English

doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. ŠPANO, M.; ŘÍHA, J.; DRÁB, A.; BARTOŠ, J., Reliability indicators for small hydro plants, článek v The International Journal of HydroPower & Dams, ISSN 1352-2523, Hydropower & Dams, Aqua~Media International Ltd , Wallington. Surrey, SM6 6AN, UNITED KINGDOM., 2017
 2. PAVLÍČEK, M.; DRÁB, A., Využití 3D numerických simulací při stanovení hydrodynamického zatížení přelévané mostovky, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, 2017

2016

 1. PAVLÍČEK, M.; ŠPANO, M.; DRÁB, A., Stanovení hydrodynamického zatížení přelévané mostovky pomocí 2D numerických simulací, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, ScientificJournals.eu , Rosice, Česká republika, 2016
 2. PAVLÍČEK, M.; DRÁB, A.; LUKÁŠEK, P., Srovnávací analýza výsledků 2D numerického modelu proudění vody BASEMENT na modelových úlohách , článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, ScientificJournals.eu , Rosice, Česká republika, 2016
 3. ŠPANO, M.; ŘÍHA, J.; DRÁB, A., Evaluation of the maintenance and operational dependability of small hydropower plant , článek v International Journal of Scientific and Research Publications, ISSN 2250-3153, IJSRP, International Journal of Scientific and Research Publications, Gurgaon, India, 2016
 4. DRÁB, A.; PAVLÍČEK, M.; LUKÁŠEK, P., Hodnocení věcné a numerické přesnosti 2D numerického modelu proudění vody, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ze Semináře A dolfa Patery 2016 na téma !Úloha nádrží při zvládání extrémních hydrlogických jevů v povodích", ISBN 978-80-01-06048-3, ČVUT Praha, Praha, 2016
 5. DRÁB, A.; SIMON, P.; HRDLIČKA, L.; ZVĚŘINA, V., A composite dowel bridge in the Czech Republic, článek v Steel Construction, ISSN 1867-0520, Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin, 2016

2015

 1. KOZUBÍK, J.; DRÁB, A., Multicriteria analysis method for flood risk assessment, příspěvek na konferenci 14th International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering 2015 (WMHE) , ISBN 978-80-214-5230-5, Litera Brno, Brno, 2015
 2. ŠPANO, M.; DRÁB, A., Quantification of hydrodynamic load on the bridge deck using numerical simulations, příspěvek na konferenci 14th Water Management and Hydraulic Engineering 2015 (WHME), ISSN 2410-5910, ISBN 978-80-214-5230-5, Litera Brno, Brno, CZ, 2015
 3. DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Failures and durability analysis of a small hydro power plant, příspěvek na konferenci ICOLD 25th Congress / ICOLD 83rd Annual Meeting, Symposium Hydropower ´15, ISBN nemá, ICOLD, Stavanger, NK, 2015
 4. DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; SEELMANN, H.; DRÁB, A.; VŠETEČKA, M.; VÍTKOVÁ, E.; ZÁHORSKÁ, H.; KOZUBÍK, J., KOMPLEXNÍ VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÝCH INVESTIC DO ROZVOJE INFRASTRUKTURY VODNÍCH CEST VHODNÝCH PRO NÁKLADNÍ VNITROZEMSKOU DOPRAVU V ČR, , Brno, 2015
 5. DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Analýza provozní spolehlivosti malých vodních elektráren, článek v Energetika, ISSN 0375-8842, ČSZE, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, 2015

2014

 1. KOZUBÍK, J.; DRÁB, A., Multikriteriální analýza povodňových rizik, příspěvek na konferenci Vodní toky 2014, ISBN 978-80-7458-062-8, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Hradec Králové, 2014
 2. DRÁB, A.; DVOŘÁK, L.; KOZUBÍK, J.; KACÁLEK, T.; HANZLÍKOVÁ, Z., Katalog protipovodňových opatření kulturních památek, , ISBN 978-80-7212-601-9, Ministerstvo životního prostředí Praha, Praha, 2014

2013

 1. DRÁB, A., Technická zpráva - Hydrodynamické modely a mapy povodňového nebezpečí, , Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2013
 2. ALHASAN, Z.; DRÁB, A.; ŘÍHA, J., Mathematical model of dike failure due to overtopping at the river Dyje at Breclav, příspěvek na konferenci Zapory - bezpieczenstwo i kierunki rozwoju, ISBN 978-83-61102-81-6, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2013, Polsko, Jastrzębia Góra, Polsko, 2013
 3. ALHASAN, Z.; DRÁB, A.; ŘÍHA, J., Matematické modelování porušení ochranné hráze na Dyji v Břeclavi v důsledku přelití, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r. o., Čkyně, Česká Republika, 2013
 4. MONHARTOVÁ, P.; DVOŘÁK, L.; DRÁB, A., Numerické modelování porušení hráze v lokalitě Břeclav, příspěvek na konferenci Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4669-4, Brno, 2013

2012

 1. DRÁB, A., DC 4- Specifikace základních požadavků na mostní konstrukce z hlediska hydraulického – dílčí zpráva VÝVOJ HYBRIDNÍHO ŽELEZNIČNÍHO MOSTU REZISTENTNÍHO V ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍCH, , Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2012
 2. MONHARTOVÁ, P.; KOZUBÍK, J.; DRÁB, A., Mapování povodňových rizik s podporou 2D numerického modelování proudění vody, , ISBN 978-80-904450-8-6, Praha, 2012
 3. DRÁB, A., 341 EVALUATION REPORT OF DATA ABOUT FLOOD ENDANGERED AREAS ALONG THE MORAVA AND DYJE RIVERS, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 4. MONHARTOVÁ, P.; DVOŘÁK, L.; DRÁB, A., Spřažené 2D a 1D numerické modelování proudění vody v záplavovém území - lokalita Břeclav, příspěvek na konferenci Extrémní hydrologické jevy v povodích, ISBN 978-80-02-02423-1, 2012
 5. DRÁB, A.; CÍRKVOVÁ, P., Semikvantitativní hodnocení rizika vyplývajícího z ohrožení osob povodněmi, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, vodní hospodářství, Čkyně, Czech Republic, 2012

2011

 1. DRÁB, A.; ŘÍHA, J., Risk Mapping and its Application in Flood Protection in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Symposium UFIRM Approaches to enhance resilience of communities 21.-.23. september 2011 Graz, Austria, ISBN 978-3-85125-173-9, Graz university of technology, Graz, 2011
 2. DRÁB, A.; ŘÍHA, J., Flood risk analysis methods used in the Czech Republic, kapitola v Ecohydrological methods in water management, ISBN 978-83-7348-376-7, Gdansk university of technology publishers, Gdansk,Polsko, 2011
 3. ŘÍHA, J.; DRÁB, A., Flood risk analysis methods used in the Czech republic, , ISBN 978-83-7348-377-4, Politechnika Gdaňska Wydzial Inžynerii Ladowej i Šrodowiska, Gdaňsk, Polsko, 2011
 4. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; DRÁB, A., Usage of GIS Technology In Civil Engineering, článek v Journal of Environmental Science and Engineering, ISSN 1934-8932, David Publishing Company, Illinois, USA, 2011
 5. DRÁB, A., Záplavová území a protipovodňová opatření na území města Brna, kapitola v Povodně v Brně. Historie povodní, jejich příčiny a dopady, ISBN 978-80-86736-22-8, Statutární město Brno, Archiv města Brna, Brno, 2011

2010

 1. DRÁB, A.; ŘÍHA, J., An approach to the implementation of European Directive 2007/60/EC on flood risk management in the Czech Republic, článek v Natural Hazards and Earth System Sciences, ISSN 1561-8633, the Copernicus GmbH (Copernicus Publications), Göttingen, DE, 2010
 2. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; DRÁB, A., Usage of GIS Technology in Civil Engineering., příspěvek na konferenci 3rd International Conference on Cartography & GIS, ISSN 1314-0604, International Cartografic Association, Nessebar, Bulgaria, 2010
 3. ŘÍHA, J.; DRÁB, A.; DUCHAN, D., Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy. Etapa 0006 - Zbraslav - Radotín. Část Zbraslav. Posouzení vlivu podzemní vody na domovní studny a sklepy., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2010

2009

 1. ŘÍHA, J.; DRÁB, A., Vliv klimatických změn na hodnoty extrémních průtoků - Dílčí zpráva . Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 2. ŘÍHA, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; ZACHOVAL, Z.; MIČA, L., VD Nové Mlýny. Odborné vyhodnocení dopadů trvalého snížení hladiny ve střední a dolní nádrži.Část III - dílčí plnění za rok 2009, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 3. ŘÍHA, J.; DRBAL, K.; DRÁB, A., Implementace směrnice EU 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik v ČR - učební text kurzu CŽV, , VUT FAST VST, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 4. ŘÍHA, J.; DRÁB, A.; JANDORA, J.; CHLUBNA, L., Vyhodnocení povodní v červnu 2009. Vymezení povodňových rozlivů., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 5. ŘÍHA, J.; DRÁB, A., Návrh protipovodňového opatření areálu Nová Zbrojovka, K4, a.s. - Protipovodňová opatření. Podklad pro změnu územního plánu., , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 6. DRÁB, A.; ŘÍHA, J., Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik v ČR, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Čkyně, 2009
 7. ŘÍHA, J.; DRÁB, A., Implementation of Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council on the assessment and management of flood risks in the Czech Republic, , MŽP, Brno, 2009
 8. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; DRÁB, A.; MENŠÍK, M., Usage of a Multidisciplinary GIS Platform for the Design of Building Structures., článek v VGI Vermessung & Geoinformation, ISSN 0029-9650, Austrian Society for Surveying and Geoinformation, Vienna, 2009

2008

 1. DRÁB, A., Riziková analýza záplavových území s podporou GIS, , VUT FAST Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 2. DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; DRBAL, K.; UHMANNOVÁ, H.; DVOŘÁK, L.; ČEJDA, M.; MARČÍKOVÁ, M., Mapy rizik vyplývající z povodňového nebezpečí v ČR, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 3. JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; DRÁB, A.; KHADDOUR, A., Evalution of risks related to ground water regime changes., příspěvek na konferenci The International Conference on Water Resources and Arid Environment 2008, ISBN nemá, Riyadh, Saudi Arabia, 2008
 4. ŘÍHA, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; ZACHOVAL, Z.; FOLTÝNOVÁ, L.; DVOŘÁK, L.; ŠIROKÝ, P., VD Nové Mlýny. Odborné vyhodnocení dopadů trvalého snížení hladiny ve střední a dolní nádrži.Část II - rok 2008, , VUT FAST, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 5. DRÁB, A., Protipovodňová ochrana města Moravské Budějovice - riziková analýza, , VUT FAST Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 6. DRÁB, A., Riziková analýza záplavových území v lokalitách Šlapanice, Poříčí, Bedřichov, , VUT FAST Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 7. DRÁB, A., Protipovodňová ochrana obce Měřín - riziková analýza, , VUT FAST Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 8. DRÁB, A., Generel odvodnění města Brna, , Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 9. DRÁB, A.; ŘÍHA, J., Riziková analýza záplavových území v procesu územního plánování-aplikace na území města Brna, článek v Urbanismus a územní rozvoj, ISSN 1212-0855, Grafex-agency, s r.o., Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 10. ŠULC, J.;DRÁB,A., Úloha malých vodních elektráren ve výrobě elektřiny, článek v Energie-21, ISSN 1803-0394, 2008
 11. DRÁB, A., CR04 Hydroinformatika II, , VUT FAST Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 12. DRÁB, A., Kunovice - protipovodňové opatření podél vodního toku Olšava, , Město Kunovice, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 13. DRÁB, A., Velké Meziříčí, protipovodňová opatření, studie proveditelnosti - riziková analýza, , Město Velké Meziříčí, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 14. DRÁB, A., Protipovodňová ochrana Jimramov, , Městys Jimramov, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 15. DRÁB, A.; JANDORA, J., Protipovodňová ochrana Přibyslavice, , Poyry Environment a.s., Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 16. DRÁB, A.; JANDORA, J.; DUCHAN, D.; ČEJP, J., Protipovodňová opatření na toku Loučka - posouzení efektivity navrhovaných protipovodňových opatření, , Město Valašské Meziříčí, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008
 17. DRÁB, A., Protipovodňová ochrana Pohořelice, , Poyry Environment a.s., Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2008

2007

 1. ŠULC, J.; HALUZA, M.; DEBRECZENI, O.; DRÁB, A., Variantní technicko-ekonomická studie proveditelnosti energetického využití štolového přivaděče z úpravny vody Želivka do vodojemu Jesenice, 2. etapa, studie proveditelnosti, , VUT FAST Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 2. DRÁB, A.; JULÍNEK, T., Hodnocení rizik v důsledku změn režimu proudění podzemních vod, , Praha, 2007
 3. DRÁB, A. a kol., Generel odvodnění města Brna, Část vodní toky, Riziková analýza záplavových území, , VUT FAST Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 4. DUCHAN, D.; JULÍNEK, T.; DRÁB, A., Využití prostorových náhodných polí pro modelování proudění podzemní vody, příspěvek na konferenci Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ISBN 978-80-227-2729-7, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2007
 5. DRÁB, A., Aplikace metody matice rizika v podmínkách ČR, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, ISBN 978-80-86433-43-1, CERM, Brno, 2007
 6. ŠULC, J.; HALUZA, M.; DEBRECZENI, O.; DRÁB, A., Variantní technicko-ekonomická studie proveditelnosti energetického využití štolového přivaděče z úpravny vody Želivka do vodojemu Jesenice, 1. etapa, studie proveditelnosti, , VUT FAST Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 7. DUCHAN, D.; DRÁB, A., Řešení úloh proudění podzemní vody v prostředí ArcGIS - aplikace metody náhodných polí, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007
 8. DRÁB, A.; ČEJP, J.; JULÍNEK, T.; KOUTKOVÁ, H., ESRI Map Book, volume twenty-two, kapitola v ESRI Map Book, volume twenty-two, ISBN 978-1-58948-172-5, ESRI, USA, 2007
 9. DRÁB, A.; ŠULC, J.; DUCHAN, D.; ČEJP, J., Zpracování ekonomického pořadí využití hydroenergetického potenciálu 12 profilů řek pro zřízení MVE, , VUT FAST Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2007

2006

 1. DUCHAN, D.; DRÁB, A., Využití prostorových náhodných polí při řešení úloh proudění podzemní vody, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2006
 2. DRÁB, A., Analýza povodňových rizik v procesu územního plánování s využitím GIS, článek v Urbanismus a územní rozvoj, ISSN 1212-0855, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2006
 3. DRÁB, A.; JULÍNEK, T., Správa hydrologických a hydraulických dat v prostředí GIS pro účely rizikové analýzy záplavových území, příspěvek na konferenci Vodní toky 2006, ISBN 80-86386-83-X, Hradec Králové, 2006
 4. DRÁB, A.; KOUTKOVÁ, H.; ČEJP, J.; JULÍNEK, T., Application of interpolation methods in ArcGIS for the groudwater flow problems, , Athens, 2006
 5. DUCHAN, D.; DRÁB, A.; JULÍNEK, T., Hodnocení rizik v důsledku změn režimu podzemních vod, příspěvek na konferenci Vodní toky 2006, ISBN 80-86386-83-X, Hradec Králové, CZ, 2006
 6. DRÁB, A.; DUCHAN, D.; ČEJP, J., Využití GIS při analýze rizik spojených s průsaky v oblastech s mobilními protipovodňovými prvky, příspěvek na konferenci Geoinformatika ve veřejné správě, ISBN 80-86633-50-0, 2006

2005

 1. DRBAL, K.; ŘÍHA, J.; DRÁB, A.; DUCHAN, D.; KOLEČKÁŘOVÁ, G., Návrh metodiky stanovování povodňových rizik a škod v záplavovém území a její ověření v povodí Labe - Návrh metodiky stanovování povodňových řizik a škod v záplavovém území, výzkumná zpráva projektu FAST VUT, ISBN 0-000-00000-0, FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005
 2. DRÁB, A., Využití GIS, kapitola v Říha, J., aj. Riziková analýza záplavových území., ISBN 80-7204-404-4, Akademické nakladatelství CERM, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005
 3. DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; GOLÍK, P., Analýza nejistot, kapitola v Říha, J., aj. Riziková analýza záplavových území, ISBN 80-7204-404-4, Akademické nakladatelství CERM, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005
 4. DRÁB, A.; JULÍNEK, T.; TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J., Vstupní data rizikové analýzy záplavových území, kapitola v Říha, J., aj. Riziková analýza záplavových území, ISBN 80-7204-404-4, Akademické nakladatelství CERM, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005
 5. DRBAL, K.; ŘÍHA, J.; DRÁB, A.; DUCHAN, D.; KOLEČKÁŘOVÁ, G., Návrh metodiky stanovování povodňových řizik a škod v záplavovém území a její ověření v povodí Labe - Etapová zpráva za rok 2005, výzkumná zpráva projektu FAST VUT, ISBN 0-000-00000-0, FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005
 6. DRÁB, A., Hydroinformatika I, , 2005
 7. DRÁB, A., Řešení 2D horizontálních úloh proudění vody s využitím GIS, příspěvek na konferenci Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ISBN 80-227-2299-5, ASCO, Bratislava, 2005
 8. ŘÍHA, J.; KRATOCHVÍL, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; DUMBROVSKÝ, M.; GOLÍK, P.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; KORYTÁROVÁ, J.; KOUTKOVÁ, H.; TICHÁ, A.; UHMANNOVÁ, H., Riziková analýza záplavových uzemí, spec. publikace, ISBN 80-7204-404-4, VST FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2005

2004

 1. DRÁB, A., DUCHAN, D., Floodplain Risk Analysis with ArcGIS, , 2004
 2. DRÁB, A., Tvorba map záplavových území v prostředí ArcGIS, , Praha, 2004
 3. DRÁB, A., ČEJP, J., 2D matematické modelování proudění vody během zvláštní povodně, příspěvek na konferenci 4. Vodohospodářská konference 2004 - sborník příspěvků, ISBN 80-7204-360-9, CERM, s.r.o, Brno, 2004
 4. DRÁB, A., ZACHOVAL, Z., MIKEŠOVÁ, K., Výsledky verifikace 2D numerických modelů proudění vody na základě měření na fyzikálním modelu, příspěvek na konferenci Workshop Adolfa Patery 2004 - Extrémní hydrologické jevy v povodích, ISBN 80-01-03161-6, ČHMÚ, Praha, 2004

2003

 1. ŘÍHA, J.; DRÁB, A., Floodplain Risk Assessment Concept and Its Practical Application in Urban Planning, příspěvek na konferenci Hydroinformatics 2002 - proceedings of the fifth international conference, ISBN 1-84339-021-3, Cardiff, Cardiff, UK, 2003
 2. DRÁB, A., Využití mobilních GIS v rizikové analýze záplavových území, příspěvek na konferenci 3.Vodohospodářská konference 2003, ISBN 80-86433-26-9, CERM s.r.o., Brno, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2003
 3. DRÁB, A., Využití mobilních GIS v rizikové analýze záplavových území, příspěvek na konferenci 3. Vodohospodářská konference 2003 - sborník příspěvků, ISBN 8086433269, ECON publishing s .r.o, Brno, 2003
 4. DRÁB, A., Concepts of flood risk analysis methodology, příspěvek na konferenci Safety and Reliability, ISBN 9058095959, A.A. Balkema, Lisse, 2003
 5. DRÁB, A., Praktická aplikace vodohospodářského datového modelu ArcHydro, , Praha, 2003

2002

 1. ŘÍHA, J.; STARA, V.; DRÁB, A., Riziková analýza záplavových území, , ISBN 80-86433-15-3, Ústav vodních staveb FAST VUT v Brně, Brno, 2002
 2. ŘÍHA, J.; DRÁB, A., GIS Groundwater and Floodplain Flow Modelling - the Tool for the Flood Protection Management, příspěvek na konferenci Hydroinformatics 2002 - proceedings of the fifth international conference, ISBN 1-84339-021-3, Cardiff, Cardiff, UK, 2002

2001

 1. DRÁB, A., ŘÍHA, J., Aplikace rizikové analýzy při posuzování protipovodňových opatření., příspěvek na konferenci WORKSHOP 2001 Extrémní hydrologické jevy v povodích., Praha, 2001
 2. DRÁB, A., Použití rizikové analýzy při hodnocení záplavových území, příspěvek na konferenci Enviromentálne problémy navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad, Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, ISBN 80-88820-18-9, ASCO, Bratislava, Bratislava, 2001
 3. DRÁB, A., JANDORA, J., ŘÍHA, J., Numerical modelling of the intake parts of small hydropower plants., příspěvek na konferenci Hydropower in the New Millennium, ISBN 90-5809-195-3, A.A.Balkema, Netherlands, 2001
 4. DRÁB, A., Mathematical Modelling of the Flow at the Intake Part of the Hydropower Plant Libčice at Vltava River, příspěvek na konferenci Book of Abstracts, DHI Water & Environment, Horsholm, 2001
 5. DRÁB, A.; JANDORA, J., Comparison of MIKE 11 and MIKE21 applied on different studies., příspěvek na konferenci Book of Abstracts, DHI Water Environment, DHI, Helsingor, 2001

2000

 1. DRÁB, A.; JANDORA, J., Modelové řešení průsakových poměrů vodního díla Vír, příspěvek na konferenci Přehradní dny 2000, Český přehradní výbor, Karlovy Vary, 2000

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný