English

doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. SOKOLÁŘ, R., Alternativní živcové tavivo pro keramickou technologii, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2018

2017

 1. SOKOLÁŘ, R., The Effect of Microspheres on the Properties of Thermal Insulating Refractory Materials, článek v INTERCERAM, ISSN 0020-5214, Expert Fachmedien GmbH, Dusseldorf, 2017
 2. SOKOLÁŘ, R., Sintering of Whiteware Body Depending on Different Fluxing Agents and Binders - Chapter 3: The effect of calcium aluminate cement as a binder for the sintering of whiteware bodies, kapitola v Sintering of functional materials, ISBN 978-953-51-5313-9, Intech, Rijeka, 2017
 3. SOKOLÁŘ, R., Sintering of whiteware body depending on different fluxing agents and binders - chapter 2: Sintering of whiteware body depending on fluxing agent (feldspar rocks, bone ash, zeolite)., kapitola v SINTERING OF FUNCTIONAL MATERIALS, ISBN 978-953-51-5313-9, Intech, Rijeka, 2017

2016

 1. ZACH, J.; HORSKÝ, A.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; SOKOLÁŘ, R.; NOVÁK, V.; REIF, M.; KOPECKÝ, V., TA04020920-2016V001 Odborná zpráva, , 2016
 2. HORSKÝ, A.; ZACH, J.; SOKOLÁŘ, R.; REIF, M., TA04020920-2016V006 etapa 7, , 2016
 3. SOKOLÁŘ, R., Non-traditional whiteware based on calcium aluminate cement, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals Technology, Ljubljana, Slovenia, 2016
 4. SOKOLÁŘ, R.; ŠVEDA, M., The Use of Zeolite as Fluxing Agent for Whitewares, příspěvek na konferenci Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd, 2016
 5. SOKOLÁŘ, R.; ŠVEDA, M., Utilization of Nanofibers in Sintered Ceramic Body Based on Calcium Aluminous Cement, příspěvek na konferenci Materials Science Forum, ISSN 1662-9752, ISBN 9783038357407, Trans Tech Publications Ltd, Zurrich, Switzerland, 2016

2015

 1. STANČÍK, H.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; SOKOLÁŘ, R.; REIF, M.; HORSKÝ, A., Odborná zpráva IČ TA04020920-2015V001, , 2015
 2. STANČÍK, H.; ZACH, J.; SOKOLÁŘ, R., Odborná zpráva IČ TA04020920-2015V008, , 2015
 3. STANČÍK, H.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SOKOLÁŘ, R., Odborná zpráva IČ TA04020920-2015V002, , 2015
 4. SOKOLÁŘ, R.; SEDLÁČEK, D., Perspektiva využití nanovláken v keramickém střepu, příspěvek na konferenci Suroviny 2015, ISBN 978-80-02-02610-5, Praha, 2015
 5. SOKOLÁŘ, R.; ŠVEDA, M.; KERESTUR, M.; NEVŘIVOVÁ, L.; UNČÍK, S., Determination of suitable raw materials for preparation of frost resistant brick body and its evaluation according to pore size distribution, článek v JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN, ISSN 1882-0743, Ceramic Society of Japan, Japan, 2015
 6. SOKOLÁŘ, R., Anortitický porcelánový střep, příspěvek na konferenci Construmat 2015, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 7. SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L., The Difference between Traditional and Bone Porcelain Body, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1662-8985, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2015
 8. ZACH, J.; STANČÍK, H.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; SOKOLÁŘ, R.; REIF, M.; HORSKÝ, A.; NOVÁK, V., Odborná zpráva IČ TA04020920-2014V001, , 2015
 9. SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L., Sintering of feldspar rocks from czech quarries, článek v JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN, ISSN 1882-0743, Ceramic Society of japan, Japan, 2015

2014

 1. ZACH, J.; STANČÍK, H.; HROUDOVÁ, J.; SOKOLÁŘ, R., Odborná zpráva IČ TA04020920-2014V002, , 2014
 2. ZACH, J.; STANČÍK, H.; SOKOLÁŘ, R.; REIF, M., Odborná zpráva IČ TA04020920-2014V008, , 2014
 3. SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L., Sintering behavior of feldspar rocks, článek v Research Inventy, ISSN 2319-6483, IJES, Gazipur, Bangladesh, 2014
 4. VODOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R., Behavior of Class C Fly Ash during Firing at High Temperatures, příspěvek na konferenci , ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 5. SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L.; ŠVEDA, M., Limestone sludge in the brick body, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research, ISSN 1662-8985, ISBN 978-3-03835-188-7, Trans Tech Publications, Zurrich, Switzerland, 2014
 6. VODOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R.; HROUDOVÁ, J., The Effect of CaO Addition on Mechanical Properties of Ceramic Tiles, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, USA, 2014
 7. SOKOLÁŘ, R., Hlinitanový cement v porcelánovém střepu, příspěvek na konferenci Construmat 2014. conference about Structural Materials, ISBN 978-80-248-3381-1, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 8. SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L., Determination of Sintering Activity of Sodium-Potassium Feldspar, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research. Binders and Materials XI. Chapter 4: Silicate Materials, ISSN 1022-6680, Zurrich, Switzerland, 2014
 9. SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L., Sodium Hexametaphosphate as Deflocculation Agent for Calcium Aluminate Cements in Porcelain Body, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research. Binders and Materials XI. Chapter 1: Cement and Binders Based on Cement, ISSN 1022-6680, Zurrich, Switzerland, 2014
 10. SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L., Whiteware Bodies without Kaolin, článek v INTERCERAM, ISSN 0020-5214, 2014

2013

 1. VODOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R., Posouzení vhodnosti kalu z praní křemenného písku pro výrobu lícových cihel, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, České ekologické manažerské centrum, 2013
 2. ŠVEDA, M.; SOKOLÁŘ, R., The Effect of Firing Temperature on the Irreversible Expansion, Water Absorption and Pore Structure of a Brick Body During Freeze-Thaw Cycles, článek v Materials Science, ISSN 1392-1320, Kaunas University of technology, Kaunas, Lithuania, 2013
 3. SOKOLÁŘ, R., Využití hlinitanového cementu v porcelánovém střepu, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, SiliS, Praha, 2013
 4. ŠTUBŇA, I.; SOKOLÁŘ, R., Use of fly ash in ceramic tiles: elastic properties during firing, článek v JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN, ISSN 1882-0743, Ceramic Society of Japan, Japan, Tokio, 2013
 5. VODOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R., Aplikace nanovláken v cihelném střepu za účelem zlepšení mechanických vlastností, příspěvek na konferenci 17. Mezinárodní konference EKOLOGIE A NOVÉ STAVEBNÍ HMOTY A VÝROBKY, ISBN 978-80-87397-14-5, 2013
 6. VODOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R., Možnosti snižování množství oxidu siřičitého ve spalinách při výpalu fluidního popílku, příspěvek na konferenci Popílky ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-87342-17-6, Asociace pro využití energetických produktů, Brno, 2013
 7. SOKOLÁŘ, R.; GRYGAROVÁ, S.; ŠVEDA, M., Dry Pressed Ceramic Body Based on Limestone Sludge and Granite Dust, článek v INTERCERAM, ISSN 0020-5214, Expert Fachmedien GmbH, Dusseldorf, Germany, 2013
 8. SOKOLÁŘ, R.; GRYGAROVÁ, S., Utilization of waste quarry washing sludge for the production of dry pressed ceramic bodies, článek v JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN, ISSN 1882-0743, The ceramic Society of Japan, Japonsko, 2013
 9. VODOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R., Vliv zdroje CaO na vlastnosti vypáleného keramického střepu, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, Silis, Praha, 2013

2012

 1. NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SOKOLÁŘ, R.; KOSÍKOVÁ, J., POSOUZENÍ PUCOLÁNOVÉ AKTIVITY CIHELNÉHO STŘEPU V ZÁVISLOSTI NA TEPLOPTĚ VÝPALU A DRUHU CIHLÁŘSKÉ ZEMINY, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, Silikátový svaz, Praha, 2012
 2. SOKOLÁŘ, R.; NEVŘIVOVÁ, L.; VODOVÁ, L.; GRYGAROVÁ, S., Žárovzdorné jíly v ČR a metodika posuzování jejich vlastností, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-817-5, CERM Akademické nakladatelství, Brno, 2012
 3. SOKOLÁŘ, R., THE EFFECT OF SHAPING AND FIRING TECHNOLOGY ON THE PROPERTIES OF CERAMIC TILES BASED ON TWO DIFFERENT KAOLINIC CLAYS, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Inštitut za kovinske materiale in tehnologie, Ljubljana, Slovinsko, 2012
 4. SOKOLÁŘ, R., Porcelánová střep na bázi hlinitanového cementu, příspěvek na konferenci Maltoviny 2012, ISBN 978-80-214-4657-1, VUT v Brně, Brno, 2012
 5. SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L.; GRYGAROVÁ, S., Mechanical properties of ceramic bodies based on calcite waste, článek v Ceramics International, ISSN 0272-8842, Elsevier, Nizozemí, 2012
 6. SOKOLÁŘ, R., Vliv lomových odprašků a kalů na slínavost keramického střepu – část 2: střep z plastického těsta, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, SiliS, Praha, 2012
 7. SOKOLÁŘ, R., Vliv kalu z praní křemenného písku na slínavost za sucha lisovaného keramického střepu, článek v Sklář a keramik, ISSN 0037-637X, Česká sklářská společnost, Teplice, 2012
 8. SOKOLÁŘ, R.; GRYGAROVÁ, S.; VODOVÁ, L., Za sucha lisovaný keramický střep s obsahem fluidního popílku a lomových odprašků, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC, Praha, 2012
 9. SOKOLÁŘ, R., VYUŽITÍ ODPRAŠKŮ Z DRCENÍ AMFIBOLITICKÉHO KAMENIVA V KERAMICKÉM STŘEPU, příspěvek na konferenci Construmat 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, TU Žilina, Žilina, 2012
 10. SOKOLÁŘ, R., Mrazuvzdornosť pálených krytín, příspěvek na konferenci IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering, ISBN 978-80-553-0905-7, TUKE, Civil Engineering Faculty, Košice, 2012
 11. SOKOLÁŘ, R., Vliv lomových odprašků a kalů na slínavost keramického střepu – část 1: za sucha lisovaný střep, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, SiliS, Praha, 2012

2011

 1. SOKOLÁŘ, R., Posouzení lomových odprašků jako taviva pro keramickou technologii, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, Praha, 2011
 2. BODNÁROVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R.; STEHLÍK, M.; KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O., Testing and Technology BI02_M01, M02, M03, , VUT Brno, Brno, 2011
 3. SOKOLÁŘ, R., Relationship between mechanical strength and Youngs modulus in traditional ceramics, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of metals and technology, Ljubljana, Slovenia, 2011
 4. SOKOLÁŘ, R., Keramicko technologické vlastnosti kal vznikajících při praní přírodního kameniva, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, SiliS, Praha, 2011
 5. SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L., The effect of fluidized fly ash on the properties of dry pressed ceramic tiles based on fly ash - clay body, článek v Ceramics International, ISSN 0272-8842, Elsevier Ltd and Techna S.r.l., Faenza, 2011
 6. SOKOLÁŘ, R., Slínavost a žárovzdornost odpadních kalů z praní kameniva, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou CONSTRUMAT 2011, ISBN 978-80-553-0685-8, TU v Košiciach, Košice, 2011
 7. GRYGAROVÁ, S.; SOKOLÁŘ, R., Kal z praní křemenného písku jako plnohodnotná keramická surovina, příspěvek na konferenci , 2011
 8. SOKOLÁŘ, R., Characterization of stone sludges for their utilization in ceramic bodies, článek v INTERCERAM, ISSN 0020-5214, Expert Fachmedien GmbH, Dusseldorf, 2011
 9. GRYGAROVÁ, S.; SOKOLÁŘ, R., Za sucha lisovaný keramický střep na bázi kalu z praní kameniva, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, Silis, Praha, 2011

2010

 1. SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L., Ztekucovadla v cihlářské technologii a jejich vliv na vlastnosti výrobní směsi, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, SiliS, Praha, 2010
 2. SOKOLÁŘ, R., Papírenský kal jako lehčivo cihlářského střepu, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, Praha, 2010
 3. SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L.; GRYGAROVÁ, S., Kaly a odprašky z procesu úpravy přírodního kameniva jako alternativní keramické suroviny, příspěvek na konferenci Konference SUROVINY 2010, ISBN 978-80-02-02267-1, Silikátová společnost ČR, Praha, 2010
 4. SOKOLÁŘ, R., Metodika posuzování ekvivalence provozního a laboratorního výpalu, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, SiliS, Praha, 2010
 5. SOKOLÁŘ, R., Kamenné odprašky jako alternativní surovina v keramickém střepu, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC, Praha, 2010
 6. SOKOLÁŘ, R., Ztekutitelnost odpadních kalů z praní kameniva, příspěvek na konferenci Conference about structural materials, ISBN 978-80-227-3297-0, STU Bratislava, Bratislava, 2010
 7. GRYGAROVÁ, S.; SOKOLÁŘ, R., Uplatnění odpadu z výroby vodního skla v keramické technologii, příspěvek na konferenci Conference abou structural materials, ISBN 978-80-227-3297-0, STU Bratislava, Bratislava, 2010
 8. SOKOLÁŘ, R., Uplatnění kalů z úpravy kameniva v cihlářském střepu, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC, Praha, 2010
 9. SOKOLÁŘ, R., Perspektivy využití kamenných odprašků a kalů v keramickém střepu, příspěvek na konferenci Odpadové fórum 2010, ISBN 978-80-85990-12-6, CEMC, Praha, 2010
 10. SOKOLÁŘ, R., Vedlejší energetické produkty ve výrobě stavební keramiky, článek v Odpadové fórum, ISSN 1212-7779, CEMC, Praha, 2010
 11. SOKOLÁŘ, R., Effect of calcite on the Brick Body Closing, článek v INTERCERAM, ISSN 0020-5214, Vereinegte verlagsanstalten GmbH, Dusseldorf, 2010
 12. SOKOLÁŘ, R., Obkládání schodiště keramickými dlaždicemi, článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, ATEMI, Praha, 2010
 13. SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L., Dry pressed ceramic tiles based on fly ash-clay body: influence of fly ash granulometry and pentasodium triphosphate addition, článek v Ceramics International, ISSN 0272-8842, Elsevier, Faenza, 2010

2009

 1. SOKOLÁŘ, R.; PETRŮ, A., Využití čistírenského kalu při lehčení cihelného střepu, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, Praha, 2009
 2. SOKOLÁŘ, R., SPÁROVACÍ HMOTY PRO KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY A JEJICH POUŽITÍ, článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, Atemi, Praha, 2009
 3. SOKOLÁŘ, R., Lícové cihly, klinkery a jejich vlastnosti a využití, článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, Atemi, Praha, 2009
 4. SOKOLÁŘ, R., ODPADNÍ SKLA JAKO TAVIVO V SUROVINOVÉ SMĚSI ZA SUCHA LISOVANÝCH KERAMICKÝCH DLAŽDIC, příspěvek na konferenci 15Th Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, ČVUT Praha, Praha, 2009
 5. SOKOLÁŘ, R., Ekologické aspekty využití elektrárenských popílků v keramické technologii, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha, Praha, 2009
 6. SOKOLÁŘ, R., Vliv kalcitu na zatažení a nevratnou vlhkostní roztažnost cihlářského střepu (díl 2.), článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, SiliS, Praha, 2009
 7. SOKOLÁŘ, R., KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY NA BÁZI POPÍLKOJÍLOVÉHO STŘEPU, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, VUT v Brně, Brno, 2009
 8. SOKOLÁŘ, R., Rovinnost dlažby versus rovinnost dlaždic, článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, Atemi, Praha, 2009
 9. SOKOLÁŘ, R., Vliv kalcitu na zatažení a nevratnou vlhkostní roztažnost cihlářského střepu (díl 1.), článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, SiliS, Praha, 2009
 10. SOKOLÁŘ, R., Deflocculation of brick clays for clay roofing tile production, kapitola v Ziegelindustrie Annual 2009, ISBN 978-3-7625-3628-4, Bauverlag BV GmbH Gutersloh, Gutersloh, 2009
 11. SOKOLÁŘ, R., Utilization of steel dust for clay roofing tile body coloration, článek v Tile & Brick, ISSN 0938-9806, DVS Media GmbH, Dusseldorf, 2009
 12. SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L., Popílko-jílový střep - díl II. (mikrostruktura střepu), článek v , Praha, 2009
 13. SMETANOVÁ, L., Popílko-jílový střep - díl I. (mechanicko-fyzikální vlastnosti), článek v , Praha, 2009

2008

 1. SOKOLÁŘ, R., Vliv tripolyfosfátu sodného na vlastnosti střepu pálených tašek (3. část), článek v Silika, ISSN 1213-3930, Silika, Praha, 2008
 2. SOKOLÁŘ, R., Provádění obkladů a dlažeb - technika tenkovrstvého obkládání versus minulost, článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, ATEMI s.r.o., Praha, 2008
 3. SOKOLÁŘ, R., Lepicí hmoty pro keramické obkladové prvky, článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, ATEMI, Praha, 2008
 4. SOKOLÁŘ, R., Keramické dlažby. Vybrané vlastnosti keramických obkladových prvků, článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, ATEMI, Praha, 2008
 5. SOKOLÁŘ, R., Vliv tripolyfosfátu sodného na vlastnosti střepu pálených tašek (část 2), článek v Silika, ISSN 1213-3930, Silika, Praha, 2008
 6. SOKOLÁŘ, R., Vlastnosti jílů pro keramické obkladové prvky, příspěvek na konferenci Costrumat 2008. Conference about structural materials., ISBN 978-80-214-3660-2, VUT v Brně, brno, 2008
 7. SOKOLÁŘ, R., Výběr keramických obkladů z technického hlediska. Vybrané vlastnosti keramických obkladových prvků, článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, ATEMI, Praha, 2008
 8. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; SOKOLÁŘ, R., Evaluation of Ceramic Tiles Frost Resistance Using Frequency Inspection Method, příspěvek na konferenci Durability of Building Materials and Components 11, ISBN 978-975-561-330-7, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey, 2008
 9. SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L., Popílkojílový střep keramických obkladaček BIII - vliv typu jílu, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, Silikátový svaz, Praha - Smíchov, 2008
 10. SMETANOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R., Popílko-jílový střep, příspěvek na konferenci Construmat 2008 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-214-3660-2, VUT v Brně, FAST, THD, Brno, 2008
 11. SOKOLÁŘ, R., Pálená nebo betonová?, článek v Silikátový zpravodaj, ISSN 1212-3188, Silikátová společnost ČR, Praha, 2008
 12. SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L., Vývoj popílkojílového střepu pro keramické obkladové prvky, příspěvek na konferenci Odpadové fórum 2008 - sborník konference, ISBN 978-80-02-02011-0, PCHE - PetroCHemEng., Praha , 2008
 13. SOKOLÁŘ, R., Výběr keramických obkladů z technického hlediska, článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, ATEMI, Praha, 2008
 14. SOKOLÁŘ, R., Vliv tripolyfosfátu sodného na vlastnosti střepu pálených tašek (část 1), článek v Silika, ISSN 1213-3930, Silika, Praha, 2008
 15. SOKOLÁŘ, R., Aspekty správného provádění obkladů a dlažeb - posouzení kvality podkladu, článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, ATEMI, Praha, 2008
 16. SOKOLÁŘ, R., Modernizace keramické laboratoře v ÚTSHD, článek v Zpravodaj Silikátového svazu, ISSN 1801-7053, SiliS, Praha, 2008
 17. SOKOLÁŘ, R., Laboratorní zkoušení a kvalita pálených střešních tašek, kapitola v Stavební ročenka 2008, ISBN 80-8076-056-4, JAGA, Bratislava, 2008
 18. SOKOLÁŘ, R., Možnosti využití vybraných odpadních látek při tvorbě keramického střepu, , VUT Brno, Brno, 2008

2007

 1. SOKOLÁŘ, R., MIKROSTRUKTURA KERAMICKÉHO STŘEPU Z POHLEDU VYSOKOTLAKÉ RTUŤOVÉ POROZIMETRIE, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007, ISBN 978-80-01-03794-2, Betonconsult, Praha, 2007
 2. SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L., EFFECT OF SODIUM PHOSPHATES FOR THE FLY ASH-CLAY BODY MICROSTRUCTURE FORMATION, příspěvek na konferenci Silichem 2007, ISBN 978-80-214-3475-2, Silichem, Brno, 2007
 3. SOKOLÁŘ, R., ZÁVISLOST MEZI VLHKOSTÍ GRANULÁTU A PÓROVITOSTÍ ZA SUCHA LISOVANÝCH STŘEPŮ NA BÁZI ELEKTRÁRENSKÉHO POPÍLKU, příspěvek na konferenci XIII. International Conference about Structural Materials. Construmat 2007, ISBN 978-80-248-1536-7, VŠB TU Ostrava, Ostrava, 2007
 4. SOKOLÁŘ, R.; DROCHYTKA, R.; ĎURICA, T., Rizika v pokládce obkladů a dlažeb, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Economia a.s., Praha, 2007
 5. SOKOLÁŘ, R., Nejčastější vady keramických dlažeb v praxi, příspěvek na konferenci Podlahy 2007, ISBN 978-80-254-0144-6, Betonconsult, Praha, 2007
 6. SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L., Vliv ztekucovadel na vlastnosti popílkojílových střepů, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, SiliS, Praha, 2007
 7. SOKOLÁŘ, R., Výběr keramických obkladových prvků z hlediska mrazuvzdornosti, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA, Brno, 2007
 8. SOKOLÁŘ, R., WASTE MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF DRY PRESSED CERAMIC TILES, příspěvek na konferenci MATBUD 2007, ISBN 978-83-7242-429-7, Polytechnika Krakowska, Poland, 2007
 9. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; SOKOLÁŘ, R., Frequency inspection as an assessment tool for the frost resistance of ceramic tiles, příspěvek na konferenci MATBUD 2007, ISBN 978-83-7242-429-7, Politechnika Krakowska, Krakow, Polsko, 2007
 10. SOKOLÁŘ, R., Irreversible moisture expansivity and enclosure of brickmaking body, příspěvek na konferenci 11th INTERNATIONAL CONFERENCE Ecology and new building materials and products, ISBN 80-239-7146-8, VUSTAH, Brno, 2007
 11. SMETANOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R., Porous ceramic tiles from fly ash, příspěvek na konferenci The Fifth Conference on Material problems in civil engineering - Matbud´ 2007, ISBN 978-83-7242-429-7, Sekcja Poligrafii Politechniki Krakowskiej, Krakow, Polsko , 2007
 12. SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L., Moulding moisture influence on properties of ceramic tiles fly ash - clay body, příspěvek na konferenci PREPARATION OF CERAMIC MATERIALS VII.th International Conference, ISBN 978-80-8073-806-8, Košice, Katedra keramiky Košice, 2007
 13. SOKOLÁŘ, R., Vliv lisovací vlhkosti na vlastnosti za sucha lisovaného popílkojílového střepu, článek v Zpravodaj Silikátového svazu, ISSN 1801-7053, Silikátový svaz, Praha, 2007
 14. SOKOLÁŘ, R., Effect of moulding humidity on the properties of dry pressed ceramic tiles, příspěvek na konferenci International Symposium Computation Civil Engineering 2007, ISBN 978-973-8955-14-1, Editora Societami Academice, Romania, 2007
 15. SOKOLÁŘ, R., Využití hutních železitých odpadů v keramickém střepu, příspěvek na konferenci Odpadové fórum 2007, ISBN 978-80-02-01894-0, Odpady, Praha, 2007
 16. SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L., Vliv jemnosti mletí popílku na vlastnosti popílkojílových střepů, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, SiliS, Praha , 2007
 17. SOKOLÁŘ, R., Klinker-lícové zdivo a obkladové pásky, , SiliS, Praha, 2007
 18. SOKOLÁŘ, R., VYUŽITÍ ODPADŮ Z TĚŽBY A ÚPRAVY KAMENIVA V KERAMICE, příspěvek na konferenci Recycling 2007, ISBN 978-80-214-3381-6, ARSM, Brno, 2007
 19. SOKOLÁŘ, R., Vývoj norem a kvality pálených střešních tašek, článek v Silika, ISSN 1213-3930, Silika, Praha, 2007
 20. SOKOLÁŘ, R., Železité odpady ve střepu pálené střešní krytiny, článek v Zpravodaj Silikátového svazu, ISSN 1801-7053, SiliS, Praha, 2007
 21. SOKOLÁŘ, R., Zajištění a zkoušení mrazuvzdornosti keramických střepů, článek v Sklář a keramik, ISSN 0037-637X, Česká sklářská společnost, Teplice, 2007
 22. SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L., Keramika-laboratoře, , VUT v Brně, Brno, 2007
 23. SOKOLÁŘ, R., Speciální keramika-povrchové úpravy keramiky, porcelán, zdravotnická keramika, hořečnatá keramika, , VUT v Brně, Brno, 2007
 24. SOKOLÁŘ, R., Speciální keramika - cihlářství, , VUT v Brně, Brno, 2007
 25. SOKOLÁŘ, R., Speciální keramika - keramické obkladové prvky, kamenina, , VUT v Brně, Brno, 2007
 26. SOKOLÁŘ, R., Dry Pressed Ceramic Tiles on the Basis of Fly Ash, článek v INTERCERAM, ISSN 0020-5214, DVS - German Welding Society, Dusseldorf, Germany, 2007

2006

 1. DROCHYTKA, R.; SOKOLÁŘ, R., Správna montáž keramických obkladov a dlažieb a najčastějšie chyby pri montáži, článek v Stavebné materiály, ISSN 1336-7617, Jaga, Bratislava, 2006
 2. SOKOLÁŘ, R.; PETRŮ, A., Vliv lehčiv na vlastnosti keramického střepu a emise CO a SO2 při výpalu, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, SiliS, Praha, 2006
 3. SOKOLÁŘ, R., ŽELEZITÉ ODPADY JAKO PŘÍMĚS CIHLÁŘSKÝCH ZEMIN PRO VÝROBU PÁLENÉ STŘEŠNÍ KRYTINY, příspěvek na konferenci Recyklace odpadů X, ISBN 80-248-1214-2, VŠB TU Ostrava, Ostrava, 2006
 4. STROUHAL, T.; KOVÁŘ, P.; SOKOLÁŘ, R., Nová generace izolačních žárobetonů, článek v Silika, ISSN 1213-3930, Silika, Praha, 2006
 5. SMETANOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R., Technologické aspekty výroby obkladových prvků na bázi elektrárenského popílku, příspěvek na konferenci Recyklace odpadu X, ISBN 80-248-1214-2, VŠU Ostrava, Ostrava - Poruba, 2006
 6. SOKOLÁŘ, R., MOŽNOSTI PROBARVOVÁNÍ STŘEPU PÁLENÉ STŘEŠNÍ KRYTINY, příspěvek na konferenci Construmat 2006, ISBN 80-8069-747-7, SPU Nitra, Račková dolina, 2006
 7. SOKOLÁŘ, R., PROTISKLUZNOST KERAMICKÝCH DLAŽEB, příspěvek na konferenci Podlahy 2006, ISBN 80-213-1537-7, Česká zemědělská univerzita V Praze, Praha, 2006
 8. STROUHAL, T.; KOVÁŘ, P.; SOKOLÁŘ, R., Nová generace izolačních žárobetonů, příspěvek na konferenci Konference žárovzdorné materiály, ISBN 80-02-01846-X, Silikátová společnost České republiky, Praha, 2006
 9. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; SOKOLÁŘ, R.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J., Frequency inspection as an assessment tool the resistance of ceramic tiles, článek v NDT Welding Bulletin, ISSN 1213-3825, Agentura Tiret, Praha, 2006
 10. KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; SOKOLÁŘ, R.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J., Frequency inspection as an assessment tool for the frost resistance of fired roof tiles, článek v Ceramics-Silikáty, ISSN 0862-5468, Institute of Chemical Technology in Prague, Praha, 2006
 11. SOKOLÁŘ, R., Dlažby z klinkerů v exteriéru, článek v ERA 21, ISSN 1213-6212, ERA 21, Brno, 2006
 12. SOKOLÁŘ, R.; DROCHYTKA, R., Správná montáž keramických obkladů a dlažeb a nejčastější chyby při montáži, článek v Realizace staveb, ISSN 1802-0631, Jagamedia, Praha, 2006
 13. SOKOLÁŘ, R., Výzkum v keramice na Ústavu technologie stavebních hmot a dílců v Brně, článek v Zpravodaj Silikátového svazu, ISSN 1801-7053, Silikátový svaz, Praha, 2006
 14. SMETANOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R., Pórovitost a mrazuvzdornost popílkového střepu, příspěvek na konferenci Zborník přednášok XII., ISBN 80-8069-747-7, Banská bystrica, Ráčková dolina, 2006
 15. SMETANOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R., PODLAHY V EXTERIERU - MRAZUVZDORNOST KERAMICKÝCH DLAŽDIC, příspěvek na konferenci konference Podlahy 2006, ISBN 80-213-1537-7, Praha, Praha, 2006
 16. SOKOLÁŘ, R., Utilization of Fly ash fot the production of Ceramic Tiles, příspěvek na konferenci 10th Conference on Environmental and Mineral Processing, ISBN 80-248-1088-3, VŠB-Technical University of ostrava, Ostrava, 2006
 17. SOKOLÁŘ, R.; PETRŮ, A., Emise oxidu siřičitého a uhelnatého při výpalu cihlářských zemin, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, SiliS, Praha, 2006
 18. SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L., Ovlivnění reologie popílkojílových směsí pro výrobu keramických obkladových prvků, článek v Zpravodaj Silikátového svazu, ISSN 1801-7053, Silikátový svaz, Praha, 2006
 19. SOKOLÁŘ, R., Využití odpadních látek při zvyšování užitných vlastností střepu pálené střešní krytiny, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 80-239-7146-8, VUSTAH Brno, Telč, 2006
 20. SOKOLÁŘ, R., Utilization of the Statistical Method of Planned Experiment (PLANEX) for Research of Building Materials Properties, příspěvek na konferenci Computational Civil Engineering 2006, ISBN 973-7962-89-3, Editura societatii akademice, Iasi, 2006
 21. SMETANOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R., Ovlivnění reologie popílkojílových směsí pro výrobu keramickéch obkladových prvků, článek v Zpravodaj Silikátového svazu, ISSN 1210-2521, Silikátový svaz, Praha, 2006
 22. SOKOLÁŘ, R., PERSPEKTIVY VYUŽITÍ ŽELEZITÝCH ODPADŮ PŘI VÝROBĚ PÁLENÉ STŘEŠNÍ KRYTINY, příspěvek na konferenci Recycling 2006, ISBN 80-214-3142-3, VUT Brno, Brno, 2006
 23. SOKOLÁŘ, R., Pálená střešní krytina dříve a dnes, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, Silikátový svaz, Praha, 2006
 24. SOKOLÁŘ, R., Dry Pressed Ceramic Tiles on the basis of Fly Ash, článek v Tile & Brick, ISSN 0938-9806, DVS-Verlag, Düsselfdorf, 2006
 25. SOKOLÁŘ, R., Zužitkování přírodních odpadních surovin pro výrobu za sucha lisovaných keramických obkladových prvků (část I), článek v Silika, ISSN 1213-3930, Vydavatelství Silika, Praha, 2006
 26. SOKOLÁŘ, R., Keramické obkladové prvky - požadavky, zkoušení a sortiment v souvislosti se zavedením nových norem, kapitola v Stavební ročenka 2006, ISBN 80-8076-024-1, Jaga group, s.r.o., Bratislava, 2006
 27. SOKOLÁŘ, R., Zužitkování přírodních odpadních surovin pro výrobu keramických obkladů (I), článek v Silika, ISSN 1213-3930, Silika, Praha, 2006
 28. SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L., KERAMIKA - LABORATOŘE MODUL BJ02_M01, , Brno, 2006

2005

 1. SMETANOVÁ, L., PETRŮ, A., SOKOLÁŘ, R., MOŽNOSTI VYUŽITÍ ORGANICKÝCH A ANORGANICKÝCH POJIV, PŘI VÝROBĚ OBKLADOVÝCH PRVKŮ Z ODPADNÍCH SUROVIN, příspěvek na konferenci Maltoviny 2005, ISBN 80-214-3081-8, VUT Brno, Brno, 2005
 2. SOKOLÁŘ, R.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z., Ceramic Tiles Frost Resistance Assessment Taking Acount of Porosity, příspěvek na konferenci Proc. of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 3. SOKOLÁŘ, R., Pálená střešní krytina dříve a dnes, příspěvek na konferenci Construmat 2005, ISBN 80-8070-451-1, Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Žilina, 2005
 4. SMETANOVÁ, L., SOKOLÁŘ, R., Za sucha lisované obkladové prvky s využitím druhotných surovin, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební ČVUT Praha, Praha, 2005
 5. SMETANOVÁ, L., SOKOLÁŘ, R., PÁLENÝ POPÍLKOVÝ STŘEP - CHEMICKÁ ODOLNOST, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební ČVUT Praha, Praha , 2005
 6. SOKOLÁŘ, R., Možnosti využití odpadů z těžby a úpravy přírodních silikátových surovin při výrobě za sucha lisovaných keramických střepů, článek v Minerální suroviny - Surovce mineralne, ISSN 1212-7248, Těžební unie, Brno, 2005
 7. SOKOLÁŘ, R., Uplatnění lomových odprašků jako taviva v páleném popílkovém střepu, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, Silikátový svaz, Praha, 2005
 8. SOKOLÁŘ, R., Lehčení cihlářských střepů odpadními látkami (2. díl), článek v Silika, ISSN 1213-3930, Vydavatelství Silika, Praha, 2005
 9. Sokolář, R., Smetanová, L., Pálený popílkový střep - vlastnosti, možnosti, využití, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, Silikátový svaz, Praha - Smíchov, 2005
 10. SOKOLÁŘ, R., Technológia obkladania I - Príprava a realizácia podkladu, spec. publikace, ISBN 80-86821-08-0, Silikátový svaz, Praha, 2005
 11. SOKOLÁŘ, R., Technológia obkladania III - Obkladanie v exteriéri, spec. publikace, ISBN 80-86821-10-2, Silikátový svaz, Praha, 2005
 12. SOKOLÁŘ, R., SMETANOVÁ, L., Elektrárenské popílky jako základní surovina páleného popílkového střepu, příspěvek na konferenci Recycling 2005, ISBN 80-214-2875-9, ARSM, Brno, 2005
 13. SOKOLÁŘ, R., Technológia obkladania II - Obkladanie v interiéri, spec. publikace, ISBN 80-86821-09-9, Silikátový svaz, Praha, 2005

2004

 1. SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L., Využití anorganických pojiv při výrobě obkladových prvků z odpadních surovin, příspěvek na konferenci Maltoviny 2004 sborník, ISBN 80-214-2806-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2004
 2. SOKOLÁŘ, R.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Concrete Tile Frost Resistance Assessment Taking Account of Capilarity, of Water Absorption Cappacity and of Porosity, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 3. SOKOLÁŘ, R.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Roof Tile Frost Resistance Assessment Taking Account of Porosity, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 4. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ADÁMEK, J.; HELA, R.; FRIDRICHOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SOKOLÁŘ, R.; ŠŤASTNÍK, S.; MATĚJKA, L.; KUDRNA, J., Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích, výzkumná zpráva projektu VUT v Brně, VUT v Brně, VUT v Brně, 2004
 5. SOKOLÁŘ, R., Možnosti uplatnění elektrárenských popílků při tvorbě keramického střepu, příspěvek na konferenci Recyklace odpadů VIII, ISBN 80-248-0560-X, VŠB-TU, Ostrava, 2004
 6. SOKOLÁŘ, R., Zásady správného výběru keramických obkladových prvků pro různé podmínky použití, článek v ERA 21, ISSN 1213-6212, 2004
 7. SOKOLÁŘ, R., Možnosti uplatnění odpadních látek ve výrobě stavební keramiky, článek v Zpravodaj Silikátového svazu, ISSN 1210-2521, 2004
 8. SOKOLÁŘ, R., Vodní sklo jako pojivo popílkových zrn ve střepu za sucha lisovaných obkladových prvků, příspěvek na konferenci XI. Silichem 2004, ISBN 80-86607-10-0, Kongresové centrum Brno, a.s., Brno, 2004
 9. SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L., Vodní sklo jako pojivo popílkových zrn ve střepu za sucha lisovaných obkladových prvků, příspěvek na konferenci XI.SILICHEM sborník příspěvků, ISBN 80-86607-10-0, Kongresové centrum Brno, a. s., Brno, 2004
 10. SOKOLÁŘ, R., Technologie obkládání I - Příprava a provádění podkladu, spec. publikace, ISBN 80-86821-00-5, Silikátový svaz, Praha, 2004
 11. SOKOLÁŘ, R., Vliv cementotřískového odpadu na emise oxidu siřičitého při výpalu cihlářského střepu, příspěvek na konferenci Construmat 2004, ISBN 80-8073-175-6, TU v Košiciach, Stavebná fakulta, Lesnica, 2004
 12. SOKOLÁŘ, R., Lehčení cihlářských střepů odpadními látkami (část 1), článek v Silika, ISSN 1213-3930, 2004
 13. SOKOLÁŘ, R.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Roof Tile Frost Resistance Assessment Taking Account of Capillarity, příspěvek na konferenci Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004, ISBN 80-7204-353-6, 2004
 14. SOKOLÁŘ, R.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z., Roof Tile Frost Resistance Assessment Taking Account of Water Absorbing Capacity, příspěvek na konferenci Proceeding of INternational Workshop Cikhaj 2004, ISBN 80-7204-353-6, 2004
 15. SOKOLÁŘ, R., Využití vodního skla ve střepu za sucha lisovaných obkladových prvků na bázi elektrárenského popílku, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, Silikátový svaz, Praha, 2004
 16. SOKOLÁŘ, R., Posuzování pórovité struktury keramických střepů metodou vysotlaké rtuťové porozimetrie, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, 2004
 17. SOKOLÁŘ, R., Technologie výroby obkladových prvků na bázi elektrárenského popílku, článek v Silika, ISSN 1213-3930, 2004
 18. SOKOLÁŘ, R., Recyklace odpadu z výroby cementotřískových desek v cihlářském střepu, příspěvek na konferenci Recycling 2004- Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin, ISBN 80-214-2583-0, ARSM, Brno, 2004
 19. SOKOLÁŘ, R., Technologie obkládání III - Obkládání v exteriéru, spec. publikace, ISBN 80-86821-02-1, Silikátový svaz, Praha, 2004
 20. SOKOLÁŘ, R., Technologie obkládání II - Obkládání v interiéru, spec. publikace, ISBN 80-86821-01-3, Silikátový svaz, Praha, 2004
 21. SOKOLÁŘ, R., Využití elektrárenských popílků ve výrobě stavební keramiky, článek v Minerální suroviny - Surovce mineralne, ISSN 1212-7248, 2004

2003

 1. SOKOLÁŘ, R., Zajištění vyšší trvanlivosti střepů pálených lícových cihel, příspěvek na konferenci Stavebné materiály a skúšobníctvo, ISBN 80-7099-991-8, Orgware Slovakia, Štrbské Pleso, 2003
 2. SOKOLÁŘ, R., Trendy ve výrobě keramických obkladových prvků v České republice, článek v ERA 21, ISSN 1213-6212, 2003
 3. NEVŘIVOVÁ, L., SOKOLÁŘ, R., MEDVECOVÁ, J., Mikrostruktura lehčeného dinasového střepu, příspěvek na konferenci XIV. konference o žárovzdorných materiálech, ISBN 80-02-15-52-5, SSČR, Praha, 2003
 4. SOKOLÁŘ, R., BENDA, J., Úprava surovinové směsi pro v ýrobu cihelných tepelně-izolačních tvarovek, příspěvek na konferenci Construmat 2003, ISBN 80-227-1926-9, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Štúrovo, 2003
 5. SOKOLÁŘ, R., Možnosti snižování emisí SO2 úpravou cihlářských zemin, příspěvek na konferenci Mineral raw materials and mining activity of the 21-st century - part 1, ISBN 80-248-0246-5, VŠB-TU Ostrava, Faculty of mininf and geology, Ostrava, 2003
 6. SOKOLÁŘ, R., Rozlišovanie druhov keramických prvkov podla požadovaných vlastností, článek v ASB, ISSN 1335-1230, Jaga group, v.o.s., Bratislava, 2003
 7. SOKOLÁŘ, R., Využití popílků ve výrobě stavební keramiky, , Pražská teplárenská, Praha, 2003

2002

 1. SOKOLÁŘ, R., Recyklace odpadu z cementotřískových desek Cetris v cihlářském střepu, příspěvek na konferenci Construmat 2002 - Conference about structural materials, ISBN 80-01-02571-3, ČVUT v Praze, Černická obora, 2002
 2. SOKOLÁŘ, R., DOHNAL, J., Fasády z lícových cihel, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, 2002
 3. SOKOLÁŘ, R., Vliv přídavku stavební sutě a skelných střepů na vlastnosti cihlářského střepu, příspěvek na konferenci Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin II, ISBN 80-248-0081-0, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2002
 4. SOKOLÁŘ, R., Využití surovin pro výrobu klinkeru v České republice, kapitola v Stavební ročenka 2002, ISBN 80-88905-59-1, Jaga group, v.o.s., Starohorská 2, 810 05 Bratislava, Bratislava, 2002
 5. DOHNAL, J., SOKOLÁŘ, R., Možnosti výroby lícových cihel v České republice, příspěvek na konferenci Construmat 2002, ISBN 80-01-02571-3, ČVUT Praha, Praha, 2002
 6. SOKOLÁŘ, R., Využití železitých konvertorových kalů v cihlářském průmyslu, článek v Silika, ISSN 1213-3930, ISBN 1213-3930, Vydavatelství Silika, Praha, 2002

2001

 1. SOKOLÁŘ, R., Technologie klinkerů s využitím odpadů, kapitola v VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích, ISBN 0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, Brno, 2001
 2. PYTLÍK, P., BECKEROVÁ, L., SOKOLÁŘ, R., DT 4: Recyklace stavebních sutí, kapitola v VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích., ISBN 0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, Brno, 2001
 3. DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J., DUFKA, A., SOKOLÁŘ, R., Odborný posudek o vzájemné zaměnitelnosti a zastupitelnosti keramických obkladů a dlažeb s jinými materiály, výzkumná zpráva projektu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, 601 56 Brno, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, 601 56 Brno, Brno, 2001
 4. SOKOLÁŘ, R., Mikrostruktura klinkerů importovaných na náš trh, příspěvek na konferenci Klinker 2001 Ostrava, Ostravské výstavy, a.s., Ostrava, 2001
 5. SOKOLÁŘ, R., Možnosti výroby kabřinců s využitím odpadních látek, příspěvek na konferenci 3.odborný seminář doktorského studia, ISBN 1212-9275, VUT FAST, Brno, 2001
 6. SOKOLÁŘ, R., Mineralogické složení střepu klinkeru, příspěvek na konferenci Construmat 2001. Conference about structural materials., ISBN 80-214-1936-9, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Brno, 2001
 7. SOKOLÁŘ, R., Studium mikrostruktury hutných keramických střepů vzhledem k jejich užitným vlastnostem, , 2001
 8. SOKOLÁŘ, R., Mikrostruktura klinkerů importovaných na náš trh, článek v Střechy, fasády, izolace, ISSN 1212-0111, ISBN 1211-1856, Mise, 2001
 9. STANCIK, H., SOKOLÁŘ, R., Vlastnosti zdících materiálů, článek v Sklář a keramik, ISSN 0037-637X, Brno, 2001
 10. SOKOLÁŘ, R., Studium mikrostruktury hutných keramických střepů vzhledem k jejich užitným vlastnostem, , 2001

2000

 1. SOKOLÁŘ, R., STANCIK, H., Možnosti výroby lícových cihel typu klinker s využitím odpadních látek, příspěvek na konferenci Recyklace odpadů IV, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2000
 2. STANCIK, H., SOKOLÁŘ, R., Možnosti využití kalu z ČOV v cihlářském průmyslu, příspěvek na konferenci Recyklace odpadů IV, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2000
 3. SOKOLÁŘ, R., Využití stavební sutě v cihlářském průmyslu, příspěvek na konferenci Construmat 2000, ISBN 80-7137-739-2, SPU Nitra, Nitra, 2000
 4. SOKOLÁŘ, R., Keramické obklady a dlažby., spec. publikace, ISBN 80-900860-5-5, VEGA s.r.o., Hradec Králové, 2000
 5. SOKOLÁŘ, R., STANCIK, H., Vlastnosti zdících materiálů, článek v , 2000

1999

 1. SOKOLÁŘ, R., Využití metody akustické emise při sledování vlivu různých druhů ostřiv na průběh chlazení cihlářského střepu po jeho výpalu, příspěvek na konferenci Construmat 99, ISBN 80-7078-64, VŠB TU Ostrava, Ostrava, 1999

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný