English

Mgr. Jana Bulantová, Ph.D. – seznam publikací

2009

 1. ŠAFAŘÍK, J.; ZRŮSTOVÁ, L.; BULANTOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; ROUŠAR, J., Multimediální sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie, pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, , Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2009
 2. BULANTOVÁ, J., Analýza šíření vlhkosti mikrovlnnou metodou, , 2009
 3. BULANTOVÁ, J.; HON, P.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J.; ROUŠAR, J.; ROUŠAROVÁ, V.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; ZRŮSTOVÁ, L., Deskriptivní geometrie, verze 3.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, , Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2009

2007

 1. ZRŮSTOVÁ, L.; BULANTOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J., Úlohy o přímkových plochách, , 2007
 2. ZRŮSTOVÁ, L.; BULANTOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J., Úlohy v kosoúhlém promítání, , 2007
 3. ZRŮSTOVÁ, L.; BULANTOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J.; ROUŠAR, J.; ROUŠAROVÁ, V.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; ŠAFAŘÍK, J., Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro 1.ročník Fakulty stavební VUT v Brně, , 2007

2006

 1. PUCHÝŘOVÁ, J., Úlohy v kosoúhlém promítání, , 2006
 2. PUCHÝŘOVÁ, J.; BULANTOVÁ, J.; ZRŮSTOVÁ, L.; PRUDILOVÁ, K., Úlohy o přímkových plochách, , Brno, 2006
 3. ŠKRAMLÍK, J.; BULANTOVÁ, J.; MOUDRÝ, I., Aplikace metodiky ke sledování transportu vlhkosti MW metodou, příspěvek na konferenci Non Destructive Testing 2006 sborník, ISBN 80-7204-487-7, VUT FAST v Brně, VUT FAST v Brně ústav fyziky Workshop 2006, 2006
 4. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I.; BULANTOVÁ, J., Využití MW záření ke sledování transportu vlhkosti v materiálech z druhotných surovin, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-7204-487-7, VUT FAST ústav Fyziky, VUT FAST Workshop NDT 2006 , 2006
 5. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I.; BULANTOVÁ, J., Využití elmg. MW záření pro stanovení vlhkostních parametrů materiálů z druhotných surovin, výzkumná zpráva projektu FAST, FAST, Brno FAST ÚPST, 2006
 6. ŠKRAMLIK, J.; BULANTOVÁ, J., Výpočet součinitele vlhkostní vodivosti, příspěvek na konferenci 5. matematický Workshop sborník, ISBN 80-214-3282-9, VUT FAST, VUT FAST 5. matematický workshop, 2006
 7. ŠKRAMLIK, J.; MOUDRÝ, I.; BULANTOVÁ, J., Sledování vlhkosti v porézních hmotách - Mathanova metoda, příspěvek na konferenci Dřevostavby, ISBN 80-86837-03-3, VOŠ Volyně, Volyně 2006, 2006

2005

 1. ŠKRAMLIK, J.; BULANTOVÁ, J., Sestrojení křivek navlhání s využitím programu, příspěvek na konferenci Matematický Workshop, ISBN 80-7204-420-6, FAST VUT , ÚMAT FAST Workshop 2005, 2005
 2. BULANTOVÁ, J.; ŠKRAMLÍK, J., Sestrojení křivek navlhání s využitím programu Maple, příspěvek na konferenci sborník 4. matematický workshop, ISBN 80-214-2998-4, Brno, 2005
 3. BULANTOVÁ, J.; ŠKRAMLIK, J., Křivky navlhání v programu MAPLE, příspěvek na konferenci 4. Matematický Workshop, ISBN 80-214-2998-4, FAST, Brno, 2005

2004

 1. BULANTOVÁ, J., HON, P., PRUDILOVÁ, K., PUCHÝŘOVÁ, J., SLABĚŇÁKOVÁ, J., ROUŠAR, J., ROUŠAROVÁ, V., ŠAFAŘÍK, J., ŠAFÁŘOVÁ, H., ZRŮSTOVÁ, L., Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia, , Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2004
 2. BULANTOVÁ, J., Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia , Perspektivní afinita a perspektivní kolineace, modul 3, , Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2004

2003

 1. PUCHÝŘOVÁ, J., BULANTOVÁ, J., HON, P., ROUŠAR, J., ROUŠAROVÁ, V., ŠAFAŘÍK, J., TOMEČKOVÁ, J., Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám, , ECON publising, s.r.o., Brno, 2003

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný