English

doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. VATRT, V.; MACHOTKA, R.; BUDAY, M., Kronstadt Height Datum on the Territories of the Czech and Slovak Republics and its Connection to a Global Vertical Reference Frame, příspěvek na konferenci Konferencia Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017, ISBN 978-80-553-2814-0, Repiská, Níizke Tatry, 2017
 2. VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R., TEACHING GEODESY IN FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, , ISBN 978-80-86433-66-0, ECON Publishing s. r. o., Sudický Dvůr, Czech Republic, 2017
 3. MACHOTKA, R.; KRATOCHVÍL, R.; KURUC, M., Precise astronomical positioning using motorized total station, , ISBN ISBN 978-83-912227-5, Wrocław University of Environmental and Life Sciences (WUELS), Poland,, Wrocław, Poland, 2017

2016

 1. KOVÁŘOVÁ, B.; DIAZ, Y.; MACHOTKA, R.; MOTYČKA, V., ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/2016 v právní věci - okresní soud Zlín, , Brno, 2016
 2. KRATOCHVÍL, R.; MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.; JURČÍK, J., Porovnání profilů kvazigeoidu určených různými metodami, článek v GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR, ISSN 1805-7446, Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8, Praha, 2016

2015

 1. VATRT, V.; MACHOTKA, R.; JURČÍK, J.; BUDAY, M., Praktické aplikace aktuální hodnoty potenciálu na geoidu po jejím projednání na 26. valném zasedání IUGG, , Slovenská technická univerzita, Bratislava, SR, Bratislava, 2015

2014

 1. MACHOTKA, R.; KRATOCHVÍL, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T.; JURČÍK, J., MOBILNÍ AUTOMATICKÝ ASTRONOMICKÝ SYSTÉM - EFEKTIVNÍ NÁSTROJ PRO VÝPOČET ASTRONOMICKO GEODETICKÝCH TÍŽNICOVÝCH ODCHYLEK, , ISBN 978-83-61576-29-7, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Berlín, 2014
 2. KURUC, M.; MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T., Evaluation of quasigeoid model created by GNSS/levelling method, , Ladek-Zdrój, Poland, 2014
 3. MACHOTKA, R., Automatizace astronomického určování polohy, , ISBN 978-80-214-4914-5, VUTIUM, Brno, 2014

2013

 1. VOLAŘÍK, T.; MACHOTKA, R.; KURUC, M.; PUCHRIK, L.; JURČÍK, J., Determination of quasigeoid in local network using modern astrogeodetic technologies, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, Institute of Rock Structures and Mechanics, Academy of Science Czech republic, Prague, Czech republic, 2013
 2. MACHOTKA, R., Automatizace astronomického určování polohy, , Brno, 2013
 3. KOMAČKA, J.; MACHOTKA, R., Experimentálne stanovenie dynamických parametrov ľahkej mostnej konštrukcie, článek v GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR, ISSN 1805-7446, ČÚZK, Praha, 2013
 4. PUCHRIK, L.; KURUC, M.; MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T., Lokální kvazigeoid na území města Brna, srovnání výsledků metody GNSS/nivelace a astronomických a tíhových měření, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii a katastru, Sborník referátů, ISBN 978-80-86433-57-8, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2013
 5. MACHOTKA, R.; KURUC, M.; VOLAŘÍK, T., Local quasigeoid model creation from astrogeodetic measurements, článek v STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAETICA, ISSN 0039-3169, Springer Netherlands, 2013

2012

 1. POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; MACHOTKA, R., Kinematic Model of Movement Tendencies at the Moravia Region, , Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland,, 2012
 2. MACHOTKA, R.; VOLAŘÍK, T.; KURUC, M.; PUCHRIK, L., Determination of quasigeoid in local network using modern astrogeodetic technologies, , Wroclaw, 2012
 3. MACHOTKA, R., MAAS: Moderní prostředek pro určování astronomicko - geodetických tížnicových odchylek, příspěvek na konferenci VYUŽITIE MODERNEJ GEODETICKEJ TECHNIKY V GEODETICKÝCH REFERENČNÝCH SYSTÉMOCH, ISBN 978-80-89626-00-7, Slovenská společnosť geodetov a kartografov, Bratislava, 2012
 4. KOSTELECKY,J., MACHOTKA, R., ŠIMEK, J., Combination of heterogenous geodetic data in detailed gravity field modelling, , EGU General Assembly 2012, Vienna, Austria, 2012
 5. MACHOTKA, R.; KURUC, M., Modely kvazigeoidu pro malá území, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii a katastru, Sborník referátů, ISBN 978-80-86433-55-4, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2012

2011

 1. MACHOTKA, R., Use of total station for precise astronomical positioning, , GED FAST VUT v Brně, Dolní Morava, ČR, 2011
 2. SIMEK, J., MACHOTKA, R., KOSTELECKY, J., NOVAK, P., An Experimental Accuracy Assessment of the Disturbing Gravity Potential and its First and Higher order Derivatives, , EGU General Assembly 2011, Vienna, Austria, 2011
 3. MACHOTKA, R., Use of total station for precise astronomical positioning, , EGU General Assembly 2011, Vienna, Austria, 2011

2010

 1. VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; FIŠER, Z.; ŠVEC, M., Technická zpráva - Měření průhybu stropu bytu v ulici Kunzova, obec Brno, , geodetická firma Zdeněk Fišer, Brno, 2010
 2. VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; ŠVEC, M., Technická zpráva - periodické sledování posunů panelového domu Brno Bystrc, Černého 15 - 19, , geodetická firma Zdeněk Fišer, Brno, 2010

2009

 1. KALVODA, P.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J., V Brně inovují výuku G+K, článek v Zeměměřič, ISSN 1211-488X, SpringWinter, Praha, 2009
 2. MACHOTKA, R.; KURUC, M., Testování měřícího systému pro astronomické určování polohy, příspěvek na konferenci Globálne navigačné družicové systémy ako efektívny prostriedok na určovanie priestorovej polohy, Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Bratislava, 2009
 3. KALVODA, P.; KOPKÁNĚ, D.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J., Fotogrammetrické sledování objemových změn stavebních materiálů, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecké konference, sekce 11 Geodézie a kartografie, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 4. MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J., Využití motorizované totální stanice pro automatizaci astronomických měření, článek v Geodetický a kartografický obzor, ISSN 0016-7096, Vesmír, Praha, 2009

2008

 1. MACHOTKA, R.; KALVODA, P.; KRATOCHVÍL, R.; VONDRÁK, J., AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM PRO MĚŘENÍ TÍŽNICOVÝCH ODCHYLEK V TERÉNU, příspěvek na konferenci Medzinárodná vedecká konferencia 70 rokov SvF STU, Sekcia 4: Geodézia a kartografia, ISBN 978-80-227-2979-6, STU Bratislava, Bratislava, 2008
 2. MACHOTKA, R., VYUŽITÍ TOTÁLNÍCH STANIC PRO AUTOMATIZOVANÁ ASTRONOMICKÁ MĚŘENÍ, příspěvek na konferenci 44. Geodetické informační dny, Sborník přednášek, ISBN 978-80-86433-50-9, ECON Publishing, s.r.o., Brno, 2008
 3. MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J.; HAŠOVÁ, A.; KALVODA, P.; KURUC, M.; POKORNÝ, J., Apliance of time stamped video processing in geodetic measurement, příspěvek na konferenci 18th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Proceedings, ISBN 978-80-87159-03-3, Military Geographic Service - Troyan, Ministry of Defense, Bulgaria, Sofia, Bulgaria, 2008
 4. MACHOTKA, R.; HAŠOVÁ, A.; KALVODA, P.; KURUC, M.; POKORNÝ, J.; VONDRÁK, J., Image Processing and Total Station Instruments, příspěvek na konferenci 4th International Conference on Engineering Surveying, INGEO 2008, Proceedings, ISBN 978-80-227-2971-0, Slovak University of Technology, Bratislava, 2008
 5. VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; KALVODA, P.; MACHOTKA, R.; ŠVEC, M., The Actual State Of Minor Control in the Chosen Cadastral Areas in Brno City, příspěvek na konferenci Abstracts of 2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wroclaw, Institute of Geodesy and Geoinformatics Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland, Lezyce, Poland, EU, 2008
 6. MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J.; HAŠOVÁ, A.; KALVODA, P.; KURUC, M.; POKORNÝ, J., Image processing in the field of precise angular measurements, příspěvek na konferenci 2nd Czech-Polish Symposium Brno-Wroclaw, Programme Abstracts, Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wroclaw University of Enviromental and Life Sciences, Wroclaw, 2008
 7. MACHOTKA, R.; HAŠOVÁ, A.; KALVODA, P.; KURUC, M.; POKORNÝ, J.; VONDRÁK, J., Monitoring of Fast Developing Processes Using Time Stamped Video, příspěvek na konferenci InterGeo EAST 2008 - Papers, Republic of Serbia-Republic Geodetic Authority, HINTE GmbH, CONGREXPO d.o.o., Belgrade, Republic of Serbia, 2008

2007

 1. MACHOTKA, R.; FIXEL, J., GEODETICKÁ ASTRONOMIE A KOSMICKÁ GEODÉZIE II, KOSMICKÁ GEODÉZIE, , VUT v Brně, Brno, 2007
 2. FIXEL, J.; MACHOTKA, R., GEODETICKÁ ASTRONOMIE A KOSMICKÁ GEODÉZIE, GEODETICKÁ ASTRONOMIE, , VUT v Brně, Brno, 2007
 3. FIXEL, J.; MACHOTKA, R., GEODETICKÁ ASTRONOMIE A KOSMICKÁ GEODEZIE I, SFÉRICKÁ ASTRONOMIE, , VUT v Brně, Brno, 2007
 4. ŠVEC, M.; KALVODA, P.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J., Education of real estate cadastre and mapping in Brno, příspěvek na konferenci 17th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers, ISBN 978-80-903478-9-2, Union of Surveyours and Land, Managers in Bulgaria, House of Science and Technics, Rakovski 108, Sofia, BG, 2007
 5. ŠVEC, M.; KALVODA, P.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J., EDUCATION OF REAL ESTATE CADASTRE AND MAPPING IN BRNO, příspěvek na konferenci XX Jubileuszowa jesienna szkola geodezji, wspolczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych, CD, Uniwersytet przyrodniczy we Wroclawiu, Politechnika Wroclawska, Stowarzyszenie geodetow polskich, Polanica Zdroj, PL, 2007
 6. KALVODA, P.; VONDRÁK, J.; SUCHÁ, M.; MACHOTKA, R., Subpixel Measurement in Close-Range Photogrammetry, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Symposium "Computational Civil Engineering 2007", ISBN 978-973-8955-14-1, Publishing House of the "Matei-Teiu Botez" Academic Society Iasi, Romania, Iasi, Romania, EU, 2007
 7. MACHOTKA, R., Lokální kvazigeoid z astronomických měření, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, FSv ČVUT, FAST VUT v Brně, FAST VŠB - Ostrava, ČSSI, ČKAIT, Praha, 2007

2006

 1. WEIGEL, J.; MACHOTKA, R., Základy vyšší geodézie a kosmické geodézie GE21_M01 Referenční koule a referenční elipsoid, , VUT v Brně, Brno, 2006
 2. VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; ŠVEC, M., Laser Surveying Methods in Engineering Geodesy, článek v Highway and Bridge Engineering, 2006, ISSN 1842-628X, Editura Societatii Academice "MATEI-TEIU BOTEZ", Romania, Iasi, Romania, 2006
 3. ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; MACHOTKA, R., On GPS Heighting in Local Networks, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, 2006
 4. VONDRÁK, J.; FIŠER, Z.; MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J., USE OF FRESNEL ENANTIOMORPHIC DIFFRACTION IN SURVEYING LASER METHODS, článek v Journal of Surveying Engineering, ISSN 0733-9453, American Society of Civil Engineers, Reston, 2006
 5. VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J.; FIŠER, Z., ANALYSIS OF DIGITAL CADASTRAL MAPS, CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci INTERGEO EAST, Trade Fair and Conference for Landmanagement, Geoinformation, Building Industry and Environment for South Eastern Europe, ISBN 86-85079-01-2, Republic of Serbia, Republic Geodetic Authority, Belgrade, Serbia, 2006
 6. PODSTAVEK, J.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J., Integration of Orientation Systems and Cameras in Photogrammetry, testa, Calibrations, , ISBN 86-85079-01-2, Republic Geodetic Authority, Republic of Serbia, Belgrade, Serbia, 2006

2005

 1. MACHOTKA, R., Určování astronomických souřadnic - Metoda párů stejné výšky, článek v Geodetický a kartografický obzor, ISSN 0016-7096, Vesmír spol. s.r.o., Praha, 2005
 2. MACHOTKA, R., KALVODA, P., VONDRÁK, J., PODSTAVEK, J., Astronomical method of couples of equal heights, příspěvek na konferenci sborník, Sofia, Bulgaria, 2005
 3. VONDRÁK, J., SUCHÁ, M., MACHOTKA, R., FIŠER, Z., HOTOVCOVÁ, J., Analysis of Digital Cadastral Maps in Brno Cadastral Area - Czech Republic, příspěvek na konferenci sborník, USLMB, Sofia, Bulgaria, 2005
 4. SUCHÁ, M.; KALVODA, P.; VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; SCHMIDT, M., Subpixel measurement in close-range photogrammetry, příspěvek na konferenci International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers, Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, Sofia, Bulgaria, 2005
 5. VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J., Use of Diffraction In Laser Surveying Methods, , GED FAST VUT, Dolní Morava, ČR, 2005
 6. MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J., Astronomic Measurements in Czech Part of Sneznik Network, , GED FAST VUT v Brně, Dolní Morava, ČR, 2005

2004

 1. VONDRÁK, Jiří; MACHOTKA, Radovan; PODSTAVEK, Josef, Photogrametric Measuring of Build Components During Load Test, příspěvek na konferenci Modern technologies, education and professional practise in geodesy and related fields, Sofia, Bulgaria, 2004
 2. Vondrák, Fišer, Hotovcová, Machotka, Podstavek Šváb, Digital Cadastral Maps in Czech Republic, příspěvek na konferenci Modern technologies, education and professional practise in geodesy and related fields, Sofia, Bulgaria, 2004
 3. CACON, V.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KONTNY, B.; WEIGEL, J.; JAMROZ, O.; CMIELEWSKI, K.; BOSY, J.; KAPLON, J.; MACHOTKA, R., Deformation analysis of the upper part of the Earth crust in Snieznik massif (Polish and Czech sides between 1993 and 2003), článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1211-1910, Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2004
 4. VONDRÁK, J., FIŠER, Z., PODSTAVEK, J., MACHOTKA, R., Projekt inovace výuky Mapováni a Katastru nemovitostí, článek v Zeměměřič, ISSN 1211-488X, Klaudian, Praha, 2004
 5. MACHOTKA, R., VONDRÁK,J., PODSTAVEK,J., HOTOVCOVÁ,J.,, TOTAL STATION AND DEFLECTIONS OF THE VERTICAL, příspěvek na konferenci Intergeo East, Republic of Serbia - Republic Geodetic Authority, Beograd, 2004
 6. MACHOTKA, Radovan; VONDRÁK, Jiří; HOTOVCOVÁ, Jitka; PODSTAVEK, Josef, Photogrammetric Measuring of Deformations of Concrete Building Components., příspěvek na konferenci INTERGEO East Conference for Landmanagement, Geoinformation, Building Industry, Environment., Serbia, Belgrade, 2004
 7. MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J., Total station and deflection of the vertical, příspěvek na konferenci InterGoe EAST, Geodetic Authority of Republice Serbia, Beograd, 2004

2003

 1. MACHOTKA, R., Využití astronomické nivelace pro tvorbu a testování modelu kvazigeoidu, výsledky měření v síti Sněžník, příspěvek na konferenci Význam kozmických metód pre súčasnů geodéziu, ISBN 80-227-1985-4, STU Bratislava, Bratislava, 2003
 2. VONDRÁK, J., PODSTAVEK, J., MACHOTKA, R., TEACHING OF MAPPING AND CADASTRE IN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BRNO, CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN THE GLOBALIZING WORLD, Sofia, Bulgaria, 2003
 3. ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J., Recent Geodetic Activities of Brno University of Technology in Sudety Mts. Region, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1211-1910, Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic , Prague, 2003
 4. MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J.; VONDRÁK, J., Astronomická refrakce - teorie a praxe, příspěvek na konferenci 5. Odborná konference doktorského studia, ISBN 80-7204-265-3, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2003
 5. VONDRÁK, J.; MACHOTKA, R.; PODSTAVEK, J., Testing of mathematical models for astronomical refraction elimination, článek v ELECTRONIC JOURNAL OF POLISH AGRICULTURAL UNIVERSITIES, ISSN 1505-0297, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu, Wroclav, Poland, 2003

2002

 1. PODSTAVEK, J., HOTOVCOVÁ, J., VONDRÁK, J., MACHOTKA, R., Deformation measurements during the reconstruction of the historical Jezernice bridge., příspěvek na konferenci Aktualne problemy geodezyjne w inzynierii i katastrze nieruchomosci - 18. Jesienna szkola geodezji., Akademia Rolnicza we Wroclawiu, Wroclaw, 2002
 2. MACHOTKA, R., Total station in proces of precise astronomical measurement, , ISBN 83-87299-86-3, Wroclaw, 2002
 3. MACHOTKA, R., Využití totální stanice pro přesná astronomická měření, příspěvek na konferenci Sborník 4. odborné konference doktorandského studia. VUT v Brně, ISBN 80-214-2067-7, VUT v Brně, Stavební fakulta, Brno, 2002
 4. MACHOTKA, R., Využití totální stanice k určování tížnicových odchylek, příspěvek na konferenci Sborník konference Prof. Emil Buchar – 100. výročí narození, ISBN 80-85881-17-9, Edice VUGTK, Praha, 2002

2001

 1. MACHOTKA, R., Využití metod geodetické astronomie pro určení převýšení lokálního kvazigeoidu, , 2001

1999

 1. MACHOTKA, R., Testování programového modulu ASTRO určeného pro měření astronomických azimutů, , ISBN 80-214-1448-0, Brno, 1999

1997

 1. MACHOTKA, R., Využití totální stanice pro určení přibližných astronomických souřadnic a azimutů, , 1997

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný