English

doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T.; HANUŠ, P.; HALAMOVÁ, R., Destructive and non-destructive assessment of the frost resistance of concrete with different aggregate, příspěvek na konferenci IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, IOP Publishing, Bristol, 2018
 2. KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Measurement and evaluation proposal of early age shrinkage of cement composites using shrinkage-cone, příspěvek na konferenci IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, IOP Publishing, Bristol, 2018
 3. TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T.; ROVNANÍKOVÁ, P., Methodology for the quantification of concrete sustainability, článek v MATEC Web of Conferences, ISSN 2261-236X, 2018
 4. Teplý, B., Rovnaníková, P., Vymazal., T., Sustainability quantification of concrete structures , kapitola v Advanced Environmental in Research, ISBN 9781536139198, Nova science publishers, New York, USA, 2018
 5. OKŘINOVÁ, P.; VYMAZAL, T.; ŠENOVSKÁ, E.; VONDRÁKOVÁ, L., Alikace mikroskopického modelu pohybu osob v městské pěší dopravě , příspěvek na konferenci Sborník referátů 23. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2018 – „DOPRAVA VE MĚSTĚ“, ISBN 978-80-87438-62-6, Informační centrum ČKAIL, s.r.o., Sokolská15, Praha 2, Cheb, 2018
 6. KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; ROZSYPALOVÁ, I.; KAREL, O.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Measurement and Evaluation Proposal of Early Age Shrinkage of Cement Composites Using Shrinkage-Cone, , ISBN 978-80-87397-26-8, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2018
 7. KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T.; HANUŠ, P.; HALAMOVÁ, R., Destructive and Non-destructive Assessment of the Frost Resistance of Concrete Made with Different Aggregate, , ISBN 978-80-87397-26-8, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2018
 8. TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T.; ROVNANÍKOVÁ, P., Methodology for the quantification of concerete sustainability, , ISBN 978-83-937864-2-8, Polish Association of Civil Engineers and Technicians, Branch in Opole, Opole, 2018
 9. VYMAZAL, T.; TEPLÝ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P., Metodika hodnocení trvalé udržitelnosti betonu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2018
 10. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a CHRL: metody, vlivy, praxe, problémy, , 2018
 11. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Vlastnosti betonu zkoušené v laboratoři nebo na konstrukci – systemizace, , 2018
 12. TEPLÝ, B., VYMAZAL, T., ROVNANÍKOVÁ, P:, Introduction to an approach to performing sustainability quantification of concrete structures , článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 13. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Repeatability and Reproducibility of the Static Elastic Modulus of Concrete Measurement, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 14. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Repeatability and Reproductibility of Results of Fresh Concrete Testing, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018

2017

 1. KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; HALAMOVÁ, R.; HANUŠ, P., Influence of coarse aggregate grain size on frost resistance of concrete, , ISBN 978-80-01-06347-7, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2017
 2. KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; HALAMOVÁ, R.; HANUŠ, P., Vliv velikosti zrna hrubého kameniva na mrazuvzdornost betonu, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2017, CRRB - 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building, ISBN 978-80-01-06347-7, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2017
 3. TEPLÝ, B.; VYMAZAL, T.; ROVNANÍKOVÁ, P., Úvod k úloze kvantifikace trvalé udržitelnosti v betonovém stavitelství, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 4. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků zkoušek čerstvého betonu, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 5. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOMÁRKOVÁ, T.; HALAMOVÁ, R., Stanovení odolnosti povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek – metody, praxe, problémy, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s. r. o., Praha, 2017
 6. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků zkoušek statického modulu pružnosti betonu, příspěvek na konferenci 14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek, ISBN 978-80-906097-9-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2017

2016

 1. ŠTOUDEK, R.; TRČKA, T.; MATYSÍK, M.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I., Acoustic and Electromagnetic Emission of Lightweight Concrete with Polypropylene Fibers, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, 2016
 2. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; VYMAZAL, T.; DANĚK, P.; SMUTNÝ, J., Three-Point Bending Test Evaluation of Concrete Specimens by Non-Traditional Analysis of Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci Trends in Statics and Dynamics of Constructions II, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03835-538-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 3. PŐSSL, P.; KOCÁB, D.; MISÁK, P.; STAVAŘ, T.; VYMAZAL, T., Hodnocení propustnosti povrchové vrstvy betonu v závislosti na jeho složení pomocí metodiky DOE, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví - sborník recenzovaných příspěvků 2016, ISBN 978-80-214-5341-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016

2015

 1. PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; VYMAZAL, T.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V., Monitoring Early-age Concrete with the Acoustic-emission Method and Determining the Change in the Electrical Properties, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Ljubljana, Ljublana, 2015
 2. PŐSSL, P.; MORAVCOVÁ, B.; VYMAZAL, T., STANOVENÍ OBSAHU VZDUCHOVÝCH PÓRŮ ČERSTVÝCH BETONŮ RŮZNÝCH RECEPTUR TLAKOMĚRNOU METODOU A PŘÍSTROJEM AIR VOID ANALYZER V RÁMCI PROJEKTU GAČR 13-18870S, příspěvek na konferenci Trvanlivost 2015, ISBN 978-80-214-5245-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Brno, 2015
 3. CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VYMAZAL, T., Konstrukční zvláštnosti při diagnostice sakrálních objektů, příspěvek na konferenci Městské inženýrství, ISBN 978-80-87438-62-6, ČKAIT, Karlovy Vary, 2015
 4. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; VYMAZAL, T., The Effect of a Superplasticizer Admixture on the Mechanical Fracture Parameters of Concrete., článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, 2015
 5. MATYSÍK, M.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I., Effect of Superplasticizers on the Cement Hydration Process, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015

2014

 1. ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; VYMAZAL, T., Effect of Superplasticizer Admixture on Mechanical Fracture Parameters of Concrete, , ISBN 978-961-92518-7-4, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, 2014
 2. MISÁK, P.; POTOČKOVÁ, M.; KOCÁB, D.; VYMAZAL, T.; KRÁLÍKOVÁ, M., Vliv vícenásobného cyklického zatěžování na hodnotu statického modulu pružnosti v tlaku, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2014, ISBN 978-80-214-5032-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 3. MATYSÍK, M.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I., An Experimental Study on Acoustic Emission Signals During the Three-point Bending Fracture Test, příspěvek na konferenci ICEBMP 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 4. MATYSÍK, M.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I., The Effect of Concrete Quality on the Acoustic Emission Parameters During Three-point Bending Fracture Test, příspěvek na konferenci 11th International Conference Binders and Materials 2013 (ICBM 2013), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014

2013

 1. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků zkoušek podle ČSN 73 1326, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví - Sborník recenzovaných příspěvků 2013, ISBN 978-80-214-4777-6, 2013
 2. VYMAZAL, T., PROJEKT GAČR 13-18870S – DOSAVADNÍ POSTUP A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ, příspěvek na konferenci Trvanlivost silikátových materiálů 2013, ISBN 978-80-214-4784-4, VUT V Brně, Brno, 2013
 3. VYMAZAL, T.; MISÁK, P., VYBRANÉ VLASTNOSTI ČERSTVÉHO A ZTVRDLÉHO BETONU A JEJICH POROVNÁNÍ, příspěvek na konferenci Trvanlivost silikátových materiálů 2013, ISBN 978-80-214-4784-4, VUT V Brně, Brno, 2013
 4. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., POHLED NA METODY OVĚŘOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI ZTVRDLÉHO BETONU PŘI ZKOUŠKÁCH V LABORATORNÍM PROSTŘEDÍ, příspěvek na konferenci Trvanlivost silikátových materiálů 2013 - Sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4784-4, FAST VUT, Brno, 2013
 5. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŽALUD, O., Stanovení odolnosti betonu proti působení CHRL podle ČSN 73 1326 - opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků zkoušek, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s. r. o., Praha, 2013
 6. VYMAZAL, T.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P., Vliv vodního součinitele na propustnost povrchové vrstvy cementové malty pro vodu a vzduch, příspěvek na konferenci CONSTRUCTION MATERIALS, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013
 7. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O.; VYMAZAL, T.; ŽÍTT, P., Stavební látky - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-828-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2013

2012

 1. VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Statistická analýza hodnocení výsledků programů zkoušení způsobilosti, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost, ISBN 978-80-214-4578-9, VUT FAST v Brně, Brno, 2012
 2. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; VYMAZAL, T., Inovace kurzů BI01 Stavební látky a BI02 Zkušebnictví a technologie na VUT v Brně v rámci OP VK, příspěvek na konferenci Construmat 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilina, 2012

2011

 1. VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P., Programy zkoušení způsobilosti poskytované ÚSZK FAST VUT pro rozvoj zkušebních laboratoří, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost 2011, ISBN 978-80-214-4338-9, VUT FAST, Brno, 2011
 2. VYMAZAL, T.; ŽALUD, O.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; RUMEL, I., Vliv zkušebních forem a ošetřování těles na výsledky zkoušek fyzikálně-mechanických a trvanlivostních charakteristik ztvrdlého betonu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s. r. o., Praha, 2011
 3. VYMAZAL, T.; ŽALUD, O.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; JANOUŠEK, P., Vliv obsahu vzduchu ve ztvrdlém provzdušněném betonu na hodnotu statického modulu pružnosti a pevnosti v tlaku stanovenou NDT metodami, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TSK, s. r. o., Praha, 2011
 4. VYMAZAL, T.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; ŽÍTT, P., Stavební látky - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-720-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2011

2010

 1. MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; VYMAZAL, T.; DANĚK, P.; SCHMID, P., Determination of the quality of the surface layer of concrete using the TPT method and specification of the impact of humidity on the value of the air permeability coefficient, článek v Ceramics-Silikáty, ISSN 0862-5468, 2010
 2. KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T., Smrštění betonů s pórovitým kamenivem - vliv míry nasycení kameniva, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Praha, 2010
 3. VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P., Porovnání výsledků zkoušek vzduchové permeability betonu přístrojem TPT a metodou CEMBUREAU, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost 2010, ISBN 978-80-214-4144-6, FAST VUT v Brně, Brno, 2010
 4. VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; POSPÍCHAL, O.; KOCÁB, D., Management rizik s podporou expertních systémů jako nadstavba formalizovaných integrovaných systémů řízení, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost 2010, ISBN 978-80-214-4144-6, FAST VUT v Brně, Brno, 2010
 5. KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Determination and Evaluation of the Air Permeability Coefficient using Torrent Permeability Tester, článek v RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING, ISSN 1061-8309, Pleiades Publishing, Ltd., 2010
 6. KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; POSPÍCHAL, O.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Influence of freeze-thaw cycles on fracture parameters values of lightweight concrete, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., 2010
 7. POSPÍCHAL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Freeze-thaw resistance of concrete with porous aggregate, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., 2010
 8. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Posuzování betonu v konstrukcích, , Brno, 2010
 9. KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T., The Air Permeability Measurement by Torrent Permeability Tester, příspěvek na konferenci The 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques - Selected papers - Vol. I, ISBN 978-9955-28-593-9, Lithuania, 2010
 10. KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T., Shrinkage of LWAC - Effect of Aggregate Absorption, příspěvek na konferenci The 10th International Conference Modern building Materials, Structures and Techniques - Selected papers - Vol. I, ISBN 978-9955-28-593-9, Lithuania, 2010
 11. POSPÍCHAL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; HLAVÁČ, Z.; VYMAZAL, T., Influence of Periodic Freezing on the Value of the Elastic Modulus of the Light-weight Fibre Concrete, článek v TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, ISSN 1802-971X, Ministry of Transport, Praha, 2010
 12. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Transformace vstupních dat při vyhodnocování mezilaboratorních porovnávacích zkoušek permeability betonu metodou TPT, příspěvek na konferenci Juniorstav 2010 - Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4042-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2010
 13. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Vyhodnocování mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, příspěvek na konferenci Juniorstav 2010 - Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4042-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2010
 14. MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; VYMAZAL, T., Stanovení vlivu vlhkosti na hodnotu součinitele vzduchové propustnosti metodou TPT, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Praha, 2010
 15. VYMAZAL, T.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; ŽÍTT, P., Stavební látky - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-672-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2010

2009

 1. KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; POSPÍCHAL, O., Průběh smrštění betonů s pórovitým kamenivem, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, VUT v Brně, VŠB TU Ostrava, ČKAIT, Praha, 2009
 2. VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; MISÁK, P., Prediction of the risks of design and development of new building materials by fuzzy inference systems, článek v Ceramics-Silikáty, ISSN 0862-5468, Department of Glass and Ceramics (Institute of Chemical Technology in Prague), Prague, 2009
 3. POSPÍCHAL, O.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P.; HLAVÁČ, Z.; VYMAZAL, T., Influence of Periodic Freezing on the Value of the Elastic Modulus of the Light-weight Fibre Concrete, příspěvek na konferenci 7th Workshop NDT 2009 Non-Destructive Testing in Engineering Practice - Proceedings, ISBN 978-80-7204-671-3, Brno, 2009
 4. VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; DANĚK, P., Využití fuzzy inference systémů v managementu rizik stavebních technologií, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-3951-1, FAST VUT v Brně, Brno, 2009
 5. KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; MISÁK, P.; POSPÍCHAL, O.; VYMAZAL, T., Reologie betonů s pórovitým kamenivem, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009, ISBN 978-80-214-3951-1, VUT v Brně, Brno, 2009
 6. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; DANĚK, P., Hodnocení způsobilosti procesu a charakteristická hodnota, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-3951-1, FAST VUT v Brně, Brno, 2009
 7. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Závislost modulu pružnosti na pevnosti betonu v tlaku, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS, Praha, ČR, 2009
 8. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Posuzování charakteristické pevnosti betonu v tlaku v konstrukci nepřímými metodami (ČSN EN 13791), příspěvek na konferenci Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, FAST VUT v Brně, Brno, 2009
 9. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Posuzování shody pevnosti v tlaku nově navrhovaných betonů prostřednictvím charakteristické hodnoty, příspěvek na konferenci Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, ČVUT Praha, Praha, 2009
 10. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Řízení rizik stavebních technologií s využitím fuzzy inference systémů, příspěvek na konferenci Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, FAST VUT v Brně, Brno, 2009
 11. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N., Prediction of the physico mechanical characteristics of new building materials by fuzzy inference systems, příspěvek na konferenci Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, ČVUT Praha, Praha, 2009
 12. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Řízení kvalitativních, environmentálních a bezpečnostních rizik stavebních technologií pomocí fuzzy inference systémů, příspěvek na konferenci Kvalita 2009, ISBN 978-80-02-02153-7, DT Ostrava, Ostrava, 2009
 13. MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; VYMAZAL, T., Využití metodiky DOE při zkoušení pevnosti v tahu ohybem extrudovaných materiálů, příspěvek na konferenci Materiálové inženýrství - Sborník příspěvků, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009
 14. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Modul pružnosti vs. pevnost v tlaku, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s. r. o., Praha, 2009
 15. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Závislost modulu pružnosti na pevnosti betonu v tlaku, příspěvek na konferenci Juniorstav 2009 - Sborník anotací, ISBN 978-80-214-3810-1, VUT v Brně, Brno, 2009
 16. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Charakteristická hodnota a ČSN EN 206-1, příspěvek na konferenci Juniorstav 2009 - sborník anotací, ISBN 978-80-214-3810-1, Brno, 2009

2008

 1. MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; VYMAZAL, T., Metoda TPT a vliv vlhkosti na koeficient vzduchové propustnosti, příspěvek na konferenci Proceedings of 6th WORKSHOP NDT 2008, ISBN 978-80-7204-610-2, Brno University of Technology, Brno, 2008
 2. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; VÍTEK, L.; ULRICH, P., Posuzování charakteristické pevnosti betonu v tlaku v konstrukci, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008, ISBN 978-80-01-04123-9, Kloknerův ústav ČVUT, Praha, 2008
 3. VYMAZAL, T.; MISÁK, P., Zkušebnictví a řízení jakosti, , VUT Brno, Brno, 2008
 4. MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; VYMAZAL, T., Určování kvality povrchové vrstvy betonu metodou TPT a stanovení vlivu vlhkosti na hodnotu součinitele vzduchové propustnosti, příspěvek na konferenci Zborník konference Stavebné materiály a skúšobníctvo, ISBN 8096997864, Technický a skúšobný ústav stavební, n.o. Bratislava, Slovenská republika, 2008
 5. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Variabilita zkoušení fyzikálně mechanických vlastností ztvrdlého betonu, příspěvek na konferenci Construmat 2008, ISBN 978-80-214-3660-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2008
 6. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Vyhodnocování výsledků zkoušek permeability betonu přístrojem Torrent, příspěvek na konferenci Juniorstav 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2008
 7. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Fuzzy množiny a jejich využití ve stavebnícm inženýrství, příspěvek na konferenci Juniorstav 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2008

2007

 1. MISÁK, P.; VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N., Kvantifikace rizik pomocí fuzzy inference systémů, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví, ČVUT Praha, Praha, 2007
 2. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Využití logaritmicko normálního rozdělení pravděpodobnosti při stanovení charakteristické pevnosti betonu v tlaku, příspěvek na konferenci Construmat 2007, TU Ostrava, Ostrava, 2007
 3. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Vyjadřování nejistot měření při nepřímém zkoušení, příspěvek na konferenci Construmat 2007, TU Ostrava, Ostrava, 2007
 4. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Vyjadřování nejistot měření v kvantitativním zkoušení pomocí fuzzy množin, příspěvek na konferenci Sborník z 16. semináře Moderní matematické metody v inženýrství, ISBN 978-80-248-1649-4, VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava, 2007
 5. VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; MISÁK, P., ODHAD FYZIKÁLNĚ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT POMOCÍ EXPERTNÍCH SYSTÉMŮ, příspěvek na konferenci Sanace 2007, SSBK, brno, 2007
 6. VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; FOJTÍK, T., PODPORA APLIKACE NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT A TECHNOLOGIÍ DO PRAXE STAVEBNÍCH PODNIKŮ, příspěvek na konferenci Jakost - Quality 2007, ISBN 978-80-02-01902-2, DT Ostrava, Ostrava, 2007
 7. VYMAZAL, T.; MISÁK, P.; FOJTÍK, T., ZKUŠENOSTI ZE ZKOUŠENÍ BETONOVÝCH DLAŽEBNÍCH DESEK DLE HARMONIZOVANÉ EN 1339, příspěvek na konferenci Jakost - Quality 2007, ISBN 978-80-02-01902-2, DT Ostrava, Ostrava, 2007
 8. MISÁK, P.; VYMAZAL, T., Výpočet odhadů pevnostních charakteristik betonových směsí pomocí fuzzy inference systémů, příspěvek na konferenci Juniorstav 2007, VUT Fast v Brně, Brno, 2007
 9. LUŇÁČEK, M.; ANTON, O.; VYMAZAL, T., PŘÍPRAVA MASIVNÍCH BLOKŮ PRO PROJEKT "METODIKA ZKOUŠENÍ MASIVNÍCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ", příspěvek na konferenci Juniorstav 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2007

2006

 1. PETRÁNEK, V.; ŽIŽKOVÁ, N.; VYMAZAL, T.; FOJTÍK, T.; MATULOVÁ, P., Modification of epoxy repair materials with waste fillers, příspěvek na konferenci Actual Trends in Highway and Bridge Engineering 2006, ISBN 1842-628X, Iasi, Rumunsko, 2006
 2. ŽIŽKOVÁ, N., VYMAZAL, T., FOJTÍK, T., PETRÁNEK, V., MATULOVÁ, P., ENVIRONMENTAL ASPECTS IN DEVELOPMENT OF SURFACE TREATMENT OF CONSTRUCTION USING RAW INDUSTRIAL WASTE MATERIALS BY FMEA METHOD, příspěvek na konferenci Zborník prednášok, ISBN 80-8073-594-8, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2006
 3. VYMAZAL, T.; FOJTÍK, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V.; MATULOVÁ, P., Metody a nástroje hodnocení technických, ekologických a bezpečnostních parametrů nových stavebních hmot, příspěvek na konferenci Kvalita vo stavebníctve, ISBN 80-8073-593-X, TU Košice, Štrbské Pleso, 2006
 4. VYMAZAL, T.; ŠILHAVÁ, M., ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ KVALITY STAVEBNÍCH PRACÍ NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ, příspěvek na konferenci Kvalita v stavebníctve, ISBN 80-8073-593-X, TU Košice, Štrbské Pleso, 2006
 5. FOJTÍK, T.; VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V., Technical, environmental and security criteria of new building materials parameters evaluation, článek v Journal Intersections, ISSN 1582-3024, "Matei - Teiu Botez", Academic Society, Iasi, Rumunkso, 2006
 6. MATULOVÁ, P.,VYMAZAL, T., FOJTÍK, T., ŽIŽKOVÁ, N., PETRÁNEK, Technické, ekologické a bezpečnostní parametry v návrhu a vývoji nových progresivních stavebních hmot, příspěvek na konferenci Construmat 2006, ISBN 80-8069-747-7, Univerzita Nitra, Nitra, 2006
 7. FOJTÍK, T.; VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V., TECHNICAL, ENVIRONMENTAL AND SECURITY CRITERIA OF NEW BUILDING MATERIALS PARAMETERS EVALUATION, příspěvek na konferenci International Symposium Compunational Civil Engineering 2006, ISBN 973-7962-89-3, , Romania : SOCIETATII ACADEMICE "MATEI-TEIU BOTEZ", Iasi, Rumunsko, 2006
 8. VYMAZAL, T., Plánování a řízení jakosti, článek v Stavitel, ISSN 1210-4828, Stavitel, Praha, ČR, 2006
 9. VYMAZAL, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V.; MATULOVÁ, P.; FOJTÍK, T., IDENTIFIKACE ENVIROMENTÁLNÍCH ASPEKTŮ VE VÝVOJI PROGRESIVNÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN POMOCÍ FMEA, příspěvek na konferenci Sanace 2006, ISBN 1211-3700, SSBK, Brno, 2006
 10. VYMAZAL, T., PODPORA PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ JAKOSTI STAVEBNÍCH PRACÍ VYUŽÍVÁNÍM JEDNODUCHÝCH NÁSTROJŮ ŘÍZENÍ RIZIK, příspěvek na konferenci Jakost - quality 2006, ISBN 80-02-01829-X, DTO Ostrava, 2006
 11. VYMAZAL, T.; FOJTÍK, T.; ŽIŽKOVÁ, N.; PETRÁNEK, V.; MATULOVÁ, P., HODNOCENÍ TECHNICKÝCH, EKOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PARAMETRŮ NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT, příspěvek na konferenci Technologie, ISBN 80-903502-4-0, ČVUT Praha, 2006
 12. ŠILHAVÁ, M.; VYMAZAL, T., FMEA - analýza vad a jejich následků ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Sborník, ISBN 80-214-3107-5, VUT Fast, 2006

2005

 1. VYMAZAL, T., K zajišťování výsledků NDT metod ve stavebním zkušebnictví, příspěvek na konferenci Workshop NDT, ISBN 80-7204-420-6, VUT Brno, Brno, 2005
 2. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; VYMAZAL, T., Lomově mechanické vlastnosti sádry, příspěvek na konferenci Sádra 2005, ISBN 80-214-3041-9, Brno, Česká Republika, 2005
 3. VYMAZAL, T.; FOJTÍK, T.; CIKRLE, P., K problematice zajišťování jakosti vzorkování ve stavebním zkušebnictví, příspěvek na konferenci Sborník, ISBN 80-8070-451-1, Rajecké Teplice, SK, 2005
 4. VYMAZAL, T.; FOJTÍK, T., K ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VÝSLEDKŮ LABORATORNÍCH ANALÝZ STAVEBNÍCH HMOT A DÍLCŮ, příspěvek na konferenci Construmat 2005, ISBN 80-8070-451-1, Žilinská Unhiverzita, Rajecké Teplice, 2005
 5. VYMAZAL, T., Quality Management, Costs Reduction and Enviromental Impact During Revitalization and Reiforcement of Structures in Practice of Contractor,s company, příspěvek na konferenci Damstruc 2005, ISBN 85-905495-2-6, Universidade Federal Fluminense, Brasil, 2005
 6. KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; VYMAZAL, T., Vliv vodního součinitele na lomově-mechanické vlastnosti sádry, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-4905-5, Telč, Česká Republika, 2005
 7. VYMAZAL, T., VINTER, M., RISK MANAGEMENT V PŘÍPRAVĚ ZAKÁZKY VE STAVEBNÍ DODAVATELSKÉ FIRMĚ., příspěvek na konferenci Jakost - Quality 2005, ISBN 80-02-01729-3, DT Ostrava, s.r.o., Ostrava, 2005
 8. VYMAZAL, T., VINTER, M., RISK MANAGEMENT V ŘÍZENÍ ZMĚN., příspěvek na konferenci Jakost - Quality 2005, ISBN 80-02-01729-3, DT Ostrava, s.r.o., Ostrava, 2005

2004

 1. VYMAZAL, T.; VINTER, M., QMS, EMS a management rizik v přípravě zakázky stavební dodavatelské organizace, příspěvek na konferenci Kvalita v stavebníctve, ISBN 80-8073-187-X, TU Košice, Stavebná fakulta, Štrbské Pleso, 2004
 2. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, J.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; VYMAZAL, T., Zkušebnictví a technologie MODUL BI02-M04 Laboratorní cvičení, , Brno, 2004
 3. VYMAZAL, T., VINTER, M., ŠIMONÍKOVÁ, D., NAAROVÁ, R., K PROBLEMATICE ŘÍZENÍ RIZIK V PŘÍPRAVĚ ZAKÁZKY VE STAVEBNÍ DODAVATELSKÉ FIRMĚ., příspěvek na konferenci Jakost 2004, ISBN 80-02-01645-9, Dům techniky Ostrava, Ostrava, 2004
 4. VYMAZAL, T., PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S MONITOROVÁNÍM A MĚŘENÍM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ VE STAVEBNÍ DODAVATELSKÉ ORGANIZACI., příspěvek na konferenci Jakost - Quality 2004, ISBN 80-02-01645-9, Dům techniky Ostrava, Ostrava, 2004
 5. VYMAZAL, T., Jakost ve stavebnictví, , ISBN 80-214-2533-4, CERM, s.r.o. Brno, Brno, Česká Republika, 2004

2003

 1. LUKÁŠ, J.; BRANDŠTETR, J.; MELCHER, J.; KRÁTKÝ, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; VYMAZAL, T.; BÍLEK, V., Složení a vlastnosti některých typů vysokohodnotných a samozhutňujících betonů, článek v Beton, ISSN 1212-0154, 2003

2002

 1. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, J.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; VYMAZAL, T., Základy zkušebnictví - Návody do cvičení, , ISBN 80-214-2079-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2002
 2. VYMAZAL, T., Možnosti podpory řízení rizik v dodavatelských stavebních firmách v kontextu s revidovanými normami managamentu jakosti, příspěvek na konferenci Jakost 2002, ISBN 80-7099-817-2, Česká Republika, 2002
 3. VYMAZAL, T., Některé aspekty převedení systémů jakosti stavebních dodavatelských firem podle ČSN EN ISO 9001:2001, příspěvek na konferenci Sborník 4. Odborný seminář doktorského studia, ISBN 80-214-2067-7, Česká Republika, 2002
 4. VYMAZAL, T., Základní prvky řízení rizik v přípravě staveb, příspěvek na konferenci , ISBN 80-7099-817-2, 2002
 5. VYMAZAL, T., Plány jakosti a kontrolní a zkušební plány, kapitola v Základy zkušebnicvtví, ISBN 80-214-2079-0, CERM Brno, Brno, 2002

2001

 1. MENCL, V., VYMAZAL, T., Možnosti snížení technologických rizik mostních izolací uplatněním systémů řízení jakosti, příspěvek na konferenci Hydroizolace a vozovky na mostech, ISBN 80-7204-221-1, CERM, s.r.o., Brno, 2001
 2. MENCL, V., VYMAZAL, T., Risks associated with construction technology, příspěvek na konferenci Quality and reliability in building industry, ISBN 80-7099-707-9, TU Košice, Košice, 2001
 3. NEČAS, R., VYMAZAL, T., Problematika projektu a výroby modelu segmentového mostu se spřazenou ŽB mostovnou, příspěvek na konferenci 3. odborný seminář doktorského studia VUT v Brně, ISBN 1212-9275, VUT v Brně, 2001
 4. VYMAZAL, T., Zkoušky a sledování jakosti samozhutňujícího betonu použitého při výrobě modelu segmentového mostu, příspěvek na konferenci , 2001
 5. VYMAZAL, T., Výrobní zkoušky samozhutňujícího betonu použitého při výrobě modelu segmentového mostu a jejich vyhodnocení, příspěvek na konferenci , 2001

2000

 1. VYMAZAL, T., Problematika výroby segmentů modelu předpjatého železobetonového mostu, příspěvek na konferenci Construmat 2000, ISBN 80-7137-739-2, Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, Nitra, Slovakia, 2000

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný