English

Ing. Petr Hradil, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. HUŠEK, M.; KRÁL, P.; KALA, J.; HRADIL, P.; MAŇAS, P., Simulating Randomized Failure of Concrete Targets, příspěvek na konferenci Conference Proceedings of 6th International Conference on Military Technologies 2017, ISBN 978-1-5090-5667-5, 2017
 2. KRÁL, P.; HUŠEK, M.; HRADIL, P.; KALA, J.; MAŇAS, P., Optimization of the Material Parameters of the Continuous Surface Cap Model for Concrete, příspěvek na konferenci Conference Proceedings of 6th International Conference on Military Technologies 2017, ISBN 978-1-5090-5666-8, 2017
 3. KRÁL, P.; HRADIL, P.; HUŠEK, M.; HOKEŠ, F., Comparison of Responses of Concrete Damage Material Models with Respect to Optimization-Based Material Parameter Identification, příspěvek na konferenci AIP Conference Proceedings, ISSN 1551-7616, ISBN 978-0-7354-1538-6, 2017
 4. KRÁL, P.; HOKEŠ, F.; HUŠEK, M.; KALA, J.; HRADIL, P., Optimization-Based Inverse Identification of the Parameters of a Concrete Cap Material Model, příspěvek na konferenci IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-899X, 2017
 5. KRÁL, P.; HRADIL, P.; KALA, J.; HOKEŠ, F.; HUŠEK, M., Identification of the Parameters of a Concrete Damage Material Model, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016, ISSN 1877-7058, 2017
 6. KRÁL, P.; HRADIL, P.; KALA, J., Inverse Identification of the Material Parameters of a Nonlinear Concrete Constitutive Model Based on the Triaxial Compression Strength Testing, článek v Frattura ed Integrita Strutturale, ISSN 1971-8993, Itálie, 2017
 7. SALAJKA, V.; KLOUDA, J.; HRADIL, P., Numerical simulations of tests masonry walls from ceramic block using a detailed finite element model, článek v Frattura ed Integrita Strutturale, ISSN 1971-8993, 2017

2016

 1. KLOUDA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., Chování nevyztužených zděných pilířů vystavených mimostřednému tlaku, 2. díl, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, Praha, Česká republika, 2016
 2. KRÁL, P.; HRADIL, P., Studie vlivu redukce návrhového vektoru na výsledky inverzní identifikace parametrů nelineárního materiálového modelu betonu, příspěvek na konferenci 24th SVSFEM ANSYS User´s Meeting and Conference 2016, ISBN 978-80-905525-3-1, Dolní Morava, Česká republika, 2016
 3. SALAJKA, V.; HRADIL, P.; PLÁŠEK, O., ANALÝZA CHOVÁNÍ ZARÁŽEDEL ČD, příspěvek na konferenci 24th SVSFEM ANSYS User´s Group Meeting and Conference 2016, ISBN 978-80-905525-3-1, 2016
 4. KRÁL, P.; HRADIL, P.; KALA, J., INVERZNÍ IDENTIFIKACE MATERIÁLOVÝCH PARAMETRŮ KONSTITUTIVNÍHO MODELU URČENÉHO PRO MODELOVÁNÍ BETONU, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2016, ISBN 978-80-248-3917-2, Ostrava, Česká republika, 2016
 5. SALAJKA, V.; SMOLKA, M.; KALA, J., NUMERICKÉ SIMULACE ZKOUŠEK STĚN Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC S UŽITÍM PODROBNÉHO KONEČNĚ PRVKOVÉHO MODELU, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2016, ISBN 978-80-248-3917-2, Ostrava, Česká republika, 2016
 6. KRÁL, P.; KALA, J.; HRADIL, P., Verification of the elasto-plastic behavior of nonlinear concrete material models, článek v International Journal of Mechanics, ISSN 1998-4448, 2016

2015

 1. KLOUDA, J.; SALAJKA, V.; ČADA, Z.; HRADIL, P., Analýza chování stěn z keramických tvárnic při cyklickém zatížení s užitím podrobného FEM modelu, příspěvek na konferenci SVSFEM ANSYS 2015, ISBN 978-80-905525-2-4, Hustopeče, Česká republika, 2015
 2. KRÁL, P.; KALA, J.; HRADIL, P., Validation of the Response of Concrete Nonlinear Material Models Subjected to Dynamic Loading, příspěvek na konferenci Proceedings of the 9th International Conference on Continuum Mechanics (CM '15), ISSN 2227-4359, ISBN 978-1-61804-346-7, Řím, Itálie, 2015
 3. KALA, J.; HRADIL, P.; BAJER, M., Reinforced concrete wall under shear load – Experimental and nonlinear simulation, článek v International Journal of Mechanics, ISSN 1998-4448, 2015
 4. KRÁL, P.; HRADIL, P.; KALA, J., STUDIE ODEZVY NELINEÁRNÍCH MATERIÁLOVÝCH MODELŮ BETONU V ZÁVISLOSTI NA RYCHLOSTI DEFORMACE, příspěvek na konferenci 23rd SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2015, ISBN 978-80-905525-2-4, Hustopeče, Česká republika, 2015
 5. KRÁL, P.; HRADIL, P.; KALA, J., The effect of Strain Rate on the Response of Nonlinear Material Models of Concrete, , Osaka, Japonsko, 2015
 6. HRADIL, P.; KALA, J., Nonlinear Behaviour of the Concrete Specimen under Shear load, příspěvek na konferenci Proceedings of 3rd International Conference on Mathematical, Computational and Statistical Sciences (MCSS 15), ISBN 978-1-61804-275-0, Dubai, 2015
 7. SALAJKA, V.; KALA, J.; ČADA, Z.; HRADIL, P., Modification of response spectra by probabilistic approach, příspěvek na konferenci Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ISBN 978-1-138-02681-0, Wroclav, Polsko, 2015
 8. HRADIL, P.; KALA, J.; SALAJKA, V., Analysis of roadside safety barrier using numerical model, příspěvek na konferenci Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2014, ISBN 978-1-138-02681-0, Wroclav, Polsko, 2015

2014

 1. HRADIL, P.; KALA, J., Analysis of the shear failure of a reinforced concrete wall, příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials , ISSN 1660-9336, ISBN 978-1-138-02681-0, Switzerland, 2014

2013

 1. SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KALA, J., Assess of the nuclear power plant structures residual life and earthquake resistance, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 2. KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., Response of Water Tower on Wind Induced Vibration Considering Interaction of Fluid and Structure, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013

2012

 1. PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., Výpočty pražce z předpjatého betonu. Pražec BC 12 se čtyřmi tyčemi předpínací výztuže, , Brno, 2012
 2. JURÁŠEK, L.; HRADIL, P.; VYMLÁTIL, P., Analýza smykového porušení železobetonové stěny, příspěvek na konferenci 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012, ISBN 978-80-260-2722-5, Přerov, Česká republika, 2012
 3. KALA, J.; HRADIL, P.; SALAJKA, V., Numerical Analysis of Concrete crash barriers, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, Bali, 2012
 4. KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., Dynamic action Induced by Walking pedestrian, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, Bali, 2012
 5. KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., Investigation of eigenvalue problem of water tower construction interacting with fluid, článek v Journal of Vibroengineering, ISSN 1392-8716, 2012
 6. KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., Calculation of timber outlook tower with influence of behavior of steel-timber connection, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Switzerland, 2012

2011

 1. KALA, J.; HRADIL, P.; SALAJKA, V., Verification of dynamic response of cable stayed steel bridge with installed tuned mass damper, příspěvek na konferenci ANSYS Conference & 29th CADFEM Users Meeting, ISBN 3-937523-08-1, Stuttgart, 2011
 2. ČADA, Z.; HRADIL, P.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V., Seismic analysis of a building structure considering uncertainties of its dynamic properties, příspěvek na konferenci ANSYS Conference and 29. CADFEM Users meeting 2011, ISBN 3-937523-08-1, Stuttgart, 2011
 3. HRADIL, P.; SALAJKA, V.; KALA, J.; ČADA, Z., Test and Analysis of Reinforced Concrete Crash Barrier Lock, příspěvek na konferenci ANSYS CONFERENCE 29.CADFEM USERŚ MEETING 2011, ISBN 3-937523-08-1, Stuttgart, 2011
 4. ČADA, Z.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., Pravděpodobnostní přístup úpravy spekter odezvy seizmického děje., článek v International Journal EGRSE, ISSN 1803-1447, Praha, 2011
 5. HRADIL, P.; KALA, J.; SALAJKA, V.; VYMLÁTIL, P., The application of concrete nonlinear model exposed to impact load, příspěvek na konferenci 13th WSEAS International Conference on Automatic control, Modelling & simulation (ACMOS11), ISBN 978-1-61804-004-6, Lanzarote, 2011
 6. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; KALA, J.; HRADIL, P., Dynamic analysis of a relocatable tactical telecommunication mast, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference on Military Technologies 2011, ISBN 978-80-7231-787-5, Brno, 2011
 7. ČADA, Z.; HRADIL, P.; MRÓZEK, M.; SALAJKA, V., Parametric study on dynamic behaviour of a multi-storey building including soil-structure interaction, příspěvek na konferenci 17th International Conference, ENGINEERING MECHANICS 2011, ISBN 978-80-87012-33-8, Svratka, 2011
 8. KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., Measures which can be used to predict, prevent and resolve the problems of liveliness in footbridges, příspěvek na konferenci Engineering mechanics 2011, ISBN 978-80-87012-33-8, Svratka, 2011
 9. NEVAŘIL, A.; HRADIL, P.; MRÓZEK, M., SELECTED APPROACHES TO MATHEMATIC MODELING OF WIND INDUCED VIBRATIONS, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2011, Book of Full Texts, ISBN 978-80-87012-33-8, Ins. of Thermomechanics, ASCR, Brno, Svratka, 2011
 10. ČADA, Z.; HRADIL, P.; KALA, J.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V., Assessment of tanks with fluids subjected to seismic excitation, příspěvek na konferenci 17th International Conference, ENGINEERING MECHANICS 2011, ISBN 978-80-87012-33-8, Svratka, 2011
 11. STRÁSKÝ, J.; HRADIL, P., Statická analýza zavěšeného mostu přes Vršovické nákladové nádraží v Praze, příspěvek na konferenci Mosty 2011, ISBN 978-80-86604-52-7, Sekurkon, s.r.o., Brno, 2011

2010

 1. ČADA, Z.; HRADIL, P.; KALA, J.; MRÓZEK, M.; SALAJKA, V., Assessment of the Seismic Resistance of Tanks with Fluid, příspěvek na konferenci ANSYS Conference and 28. CADFEM Users, ISBN 3-937523-07-3, Německo, 2010
 2. HRADIL, P.; ČADA, Z.; NEVAŘIL, A.; MRÓZEK, M.; SALAJKA, V.; VYMLÁTIL, P., Computer modeling of the railway track structure rail vehicle interaction, příspěvek na konferenci Conference Proceedings Ansys conference and 28 CADFEM Users meeting, ISBN 3-937523-07-3, Aachen, Německo, 2010
 3. ČADA, Z.; HRADIL, P.; MRÓZEK, M.; SALAJKA, V.; VYMLÁTIL, P., The Response of a Removable Noise Damping Wall to the Impact of Motorcar, příspěvek na konferenci ANSYS Conference and 28. CADFEM Users, ISBN 3-937523-07-3, Aachen, Německo, 2010
 4. HRADIL, P.; MRÓZEK, M.; BRAŤKA, M.; NEVAŘIL, A., ANALYSIS OF RAIL FASTENING SYSTEM DELTA LAGER I FAILURE, příspěvek na konferenci ANSYS konference 2010 pro Českou republiku a Slovensko, ISBN 978-80-254-8388-6, Frymburk, Česká republika, 2010
 5. HRADIL, P.; KALA, J.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V., Simulation of the response of a mobile noise damping wall to the impact of the motor car, příspěvek na konferenci Civil engineering design and construction, ISBN 978-954-322-310-7, Varna, Bulharsko, 2010
 6. HRADIL, P.; ČADA, Z.; KALA, J.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V., Generation of Synthetic Accelrograms Based on Standartized Seismic Response Spectra and their application to solution of seismic response of building structures, příspěvek na konferenci Internation Conference on Civil Engineering Design and Construction (Eurocodes Science and Practice), ISBN 978-954-322-310-7, Varna, 2010
 7. KALA, J.; HRADIL, P.; SALAJKA, V., Comfort criteria for suspension footbridge response on single pedestrian induced vibration analysis, příspěvek na konferenci Reliability, Risk and Safety (ESREL 2010), ISBN 978-0-415-60427-7, Rhodes, Řecko, 2010
 8. KALA, J.; HRADIL, P.; SALAJKA, V.; JÜTTNER, V., Dynamic response of cable stayed steel bridge with tuned mass damper installed - numerical and experimental approach, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISBN 978-9955-28-593-9, Vilnius, Lithuania, 2010
 9. ČADA, Z.; SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KANICKÝ, V., Účinky přírodní a technické seizmicity na stavební konstrukce v ČR, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2010
 10. HRADIL, P.; ČADA, Z.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V., Účinky přírodní a technické seizmicity na stavební konstrukce v ČR, příspěvek na konferenci Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice, ISBN 978-80-248-2343-0, Ostrava, 2010

2009

 1. KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., ODEZVA LEHKÝCH MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ NA POHYB SPOJITÉHO ZÁSTUPU OSOB, , Brno, Česká republika, 2009
 2. HRADIL, P.; SALAJKA, V., SIMULACE NÁRAZU OSOBNÍHO VOZIDLA DO MOBILNÍ PROTIHLUKOVÉ STĚNY, příspěvek na konferenci Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2009, ISBN 978-80-214-3996-2, Brno, Česká republika, 2009
 3. KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., ODEZVA LEHKÝCH MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ NA POHYB SPOJITÉHO ZÁSTUPU OSOB, kapitola v Technické listy 2009, Brno, Česká republika, 2009
 4. KALA, J.; HRADIL, P.; SALAJKA, V., Princip ladění přídavné hmoty pro snížení vibrací konstrukcí, příspěvek na konferenci New trends in statics and dynamics of buildings, ISBN 978-80-227-3170-6, Bratislava, Česká republika, 2009
 5. HRADIL, P.; SALAJKA, V.; KALA, J., ODEZVA KONSTRUKCE MOBILNÍ PROTIHLUKOVÉ STĚNY NA NÁRAZ VOZIDLA, příspěvek na konferenci New trends in statics and dynamics of buildings, ISBN 978-80-227-3170-6, Bratislava, Česká republika, 2009
 6. KALA, J.; HRADIL, P.; SALAJKA, V., Časová analýza odezvy mostní konstrukce na zatížení dopravním proudem, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, Ostrava, Česká republika, 2009
 7. SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KALA, J.; KANICKÝ, V.; ČADA, Z., Odezva panelových domů na seizmické buzení s využitím syntetických akcelerogramů sestavených na zákledě normových spekter odezvy, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, Ostrava, Česká republika, 2009
 8. SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KALA, J.; KANICKÝ, V.; ČADA, Z., Vliv vazeb na seizmickou odezvu panelových budov, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, Ostrava, Česká republika, 2009
 9. HRADIL, P.; SALAJKA, V.; KALA, J., ÚPRAVA OCELOVÝCH KOTEVNÍCH PRVKŮ MOBILNÍ PROTIHLUKOVÉ STĚNY ÚPRAVA OCELOVÝCH KOTEVNÍCH PRVKŮ MOBILNÍ PROTIHLUKOVÉ STĚNY, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, Ostrava, Česká republika, 2009
 10. ČADA, Z.; HRADIL, P.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V., Vliv modelování založení konstrukce a modelování styků mezi panely mnohopodlažního panelového domu na jeho dynamickou odezvu při seizmické události, příspěvek na konferenci Konference ANSYS, ISBN 978-80-254-5437-4, Plzeň, Česká republika, 2009
 11. KALA, J.; HRADIL, P.; SALAJKA, V., Návrh tlumiče na lehké mostní konstrukce zatížené pohybem osob, příspěvek na konferenci Ocelové konstrukce a mosty 2009, ISBN 978-80-7204-635-5, Brno, Česká republika, 2009
 12. HRADIL, P.; KALA, J.; SALAJKA, V., ANALÝZA VELMI ŠTÍHLÉ KONSTRUKCE LÁVKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, příspěvek na konferenci Konference ANSYS, ISBN 978-80-254-5437-4, Plzeň, Česká republika, 2009
 13. HRADIL, P.; KALÁB, Z.; KNEJZLÍK, J.; KOŘÍNEK, R.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V., Response of panel building to mining induced seismicity in Karvina area (Czech Republic), článek v Acta Montanistica Slovaca, ISSN 1335-1788, Slovenská republika, 2009
 14. KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., Footbridge response on single pedestrian induced vibration analysis, článek v PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, ISSN 2070-3740, Penang, Malajsie, 2009
 15. SALAJKA, V.; KALÁB, Z.; KALA, J.; HRADIL, P., Response of the residential building structure on load technical seismicity due to mining activities, článek v PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, ISSN 2070-3740, Penang, Malaysie, 2009

2008

 1. SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KALA, J., Odezva bytových staveb na zatížení technickou seizmicitou od důlní činnosti, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, 2008
 2. SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KALA, J., Analýza seizmických odezev budov a konstrukcí, , 2008
 3. SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KALA, J., Tvorba výpočtových modelů seizmického buzení., , 2008
 4. SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KALA, J., Tvorba výpočtových modelů seizmického buzení, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, 2008
 5. KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., Numerický popis zatížení vyvolaného pohybem osob, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, 2008
 6. KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P.; NEVAŘIL, A.; SMUTNÝ, J., Stanovení silových účinků vyvolaných pohybem chodců, , 2008
 7. HRADIL, P.; KALA, J.; SALAJKA, V., Analýza tlakových polí způsobených větrem, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, Brno, 2008
 8. HRADIL, P.; SALAJKA, V.; KALA, J., Analýza tlakových polí způsobených větrem, , Brno, 2008
 9. HRADIL, P.; SALAJKA, V.; KALA, J., Realizace omezovače kmitání na lávce v areálu Škody Auto Mladá Boleslav, příspěvek na konferenci Sborník 1. ANSYS Konference - 16. ANSYS FEM Users' Meeting & 14. ANSYS CFD Users' Meeting, ISBN 978-80-254-3355-3, SVS FEM, Brno, ČR, 2008
 10. SALAJKA, V.; KALA, J.; HRADIL, P., Využití programu ANSYS pro predikci vlastních frekvencí a tvarů kmitu vodních strojů, , ISBN 978-80-254-3355-3, Luhačovice, Česká republika, 2008
 11. SALAJKA, V.; KALA, J.; HRADIL, P., Využití programu ANSYS pro predikci vlastních frekvencí a tvarů kmitu vodních strojů, příspěvek na konferenci ANSYS 2008, ISBN 978-80-254-3355-3, Luhačovice, Česká republika, 2008
 12. STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; HRADIL, P., Obloukový most Redmond, Oregon, USA, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2008
 13. KALA, J.; HRADIL, P.; SALAJKA, V.; JÜTTNER, V., Light weight structure dynamic characteristic modification using TMD, příspěvek na konferenci VSU 2008, ISBN 978-954-331-020-3, Sofie. Bulharsko, 2008

2007

 1. VYMLÁTIL, P.; HRADIL, P., URČOVÁNÍ STABILITY SVAHŮ SYSTEMATICKOU REDUKCÍ SMYKOVÝCH PARAMETRŮ PEVNOSTI, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04176-5, Brno, Česká republika, 2007
 2. KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P.; NEVAŘIL, A., STANOVENÍ ÚČINKŮ VĚTRU NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE NUMERICKOU ANALÝZOU, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2007
 3. HRADIL, P.; VYMLÁTIL, P.; SALAJKA, V.; KALA, J., URČOVÁNÍ STABILITY SVAHŮ SYSTEMATICKOU REDUKCÍ SMYKOVÝCH PARAMETRŮ PEVNOSTI, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2007
 4. KALA, J.; SALAJKA, V.; VOLÁK, O.; HRADIL, P., Vliv modelování kapaliny na dynamickou odezvu vodojemu, příspěvek na konferenci New trends in statics and dynamics of buildings, ISBN 978-80-227-2732-7, Bratislava, Slovenská republika, 2007
 5. MENŠÍK, M.; HRADIL, P.; VYMLÁTIL, P., Implementace metody redukce parametrů smykové pevnosti v prostředí ANSYS, příspěvek na konferenci 15. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2007, ISBN 978-80-254-0301-3, Lednice, 2007
 6. HRADIL, P.; KALA, J.; SALAJKA, V., Influence of moving pedestrians on light bridge structures, příspěvek na konferenci 15. ANSYS, Lednice, čeksá republika, 2007
 7. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P., Response of a house structure to mining induced seismic event, příspěvek na konferenci VSU 2007, ISBN 978-954-331-015-9, Sofie, Bulharsko, 2007
 8. KANICKÝ, V.; HRADIL, P.; KALA, J.; SALAJKA, V., Comparative analysis of seismic responses of structures to mining induced seismic event, příspěvek na konferenci OVA 07, ISBN 978-80-248-1616-6, Ostrava, Česká republika, 2007
 9. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P., Responses of structures to mining induced seismic event in the area near Karviná town, příspěvek na konferenci OVA 07, ISBN 978-80-248-1616-6, Ostrava, Česká republika, 2007
 10. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P., Odezva konstrukcí na účinky seizmicity indukované důlní činností v oblasti kolem Karviné, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2007
 11. KANICKÝ, V.; HRADIL, P.; KALA, J.; SALAJKA, V., Srovnávací výpočty seizmických odezev typických konstrukcí, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2007

2006

 1. STRÁSKÝ, J., NEČAS, R., HRADIL, P., Obloukový most Redmond, Oregon, USA, příspěvek na konferenci 13. Betonářské dny 2006, ISBN 80-903807-2-7, ČBS Servis, s,r,i, Praha, 2006
 2. HRADIL, P.; SALAJKA, V., Analýza sklobetonových konstrukcí, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 3. HRADIL, P.; SALAJKA, V., Analysis of glass concrete structures, kapitola v Technical sheets 2006, ISBN 978-80-01-04054-6, Brno, 2006
 4. HRADIL, P.; SALAJKA, V.; KALA, J.; NEVAŘIL, A., Analýza sklobetonových konstrukcí, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2006
 5. SALAJKA, V.; NEVAŘIL, A.; KALA, J.; HRADIL, P., Aerodynamické účinky větru na štíhlé mostovky, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2006
 6. HRADIL, P., Analýza sklobetonových konstrukcí, příspěvek na konferenci 14. ANSYS Users Meeting, ISBN 80-239-7764-4, Tábor, ČR, 2006
 7. KANICKÝ, V.; SALAJKA, V.; HRADIL, P., Seismic analysis of a penstock, příspěvek na konferenci VSU 2006, ISBN 954-331-009-2, Sofie, Bulharsko, 2006
 8. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P., Seismic resistance assessment of HPP Matka penstocks, příspěvek na konferenci OVA 06, ISBN 80-248-1187-1, Ostrava, ČR, 2006
 9. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P., Seismic resistance assessment of HPP Matka penstocks, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, ČR, 2006

2005

 1. HRADIL, P., Analýza seizmické odezvy mostní konstrukce, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 80-227-2277-4, Bratislava, 2005
 2. HRADIL, P., SALAJKA, V., KANICKÝ, V., Analýza seizmické odezvy vysoké panelové budovy, příspěvek na konferenci 13. ANSYS Users' Meeting, Sborník přednášek, ISBN 80-239-5675-2, SVS FEM s.r.o, Přerov, 2005
 3. SALAJKA, V., HRADIL, P., KANICKÝ, V., Verification of the design of earthquake resistance enhancements of nuclear power plant building structures, příspěvek na konferenci 13. ANSYS Users' Meeting, Sborník Přednášek, ISBN 80-239-5675-2, SVS FEM s.r.o, Přerov, 2005
 4. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P., Study of enhancing earthquake resistance of the nuclear power plant structures, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Vysoká škola báňská, Ostrava, 2005
 5. SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P., Analýza vlastního kmitání dvanáctipodlažního panelového domu, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Vysoká škola báňská, Ostrava, 2005
 6. KANICKÝ, V., HRADIL, P., SALAJKA, V., Design of earthquake resistance enhancements of nuclear power plant building structures, příspěvek na konferenci Proceedings International Conference VSU 2005, ISBN 954-331-003-3, Sofie, 2005
 7. KANICKÝ, V., HRADIL, P., SALAJKA, V., Design of earthquake resistance enhancements of nuclear power plant building structures, příspěvek na konferenci Proceedings International Conference VSU 2005, ISBN 954-331-003-3, Sofie, Bulharsko, 2005
 8. KANICKÝ, V., HRADIL, P., SALAJKA, V., Seismic response of a high residential building structure - a case study, příspěvek na konferenci Proceedings International Conference VSU 2005, ISBN 954-331-003-3, Sofie, 2005

2004

 1. SALAJKA, V.; HRADIL, P.; NEVAŘIL, A., M02 - Teorie namáhání prutů, , Brno, 2004
 2. SALAJKA, V., HRADIL, P., KANICKÝ, V., Studie řešení odezvy stavební konstrukce na seizmické buzení, příspěvek na konferenci Nové trendy v statike a dynamike stavebných konstrukcí, ISBN 80-227-2116-6, Stavebná fakulta Bratislava, Bratislava, 2004
 3. HRADIL, P., KANICKÝ, V., SALAJKA, V., Seizmická odezva rozsáhlých stavebních objektů, příspěvek na konferenci Nové trendy v statike a dynamike stavebných konštrukcií, ISBN 80-227-2116-6, Stavebná fakulta Bratislava, Bratislava, 2004
 4. SALAJKA, V., HRADIL, P., KANICKÝ, V., Certifikace unikátního stropního systému komdecke, příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, Brno, 2004
 5. SALAJKA, V., HRADIL, P., SCHMID, P., VESELÝ, J., Návrh a posouzení únosnosti ocelových částí oboustranného železobetonového svodidla, příspěvek na konferenci Experiment’04, ISBN 80-7204-354-4, Brno, 2004
 6. HRADIL, P., VLK, Z., SALAJKA, V., NEVAŘIL, A., KANICKÝ, V., KALA, J., Seizmická odezva rozsáhlých stavebních objektů, příspěvek na konferenci Sborník 12. ANSYS Users' Meeting, 30. září - 1. října 2004 na Hrubé Skále, SVS FEM s.r.o., Hrubá Skála, 2004
 7. HRADIL, P., SALAJKA, V., Podrobná statická analýza keramické stropní konstrukce, příspěvek na konferenci 12. ANSYS Users’ Meeting, Hrubá Skála, 2004
 8. SALAJKA, V., HRADIL, P., KANICKÝ, V., Studie řešení odezvy stavební konstrukce na seizmické buzení, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, 2004

2003

 1. SALAJKA, V., KANICKÝ, V., HRADIL, P., Nový typ kompozitního stropního systému, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z konference Betonářské dny 2003, ISBN 80-239-1840-0, Pardubice, 2003
 2. KANICKÝ, V., SALAJKA, V., HRADIL, P., Analýza předpjaté železobetonové konstrukce, příspěvek na konferenci Proceeding of 2nd International Conference on New Trends in Static and Dynamic of Buildings, ISBN 80-227-1958-7, Bratislava, 2003
 3. SALAJKA, V., HRADIL, P., Statická zkouška a analýza zámku betonového svodidla., příspěvek na konferenci Sborník přednášek 11. ANSYS&STAR-CD Users’ Meeting, ISBN 80-239-1598-3, Znojmo, 2003
 4. ŠIMŮNEK, P., SALAJKA, V., HRADIL, P., Rizikové faktory hurdiskových stropních konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník z konference "Mezinárodní konference zastřešení budov, ISBN 80-214-2328-5, Vysoké učení technické - Stavební fakulta, Brno, 2003
 5. ŠIMŮNEK, P., SALAJKA, V., HRADIL, P., ŠTĚPÁNEK, P., The Hazardous Factors of HURDIS Ceiling Structures, příspěvek na konferenci Proceedings of III. International Scientific Conference - Quality and Reliability in Building Industry, ISBN 80-7099-746-X, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2003

2002

 1. HRADIL, P., SALAJKA, V., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P., Časová analýza účinků smršťování nadbetonávky na keramické nosníky hurdis, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, 2002
 2. HRADIL, P., SALAJKA, V., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P., Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, 2002
 3. HRADIL, P., Analýza železobetonové konstrukce technologického zařízení v chemickém provozu, příspěvek na konferenci Zborník prednášok VII. Vedecké konferencie s mezinárodnou účasťou, sekce 9: Stavebná mechanika, ISBN 80-7099-815-6, TU Košice, Košice, Slovenská republika, 2002
 4. HRADIL, P., SCHMID, P., SALAJKA, V., Časová analýza smršťování nadbetonávky na keramické nosníky HURDIS, příspěvek na konferenci , 2002
 5. HRADIL, P., PĚNČÍK, J., Analýza železobetonové konstrukce technologického zařízení v chemickém provozu, příspěvek na konferenci , 2002
 6. KANICKÝ, V., SALAJKA, V., HRADIL, P., Contribution to the Clarifier Tank Design, příspěvek na konferenci , 2002
 7. HRADIL, P., SALAJKA, V., ŠTĚPÁNEK, P., Analýza masivních železobetonových konstrukcí, příspěvek na konferenci , 2002
 8. ŠTĚPÁNEK, P., ŠŤASTNÍK, S., SALAJKA, V., HRADIL, P., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., Ageing and Static Reliability of Concrete Structures under Temperature and Mechanical Loading, příspěvek na konferenci , 2002

2001

 1. HRADIL, P., ZICH, M., Smršťování segmentu nosné konstrukce mostu na ulici Mikulášské v Plzni, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2001, ISBN 80-238-7595-7, Česká betonářská společnost čssi, Pardubice, 2001
 2. HRADIL, P.; ZICH, M., SRMŠŤOVÁNÍ SEGMENTU NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU NA ULICI MIKULÁŠŠSKÉ V PLZNI, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2001, ISBN 80-238-7595-7, Česká betonářská společnost, Praha, 2001
 3. HRADIL, P., PĚNČÍK, J., Výpočet stolice technologického zařízení na výrobu H2SO4, příspěvek na konferenci Výpočty 2001, ISBN 80-85918-4, Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 2001
 4. PĚNČÍK, J.; HRADIL, P., Modifikace programového systému ANSYS, příspěvek na konferenci Sborník semináře Výpočty 2001 - Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků, Ústav termomechaniky AV ČR, VAMET s.r.o., Praha, 2001
 5. HRADIL, P., ŽÁK, J., NOVÁK, D., LAVICKÝ, M., Stochastic Analysis of Historical Masonry Structures, příspěvek na konferenci Structural analysis of historical constructions, ISBN 93-412-3354-5, 2001
 6. PĚNČÍK, J., HRADIL, P., Modifikace programového systému ANSYS, příspěvek na konferenci , 2001
 7. HRADIL, P., ZICH, M., Smršťování segmentu nosné konstrukce mostu na ulici Mikulášské v Plzni, příspěvek na konferenci , 2001
 8. HOBST, L., HRADIL, P., SALAJKA, V., ŠKOLAŘ, J., ŠŤASTNÝ, J., ŠTĚPÁNEK, P., Spolehlivost extrémně namáhaných betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci , 2001
 9. HRADIL, P., PĚNČÍK, J., SCHMID, P., Výpočet stolice technologického zařízení H2SO4, příspěvek na konferenci , 2001
 10. PĚNČÍK, J.; HRADIL, P., Možnost modifikace programového systému ANSYS, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 9. ANSYS Users Meeting Česká republika a Slovensko, SVS FEM s.r.o., Brno, 2001
 11. ZICH, M., HRADIL, P., Diferenční smršťování segmentů mostu v Mikulášské ulici v Plzni, příspěvek na konferenci , 2001

2000

 1. HRADIL, P., Numerická analýza chování styku panelů a jejich srovnání s experimenty, příspěvek na konferenci , 2000
 2. SALAJKA, V., HRADIL, P., Teplotní a mechanická napjatost betonových konstrukcí na primárním okruhu JE Dukovany. Příloha P8, P9.1, P9.2, P9.3, P9.4 a P9.5, výzkumná zpráva projektu , 2000

1999

 1. PĚNČÍK, J.; HRADIL, P., Analýza nosné konstrukce mostu přes ulici Mikulášskou v Plzni, příspěvek na konferenci Sborník z XI. mezinárodní vědecké konference, sekce č. 7, ISBN 80-214-1437-5, FAST, VUT v Brně, Brno, 1999
 2. PĚNČÍK, J.; HRADIL, P.; SCHMID, P., Analýza nosné konstrukce mostu přes ulici Mikulášskou v Plzni, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 7. ANSYS Users Meeting, SVS FEM s.r.o., Brno, 1999

1998

 1. HRADIL, P., SALAJKA, V., Návrh nosné konstrukce kostela sv. Cyrila a Metoděje v Kladrubech, příspěvek na konferenci , 1998

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný