English

Ing. Zbyněk Vlk, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. ŠTEKBAUER, H.; VLK, Z.; VALA, J., On some implicit numerical integration schemes in structural dynamics, příspěvek na konferenci , American Institute of Physics, Melville (USA), 2018

2017

 1. ŠTEKBAUER, H.; VLK, Z., The modification of a node-to-node algorithm for the modelling of beam connections in RFEM and SCIA using the explicit method, příspěvek na konferenci MATEC Web Conf, ISSN 2261-236X, 2017
 2. NĚMEC, I.; ŠTEKBAUER, H.; VANĚČKOVÁ, A.; VLK, Z., Explicit and implicit method in nonlinear seismic analysis, příspěvek na konferenci Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering - DYN-WIND 2017, ISBN 9781510841147, 2017
 3. ŠTEKBAUER, H.; VLK, Z., DYNAMIC SIMULATION OF A CABLEWAY IN RFEM, příspěvek na konferenci APPLIED MECHANICS 2017, ISBN 978-80-87434-08-6, Brno, česká republika, 2017

2012

 1. NĚMEC, I.; JURÁŇOVÁ, M.; ŠEVČÍK, I.; FRANTÍK, P.; VLK, Z., Dynamics of Collapse of a High Building, článek v Journal of Mechanics Engineering and Automation, ISSN 2159-5275, David Publishing, USA, 2012

2011

 1. NĚMEC, I.; JURÁŇOVÁ, M.; FRANTÍK, P.; ŠEVČÍK, I.; VLK, Z., Dynamics of collapse of a high building, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 978-80-554-0354-0, Publisher University in Žilina, Žilina, 2011
 2. NĚMEC, I.; JURÁŇOVÁ, M.; ŠEVČÍK, I.; FRANTÍK, P.; VLK, Z., Dynamická analýza pádu výškové budovy, příspěvek na konferenci Aplikovaná mechanika 2011, ISBN 978-80-87434-03-1, Velké Bílovice, 2011

2010

 1. NĚMEC, I.; KOLÁŘ, V.; ŠEVČÍK, I.; VLK, Z.; BLAAUWENDRAAT, J.; BUČEK, J.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; ŠTEMBERA, V., Finite Element Analysis of Structures, Principles and Praxis, spec. publikace, ISBN 978-3-8322-9314-7, Copyright Shaker Verlag 2010, Aachen, Německo, 2010

2007

 1. NĚMEC, I.; VLK, Z., Nelineární dynamická analýza tlačeného prutu pomocí řešiče ne-solver, příspěvek na konferenci New trends in statics and dynamics of buildings, ISBN 978-80-227-2732-7, Bratislava, Slovensko, 2007
 2. BUČEK, J.; NĚMEC, I.; VLK, Z.; WEIS, L., Nové možnosti FEM solveru a generátoru sítě, příspěvek na konferenci Modelovanie stavebných konštrukcií 2007, ISBN 978-80-8070-740-8, Žilina,. Slovensko, 2007
 3. VLK, Z., Numerické metody řešení nelineárních dynamických modelů konstrukcí, příspěvek na konferenci Nelineární mechanika 2007, Brno, Česká republika, 2007
 4. VLK, Z., Analýza vlivu pružného podepření a příčných setrvačných sil na stabilitu štíhlých konstrukcí, , Brno, Česká republika, 2007

2006

 1. VLK, Z., Postup výpočtu nelineárních dynamických úloh, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2006
 2. VLK, Z., Algoritms of solving nonlinear dynamics analysis, kapitola v Technical sheets 2006, ISBN 978-80-01-04054-6, Brno, 2006
 3. VLK, Z., Postup výpočtu dynamických nelineárních úloh, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006

2004

 1. KYTÝR, J.; KERŠNER, Z.; ZÍDEK, R.; VLK, Z., Základy stavební mechaniky, , Beno, 2004
 2. HRADIL, P., KANICKÝ, V., SALAJKA, V., Seizmická odezva rozsáhlých stavebních objektů, příspěvek na konferenci Nové trendy v statike a dynamike stavebných konštrukcií, ISBN 80-227-2116-6, Stavebná fakulta Bratislava, Bratislava, 2004
 3. KYTÝR, J.; KERŠNER, Z.; ZÍDEK, R.; VLK, Z., Silové soustavy, , Brno, ČR, 2004
 4. KYTÝR, J.; KERŠNER, Z.; ZÍDEK, R.; VLK, Z., Průřezové charakteristiky, , Brno, ČR, 2004
 5. KYTÝR, J.; KERŠNER, Z.; ZÍDEK, R.; VLK, Z., Staticky určité prutové konstrukce - část II, , Brno, ČR, 2004
 6. KYTÝR, J.; KERŠNER, Z.; ZÍDEK, R.; VLK, Z., Staticky určité prutové konstrukce - část I, , Brno, ČR, 2004
 7. HRADIL, P., VLK, Z., SALAJKA, V., NEVAŘIL, A., KANICKÝ, V., KALA, J., Seizmická odezva rozsáhlých stavebních objektů, příspěvek na konferenci Sborník 12. ANSYS Users' Meeting, 30. září - 1. října 2004 na Hrubé Skále, SVS FEM s.r.o., Hrubá Skála, 2004

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný