English

Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. KOCOURKOVÁ, G.; TICHÁ, A., Pracovní inženýrství, , ISBN 978-80-7204-973-8, Akademické nakladateství CERM, s.r.o Brno, Brno, 2018

2017

 1. HRABINCOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; LINKESCHOVÁ, D.; TICHÁ, A., Dobrovolné svazky obcí a jejich vliv na rozvoj technické infrastruktury v Jihomoravském kraji, příspěvek na konferenci Konference Inteligentní regiony, ISBN 978-80-02-02732-4, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2017
 2. TICHÁ, A.; KOCOURKOVÁ, G.; HRABINCOVÁ, D.; LINKESCHOVÁ, D., Mapping the Issue of Water Supply Network and Sewerage System in the Czech Republic, příspěvek na konferenci 13th INTERNATIONAL CONFERENCE ORGANIZATION, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT IN CONSTRUCTION - CONFERENCE PROCEEDINGS, ISBN 978-953-8168-21-5, Croatian Association for Construction Management, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Záhřeb, 2017
 3. VAŇKOVÁ, L.; KOCOURKOVÁ, G.; CHOVANCOVÁ, J., Impact of Innovations on Regional Development, příspěvek na konferenci 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7408-16-4, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria, 2017
 4. KOCOURKOVÁ, G.; HRABINCOVÁ, D.; TICHÁ, A.; HLADÍK, R., Voluntary associations of municipalities and their influence on the development of technical infrastructure, příspěvek na konferenci 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7408-16-4, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria, 2017
 5. LINKESCHOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; DORUŠÁK, P., POSSIBILITIES OF PUBLIC AND PRIVATE SECTORS’ COOPERATION IN THE CONSTRUCTION AREA IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7408-16-4, STEF92 Technology Ltd., Albena, Bulgaria, 2017

2016

 1. HRABINCOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; LINKESCHOVÁ, D.; KRESTOVÁ, V.; NETOLICKÁ, Z.; ŠTRICH, P., ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF PUBLIC ASSOCIATIONS OF MUNICIPALITIES AND POSSIBILITIES FOR THEIR FURTHER DEVELOPMENT , příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2016 (PBE2016), ISSN 1805-6784, VUT V Brně, FAST, Brno, 2016
 2. LINKESCHOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; KRESTOVÁ, V., NEEDS OF PUBLIC ADMINISTRATION SECTOR IN THE SOUTH MORAVIAN REGION OF THE CZECH REPUBLIC MAKING USE OF ASSOCIATION OF MUNICIPALITIES AND ITS REGISTER , příspěvek na konferenci 3 International Multidisciplinary Sceintific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7105-75-9, International Multidisciplinary Sceintific Conference on Social Sciences and Arts, Bulharsko, 2016
 3. KOCOURKOVÁ, G.; HRABINCOVÁ, D.; NETOLICKÁ, Z.; ŠTRICH, P., USE OF THE REGISTER OF MUNICIPALITIES FOR INVESTMENT PURPOSES , příspěvek na konferenci 3 International Multidisciplinary Sceintific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, ISSN 2367-5659, ISBN 978-619-7105-75-9, International Multidisciplinary Sceintific Conference on Social Sciences and Arts, Bulharsko, 2016
 4. PLEBANKIEWICZ, E.; LEŚNIAK, A.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KOCOURKOVÁ, G., Estimating the value of public construction works in Poland and the Czech Republic, článek v Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, ISSN 1732-9353, WULS - SGGW Press, Krakow, Polsko, 2016

2015

 1. ROUDNÁ, V.; TICHÁ, A.; KOCOURKOVÁ, G., THE EFFECT OF IMPROVING THE FOUNDATION SOIL ON THE TOTAL COST OF CONSTRUCTION, článek v International multidisciplinary geoconference SGEM, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-41-4, International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM, Albena, Bulharsko, 2015

2014

 1. TICHÁ, A.; KOCOURKOVÁ, G., Měření práce-předpoklad kvalitního řizení stavební zakázky, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB, Praha, 2014
 2. CHOVANCOVÁ, J.; KOCOURKOVÁ, G.; KOZUMPLÍKOVÁ, L., ASSESSMENT OF OPERATING CASH FLOW OF THE INVESTMENT IN A CONSTRUCTION OF PASSIVE HOUSES, článek v TEHNIČKI GLASNIK , ISSN 1846-6168, Sveučilište Sjever, Varaždin, Croatia, 2014
 3. TICHÁ, A.; KOCOURKOVÁ, G., INNOVATIVE PERSPECTIVES ON THE ANALYSIS OF WORK IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY, příspěvek na konferenci International Scientific Conference People, Buildings and Environment 2014 (PBE2014), ISSN 1805-6784, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, EKŘ, Brno, 2014

2013

 1. KOCOURKOVÁ, G., Problematika iniciace inovací v současné stavební praxi v ČR, příspěvek na konferenci Management a ekonomika stavebnictví, ISBN 978-80-01-05357-7, ČVUT V Praze, FAST, Brno, 2013

2012

 1. KOCOURKOVÁ, G., THE ISSUE OF INNOVATION IN THE INITIATION OF CURRENT CONSTRUCTION PRACTICE IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012, ISSN 1805-6784, ISBN 978-80-214-4618-2, VUT v Brně,FAST, Brno, 2012

2011

 1. KOCOURKOVÁ, G., ZOHLEDNĚNÍ RIZIKA PŘI FINANCOVÁNÍ INOVAČNÍCH PROCESŮ, příspěvek na konferenci Juniorstav 2011 Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4232-0, VUT v Brně, FAST, Brno, 2011

2010

 1. KOCOURKOVÁ, G., FINANCING AND EFFECTIVENESS OF INNOVATIVE PROCESS, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2010, ISBN 978-80-7204-705-5, Akademické nakl.CERM, Brno, 2010
 2. KOCOURKOVÁ, G., Efektivnost inovačního procesu, příspěvek na konferenci Mezinárodní Baťova konference, ISBN 978-80-7318-922-8, Univerzita T.Bati ve Zlíně, Zlín, 2010
 3. KOCOURKOVÁ, G., Možnosti financování inovací, příspěvek na konferenci Juniorstav 2010 Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4042-5, VUT v Brně, FAST, Brno, 2010

2002

 1. KOCOURKOVÁ, G., Parita jako nástroj ekonomického hodnocení ve stavebnictví, příspěvek na konferenci 4. odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2067-7, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2002
 2. TICHÁ, A., KOCOURKOVÁ, G., Ekonomika práce ve stavebnictví, , ISBN 80-214-2194-0, VUT FAST Brno, Brno, 2002

2001

 1. KOCOURKOVÁ, G., Parita jako nástroj ekonomického hodnocení ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Participácia doktorandov na vedecko-výskumnej činnsoti, ISBN 80-225-0171-9, Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej University v Bratislave, Bratislava, 2001

2000

 1. KOCOURKOVÁ, G., Cenová parita stavebních prací a objektů, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, 2000

1999

 1. KOCOURKOVÁ, G., Měření parity cen stavebních prací a objektů pomocí indexu cen, příspěvek na konferenci XI. mezinárodní vědecká konference doktorandů, ISBN 80-214-1448-0, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 1999

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný