English

Mgr. Jan Šafařík, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. ŠAFAŘÍK, J.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; SIVČÁK, J., Výuka deskriptivní geometrie na Stavební fakultě VUT a nové studijní materiály vytvářené v dynamickém systému GeoGebra, příspěvek na konferenci Proceedings of the Slovak-Czech Conference on Geometry and Graphics 2017, ISBN 978-80-89597-78-9, Slovak Society for Geometry and Graphics / Czech Society for Geometry and Graphics, Bratislava, 2017
 2. ŠAFAŘÍK, J.; DIBLÍK, J., Linear Difference Weakly Delayed Systems, the Case of Complex Conjugate Eigenvalues of the Matrix of Non-Delayed Terms, příspěvek na konferenci MITAV 2017 (Matematika, informační technologie a aplikované vědy), Post-conference proceedings of extended versions of selected papers, ISBN 978-80-7582-026-6, Univerzita obrany v Brně, Brno, 2017
 3. ŠAFAŘÍK, J.; DIBLÍK, J., Solution of weakly delayed systems in the case of complex conjugate roots of characteristic equation, příspěvek na konferenci MITAV 2017 (Matematika, informační technologie a aplikované vědy), ISBN 978-80-7231-417-1, Univerzita obrany v Brně, Brno, 2017
 4. DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H.; ŠAFAŘÍK, J., Conditional Stability and Asymptotic Behavior of Solutions of Weakly Delayed Linear Discrete Systems in R^2, článek v Discrete Dynamics in Nature and Society, ISSN 1607-887X, Hindawi, Spojené Státy Americké, 2017
 5. ŠAFAŘÍK, J., Weakly Delayed systems in $R^3$, příspěvek na konferenci Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017, ISBN 978-80-214-5496-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Brno, 2017
 6. ŠAFAŘÍK, J.; DIBLÍK, J., Solution of weakly delayed linear discrete systems in $R^3$, příspěvek na konferenci Aplimat 2017, 16th Conference on Applied Mathematcs, Proceedings, ISBN 978-80-227-4650-2, Slovak University of Technology, Bratislava, 2017
 7. ŠAFAŘÍK, J.; DIBLÍK, J., Solution of weakly delayed linear discrete systems in $R^3$, , ISBN 978-80-227-4649-6, Slovak University of Technology, Bratislava, 2017

2016

 1. ŠAFAŘÍK, J.; DIBLÍK, J., Weakly Delayed Difference Systems in ${\mathbb R^3$ and their Solution, příspěvek na konferenci MITAV 2016 (Matematika, informační technologie a aplikované vědy), Post-conference proceedings of extended versions of selected papers, ISBN 978-80-7231-400-3, Univerzita obrany v Brně, Brno, 2016
 2. ŠAFAŘÍK, J.; DIBLÍK, J.; MENCÁKOVÁ, K., Weakly Delayed Difference Systems in $R^3$, příspěvek na konferenci MITAV 2016 (Matematika, informační technologie a aplikované vědy), ISBN 978-80-7231-464-5, Univerzita obrany v Brně, Brno, 2016
 3. ŠAFAŘÍK, J., Solution of a Weakly Delayed Difference System, příspěvek na konferenci Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016, ISBN 978-80-214-5350-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, Brno, 2016

2015

 1. DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H.; ŠAFAŘÍK, J., Asymptotic Behavior of Solutions of Weakly Delayed Linear Discrete Systems in R^2, , Pattaya, Thailand, 2015
 2. ŠAFAŘÍK, J.; DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H., Weakly Delayed Systems of Linear Discrete Equations in $R^3$, příspěvek na konferenci MITAV 2015 (Matematika, informační technologie a aplikované vědy), ISBN 978-80-7231-998-5, Univerzita obrany v Brně, Brno, 2015
 3. ŠAFAŘÍK, J.; DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H., Weakly Delayed Systems of Linear Discrete Equations in $R^3$, příspěvek na konferenci MITAV 2015 (Matematika, informační technologie a aplikované vědy), Post-conference proceedings of extended versions of selected papers, ISBN 978-80-7231-436-2, Univerzita obrany v Brně, Brno, 2015
 4. DIBLÍK, J.; ŠAFAŘÍK, J.; HALFAROVÁ, H., Representation of Solutions of Weakly Delayed Planar Discrete Systems, příspěvek na konferenci Dynamical System, Modelling and Stability Investigation. 2015., ISBN 978-617-571-116-3, Taras Shevchenko National University of Kiev, Kyjev, Ukrajina, 2015
 5. DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J.; ŠAFAŘÍK, J.; SIRENKO, A., Exponential stability of linear discrete systems with constant coefficients and single delay., příspěvek na konferenci Dynamical System, Modelling and Stability Investigation, 2015, ISBN 978-617-571-116-3, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyjev, Ukrajina, 2015
 6. DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H.; ŠAFAŘÍK, J., Conditional Stability of Weakly Delayed Planar Linear Discrete Systems, příspěvek na konferenci Recent Advances in Mathematical and Computational Methods, ISBN 978-1-61804-302-3, WSEAS Press, Kuala Lumpur, Malaysia, 2015
 7. ŠAFAŘÍK, J., Weakly delayed planar linear discrete systems and conditional stability, příspěvek na konferenci Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015, ISBN 80-214-5148-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Brno, 2015

2014

 1. DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H.; ŠAFAŘÍK, J., Planar linear weakly delayed discrete systems with constant coefficients, příspěvek na konferenci 46. konfeencia slovenských matematikov, ISBN 978-80-554-0946-7, JSMF, Žilina, 2014

2009

 1. ŠAFAŘÍK, J.; ZRŮSTOVÁ, L.; BULANTOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; ROUŠAR, J., Multimediální sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie, pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, , Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2009
 2. ZRŮSTOVÁ, L.; ŠAFAŘÍK, J., Multimediální sbírka příkladů z deskriptivní geometrie, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 4. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, ISBN 978-80-7394-186-4, České budějovice, 2009
 3. ZRŮSTOVÁ, L.; ŠAFAŘÍK, J., Multimediální sbírka příkladů z deskriptivní geometrie, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků, 29th Conference on Geometry and Graphics, ISBN 80-86195-61-9, Polyglot, 2009
 4. ZRŮSTOVÁ, L.; ŠAFAŘÍK, J., Databáze zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie na FAST VUT v Brně, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů a elektronických recenzovaných příspěvků na CD-Romu, XXVIIth International Colloquium on the Management of Educational Process, ISBN 978-80-7231-650-2, 2009
 5. ŠAFAŘÍK, J.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H., Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia - Zborcené plochy, modul 12, , Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2009
 6. BULANTOVÁ, J.; HON, P.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J.; ROUŠAR, J.; ROUŠAROVÁ, V.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; ZRŮSTOVÁ, L., Deskriptivní geometrie, verze 3.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, , Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2009

2008

 1. ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H., Inovace výuky kurzu deskriptivní geometrie za podpory ESF, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 28. konference o geometrii a počítačové grafice, ISBN 978-80-7375-249-1, Brno, 2008
 2. HŘEBÍČKOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H., Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na vysoké školy, , Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2008
 3. ŠAFAŘÍK, J.; SLABĚŇÁKOVÁ, J., Vyrovnávací kurz z matematiky - Modul M2: Analytická geometrie, , Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2008
 4. ŠAFAŘÍK, J.; SLABĚŇÁKOVÁ, J., Vyrovnávací kurz deskriptivní geometrie BA91 - Modul G6: Mongeovo promítání, , Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2008

2007

 1. ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H., Tvorba studijních materiálů za podpory ESF, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 27. mezinárodní konference o geometrii a počítačové grafice, ISBN 978-80-85763-41-6, Brno, 2007
 2. PŘIBYL, O.; TRYHUK, V.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; PRUDILOVÁ, K.; ŠAFAŘÍK, J., Vyrovnávací kurzy z matematiky a deskriptivní geometrie na FAST VUT v Brně, příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-2741-8, 2007
 3. ZRŮSTOVÁ, L.; BULANTOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J.; ROUŠAR, J.; ROUŠAROVÁ, V.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; ŠAFAŘÍK, J., Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro 1.ročník Fakulty stavební VUT v Brně, , 2007

2006

 1. ŠAFAŘÍK, J., Cvičení z deskriptivní geometrie pro obor Geodézie a kartografie, , Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2006
 2. ŠAFAŘÍK, J., Technické osvětlení, , Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2006
 3. ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; PUCHÝŘOVÁ, J., Nové trendy výuky deskriptivní geometrie v bakalářském studiu na Fakultě stavební VUT v Brně, příspěvek na konferenci Sborník 26. konference o geometrii a počítačové grafice, ISBN 80-7040-902-9, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 2006

2005

 1. ZRŮSTOVÁ, L.; PRUDILOVÁ, K.; ŠAFAŘÍK, J., Podpora výuky deskriptivní geometrie pro denní i dálkové studium, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků XXIII. mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu, ISBN 80-85960-92-3, 2005

2004

 1. MOLL, I.; ROUŠAR, J.; SLEPIČKA, P.; ŠAFAŘÍK, J., REKON - Konec okenní afinity?, příspěvek na konferenci 23. konference Geometrie a počítačová grafika, ISBN 80-7082-943-5, 2004
 2. PRUDILOVÁ, K., ROUŠAR, J., ROUŠAROVÁ, V., ŠAFAŘÍK, J., Deskriptivní geometrie pro 1. ročník kombinovaného studia, Středové promítání, modul 9, , Fakulta stavební VUT v Brně, 2004
 3. PRUDILOVÁ, K.; ROUŠAR, J.; ŠAFAŘÍK, J.; ROUŠAROVÁ, V., Deskriptivní geometrie pro 1. ročník kombinovaného studia , Speciální příklady, modul 10, , Fakulta stavební VUT v Brně, 2004
 4. ROUŠAR, J.; ŠAFAŘÍK, J., Zcela nový CD-ROM: Deskriptivní geometrie verze 2.0, příspěvek na konferenci Konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2004, ISBN 80-7318-190-8, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, 2004
 5. BULANTOVÁ, J., HON, P., PRUDILOVÁ, K., PUCHÝŘOVÁ, J., SLABĚŇÁKOVÁ, J., ROUŠAR, J., ROUŠAROVÁ, V., ŠAFAŘÍK, J., ŠAFÁŘOVÁ, H., ZRŮSTOVÁ, L., Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia, , Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2004
 6. SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFAŘÍK, J., Deskriptivní geometrie, Šroubovice a šroubové plochy, , FAST VUT v Brně, FAST VUT v Brně, 2004

2003

 1. ROUŠAR, J.; ŠAFAŘÍK, J., Multimediální podpora výuky deskriptivní geometrie na Stavební fakulte VUT v Brně, příspěvek na konferenci Konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2003, ISBN 80-7318-138-X, Zlín, 2003
 2. ROUŠAR, J.; ŠAFAŘÍK, J., REKON - Grafický systém deskriptivní geometrie pro individuální zadání, příspěvek na konferenci Konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2003, ISBN 80-7318-138-X, Zlín, 2003
 3. PUCHÝŘOVÁ, J., BULANTOVÁ, J., HON, P., ROUŠAR, J., ROUŠAROVÁ, V., ŠAFAŘÍK, J., TOMEČKOVÁ, J., Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám, , ECON publising, s.r.o., Brno, 2003

2002

 1. MOLL, I., PUCHÝŘOVÁ, J., ROUŠAR, J., SLABĚŇÁKOVÁ, J., SLATINSKÝ, E., SLEPIČKA, P., ŠAFAŘÍK, J., ŠAFÁŘOVÁ, H., ROUŠAROVÁ, V., ŠVEC, M., TOMEČKOVÁ, J., Deskriptivní geometrie, verze 1.0-1.3,pro I. ročník Stavební fakulty VUT v Brně, , 2002
 2. ŠAFÁŘOVÁ, H., ŠAFAŘÍK, J., Počítačová podpora výuky DG na FAST VUT v Brně, příspěvek na konferenci 22. konference Geometrie a počítačová grafika, ISBN 80-248-0185-X, ediční středisko VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2002
 3. ŠAFÁŘOVÁ, H., ŠAFAŘÍK, J., Praktická ukázka nových výukových textů deskriptivní geometrie, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků II. národní konference Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost, ISBN 80-86302-28-8, Centrum pro studium vysokého školství - NCDiV, Fakulta managementu VŠE v Praze, Jindřichův Hradec, 2002
 4. ŠAFAŘÍK, J., Technické osvětlení, příspěvek na konferenci 1. mezinárodní matematický workshop, ISBN 80-86433-16-1, ECON publishing, s.r.o., BRNO, 2002
 5. ŠAFAŘÍK, J., Počítačová podpora výuky kombinovaného studia na FAST VUT v Brně, příspěvek na konferenci 1. mezinárodní matematický workshop, ISBN 80-86433-16-1, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2002

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný