English

Ing. Dušan Janoštík, Ph.D. – seznam publikací

2008

 1. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.; KOŘENSKÁ, M.; PROUZOVÁ, P., Study of Metal Timber Join by Acoustic Emission Method, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, NDT.net, DE, 2008

2005

 1. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.; KOŘENSKÁ, M.; PROUZOVÁ, P., Study of Metal Timber Join by Acoustic Emission Method, příspěvek na konferenci procedings of 8th int. conf., ISBN 961-90610-5-5, slovinsko, 2005
 2. PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; JANOŠTÍK, D.; MOCKOVČIAK, M., Chování dlouhých betonových pražců ve výhybkách v kolejovém loži, příspěvek na konferenci Proc. of the 3rd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 80-8070-382-5, Žilinská univerzita, Žilina, 2005
 3. SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D., Srovnání dynamických parametrů kolejnicových upevnění, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3rd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, ISBN 80-8070-382-5, University of Žilina, Žilina, 2005

2004

 1. JANOŠTÍK, D., PUCHRÍK, J., SMUTNÝ, J., Analýza dopravy v prostředí GIS, příspěvek na konferenci 4. Vodohospodářská konference, ISBN 80-7204-360-9, CERM s.r.o, Brno, 2004
 2. SMUTNÝ, J., MELCHER, J., PAZDERA, L., JANOŠTÍK, D., Analýza vibrací obytné budovy vyvolaných účinky silniční dopravy, příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, Cerm s.r.o., Brno, ČR, 2004
 3. SMUTNÝ, J., JANOŠTÍK, D., PAZDERA, L., Analýza dynamických parametrů kolejnicových upevnění, příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, Cerm s.r.o., Brno, ČR, 2004
 4. PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; JANOŠTÍK, D.; PROUZOVÁ, P.; VYROUBAL, P., Acoustic Emission Applications at Measuring Steel-to-Timber Connectors at Tension Test, příspěvek na konferenci EAN 2004, ISBN 80-239-2964-X, Skoda, Plzen, 2004
 5. Janoštík, D., Smutný, J., Pazdera, L., Analysis of vibration in gravel ballast of railway track, příspěvek na konferenci Experimentální analýza napětí, ISBN 80-239-2964-X, Česká republika, Česká republika, 2004
 6. JANOŠTÍK, D., SMUTNÝ, J., PUCHRÍK, J., Modelování dopravních cest v prostředí GIS s využitím ACO, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, 2004
 7. JANOŠTÍK, D., PUCHRÍK, J., SMUTNÝ, J., Aplikace metody mravenčích kolonií v prostředí GIS, článek v Arc Revue, ISSN 1211-2135, 2004
 8. PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., MAZAL, P., BÍLKOVÁ, J., PROUZOVÁ, P., JANOŠTÍK, D., SMUTNÝ, J., Evaluation of Acoustic Emission Signals Description or Hits, příspěvek na konferenci Defektoskopie 2004, ISBN 80-214-2749-3, ČNDT, Czech Republic, 2004
 9. PAZDERA, L., JANOŠTÍK, D., SMUTNÝ, J., Ant Colony in Civil Engineering, příspěvek na konferenci Intenat. Workshop, ISBN 80-7204-353-6, VUTIM, Brno, 2004
 10. PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., SMUTNÝ, J., JANOŠTÍK, D., PROUZOVÁ, P., BÍLKOVÁ, J., Modal Techniques to Detect Defects in Civil Engineering Structures, příspěvek na konferenci Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics, ISBN 80-7204-353-6, VUTIM, Brno, 2004

2003

 1. SMUTNÝ, J., JANOŠTÍK, D., Measurement and analysis of dynamic parameters of rail fastening, příspěvek na konferenci Dynamic of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering - International Conference, ISBN 80-8070-066-4, University of Žilina, Žilina, SR, 2003

2000

 1. SMUTNÝ, J., JANOŠTÍK, D., Using GIS for Management of Communal Waste Salvage, kapitola v Histocity book – The best of 1998-2000 Network Research on The Historical Cities Sustainable Development using GIS, ISBN 88-8125-178-7, Dipartimento di Processi e Metodi dell’ Universita degli Studi di Firenze, Bologna, Italy, 2000

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný