English

Ing. Pavel Šulák, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. JANUŠ, O.; GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P.; MANSOUR, M., Vliv povrchové úpravy a zkušební konfigurace na soudržnost vnitřní GFRP výztuže, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2018

2017

 1. KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠULÁK, P.; ŠTĚPÁNEK, P., Vliv štíhlosti sloupu na účinnost zesílení ovinutím FRP tkaninou, , Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI v Bratislave, Bratislava, 2017
 2. ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; ŠULÁK, P., The Strengthening of Reinforced Concrete Structures, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017

2015

 1. ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P.; ŠIMŮNEK, P.; KOSTIHA, V.; ČAIROVIĆ, D., Zesílení železobetonové desky pomocí výztuže FRP, příspěvek na konferenci Sborník príspevkov z 9. seminára Sanácia betónových konštrukcií, ISBN 978-80-263-0882-9, Tribun EU, Brno, 2015

2013

 1. ŠULÁK, P.; BAŽANT, Z., Sledování pokusného předepnutého zděného objektu po dobu 16 let, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků 2013, ISBN 978-80-214-4777-6, VUT v Brně, Brno, 2013

2011

 1. ŠULÁK, P., Problematika měření předepnutých zděných objektů, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2011, ISBN 978-80-214-4338-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011

2010

 1. SCHMID, P.; ŠULÁK, P., Rekonstrukce balkonových těles na památkově chráněném objektu, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2010

2008

 1. KLUSÁČEK, L.; ŠULÁK, P.; BAŽANT, Z., Short-term and long-term strain behaviour of masonry structure post-tensioned horizontaly, příspěvek na konferenci Structural faults and repair - 2008, Engineering technics press, Edinburgh, 2008

2003

 1. KLUSÁČEK, L., ŠULÁK, P., VYUŽITÍ PŮVODNÍ HISTORICKÉ ZDĚNÉ MOSTNÍ KLENBY PŘI REKONSTRUKCI MOSTU, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb, ISBN 80-02-01538-X, Česká stavební společnost, WTA CZ, Brno, 2003

2000

 1. ADÁMEK, J.; STEHLÍK, M.; ŠULÁK, P., Nová metoda stanovení napjatosti a modulů pružnosti cihelného zdiva., příspěvek na konferenci Zděné a smíšené konstrukce 2000, Česká betonářská společnost, Brno, 2000
 2. ADÁMEK, J.; STEHLÍK, M.; ŠULÁK, P., Nová metoda stanovení napjatostí a modulu pružnosti zdiva, příspěvek na konferenci Konference Zděné a smíšené konstrukce 2000, Česká společnost pro beton a zdivo ČSSI, Brno, Česká republika, 2000

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný