English

doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; JANUŠ, O.; KOSTIHA, V., Influence of Alkalinity and Ambient Temperature on Long-Term Properties of GFRP Reinforcement, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2017, ISSN 1662-9795, ISBN 978-3-0357-1240-7, Trans Tech Publication, Switzerland, 2018

2017

 1. FOLDYNA, V.; FOLDYNA, J.; KLICHOVA, D.; KLICH, J; HLAVACEK, P.; BODNÁROVÁ, L.; JAROLÍM, T., Effects of Continuous and Pulsating Water Jet on CNT/Concrete Composite, článek v STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, ISSN 0039-2480, ASSOC MECHANICAL ENGINEERS TECHNICIANS SLOVENIA, PO BOX 197-IV, LJUBLJANA 61001, SLOVENIA, Slovenia, 2017
 2. NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; THORHALLSSON, E., Behaviour of Basalt Fibre Reinforced Concrete Exposed to Elevated Temperatures, , Boras, Sweden, 2017
 3. ŤAŽKÝ, M.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R., Physico-mechanical properties of lightweight concrete with fluidized bed combustion fly ash based light weight aggregate, příspěvek na konferenci Materials Science Forum, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans Tech Publication, Switzerland, 2017
 4. NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L., High Strength Concrete with Enhanced Properties by Addition of Chopped Basalt Fibres, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, 2017
 5. DVOŘÁK, R.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Impact-Echo Method Used to Testing of High Temperature Degraded Concrete Composite of Portland Cement CEM I 42.5 R and Gravel Aggregate 8/16, příspěvek na konferenci Proceedings of the Second International Conference on Mechanics, Materials and Structural Engineering, ISSN 2352-5401, ISBN 978-94-6252-370-8, Bejing, China, 2017
 6. HOŠKO, M.; BODNÁROVÁ, L., Methods for testing the properties of fiber-cement composites, příspěvek na konferenci , ISSN 1662-9752, 2017
 7. DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Non-Destructive Testing of High Temperature Degraded Concrete Composite of Portland Cement CEM I 42.5 R and Gravel Aggregate 11/22 by Transverse Waves, příspěvek na konferenci Advanced Engineering Technology III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, South Korea, 2017
 8. BODNÁROVÁ, L.; HROUDOVÁ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; VÁLEK, J., Behaviour of cement composites with lightweight and heavyweight aggregates at high temperatures, článek v Periodica Polytechnica - Civil Engineering, ISSN 0553-6626, Budapest University of Technology and Economics, 2017
 9. NOVÁKOVÁ, I.; THORHALLSSON, E.; WALLEVIK, O.; BODNÁROVÁ, L., INFLUENCE OF POROSITY OF BASALT AGGREGATES ON FIRE RESISTANCE AND FREEZE-THAW DURABILITY OF FIBRE REINFORCED CONCRETE, , The Nordic Concrete Federation, Eleventh High Performance concrete (11th HPC) and the Second Concrete Innovation Conference (2nd CIC), Tromso,Norway, 2017
 10. NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L., VLIV POROSITY ČEDIČOVÉHO KAMENIVA NA POŽÁRNÍ ODOLNOST VLÁKNOBETONU, , Brno Vysoké Učení Technické, konference Juniorstav 2017, Brno, 2017

2016

 1. GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O., Long-Term Mechanical Properties of Fiber Reinforced Polymer Bars Exposed to Alkali Environment: Experimental Investigation, příspěvek na konferenci Key Engineering Materials , ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-0357-1079-3, Trans Tech Publication, Switzerland, 2016
 2. ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; OSUSKÁ, L.; BODNÁROVÁ, L., Reduction of concrete´s shrinkage by controlled formation of monosulphate and trisulphate, , TuDelft, Deft, The Netherladn, 2016
 3. GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; BODNÁROVÁ, L.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P., Dlouhodobé vlastnosti nekovové výztuže určené do betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2016 - Zborník prednášok, ISBN 978-80-227-4622-9, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2016
 4. GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; KOSTIHA, V.; PROKEŠ, J.; JANUŠ, O., Experimentální ověření dlouhodobých mechanických vlastností kompozitních výztuží vystavených alkalickému prostředí, příspěvek na konferenci 13. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-70-1, SEKURKON s.r.o., 2016
 5. KRIVENKO, P.; GUZII, S.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; ZACH, J., Effect of thickness of the intumescent alkali aluminosilicate coating on temperature distribution in reinforced concrete, článek v Journal of Building Engineering, ISSN 2352-7102, 2016
 6. VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; NOVOSAD, P., Failure of Concrete at High Temperatures - The Influence of the Type of Cement, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 9783038357407, Trans Tech Publication, Switzerland, 2016
 7. NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L., ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH KVALITU RECYKLOVANÉHO BETONOVÉHO KAMENIVA, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, 2016
 8. LABAJ, M.; JAROLÍM, T.; VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L., Vliv postupu dispergace uhlíkových nanotrubiček na vlastnosti cementových materiálů, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, Stará Živohošť, 2016
 9. HELA, R.; ŤAŽKÝ, M.; BODNÁROVÁ, L., POSSIBILITIES OF DETERMINATION OF OPTIMAL DOSAGE OF POWER PLANT FLY ASH FOR CONCRETE, článek v Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering), ISSN 2180-3722, 2016
 10. BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L., Contribution to the issue of evaluating the compressive strength of concrete exposed to high temperatures using the Schmidt rebound hammer, článek v Defektoskopiya, ISSN 0130-3082, Ruská akadenie věd, Rusko, 2016
 11. BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L., Contribution to the issue of evaluating the compressive strength of concrete exposed to high temperatures using the Schmidt rebound hammer, článek v RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING, ISSN 1061-8309, Springer, Rusko, 2016
 12. BODNÁROVÁ, L.; HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; SOVOVÁ, K., Determination of Thermal Conductivity on Lightweight Concretes, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2015, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-579-3, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2016
 13. GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; JANÁK, P.; PROKEŠ, J., Experimental Verification of Behavior of Glass and Carbon Fibers in Alkali Environment, příspěvek na konferenci Special Concrete and Composites 2015, ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-579-3, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. FIEDLEROVÁ, M.; BODNÁROVÁ, L.; BRUCKNER, H.; KIRNBAUER, J., Permeability of High Performance Concrete With the Addition of Modified Polypropylene Fibers at Elevated Temperature, příspěvek na konferenci EVENT MATERIALS, ISBN 978-3-900576-07-3, Institut für Hochbau und Technologie, Technische Universität Wien, 2015
 2. VÁLEK, J.; NOVOSAD, P.; BODNÁROVÁ, L., High-speed Water Jet to Remove Concrete Impaired by High Temperatures, příspěvek na konferenci Proceedings of IASTEM International conference, ISBN 978-93-85832-36-9, IRAJ Research Forum, Amsterdam, 2015
 3. GIRGLE, F.; BODNÁROVÁ, L.; MATUŠÍKOVÁ, A.; JANÁK, P.; PROKEŠ, J., Experimentální ověření chování skleněných a uhlíkových vláken v alkalickém prostředí, příspěvek na konferenci 12. Konference speciální betony: betony v extrémních podmínkách, vysokohodnotné betony, ostatní speciální betony, ISBN 978-80-86604-67-1, SEKURON, s.r.o., Skalský Dvůr, 2015
 4. NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; DIEDERICHS, U., CHANGES OF CONCRETE CHEMICAL COMPOSITION DUE TO THERMAL LOADING DETECTED BY DTA ANALYSIS, příspěvek na konferenci 4th International Workshop on Concrete Spalling due to Fire Exposure, ISBN 978-3-9814523-6-5, MFPA Leipzig GmbH, Leipzig, Germany, 2015
 5. BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; SITEK, L.; FOLDYNA, J.; KLICH, J., Concrete damaged by high temperature – possibilities of treatment with high speed water jet, příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku Vodní paprsek 2015 – výzkum, vývoj, aplikace, ISBN 978-80-86407-56-2, Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava 2015, 2015
 6. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., POSSIBILITIES OF USING FLUIDIZED FLY ASH FROM LOW-TEMPERATURE COMBUSTION FOR MANUFACTURE OF CONCRETE, příspěvek na konferenci International Conference on Advanced Technology & Sciences, ISBN 9786059119269, Turecko, 2015
 7. NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; STAVAŘ, T.; HELA, R., EVALUATION OF DISRUPTION OF CONCRETE CAUSED BY EXPOSURE TO HIGH TEMPERATURES BY INITIAL SURFACE ABSORPTION TEST, článek v ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, ISSN 1819-6608, Asian Research Publishing Network, 2015
 8. FIEDLEROVÁ, M.; BODNÁROVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; MELICHAR, T., Studium chování betonu s přídavkem modifikovaných polypropylenových vláken za zvýšených teplot, příspěvek na konferenci 978-80-214-5205-3, ISBN 978-80-214-5205-3, Brno, 2015
 9. BODNÁROVÁ, L.; NOVÁKOVÁ, I.; STAVAŘ, T.; HELA, R., Evaluation of Disruption of Concrete Caused by Exposure to High Temperatures by Initial Surface Absorption Test, , Malaysia Technical Scientist Association, Malaysia, 2015
 10. BODNÁROVÁ, L.; HORÁK, D.; VÁLEK, J.; HELA, R.; SITEK, L., POSSIBILITIES OF OBSERVATION OF BEHAVIOR OF CONCRETE AND CEMENT BASED COMPOSITE MATERIALS EXPOSED TO HIGH TEMPERATURES, článek v MATERIALS RESEARCH INNOVATIONS, ISSN 1432-8917, Maney Publishing, Anglie, 2015
 11. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R., Development of High-Volume High Temperature Fly Ash Concrete, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, TTP, jižní Korea, 2015
 12. HELA, R., BODNÁROVÁ, L.; , RESEARCH OF POSSIBILITIES OF TESTING EFFECTIVENESS OF PHOTOACTIVE TIO2 IN CONCRETE, příspěvek na konferenci Nano-Technology in Construction, Housing and Building National Research Centrum Egypt, Egypt, 2015
 13. BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; SOUČEK, K.; STAŠ, L.; GURKOVÁ, L., Analysis of Inner Structure Changes of Concretes Exposed to High Temperatures using Micro X-ray Computed Tomography, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, 2015
 14. SEDLMAJER, M.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; BODNÁROVÁ, L., Temperature Control in High Performance Concrete, příspěvek na konferenci Advanced Materials Research/Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2015
 15. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., ???????????? ??????????? ???????????? ????????????? ???????????? TiO2 ? ??????*, článek v Stroitel'nye Materialy, ISSN 0585-430X, Advertising-book-publishing firm Stroymaterialy, 9/3, Dmitrovskoe Highway, 127474, Moscow, Russian Federation, Moscow, Russian Federation, 2015
 16. BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; NOVOSAD, P., Testing of Action of Direct Flame on Concrete, článek v The Scientific World Journal, ISSN 1537-744X, The Scientific World Journal, 2015
 17. BODNÁROVÁ, L.; DUFKA, A., The analysis of the behavior of alkali-activated materials applied as a repair mortar, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015

2014

 1. BODNÁROVÁ, L.; MACHÁŇOVÁ, P.; KOPKÁNĚ, D.; HERKA, P.; SŤAHEL, P., Application of polypropylene fibre with various surface treatments in concrete , příspěvek na konferenci Book series, ISBN 9783038353171, Trans Tech Publications Ltd, Švýcarsko, 2014
 2. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; HUBERTOVÁ, M.; NOVÁKOVÁ, I., Behaviour of Lightweight Expanded Clay Aggregate Concrete Exposed to High Temperatures, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, Turecko, 2014
 3. BODNÁROVÁ, L.; KOSTELANSKÁ, K.; JANKECH, F., The Possibilities of Application of Cellulose Fibers in Cement Composites, Monitoring the Properties, příspěvek na konferenci Book series, ISSN 1022-6680, ISBN 9783038353171, Trans Tech Publications, 2014
 4. NOVÁKOVÁ, I.; DIEDERICHS, U.; BODNÁROVÁ, L., Usage of Heat Pretreatment for Reduction of Explosive Spalling of Usage of Heat Pretreatment for Reduction of Explosive Spalling of High Performance Concrete, příspěvek na konferenci Book series, ISSN 1662-8985, ISBN 9783038353171, Trans Tech Publications Ltd, Švýcarsko, 2014
 5. BODNÁROVÁ, L.; MACHÁŇOVÁ, P.; KOPKÁNĚ, D.; HERKA, P.; SŤAHEL, P., Aplikace polypropylenových vláken s různou povrchovou úpravou do betonu, příspěvek na konferenci 11. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, ISBN 978-80-86604-64-0, SEKURKON s.r.o., Skalský Dvůr, 2014
 6. BODNÁROVÁ, L.; MACHÁŇOVÁ, P.; KOPKÁNĚ, D.; HERKA, P.; SŤAHEL, P., Application of Polypropylene Fibre with Various Surface Treatments in Concrete, příspěvek na konferenci Book series, ISSN 1022-6680, ISBN 9783038353171, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 7. BODNÁROVÁ, L.; NOVÁKOVÁ, I.; STAVAŘ, T.; SITEK, L., Usage of Initial surface absorption method for evaluation of degradation of concrete exposed to high temperatures Usage of Initial surface absorption method for evaluation of degradation of concrete exposed to high temperatures Usage of Initial surface absorption method for evaluation of degradation of concrete exposed to high temperatures Usage of initial surface absorption method for evaluation of degradation of concrete exposed to high temperatures, , 2014
 8. BODNÁROVÁ, L.; HROUDOVÁ, J.; ZACH, J.; NOVÁKOVÁ, I., Study of Heat Transport in Structure of Concrete, příspěvek na konferenci ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 9. BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; VÁLEK, J., Behaviour of concrete in tunels and undeground concstructions in case of fire, příspěvek na konferenci GECO 2014, ISBN 978-80-86407-49-4, Ostrava, 2014
 10. BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; SOUČEK, K.; STAŠ, L., Use of X-ray CT for analysis of concretes exposed to high temperatures, příspěvek na konferenci GECO 2014, ISBN 978-80-86407-49-4, Ostrava, 2014
 11. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Study of Durability of Aerated Self-compacting concrete, příspěvek na konferenci Concrete and reinforced concrete - glance at future; III All Russian (International) Conference onConcrete and Reinforced Concrete, ISBN 978-80-248-2888-6, Russian Academy of Sciences, Moskva, 2014
 12. BODNÁROVÁ, L.; JAROLÍM, T.; HELA, R., Study of Effect of Various Types of Cement on Properties of Cement Pastes, příspěvek na konferenci Book series, ISSN 1022-6680, ISBN 9783038350262, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 13. MACHÁŇOVÁ, P.; KOPKÁNĚ, D.; BODNÁROVÁ, L.; MORÁVEK, T., Surface morphology study on fibres treated in cold plasma discharge, příspěvek na konferenci Book series, ISSN 1022-6680, ISBN 9783038350262, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 14. BODNÁROVÁ, L.; JAROLÍM, T.; VÁLEK, J.; BROŽOVSKÝ, J.; HELA, R., Selected properties of cementitous composites with Portland cements and blended Portland cements in extreme conditions, příspěvek na konferenci Book series, ISSN 1660-9336, ISBN 9783038350071, Switzerland, 2014

2013

 1. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Observation and Experience of Using Mechanically Activated Fly Ash in Concrete, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, Thailand, 2013
 2. KOPKÁNĚ, D.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R., Restrained Shrinkage Ring Test on Polymer Fibres Treated in Cold Plasma Discharge, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, 2013
 3. BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; FOLDYNA, J.; KLICH, J.; HLAVÁČEK, P., Laboratory Experiments on Effects of Water Jet on Heat-Affected Concretes, příspěvek na konferenci Book series, ISSN 1660-9336, ISBN 9783037859230, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2013
 4. BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L., Research on effects of pulsating water jets on concrete, příspěvek na konferenci Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku, ISBN 978-80-86407-43-2, 2013
 5. BODNÁROVÁ, L.; HORÁK, D.; VÁLEK, J.; HELA, R.; SITEK, L., Study of behavior of concrete and cement based composite materials exposed to high temperatures, příspěvek na konferenci Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku, ISBN 978-80-86407-43-2, 2013
 6. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; BROŽOVSKÝ, J.; JAROLÍM, T.; VÁLEK, J.; DORAZILOVÁ, I., Výsledky sledování reologických a vybraných fyzikálně-mechanických vlastností cementových past a ztvrdlých betonů s portlandskýi cementy s vápencem a s portlandskými směsnými vápencovými cementy, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, KONSTRUKCE Media s.r.o., Ostrava, 2013
 7. BODNÁROVÁ, L.; DIEDERICHS, U.; PETRÁNEK, V., Fire safety assessment and upgrading of existing traffic tunnels, příspěvek na konferenci Concrete Spalling due to Fire Exposure: Proceedings of the 3rd International Workshop, ISBN 978-2-7598-1074-1, 2013
 8. BODNÁROVÁ, L.; KLICH, J.; SITEK, L.; FOLDYNA, J.; HLAVÁČEK, P.; ZELEŇÁK, M., Laboratory research on disintegration of concretes exposed to high temperature by water jets, příspěvek na konferenci MONOGRAFIA Nowoczesne metody eksploatacji węngla i skał zwięzłych, ISBN 978-83-930353-1-1, Krynica, 2013
 9. BODNÁROVÁ, L.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; VÁLEK, J., Methods for Determination of the Quality of Concretes with Respect to Thei High Temperature Behaviour, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, 2013
 10. BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; SITEK, L.; FOLDYNA, J., Effect of high temperatures on cement composite materials in concrete structures, článek v Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, Institute of Rock Structure and Mechanics of the ASCR, v.v.i., Prague, 2013
 11. VÁLEK, J.; NOVOSAD, P.; BODNÁROVÁ, L., Alkali-activated matrix based on metakaoline with lightweight aggregate, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publication Ltd, Switzerland, 2013
 12. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; FLORIAN, A.; ŠEVELOVÁ, L., High strength concrete with carbon nanotubes, příspěvek na konferenci New Development in Structural Engineering & Construction, ISBN 981-07-5354-3, Honolulu, Hawai, 2013
 13. NOVOSAD, P.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., UTILIZATION OF RAW CONCRETE IN INTERIOR DESIGN, příspěvek na konferenci Civil Engineering and The Concrete Future, ISBN 978-981-07-6066-3, CI-PREMIER PTE LTD, Covilha, Portugal, 2013
 14. DIEDERICHS, U.; PETRÁNEK, V.; BODNÁROVÁ, L., Study of the fire safety upgrading of a traffic tunnel, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2013
 15. BODNÁROVÁ, L.; KLICH, J.; SITEK, L.; ZELEŇÁK, M.; HLAVÁČEK, P.; FOLDYNA, J.; VÁLEK, J., Účinky vodního paprsku na tepelně ovlivněných betonech – laboratorní zkoušky, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2013
 16. SITEK, L.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; ZELEŇÁK, M.; KLICH, J.; FOLDYNA, J.; NOVOTNÝ, M., Effects of water jet on heat-affected concretes, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Procedia Engineering, Vilnius - Lithuania, 2013
 17. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; JAROLÍM, T.; DORAZILOVÁ, I., Výsledky sledování vlastností betonů s portlandskými cementy s vápencem a s portlandskými směsnými vápencovými cementy, příspěvek na konferenci 11. konference Technologie betonu 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87158-33-3, ČBS Servis, s.r.o., Jihlava, 2013
 18. BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; FOLDYNA, J.; KLICH, J., Využití nových poznatků při předúpravě povrchu betonových konstrukcí vysokorychlostními vodními paprsky, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.ro., Praha, 2013
 19. BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; DROCHYTKA, R.; HELA, V., Evaluation of Degradation of Concrete Exposed to High Temperature by Means of Ultrasonic Pulse Method, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2013
 20. BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; SITEK, L.; FOLDYNA, J., Research of the Processes of High Temperature Influence on Cementitous Concrete, článek v ADV SCI LETT, ISSN 1936-6612, American Scientific Publishers, USA, 2013
 21. KOPKÁNĚ, D.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; PETRÁNEK, V.; BROŽOVSKÝ, J., Improvement of Mechanical Properties of Mortar Reinforced by Cold Plasma Treated Polypropylene Fibres, článek v ADV SCI LETT, ISSN 1936-6612, American Scientific Publishers, 2013
 22. BODNÁROVÁ, L.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; VÁLEK, J., Development of Concretes with Resistance to High Temperatures in the Czech Republic and Surrounding European Countries, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2013

2012

 1. BODNÁROVÁ, L.; KOPKÁNĚ, D., IMPORTANCE OF POLYPROPYLENE FIBERS AS A REINFORCEMENT IN CONCRETE, článek v Chemické listy, ISSN 0009-2770, 2012
 2. KOPKÁNĚ, D.; BODNÁROVÁ, L.; FIALOVÁ, M.; SŤAHEL, P.; HELA, R.; ČERNÁK, M.; VOREL, P.; HERKA, P., Efekt nízkoteplotní plazmové úpravy na chování polypropylenových vláken v betonu, příspěvek na konferenci Konference s mezinárodní účastí 19. Betonářské Dny 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, 2012
 3. BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; JAROLÍM, T.; DORAZILOVÁ, I., Ověřování vlastností betonů s portlandskými cementy s vápencem a s portlandskými směsnými cementy, příspěvek na konferenci Konference s mezinárodní účastí 19. Betonářské Dny 2012, ISBN 978-80-87158-32-6, 2012
 4. BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L., Využití ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení míry degradace betonu vystaveného účinkům vysokých teplot, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS, s.r.o., Praha, 2012
 5. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; MACHÁŇOVÁ, P.; VÁLEK, J.; LUKÁŠ, J.; SITEK, L., Vysokopevnostní kompozitní prvky z profilů s vláknovou výztuží a polymerní matricí a betonem, příspěvek na konferenci sborník příspěvků 9. konference se zahraniční účastí Speciální betony 2012, ISBN 978-80-86604-58-9, Sekurkon s.r.o., Brno, 2012
 6. KOPKÁNĚ, D.; BODNÁROVÁ, L., Polypropylene fibres treated in cold plasma discharge and its testing by restrained shrinkage ring test, příspěvek na konferenci 9. Konference speciální betony, ISBN 978-80-86604-58-9, 2012
 7. TARANZA, L.; DROCHYTKA, R.; BODNÁROVÁ, L., Diagnostika trhlin v průmyslových vsypových betonových podlahách, příspěvek na konferenci PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ 2012, ISBN 978-80-905256-0-3, BETONCONSULT s.r.o., Praha, 2012
 8. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; NOVOTNÝ, M.; SITEK, L.; KLICH, J.; WOLF, I.; FOLDYNA, J., Comparison of the actual costs during removal of concrete layer by high-speed water jets, článek v J BUS ECON MANAG, ISSN 1611-1699, Litva, 2012
 9. DORAZILOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; JAROLÍM, T., Portland-limestone cement and portland-composite cement (Green cement") - properties and applicability for concrete production, příspěvek na konferenci 18. Internationale Baustofftagung IBAUSIL, ISBN 978-3-00-034075-8, F.A. Finger-Institut fur Baustoffkunde, Weimar, 2012
 10. BODNÁROVÁ, L.; WOLF, I.;HELA, R.; VÁLEK, J., High-speed water jet (HSWJ) for concrete surface treatment - evaluation of concrete surface properties after blasting using HSWJ technology, článek v TEHNIČKI VJESNIK - TECHNICAL GAZETTE, ISSN 1330-3651, Strojarski fakultet u Slovonskom Brodu, Croatia, 2012
 11. DORAZILOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J., Možnosti použití green cementů v závislosti na dosažených fyzikálně-mechanických vlastnostech, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky 2012, ISBN 978-80-87397-11-4, Telč, 2012
 12. BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; SITEK, L.; FOLDYNA, J., Effect of high temperatures on cement composite materials in concrete structures, příspěvek na konferenci 4. Tradiční mezinárodní geomechanické a geofyzikální kolokvium (GEKO 2012), ISBN 978-80-86407-22-7, OFTIS Ostrava, Ostrava, 2012
 13. BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; SITEK, L.; FOLDYNA, J., Působení vysokých teplot na cementové kompozity v betonových konstrukcích, příspěvek na konferenci 4. Tradiční mezinárodní geomechanické a geofyzikální kolokvium (GEKO 2012), ISBN 978-80-86407-22-7, OFTIS Ostrava, Ostrava, 2012
 14. SITEK, L.; BODNÁROVÁ, L.; FOLDYNA, J.; KLICH, J., Využití nových poznatků při sanacích betonových konstrukcí vysokorychlostními vodními paprsky, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2012
 15. DORAZILOVÁ, I.; CHALOUPKA, M.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R., Ověřování vlastností betonů s cementem CEM II/A-LL a s popílkem, příspěvek na konferenci 10. konference Technologie Betonu 2012, ISBN 978-80-87158-31-9, ČBS Servis, s.r.o., Pardubice, 2012
 16. VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L., Alkalicky aktivovaná matrice s mikroplnivem a fibrilární složkou, příspěvek na konferenci Odborný seminář METAKAOLIN 2012, Sborník příspěvků, ISBN 978-80-214-4438-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 17. VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L., Možnosti využití průmyslových odpadů pro výrobu alkalicky aktivovaných materiálů, článek v Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, ISSN 1335-0285, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Redakcia časopisu Acta Envir. Univ. Comenianae, Bratislava, 2012
 18. HLAVÁČ, L.; BODNÁROVÁ, L.; JANUROVÁ, E.; SITEK, L., Comparison of continuous and pulsing water jets for repair actions on road and bridge concrete, článek v Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, ISSN 1822-427X, Vilnius Gediminas Technical University, 2012, Vilnius, 2012
 19. SITEK, L.; FOLDYNA, J.; KLICH, J.; BODNÁROVÁ, L.; WOLF, I., Využití oscilujících vodních paprsků při odstraňování povrchových vrstev degradovaného betonu in situ, článek v Tunel, ISSN 1211-0728, Mott MacDonald, 2012

2011

 1. SITEK, L.; FOLDYNA, J.; MARTINEC, P.; ŠČUČKA, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R., Use of pulsating water jet technology for removal of concrete on repair of concrete strucutres, článek v Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, ISSN 1822-427X, Vilnius Gediminas Technical University, 2011, Vilnius, Lithuania, 2011
 2. BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HELA, R.; DORAZILOVÁ, I.; HORÁK, O.; SEDLÁK, P., Vlastnosti betonů s GREEN cementy, příspěvek na konferenci Konference s mezinárodní účastí 18. Betonářské Dny 2011, ISBN 978-80-87158-30-2, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2011
 3. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; FLORIAN, A., Photocatalytic reaction of TiO2 for ecologically friendly concrete structures, příspěvek na konferenci IBRACON 2011, ISBN 978-0-415-47557-0, Španělsko, 2011
 4. BODNÁROVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R.; STEHLÍK, M.; KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O., Testing and Technology BI02_M01, M02, M03, , VUT Brno, Brno, 2011
 5. VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; DORAZILOVÁ, I.; HELA, R.; SEDLÁK, P., Ověřování vlastností betonů s cementy snižší ekologickou náročností (green cement) v chemicky agresivních prostředích, příspěvek na konferenci 8. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-54-1, SEKURKON s.r.o., Skalský Dvůr, 2011
 6. BODNÁROVÁ, L.; WOLF, I.; HELA, R.; VÁLEK, J., Užití vysokorychlostního vodního paprsku pro ošetření povrchu betonu - hodnocení vlastností betonů otryskaných vysokorychlostním vodním paprskem, příspěvek na konferenci Vodní paprsek 2011 - výzkum, vývoj, aplikace, ISBN 978-80-86407-23-4, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava, 2011
 7. KOPKÁNĚ, D.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; PETRÁNEK, V.; SŤAHEL, P.; ČERNÁK, M., DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE FOR ENHANCE COHESION OF POLYPROPYLENE FIBERS, příspěvek na konferenci 2ND WTA-INTERNATIONAL PHD SYMPOSIUM, ISBN 978-3-937066-21-9, WTA Publications, 2011
 8. VÁLEK, J.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; STAVINOHA, R., Lightweight concrete with alkali-activated matrix based on metakaoline and micronized limestone, příspěvek na konferenci NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE IV, ISBN 978-80-214-4301-3, Brno University of Techology, Brno, 2011
 9. VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R., Properties of new types of Portland-limestone cement and Portland-composite cement (green cement) and verification of their applicability for concrete production, příspěvek na konferenci ZAGADNIENIA MATERIALOWE W INZYNIERII LADOWEJ, ISBN 978-83-7242-607-9, Dzial Poligrafii Politechniki Krakowskiej, Krakow, 2011
 10. BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J., Možnosti využití FRP kompozitů ve stavebnictví, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2011 Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, Košická Belá, 2011
 11. VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L., Ověření odolnosti betonů z vápencových cementů vůči agresivním prostředím, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2011 Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-553-0685-8, TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH, KOŠICKÁ BELÁ, 2011
 12. MATOUŠOVÁ, L.; BODNÁROVÁ, L., Zkoušení vlastností alkalicky aktivovaných kompozitních materiálů, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2011 Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-553-0685-8, 2011
 13. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; LUKÁŠ, J., Composite materials for constructions of modern power engineering systems with higher resistance to corrosive enviroment, příspěvek na konferenci Proceedings of the 3nd International Conference on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency, ISBN 978-9963-567-02-7, Ektoras Charalambides, Cyprus, 2011
 14. ZACH, J.; BODNÁROVÁ, L.; HROUDOVÁ, J.; BROŽOVSKÝ, J., The study of thermal technical behavior of thermal insulating materials based on natural fibers, příspěvek na konferenci 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGY SOURCES & ENERGY EFFICIENCY - Conference Proceedings, ISBN 978-9963-567-02-7, Cyprus University of Technology, Nicosia-Cyprus, 2011

2010

 1. BODNÁROVÁ, L.; LUKÁŠ, J.; LUKÁŠ, J.; STRAKOŠOVÁ, J.; HELA, R., Vysokopevnostní ocelobetonová konstrukce s vysokopevnostním samozhutnitelným betonem C 80/95 v České republice: rozhledna Vartovna, příspěvek na konferenci konference s mezinárodní účastí 17. Betonářské dny 2010, ISBN 978-80-87158-28-9, ČBS SERVIS, s.r.o., Hradec Králové, 2010
 2. BODNÁROVÁ, L., Kompozitní materiály - rozšíření obsahu předmětu za podpory operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, příspěvek na konferenci People, buildings and enviroment 2010, Innovation of university education in czech republic, ISBN 978-80-7204-705-5, Akademické naklladatelství CERM, s.r.o., Brno, Brno, 2010
 3. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; FOLDYNA, J., High-speed water jet technology for renovation of concrete structures, článek v cement-wapno-beton, ISSN 1425-8129, Wydawnictwo Naukowe "AKAPIT" Kraków, Poland, 2010
 4. LUKÁŠ, J., LUKÁŠ, J., STRAKOŠOVÁ, J. ; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Vysokopevnostní ocelobetonová konstrukce s vysokopevnostním samozhutnitelným betonem C 80/95 v České Republice - Rozhledna Vartovna, článek v Stavebné hmoty, ISSN 1336-6041, V.O.Č. Slovakia, s.r.o., Košice, 2010
 5. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J., PROPERTIES OF FIBRE CONCRETE AFTER VARIOUS DEGREES OF HEATLOADING, příspěvek na konferenci Concrete under Severe Conditions, Enviroment and loading, ISBN 978-0-415-59316-8, Taylor&francis Group, London, UK, 2010
 6. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Self-Compacting Concrete, kapitola v New Generation Cement Concretes. Ideas, design, technology and applications 3., ISBN 978-83-7242-531-7, Cracow University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Poland, 2010

2009

 1. LUKÁŠ, J.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Spřažené ocelobetonové konstrukce s vysokopevnostním samozhutnitelným betonem C80/95 v České republice, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2009
 2. LUKÁŠ, J.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Vysokopevnostní OK s vysokopevnostním samozhutnitelným betonem C 80/95 v České Republice - nadzemní garáže, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, Konstrukce Media, s.r.o., Ostrava, 2009
 3. JANUROVÁ, E.; MÁDR, V.; HLAVÁČ, L.; BODNÁROVÁ, L.; FOLDYNA, J.; HELA, R.; SITEK, L., Odstranění degradované vrstvy betonu s důrazem na optimalizaci povrchu před nanesením správkové hmoty, příspěvek na konferenci Recyklace odpadů XIII, ISBN 978-80-248-2073-6, VŠB TU, Ostrava, Ostrava, 2009
 4. SITEK, L.; FOLDYNA, J.; ŠČUČKA, J.; MARTINEC, P.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Utilization of Potential of Pulsating Jets for Removal of Concrete Layers, příspěvek na konferenci 9th Pacific Rim International Conference on Water Jetting Technology, International Academic Printing Co. Ltd, Koriyama, Japonsko, 2009
 5. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J., Kompozitní materiál s alkalicky aktivovanou matricí s odolností vůči působení vyšších teplot a vybraných agresivních vlivů, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Ostrava, 2009
 6. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; BROŽOVSKÝ, J.; HUBERTOVÁ, M., The use of impact hammers for non-destructive detection of concrete paving blocks strength, příspěvek na konferenci VII CORENDE - VII Congreso Regional de Ensayos No Destructivos y Estructurales, ISBN 978-987-23957-0-4, AAENDE, Argentina, 2009
 7. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Determination of degradation of concrete exposed to liquid aggressive chemical by ultrasonic method, příspěvek na konferenci VII CORENDE - VII Congreso Regional de Ensayos No Destructivos y Estructurales, ISBN 978-987-23957-1-1, Argentina, 2009
 8. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J., Diagnostika vlastností betonu v procesu rozpojování technologií vodního paprsku, příspěvek na konferenci Vodní paprsek 2009, výzkum, vývoj, aplikace Water Jet 2009, Research, Development, Applications, ISBN 978-80-86407-81-4, Ústav geoniky AV ČR, Ostrava, 2009
 9. VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R., STUDY OF PROPERTIES FIBER CONCRETE OF HEAT LOADING, příspěvek na konferenci 5th International Conference Fibre Concrete 2009, Technology, Design, Application, ISBN 978-80-01-04381-3, CTu v Praze, Praha, 2009
 10. HLAVÁČ, L.; BODNÁROVÁ, L.; MÁDR, V.; HELA, R.; JANUROVÁ, E., Testing of the high-velocity water jetting on concrete samples inside the overpressure vessel, příspěvek na konferenci Proceedings of the ASME 2009 Pressure Vessels and Piping Division Conference, ISBN 978-0-7918-3854-9, Prague, Czech Republic, 2009
 11. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Self-compacting concrete, kapitola v New Generation Cement Concretes. Ideas, Design, Technology and Applications., ISBN 978-80-214-3887-3, Brno University of Technology, Faculty of civil Engeneering, Brno, 2009
 12. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Behaviour of cement and admixtures in concrete of new generation., kapitola v New Generation Cement Concretes. Ideas, Design, Technology and Applications., ISBN 978-80-214-3887-3, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Brno, 2009
 13. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Selected tests of concrete properties, kapitola v New Generation Cement Concretes. Ideas, Design, Technology and Applications., ISBN 978-80-214-3887-3, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Brno, 2009
 14. SITEK, L.; BODNÁROVÁ, L.; FOLDYNA, J.; NOVÁKOVÁ, D.; ŠČUČKA, J.; MARTINEC, P.; HELA, R.; MÁDR, V.; HLAVÁČ, L., Odstraňování povrchových vrstev korodovaných betonů vysokorychlostními vodními paprsky, příspěvek na konferenci Sborník přednášek XIX. mezin. sympozia Sanace 2009, ISSN 1211-3700, SSBK 2009, Brno, 2009
 15. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; SITEK, L.; FOLDYNA, J., Popis procesu porušování betonu s využitím vysokorychlostních vodních paprsků, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, Materiálové inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2009
 16. VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L., Provzdušněný drátkobeton přídavkem ocelové rozptýlené výztuže, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2009
 17. HELA, R.; VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; HERKA, P., Sledování vlivu rozptýlené výztuže na vybrané vlastnosti betonu, kapitola v Stavební Ročenka 2009, ISBN 978-80-8076-068-7, Jaga group, s.r.o., Bratislava, 2009
 18. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J.; HERKA, P., Sledovanie vplyvu rozptýlenej výstuže na vybrané vlastnosti betónu, kapitola v Stavební Ročenka 2009, ISBN 978-80-8076-068-7, Jaga Group, s.r.o., Bratislava, 2008, 2009

2008

 1. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; SITEK, L.; FOLDYNA, J., Nové možnosti technologie vysokorychlostních vodních paprsků při sanacích betonových konstrukcí, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2008
 2. BODNÁROVÁ, L.; FOLDYNA, J.; HELA, R.; SITEK, L., Research on concrete disintegration using pulsating water jets, příspěvek na konferenci Sborník konference 14 CCIA 2008, ISBN 978-959-261-281-5, CUJAE, Havana, Kuba, 2008
 3. HELA, R.; ZACH, J.; BODNÁROVÁ, L., Rehabilitation of anti-noise walls with wood-cement sound-absorbing boards, příspěvek na konferenci Sborník konference 14 CCIA 2008, ISBN 978-959-261-281-5, CUJAE, Havana, Kuba, 2008
 4. SITEK, L.; FOLDYNA, J.; HELA, R.; MARTINEC, P.; ŠČUČKA, J.; BODNÁROVÁ, L., Povrchová desintegrace cementového betonu plochými vodními paprsky, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Bussines Media CZ, s.r.o., Praha, 2008
 5. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J., Kompozitní materiál s alkalicky aktivovanou matricí s odolností vůči působení vyšších teplot a vybraných agresivních prostředí, výzkumná zpráva projektu CIDEAS, CIDEAS, 2008
 6. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; FOLDYNA, J.; SITEK, L., Nové možnosti v oblasti použití vodních paprsků pro sanace betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Proceedings Construmat - Conference about structural materials, ISBN 978-80-214-3660-2, Vysoké učení technické Brno, Brno, 2008
 7. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Behaviour of cement and admixtures in concrete of new generation, kapitola v New Generation Cement Concretes, ISBN 978-80-553-0040-5, TU Kosice, Košice, 2008
 8. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Samozhutnitelný beton - SCC (Self Compacting Concrete), kapitola v New Generation Cement Concretes, ISBN 978-80-553-0040-5, TU Košice, Košice, 2008
 9. VÁLEK, J.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R., Vliv ocelových vláken na provzdušnění drátkobetonu, příspěvek na konferenci 7. konference Technologie betonu, Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí, ISBN 978-80-87158-09-8, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2008
 10. SITEK, L.; ŠČUČKA, J.; MARTINEC, P.; MÁDR, V.; HELA, R.; FOLDYNA, J.; BODNÁROVÁ, L., Ploché vodní paprsky při porušování betonu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Sanace 2008, ISSN 1211-3700, SSBK Brno, Brno, 2008

2007

 1. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; SITEK, L.; FOLDYNA, J., Concrete repair and cutting using pulsating water jets, příspěvek na konferenci 11th International Conference on INSPECTION APRAISAL REPAIRS & MAINTENANCE OF STRUCTURES, 2007
 2. BODNÁROVÁ, L., Kompozitní materiály, , FAST Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2007
 3. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; HENKL, D.; FIALA, O.; KLEČKA, T.; KOLÁŘ, K., Self-compacting concrete for direct finish structures, příspěvek na konferenci Innovations in Structural Enginnering and Construction, ISBN 978-0-415-45755-2, Taylor & Francis London, Melbourne, 2007
 4. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; VÁLEK, J., Vliv rozptýlené výztuže na provzdušnění betonu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z Konference Podlahy 2007, ISBN 978-80-254-0144-6, ČVUT Praha, Praha, 2007
 5. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Možnosti aplikace celulózových vláken v betonech, příspěvek na konferenci XIII. mezinárodní konference - Conference about structural materials - CONSTRUMAT 2007, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007
 6. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Light-weight self-compacting fibre-reinforced concrete, příspěvek na konferenci Fibre concrete 2007, ISBN 978-80-01-03740-9, ČVUT Praha, Praha, 2007
 7. BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; SVORA, P.; NOSEK, K., Problematika ochrany kompozitních materiálů s polymerní matricí proti působení agresivního prostředí, příspěvek na konferenci Zborník prednášok, ISBN 978-80-8073-792-4, TU Košice, Košice, 2007
 8. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; FOLDYNA, J.; SITEK, L.; ŠČUČKA, J.; NOVÁKOVÁ, D., Pulzující rotační vodní paprsek při odstraňování povrchových vrstev, příspěvek na konferenci Sanace 2007, ISSN 1211-3700, Brno, 2007
 9. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Vysokopevnostní betony (HSC) s využitím metakaolinu, příspěvek na konferenci METAKAOLIN 2007, Brno, 2007

2006

 1. BODNÁROVÁ, L., Základy technologických procesů, , Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2006
 2. HELA, R.; HUBERTOVÁ, M.; BODNÁROVÁ, L.; KLEČKA, T., LIGHTWEIGHT SELF COMPACTING CONCRETE (LWSCC) IN THE READY MIX, příspěvek na konferenci The 6th International Symposium on Cement and Concrete, ISBN 7-119-02249-0, Foreign Languages Press Beijing, XI AN, CHINA, 2006

2005

 1. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Durability of Areated Self-Compacting concrete (SCC), příspěvek na konferenci sborník, ISBN 00-000-0000-0, ConMat, Vancouver, 2005

2004

 1. HELA, R., MARŠÁLOVÁ, J., BODNÁROVÁ, L., Properties of Self-Compacting Concrete (SCC) Made High Content of Fly Ash, příspěvek na konferenci CANMET/ACI International conference on Recent Advances in concrete, ISBN 0-87031-147-6, Las Vegas, 2004

2003

 1. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; FILIP, M.; PROKEŠ, J., Aplication of fiber composite materials with polymer-matrix in building industry-new possibilities of structure durability rise., příspěvek na konferenci The second International Conference on Structural and Construction Engineering, ISBN 90-5809-599-1, Franco Bontempi. - Lisse : A.A. Balkema, Roma, 2003
 2. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; MARŠÁLOVÁ, J., Nové materiály, druhy betonu,technologie betonuu, příspěvek na konferenci Kolokvium, Poznatky z 1.fib kongresu Ósaka 2002, ISBN 80-239-0084-6, ČSSI, Praha, 2003
 3. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Progresivní směr v technologii betonu-samozhutnitelné betony s využitím průmyslových odpadů., příspěvek na konferenci Sborník vědeckých a odborných spisů Fakulty stavební VUT 2001/2002, ISBN 80-214-2251-3, Brno, 2003
 4. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; MYSLIVEČEK, T., Lehké vysokohodnotné betony, příspěvek na konferenci Fibre Concrete and High Performance Concrete 2003, ISBN 80-86604-08-X, Malenovice, 2003
 5. HELA, R., BODNÁROVÁ, L., MARŠÁLOVÁ, J., Fly Ashes Thermal Modification and their Utilization in Concrete., příspěvek na konferenci System-based Vision for Strategic and Creative Design, ISBN 90-5809-599-1, Roma, , 2003
 6. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Rheological Research of Modified Cement Mortar for Production of Self-compacting Concrete, příspěvek na konferenci Self-Compacting Concrete, ISBN 2-912143-42-X, Rejkjavík, 2003
 7. HELA, R., BODNÁROVÁ, L., MARŠÁLOVÁ, J., Nové materiály, druhy betonu, technologie betonu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Praha, 2003
 8. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Application possibilities of Fiber Composites with polymer-matrix in Building Industry, příspěvek na konferenci Life Prediction and Aging Managment of Concrete Structures, ISBN 2-912143-36-5, Paris, 2003

2002

 1. BODNÁROVÁ, L., BROŽOVSKÝ, J., Addition of steelworks slag for mixed cementes., příspěvek na konferenci Junior Euromat 02, ISBN X, xxx, Lusanne, Švýcarsko, 2002
 2. HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J.; BODNÁROVÁ, L., NOVÉ MATERIÁLY, DRUHY BETONU, TECHNOLOGIE BETONU, příspěvek na konferenci Kolokvium Poznatky z 1.fib kongresu Ósaka 2002, ISBN 80-239-0084-6, Praha, 2002
 3. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Utilization of slag in concrete containing portland cement, processing of industrial wastes with impact on the concrete durability., příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement & Concrete, ISBN 80-214-2130-4, Brno University of Technology, Brno, 2002
 4. BODNÁROVÁ, L., Sledování vlastností vláknových kompozitů s polymerní matricí, příspěvek na konferenci Construmat 2002, ISBN 80-214-2130-4, ČVUT Praha, Praha, 2002
 5. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Utilization of secondary raw materiala in the Technology of Self Compacting Concrete (SCC) in the Czech Rep., příspěvek na konferenci Concrete Structures in the 21st Century, Japan Concrete Instute, Osaka, 2002
 6. BODNÁROVÁ, L., VLIV VYBRANÝCH PŘÍMĚSÍ NA VLASTNOSTI BETONU, příspěvek na konferenci Speciální betony, vlastnosti, technologie, aplikace, ISBN 80-86604-00-4, Sekurkon, Otrokovice, 2002
 7. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Samozhutnitelné betony aktuální poznatky a zkušenosti v České republice, kapitola v Stavební ročenka 2002, ISBN 80-88905-59-1, Jaga group, v.o.s., Bratislava, 2002
 8. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Vliv změn vlastností cementů CEM I 42,5 na trvanlivost betonů, příspěvek na konferenci Betonářské dni 2002, ISBN 80-227-1755, TU Btratislava, Bratislava, 2002
 9. BODNÁROVÁ, L., VLASTNOSTI SKLOVLÁKNOVÝCH KOMPOZITŮ S POLYMERNÍ MATRICÍ, příspěvek na konferenci Betonářské dny Pardubice 2002, ISBN 80-238-9644-X, ČBS, Pardubice, 2002
 10. HELA, R.; BODNÁROVÁ, L., Sledování reologie velmi ztekucených betonů, příspěvek na konferenci VII. Vědecká konferenci s medzinárodnou účasťou v Košiciach, ISBN 80-7099-816-4, TU Košice, Košice, 2002

2001

 1. HELA, R., NOVOTNÝ, B., BODNÁROVÁ, L., NAVRÁTIL, V., Využití kamenných mouček, popílků a jemně mletých strusek pro výrobu betonů, zejména samozhutňujících, kapitola v VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, Brno, 2001
 2. BODNÁROVÁ, L., BROŽOVSKÝ, J., Možnost zpracování ocelářské strusky ve směsných cementech, článek v Seriál pro odborné stavební informace , ISSN 1213-4112, 2001
 3. HELA, R., BODNÁROVÁ, L., Samozhutnitelné betony – aktuální poznatky a zkušenosti v České republice, kapitola v Stavební ročenka 2002, ISBN 80-88-905-59-1, Jaga, Bratislava, 2001
 4. HELA, R., BODNÁROVÁ, L., Sledování smršťování správkových hmot v různých teplotních režimech, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, ISBN X, SSBK, x, 2001
 5. BODNÁROVÁ, L., Možnosti využití ocelářské strusky pro výrobu směsných cementů, příspěvek na konferenci Juniormat´01, ISBN 80-214-1885-0, Fakulta strojní, VUT v Brně, Brno, 2001
 6. BODNÁROVÁ, L., Vliv přídavku elektrárenských popílků na objemové změny v transportbetonech, příspěvek na konferenci Construmat 2001, ISBN 80-214-1936-9, VUT v Brně, FAST, ÚTHD, Brno, 2001
 7. HELA, R., BODNÁROVÁ, L., Využití elektrárenských popílků v transpotrbetonech, příspěvek na konferenci Betón 2001, ISBN 80-7099-535-1, TU košice, slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava, slovenská stavebná vedecko - technická spoločnost, Štrbské pleso, 2001
 8. HELA, R., BODNÁROVÁ, L., Experience with Self-Compacting Concrete Technology in Czech Republic, příspěvek na konferenci Performance in Product and Practice, ISBN 00-000-0000-0, CIB, New Zealand, 2001
 9. HELA, R., BODNÁROVÁ, L., Zlepšování vlastností betonů s využitím elektrárenských popílků, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2001, ISBN 80-238-7595-7, ČBS, Pardubice, 2001

1999

 1. BROŽOVSKÝ, J., BYDŽOVSKÝ, J., BODNÁROVÁ, L., Využití ocelářské a teplárenské strusky pro výrobu cementů pro zdění., příspěvek na konferenci Construmat 99, Conference about structural materials, Ostrava 1999, ISBN 80-7078-647-7, VŠ Báňská – TU Ostrava, Ostrava, 1999
 2. BROŽOVSKÝ, J., BODNÁROVÁ, L., BYDŽOVSKÝ, J., Vliv jemnosti ocelářské a teplárenské strusky na pevnosti směsných cementů, příspěvek na konferenci Construmat 99, Conference about structural materials, Ostrava 1999, ISBN 80-7078-647-7, VŠ Báňská – TU Ostrava, Ostrava, 1999

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný