English

Ing. Radim Nečas, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Nedávné realizace konstrukcí s předpjatou mostovkou v severní Americe, příspěvek na konferenci Betón na Slovensku 2014-2018 Zborník prednášok z konferencie SNK fib, ISBN 978-80-8200-019-4, Slovenský národný komitét fib a IRIS, Bratislava, 2018
 2. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA, příspěvek na konferenci MOSTY 2018, 23. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ, ISBN 978-80 86604-74-9, SEKURKON s.r.o., Brno, 2018
 3. ZLATUŠKA, K.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J., Prostorové konstrukce podepřené kabelem, příspěvek na konferenci MOSTY 2018 23. Mezinárodní sympozium sborník přednášek, ISBN 978-80 86604-74-9, Sekurkon s.r.o., Brno, 2018
 4. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Dvě lávky přes řeku North Saskatchewan, Edmonton, Alberta, Kanada, příspěvek na konferenci MOSTY 2018 23. Mezinárodní sympozium sborník příspěvků, ISBN 978-80 86604-74-9, SEKURKON s.r.o., Brno, 2018

2017

 1. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 2. OLŠÁK, M.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Dílčí problémy při dlouhodobém sledování betonových mostů po rekonstrukci, příspěvek na konferenci 24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017 Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 3. ZLATUŠKA, K.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Mostní konstrukce s hlavním nosným prvkem kabelem , příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference, 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 4. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Dvě lávky přes řeku North Saskatchewan, Edmonton, Alberta, Kanada, příspěvek na konferenci 24. Betonářské dny 2017 Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnosT ČSSI, Litomyšl, 2017
 5. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; PĚKNÍK, R., Effective Way to Reconstruct Arch Bridges using Concrete Walls and Transverse Strands, článek v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, IOP Publishing, Bristol, 2017
 6. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Dvě lávky přes řeku North Saskatchewan v kanadském Edmontonu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2017
 7. ZICH, M.; BAŽANT, Z.; NEČAS, R., STATICKÉ PŮSOBENÍ A JEHO VLIV NA SPOLEHLIVOST KONSTRUKCE, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, Informační centrum ČKAIT s.r.o., Praha, 2017
 8. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Navrhování dálničních mostů, příspěvek na konferenci Sborník přéspěvků; 22. Mezinárodní sympozium mosty/bridges 2017, ISBN 978-80-86604-71-8, Sekurkon s.r.o., Brno, 2017
 9. STRÁSKÝ, J.; JUCHELKOVÁ, P.; KALÁB, P.; NEČAS, R., Roofs of prestressed concrete membranes, článek v Structural Concrete, ISSN 1464-4177, fib - International Federation for Structural Concrete, Switzerland, 2017
 10. OLŠÁK, M.; BUREŠ, J.; NEČAS, R., REKONSTRUKCE A DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU „GAGARIN“, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. ZLATUŠKA, K.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Prostorově zakřivené mostní konstrukce podporované kabely, příspěvek na konferenci 23. Betonářské dny 2016, Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016
 2. OLŠÁK, M.; KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R., Rekonstrukce a dlouhodobé sledování železničního mostu "Gagarin", příspěvek na konferenci 23. BETONÁŘSKÉ DNY 2016 Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016
 3. STRÁSKÝ, J.; JUCHELKOVÁ, P.; KALÁB, P.; NEČAS, R., Membránové konstrukce z předpjatého betonu, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2016, zborník príspevkov, ISBN 978-80-227-4622-9, Vydavatelstvo STU, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2016
 4. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R., Arch Pedestrian Bridges, příspěvek na konferenci ARCH 2016 - Arch Bridges in Culture, ISBN 978-83-7125-265-5, DWE, Dolnoslaskie wydawnictwo edukacyjne, Wroclaw, Poland, 2016
 5. BAŽANT, Z.; NEČAS, R., Statické problémy přestavby historického městského domu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2016
 6. BUREŠ, J.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; FIXEL, J., Verification of Strain Gauge and Geodetic Measurements during Long-term Monitoring of Gagarin Bridge in Working Conditions , kapitola v Applied System Innovation: Proceedings of the 2015 International Conference on Applied System Innovation (ICASI 2015), ISBN 978-1-138-02893-7, CRC Press , Osaka, Japan, 2016
 7. BAŽANT, Z.; NEČAS, R., Statické poznámky k přestavbě historického objektu, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných prednášek sympozia Sanace 2016s, ISBN 978-80-214-5340, Ing. Věra Heřmánková, Ph.D., Brno, 2016
 8. BAŽANT, Z.; NEČAS, R., Statické poznámky k přestavbě historického objektu, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek sympozia SANACE 2016, ISBN 978-80-214-5340-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 9. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R., Předpjaté ocelové konstrukce, příspěvek na konferenci Sborník přéspěvků; 21. Mezinárodní sympozium mosty/bridges 2016, ISBN 978-80-86604-68-8, SEKURON s.r.o., Brno, 2016

2015

 1. DVOŘÁK, T.; SVOBODA, P.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Ocelobetonová mostovka viaduktů přes údolí Hrabyňského a Kremlického potoka na silnici I/11, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2015
 2. SLÁNSKÝ, B.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Effects of creep and shrinkage on an integrated arch structure, příspěvek na konferenci Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-474-1, Trans Tech Publications Ltd, Pfaffikon, Switzerland, 2015
 3. TRENZ, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Experimentální model půdorysně zakřivené lávky podepřené obloukem, příspěvek na konferenci Sborník přéspěvků; 20. Mezinárodní sympozium mosty/bridges 2015, ISBN 978-80-86604-65-7, SEKURON s.r.o., Brno, 2015
 4. POŽÁR, M.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Výsledky stabilizace železniční mostní klenby příčným předpětím, příspěvek na konferenci Sborník přéspěvků; 20. Mezinárodní sympozium mosty/bridges 2015, ISBN 978-80-86604-65-7, SEKURON s.r.o., Brno, 2015
 5. HOCHMAN, D.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Návrh a fyzikální model půdorysně zakřivené lávky zavěšené na oblouku, příspěvek na konferenci Sborník přéspěvků; 20. Mezinárodní sympozium mosty/bridges 2015, ISBN 978-80-86604-65-7, SEKURON s.r.o., Brno, 2015
 6. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; BUREŠ, J., Diagnostics of a Historical Bridge Using Measuring Methods and Inverse Analysis, kapitola v Modern Design Technologies and Experiment for Advanced Manufacture and Industry, ISBN 978-3-03835-460-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 7. HOCHMAN, D.; TRENZ, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Experimental Verification of Plan Curved Arch Structures, příspěvek na konferenci Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-474-1, Trans Tech Publications Ltd, Pfaffikon, Switzerland, 2015
 8. NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J.; STRNAD, J.; BAŽANT, Z., Optimalizace prefabrikovaných prvků s ohledem na spotřebu materiálu, , 2015

2014

 1. KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; VAŠÍČEK, J.; DIBELKA, V., Optimalizace prefabrikovaných dílců s ohledem na spotřebu materiálu, příspěvek na konferenci 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014, Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-903806-7-7, Česká betonářská společnost ČSSI, Hradec Králové, 2014
 2. SLÁNSKÝ, B.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Účinky dotvarování a smršťování integrované obloukové konstrukce, příspěvek na konferenci 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-903806-7-7, Česká betonářská společnost ČSSI, Hradec Králové, 2014
 3. HOCHMAN, D.; TRENZ, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Experimentální ověření půdorysně zakřivených obloukových konstrukcí, příspěvek na konferenci 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-903806-7-7, Česká betonářská společnost ČSSI, Hradec Králové, 2014
 4. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; FIŠER, Z.; VOJKŮVKA, M.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Geodetic Monitoring for the Diagnostics of a Historical Railway Bridge, příspěvek na konferenci GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2014, ISBN 978-80-553-1781-6, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Košice, Slovensko, 2014
 5. BAŽANT, Z.; NEČAS, R., Rekonstrukce historického objektu s použitím lokálně podepřených předpjatých stropních desek a skrytých hlavic, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Bussiness Media Cz, Praha, 2014
 6. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; BOLLMAN, J., Most přes řeku Willamette, Eugene, Oregon, USA, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, Praha, 2014
 7. STRÁSKÝ, J.; FORMÁNEK, M.; KOCOUREK, P.; NEČAS, R., Integral arch footbridges, příspěvek na konferenci Footbridge 2014, Past, Present and Future, ISBN 978-0-7079-7139-1, Hemming Information Services, London, 2014
 8. NEČAS, R.; HOCHMAN, D.; TRENZ, J.; STRÁSKÝ, J., Space arch pedestrian bridges, příspěvek na konferenci Footbridge 2014, Past, Present and Future, ISBN 978-0-7079-7139-1, Hemming Information Services, London, 2014
 9. NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J., BETONOVÉ MOSTY I - ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ, , ISBN 978-80-214-4979-4, Ing. Vladislav Pokorný-LITERA Brno, Tábor 43a, 612 00 Brno, Brno, 2014
 10. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; STRNAD, J.; POŽÁR, M., Ověření spolupůsobení oddělených částí mostních kleneb, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 19.mezinárodního sympozia MOSTY/BRIDGES2014, ISBN 978-80-86604-62-6, Sekurkon s.r.o., Brno, 2014
 11. NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J., Experimantální analýza mostních konstrukcí, příspěvek na konferenci Školící materiály k semináři MOSTY, ISBN 978-80-214-4859-9, Brno, 2014

2013

 1. TRENZ, J.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R., Půdorysně zakřivené konstrukce podporované obloukem, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Betonářské dny 2013, Hradec Králové, ISBN 978-80-87158-34-0, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2013
 2. HOCHMAN, D.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R., Návrh půdorysně zakřivené lávky zavěšené na oblouku, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Betonářské dny 2013, Hradec Králové, ISBN 978-80-87158-34-0, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2013
 3. RŮŽIČKA, S.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R., Model půdorysně zakřivené předpjaté konstrukce, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Betonářské dny 2013, Hradec Králové, ISBN 978-80-87158-34-0, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2013
 4. NEČAS, R.; HOCHMAN, D.; TRENZ, J.; STRÁSKÝ, J., Space arch structures, příspěvek na konferenci ARCH 13 - Proceedings of the 7th International Conference on Arch Bridges, ISBN 978-953-7621-16-2, SECON-CSSE, Zagreb, Croatia, Trogir - Split, 2013
 5. STRÁSKÝ, J.; KOLÁČEK, J.; KALÁB, P.; NEČAS, R., Dvě zavěšené lávky postavené ve městě Eugene, Oregon, USA, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS, s.r.o., Praha, 2013

2012

 1. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; BUREŠ, J., Udržovací práce pro udržení provozuschopnosti měřícího systému pro dlouhodobé sledování mostu, , 2012
 2. KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R., Identification of basic material properties of the masonry arch bridge using full-scale load test, příspěvek na konferenci 10th International Conference NDT 2012, Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-823-6, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2012
 3. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Identifikace příčin poklesů železniční mostní konstrukce, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2012
 4. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Dynamic response of concrete footbridges, příspěvek na konferenci Third International Workshop - Design of concrete structures using EUROCODES, ISBN 978-3-902749-03-1, Technische Universität Wien, Vídeň, Rakousko, 2012
 5. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Dynamic response of concrete footbridges, článek v Structural Concrete, ISSN 1464-4177, fib - International Federation for Structural Concrete, Switzerland, 2012
 6. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; KALÁB, P., Dvě zavěšené lávky pro pěší ve městě Eugene, Oregon, USA, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s r.o., Brno, 2012
 7. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Stavba mostu přes řeku Willamette Eugene, Oregon, USA, příspěvek na konferenci 17. Mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2012, ISBN 978-80-86604-56-5, Sekurkon s.r.o., Brno, 2012
 8. NEČAS, R.; FILIP, M.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I., Technické vzdělávání mládeže, model pro výuku mostních konstrukcí, příspěvek na konferenci 17. Mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2012, ISBN 978-80-86604-56-5, Sekurkon s.r.o., Brno, 2012
 9. KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R., Viadukt Křenová - podrobná analýza, příspěvek na konferenci 17. Mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2012, ISBN 978-80-86604-56-5, Sekurkon s.r.o., Brno, 2012
 10. KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Fyzikální model půdorysně zakřivené lávky, příspěvek na konferenci 17. Mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2012, ISBN 978-80-86604-56-5, Sekurkon s.r.o., Brno, 2012

2011

 1. KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Zkouška modelu půdorysně zakřivené visuté a zavěšené konstrukce, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, Praha, 2011
 2. NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Statická a dynamická analýza lávky v San Diegu, Kalifornie, USA, příspěvek na konferenci 18. Betonářské dny 2011, ISBN 978-80-87158-30-2, ČBS Servis, Praha, 2011
 3. KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Model půdorysně zakřivené visuté a zavěšené lávky, příspěvek na konferenci 18. Betonářské dny 2011, ISBN 978-80-87158-30-2, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2011
 4. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R., Visuté a zavěšené mosty, příspěvek na konferenci 18. Betonářské dny 2011, ISBN 978-80-87158-30-2, ČBS Servis, Praha, 2011
 5. BUREŠ, J.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; ŠVÁBENSKÝ, O., Measuring Technology During Reconstruction of Prestressed Gagarin Bridge, příspěvek na konferenci INGEO 2011 Proceedings of the 5th International Conference on Engineering Surveying, ISBN 978-953-6082-15-5, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 2011
 6. NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRÁSKÝ, J., Bridge progressively cast span-by-span using stationary or movable scaffolding, příspěvek na konferenci Second international worshop - Design of concrete structures and bridges using eurocodes, ISBN 978-80-8076-094-6, Slovak university of technology in Bratislava, Bratislava, 2011
 7. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R., Lávka přes Harbor Drive v San Diegu, Kalifornie, USA, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, Praha, 2011
 8. STRÁSKÝ, J.; MOJZÍK, P.; PUDA, V.; NEČAS, R., Bicyclist and pedestrian bridge across the motorway D1 Bohumin, Czech Republic, příspěvek na konferenci FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs, ISBN 978-83-7125-205-1, Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, Wroclaw, Poland, 2011
 9. NEČAS, R.; HRNČÍŘOVÁ, M.; STRÁSKÝ, J., Flat arch stiffened by a suspension cable, , ISBN 978-83-7125-204-4, Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, Wroclaw, Poland, 2011
 10. KOCOUREK, P.; JURÍK, M.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Curved stress ribbon and flat arch pedestrian bridges, , ISBN 978-83-7125-204-4, Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, Wroclaw, Poland, 2011
 11. STRÁSKÝ, J.; MOJZÍK, P.; PUDA, V.; NEČAS, R., Bicyclist and pedestrian bridge across the motorway D1 Bohumin, Czech Republic, , ISBN 978-83-7125-204-4, Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, Wroclaw, Poland, 2011
 12. KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Curved cable stayed and suspension pedestrian bridges, příspěvek na konferenci Footbridge 2011, Attractive structures at reasonable costs, ISBN 978-83-7125-205-1, Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, Wroclaw, Poland, 2011
 13. KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Curved cable stayed and suspension pedestrian bridges, , ISBN 978-83-7125-204-4, Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, Wroclaw, Poland, 2011
 14. NEČAS, R.; HRNČÍŘOVÁ, M.; STRÁSKÝ, J., Flat arch stiffened by a suspension cable, příspěvek na konferenci FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs, ISBN 978-83-7125-205-1, Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, Wroclaw, Poland, 2011
 15. KOCOUREK, P.; JURÍK, M.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Curved stress ribbon and flat arch pedestrian bridges, příspěvek na konferenci FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs, ISBN 978-83-7125-205-1, Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, Wroclaw, Poland, 2011
 16. STRÁSKÝ, J.; ŠTEFAN, P.; NEČAS, R., Footbridge across the Svratka river in Brno, Czech Republic, článek v Structural Concrete, ISSN 1464-4177, fib - International Federation for Structural Concrete, Switzerland, 2011
 17. STRÁSKÝ, J.; BOLLMAN, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Willamette river bridge, Eugene, Oregon, USA, příspěvek na konferenci fib Symposium PRAGUE 2011 CONCRETE ENGINEERING FOR EXCELLENCE AND EFFICIENCY, ISBN 978-80-87158-29-6, Czech Concrete Society (CBS) / Czech fib National Member Group, Praha, 2011
 18. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R., Visutá lávka v San Diegu, Kalifornie, článek v Inžinierske stavby, ISSN 1335-0846, Jaga Group, s.r.o., Bratislava, 2011
 19. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; PRŮŠA, J.; STRÁSKÝ, J., Zkoušky a numerická analýza prvků mostovky mostu přes údolí potoka Hrabyňka, příspěvek na konferenci 16. mezinárodní sympozium Mosty 2011, ISBN 978-80-86604-52-7, SEKURKON s.r.o., Brno, 2011
 20. KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R., Průběžné sledování rekonstrukce předpjatého železničního mostu z roku 1961, příspěvek na konferenci 16. mezinárodní sympozium Mosty 2011, ISBN 978-80-86604-52-7, SEKURKON s.r.o., Brno, 2011
 21. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R., Visutá lávka v San Diegu, Kalifornie, Usa, příspěvek na konferenci Mosty 2011, ISBN 978-80-86604-52-7, SEKURKON s.r.o., Brno, 2011
 22. KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R., Měřící technologie při rekonstrukci předpjatého mostu Gagarin, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2011
 23. KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R., Průběžné tenzometrické a geodetické sledování rekonstrukce železničního mostu "Gagarin" v km 5,872 na trati Český Těšín - Ostrava Kunčice, příspěvek na konferenci Železniční mosty a tunely, SUDOP Praha a.s., Praha, 2011
 24. KLUSÁČEK, L.; ŠEDIVÝ, J.; NEČAS, R.; DOBIÁŠ, L.; TERŠEL, M., Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín - Ostrava Kunčice ("GAGARIN"), příspěvek na konferenci Železniční mosty a tunely, SUDOP Praha a.s., Praha, 2011

2010

 1. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; DVOŘÁK, T.; STRÁSKÝ, J., Zkoušky prefabrikovaných filigránových panelů mostovky před a po spřažení - most před údolí potoka Hrabyňka, příspěvek na konferenci 17. Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-28-9, ČBS Servis, Praha, 2010
 2. ZICH, M.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRNAD, J., Příklady posouzení betonových prvků dle Eurokódů, spec. publikace, ISBN 978-80-86897-38-7, Verlag Dashofer, nakladatelství, Praha, 2010
 3. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Zavěšený most přes řeku Elbow v Kanadě, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s.r.o., Brno, 2010
 4. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; HRNČÍŘOVÁ, M.; KOCOUREK, P.; JURÍK, M., Development of pedestrian bridges with a stress ribbon deck, příspěvek na konferenci Structural concrete in the Czech Republic 2006-2009, ISBN 978-80-903806-0-8, ČBS ČSSI, Praha, 2010
 5. STRÁSKÝ, J.; KALÁB, P.; NEČAS, R.; TERZIJSKI, I., Development of membrane roofs from prestressed concrete, příspěvek na konferenci Konstrukční beton v České republice 2006-2009, ISBN 978-80-903806-0-8, ČBS ČSSI, Praha, 2010
 6. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; KALÁB, P., Dvě zavěšené lávky v městě Eugene, Oregon, USA, příspěvek na konferenci 15. Mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2010, ISBN 978-80-86604-48-0, Sekurkon s.r.o., Brno, 2010
 7. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Zavěšený most přes řeku Elbow, Calgary, Alberta, Kanada, příspěvek na konferenci 15. Mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2010, ISBN 978-80-86604-48-0, Sekurkon s.r.o., Brno, 2010

2009

 1. NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRÁSKÝ, J., Stabilitní analýza obloukového mostu přes řeku Willamette, USA, příspěvek na konferenci 16. Betonářské dny 2009, Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-87158-20-3, Česká betonářská společnost, Hradec Králové, 2009
 2. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Dynamická odezva betonových lávek, příspěvek na konferenci IDEAS 09 - Sborník rozšířených abstraktů, ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB TU, Ostrava, 2009
 3. HRNČÍŘOVÁ, M.; NEČAS, R., Pedestrian bridge formed by an arched concrete deck-slab supported by external cables - small-scale prototype construction, kapitola v Technical sheets 2008 - Part 2: Application of advanced materials in integrated design of structures, ISBN 978-80-01-04460-5, CTU in Prague, Praha, 2009
 4. HRNČÍŘOVÁ, M.; NEČAS, R., Lávka tvaru plochécho oblouku podepřeného vnějším kabelem - projekt fyzikálního modelu, kapitola v Technické listy 2008 - díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí, ISBN 978-80-01-04457-5, ČVUT, Praha, 2009
 5. HRNČÍŘOVÁ, M.; NEČAS, R., Pedestrian bridge formed by an arched concrete deck-slab supported by external cables - design of the small-scale prototype, kapitola v Technical sheets 2008 - Part 2: Application of advanced materials in integrated design of structures, ISBN 978-80-01-04460-5, CTU in Prague, Praha, 2009
 6. HRNČÍŘOVÁ, M.; NEČAS, R., Lávka tvaru plochécho oblouku podepřeného vnějším kabelem - výstavba fyzikálního modelu, kapitola v Technické listy 2008 - díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí, ISBN 978-80-01-04457-5, ČVUT, Praha, 2009
 7. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; HRDINA, L.; ŠTEFAN, P., Lávky kombinující předpjatý pás s oblouky, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, Praha, 2009
 8. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J., Dynamická odezva betonových lávek, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, Praha, 2009
 9. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R., Most přes řeku Willamette, Eugene, Oregon, USA, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků - 14. sympozium Mosty 2009, ISBN 978-80-86604-43-5, Securkon, Brno, 2009

2008

 1. STRÁSKÝ, J.; TERZIJSKI, I.; NEČAS, R., Mosty z vysokopevnostního betonu, příspěvek na konferenci Sborník konference Beton 08, ČVUT, Praha, 2008
 2. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; HRADIL, P., Obloukový most Redmond, Oregon, USA, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2008
 3. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; ŠTEFAN, P., Lávka přes Svratku v Brně, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Economia, Praha, 2008
 4. TERZIJSKI, I.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Bruggen in hogesterktebeton., článek v Cement, ISSN 0008-8811, ENEAS, Boxtel, 2008
 5. TERZIJSKI, I.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Bridges utilizing high strength concrete, příspěvek na konferenci Proceedings of International fib symposuim Amstrdam 2008, ISBN 978-0-415-47535-8, Tailor & Francis Group, London, 2008
 6. HRDINA, L.; ŠTEFAN, P.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J., Lávky přes rychlostní komunikaci R35 u Olomouce a přes řeku Svratku, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z 13. mezinárodního sympozia Mosty 2008, ISBN 978-80-86604-35-0, Sekurkon, Brno, 2008

2007

 1. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Metodika zatěžovací zkoušky segmentů mostovky v příčném směru, výzkumná zpráva projektu VUT Brno, VUT Brno, Brno, 2007
 2. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Metodika sanace trhlin v prvcích z vysokopevnostního betonu, výzkumná zpráva projektu VUT Brno, VUT Brno, Brno, 2007
 3. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Metodology of loading test of segments of a bridge deck in transversal direction, kapitola v Technical Sheets 2007 Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures, ISBN 978-80-01-04179-6, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
 4. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Metodika sanace trhlin v prvcích z vysokopevnostního betonu, kapitola v Technické listy 2007 Díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí, ISBN 978-80-01-04176-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
 5. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Metodika zatěžovací zkoušky segmentů mostovky v příčném směru, kapitola v Technické listy 2007 Díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí, ISBN 978-80-01-04176-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
 6. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Methodology of repair of cracks in segments made from high performance concrete, kapitola v Technical Sheets 2007 Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures, ISBN 978-80-01-04179-6, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
 7. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; ŠTEFAN, P., Lávka přes Svratku v Brně, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 14. betonářské dny, ISBN 978-80-87158-04-3, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2007
 8. NOVOTNÝ, P.; PĚNČÍK, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRÁSKÝ, J., Statická a dynamická analýza mostu přes řeku Ebro ve Španělsku., příspěvek na konferenci 14. Betonářské dny, Hradec Králové, Česká republika, 2007
 9. NOVOTNÝ, P.; PĚNČÍK, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRÁSKÝ, J., Statická a dynamická analýza mostu přes řeku Ebro ve Španělsku, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 14. betonářské dny 2007, ISBN 978-80-87158-04-3, ČBS Servis, s.r.l., Praha, 2007
 10. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; URBAN, J., Mezní únosnost segmentů mostovky lávky pro pěší, příspěvek na konferenci Česko - Slovenská konference EXPERIMENT 07, ISBN 978-80-7204-543-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2007
 11. STRÁSKÝ, J.; TERZIJSKI, I.; NEČAS, R., Bridges utilizing high strength concrete, příspěvek na konferenci Innovative materials and technologies for concrete structures - Proceedings of the fib Congress, ISBN 978-963-420-923-2, Budapest University of Technology and Economics , Budapest, 2007

2006

 1. STRÁSKÝ, J.; BARON, J.; NEČAS, R., Obloukové lávky pro pěší v Českých Budějovicích a v Portlandu, Oregon, příspěvek na konferenci 13. Betonářské dny 2006, ISBN 80-903807-2-7, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2006
 2. STRÁSKÝ, J., NEČAS, R., HRADIL, P., Obloukový most Redmond, Oregon, USA, příspěvek na konferenci 13. Betonářské dny 2006, ISBN 80-903807-2-7, ČBS Servis, s,r,i, Praha, 2006
 3. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R., Obloukové mosty REDMOND a McLOUGHIN, Oregon, USA, příspěvek na konferenci Sborník z 11. mezinárodního stavebního veletrhu IBF "Mosty 2006", ISBN 80-86604-26-8, SEKURKON, Brno, 2006

2005

 1. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R., Mostní konstrukce z vysokopevnostního betonu, příspěvek na konferenci 12. Betonářské dny - Sborník příspěvků, ISBN 80-903502-2-4, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2005

2004

 1. BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Rekonstrukce objektu s použitím lokálně podepřených a předpjatých stropních desek, příspěvek na konferenci 11. Betonářské dny 2004, ISBN 80-903501-3-5, Česká betonářská společnost ČSSI a ČBS Servis spol. s r. o., Praha, 2004
 2. STRÁSKÝ, J., NEČAS, R., Zkouška modelu segmentového mostu se spřaženou mostovkou, příspěvek na konferenci Sborník z konference Experimet 2004, ISBN 80-7204-354-4, CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2004
 3. KLUSÁČEK, L., NEČAS, R., Zkouška mezní únosnosti předpjaté mostovky, příspěvek na konferenci Experiment ´04, ISBN 80-7204-354-4, CERM, s.r.o. 2004, Brno, 2004

2002

 1. STRÁSKÝ, J., NEČAS, R., Zkouška modelu segmentové konstrukce, příspěvek na konferenci Zborník prednášok. 3. sekcia: Betónové a murované konštrukcie a mosty, ISBN 80-7099-809-1, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Košice, 2002
 2. STRÁSKÝ, J., NEČAS, R., Zkouška modelu segmentové konstrukce, příspěvek na konferenci 7. mezinárodní sympozium Mosty 2002, ISBN 80-7204-235-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2002
 3. STRÁSKÝ, J., NEČAS, R., Design of segmental bridge with cast-in-situ slab, , ISBN 80-238-9282-7, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, Praha, 2002

2001

 1. STRÁSKÝ, J., NAVRÁTIL, J., NEČAS, R., Zkouška modelu segmentové konstrukce, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2001 Sborník ke konferenci, ISBN 80-238-7595-7, Česká betonářská společnost ČSSI, Ediční středisko ČVUT v Praze, 2001
 2. NEČAS, R., VYMAZAL, T., Problematika projektu a výroby modelu segmentového mostu se spřazenou ŽB mostovnou, příspěvek na konferenci 3. odborný seminář doktorského studia VUT v Brně, ISBN 1212-9275, VUT v Brně, 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný