8, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice , Košice, 2015
 4. HORÁK, P.; UHER, P.; FORMÁNEK, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; VRÁNA, J.; KALOUSEK, M.; KUKLÍNKOVÁ, H., Energetické hodnocení budov, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5274-9, VUTIUM - Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 5. RUBINA, A., Vzduchotechnika centrální sterilizace, , XI. výroční konference České společnosti pro sterilizaci, Brno 20.-21.10.2015, Medical Summit Brno 2015 , Brno, 2015
 6. RUBINA, A., Kvalita odvodu kondenzátu ve vzduchotechnice, příspěvek na konferenci SANHYGA 2015 20. vedecko - technickej konferencie s medzinárodnou účasťou , ISBN 978-80-89216-81-9, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava, Bratislava, 2015
 7. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P., Cleanliness of ventilation ducts, indoor space and AHU, , ISBN ISBN 978-80-227-4469, STU – Nakladateľstvo STU, Bratislava, 2015
 8. RUBINA, A., Vzduchotechnika a vliv na návrh topné vody pro ohřev vzduchu, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, CTI ČR, Brno, 2015
 9. RUBINA, A.; JELÍNEK, O., Zvukově izolační hadice ve vzduchotechnice, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2015
 10. FRIČ, L.; JELÍNEK, O.; RUBINA, A., Výrobní technologie a její vliv na vnitřní prostředí, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2015
 11. RUBINA, A.; JELÍNEK, O.; BLASINSKI, P., Vliv difuze vodní páry na stavby se zdroji vlhkosti, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2015
 12. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A.; BERNARD, J.; FRIČ, L., Mikrobiální mikroklima budov (II) - Sběr a kultivace vzorků z rodinných domů, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2015
 13. RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Teoretický výpočet zdroje vlhkosti v bazénových halách, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, ScientificJournals.eu, Brno, 2015
 14. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A.; BERNARD, J.; FRIČ, L., Mikrobiální mikroklima budov (I), článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2015
 15. RUBINA, A., Klimatizační systémy, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5105-6, Vutium, Brno, 2015
 16. RUBINA, A., Tvorba prostředí budov vzduchotechnikou, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5104-9, Vutium, Brno, 2015

2014

 1. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A.; UHER, P.; BLASINSKI, P.; FORMÁNEK, M., Koncepční studie variant chladicího systému, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 2. RUBINA, A., Opakující se vady ve vzduchotechnice a jejich příčiny, , VADY A PORUCHY STAVEB II. - QUALIFORM, a.s., Brno, 2014
 3. BERNARD, J.; FRIČ, L.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; JELÍNEK, O., Microbiological Aspects of Energy-Efficient HVAC (Ventilation) Systems Houses, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 4. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; FRIČ, L., Design Issues of the Airconditioning Systems in the Spaces of Swimming Pool Halls, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 5. RUBINA, A., Stavebně technické předpoklady - Vzduchotechnické systémy pro čisté provozy, mikroklimatické podmínky, rešerše norem, , XXI. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena, Brno, 2014
 6. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; FRIČ, L., Design issues of the airconditioning systems in the spaces of swimming pool halls, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014 - Buildings and Environment, International Conference proceedings, ISBN 978-80-214-5003-5, Faculty of Civil Enginering, Brno University of Technology, Brno, 2014
 7. BERNARD, J.; FRIČ, L.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; JELÍNEK, O., Microbiological aspects of energy-efficient HVAC (ventilation) systems houses, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014 - Buildings and Environment, International Conference proceedings, ISBN 978-80-214-5003-5, Faculty of Civil Enginering, Brno University of Technology, Brno, 2014
 8. RUBINA, A.; UHER, P., Čištění jednotek VZT, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, spol. s r.o., Praha, 2014
 9. RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Mikroklíma v administratívnych budovách, článek v TZB Haustechnik, ISSN 1210-356X, JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava, 2014
 10. RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Distribuce vzduchu v bazénových halách, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2014
 11. RUBINA, A.; UHER, P.; BLASINSKI, P., Vzduchotechnické systémy a čistota vzduchu na operačním sále, článek v Medicínská technika, ISSN 2336-3746, Business media CZ, s.r.o., Praha, 2014
 12. BLASINSKI, P.; RUBINA, A., Rotační regenerační výměníky ve vzduchotechnice, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2014
 13. JELÍNEK, O.; TESAŘ, Z.; RUBINA, A., Průkaz energetické náročnosti budov, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2014
 14. JELÍNEK, O.; FRIČ, L.; RUBINA, A., Akustika budov s téměř nulovou spotřebou energie, příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference technická zařízení a kvalita vnitřního prostředí v budovách s téměř nulovou spotřebou energie, ISBN 978-80-02-02526-9, STP, Brno, 2014
 15. RUBINA, A., Vliv orientace prosklení budovy ke světovým stranám na její tepelnou bilanci, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2014
 16. RUBINA, A.; HAVLÍČEK, Z.; HIRŠ, J., Application of new solutions air supply to a standard operating theatre, two-way laminar ceiling panel, článek v International Journal of Current Research, ISSN 0975-833X, IJCR, India, 2014
 17. RUBINA, A., Vzduchotechnika, jak se to nemá dělat!?, příspěvek na konferenci Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb, ISBN 978-80-214-4864-3, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2014
 18. RUBINA, A.; HAVLÍČEK, Z.; HIRŠ, J., Modelling the delineation of airflow and new access solution in a standard surgery room, článek v International Journal of Engineering ,Science and Innovative Technology, ISSN 2319-5967, IJESIT, Madhya Pradesh (India), 2014
 19. RUBINA, A., Čisté prostory ve zdravotnictví - Vzduchotechnika a čisté prostory - konference Institute for International Research, , Praha, 2014
 20. RUBINA, A., Vliv povrchů místností na operativní teplotu v prostoru, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2014

2013

 1. VÝRAVSKÁ, Z.; VENDLOVÁ, L.; RUBINA, A., Vliv vlastností skla na tepelnou zátěž prostoru, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, Praha, 2013
 2. JELÍNEK, O.; VENDLOVÁ, L.; BLASINSKI, P.; RUBINA, A., Ekvivalentní hladina akustického tlaku venkovních prostorů v praxi – část 2 – výsledky, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2013
 3. RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Aplikace teoretických znalostí při výstavbě mezinárodního klinického a výzkumného centra ICRC v areálu FN u Sv. Anny v Brně, příspěvek na konferenci , STP, Praha, 2013
 4. RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Perioperační péče III. - Intenzivní medicína, Čistota na operačním sále z pohledu vzduchotechniky, , Praha, 2013
 5. JELÍNEK, O.; RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Akustika a protihluková opatření ve vzduchotechnice, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Praha, 2013
 6. VRÁNA, J.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; VALIŠ, I., Technická pravidla G 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách Změna 1, spec. publikace, ISBN 978-80-7328-165-6, GAS, Praha, 2013
 7. RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Application of theoretical knowledge in the construction of an International clinical and research center, ICRC in the area at the Faculty hospital of St. Anna in Brno, příspěvek na konferenci CLIMA 2013 - 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings, ISBN 978-80-260-4001-9, Society of Environmental Engineering (STP), Praha, 2013
 8. RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Vliv slunečního záření na mikroklima vnitřního prostoru administrativní budovy, článek v TZB Haus Technik, ISSN 1803-4802, Jaga Media, Praha, 2013
 9. RUBINA, A., Kvalita zdravotní péče V. - kvalitní vnitřní prostředí a vzduchotechnika, , Česká společnost pro zdravotnickou techniku, Pardubice, 2013
 10. ŠMAHEL, M.; KOSOVÁ, J.; ŠEBESTA, P.; VRÁNA, J.; DAŇHEL, P.; RUBINA, A.; FORMÁNEK, M.; BRADÁČ, A., Znalecký posudek (C 1452) o náhradu škody, , ÚSI, Brno, 2013
 11. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; TESAŘ, Z., Software for the Design of Swimming Pool Dehumidifiers Units, článek v Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering (electronic), ISSN 1338-7278, Versita, Košice, 2013
 12. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; JELÍNEK, O., Vliv zateplení systému ETICS na vnitřní tepelné mikroklima, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2013
 13. JELÍNEK, O.; RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Akustika a protihluková opatření ve vzduchotechnice, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2013
 14. JELÍNEK, O.; RUBINA, A.; TESAŘ, Z., Ekvivalentní hladina akustického tlaku venkovních prostorů v praxi, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2013
 15. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P., BT02 - TZB III Vzduchotechnika - sbírka příkladů, spec. publikace, ISBN 80-903586-6-7, Litera Brno, Brno, 2013
 16. BLASINSKI, P.; RUBINA, A., Větrání koupelen - optimální průtok vzduchu, příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference Jak dosáhnout téměř nulové spotřeby energie v budovách, ISBN 978-80-02-02456-9, Litera Brno, Brno, 2013
 17. JELÍNEK, O.; RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Ekvivalentní hladina akustického tlaku vnitřních prostorů v praxi, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2013
 18. RUBINA, A.; UHER, P.; HIRŠ, J., Metodika návrhu, výroby, montáže a provozování vzduchotechnických jednotek v hygienickém provedení, spec. publikace, ISBN 80-903586-5-9, Litera Brno, Brno, 2013
 19. RUBINA, A., Vzduchotechnické systémy pro čisté prostory operačních sálů - Větrání prostor a systémy vzduchových filtrů, , Institute for International Research, Praha, 2013
 20. RUBINA, A., Vzduchotechnické systémy pro čisté prostory operačních sálů - Návrh vzduchotechnických systémů, , Institute for International Research, Praha, 2013
 21. RUBINA, A., Vzduchotechnické systémy v prostorách operačních sálů - Teplota na OS a profese MaR, , 20. let Siemens BAU Brno, Brno, 2013

2012

 1. RUBINA, A., Vzduchotechnika v operačním traktu - bezpečnost pro pacienta, , XVII.celostátní kongres instrumentářek, Infekce v místě operační rány - její prevence, Brno, 2012
 2. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P.; BLASINSKI, P., Analýza bezpečnosti provozu vzduchotechniky v laboratořích speciálního výzkumu, , Brno, 2012
 3. RUBINA, A.; MĚRKA, V., Bazénová vzduchotechnika – efektivní a provozně úsporné navrhování, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o, Praha, 2012
 4. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; TESAŘ, Z., Metody výpočtu odparu z povrchu vodní hladiny, příspěvek na konferenci Simulace budov a techniky prostředí 7.národní konference s mezinárodní účastí, ISBN 978-80-260-3392-9, IBPSA-CZ, Praha, 2012
 5. RUBINA, A.; UHER, P.; HIRŠ, J., Kontrola klimatizačních systémů FN u sv. Anny v Brně – OBJEKT S-staelit lékárna, P, J-NCHK, M, M-MR, M1, A4, , Brno, 2012
 6. RUBINA, A., Vzduchotechnika na operačním traktu: bezpečnost pro pacienta, , NCO NZO v Brně, Brno, 2012
 7. RUBINA, A., Vzduchotechnika a její význam pro vnitřní prostředí budov ve zdravotnictví, , Česká společnost pro zdravotnickou techniku, Praha, 2012
 8. RUBINA, A., Požadavky na vnitřní prostředí ve zdravotnictví a legislativa, , Česká společnost pro zdravotnickou techniku, Praha, 2012
 9. RUBINA, A.; UHER, P.; HIRŠ, J., Kontrola klimatizačních systémů FN u sv. Anny v Brně - OBJEKT J,M2, H, , Brno, 2012
 10. RUBINA, A.; UHER, P.; HIRŠ, J., Kontrola klimatizačních systémů FN u sv. Anny v Brně - OBJEKT A3-CKTCH, A2 -A3, , Brno, 2012
 11. RUBINA, A.; UHER, P.; WAGNER, J., MART AKUSTIK, článek v Události na VUT v Brně, ISSN 1211-4421, VUTIUM, Brno, 2012
 12. RUBINA, A.; UHER, P.; HIRŠ, J., Kontrola klimatizačních systémů FN u sv. Anny v Brně - OBJEKT V - stravovací pavilon, , Brno, 2012
 13. BLASINSKI, P.; RUBINA, A., Praktické poznatky z měření vnitřního mikroklimatu koupelen, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
 14. RUBINA, A.; UHER, P.; WAGNER, J., Akustika ve vzduchotechnice, článek v TZB Haus Technik, ISSN 1803-4802, Jaga Media, s.r.o., Praha, 2012
 15. VRÁNA, J.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A., Průvzdušnost oken a dveří a přívod vzduchu k plynovým spotřebičům, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2012
 16. RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; TESAŘ, Z., Software for the design of swimming pool dehumidifiers units, příspěvek na konferenci IX. International Scientific Conference FCE TUKE, ISBN 978-80-553-0905-7, Košice, 2012
 17. RUBINA, A.; UHER, P.; HIRŠ, J., Kontrola klimatizačních systémů FN u sv. Anny v Brně – OBJEKT A5, S, STK, nový lineární urychlovač, , Brno, 2012
 18. RUBINA, A.; BLASINSKI, P., Vliv chladícího výkonu na odvlhčování, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2012
 19. RUBINA, A.; MĚRKA, V., Bazénová vzduchotechnika – efektivní a provozně úsporné navrhování, příspěvek na konferenci 20. konference Klimatizace a větrání 2012, ISBN 978-80-02-02375-3, Praha, 2012
 20. RUBINA, A., Trendy vzduchotechniky 2012 - Náklady a efektivnost, bazénové aplikace, , Rakousko, Filzmoos 2012, 2012
 21. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O., Příklad z techniky prostředí - intenzita osálání, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, Praha, 2012
 22. RUBINA, A.; TESAŘ, Z., Venkovní klimatické podmínky při návrhu VZT systémů v praxi, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
 23. RUBINA, A.; UHER, P., Odborné posouzení vzduchotechniky a klimatizace CDP Přerov, Centrální dispečerské stanoviště, , Brno, 2012
 24. RUBINA, A.; ANDRYS, P.; TESAŘ, Z., Požadavky na požární větrání z pohledu projektanta VZT a praxe, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Topinfo, Praha, 2012

2011

 1. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; TESAŘ, Z., Modelování fyzikálních jevů 2 - VZT jednotka a spotřeba energie na odvlhčování, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2011
 2. RUBINA, A.; TESAŘ, Z.; RUBINOVÁ, O., Software TERUNA v1.5 Modul pro odpar vody z hladiny a návrh bazénových jednotek, , Brno, 2011
 3. RUBINA, A.; TESAŘ, Z.; BLASINSKI, P., Modelování fyzikálních jevů 1 - Odpar z vodní hladiny, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2011
 4. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O., Příklad z techniky prostředí - vlhkost vzduchu a sesychání dřeva, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, Praha, 2011
 5. RUBINA, A.; UHER, P.; TESAŘ, Z.; RUBINOVÁ, O., Od nápadu k výrobku, článek v Události na VUT v Brně, ISSN 1211-4421, Vutium, Brno, 2011
 6. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P., Proudění vzduchu na operačním sále, příspěvek na konferenci , Rožnov pod Radhoštěm, 2011
 7. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A., Příklad z techniky prostředí - tepelné čerpadlo, , ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, Praha, 2011
 8. RUBINA, A.; UHER, P.; WIERZBICKÁ, H.; HOŘÍNKOVÁ, L.; HÁJKOVÁ, L., Návrhový software pro tlumiče hluku, , 2011
 9. RUBINA, A.; TESAŘ, Z., Význam modelování fyzikálních jevů a užitného vzoru pro vývoj nové technologie, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2011
 10. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A., Ověření účinnosti zařízení pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu v reálném provozu, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2011
 11. HIRŠ, J.; HORÁK, P.; HOŘÍNKOVÁ, L.; HUBÁČKOVÁ, B.; MOHAPL, M.; OSTRÝ, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; ŠUHAJDA, K., Technické vybavení nízkoenergetických domů - teoretické základy, učebnice, , ISBN 978-80-254-8921-5, Střední škola stavební HB, Havlíčkuv Brod, 2011
 12. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A., 100+1 Příklad z techniky prostředí, spec. publikace, ISBN 978-80-7399-265-1, Tribun EU, Brno, 2011
 13. RUBINA, A., Optimalizace distribuce vzduchu v prostorách s vysokými nároky na čistotu prostředí, , VUTIUM, Brno, 2011

2010

 1. RUBINA, A.; POSTUPA, M., Ochrana před hlukem a vzduchotechnika, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, technické vydavatelství Praha, Praha, 2010
 2. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A., Innovation of teaching for creative learning, příspěvek na konferenci International Scientific Conference People, Buildings and Environment 2010, ISBN 978-80-7204-705-5, 2010
 3. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O., Ekonomické hodnocení návrhu vzduchotechnického potrubí, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Praha, 2010
 4. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O., Ekonomické hodnocení výběru velikosti vzduchotechnické jednotky, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Praha, 2010
 5. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O., CT52 Technika prostředí - sbírka příkladů, , 2010
 6. RUBINA, A., Nový prvek pro přívod vzduchu na standardním operačním sálekombinovaný, laminární strop, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2010
 7. RUBINA, A., Modelování obrazů proudění vzduchu ve standardním operačním sále, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2010
 8. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A.; STAŇKOVÁ, K., Co očekáváme od větrání koupelny?, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2010
 9. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P., BT02 / TZB III Vzduchotechnika - sbírka příkladů, , 2010
 10. RUBINA, A., Modelování obrazů proudění vzduchu ve standardním operačním sále, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL,spol. s r.o., Praha, 2010
 11. RUBINA, A., Nový prvek pro přívod vzduchu na standardním operačním sále - kombinovaný laminární strop, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2010

2009

 1. RUBINA, A.; ANDRYS, P.; ELL, J., Experimentální hodnocení účinnosti entalpického výměníku vzduch - vzduch, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, technické vydavatelství Praha, Praha, 2009
 2. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A., Větrání koupelen - jak si vybrat správný ventilátor?, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2009
 3. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O., Úspory energie pro dopravu vzduchu ve vzduchotechnice, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2009
 4. RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A., Vzduchotechnika v energetickém hodnocení budov, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2009
 5. RUBINA, A., Nový prvek pro přívod vzduchu na standardním operačním sále - Kombinovaný laminární strop, příspěvek na konferenci Technická zařízení staveb a energie budov, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno, 2009

2008

 1. RUBINA, A.; UHER, P., Obrazy proudění vzduchu na standardním operačním sále, příspěvek na konferenci Sborník 5.konference IBPSA-CZ, ISBN 978-80-254-3373-7, 2008
 2. RUBINA, A., Vzduchotechnické systémy pro čisté prostory operačních sálů, spec. publikace, ISBN 978-80-02-02065-3, STP - územní centrum Brno, Praha 2008, 2008
 3. RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O., Vzduchotechnika v energetickém hodnocení budov, příspěvek na konferenci Budova a Energie 8., ISBN 978-80-89216-23-9, 2008
 4. RUBINA, A., RUBINOVÁ, O., Výpočtový model tepelného chování objektu polní nemocnice, příspěvek na konferenci 18. Konference Klimatizace a větrání 2008, ISBN 978-80-02-01978-7, 2008

2007

 1. RUBINA, A., Recyklace tepla ve vzduchotechnice a klimatické podmínky ČR,, příspěvek na konferenci 8. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach 2007, ISBN 978-80-8073-789-4, 2007
 2. RUBINA, A., Vzduchotechnické systémy pro čisté prostory ve zdravotnictví - disertační práce, , Brno, 2007

2006

 1. RUBINA, A., RUBINOVÁ, O., Využití termografie v TZB, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2006
 2. RUBINA, A., RUBINOVÁ, O., Návrh klimatizačního systému s využitím tepelného modelu budovy, příspěvek na konferenci konference Simulace budov a techniky prostředí 2006, ISBN 80-01-03577-8, 2006
 3. RUBINA, A., RUBINOVÁ, O., Zkušenosti s provozem vzduchotechnických zařízení pro čisté prostory, příspěvek na konferenci konference Větrání a klimatizace 2006, ISBN 80-01-03577-8, 2006

2004

 1. RUBINA, A., RUBINOVÁ, O., Poznatky z projektování čistých prostor ve zdravotnictví. Vliv hydraulických vlastností potrubní sítě na funkčnost klimatizačního zařízení., článek v Chlazení, klimatizace, ISSN 1211-1171, 2004
 2. RUBINA, A., RUBINOVÁ, O., Modelování protisluneční ochrany budov, příspěvek na konferenci Konferenci Klimatizace a větrání 2004, ISBN 80-02-01598-3, 2004
 3. RUBINOVÁ, O., RUBINA, A., KAŠPAR, A., Teplovzdušné vytápění rodinného domu očima projektantů vzduchotechniky, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, 2004
 4. RUBINA, A., Klimatizace a větrání, , ISBN 80-86517-30-6, 2004

2002

 1. RUBINOVÁ, O., RUBINA, A., TESAŘ, Z., TERUNA - software pro modelování tepelného mikroklimatu budov a navrhování vzduchotechniky, , 2002

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný