English

Ing. Marie Rusinová, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. Ing. Marie Rusinová, Ph.D., Větrání únikových cest z pohledu specialisty PBS, spolupráce se specialisty VZT, , ISBN 978-80-02-02731-7, Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, Praha, 2017
 2. RUSINOVÁ, M., Větrání únikových cest z pohledu specialisty PBS, spolupráce se specialisty VZT, , ISBN 798-80-02-02731-7, Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, Praha, 2017

2016

 1. BENEŠOVÁ, R.; RUSINOVÁ, M.; SIBILLA, L., Analysis of Fire Protection with Focuse on the Specific Conditions of the Historic Roofs, příspěvek na konferenci Buildings and Environment - Energy Performance, Smart Materials and Buildings, ISSN 1662-7482, ISBN 978-3-0357-1070-0, Trans Tech Publications, Zurich-Durnten, 2016
 2. RUSINOVÁ, M.; ŠLANHOF, J., Fire Safety of Apartment Buildings Fabricated from Glued Sandwich Panels Compared with the more Frequently Used Structural Systems, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 2297-8941, Trans Tech Publication, Switzerland, 2016
 3. RUSINOVÁ, M.; KALOUSEK, M.; SEDLÁKOVÁ, M., Effect of Ventilation in Protected Escape Ways upon the Thermal Properties of these Spaces, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 2297-8941, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 4. RUSINOVÁ, M., Požární dveře – kam se používají a jaké jsou na ně kladeny požadavky?, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Estav, Česká Republika, 2016

2015

 1. RUSINOVÁ, M., ŠLANHOF, J., The issue of escape ways in the setting up additional kindergarten in the existing elementary school building, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015

2006

 1. RUSINOVÁ, M.; JURÁKOVÁ, T.; SEDLÁKOVÁ, M., Požární bezpečnost staveb, , VUT Brno, Brno, 2006

2002

 1. RUSINOVÁ, M., JURÁKOVÁ, T., BADALOVÁ, M., Pozemní stavitelství - Požární bezpečnost staveb, , ISBN 80-214-2213-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Brno, 2002

2001

 1. RUSINOVÁ, M., Dveře firmy Hasil prokázaly své kvality, článek v , 2001
 2. RUSINOVÁ, M., Účinky světla na sbírkové předměty, příspěvek na konferenci , 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný