English

Ing. Aleš Nevařil, Ph.D. – seznam publikací

2015

 1. HRUBÝ, P.; HOKEŠ, F.; KRŇÁVEK, O.; NEVAŘIL, A., Numerical analysis of the process of repairing defects in lamellar flange and its influence on the local stress state, , ISBN 978-80-261-0568-8, Špičák, 2015
 2. HOKEŠ, F.; NEVAŘIL, A.; TOTKOVÁ, L.; KRŇÁVEK, O., Numerická simulace procesu dotvarování a smršťování betonu na submodelu profileu ocelobetonového spřaženého mostu , příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4463-8, Bratislava, Slovensko, 2015
 3. NEVAŘIL, A.; HRUBÝ, P.; TOTKOVÁ, L., Modelling of lamellar breathing effect, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-4463-8, Bratislava, Slovenský republika, 2015
 4. KRŇÁVEK, O.; HOKEŠ, F.; HRUBÝ, P.; NEVAŘIL, A., Analýza vlivu postupné výstavby mostu na stav napjatosti v konstrukčních detailech, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Ostrava, Česká republika, 2015

2014

 1. HRUBÝ, P.; KRŇÁVEK, O.; NEVAŘIL, A.; TOTKOVÁ, L., Studie vlivu míry roztržení těsnícího svaru lamelové pásnice na velikosti faktoru intenzity napětí, příspěvek na konferenci 22nd SVSFEM ANSYS, ISBN 978-80-905525-1-7, Jasná, Slovenská republika, 2014

2013

 1. HRUBÝ, P.; KRŇÁVEK, O.; NEVAŘIL, A.; TOTKOVÁ, L., Submodeling technique and the detail structural analysis, příspěvek na konferenci 2nd International Conference Structural and Physical Aspects of Civil Engineering 2013, ISBN 978-80-553-1488-4, Košice, Slovenská republika, 2013
 2. KRŇÁVEK, O.; NEVAŘIL, A., Modelling of steel-concrete composite bridge assembly, , ISBN 978-80-261-0282-3, Špičák, 2013
 3. ZACH, J.; SEDLMAJER, M.; HROUDOVÁ, J.; NEVAŘIL, A., Technology of concrete with low generation of hydration heat, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., 2013
 4. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HELA, R.; NEVAŘIL, A., Možnosti regulace vývinu hydratačního tepla při betonáži objemných celků, příspěvek na konferenci Construction materials - Zborník recenzovaných vedeckých prác, ISBN 978-80-552-1031-5, SPU Nitra, Technická fakulta, Nitra, 2013

2011

 1. ZACH, J.; HELA, R.; SEDLMAJER, M.; NEVAŘIL, A., Regulace vývinu hydratačního tepla při betonáži velkoobjemových celků, příspěvek na konferenci X. odborna konference o vědě, výzkumu a aplikacích v oboru maltovin, MALTOVINY 2011, ISBN 978-80-214-4372-3, VUT v Brně, VUT v Brně, 2011
 2. NEVAŘIL, A., Rain-wind induced vibration of cylinder-like bodies, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 978-80-554-0354-0, EDIS-Žilina University Publisher, Žilina, SR, 2011
 3. NEVAŘIL, A.; HRADIL, P.; MRÓZEK, M., SELECTED APPROACHES TO MATHEMATIC MODELING OF WIND INDUCED VIBRATIONS, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2011, Book of Full Texts, ISBN 978-80-87012-33-8, Ins. of Thermomechanics, ASCR, Brno, Svratka, 2011

2010

 1. HRADIL, P.; ČADA, Z.; NEVAŘIL, A.; MRÓZEK, M.; SALAJKA, V.; VYMLÁTIL, P., Computer modeling of the railway track structure rail vehicle interaction, příspěvek na konferenci Conference Proceedings Ansys conference and 28 CADFEM Users meeting, ISBN 3-937523-07-3, Aachen, Německo, 2010
 2. NEVAŘIL, A., Kmitání válcových těles působením větru s deštěm, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of buildings, ISBN 978-80-227-3373-1, Bratislava, Slovenská republika, 2010
 3. HRADIL, P.; MRÓZEK, M.; BRAŤKA, M.; NEVAŘIL, A., ANALYSIS OF RAIL FASTENING SYSTEM DELTA LAGER I FAILURE, příspěvek na konferenci ANSYS konference 2010 pro Českou republiku a Slovensko, ISBN 978-80-254-8388-6, Frymburk, Česká republika, 2010

2009

 1. NEVAŘIL, A., ODEZVA KOTVENÉHO STOŽÁRU NA PŘETRŽENÍ LANA, , Brno, Česká republika, 2009
 2. NEVAŘIL, A., ODEZVA KOTVENÉHO STOŽÁRU NA PŘETRŽENÍ LANA, kapitola v Technické listy 2009, Brno, Česká republika, 2009
 3. NEVAŘIL, A., Vliv předpětí na modální vlastnosti lanových konstrukcí, příspěvek na konferenci 7th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-3170-6, Bratislava, Slovenská republika, 2009
 4. NEVAŘIL, A., Ověření frekvencí a tvarů vlastního kmitání, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, Ostrava, Česká republika, 2009
 5. NEVAŘIL, A., Odhad frekvencí a tvarů vlastního kmitání nelineárních úloh, příspěvek na konferenci Konference ANSYS 2009, ISBN 978-80-254-5437-4, Plzeň, Česká republika, 2009
 6. MRÓZEK, M.; NEVAŘIL, A.; ČADA, Z.; BRAŤKA, M., CONTEMPORARY APPROACHES TO SEIZMIC ANALYSIS OF TANK WITH FLUID, příspěvek na konferenci Engineering mechanics 2009, ISBN 978-80-86246-35-2, Svratka, Česká republika, 2009
 7. NEVAŘIL, A., Dynamika lanových konstrukcí, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2009
 8. NEVAŘIL, A., Odezva výškové konstrukce na dynamická zatížení, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2009
 9. NEVAŘIL, A., Odezva výškové konstrukce na dynamická zatížení, příspěvek na konferenci Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, řada stavební, ISBN 978-80-248-2119-1, Ostrava, Česká republika, 2009

2008

 1. NEVAŘIL, A., DYNAMIKA KOTVENÝCH STOŽÁRŮ - APLIKACE METODIKY, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, Brno, česká republika, 2008
 2. NEVAŘIL, A., DYNAMIKA KOTVENÝCH STOŽÁRŮ - Aplikace metodiky, , Brno, Česká republika, 2008
 3. KALA, J.; KALA, Z.; NEVAŘIL, A.; ŠKALOUD, M., A return to the ever-green question of web tolerances: Can we make them less stringent without imperilling the safety of steel bridges?, příspěvek na konferenci 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, Bratislava, Slovenská republika, 2008
 4. NEVAŘIL, A., Vírová rezonance štíhlých výškových konstrukcí, příspěvek na konferenci Sbokník mezinárodní konference 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Bratislava, SK, 2008
 5. KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P.; NEVAŘIL, A.; SMUTNÝ, J., Stanovení silových účinků vyvolaných pohybem chodců, , 2008
 6. NEVAŘIL, A.; KALA, J.; SALAJKA, V., Účinek větru na štíhlé vysoké konstrukce dle ČSN a ENV, příspěvek na konferenci Proc Medzinárodná vedecká konferencia Aktuálne problémy mechaniky, ISBN 978-80-227-2935-2, Bratislava, SR, 2008
 7. NEVAŘIL, A., Účinek přetržení lana kotveného stožáru, článek v Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, ISSN 1210-0471, VŠB - TU Ostrava, Ostrava, 2008
 8. NEVAŘIL, A.; SALAJKA, V.; KALA, J., Nalezení vlastních frekvencí a tvarů kmitání kotveného stožáru, příspěvek na konferenci Proc. of the 4th Int. Conf. on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 978-80-8070-827-6, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, SR, 2008
 9. NEVAŘIL, A., Dynamika kotvených stožárů, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, Konstrukce Media, s. r. o., Ostrava, 2008
 10. NEVAŘIL, A., Účinek přetržení lana kotveného stožáru, příspěvek na konferenci Sborník z konference OVA 08 - Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice, ISBN 978-80-248-1873-3, VŠB - TU Ostrava, Ostrava, 2008
 11. NEVAŘIL, A., Dynamika kotvených stožárů, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, VUT Brno, FAST, Brno, 2008

2007

 1. NEVAŘIL, A., DYNAMIKA KOTVENÝCH STOŽÁRŮ, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04176-5, Brno, česká republika, 2007
 2. NEVAŘIL, A., DYNAMIKA KOTVENÝCH STOŽÁRŮ, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2007
 3. KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P.; NEVAŘIL, A., STANOVENÍ ÚČINKŮ VĚTRU NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NUMERICKOU ANALÝZOU, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2007
 4. NEVAŘIL, A., Účinek přetržení kotevního lana stožáru, příspěvek na konferenci Experiment 2007, ISBN 978-80-7204-543-3, Brno, Česká republika, 2007
 5. NEVAŘIL, A., K otázce korelační délky zatížení větrem, příspěvek na konferenci New trends in statics and dynamics of buildings, ISBN 978-80-227-2732-7, Bratislava, Slovenská republika, 2007
 6. NEVAŘIL, A., Odezva vysokých štíhlých konstrukcí na zatížení větrem, příspěvek na konferenci New trends in statics and dynamics in buildings, ISBN 978-80-227-2732-7, Bratislava, Slovenská republika, 2007
 7. NEVAŘIL, A., Odezva kotveného stožáru na přetržení kotevního lana, příspěvek na konferenci 15. ANSYS, lednice, Česká republika, 2007

2006

 1. NEVAŘIL, A.; KALA, J., Aerodynamická stability mostovky, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 2. NEVAŘIL, A.; KALA, J., Aerodynamické účinky větru na štíhlé mostovky, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 3. NEVAŘIL, A.; KALA, J., Aerodynamic wind effects on slender bridge decks, kapitola v Technical sheets 2006, ISBN 978-80-01-04054-6, Brno, 2006
 4. SALAJKA, V.; NEVAŘIL, A.; KALA, J.; HRADIL, P., Aerodynamické účinky větru na štíhlé mostovky, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2006
 5. HRADIL, P.; SALAJKA, V.; KALA, J.; NEVAŘIL, A., Analýza sklobetonových konstrukcí, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2006
 6. NEVAŘIL, A.; KALA, J., Bridge deck aerodynamic stability, kapitola v Technical sheets 2006, ISBN 978-80-01-04054-6, Brno, 2006
 7. NEVAŘIL, A., Galloping štíhlých válcových konstrukčních prvků s vlivem námrazy, příspěvek na konferenci New trends in statics and dynamics of buildings, ISBN 80-227-2479-3, Bratislava, SR, 2006
 8. KALA, J.; NEVAŘIL, A.; SALAJKA, V., Odezva lehké mostní konstrukce na zatížení větrem, příspěvek na konferenci Ocelové konstrukce a mosty 2006, ISBN 80-227-2471-8, Bratislava, SR, 2006
 9. NEVAŘIL, A., ANSYS/Flotran a ANSYS CFX, příspěvek na konferenci 14. ANSYS Users Meeting, ISBN 80-239-7764-4, Tábor, ČR, 2006
 10. NEVAŘIL, A.; KALA, J., Past and future of CFD analysis, příspěvek na konferenci International conference VSU 2006, ISBN 954-331-009-2, Sofie, Bulharsko, 2006

2005

 1. KALA, J.; NEVAŘIL, A., Aerodynamická analýza lehkých mostních konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z 13. ANSYS Users' Meeting, Česká republika a Slovensko 2005, ISBN 80-239-5675-2, Přerov, ČR, 2005
 2. KALA, J.; NEVAŘIL, A., COMPARISON OF METHODS FOR ANALYSIS OF AERODYNAMIC STABILITY OF A BRIDGE SECTION, příspěvek na konferenci Proc. of Int. Conf. Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering, ISBN 84-95999-71-4, Santorini, Greece, 2005
 3. NEVAŘIL, A.; KALA, J., Fatigue of slender light-weight structures due to wind load, příspěvek na konferenci Proc. of Int. Conf. Computational Plasticity VIII, ISBN 84-95999-78-1, Barcelona, Španělsko, 2005
 4. KALA, J.; NEVAŘIL, A., An aerodynamic tailoring of lightweight bridges, příspěvek na konferenci Proc. of Int. Conf. Lightweight Structures in Civil Engineering, ISBN 83-908867-9-0, Warsaw, Poland, 2005

2004

 1. SALAJKA, V.; HRADIL, P.; NEVAŘIL, A., M02 - Teorie namáhání prutů, , Brno, 2004
 2. NEVAŘIL, A., KALA, J., Analýza interferenčního gallopingu v závislosti na úhlu náběhu proudu., příspěvek na konferenci 12. ANSYS Users Meeting pro Českou Republiku a Slovensko 2004, Hrubá Skála, 2004
 3. NEVAŘIL, A., Vliv interference mezi poddajně uloženými válci., příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 80-227-2116-6, 2004
 4. HRADIL, P., KANICKÝ, V., SALAJKA, V., Seizmická odezva rozsáhlých stavebních objektů, příspěvek na konferenci Nové trendy v statike a dynamike stavebných konštrukcií, ISBN 80-227-2116-6, Stavebná fakulta Bratislava, Bratislava, 2004
 5. HRADIL, P., VLK, Z., SALAJKA, V., NEVAŘIL, A., KANICKÝ, V., KALA, J., Seizmická odezva rozsáhlých stavebních objektů, příspěvek na konferenci Sborník 12. ANSYS Users' Meeting, 30. září - 1. října 2004 na Hrubé Skále, SVS FEM s.r.o., Hrubá Skála, 2004
 6. NEVAŘIL, A., KALA, J., INTERFERENCE EFFECT OF GROUPED STRUCTURES EXPOSED TO THE WIND ACTION, příspěvek na konferenci ECCOMAS 2004, Jyväskylä, Finland, 2004

2003

 1. NEVAŘIL, A., Flow-Induced Vibrations of Slender Line-Like Structures, , ISBN 80-214-2506-7, Brno, 2003
 2. NEVAŘIL, A., Srovnání charakteristik tlumičů používaných pro tlumení kmitů lan, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 80-227-1958-7, Bratislava, SR, 2003
 3. NEVAŘIL, A., Modul pro optimalizaci návrhu v ANSYSu 6.1, příspěvek na konferenci 11. ANSYS & STAR-CD User’s Meeting, ISBN 80-239-1598-3, Znojmo, 2003

2002

 1. KYTÝR, J., NEVAŘIL, A., Nonlinear Analysiss of Cable Bridge Systems, příspěvek na konferenci Sborník ze VII. vědecké konference TU v Košicích, ISBN 80-7099-815-6, Košice, Slovensko, 2002

2001

 1. KYTÝR, J.; NEVAŘIL, A., Static Analysis of Cable Bridge System, příspěvek na konferenci Proc. of Scientific Session VSU 2001, Sofia, Bulharsko, 2001
 2. NEVAŘIL, A., KYTÝR, J., Static Analysis of Cable Bridge System, příspěvek na konferenci Scientific Session VSU'2001, Bulharsko, 2001

2000

 1. NEVAŘIL, A., The FEM Analysis of a Suspension Cable System, příspěvek na konferenci 3. International PhD Symposium in Civil Engineering, ISBN 1028-5334, University of A. Sciences, Vienna, Vienna, 2000
 2. NEVAŘIL, A., Study of Optimal Geometrical Characteristics of Suspension Cable Systems, příspěvek na konferenci Nelineárna mechanika, Katedra stavebnej mechaniky Stavebnej fakulty STU, Bratislava, 2000

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný