English

Ing. Petr Hýzl, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; STOKLÁSEK, S.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z., Stárnutí a disperzní stabilita silničních asfaltů, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2018

2017

 1. VARAUS, M.; HÝZL, P.; DAŠEK, O., Asfaltové směsi a jejich zkoušení - Část 3, článek v Silnice mosty, ISSN 1804-8684, Sdružení pro výstavbu silnic, Prosecká 412/74, 190 00, Praha 9, Praha, 2017
 2. STOKLÁSEK, S.; DAŠEK, O.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; KAŠPÁREK, M.; DUPUY, J.; ZRŮSTOVÁ, M.; HÝZL, P.; COUFALÍK, P.; VARAUS, M., Sledování vlastností drobného kameniva a jeho vlivu na funkční vlastnosti asfaltových směsí, příspěvek na konferenci Asfaltové vozovky 2017, ISBN 978-80-906809-0-6, PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, České Budějovice, 2017
 3. DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; STOKLÁSEK, S.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z., Doplňující kritéria pro hodnocení vlastností silnišních asfaltů a jejich vztah k trvanlivosti vozovky, příspěvek na konferenci Asfaltové vozovky 2017, ISBN 978-80-906809-0-6, PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, České Budějovice, 2017
 4. HÝZL, P.; DAŠEK, O.; VARAUS, M., Asfaltové směsi a jejich zkoušení - Část 2, článek v Silnice mosty, ISSN 1804-8684, Sdružení pro výstavbu silnic, Prosecká 412/74, 190 00, Praha 9, Praha, 2017
 5. DAŠEK, O.; HÝZL, P.; COUFALÍK, P., Properties and Ageing of Crumb Rubber Modified Bitumens, příspěvek na konferenci Engineering Materials and Technology, ISBN 978-3-0357-1033-5, 2017
 6. COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; COUFALÍKOVÁ, I.; HÝZL, P., The Effects of Aging on Asphalt Binders Containing Visbreaking Residues , příspěvek na konferenci Engineering Materials and Technology, ISBN 978-3-0357-1033-5, 2017
 7. COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; DAŠEK, O., Properties of Pavement Bitumens Assessed Using European and American Approach, příspěvek na konferenci Engineering Materials and Technology, ISBN 978-3-0357-1033-5, 2017
 8. DAŠEK, O.; STOKLÁSEK, S.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; VARAUS, M., Thermooxidative properties of bituminous binders in relation to their inner chemical compatibility determined by single point precipitation titration, článek v Road Materials and Pavement Design, ISSN 1468-0629, Taylor & Francis, London, 2017
 9. DAŠEK, O.; HÝZL, P.; VARAUS, M., Asfaltové směsi a jejich zkoušení - Část 1, článek v Silnice mosty, ISSN 1804-8684, Sdružení pro výstavbu silnic, Prosecká 412/74, 190 00, Praha 9, Praha, 2017
 10. COUFALÍKOVÁ, I.; HÝZL, P.; NEKULOVÁ, P.; COUFALÍK, P.; DAŠEK, O., Use of Rejuvenators to Rejuvenate Asphalt Binders in RAPs, příspěvek na konferenci Engineering Materials and Technology, ICMSET 2016, ISBN 978-3-0357-1033-5, 2017
 11. COUFALÍKOVÁ, I.; HÝZL, P.; COUFALÍK, P.; DAŠEK, O., Využití recyklovaného materiálu v asfaltových kobercích mastixových, příspěvek na konferenci Zborník Přednášok z konferencie Výstavba a rehabilitácia asfaltových vozoviek, ISBN 978-80-232-0333-2, Etela Bačenková - Dom techniky, Košice, 2017
 12. HÝZL, P.; COUFALÍKOVÁ, I.; NEKULOVÁ, P.; DAŠEK, O.; COUFALÍK, P., Properties of rejuvenated RAPs from Stone Mastic Asphalt, příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials (Volume 863), ISBN 978-3-03835-757-5, Trans Tech Publications INC. Materials Science & Engineering, 2017

2016

 1. COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; HÝZL, P., Vlastnosti silničních asfaltů hodnocené evropským a americkým přístupem, příspěvek na konferenci DOPRAVNÉ STAVBY A DOPRAVNÉ INŽINIERSTVO AKO SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE XXI. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-89565-27-6, Kongres STUDIO, spol. s.r.o., Jasná, 2016
 2. HÝZL, P.; DAŠEK, O.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; COUFALÍK, P.; DAŠKOVÁ, J.; KRČMOVÁ, I.; NEKULOVÁ, P., The Effect of Compaction Degree and Binder Content on Performance Properties of Asphalt Mixtures, článek v Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, ISSN 1822-427X, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, 2016
 3. VALENTIN, J.; MONDSCHEIN, P.; VARAUS, M.; HÝZL, P., Metodika pro akustické asfaltové obrusné vrstvy, příspěvek na konferenci Pozemní komunikace 2016, ISBN 978-80-01-05964-7, ČVUT v Praze, Praha, 2016
 4. DAŠEK, O.; ŠPAČEK, P.; COUFALÍK, P.; HEGR, Z.; HÝZL, P.; MATOUŠEK, D., Změny vlastností silničních asfaltů způsobené stárnutím, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost z.s., Praha, 2016
 5. COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; KUDRNA, J.; KRČMOVÁ, I.; ŠPERKA, P., Resistance of asphalt binders to formation of frost cracks, příspěvek na konferenci Resources, Environment and Engineering II, ISBN 978-1-138-02894-4, CRC Press/Balkema, The Netherlands, 2016

2015

 1. ČIHÁČKOVÁ, P.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; DAŠEK, O.; ŠERNAS, O.; VAITKUS,A., Performance Characteristics of the Open-Graded Asphalt Concrete Filled with a Special Cement Grout, článek v Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, ISSN 1822-427X, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, 2015
 2. DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; MATOUŠEK, D., Změny vlastností silničních asfaltů způsobené stárnutím, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky 2015, ISBN 978-80-903925-7-1, České Budějovice, 2015
 3. ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; VARAUS, M.; HÝZL, P.; KOUDELKA, T.; KADĚRKA, R., REVITALIZACE CEMENTOBETONOVÝCH KRYTŮ VOZOVEK TECHNOLOGIÍ PŘEKRYVNÝCH ASFALTOVÝCH VRSTEV, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky, ISBN 978-80-903925-7-1, Česká silníční společnost, České Budějovice, 2015
 4. HÝZL, P.; DAŠEK, O.; KRČMOVÁ, I.; COUFALÍK, P., Zkušební normy pro asfaltové směsi - nové metody, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky 2015, ISBN 978-80-903925-7-1, České Budějovice, 2015
 5. ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; VARAUS, M.; HÝZL, P.; KOUDELKA, T.; KADĚRKA, R., Revitalizace cementobetonových krytů vozovek technologií překryvných asfaltových vrstev., příspěvek na konferenci Asfaltové vozovky 2015, ISBN 978-80-903925-7-1, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015
 6. DAŠEK, O.; KUDRNA, J.; COUFALÍK, P.; DAŠKOVÁ, J.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D., Rheological Properties of Asphalt Rubber, příspěvek na konferenci Proceeding Rubberized Asphalt Asphalt Rubber 2015 Conference, ISBN 978-989-20-5949-5, Locape - Artes Gráficas, Lda., Las Vegas, 2015
 7. STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; PLÁŠEK, O.; BUCHTA, J., Katalog vad a poruch tramvajových tratí, , ISBN 978-80-214-5253-4, Nakladatelství VUTIUM, Brno, 2015
 8. STEHLÍK, D.; DAŠEK, O.; HÝZL, P.; COUFALÍK, P.; KRČMOVÁ, I.; VARAUS, M., Pavement construction using road waste building material – from a model to reality, článek v Road Materials and Pavement Design, ISSN 1468-0629, Taylor & Francis, London, 2015
 9. COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; HÝZL, P., Srovnání stárnutí asfaltových pojiv v laboratorních podmínkách a v reálné situaci, příspěvek na konferenci Výstavba a rehabilitácia asfaltových vozoviek - Asfaltové vozovky v kontexte tvorby a ochrany životného prostredia, ISBN 978-80-232-0328-8, Etela Bačenková - Dom techniky, Košice, 2015
 10. KRČMOVÁ, I.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; NEKULOVÁ, P., Přidávání R-materiálu do asfaltových směsí, , ISBN 9788023203288, Etela Bačenková - Dom techniky, Slovenská republiky, 2015

2014

 1. DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; KUDRNA, J.; DAŠKOVÁ, J.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; KRČMOVÁ, I., Design and Evaluation of Asphalt Mixtures for Stress Absorbing Pavement Layers, příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials - Selected paper from the 3rd International Conference on Engineering and Technology Innovation ICETI 2014, ISBN 978-3-03835-460-4, Trans Tech Publications, Switzerland, Taiwan, 2014
 2. HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; KRČMOVÁ, I.; DAŠKOVÁ, J., Performance Characteristics of Asphalt Mixtures with Additives, příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials - Selected paper from the 3rd International Conference on Engineering and Technology Innovation ICETI 2014, ISBN 978-3-03835-460-4, Trans Tech Publications, Switzerland, Taiwan, 2014
 3. DAŠEK, O.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; COUFALÍK, P.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z., Usage of advanced functions of Dynamic Shear Rheometer for the selection of a suitable binder for asphalt mixtures, příspěvek na konferenci Asphalt Pavements - Proceedings of the International Conference on Asphalt Pavements, ISAP 2014, ISBN 978-1-138-02693-3, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Raleigh, USA, 2014
 4. DAŠEK, O.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; COUFALÍK, P.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z., Usage of advanced functions of Dynamic Shear Rheometer for the selection of a suitable binder for asphalt mixtures, příspěvek na konferenci Asphalt Pavements - Proceedings of the International Conference on Asphalt Pavements, ISAP 2014, ISBN 978-1-138-02693-3, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Raleigh, USA, 2014
 5. VARAUS, M.; HÝZL, P.; MONDSCHEIN, P.; VALENTIN, J.; PAZYNA, R.; SVOBODA, P.; MATOUŠEK, D., Recyklace asfaltových směsí v paralelním sušícím bubnu při použití rejuvenátorů a přísad na snížení teploty zpracování, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost, Praha, 2014
 6. DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; STOKLÁSEK, S., Nové zkušební metody umožňující predikovat prodloužení životnosti asfaltových vozovek, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost, Praha, 2014
 7. ŠPAČEK, P.; DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; HEGR, Z.; STOKLASEK, S., Nové zkušební metody umožňující predikovat prodloužení životnosti asfaltových vozovek, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost, Praha, 2014

2013

 1. DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; STOKLÁSEK, S., Nové zkušební metody umožňující predikovat prodloužení životnosti asfaltových vozovek, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky 2013, ISBN 978-80-903925-3-3, České Budějovice, 2013
 2. VARAUS, M.; HÝZL, P.; MONDSCHEIN, P.; VALENTIN, J.; PAZYNA, R.; SVOBODA, P.; MATOUŠEK, D., Recyklace asfaltových směsí v paralelním sušícím bubnu při použití rejuvenátorů a přísad na snížení teploty zpracování, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky 2013, ISBN 978-80-903925-3-3, 2013
 3. STEHLÍK, D.; VARAUS, M.; HÝZL, P., Monitoring of experimental sections with recycled waste materials, příspěvek na konferenci Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics & Computation: Proceedings of the Fifth International Conference on Structural Engineering, Mechanics & Computation, ISBN 978-1-138-00061-2, 2013
 4. VARAUS, M.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D., Full – scale model of road structure, příspěvek na konferenci Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics & Computation: Proceedings of the Fifth International Conference on Structural Engineering, Mechanics & Computation, ISBN 978-1-138-00061-2, 2013

2012

 1. HÝZL, P.; VARAUS, M.; VALENTIN, J.; SOUČEK, V., Comparison of fatigue properties using 2-point and 4-point bending tests – Czech experience, příspěvek na konferenci Four - point Bending - Pais and Harvey, ISBN 978-0-415-64331-3, Taylor and Francis Group, London, London, 2012
 2. VALENTIN, J.; MONDSCHEIN, P.; SOUČEK, V.; HÝZL, P.; NĚMCOVÁ, H., Některé poznatky přetvárného chování nízkoteplotních asfaltových směsí, článek v Inžinierske stavby, ISSN 1335-0846, JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika, 2012
 3. HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D., The Use of Bituminous Membranes and Geosynthetics in the Pavement Construction, příspěvek na konferenci 7 th RILEM International Conference on Cracking in Pavements - Mechanism, Modeling, Testing, Detection, Prevention and Case Histories, ISBN 978-94-007-4565-0, Springer.com, London, 2012
 4. HÝZL, P., Software pro návrh asfaltových směsí, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2012
 5. STEHLÍK, D.; HÝZL, P., Stavba full-scale modelu konstrukce vozovky, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost, Praha, 2012
 6. HÝZL, P.; ADAMEC, V., Snižování dopravního hluku pomocí hutněných asfaltových vrstev, článek v Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, ISSN 1335-0285, Univerzita Komenského v Bratislavě, Bratislava, Slovenská republika, 2012

2011

 1. STEHLÍK, D.; HÝZL, P., STAVBA FULL-SCALE MODELU KONSTRUKCE VOZOVKY, příspěvek na konferenci Sborník z konference AV11, ISBN 978-80-903925-2-6, 2011
 2. HÝZL, P.; ZDŘÁLEK, P., POSUZOVÁNÍ ODOLNOSTI ASFALTOVÝCH SMĚSÍ PROTI TRVALÝM DEFORMACÍM POMOCÍ CYKLICKÉ ZKOUŠKY V TRIAXIÁLNÍM TLAKU, příspěvek na konferenci Sborník z konference AV11, ISBN 978-80-903925-2-6, 2011
 3. HÝZL, P., SOFTWARE PRO NÁVRH ASFALTOVÝCH SMĚSÍ, příspěvek na konferenci Sborník z konference AV11, ISBN 978-80-903925-2-6, 2011

2010

 1. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Sysstém funkčních zkoušek pro posuzování silničních stavebních materiálů, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-4144-6, VUT, FAST, Brno, 2010
 2. VALENTIN, J.; MONDSCHEIN, P.; VARAUS, M.; HÝZL, P., Stiffness and Low-Temperature Behavior of Selected Warm Asphalt Mixes, příspěvek na konferenci Proceedings Volume II - 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ASPHALT PAVEMENTS, ISBN 978-4-88950-712-6, Daioh Co., Ltd, 1-7-5, Uchi-Kanda, Chiyoda-ward, TOKIO, 101-0047, JAPAN, 2010
 3. VARAUS, M.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D., Recycling of asphalt pavevents in Czech Republic, článek v Advanced Technologies In Asphalt Pavements, ISSN 2005-3096, Institute of Advanced Construction Materials, Kangwon National University, Chun Cheon, 200-701 Republic of Korea, 2010
 4. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M.; VALENTIN, J., Experience with the Transition of the Functional Testing of Asphalt Mixtures, článek v Advanced Technologies In Asphalt Pavements, ISSN 2005-3096, Institute of Advanced Construction Materials, Kangwon National University, Chun Cheon, 200-701 Republic of Korea, 2010
 5. STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; MONDSCHEIN, P., Management system with the secondary road construction materials, článek v Advanced Technologies In Asphalt Pavements, ISSN 2005-3096, Institute of Advanced Construction Materials, Kangwon National University, Chun Cheon, 200-701 Republic of Korea, 2010
 6. STEHLÍK, D.; HÝZL, P., Recyklovaný materiál do pozemních komunikací v České republice, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou - Znovupoužitie materiálov na stavebné účely, ISBN 978-80-232-0306-6, Dom techniky, Nový Smokovec, 2010
 7. VARAUS, M.; HÝZL, P.; VACÍN, O.; SOUČEK, V., Comparison of stiffness moduli using 2-point and 4-point bending tests, příspěvek na konferenci CETRA 2010 Road and Rail Infrastructure, ISBN 978-953-6272-37-2, Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 2010
 8. HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D., Experience with the transition to the functional testing of asphalt mixtures, příspěvek na konferenci CETRA 2010 Road and Rail Infrastructure, ISBN 978-953-6272-37-2, Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 2010
 9. STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; VALENTIN, J.; MONDSCHEIN, P., Secondary materials management system for the road infrastructure in the Czech Republic, příspěvek na konferenci CETRA 2010 Road and Rail Infrastructure, ISBN 978-953-6272-37-2, Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 2010

2009

 1. HÝZL, P.; ZDŘÁLEK, P., VLIV RŮZNÝCH FAKTORŮ NA ZKOUŠENÍ ASFALTOVÝCH SMĚSÍ V TRIAXIÁLNÍM PŘÍSTROJI, příspěvek na konferenci AV 09 Sborník z konference Asfaltové vozovky 2009, ISBN 978-80-903925-1-9, PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, 2009
 2. HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; VALENTIN, J.; MONDSCHEIN, P., SYSTÉM HOSPODAŘENÍ S DRUHOTNÝMI MATERIÁLY DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V ČR, příspěvek na konferenci AV 09 Sborník z konference Asfaltové vozovky 2009, ISBN 978-80-903925-1-9, PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, 2009
 3. HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D., FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY ASFALTOVÝCH SMĚSÍ S ADITIVY SNIŽUJÍCÍMI PRACOVNÍ TEPLOTY, příspěvek na konferenci AV 09 Sborník z konference Asfaltové vozovky 2009, ISBN 978-80-903925-1-9, PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, 2009
 4. HÝZL, P.; VARAUS, M.; VACÍN, O., STANOVENÍ MODULU TUHOSTI ASFALTOVÝCH SMĚSÍ 2BODOVOU A 4BODOVOU ZKOUŠKOU ZA OHYBU DLE ČSN EN 12697-26, příspěvek na konferenci AV 09 Sborník z konference Asfaltové vozovky 2009, ISBN 978-80-903925-1-9, PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, 2009
 5. HÝZL, P.; VARAUS, M.; VACÍN, O.; SOUČEK, V., Comparison of stiffness moduli using 2-point and 4-point bending tests, příspěvek na konferenci Proceedings - 2 nd Workshop on Four Point Bending, ISBN 978-972-8692-42-1, University of Minho, University of Minho, Guimaraes, Portugal, 2009
 6. HÝZL, P., Nová metoda pro návrh optimálního složení asfaltové směsi, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2009
 7. HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; ZDŘÁLEK, P., Experience with triaxial loading systems for the testing of road construction materials, příspěvek na konferenci Proceedings of The 7th International RILEM Symposium ATCBM09 on Advanced Testing and Characterization of Bituminous Materials, Rhodes, Greece, 27-29 May 2009, ISBN 978-0-415-55854-9, Taylor & Francis Group, London, London, 2009
 8. HÝZL, P.; ZDŘÁLEK, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; DAŠEK, O., EXPERIENCE WITH FUNCTIONAL TEST OF ASPHALT CONCRETE MIXTURES ACCORDING TO THE NEW EUROPEAN STANDARDS, příspěvek na konferenci Sborník z XII. mezinárodní konference u příležitosti 110. výročí založení VUT v Brně FAST, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno University of Technology, Brno, 2009

2008

 1. HÝZL, P., Aktuální poznatky - Asfaltové směsi, , Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Praha, 2008
 2. HÝZL, P.; STEHLÍK, D., Využití funkčních zkoušek silničních stavebních materiálů pro výuku a výzkum na VUT v Brně, příspěvek na konferenci Sborník anotací WORKSHOP 2008, ISBN 978-80-01-04074-4, ČVUT v Praze, Praha, 2008
 3. HÝZL, P.; VARAUS, M., ČSN 73 6160 Zkoušení asfaltových směsí, článek v , Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Praha, 2008
 4. HÝZL, P., Zkoušení asfaltových směsí - ČSN 73 6160:2008, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie s mezinárodnou účasťou Realizácia a ekonomika stavieb, ISBN 978-80-232-0291-5, Dom techniky s.r.o., Košice, 2008
 5. VARAUS, M.; HÝZL, P.; DAŠEK, O.; ZDŘÁLEK, P., Experience with functional tests of asphalt concrete mixtures according to the new European standards in the Czech Republic,, příspěvek na konferenci Performance Testing and Evaluation of Bituminous Materials, ISBN 2-912143-35-7, Euroaphalt Eurobitumen, Dánsko - Kodaň, 2008
 6. RADIMSKÝ, M.; JŮZA, P.; SMĚLÝ, M.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D., Odborný posudek projektu "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba", , 2008
 7. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Výroční zpráva projektu CG 712 - 043-910, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2008
 8. HÝZL, P., Sledování účinnosti nových technologií pro zlepšení provozní způsobilosti vozovek z hlediska trhlin - závěrečná zpráva, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2008
 9. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Asfaltové směsi podle evropských norem - Blok II aktualizace 2008, výzkumná zpráva projektu , 2008
 10. STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M., Stmelené směsi a upravené zeminy do PK podle EN, výzkumná zpráva projektu PKO, PKO, Brno, 2008
 11. HÝZL, P., ČSN 73 6160 Zkoušení asfaltových směsí, příspěvek na konferenci Školení o evropských normách pro stavbu vozovek 4 - Asfaltové směsi SENS 4, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Praha, 2008
 12. HÝZL, P., Zkoušení asfaltových směsí, , Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Praha, 2008

2007

 1. RADIMSKÝ, M.; JŮZA, P.; SMĚLÝ, M.; STEHLÍK, D.; HÝZL, P., ODBORNÝ POSUDEK PROJEKTU "Silnice II/408 Suchohrdly u Znojma - Dyjákovice", , 2007
 2. HÝZL, P.; VARAUS, M.; DAŠEK, O., Funkční zkoušky asfaltových směsí dle nových evropských norem a odvození parametrů do národní přílohy EN 13108-1 Asfaltový beton, příspěvek na konferenci Sborník Asfaltové vozovky 2007, ISBN 978-80-903925-0-2, Pragoprojekt a.s., 2007
 3. VALENTIN,J; MONDSCHEIN,P.;HÝZL, P.; STEHLÍK, D., Příprava a návrh teplotní "Performance grade" mapy pro pozemní komunikace v ČR, příspěvek na konferenci Sborník Asfaltové vozovky 2007, ISBN 978-80-903925-0-2, Pragoprojekt a.s., 2007
 4. HÝZL, P., Stavba cyklického triaxiálního zatěžovacího systému pro funkční stanovení odolnosti asfaltové směsi proti tvorbě trvalých deformací, příspěvek na konferenci Experiment 07 Sborník, ISBN 978-80-7204-543-3, CERM, BRNO, 2007
 5. HÝZL, P., VUT v Brně - FAST- Ústav pozemních komunikací - představení spolupracujícího pracoviště na programu vzdělávání, , Brno, 2007
 6. HÝZL, P., Cyklický triaxiální zatěžovací systém pro zkoušení asfaltových směsí, příspěvek na konferenci Zborník z konference s mezinárodnou účasťou Realizácia a ekonomika stavieb, ISBN 978-80-232-0276-2, Dom techniky s.r.o., Štrbské Pleso, 2007
 7. HÝZL, P., Cyklický triaxiální zatěžovací systém, , ISBN 978-80-232-0276-2, Dom techniky s.r.o., Štrbské Pleso, 2007
 8. STEHLÍK, D.; HÝZL, P., Aspects concerning the design and performance of recycled base courses, příspěvek na konferenci Proccedings from conference, ISBN 978-0-415-44882-6, Taylor and Francis, London, 2007
 9. HÝZL, P.; VARAUS, M., Funkční zkoušky asfaltových směsí, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, 2007
 10. HÝZL, P.; STEHLÍK, D., Celoživotní vzdělávání pracovníků silničních laboratoří v ČR, příspěvek na konferenci Sborník z konference Q2007, ISBN 978-80-969681-0-7, 2007
 11. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Závěrečná zpráva projektu 1F45B/066/120 Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2007
 12. STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M., Stmelené směsi a upravené zeminy do pozemních komunikací podle EN, výzkumná zpráva projektu PKO, PKO, Brno, 2007
 13. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Asfaltové směsi podle evropských norem Blok II, výzkumná zpráva projektu , 2007
 14. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Výroční zpráva projektu 1F45/B/066/120 "Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy za rok 2006, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2007
 15. HÝZL, P., Sledování účinnosti nových technologií pro zlepšení provozní způsobilosti vozovek z hlediska trhlin - dílčí zpráva za rok 2006, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2007

2006

 1. HÝZL, P.; SMĚLÝ, M.; STEHLÍK, D.; RADIMSKÝ, M.; SÜTÖOVÁ, E., BM 52 Praktické aplikace pozemních komunikací, , Brno, 2006
 2. HÝZL, P., Tvorba metodik pro využití druhotných surovin při budování cyklistických stezek v jednotlivých krajích ČR, , Brno, 2006
 3. HÝZL, P., Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 25: Cyklická zkouška v tlaku ČSN EN 12697-25, výzkumná zpráva projektu , 2006
 4. HÝZL, P.; STEHLÍK, D., Zřízení multimediální výukové učebny v prostorách silniční laboratoře - návrh projektu FRVŠ - typ A, , 2006
 5. HÝZL, P., Sledování účinnosti nových technologií v pozemních komunikacích, příspěvek na konferenci x, ISBN 80-85348-71-3, MASM ŽILINA, Rajecké teplice, 2006
 6. HÝZL, P.; STEHLÍK, D., Využití triaxiálních zatěžovacích systémů pro posuzování vlastností silničních stavebních materiálů, příspěvek na konferenci x, ISBN 80-232-0246-4, Dom techniky ZSVTS Košice, Košice, 2006
 7. HÝZL, P., Využití hlušin při stavbě pozemních komunikací, , Brno, 2006
 8. HÝZL, P., Využití hlušin při stavbě pozemních komunikací, příspěvek na konferenci x, ISBN 80-214-3178-4, VUT FAST, Brno, 2006
 9. HÝZL, P.; STEHLÍK, D., Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy 2005, , 2006
 10. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Školení pracovníků laboratoří Blok II - Asfaltové směsi - aktualizace 2006, výzkumná zpráva projektu , 2006
 11. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Výroční zpráva projektu 1F45/B/066/120 "Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy za rok 2005, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2006
 12. HÝZL, P., Výroční zpráva projektu "Sledování účinnosti nových technologií pro zlepšení provozní způsobilosti vozovek z hlediska trhlin, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2006

2005

 1. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Projekt MD ČR "Zavedení evropských norem " po prvním roce řešení, příspěvek na konferenci AV 05 Konference Asfaltové vozovky České Budějovice, ISBN 80-903279-1-5, České Budějovice, 2005
 2. HÝZL, P., Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek ČSN EN 12697-33, výzkumná zpráva projektu , 2005
 3. HÝZL, P., Diagnostika vozovky MK Waitova a Stanislava Manharda v Prostějově, výzkumná zpráva projektu , 2005
 4. HÝZL, P., Diagnostika vozovky MK Francova v Brně, výzkumná zpráva projektu , 2005
 5. HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D., Partial report SCORE (Superior Cold Recycling based on benefits of bituminous micro-emulsions and foamed bitumen), výzkumná zpráva projektu , 2005
 6. HÝZL, P.; STEHLÍK, D., SAMARIS project - Colliery spoil - technical digest, výzkumná zpráva projektu , Brusel, 2005
 7. HÝZL, P., Systém funkčních zkoušek silničních stavebních materiálů podle EN, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou Realizácia a ekonomika stavieb, ISBN 80-232-0246-4, 2005
 8. HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D., Školení pracovníků laboratoří Blok II - Asfaltové směsi, , 2005
 9. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Výroční zpráva projektu 1F45/B/066/120 "Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2005
 10. VARAUS, M.; HÝZL, P., Asfaltové vozovky nové generace, , 2005

2004

 1. HÝZL, P., Provedení zkoušek odolnosti asfaltové směsi ABS I proti smršťovacím trhlinám metodou VUT Brno, výzkumná zpráva projektu , 2004
 2. HÝZL, P., Diagnostika vozovky MK Na pískách v Hodoníně, výzkumná zpráva projektu , 2004
 3. KUDRNA, J.; HÝZL, P., Měření modulu tuhosti a únavových charakteristik materiálů pro konstrukce vozovek, příspěvek na konferenci EXPERIMENT 2004, ISBN 80-7204-354-4, VUT v Brně, Brno, 2004
 4. HÝZL, P., Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě ČSN EN 12697-12, , 2004
 5. HÝZL, P., Provedení zkoušek stanovení tažných vlastností asfaltů metodou silové duktility, výzkumná zpráva projektu , 2004
 6. HÝZL, P., Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 23: Stanovení pevnosti v příčném tahu ČSN EN 12697-23, , 2004
 7. HÝZL, P.; KUDRNA, J., Měření modulu tuhosti a únavových charakteristik materiálů pro konstrukce vozovek, příspěvek na konferenci sborník z konference, ISBN 80-7204-354-4, VUT v Brně, 2004
 8. HÝZL, P., Užití asfaltových membrán v konstrukci vozovky, , 2004
 9. HÝZL, P., Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci EN 12697-15, výzkumná zpráva projektu , 2004
 10. HÝZL, P., Diagnostika vozovky II/150Malé Hradisko - Okluky, výzkumná zpráva projektu , 2004

2003

 1. KUDRNA, J.; HÝZL, P., Měření funkčních vlastností asfaltových směsí s novými asfalty a přínos pro návrh vozovky, příspěvek na konferenci Asfaltové vozovky 2003, ISBN 80-903279-0-7, SILMOS Brno, Brno, 2003
 2. HÝZL, P.; KUDRNA, J., Měření funkčních vlastností asfaltových směsí a jejich využití při navrhování vozovek, příspěvek na konferenci , 2003
 3. HÝZL, P., Posouzení konstrukcí vozovek se zabudovanými asfaltovými membránami, příspěvek na konferenci , Brno, 2003
 4. HÝZL, P.; KUDRNA, J., Výroční zpráva projektu 803/120/117 " Asfaltové vozovky nové generace", výzkumná zpráva projektu , 2003

2002

 1. HÝZL, P.; KUDRNA, J.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D., Výroční zpráva projektu S301/120/601 "Zlepšení stavu vozovek PK, výzkumná zpráva projektu , 2002
 2. HÝZL, P.; KUDRNA, J., Výroční zpráva projektu 803/120/117 "Asfaltové vozovky nové generace", výzkumná zpráva projektu , 2002

2001

 1. HÝZL, P.; KUDRNA, J., TP 147 Užití asfaltových membrán a výztužných prvků v konstrukci vozovky, příspěvek na konferenci , České Budějovice, 2001
 2. HÝZL, P., Nové metody zkoušení asfaltových membrán, příspěvek na konferenci , 2001
 3. HÝZL, P.; KUDRNA, J., Zařízení pro stanovení nízkoteplotních vlastností asfaltových vrstev, příspěvek na konferenci , České budějovice, 2001
 4. HÝZL, P.; KUDRNA, J.; BLÁHA, D., TP 147 Užití asfaltových membrán a výztužných prvků v konstrukci vozovky, , Brno, 2001
 5. HÝZL, P.; KUDRNA, J., Výroční zpráva projektu S302/120/801 "Využití asfaltových membrán a výztužných prvků v konstrukci vozovky", výzkumná zpráva projektu , 2001
 6. HÝZL, P.; KUDRNA, J., Výroční zpráva S301/120/801 "Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti", výzkumná zpráva projektu , 2001
 7. HÝZL, P.; KUDRNA, J.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D., Výroční zpráva projektu S301/120/601 "zlepšení stavu vozovek PK, výzkumná zpráva projektu , 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný