English

doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. KERVITCER, M.; KALOUSEK, M.; ROZSYPAL, J., Ploché střechy – chyby v návrhu a realizaci a jejich vliv na vznik následných poruch, příspěvek na konferenci Conference Proceedings - 9th International Conference Building Defects 2017, ISBN 978-80-7468-117-2, Department of Civil Engineering, Faculty of Technology, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, Okružní 517/10, České Budějovice 370 01 Czech Republic, České Budějovice, 2017

2016

 1. RUSINOVÁ, M.; KALOUSEK, M.; SEDLÁKOVÁ, M., Effect of Ventilation in Protected Escape Ways upon the Thermal Properties of these Spaces, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 2297-8941, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. NĚMEČEK, M.; KALOUSEK, M., Influence of thermal storage mass on summer thermal stability in a passive wooden house in the Czech Republic, článek v ENERGY AND BUILDINGS, ISSN 0378-7788, Elsevier, 2015
 2. HORÁK, P.; UHER, P.; FORMÁNEK, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; VRÁNA, J.; KALOUSEK, M.; KUKLÍNKOVÁ, H., Energetické hodnocení budov, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5274-9, VUTIUM - Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 3. NĚMEČEK, M.; KALOUSEK, M., enviBUILD - BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2015, příspěvek na konferenci enviBUILD - BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2015, ISBN 978-80-227-4469, STU – Nakladateľstvo STU, Bratislava, Bratislava, 2015
 4. NĚMEČEK, M.; KALOUSEK, M., Summer Thermal Stability of a Passive House in Moravany - the Czech Republic and Thermal Storage Mass, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015

2014

 1. KALOUSEK, M.; MOHELNÍKOVÁ, J., Influence of Window on Solar Gains and Daylight Level, článek v Advanced Materials Research (online), ISSN 1662-8985, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 2. ČEKON, M.; KALOUSEK, M.; HRAŠKA, J.; INGELI, R., Spectral optical properties and thermodynamic performance of reflective coatings in a mild climate zone, článek v ENERGY AND BUILDINGS, ISSN 0378-7788, Elsevier, 2014
 3. SLÁVIK, R.; ČEKON, M.; KALOUSEK, M., Predikcia miery vplyvu tepelno-izolačných vlastností na vývoj teploty horného plášťa, příspěvek na konferenci PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-553-1678-9, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2014
 4. ORAVEC, P.; PARTIKA, R.; KALOUSEK, M., Poznatky z návrhu a realizace obnovy domu, , ISBN 978-80-553-1678-9, Košice, 2014
 5. CHUCHMA, L.; KALOUSEK, M., Electricity storage in passive house in Central Europe region, příspěvek na konferenci , ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, 2014
 6. KALOUSEK, M.; RYBAKOVA, A., Modeling of Details for Single-Layer Wall in a Passive House: The Case of Balcony Slab, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014, ISSN 1662-8985, ISBN 978-3-03835-280-8, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 7. PARTIKA, R.; KALOUSEK, M., Comparison of modeled distribution of thermal fields at seasonal ground storage segments, příspěvek na konferenci , ISSN 1022-6680, Trans tech publication, Švýcarsko, 2014

2013

 1. ČEKON, M.; KALOUSEK, M.; INGELI, R., Thermal performance effect of hollow ceramic micro-spheres coating assessed by dynamic outdoor testing in the summer season, příspěvek na konferenci 2nd Central European Symposium on Building Physics, ISBN 978-3-85437-321-6, RSA, Vienna, Austria, Vídeň, Rakousko, 2013
 2. ČEKON, M.; KALOUSEK, M.; HRAŠKA, J., Verification of MZELWE moule in ESP-r programme with experimental confrontation, příspěvek na konferenci Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation, ISBN 978-1-315-85078-8, CRC Press, Balkema, Taylor&Francis Group, Cape Town, JAR, 2013
 3. ČEKON, M.; KALOUSEK, M.; HRAŠKA, J., Verification of MZELWE module in ESP-r programme with experimental confrontation, příspěvek na konferenci Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation, ISBN 978-1-138-00061-2, CRC Press, Balkema, Taylor&Francis Group, Cape Town, JAR, 2013
 4. ČEKON, M.; KALOUSEK, M., "Reflexné" vlastnosti stavebných náterov, příspěvek na konferenci Tepelná ochrana budov 2013, ISBN 9788089627028, BB Print s.r.o., Štrbské Pleso, 2013
 5. PARTIKA, R.; KALOUSEK, M., MOŽNOSTI UKLÁDÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE DO ZÁSOBNÍKŮ POD OBJEKTY V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ, příspěvek na konferenci Sborník Konference Progress 2013, ISBN 978-80-248-2972-2, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2013
 6. SLÁVIK, R.; ČEKON, M.; KALOUSEK, M., Numerická analýza priebehu teplôt horného plášťa vetraných dvojplášťových strešných konštrukcií s vplyvom sálania oblohy, příspěvek na konferenci ZBORNÍK z konferencie s medzinárodnou účasťou PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV, ISBN 978-80-553-1393-1, Technická univerzita v Kośiciach, Stavebná fakulta, Podbanské - Vysoké tatry, SR, 2013
 7. NĚMEČEK, M.; KALOUSEK, M., Quasistationary and dynamic simulation of summer overheating of passive timber house, příspěvek na konferenci enviBUILD 2012, ISSN 1662-8985, ISBN 978-3-03785-596-6, TransTechPublication, Svýcarsko, 2013
 8. PARTIKA, R.; KALOUSEK, M., Comparison of the possibility of using the accumulation underground storage under buildings, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech publication, Švýcarsko, 2013
 9. SLÁVIK, R.; KALOUSEK, M., Comparing methods for calculating thermal stability of rooms, příspěvek na konferenci Budovy a Prostředí 2012 sborník, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-214-4505-5, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 10. KALOUSEK, M.; RYBAKOVA, A., Linear Thermal Transmittance of Holding Unit of Balcony Slab to External Wall, článek v Advanced Materials Research (online), ISSN 1662-8985, Trans Tech Publications, 2013

2012

 1. NĚMEČEK, M.; KALOUSEK, M., Kvazistacionární a dynamická simulace letního přehřívání pasivní dřevostavby, příspěvek na konferenci enviBUILD 2012 – Sborník článků, ISBN 978-80-214-4600-7, VUT v Brně, fakulta stavební, Brno, 2012
 2. CHUCHMA, L.; KALOUSEK, M., Akumulace elektrické energie v pasivním domě, příspěvek na konferenci Budovy a prostředí 2012 - elektronický sborník, ISBN 978-80-214-4600-7, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 3. PARTIKA, R.; KALOUSEK, M., SPIDI KOTVY U PROVĚTRÁVANÝCH FASÁD, příspěvek na konferenci Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov, ISBN 978-80-553-0798-5, Technická univerzita v Košicích, Stavební fakulta, Ústav budov a prostredia, Košice, 2012
 4. NĚMEČEK, M.; KALOUSEK, M., Letní tepelná stabilita a vnitřní akumulační hmota u nízkoenergetických dřevostaveb, příspěvek na konferenci Sborník anotací, ISBN 978-80-214-4393-8, VUT v Brně, fakulta stavební, Brno, 2012

2011

 1. KALOUSEK, M., VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ VE SKOLÁCH, příspěvek na konferenci Sborník, ISBN 978-80-227-3582-7, Slovenská technická universita v Bratilave, FSV, Bratislava, 2011
 2. PARTIKA, R.; KALOUSEK, M., ŘEŠENÍ NESTACIONÁRNÍHO TEPLOTNÍHO POLE V ZEMINĚ U ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ, příspěvek na konferenci Budovy a prostredie 2011 -Vizie-prax-legislatíva, ISBN 978-80-227-3582-7, STU -Nakladatestvo STU, Bratislava, 2011
 3. NĚMEČEK, M.; KALOUSEK, M., Envelope walls for low-energy and passive wooden buildings, příspěvek na konferenci Building Materials and Building Technology to Preserve the Built Heritage, ISBN 978-3-937066-21-9, VUT v Brně, fakulta stavební, Brno, 2011
 4. KALOUSEK, M., COOLING OF PASSIVE HOUSE BY PHASE CHANGE MATERIAL WALLBOARDS, příspěvek na konferenci The 23rd IIR International Congress of Refrigeration, ISBN 978-2-913149-88-5, International Institute of Refrigeration IIR/IIF, Praha, 2011
 5. KALOUSEK, M., Solar house and passive cooling, příspěvek na konferenci Book of proceedings of conference SOLARIS 2011 - The 5th International Conference on Solar Radiation and Daylighting, ISBN 978-80-214-4306-8, VUT v Brně, Brno, 2011
 6. ZVĚŘINA, A.; KALOUSEK, M., Bezkontaktní diagnostika vad a poruch vnějších kontaktních zateplovacích systémů pomocí infračervené termografie, příspěvek na konferenci , ISSN 1211-443X, ISBN 978-80-214-4276-4, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Brno, 2011
 7. KALOUSEK, M.; PARTIKA, R., VLIV VÝMĚNY OKEN NA VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V UČEBNÁCH, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z konference Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov, ISBN 978-80-553-0651-3, Technická univerzita v Košičiach, stavební fakulta, Ústav budov a prostredia, Košice, 2011
 8. KALOUSEK, M., VLIV NOVÉHO OBALOVÉHO PLÁŠTĚ NA VZDUCHOTĚSNOST A NA TEPELNÉ MOSTY BUDOVY, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z konference Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov, ISBN 978-80-553-0651-3, Technická univerzita v Košičiach, stavební fakulta, Ústav budov a prostredia, Košice, 2011

2010

 1. KALOUSEK, M., Riziko růstu plísní a úspora energie v budovách, příspěvek na konferenci Budovy a prostředí 2010, ISBN 978-80-214-4155-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ, 2010
 2. KALOUSEK, M.; ŠIKULA, O., Possibility of reducing heat output of a heating systems by using low-emission interior plaster, příspěvek na konferenci 5. mezinárodní konference sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4155-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2010
 3. KALOUSEK, M., "Zelené" střešní okenní výplně pro pasivní domy, příspěvek na konferenci Zborník vedeckých prác, Solution of Green Roofs Structures in V4 Countries, ISBN 978-80-553-0593-6, Technická univerzita v Košiciach, Košice, SR, 2010
 4. ŠIKULA, O.; KALOUSEK, M., THEORETICAL ASSESSMENT OF THE IMPACT OF LOW-EMISSION PLASTER ON THE MICROCLIMATE OF BUILDINGS, příspěvek na konferenci CESB 10: CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING - FROM THEORY TO PRACTICE, ISBN 978-80-247-3624-2, Grada Publishing for Building Structures and CIDEAS Research Centre, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague, Prague, 2010

2009

 1. KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; SPÁČIL, M.; STŘÍBNÝ, P.; KALOUSEK, M.; BUREŠ, J.; WEIGEL, L., Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1292), , 2009
 2. KALOUSEK, M., Akumulace vnitřních zisků do PCM - absorbéru, příspěvek na konferenci Zborník přednášek z medzinárodnej konfeencie BODOVY A PROSTREDIE 2009, ISBN 978-80-227-3180-5, EIPD Bratislava, Bratislava, 2009
 3. KALOUSEK, M., Efficiency of internal heat gains in passive houses, příspěvek na konferenci Zborník přednášek z medzinárodnej konfeencie BODOVY A PROSTREDIE 2009, ISBN 978-80-227-3180-5, STU - Vydavatelsvo STU, Bratislava, 2009
 4. HEJNÝ, L.; KALOUSEK, M., Vylepšení tepelně technických vlastností připojovací spáry výplní otvorů, příspěvek na konferenci BUDOVY A PROSTREDIE 2009, ISBN 978-80-227-3180-5, STU, Bratislava, 2009
 5. KALOUSEK, M., Solar Fasade for Climatic Condition in the Czech Republic, článek v Slovak Journal of Civil Emgineering, ISSN 1210-3896, Slovak University of Technology Bratislava, Bratislava, SR, 2009
 6. ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M.; KLÍMOVÁ, S., Plísně u zateplených budov, článek v Fasády, ISSN 1214-4592, Nakladatelství Mise, s.r.o., Ostrava, 2009
 7. ČUPROVÁ, D.; KLÍMOVÁ, S.; KALOUSEK, M., Dosledky zanedbania detailov pri zateplovaní budov, článek v Stavebné materiály, ISSN 1336-7617, VKÚ, a.s., Harmanec, 2009
 8. ČUPROVÁ, D.; KLÍMOVÁ, S.; KALOUSEK, M., Důsledky opomenutí řešení detailů při zateplování budov, příspěvek na konferenci Sborník přednášek z 15. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2009 - Nízkoenergetické budovy, ISBN 978-80-969158-5-9, BB Print, s.r.o., Bratislava, 2009
 9. KLÍMOVÁ, S.; ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M., Vliv obalových konstrukcí na teplotní stav interiéru budov, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 15. mezinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov 2009 - Nízkoenergetické budovy, ISBN 978-80-969158-5-9, Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, Bratislava, Slovenská republika, 2009
 10. ČUPROVÁ, D.; KLÍMOVÁ, S.; KALOUSEK, M., Vhodné zasklení pro pasivní domy, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 15. medzinárodnej konferencie TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2009 - Nízkoenergetické budovy, ISBN 978-80-969158-5-9, Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, Štrbské Pleso, Slovensko, 2009
 11. HEJNÝ, L.; KALOUSEK, M., Vhodný způsob osazení okenních výplní, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, Brno, 2009

2008

 1. HEJNÝ, L.; KALOUSEK, M., Vhodný způsob osazení okenních výplní, příspěvek na konferenci BUDOVY A PROSTREDIE 2008 - trvalo udržateľná výstavba, ISBN 978-80-227-2981-9, STU, Bratislava, 2008
 2. KALOUSEK, M.; ŠIKULA, O., CFD simulation of ventilated air cavity, příspěvek na konferenci Simulace budov a techniky prostředí Sborník 5. konference IBPSA-CZ, ISBN 978-80-254-3373-7, IBPSA-CZ, ČVUT, Brno, 2008
 3. KALOUSEK, M., Solar facade for climatic condition in the Czech Republic, článek v Slovak Journal of Civil Emgineering, ISSN 1210-3896, SAV, Bratislava, 2008
 4. ČUPROVÁ, D.; KLÍMOVÁ, S.; KALOUSEK, M., Thermal stability of light atic roofs, příspěvek na konferenci BUDOWNICTWO NISKOENERGETYCZNE - IX MIEDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWO-TECHNICZNE, ENERGODOM 2008, ISBN 83-86161-12-4, ASTERIAS Sp. z.o.o., Krakow, Polsko, 2008
 5. HEJNÝ, L.; KALOUSEK, M., Lineární činitel prostupu tepla připojovací spáry okenních výplní, příspěvek na konferenci PASIVNÍ DOMY 2008, ISBN 978-80-254-2848-1, Centrum pasivního domu, Brno, 2008
 6. KALOUSEK, M., Správná úprava ostění okenní výplně pro zamezení kondenzace a růstu plísní, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní, a.s., Brno, 2008
 7. KALOUSEK, M.; ŠIKULA, O.; SOLAŘ, J., Evaluation of ventilation inside floor air cavity by CFD method, příspěvek na konferenci Simulace budov a techniky prostředí Sborník 5. konference IBPSA-CZ, ISBN 978-80-254-3373-7, WTA CZ, Brno, 2008

2007

 1. KALOUSEK, M., Solar gains and losses in Passive houses, příspěvek na konferenci Budova a prostredie 2007, ISBN 978-80-227-2759-4, SSTP, Bratislava, 2007
 2. KALOUSEK, M., Tepelné chování PCM látky Micronal, příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007, ISBN 978-80-214-3512-4, VUT v Brně, Bnro, 2007
 3. BEČKOVSKÝ, D.; KALOUSEK, M., TEPELNĚ AKUMULAČNÍ VLASTNOSTI MALTOVINY NA BÁZY RECYKLOVANÉ SÁDRY S APLIKOVANÝMI MATERIÁLY S FÁZOVOU ZMĚNOU A JEJÍ VLIV NA TEPELNOU STABILITU MÍSTNOSTI, příspěvek na konferenci Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007, ISBN 978-80-214-3512-4, VUT v Brně, Brno, 2007
 4. KALOUSEK, M.; KÚDELA, P., Energy balance of windows, solar gains and losses in passive house, příspěvek na konferenci The CESB 07 PRAGUE Conference is a part of a 2007 international conference series, ISBN 978-80-903807-8-3, Czech Sustainable Building Society and CBS Servis, Prague, 2007

2006

 1. BEČKOVSKÝ, D.; KALOUSEK, M., Pasivní řešení letní tepelné stability budov, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie BUDOVY A PROSTREDIE 2006, ISBN 80-227-2518-8, STU - Vydavateľstvo STU, Bratislava, Bratislava, 2006
 2. ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M., Obalové konstrukce a energetická hospodárnost objektů, příspěvek na konferenci 13. mezinárdní konference TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2006, ISBN 80-7366-046-6, Countour, s.r.o., Praha, 2006
 3. BEČKOVSKÝ, D.; KALOUSEK, M., Pasivní řešení letní tepelné stability skladbou materiálů v obvodovém plášti, příspěvek na konferenci 13. mezinárdní konference TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2006, ISBN 80-7366-046-6, Countour, s.r.o., Praha, 2006
 4. ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M., Zamezení povrchové kondenzace na stropě dozrávárny sýrů, příspěvek na konferenci Sborník konference PODLAHY STROPY A PODHLEDY 2006, ISBN 80-214-3129-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2006
 5. KOLÁŘ, R.; KALOUSEK, M., Detail zateplení podlahy v úrovni terénu, příspěvek na konferenci Sborník konference PODLAHY STROPY A PODHLEDY 2006, ISBN 80-214-3129-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2006
 6. KALOUSEK, M.; BEČKOVSKÝ, D., PCM materiály pro zvýšení tepelné akumulace lehkých stavebních konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník konference PODLAHY STROPY A PODHLEDY 2006, ISBN 80-214-3129-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2006
 7. KALOUSEK, M., Tepelně technické vlastnosti budov v energetických auditech ověřené měřením, příspěvek na konferenci Sborník na konferenci Vykurovanie 2006, ISBN 80-89216-06-4, Bratislava, 2006
 8. KALOUSEK, M.; BEČKOVSKÝ, D., Thermal comfort of lightweight building in summer time, příspěvek na konferenci Healthy buildings 2006, ISBN 978-989-95067-0-1, TU Lisabon, TU Lisabon, 2006
 9. KALOUSEK, M.; BEČKOVSKÝ, D.; ČUPROVÁ, D., Building simulation of thermal comfort in summer time, příspěvek na konferenci Low energy housing 2006, VIII Polish research-technical conference, ISBN 978-80-214-4393-8, TU Krakow, Krakow, 2006
 10. ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M., Eliminace tepelných mostů pomocí materiálů z odpadových surovin, příspěvek na konferenci Konference Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006, ISBN 80-214-3125-3, VUT FAST Brno, Brno, 2006
 11. KALOUSEK, M., Kritický detail zateplení střechy, příspěvek na konferenci Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech, ISBN 80-232-0259-6, TU Košice, 2006
 12. BEČKOVSKÝ, D.; DEUTSCH, M.; KALOUSEK, M., Využití materiálů PCM na akumulaci energie, příspěvek na konferenci Pasivní domy 2006, ISBN 978-80-239-9067-6, Centrum pasivního domu, Brno, Brno, 2006
 13. KALOUSEK, M., ČUPROVÁ, D., Vliv tepelně izolačních vlastností obalových konstrukcí na energetickou potřebu objektů, příspěvek na konferenci 30. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavu pozemního stavitelství, ISBN 80–214–3237–3, VUT FAST Brno, Lednice, 2006
 14. KALOUSEK, M., ČUPROVÁ, D., Vnitřní pohoda prostředí v hliněných stavbách, příspěvek na konferenci Konference Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006, ISBN 80–214–3125–3, VUT FAST Brno, Brno, 2006

2005

 1. ČUPROVÁ, D., KALOUSEK, M., Tepelné mosty – modelování a diagnostika, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, 2005
 2. KALOUSEK, M.; BANIČOVÁ, D., Vnitřní zateplení památkově chráněných budov, příspěvek na konferenci Tepelná ochrana budov 2005 Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov., ISBN 80-02-01683-1, VKC Intenzíva,s.r.o., Slovenská republika, 2005
 3. POČINKOVÁ, M.; ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M., Potřebná výměna vzduchu v nízkoenergetickém domě, příspěvek na konferenci , VKC Intenzíva s.r.o., 2005
 4. KALOUSEK, M.; FIALA, P., Měníte okna v panelovém domě ? Použijte nejkvalitnější zasklení, článek v Českomoravský výběr, ISSN 1211-6017, 2005

2004

 1. KALOUSEK, M., OSTRÝ, M., Energetická náročnost při chlazení v podkrovních místnostech, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, 2004
 2. KALOUSEK, M., OSTRÝ, M., ČUPROVÁ, D., Summer simulation and measurement of the buildinng by using wallboard with PCM, příspěvek na konferenci VII ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna Energodom 2004, ISBN 83-86161-05-1, Politechnika Krakowska, Krakow-Zakopane, 2004
 3. KALOUSEK, M.; OSTRÝ, M.; ČUPROVÁ, D., Summer Simulation and Measurement of the Buildings by using Wallboard with PCM, příspěvek na konferenci VII Ogólnopolska konferencja naukowo - techniczna,, ISBN 83-86161-05-1, Politechnika Krakowska, Krakow-Zakopane, 2004
 4. KLÍMOVÁ, S.; KALOUSEK, M., Požadovaná tloušťka tepelné izolace v šikmé střeše, článek v , 2004
 5. KALOUSEK, M., KLÍMOVÁ, S., Dostatečná tepelná izolace v podkroví, článek v , 2004
 6. KALOUSEK, M., KLÍMOVÁ, S., Optimální tloušťka tepelné izolace v šikmé střeše, článek v , 2004
 7. ČUPROVÁ, D., KALOUSEK, M., Tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí, příspěvek na konferenci Navrhování budov od základů po střechu, ISBN 80-214-2638-1, VUT FAST Brno, Brno, 2004
 8. KALOUSEK, M.; TEPLÝ, B.; ŠTĚPÁNEK, P.; SEDLÁK, J., Nové trendy ve stavebnictví, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Springer media CZ, Praha, 2004
 9. KALOUSEK, M., KLÍMOVÁ, S., Požadovaná tloušťka tepelné izolace v šikmé střeše, příspěvek na konferenci 2. Mezinárodní konference ZASTŘEŠENÍ BUDOV, ISBN 80-214-2588-1, VUT v Brně, FAST, VUT v Brně, FAST, Veveří 95, Brno, 2004
 10. KALOUSEK, M.; KLÍMOVÁ, S., Lze splnit tepelně technické požadavky na střechy?, příspěvek na konferenci Sborník konference s mezinárodní účástí "Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech"., Podbánské, 2004
 11. ŠILHAN, O., KALOUSEK, M., KLÍMOVÁ, S., Zateplení střešní konstrukce, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, 2004
 12. KALOUSEK, M., KLÍMOVÁ, S., ŠILHAN, O., Zateplení střešní konstrukce, článek v , 2004
 13. ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M., Posouzení proudění vzduchu v podlahové vzduchové dutině metodou CFD, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, ČKAIT, Praha, 2004
 14. ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M., Tepelně-technické poruchy obalových konstrukcí, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, 2004
 15. KALOUSEK, M.; BANTOVÁ, S., Optimální tloušťka tepelné izolace v šikmé střeše, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, 2004
 16. KALOUSEK, M.; GABZDYL, M., Možnosti snižování součinitele prostupu tepla u okna, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní, a.s., Brno, 2004
 17. KALOUSEK, M., Termovizní diagnostika betonových konstrukcí, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Česká betonářská společnost ČSSI, Brno, 2004
 18. KALOUSEK, M.; BANTOVÁ, S., Dostatečná izolace v podkroví, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, FASÁDY, Praha, 2004

2003

 1. OSTRÝ, M., KALOUSEK, M., Tepelná stabilita střešních nástaveb, příspěvek na konferenci Sborník 5. odborné konference doktorského studia, ISBN 80-7204-265-3, VUT FAST Brno, VUT FAST Brno, Veveří 95, 2003
 2. OSTRÝ, M.; KALOUSEK, M., Tepelná stabilita střešních nástaveb, příspěvek na konferenci Sborník 5. odborné konference doktorského studia, díl 1 - Pozemní stavitelství, ISBN 80-7204-265-3, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2003

2002

 1. KALOUSEK, M., Zvyšování tepelné stability v podkrovní místnosti, příspěvek na konferenci VII. Vědecká mezinárodní konference, ISBN 80-214-2136-3, TU Košice, Košice, 2002
 2. ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M.; DONAŤÁKOVÁ, D., Ověřování funkčnosti tepelně izolačního materiálu v plášti střešní nástavby, příspěvek na konferenci VII. vědecká mezinárodní konference, ISBN 80-7099-813-X, TU Košice, Košice, Slovensko, 2002
 3. KALOUSEK, M., Snižování energetické náročnosti při chlazení a vytápění v podkrovních místnostech, příspěvek na konferenci 4. mezinárodní konference tepelná ochrana budov 2002, ECČB České Budejovice, České Budejovice, 2002
 4. KALOUSEK, M., Thermal radiation inside the perforations of the lightweight insulating brick, článek v ZI, Ziegelindustrie International/Brick and Tile Industry International, ISSN 0341-0552, ZI, Německo, 2002

2001

 1. ČUPROVÁ, D., DONAŤÁKOVÁ, D., KALOUSEK, M., Dřevěný montovaný dům s využitím odpadního materiálu pro tepelnou izolaci, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, 2001
 2. KALOUSEK, M., Nucené proudění vzduchu uvnitř solární fasády, příspěvek na konferenci Aplikovaná mechanika 2001, ISBN 80-7082-735-1, ZCU Plzen, Plzeň, 2001
 3. ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M.; DONAŤÁKOVÁ, D., Dřevěný montovaný dům s využitím odpadního materiálu pro tepelnou izolaci, článek v , 2001
 4. ČUPROVÁ, D., DONAŤÁKOVÁ, D., KALOUSEK, M., Dřevěný montovaný dům z hlediska tepelného stavu prostředí, článek v Ateliér otvorových výplní, ISSN 1211-6580, 2001
 5. ČUPROVÁ, D., KALOUSEK, M., Systém ztraceného bednění z recyklovaného polypropylenu, příspěvek na konferenci 25. vědecká mezinárodní konference kateder a ústavu pozemního stavitelství v ČR a SR, ISBN 80-214-1959-8, VUT - FAST, Brno, 2001

2000

 1. KALOUSEK, M.; SEDLÁK, J., ENERGY SAVING SOLAR FACADE FOR NON-RESIDENTIAL BUILDINGS FOR CLIMATIC CONDITION IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd ISES-Europe Solar Congress, EuroSun 2000, Copenhagen, Denmark, June 19-22, 2000, ISBN 9780952415039, ISES, Copenhagen, Denmark, 2000

1999

 1. KALOUSEK, M., Tepelná ochrana budov, , ISBN 80-214-1150-3, CERM, Brno CERM, 1999

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný