English

Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. MANYCHOVÁ, M.; FUCIMAN, O.; PAZDERA, L., An Initial Investigation on the Potential Applicability of Non-Destructive Methods to Assessing Joint Condition in Prefabricated Structures, příspěvek na konferenci Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-03835-626-4, Trans Tech Publication, Switzerland, 2017

2016

 1. MANYCHOVÁ, M.; FUCIMAN, O., Determination of Capillary Conductivity Coefficient by Using Electromagnetic Microwave Radiation, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, ISBN 978-80-214-5392-0, Trans Tech Publications Ltd, Zurich, Switzerland, 2016

2013

 1. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; FUCIMAN, O., Composite material under influence of moisture, příspěvek na konferenci The Fifth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, ISBN 978-1-138-00061-2, Cap Town South Africa, 2013
 2. ŠKRAMLIK, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; FUCIMAN, O., 3D data for calculation of capillary coefficient, článek v Advanced Materials Research (online), ISSN 1662-8985, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013

2012

 1. ŠKRAMLIK, J.; ŠUHAJDA, K.; NOVOTNÝ, M.; FUCIMAN, O., 3D data for calculation of capillary coefficient, , ISBN 978-82-02-02414-9, WTA CZ, Brno, 2012
 2. ŠKRAMLIK, J.; FUCIMAN, O.; NOVOTNÝ, M.; MASTNÁ, Z., Analysis of influence of water vapor condensation in building construction envelopes, příspěvek na konferenci Sborník Life-Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure Systems, ISBN 978-0-415-62126-7, Taylor and Fracis group, Vienna, Austria, 2012

2011

 1. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; FUCIMAN, O., Distribution of moisture in building construction, příspěvek na konferenci Solaris 2011, Procedings ot the 5-th International Conference on Solar Radiation and Daylighting, ISBN 978-80-214-4306-8, Akademické nakladatelství CERM, Brno, Brno, 2011

2010

 1. ŠKRAMLIK, J.; NOVOTNÝ, M.; FUCIMAN, O., Conductivity of moisture in non stationary state, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation, ISBN 978-0-415-58472-2, CRC Press/Balkema, Taylor and Francis Group, Afrika, Cap Town, 2010

2009

 1. ŠKRAMLIK, J.; FUCIMAN, O.; NOVOTNÝ, M., Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Stavební obzor, Praha, 2009
 2. ŠKRAMLIK, J.; FUCIMAN, O.; NOVOTNÝ, M., Changes in thermal conductivity of building materials as a consequence of vapor condensation, článek v Sovremennyj Naučnyj věstnik, ISSN 1561-6886, Belgorodskij statni universitet, Ukrajina, 2009
 3. ŠKRAMLIK, J.; FUCIMAN, O., Capillary conductivity of moisture in flat, příspěvek na konferenci XII. International Scientific Conference - Building Structures and Architecture, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno, University of Technology, Brno, 2009
 4. HRAZDIL, V.; FUCIMAN, O.; ČECH, J.; CHADIMA, L., Výsledky měření teplot a vlhkosti v interiéru rodinného domu realizovaného z tvárnic Betong, , Fakulta stavební VUT v Brně, 2009
 5. FUCIMAN, O.; ŠKRAMLIK, J., Vliv kondenzace vodních par na změny tepelné vodivosti stavebních hmot, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Stavební obzor, Praha, 2009

2006

 1. JAROŠ, M.; CHARVÁT, P.; FUCIMAN, O.; MOHELNÍKOVÁ, J., Posouzení příčin orosování oken v nízkoenergetických rodinných domech, příspěvek na konferenci Tepelná ochrana budov 2006, Contour s.r.o., Praha, 2006
 2. JAROŠ, M.; CHARVÁT, P.; FUCIMAN, O.; MOHELNÍKOVÁ, J., Posouzení příčin orosování oken v nízkoenergetických rodinných domech, příspěvek na konferenci Tepelná ochrana budov 2006, Praha, 2006
 3. FUCIMAN, O., Analýza tepelně vlhkostních procesů v recyklovaných stavebních materiálech, příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006, ISBN 80-214-3125-3, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2006
 4. MATERNOVÁ, J.; FUCIMAN, O., Sanace podlahy kostela Narození Panny Marie v Radkově, , ISBN 80-214-3129-6, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2006

2005

 1. MATERNOVÁ, J.; FUCIMAN, O.; MACHÁŇ, I., Oprava havarijního stavu objektu štoly VD Mostiště, příspěvek na konferenci Sborník 27. konference České stavební společnosti a 7. konference WTA, ISBN 80-02-01768-4, Česká stavební společnost, WTA CZ, Brno, 2005
 2. MATERNOVÁ, J.; FUCIMAN, O.; BÍZA, Z., Opravy nosných konstrukcí bývalého objektu Vlněna Brno, příspěvek na konferenci Sborník 27. konference České stavební společnosti a 7. konference WTA, ISBN 80-02-01768-4, Česká stavební společnost, WTA CZ, Brno, 2005
 3. MATERNOVÁ, J.; FUCIMAN, O.; MACHÁŇ, I., Sanace narušených betonových konstrukcí VD Vranov, příspěvek na konferenci Sborník 27. konference České stavební společnosti a 7. konference WTA, ISBN 80-02-01768-4, Česká stavební společnost, WTA CZ, Brno, 2005
 4. FUCIMAN, O., Kapilární vodivost vlhkosti v plochých střešních konstrukcích, příspěvek na konferenci 3. mezinárodní konference Zastřešení budov, ISBN 80-214-2855-4, VUT v Brně, Brno, 2005

2004

 1. FUCIMAN, O., Tepelná vodivost stavebních materiálů a její změny v důsledku kondenzace vodních par, příspěvek na konferenci Zastřešení budov, ISBN 80-214-2588-1, VUT v Brně, Brno, 2004

1986

 1. VLČEK, M.; FUCIMAN, O., Pohybové bariéry - návod k projektování., , 1986

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný