English

doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. LEITER, A.; ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L., Development of automatic datalogger system for heavy dynamic penetrometer, příspěvek na konferenci 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018 -Conference Proceedings VOLUME 18 Exploration and Mining, Issue 1.3, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-37-9, SGEM, Albena, Bulgaria, 2018
 2. ZÁVACKÝ, M.; CHALMOVSKÝ, J.; ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L.; BÍLEK, P., Modelling of tunnel lining degradation, příspěvek na konferenci Road and Rail Infrastructure V, Proceedings of the Conference CETRA 2018, ISBN 978-953-8168-25-3, University of Zagreb, Zagreb, 2018
 3. ALHASAN, Z.; MIČA, L., INVESTIGATION OF INFLUENCE OF STRESS CONDITION ON INTERNAL INSTABILITY IN SOIL, příspěvek na konferenci 20. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2018 Sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-69-1, Fakulta Stavební, VUT v Brně, Brno, 2018

2017

 1. CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M., Stabilitní posouzení sypané hráze metodou mezních stavů , příspěvek na konferenci , 2017
 2. ZÁVACKÝ, M.; CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; BÍLEK, P., STANOVENÍ HODNOT VSTUPNÍCH PARAMETRŮ POKROČILÉHO MATERIÁLOVÉHO MODELU PRO STŘÍKANÝ BETON, příspěvek na konferenci 45. konference ZS Brno 2017, ISBN 978-80-87920-05-3, Česká geotechnická společnost ČSSI, Brno, 2017
 3. ZÁVACKÝ, M.; CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; BÍLEK, P., Advanced Material Model for Shotcrete – Calibration of Hardening Parameters, , ISBN 978-961-94088-1-0, Institute of Metals and Technology, Ljubjlana, 2017
 4. CHALMOVSKÝ, J.; ZÁVACKÝ, M.; MIČA, L., Calibration of an advanced material model for a shotcrete lining, příspěvek na konferenci Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017) 21–22 September 2017, Prague, Czech Republic, ISSN 1757-899X, Praha, 2017
 5. ALHASAN, Z.; MIČA, L.; ŘÍHA, J., Comments on the influence of stress state on internal erosion, příspěvek na konferenci Budowle piętrzące eksploatacja i monitoring, ISBN 978-83-64979-23-1, Instytut Meterologii i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Warszawa, 2017
 6. CHALMOVSKÝ, J.; ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L.; KALA, Z., SKUODIS, Š,; NORKUS, A; ŽILIONIENE, D, Statistical-numerical analysis for pullout tests of ground anchors, článek v Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, ISSN 1822-427X, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, 2017
 7. CHORAZY, T.; ZÁVACKÝ, M.; CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; BÍLEK, P., Výstup plnění partnerské smlouvy ze dne 29. 9. 2015 k řešení a realizaci projektu "Vytvoření partnerské spolupráce mezi firmou GEOtest a regionálním výzkumným centrem AdMaS, , VUT v Brně, Fakulta stavební, centrum AdMaS, Brno, 2017
 8. CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; VRUBEL, J., Determination of limit values for safety assessment of embankment dam, příspěvek na konferenci 85 th ICOLD ANNUAL MEETING International Symposium “Knowledge based Dam Engineering”, ISBN 978-80-906662-2-1, Český přehradní výbor, z.o., Praha, CZ, 2017
 9. ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L., Full-scale compaction testing of recycled demolition materials, příspěvek na konferenci 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017 Conference Proceedings Volume 17. Energy and Clean Technologies Issue 41, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-06-5, SGEM, Albena, Bulgaria, 2017
 10. ZÁVACKÝ, M.; ŠTEFAŇÁK, J.; HORÁK, V.; MIČA, L., Statistical Estimate of Uniaxial Compressive Strength of Rock Based on Shore Hardness, příspěvek na konferenci ISRM European Rock Mechanics Symposium EUROCK 2017, ISSN 1877-7058, Elsevier, Ostrava, 2017
 11. ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L., Experimentální pole pro velkoformátový hutnící pokus, příspěvek na konferenci Juniorstav 2017, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017

2016

 1. ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L.; CHALMOVSKÝ, J.; LEITER, A., P. Tichý, Full-scale testing of Ground Anchors in Neogene Clay, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISSN 1877-7058, Elsevier, Vilnius, Lithuania, 2016

2015

 1. MIČA, L.; FIALA, R.; BOŠTÍK, J.; ZDRAŽIL, K.; KOTAČKOVÁ, A., Podklady pro zpracování Technických podmínek Zásady pro použití technologie štěrkových pilířů v dopravních stavbách (Technologie štěrkových pilířů v dopravních stavbách), , Brno, 2015
 2. CHALMOVSKÝ, J.; ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L. , An innovative approach to the design of ground anchors, příspěvek na konferenci SGEM2015 Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-32-2, 2015

2014

 1. ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L., Design parameters assessment for ground anchors in tertiery fluvial clays, článek v Engineering Structures and Technologies , ISSN 2029-882X, 2014
 2. FIALA, R.; BOŠTÍK, J.; KOTAČKOVÁ, A.; MIČA, L.; ZDRAŽIL, K.; MASOPUST, J., Technologie štěrkových pilířů pro praxi (navrhování, provádění a kontrola), spec. publikace, ISBN 978-80-7204-909-7, Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., Brno, 2014
 3. ŠTEFAŇÁK, J.; MIČA, L.; CHALMOVSKÝ, J.; LEITER, A., Odvození návrhových parametrů horninových kotev z kontrolních zkoušek, příspěvek na konferenci Geotechnika 2014 - Konštrukcie, technológie a riziká, ISBN 978-80-248-3519-8, 2014
 4. CHALMOVSKÝ, J., ŠTEFAŇÁK, J., MIČA, L., Statisticko - numerická analýza horninových kotev, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, 2014
 5. BAROŇ, I.; BEČKOVSKÝ, D.; MIČA, L., Application of infrared thermography for mapping open fractures in deep-seated rockslides and unstable cliffs, článek v Landslides, ISSN 1612-510X, SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, D-69121 HEIDELBERG, Německo, 2014

2013

 1. MIČA, L.; HORÁK, V.; CHALMOVSKÝ, J.; FIALA, R., Dálnice D2, km 23.0 - 23.5, vpravo POSOUZENÍ LOKÁLNÍCH SESUVŮ A NÁVRH JEJICH SANACE Dálnice D2, km 23.0 - 23.5, vpravo POSOUZENÍ LOKÁLNÍCH SESUVŮ Dálnice D2, km 23.0 - 23.5, vpravo POSOUZENÍ LOKÁLNÍCH SESUVŮ A NÁVRH JEJICH SANACE Dálnice D2, km 23.0 - 23.5, vpravo; POSOUZENÍ LOKÁLNÍCH SESUVŮ A NÁVRH JEJICH SANACE, , Brno, 2013
 2. CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L., Influence of Pressure Grouting on the Anchors Carrying Capacity in Fine Grained Soil, příspěvek na konferenci Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISSN 1877-7058, ISBN 978-9955-28-593-9, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, 2013
 3. FIALA, R.; MIČA, L., Mechanismus chování štěrkových pilířů, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-227-3857-6, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Bratislava, 2013
 4. CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L., Výpočet únosnosti zemní kotvy s využitím metody konečných prvků a srovnání s analytickými, empirickými postupy, příspěvek na konferenci Nové poznatky v geotechnickom inžinierstve - Zborník príspevkov zo seminára, ISBN 978-80-227-3857-6, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2013
 5. HOUŠŤ, V.; ELIÁŠ, J.; MIČA, L., Shape optimization of concrete buried arches, článek v ENGINEERING STRUCTURES, ISSN 0141-0296, 2013

2012

 1. VOŘECHOVSKÝ, M.; MIČA, L.; BOŠTÍK, J., Posouzení únosnosti plošného základu - část 2: ověření spolehlivosti návrhu plně pravděpodobnostní metodou, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha Fakulta stavební, VUT Brno Fakulta stavební, VŠB TU - Ostrava Fakulta stavební, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Praha, 2012
 2. BOŠTÍK, J.; MIČA, L.; VOŘECHOVSKÝ, M., Posouzení únosnosti plošného základu – část 1 Návrh pomocí metody dílčích součinitelů, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT Praha Fakulta stavební, VUT Brno Fakulta stavební, VŠB TU - Ostrava Fakulta stavební, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Praha, 2012

2011

 1. MIČA, L.; RAČANSKÝ, V., 2.3.3. Nosník na pružnoplastickém podkladě, metoda závislých tlaků firmy FINE; 2.3.4 Numerické metody, kapitola v Rizika prací speciálního zakládání staveb, ISBN 978-80-87438-10-7, Informační centrum ČKAIT, Praha, 2011
 2. MIČA, L.; CHALMOVSKÝ, J.; FIALA, R.; RAČANSKÝ, V., Numerická analýza pažení stavebních jam, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-773-4, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2011
 3. CHALMOVSKÝ, J.; FIALA, R.; MIČA, L., SOLDIER PILE WALLS 3D NUMERICAL ANALYSIS OF SOLDIER PILE EMBEDMENT, příspěvek na konferenci XI International Conference on Computational Plasticity. Fundamentals and Applications, ISBN 978-84-89925-23-6, CIMNE, Barcelona, 2011
 4. FIALA, R.; CHALMOVSKÝ, J.; MIČA, L., 3D Numerical analysis of non-rectangular shaft, příspěvek na konferenci 1st International Congress on Tunnels and Underground Structures in South-East Europe "USING UNDERGROUND SPACE", ISBN 978-953-55728-6-2, Croatian Society for Concrete Engineering and Construction Technology, Dubrovnik, 2011
 5. MIČA, L.; RAČANSKÝ, V.; KLIŠ, L., Vliv konstitučního modelu na predikci chování pažící konstrukce, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, CVUT, VUT, VSB, Praha, 2011

2010

 1. BOŠTÍK, J.; ERBENOVÁ, A.; MIČA, L.; WEIGLOVÁ, K., Inovace předmětů na Ústavu geotechniky FAST VUT v Brně v rámci projektu INOMA, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2010, Innovation of University Education in Czech Republic, ISBN 978-80-7204-706-2, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Brno, 2010
 2. MIČA, L.; KOIŠ, R.; BUČEK, J.; RUSINA, R., Determination of Input Parameters for a Fully Probabilistic Geotechnical Design, kapitola v Beams and Frames on Elastic Foundation 3, ISBN 978-80-248-2257-0, VŠB Technical University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic, Ostrava, 2010
 3. VOŘECHOVSKÝ, M.; MIČA, L.; BOŠTÍK, J., Comparison of shallow foundation according to the partial safety factor method and the full probabilistic method, příspěvek na konferenci Danube-European Conference on Geotechnical Engineering, ISBN 978-80-227-3279-6, Bratislava, slovenská republika, 2010
 4. MIČA, L.; PĚNČÍK, J.; RAČANSKÝ, V., AN APPLICATION OF A HYPOPLASTICITY CONSTITUTIVE MODEL FOR ANALYZING RETAINING WALL IN SAND, příspěvek na konferenci XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering - From research to design in European practice, ISBN 978-80-227-3279-6, STU SvF Bratislava, Bratislava, Slovenská republika, 2010
 5. MIČA, L.; CHALMOVSKÝ, J.; RAČANSKÝ, V., TECHNOLOGICAL TUNNEL CENTRE - NUMERICAL ANALYSIS BY USING DIFFERENT CONSTITUTIVE MODELS, příspěvek na konferenci The 10th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, ISBN 978-9955-28-593-9, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, 2010

2009

 1. BUČEK, J.; NĚMEC, I.; RUSINA, R.; MIČA, L.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B., Řešení interakce plošných konstrukcí s podložím, článek v Konstrukce, ISSN 1213-8762, ČR, 2009
 2. RACLAVSKÝ, J.; POSPÍŠIL, P.; MIČA, L.; SCOTT, H., Projekt Orfeus - Optimalizovaný georadar pro vyhledávání podzemních inženýrských sítí, příspěvek na konferenci Vodovody, kanalizácie, odpady - malé vodné diela - alternatívne zdroje energie, ISBN 978-80-89385-06-5, ELSEWA s.r.o., Stará Lesná, Vysoké Tatry, Slovensko, 2009
 3. MIČA, L.; RAČANSKÝ, V.; GREPL, J., Numerical analysis of deep excavation affected by tectonic discontinuity, příspěvek na konferenci ANALYSIS OF DISCONTINUOUS DEFORMATION: NEW DEVELOPMENTS AND APPLICATIONS, ISBN 978-981-08-4455-4, Research Publishing, Singapore, 2009
 4. MIČA, L.; RAČANSKÝ, V.; GREPL, J., Numerical Analysis of Deep Excavation Affected by Tectonic Discontinuity, příspěvek na konferenci , RESEARCH PUBLISHING SERVICES, Singapore, 2009
 5. ŘÍHA, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; ZACHOVAL, Z.; MIČA, L., VD Nové Mlýny. Odborné vyhodnocení dopadů trvalého snížení hladiny ve střední a dolní nádrži.Část III - dílčí plnění za rok 2009, , FAST VUT, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2009
 6. MIČA, L.; KLIŠ, L., ANALÝZA PAŽICÍ KONSTRUKCE METODOU ZÁVISLÝCH TLAKŮ, příspěvek na konferenci 37. konference se zahraniční účastí ZAKLÁDÁNÍ STAVEB BRNO 2009, ISBN 978-80-86604-46-6, Sekurkon, Brno, 2009
 7. MIČA, L.; RAČANSKÝ, V.; KRÁSNÝ, O., Analysis of Interaction of Retaining Walls with Underground Structures in Clay, příspěvek na konferenci Computational Methods in Tunnelling, EURO:TUN 2009, ISBN 978-3-931681-93-7, Aedificatio Publishers, Freiburg, 2009
 8. POSPÍŠIL, P.; MIČA, L.; RACLAVSKÝ, J.; SLOB, E.; SCOTT, H.; LIU, F., Možnosti využití georadaru pro vyhledávání inženýrských sítí při přípravě inženýrskogeologického průzkumu, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-248-2026-2, Ostrava, 2009
 9. MIČA, L.; RAČANSKÝ, V.; BOŠTÍK, J.; BUČEK, J., Stanovení charakteristické hodnoty geotechnických parametrů dle Eurokódu 7, příspěvek na konferenci 1. Český národní inženýrskogeologický kongres s mezinárodní účastí, ISBN 978-80-248-2026-2, VŠB-Technická universita Ostrava, Ostrava, 2009
 10. NOVÁK, D.; MIČA, L.; TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÝ, M.; BUČEK, J.; RUSINA, R.; NĚMEC, I., Soil-structure interaction stochastic modelling, příspěvek na konferenci Safety, Reliability and Risk of Structures, Infrastructures and Engineering Systems, proc. of ICOSSAR 2009, ISBN 978-0-415-47557-0, Osaka, Japonsko, 2009
 11. PĚNČÍK, J.; MIČA, L.; FOGLAR, M., Modelování plošného a hlubinného pilotového založení ekoduktů s využitím MKP programu ANSYS, příspěvek na konferenci Ekodukty - umožnění migrací nebo plýtvání penězi z veřejných prostředků?, ISBN 978-80-86433-22-6, Brno, 2009
 12. POSPÍŠIL, P.; MIČA, L.; SLOB, E., Guide for Radar Measurement, , United Kingdom, 2009
 13. MIČA, L.; RAČANSKÝ, V.; KLIŠ, L., ANALÝZA PAŽÍCÍ KONSTRUKCE PRO STANOVENÍ VAROVNÝCH STAVŮ ZA POUŽITÍ RŮZNÝCH KONSTITUČNÍCH MODELŮ, příspěvek na konferenci Zborník 9. Medzinárodnej geotechnickej konferencie - Geotechnický monitoring, ISBN 978-80-227-3057-0, STU SvF Bratislava, Bratislava, 2009
 14. PĚNČÍK, J.; MIČA, L., Faktory ovlivňující vytvoření výpočtového modelu ekoduktů se zaměřením na modelování pilotového založení, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2009, ISBN 978-80-248-2016-3, Ostrava, Česká republika, 2009
 15. MIČA, L.; RAČANSKÝ, V.; KLIŠ, L., Konstituční modely pro modelování ohebných pažících konstrukcí, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference - Geotechnika, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno University of Technology, Brno, 2009
 16. HORÁK, V.; MIČA, L.; KRÁSNÝ, O., Posouzení a prognóza sedání dálničního tělesa v místě stávajícího podchodu pro vodovod, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference - sekce 8 Geotechnika, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno University of Technology, Brno, 2009
 17. MIČA, L.; POSPÍŠIL, P.; RACLAVSKÝ, J.; SCOTT, H., Projekt Orfeus - Optimalizovaný georadar pro vyhledávání inženýrských sítí, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference - sekce 8 - Geotechnika, ISBN 978-80-7204-629-4, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, Brno, 2009

2008

 1. MIČA, L.; BOŠTÍK, J.; BUČEK, J.; RUSINA, R., Kruhová základová deska část 1 Statická analýza geomechanických veličin,, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, Čeněk a Ježek s.r.o., Praha, 2008
 2. HOLÝ, O.; MIČA, L., Stanovení osové tuhosti geosyntetik pro numerické modelování - část 1, příspěvek na konferenci Česko-slovenská konference "Stavební konstrukce z pohledu geotechniky", ISBN 978-80-7204-609-6, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2008
 3. MIČA, L.; HOLÝ, O., Stanovení osové tuhosti geosyntetik pro numerické modelování - část 2, příspěvek na konferenci Česko-slovenská konference "Stavební konstrukce z pohledu geotechniky", ISBN 978-80-7204-609-6, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2008
 4. RACLAVSKÝ, J.; POSPÍŠIL, P.; MIČA, L.; SCOTT, H., ORFEUS - georadar pro hledání podzemních inženýrských sítí, článek v Události na VUT v Brně, ISSN 1211-4421, VUT v Brně,, Brno, 2008
 5. BUČEK, J.; RUSINA, R.; NĚMEC, I.; MIČA, L.; BOŠTÍK, J.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B., Stochastická analýza kruhové základové desky, příspěvek na konferenci Zakládání staveb, ISBN 978-80-86604-38-1, Brno, ČR, 2008
 6. BUČEK, J.; RUSINA, R.; NĚMEC, I.; MIČA, L.; BOŠTÍK, J.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B., STOCHASTICKÁ ANALÝZA KRUHOVÉ ZÁKLADOVÉ DESKY, příspěvek na konferenci 36. konference se zahraniční účastí, Zakládání staveb Brno 2008, Sborník příspěvků, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2008
 7. MIČA, L.; POSPÍŠIL, P.; RACLAVSKÝ, J.; SCOTT, H., Project ORFEUS - Optimized Radar to Find Every Utility in Street, příspěvek na konferenci Underground Infrastructure of Urban Areas 2008, Wroclaw, 2008
 8. RACLAVSKÝ, J.; POSPÍŠIL, P.; MIČA, L.; SCOTT, H., Projekt ORFEUS - optimalizovaný georadar pro vyhledávání podzemních inženýrských sítí, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2008
 9. MIČA, L.; POSPÍŠIL, P.; SLOB, E.; LIU, F., Soils Measurements Methods - Ground Characteristics Measurements Report, , MS ORFEUS, Newcastle, 2008
 10. MIČA, L.; RAČANSKÝ, V.; KLABLENA, P., NUMERICAL ANALYSIS OF THE REINFORCED RETAINING WALL ON YIELDING OR ON NON-YIELDING FOUNDATION SOIL, příspěvek na konferenci Fourth European geosynthetics conference, Edinburgh, 2008
 11. MIČA, L.; POSPÍŠIL, P.; RACLAVSKÝ, J.; SCOTT, H., Využití georadaru k vyhledávání inženýrských sítí, příspěvek na konferenci Polní geotechnické metody, ISBN 1213-1237, AZ Consult s.r.o., Ústí nad Labem, 2008
 12. RACLAVSKÝ, J.; POSPÍŠIL, P.; MIČA, L.; SCOTT, H., Projekt ORFEUS - optimalizovaný georadar pro vyhledávání podzemních inženýrských sítí, příspěvek na konferenci NO-DIG 2008, CzSST, Brno, 2008
 13. RACLAVSKÝ, J.; POSPÍŠIL, P.; MIČA, L.; SCOTT, H., ORFEUS - optimalizipovannyj georadar dlja poiska podzemnych unženěrnyj setěj, příspěvek na konferenci Aktualny pitannja reformuvannja žitlovo-komunalnogo gospodarstva, ISBN 978-966-7477-79-0, Makiivka, 2008
 14. RACLAVSKÝ, J.; POSPÍŠIL, P.; MIČA, L.; SCOTT, H., Projekt ORFEUS - optimalizovaný georadar pro vyhledávání podzemních inženýrských sítí, příspěvek na konferenci Vodovody a kanalizace Brno 2008, ISBN 978-80-7204-579-2, VUT v Brně, FAST, ÚVHO, Brno, 2008
 15. ŠLEZINGR, M.; MIČA, L., Vegetace a stabilita břehů, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Stavební obzor, Praha, 2008

2007

 1. MIČA, L., Vliv příměsi CaO na texturu a propustnost jílovitých zemin, , 2007
 2. MIČA, L., Výpočet celkové stability dle mezních stavů - EC7, příspěvek na konferenci 35. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2007, ISBN 978-80-7204-544-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2007
 3. MIČA, L., ZEMNÍ KONSTRUKCE, , Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2007
 4. MIČA, L.; UHRIN, M., Stanovení parametrů pokročilejšího konstitučního modelu zeminy pro analýzu pažící konstrukce, příspěvek na konferenci Experiment ´07, ISBN 978-80-7204-543-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2007
 5. MIČA, L., Účast v mezinárodním mezilaboratorních porovnávacích zkouškách geotextilií spadajících pod NV č. 190/2002 Sb. (směrnice č. 89/106/EHS) organizovaných OFI Vídeň, , 2007
 6. RACLAVSKÝ, J.; POSPÍŠIL, P.; MIČA, L.; SCOTT, H., ORFEUS, článek v , ROBT, Rusko, 2007
 7. RAČANSKÝ, V.; MIČA, L., Numerická 3D analýza zásobníku založeného na štěrkových pilířích, příspěvek na konferenci Zlepšovanie vlastností základových pod, ISBN 978-80-227-2639-9, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Bratislava, 2007
 8. MIČA, L., Modelování mechanického chování jílů s dvojí pórovitostí, , 2007
 9. MIČA, L., Mechanické chování zpevněných jemnozrnných zemin, , 2007
 10. MIČA, L., Matematické modelování vyztužených konstrukcí, , Tectum Geosynthetics, s.r.o., Smoleńice, SK, 2007
 11. MIČA, L., Zahraniční poznatky z měření přetvoření na konstrukcích z vyztužené zeminy, , IGS CZ, Praha, Brno, 2007

2006

 1. MIČA, L., Matematické modelování vlivu kořenového systému na stabilitu svahu, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda, ISBN 80-7204-475-3, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2006
 2. MIČA, L.; BOŠTÍK, J., Vliv materiálu násypu na jeho stabilitu a deformace, příspěvek na konferenci GEOTECHNIKA 2006, ISBN 80-248-1124-3, ORGWARE Slovakia, Bratislava, 2006
 3. ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; MIČA, L., Hodnocení příčin sesuvu na skládce Lodín, příspěvek na konferenci Geotechnika-2006, ISBN 80-248-1124-3, Fakulta stavební VŠB- Technická univerzita Ostrava, Vysoké Tatry, 2006
 4. MIČA, L.; KOIŠ, R.; NĚMEC, I.; BUČEK, J.; RAČANSKÝ, V., Foundations of oil tanks by stone columns in the Czech Republic, příspěvek na konferenci Active geotechnical design in infrastructure development, ISBN 961-91809-1-7, Slovenian geotechnical society, Ljubljana, Slovenia, 2006
 5. MIČA, L., Hloubkové zlepšování zemin, , SPEZIALBAU s.r.o., brno, 2006
 6. NĚMEC, I.; MIČA, L.; RAČANSKÝ, V.; KOIŠ, R.; BUČEK, J., Foundations of oil tanks by stone columns in the Czech Republic, příspěvek na konferenci XIII. Danube-European Conference on Geotechnical Engineering, Slovenian Geotechnical Society, ISBN 961-90043-8-8, Ljubljana, 2006
 7. MIČA, L., Konstrukční zásady při navrhování a provádění vyztužených konstrukcí, , IGS - CZ, Praha, 2006
 8. KUŘÍMSKÁ, P.; MIČA, L., Matematická analýza vlivu výztuh na únosnost podloží., příspěvek na konferenci Sborník konference JUNIORSTAV 2006, ISBN 80-214-3114-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2006
 9. MIČA, L., Využití lehkých materiálů v zemním tělese, , Brno, 2006

2005

 1. MIČA, L., Opěrná vyztužená stěna z prefa bloků - lokální stabilita, příspěvek na konferenci Zakládání staveb Brno, ISBN 80-7204-413-3, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2005
 2. MIČA, L., Vliv vegetace a geosyntetického opatření na stabilitu břehu, příspěvek na konferenci Konference Lidé, stavby a příroda 2005, ISBN 80-7204-415-X, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2005
 3. MIČA, L., Vliv vegetace na stabilitu svahu, příspěvek na konferenci Konference Stromy a jejich vliv na stavby, ISBN 80-86604-21-7, Sekurkon Praha, Praha, 2005

2004

 1. MIČA, L., Použití geosyntetických materiálů ve vodním stavitelství, příspěvek na konferenci 4. Vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2004
 2. LEČOVÁ, V.; KUŘÍMSKÁ, P.; MIČA, L., Flood Control from the Geotechnical Point of View, příspěvek na konferenci 22nd International NO DIG Conference and Exhibition, ISBN 1, ISTT, Hamburg, 2004
 3. MIČA, L., VESELÝ, J., Měření přetvoření ve výztužných geosyntetikách v podkladních vrstvách, příspěvek na konferenci Experiment ´04, ISBN 80-7204-354-4, Fakulta stavební VUT v brně, Brno, 2004
 4. MIČA, L., UHRIN, M., Vystužovanie bázy násypov v kombinácii so zvislými prvkami, příspěvek na konferenci Geotechnika - 2004 - Geotechnics, ISBN 80-8073-151-9, Fakulta BERG TU Košice, Košice, 2004
 5. MIČA, L., Chování vyztužených zemin v podkladních vrstvách, článek v Geotechnika, ISSN 1211-913X, 2004
 6. MIČA, L.; UHRIN, M.; VESELÝ, J., Laboratory Testing on Geosynthetics of Reinforced Foundation Ground, příspěvek na konferenci Geotechnical Engineering with Geosynthetics, ISBN 3-00-013305-4, DGGT a TUM-ZG, Mnichov, 2004

2003

 1. MIČA, L.; UHRIN, M.; MOJŽIŠ, J., Velikost přetvoření v geosyntetické výztuze od vnějšího zatížení, příspěvek na konferenci Zakládání staveb Brno 2003, ISBN 80-7204-304-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2003
 2. MIČA, L.; UHRIN, M.; MOJŽIŠ, J., Chování vyztužených zemin v podkladních vrstvách, spec. publikace, ISBN 80-7204-290-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2003
 3. HORÁK, V., MIČA, L., VESELÝ, V., HORT, O., Remarkable Underground Structures Realized and Designed in Czech Republic, příspěvek na konferenci 1. EFUC-Konferenz 2003, EFUC, Suderburg, 2003
 4. MIČA, L., Full Scale Laboratory testing Geosynthetics Reinforced in Basal Layers, příspěvek na konferenci 2nd Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, ISBN 88-901080-0-2, University of Bologna, Bologna, 2003
 5. MIČA, L., VESELÝ, J., ZEDNÍK, P., Sledování přetvoření v geosyntetických výztuhách v podkladních vrstvách, příspěvek na konferenci Geosyntetika v dopravnom staviteľstve, ISBN 80-8070-033-8, Žilinská univerzita/edis, Žilina, 2003

2002

 1. MIČA, L., BOŠTÍK, J., Možnosti modelování geosyntetických výztuh, příspěvek na konferenci 30. konference Zakládání staveb 2002, ISBN 80-7204-252-1, Akademické nakladatelství CERN, s.r.o. Brno, Brno, 2002
 2. MIČA, L., Modelování chování geosyntetických výztuh v podkladních vrstvách, příspěvek na konferenci Geotechnika 2002, ISBN 80-248-0115-9, Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, Ostrava, 2002
 3. MIČA, L., Stabilization of the Subsoil with Using Stiff Integral Geogrids, příspěvek na konferenci 4th International Conference on Ground Improvement Techniques, 26-28 March 2002, Kuala Lumpur, Malaysia, ISBN 981-04-5823-1, CI-PREMIER PTE LTD, Singapore, 2002

2001

 1. MIČA, L., Porovnání vlastností výztužných geosyntetik, příspěvek na konferenci 29. konference Zakládání staveb Brno 2001, ISBN 80-7204-217-3, Česká geotechnická společnost ČSSI a SEKURKON, Akademické nakladetelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2001
 2. MIČA, L., Zkušenosti s používáním tuhých integrálních geomříží při rekonstrukci železničních koridorů v ČR, příspěvek na konferenci Geotextílie v dopravnom staviteľstve, ISBN 80-7100-805-2, Žilinská univerzita v EDIS - vydavateľstve ŽU, Žilina, 2001

2000

 1. MIČA, L., HUBÍK, P., MINÁŘ, L., Sanace železničního násypu pomocí geobuňkové struktury, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 28. konference Zakládání staveb Brno 2000, ISBN 80-7204-167-3, CERM Brno, Brno, 2000
 2. MIČA, L., Mathematical Modelling of Tunnel Mrazovka with Respect to Measurement In-Situ, příspěvek na konferenci Konferencja Naukowo-Techniczna, Budownictwo podziemne 2000, ISBN 83-88408-16-X, Neuveden, Kraków, 2000

1999

 1. MIČA, L., Průzkumná štola Mrázovka - shodnocení výsledků z měření in-situ a MKP, příspěvek na konferenci XI. Mezinárodní vědecká konference, Sborník příspěvků konference doktorandů, Sekce - Teorie konstrukcí, ISBN 80-214-1447-2, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 1999

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný