English

Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. NEVŘIVOVÁ, L., The Effect of Temperature on the Fundamental Characteristics of Self-Compacting No-Cement Refractory Castable, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017 , ISSN 1662-9795, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 2. NEVŘIVOVÁ, L.; ŽIŽKOVÁ, N.; LÉDL, M., Influence of a Crystalline Additive on the Porosity of Cement Mortar, příspěvek na konferenci Engineering and Innovative Materials VI, ISSN 1662-9507, 2018 Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 3. ŽIŽKOVÁ, N.; NEVŘIVOVÁ, L.; LÉDL, M., Durability of Cement Based Mortars Containing Crystalline Additives, příspěvek na konferenci Engineering and Innovative Materials VI, ISSN 1662-9507, 2018 Trans Tech Publications, Switzerland, 2018

2017

 1. NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; DVOŘÁK, S.; TIHLAŘÍK, P.; TVRDÍK, L.; VŠIANSKÝ, D., VÝROBA, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MULLITICKÝCH OSTŘIV, , VŠB Ostrava, Ostrava, 2017
 2. NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; TIHLAŘÍK, P.; TVRDÍK, L., VÝVOJ VYSOCEHLINITÝCH BRIKETIZOVANÝCH OSTŘIV A JEJICH DYNAMICKÝ MODUL PRUŽNOSTI, , VŠB Ostrava, Ostrava, 2017
 3. NEVŘIVOVÁ, L., The Impact of In Situ-Formed Spinel on the Porosity of No-Cement Refractory Castables, příspěvek na konferenci 15th International Conference Binders and Materials, ISSN 0255-5476, ISBN 9783035711578, Trans Tech Publications, Switzerland, 2017
 4. NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; LANG, K.; TIHLAŘÍK, P., Acid Grog with Regulated Alkali Content Development and Dynamic Modulus of Elasticity Determination , , Silikátová společnost České Republiky, Praha, 2017
 5. NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; LANG, K.; TIHLAŘÍK, P.; VŠIANSKÝ, D., Mullitized Raw Materials for High-Alumina Products, , SILIS, Praha, 2017

2016

 1. NEVŘIVOVÁ, L., The Impact of in-situ-formed Spinel on the Porosity of No-Cement Refractory Castables, , ISBN 978-80-214-5446-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 2. NEVŘIVOVÁ, L., MgO Influence on the Fundamental Characteristics of Corundum Refractory Castables, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2016, ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016
 3. NEVŘIVOVÁ, L., VLIV HOMOGENIZACE PRACOVNÍ HMOTY NA HUTNOST DINASU, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické, Praha, 2016
 4. NEVŘIVOVÁ, L.; MÁTL, D., ODOLNOST ŽÁROBETONŮ PROTI PŮSOBENÍ KYSELÉHO PROSTŘEDÍ, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016, ISBN 978-80-01-05958-6, 2016
 5. NEVŘIVOVÁ, L.; MÁTL, D., VLIV KYSELÉHO PROSTŘEDÍ NA ŽÁROBETONY , příspěvek na konferenci Juniorstav 2016_ 18. ročník konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-5311-1, 2016
 6. PABST, W.; GREGOROVÁ, E.; KLOUŽEK, J.; KLOUŽKOVÁ, A.; ZEMENOVÁ, P.; KOHOUTKOVÁ, M.; SEDLÁŘOVÁ, I.; LANG, K.; KOTOUČEK, M.; NEVŘIVOVÁ, L.; VŠIANSKÝ, D., High-temperature Young’s moduli and dilatation behavior of silicarefractories, článek v JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, ISSN 1873-619X, European Ceramic Society, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, OXON, ENGLAND, 2016

2015

 1. NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; LANG, K.; TVRDÍK, L., Prvotní zkušenosti a perspektivy produkce žárovzdorných ostřiv pomocí briketace., příspěvek na konferenci Suroviny 2015, ISBN 978-80-02-02610-5, Silikátová společnost České republiky, Praha, 2015
 2. NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; KOTOUČEK, M.; VŠIANSKÝ, D.; LANG, K., HUTNÉ DINASOVÉ ŽÁROMATERIÁLY S VYŠŠÍ ODOLNOSTÍ PROTI KOROZI, příspěvek na konferenci Hutní keramika 2015 , ISBN 978-80-87294-60-4, Tanger, Ostrava, ČR, 2015
 3. SOKOLÁŘ, R.; ŠVEDA, M.; KERESTUR, M.; NEVŘIVOVÁ, L.; UNČÍK, S., Determination of suitable raw materials for preparation of frost resistant brick body and its evaluation according to pore size distribution, článek v JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN, ISSN 1882-0743, Ceramic Society of Japan, Japan, 2015
 4. MÁTL, D.; NEVŘIVOVÁ, L., ODOLNOST KAMENIVA DO ŽÁROBETONŮ VŮČI CHEMICKY AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2015 - Sborník příspěvků z XXI. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-214-5205-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 5. NEVŘIVOVÁ, L.; MÁTL, D.; MAŇÁK, J., MOŽNOSTI REGULACE PEVNOSTI DINASOVÉHO STŘEPU, příspěvek na konferenci Construmat 2015, ISBN 978-80-214-5205-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015

2014

 1. NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOTOUČEK, M.; VŠIANSKÝ, D., The Influence of Mineraliser Granulometry on Dense Silica Brick Microstructure, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, 2014
 2. NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOTOUČEK, M., History, Present State and Future of Czech Silica Bricks, článek v INTERCERAM, ISSN 0020-5214, 2014
 3. NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; LANG, K., CZECH SILICA BRICKS – HISTORY, PRESENT TIME AND FUTURE, příspěvek na konferenci Refra Hitherm, ISBN 978-80-02-02529-0, Praha, 2014
 4. NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; LANG, K.; TVRDÍK, L., Development of new high alumina materials for high temperature applications, příspěvek na konferenci Refra Hitherm, ISBN 978-80-02-02529-0, Praha, 2014
 5. NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; LANG, K.; KOVÁŘ, P., Posouzení vlastností dinasových vyzdívek topné stěny velkoprostorové koksárenské baterie po 20 letech provozu, příspěvek na konferenci Sborník konference, ISBN 978-80-553-1673-4, Slovensko, 2014
 6. PETRÁNEK, V.; GUZIY, S.; NEVŘIVOVÁ, L.; ZEZULOVÁ, D., Thermal Insulating Materials for Energy Storage Application, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, Zurich, 2014
 7. NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; PETRÁNEK, V., The Influence of Fe Additives on Silica Brick Microstructure, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, Zurich, 2014
 8. NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; LANG, K., Possibilities of Reducing the Apparent Porosity of Silica Bricks for the Coke Batteries., článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2014

2013

 1. NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOTOUČEK, M.; VŠIANSKÝ, D., SUROVINY PRO VÝROBU DINASU, příspěvek na konferenci Suroviny 2013, ISBN 978-80-02-02478-1, Silikátová společnost, Praha, 2013
 2. NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P.; TVRDÍK, L., TRENDY V TĚŽBĚ JÍLOVCŮ LOŽISKA BŘEZINKA A PERSPEKTIVY VÝPALU LUPKŮ V ŠACHTOVÝCH PECÍCH., příspěvek na konferenci Suroviny 2013, ISBN 978-80-02-02478-1, Silikátová společnost, Praha, 2013
 3. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; HUBÁČEK, A.; NEVŘIVOVÁ, L.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M., Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-846-5, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2013
 4. NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOTOUČEK, M.; DVOŘÁK, S.; VAŠICA, L., OHŘÍVAČE VYSOKOPECNÍHO VĚTRU (OV) – DINAS V OV A JEHO VÝVOJOVÝ TREND, příspěvek na konferenci Hutní keramika 2013, ISBN 978-80-87294-43-7, VŠB Ostrava, Ostrava, 2013
 5. VŠIANSKÝ, D.; NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOTOUČEK, M., EXAMINATION OF REFRACTORY SILICA BRICKS EXPOSED IN VARIOUS CONDITIONS, příspěvek na konferenci 56th International Colloquium on Refractories 2013, ISBN 978-3-9815813, ECREF, Německo, 2013
 6. PETRANEK, V.; GUZIY, S.; SOTIRIADIS, K.; NEVRIVOVA, L., Study on the Properties of Geocement Based Thermal Insulating Materials for High Temperature Technical Appliances, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Switzerland, 2013
 7. PETRÁNEK, V.; NEVŘIVOVÁ, L.; ŠUBRT, R.; PLACHÝ, J.; PETŘÍČEK, T.; KALOUSEK, L.; CAHA, Z., Thermal Bridges in Insulation Systems, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, švýcarsko, 2013
 8. PETRÁNEK, V.; NEVŘIVOVÁ, L.; GUZII, S.; SOTIRIADIS, K., Properties of Geocement Based Thermal Insulating Materials for High Temperature Technical Appliances, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, švýcarsko, 2013
 9. NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; KOVÁŘ, P.; VAŠICA, L.; LANG, K., DENSE SILICA - PROPERTIES, PRODUCTION AND PERSPECTIVES, článek v Refractories Worldforum, ISSN 1868-2405, Německo, 2013
 10. NEVŘIVOVÁ, L.; TVRDÍK, L.; LANG, K.; ŠOUKAL, F.; KOTOUČEK, M.; KOVÁŘ, P., Problematika vývoje a aplikací nových žárovzdorných materiálů v hutnictví, příspěvek na konferenci 29. ročník konference o teorii a praxi výroby a zpracování oceli, ISBN 978-80-87294-37-6, VŠB - TU OSTRAVA, FMMI, Ostrava, 2013

2012

 1. SOKOLÁŘ, R.; NEVŘIVOVÁ, L.; VODOVÁ, L.; GRYGAROVÁ, S., Žárovzdorné jíly v ČR a metodika posuzování jejich vlastností, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-817-5, CERM Akademické nakladatelství, Brno, 2012
 2. NEVŘIVOVÁ, L.; TVRDÍK, L.; LANG, K., ŽÁROMATERIÁLY – NEDÍLNÁ SOUČÁST VÝROBY CEMENTU, příspěvek na konferenci Sborník konference Maltoviny 2012, ISBN 978-80-214-4657-1, VUT Brno, ČR, 2012
 3. NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; VAŠICA, L., DINAS – TRADIČNÍ ŽÁROVZDORNÝ MATERIÁL PRO KOKSÁRENSKÉ BATERIE, článek v Paliva. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze JE JF , ISSN 1804-2058, Praha, Česká republika, 2012
 4. NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; STROUHAL, T.; TVRDÍK, L.; KOVÁŘ, P., Insulating Refractory Bricks for Glass Industry, Possibilities of Production and Testing of their Properties, článek v INTERCERAM, ISSN 0020-5214, Německo, 2012
 5. NEVŘIVOVÁ, L.; KRIVENKO, P.; ROVNANÍK, P.; GUZIY, S., Low temperature building ceramics based on alkaline aluminosilicates, příspěvek na konferenci 18. International Baustofftagung, IBAUSIL, ISBN 978-3-00-034075-8, Německo, 2012
 6. PETRÁNEK, V.; NEVŘIVOVÁ, L.; KOSÍKOVÁ, J., PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI FONDY ZKVALITŇUJÍ VÝUKU I VÝZKUM NA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z XVIII. mezinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, 2012
 7. NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; KOVÁŘ, P.; LANG, K.; VAŠICA, L., Hutný dinas – vlastnosti, výroba a perspektivy, příspěvek na konferenci Sborník referátov Žiaromateriály, pece a tepelné izolácie, ISBN 978-80-553-0899-9, 2012
 8. NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P.; TVRDÍK, L., Pálený lupek z lokality Březina, tradiční surovina pro výrobu žárovzdorných materiálů, příspěvek na konferenci Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie Žiaromateriály, pece a tepelné izolácie, ISBN 978-80-553-0899-9, 2012
 9. NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; TVRDÍK, L.; LANG, K., Tvarové izolační žáromateriály pro sklářský průmysl, možnosti výroby a zkoušení jejich vlastností, příspěvek na konferenci Sborník, ISBN 978-80-553-0899-9, 2012

2011

 1. NEVŘIVOVÁ, L., LUPEK Z LOKALITY BŘEZINKA, TRADIČNÍ SUROVINA PRO VÝROBU ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ., příspěvek na konferenci Sborník Maltoviny, ISBN 978-80-214-4372-3, Brno, 2011
 2. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; HUBÁČEK, A.; NEVŘIVOVÁ, L.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M., Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-758-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2011
 3. NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; KOVÁŘ, P.; LANG, K., Insulating Silica, Production, Properties and Fields of Application, článek v INTERCERAM, ISSN 0020-5214, Expert Fachmedien GmbH, Germany, 2011
 4. NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; LANG, K.; TVRDÍK, L.; PTÁČEK, P., The sol-gel proces in manufacture of refractory materials, , ISSN 0009-2770, VUT v Brně, FCH, Brno, 2011
 5. NEVŘIVOVÁ, L., Mineralogické složení žárovzdorných jílů, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2011 ZBORNÍK príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta,, Košice, 2011
 6. NEVŘIVOVÁ, L., Evropské strukturální fondy pomáhají zkvalitňovat výuku na oboru Stavebně materiálového inženýrství, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2011 Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta,, Košice, 2011
 7. NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P.; KOTOUČEK, M., Thermal Insulation Silica Bricks, Production, Properties and Application, příspěvek na konferenci Sborník konference, ISBN 978-80-02-02309-8, Czech Silicate society, Praha, 2011
 8. NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; LANG, K., Použití, vlastnosti a vývoj koksárenského dinasu, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, Silikátový svaz, Praha, 2011
 9. NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOTOUČEK, M.; KOVÁŘ, P., Isolační dinas; výroba, vlastnosti a použití, článek v Sklář a keramik, ISSN 0037-637X, Česká sklářská společnost, Praha, 2011

2010

 1. NEVŘIVOVÁ, L., Využití železitých odprašků při výrobě dinasu, příspěvek na konferenci Maltoviny 2010, ISBN 978-80-214-4204-7, 2010
 2. NEVŘIVOVÁ, L.; TVRDÍK, L.; LANG, K., PERSPEKTIVY "NESTANDARDNÍCH" POJIV V ŽÁROPRŮMYSLU, příspěvek na konferenci Maltoviny 2010, ISBN 978-80-214-4204-7, 2010
 3. NEVŘIVOVÁ, L., BENTONIT - JEDNA Z BEZPEČNOSTNÍCH BARIÉR ÚLOŽIŠTĚ JADERNÉHO ODPADU, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Ostrava, 2010
 4. NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOTOUČEK, M., Koksárenský dinas, vlastnosti a použití, příspěvek na konferenci 33. mezinárodní koksárenská konference, sborník anotací, ISBN 978-80-248-1877-1, Česká koksárenská společnost, Ostrava, 2010
 5. NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; TVRDÍK, L., PERSPEKTIVY VÝROBY PÁLENÝCH LUPKŮ V ŠACHTOVÝCH PECÍCH, příspěvek na konferenci Sborník konference SUROVINY 2010, ISBN 978-80-02-02267-1, Silikátová společnost ČR, Praha, 2010
 6. NEVŘIVOVÁ, L., Reologické vlastnosti bentonitu, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků 2010, ISBN 978-80-214-4144-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 7. NEVŘIVOVÁ, L., Mikrostruktura žárovzdorných jílů a pálených lupků z lokality Březinka, příspěvek na konferenci Construmat 2010, ISBN 978-80-227-3297-0, STU v Bratislave, Bratislava, 2010
 8. NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P., Vlastnosti isolačních žáromateriálů používaných pro stavby sklářských pecí, příspěvek na konferenci Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie Žiaromateriály, pece a tepelné izolácie, ISBN 978-80-553-0387-1, Vysoké Tatry, 2010

2009

 1. NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; LANG, K., MIKROSTRUKTURA ŠAMOTOVÝCH OSTŘIV, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, Silikátový svaz, ČR, 2009
 2. NEVŘIVOVÁ, L., TECHNOLOGIE NAPĚŇOVÁNÍ PŘI VÝROBĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍHO ŠAMOTU, příspěvek na konferenci Maltoviny 2009 sborník, ISBN 978-80-214-3995-5, VUT V Brně, ČR, 2009
 3. NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOTOUČEK, M., Speciální požadavky na žáromateriály pro koksárenské baterie, příspěvek na konferenci Sborník přednášek "Hutní keramika 2009", ISBN 978-80-86840-37-6, 2009
 4. NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P.; TVRDÍK, L., MIKROSTRUKTURA ŠAMOTOVÝCH OSTŘIV, příspěvek na konferenci Sborník, ISBN 978-80-02-02172-8, silikátový svaz, Praha, 2009
 5. NEVŘIVOVÁ, L., VLIV VÝPALU NA MIKROSTRUKTURU DINASU, příspěvek na konferenci Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, ČVUT, Praha, 2009
 6. NEVŘIVOVÁ, L., SLEDOVÁNÍ CHOVÁNÍ VIBROLITÝCH ŽÁROMATERIÁLŮ V PRŮBĚHU TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ VÝROBY, příspěvek na konferenci XII Mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009

2008

 1. NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P., Production of Heat Insulating Refractories using Waste Products, článek v INTERCERAM, ISSN 0020-5214, DE, 2008
 2. NEVŘIVOVÁ, L., Alkalická koroze žáromateriálů, příspěvek na konferenci Construmat 2008, ISBN 978-80-214-3660-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 3. NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P., PRODUCTION OF HEAT INSULATING REFRACTORIES USING WASTE PRODUCTS, příspěvek na konferenci Proceedings, ISBN 978-80-02-02021-9, Český silikátový svaz, Praha, 2008
 4. NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; LANG, K., TEPELNĚ ISOLAČNÍ ŽÁROMATERIÁLY VYRÁBĚNÉ ZA POUŽITÍ ODPADNÍCH SUROVIN, článek v Silika, ISSN 1213-3930, Silika, Praha, 2008
 5. NEVŘIVOVÁ, L., STUDIE MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ ŽÁROBETONŮ PRO KERAMICKÉ KOTEVNÍ PRVKY, příspěvek na konferenci Zborník referátov, Technická univerzita v Košicích, Košice, 2008

2007

 1. NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; LANG, K., STUDIE CHEMICKÉ KOROZE ŽÁROMATERIÁLŮ, příspěvek na konferenci Sborník, ISBN 978-80-86840-37-6, Ostrava, Česká republika, 2007
 2. NEVŘIVOVÁ, L., ODPADNÍ MATERIÁLY JAKO PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ LEHČIVO V TEPELNĚ IZOLAČNÍCH ŽÁROMATERIÁLECH, příspěvek na konferenci Sborník konference, ISBN 978-80-214-3475-2, Brno, 2007
 3. NEVŘIVOVÁ, L., POSOUZENÍ RŮZNÝCH DRUHŮ ŽÁROMATERIÁLŮ PRO VÝROBU KOTEVNÍCH PRVKŮ, příspěvek na konferenci Sborník konference, ISBN 978-80-248-1536-7, Rejvíz, 2007
 4. NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K., MICROSTRUCTURE OF SILICA BRICK, příspěvek na konferenci Sborník, ISBN 978-83-7242-429-7, Krakow, Polsko, 2007
 5. NEVŘIVOVÁ, L., ENERGETIC IMPACT IN PRODUCTION OF REFRACTORIES, příspěvek na konferenci Sborník, ISBN 978-80-8073-806-8, Košice, Slovensko, 2007
 6. NEVŘIVOVÁ, L., Investigation of mechanical properties of castable with respect to their application as ceramic anchor elements, příspěvek na konferenci Sborník, ISBN 978-973-8955-14-1, Rumunsko, 2007

2006

 1. NEVŘIVOVÁ, L., SPECIÁLNÍ KERAMIKA , MODUL BJ14 M04 ŽÁROVZDORNÉ MATERIÁLY, , 2006
 2. NEVŘIVOVÁ, L., Technická termodynamika Modul BJ M05 Termodynamika vlhkého vzduchu, , 2006
 3. NEVŘIVOVÁ, L., TECHNICKÁ TERMODYNAMIKA, MODUL BJ11 M06 SUŠENÍ, , 2006
 4. NEVŘIVOVÁ, L., VYUŽITÍ ODPADŮ Z TEPELNÝCH ELEKTRÁREN PŘI VÝROBĚ ŠAMOTU, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-248-1214-2, Ostrava, 2006
 5. NEVŘIVOVÁ, L., TEPLÁRENSKÁ A ELEKTRÁRENSKÁ STRUSKA JAKO LEHČIVO V TEPELNĚ IZOLAČNÍCH ŹÁROMATERIÁLECH, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-8069-747-7, Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, Slovensko, 2006
 6. NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P., ODPADNÍ SUROVINY V TEPELNĚ IZOLAČNÍCH ŽÁROMATERIÁLECH, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-02-01846-X, Praha, 2006
 7. NEVŘIVOVÁ, L., Using computer technology for laboratory results (data) evaluation, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 973-7962-89-3, Iasi, Romania, 2006
 8. NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K., SUROVINY A ŽÁROMATERIÁLY NA BÁZI SIO2, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-8073-511-5, Technická univerzita v Košicích, Štrbské Pleso, 2006
 9. NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P., Tepelně izolační žáromateriály - výroba, vlastnosti, použití, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-8073-511-5, Technická univerzita v Košicích, Štrbské Pleso, 2006

2005

 1. NEVŘIVOVÁ, Lenka; DOSOUDIL, Tomáš, REGULACE MINERALOGICKÉHO SLOŽENÍ DINASU, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, Silikátový svaz, Praha, 2005
 2. NEVŘIVOVÁ, Lenka; KOVÁŘ, Pavel; BÝČEK, Martin, Využití odpadních surovin při výrobě tepelně izolačního šamotu, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, Silikátový svaz, Praha, 2005
 3. NEVŘIVOVÁ, Lenka, Vliv vápna na fyzikálně mechanické vlastnosti dinasu, příspěvek na konferenci Sborník Construmat, ISBN 80-8070-451-1, Rajecké teplice, 2005
 4. NEVŘIVOVÁ, L., Studium mikrostruktury žárovzdorných materiálů, , 2005
 5. NEVŘIVOVÁ, L., KOVÁŘ, P., Nové možnosti lehčení šamotu, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, silikátový svaz, Praha, 2005
 6. NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P., Ověření možnosti použití cenosfér jako lehčiva v šamotových materiálech, příspěvek na konferenci Sborník Juniorstav, ISBN 80-214-2831-7, Brno, 2005
 7. NEVŘIVOVÁ, L., Mineralogické složení dinasu a možnosti jeho regulace, příspěvek na konferenci Sborník Juniorstav, ISBN 80-214-2831-7, VUT FAST, 2005

2004

 1. NEVŘIVOVÁ, L., Vliv teploty výpalu na tridymitaci sklářského dinasu, příspěvek na konferenci Construmat 2004, ISBN 80-8073-175-6, TU v Košicích, Košice, 2004
 2. NEVŘIVOVÁ, L., Cenosféry -vlastnosti, použití, tuzemské zdroje, článek v Keramický zpravodaj, ISSN 1210-2520, 2004
 3. NEVŘIVOVÁ, L., Cenosféry, nová možnost lehčení žárovzdorných materiálů, příspěvek na konferenci Juniorstav 2004, ISBN 80-214-2560-1, VUT v Brně, Brno, 2004

2003

 1. NEVŘIVOVÁ, L., MIKROSTRUKTURA IZOLAČNÍHO DINASU A MOŽNOSTI JEJÍHO STANOVENÍ, příspěvek na konferenci Stavebné materiály a skúšobníctvo, ISBN 80-7099-991-8, TU Bratislava, Stupava, 2003
 2. NEVŘIVOVÁ, L., SOKOLÁŘ, R., MEDVECOVÁ, J., Mikrostruktura lehčeného dinasového střepu, příspěvek na konferenci XIV. konference o žárovzdorných materiálech, ISBN 80-02-15-52-5, SSČR, Praha, 2003
 3. NEVŘIVOVÁ, L., MEDVECOVÁ, J., Parametry izolačního dinasu v kontextu s technologií zkoušenou v P-D Refractories CZ, příspěvek na konferenci 5.Odborná konference doktorského studia, ISBN 80-7204-265-3, Cerm, Brno, 2003
 4. NEVŘIVOVÁ, L., Tavení skla, nový systém oxy-tavení, příspěvek na konferenci 5.Odborná konference doktorského studia, ISBN 80-7204-265-3, Cerm, Brno, 2003

2002

 1. NEVŘIVOVÁ, L., Problematika dinasu používaného v pecích s hořáky "OXIFLAME" řešená ve spolupráci s MŠLZ Velké Opatovice, příspěvek na konferenci 4.odborná konference doktorského studia, sborník, ISBN 80-214-2067-7, Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební, Brno, 2002

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný