English

Ing. Jiří Bureš, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. BUREŠ, J., KOSTELECKÝ, J., Analýza jednotného transformačního klíče verze 1202 pro účely železniční geodézie , příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii a katastru, ISBN 978-80-86433-67-7, ECON Publishing, s.r.o., Brno, 2018

2017

 1. BUREŠ, J., Analýza přesnosti prostorové polohy koleje a metod její realizace., příspěvek na konferenci 13. medzinárodná konferencia „Geodézia a kartografia v doprave“, ISBN 978-80-89626-08-3, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, Košice, Slovensko, 2017
 2. BUREŠ, J.; BARTONĚK, D.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VOJKŮVKA, M., INTEGRATED INFORMATION SYSTEM OF BUILDING STRUCTURES MONITORING, příspěvek na konferenci Informatics, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-01-0, STEF92, Sofia, Bulharsko, 2017
 3. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; PETRUCHA, J., FAST HEURISTIC ALGORITHM OF SEARCHING HAMILTONIAN PATH IN GRAPH, příspěvek na konferenci Informatics, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-01-0, STEF92, Sofia, Bulharsko, 2017
 4. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O., Optimized GNSS RTK measurement planning for effective point occupation via heuristic analysis, článek v ENGINEERING COMPUTATIONS, ISSN 0264-4401, Emerald Publishing Limited, United Kingdom, 2017
 5. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; HOŘEJŠ, M., K problematice kontroly přesnosti aparatur GNSS, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii a katastru, ISBN 978-80-86433-64-6, 2017
 6. OLŠÁK, M.; BUREŠ, J.; NEČAS, R., REKONSTRUKCE A DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU „GAGARIN“, příspěvek na konferenci Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2017
 7. CIKRLE, P.; BUREŠ, J.; TOPOLÁŘ, L., Zavádění metrického systému v českých zemích, kapitola v Z dějin geodézie a kartografie 18. Mapová díla, zeměměřičské práce, přístroje, osobnosti, ISSN 0232-0916, ISBN 978-80-7037-262-3, Národní technické muzeum, Praha, 2017

2016

 1. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O., Optimization of Process Field Measurement GNSS-RTK for Railway Infrastructure, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-03835-626-4, Solid State Phenomena , Switzerland, 2016
 2. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J., Algorithmization and Optimization of Processing of Big Geographical Data, článek v Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, ISSN 1546-1955, American Scientific Publisher, USA, 2016
 3. OLŠÁK, M.; KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R., Rekonstrukce a dlouhodobé sledování železničního mostu "Gagarin", příspěvek na konferenci 23. BETONÁŘSKÉ DNY 2016 Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016
 4. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I., The Optimization of Global Navigation Satellite Systems Measurement by the Geographic Information Systems Support, článek v Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, ISSN 1546-1955, American Scientific Publisher, USA, 2016
 5. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; VOJKŮVKA, M.; VÁVROVÁ, E., INFORMATION SYSTEM OF STRUCTURAL MONITORING, příspěvek na konferenci Informatics, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-58-2, STEF92, Sofia,Bulharsko, 2016
 6. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J., Optimization of Process Field Measurement GNSS-RTK for Railway Infrastructure , , ISBN 978-80-214-5357-9, VUTIUM, Brno, Brno, 2016
 7. BUREŠ, J.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; FIXEL, J., Verification of Strain Gauge and Geodetic Measurements during Long-term Monitoring of Gagarin Bridge in Working Conditions , kapitola v Applied System Innovation: Proceedings of the 2015 International Conference on Applied System Innovation (ICASI 2015), ISBN 978-1-138-02893-7, CRC Press , Osaka, Japan, 2016
 8. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J., Optimization of Route in Field at Precise GNSS Positioning, příspěvek na konferenci 6th International Conference on Cartography and GIS, ISSN 1314-0604, ISBN 0-470-85151-1, Bulgarian Cartographic Association, Bulgaria, 2016
 9. BUREŠ, J., Návrh metodiky budování primárního železničního bodového pole technologií GNSS v reálném čase., příspěvek na konferenci Geodézie ve stavebnictví a průmyslu, ISBN 978-80-02-02656-3, Český svaz geodetů a kartografů, Brno, 2016
 10. BUREŠ, J., Návrh nové metodiky budování a údržby železničního bodového pole technologií GNSS v reálném čase, příspěvek na konferenci 51. Geodetické informační dny, ISBN 978-80-02-02645-7, Český svaz geodetů a kartografů - Spolek zeměměřičů Brno, Brno, 2016
 11. BUREŠ, J., Využití GNSS-RTK a permanentních sítí GNSS pro železniční bodové pole, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii a katastru, ISBN 978-80-86433-60-8, ECON Publishing, s.r.o., Brno, 2016

2015

 1. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I., Workflow for Analysis of Enormous Amounts of Geographical Data, článek v ADV SCI LETT, ISSN 1936-6612, American Scientific Publishers, American Scientific Publishers, 26650 The Old Road, Suite 208 ,Valencia, California 91381-0751, USA , 2015
 2. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I., Enhancement of Image Classification via GIS, článek v ADV SCI LETT, ISSN 1936-6612, American Scientific Publishers, American Scientific Publishers, 26650 The Old Road, Suite 208, Valencia, California 91381-0751, USA , 2015
 3. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J., USAGE OF HEURISTIC ALGORITHM FOR OPTIMIZATION OF PRECISE GNSS RTK MEASUREMENT, příspěvek na konferenci 15th GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-35-3, STEF 92 Technology Ltd., Bulgaria, 2015
 4. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I., Surface Classification Above Gas Pipeline Facilities, kapitola v Surface models for Geosciences, ISBN 978-3-319-18407-4, Springer, Switzerland, 2015
 5. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O., Morphological Aanalyses of the Central Slovakia on Base of the DEM, kapitola v Surface models for Geosciences, ISBN 978-3-319-18407-4, Springer, Switzerland, 2015
 6. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; BUREŠ, J., Diagnostics of a Historical Bridge Using Measuring Methods and Inverse Analysis, kapitola v Modern Design Technologies and Experiment for Advanced Manufacture and Industry, ISBN 978-3-03835-460-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 7. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KALINA, M., Technology and Conclusions from Long-term Monitoring of Large Span Roof Timber Construction, kapitola v Modern Design Technologies and Experiment for Advanced Manufacture and Industry, ISBN 978-3-03835-460-4, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015

2014

 1. CIKRLE, P.; BUREŠ, J.; CHARVÁT, Z., Etalony starých délkových měr v České republice a jejich dokumentace, kapitola v Z dějin geodézie a kartografie 17. Zeměměřičské práce, mapová díla, osobnosti a sbírky, ISBN 978-80-7037-249-4, 2014
 2. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KALINA, M., Long-term deformation measurements of atypical roof timber structures, článek v Proceedings of the Workshop Geoinformatics FCE CTU 2006, ISSN 1802-2669, FCE CTU Prague, Prague, 2014
 3. CIKRLE, P.; BUREŠ, J.; CHARVÁT, Z., Speciální míry a váhy používané v textilním průmyslu v 18. a 19. století, kapitola v Průmysl, technika a exaktní vědy na Moravě a ve Slezsku., ISBN 978-80-87896-12-9, Technické muzeum v Brně, Brno, 2014
 4. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I., Optimization of Pre-Processing of Extensive Projects in Geographic Information Systems, článek v ADV SCI LETT, ISSN 1936-6612, Advanced Science Letters, AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS, 26650 THE OLD RD, STE 208, VALENCIA, CA 91381-0751 USA, USA, 2014
 5. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; FIŠER, Z.; VOJKŮVKA, M.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R., Geodetic Monitoring for the Diagnostics of a Historical Railway Bridge, příspěvek na konferenci GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2014, ISBN 978-80-553-1781-6, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Košice, Slovensko, 2014
 6. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KALINA, M., Conclusions from Long-Term Monitoring of Large Span Roof Timber Construction, příspěvek na konferenci GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2014, ISBN 978-80-553-1781-6, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Košice, Slovensko, 2014
 7. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I., Technology Line for Analysis of Enormous Amounts of Geographical Data, příspěvek na konferenci GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 2014, ISBN 978-80-553-1781-6, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Košice, Slovensko, 2014
 8. BUREŠ, J., Přesné pozicování technologií GNSS-RTK na liniových stavbách, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní konference GEODÉZIE A KARTOGRAFIE V DOPRAVĚ, ISBN 978-80-02-02553-5, Český svaz geodetů a kartografů, Olomouc, 2014
 9. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I.; VITULA, A., Method of error assessment in image classification, příspěvek na konferenci 14th GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-12-4, SGEM2014, Bulgaria, 2014
 10. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I., Technology of processing of enormous amounts of geografical data, příspěvek na konferenci 14th GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-12-4, SGEM2014, Bulgaria, 2014
 11. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I., Possibilities of Improvement of Image Classification via GIS Tools, příspěvek na konferenci International Conference on Cartography and GIS, ISSN 1314-0604, ISBN 0-470-85151-1, Bulgarian Cartographic Assosiation, Sofia, Bulgaria, 2014
 12. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; OPATŘILOVÁ, I., The Solution of Massive Tasks in GIS Exemplified by Determining Terrain Surface Types Above Gas Pipelines in the Czech Republic, kapitola v Thematic Cartography for the Society, ISBN 978-3-319-08180-9, Springer International Publishing, Switzerland, 2014
 13. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; KALINA, M., Long-term deformation measurements of atypical roof timber structures, příspěvek na konferenci INGEO 2014, ISBN 978-80-01-05469-7, Czech Technical University Prague, Faculty of Civil Engeeniring, Prague, 2014

2013

 1. CIKRLE, P.; BUREŠ, J., OLIVOVÁ, D., Hmotné doklady vývoje měr a vah na Moravě do konce 19. století., kapitola v K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku I. Od konce 18. století do roku 1918, ISBN 978-80-86413-66-2, Technické muzeum v Brně, Brno, 2013
 2. Ing. Jiří Bureš Ph.D, Ing. Eva Vávrová, K problematice přesnosti měření s využitím robotizovaných totálních stanic, příspěvek na konferenci Konference IPG 2013, ISBN 978-80-227-4032-6, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2013
 3. BUREŠ, J., Dokumentace vytyčení a kontrolních měření, příspěvek na konferenci Inžiniersko priemyselná geodézia 2013, ISBN 978-80-227-4032-6, STU Bratislava, Bratislava, Slovensko, 2013
 4. BUREŠ, J.; VÁVROVÁ, E., K problematice přesnosti měření s využitím robotizovaných totálních stanic., příspěvek na konferenci Inžiniersko priemyselná geodézia 2013, ISBN 978-80-227-4032-6, STU Bratislava, Bratislava, Slovensko, 2013
 5. HOŘEJŠ, M., CHLUP, M., BUREŠ, J.,, Geodetický monitoring stavby retenční nádrže Jeneweinova v Brně., příspěvek na konferenci Geodézie ve stavebnictví a průmyslu, ISBN 978-80-02-02442-2, Český svaz geodetů a kartografů, Brno, 2013
 6. BUREŠ, J.; BARTONĚK, D.; OPATŘILOVÁ, I., Klasifikace údajů o uložení plynárenských zařízení pod určitými typy povrchů terénu, , VUT v Brně, Brno, 2013
 7. CIKRLE, P.; BUREŠ, J.; CHARVÁT, Z., Vybrané etalony starých délkových měr v Čechách a na Moravě a jejich dokumentace., příspěvek na konferenci 48. geodeticke informační dny, ISBN 978-80-02-02428-6, Český svaz geodetů a kartografu - Spolek zeměměřičů Brno, Brno, 2013
 8. VOJKŮVKA, M.; BUREŠ, J., Analýza meteorologických dat permanentní GNSS stanice TUBO., příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2013

2012

 1. KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; BUREŠ, J., Udržovací práce pro udržení provozuschopnosti měřícího systému pro dlouhodobé sledování mostu, , 2012
 2. KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R., Identification of basic material properties of the masonry arch bridge using full-scale load test, příspěvek na konferenci 10th International Conference NDT 2012, Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-823-6, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2012
 3. BUREŠ, J.; STRAKA, B.; ŠMAK, M., Závěry z měření deformací vybraných dřevěných konstrukcí geodetickými metodami, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2012
 4. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J., Expert GIS for Locating of Archaeological Sites, příspěvek na konferenci 4th International Conference on Cartography & GIS, ISSN 1314-0604, BULGARIAN CARTOGRAPHIC ASSOC, 1, CHR SMIRNENSKI BLVD, SOFIA, 1046, BULGARIA, Albena, Bulgaria, 2012
 5. BUREŠ, J.; BARTONĚK, D., Application of GIS in Civil Engineering, článek v International Conference on Cartography and GIS, ISSN 1314-0604, Bulgarian Cartographic Association, Albena, Bulgaria, 2012
 6. KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R., Viadukt Křenová - podrobná analýza, příspěvek na konferenci 17. Mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2012, ISBN 978-80-86604-56-5, Sekurkon s.r.o., Brno, 2012
 7. BUREŠ, J.; STRAKA, B.; ŠMAK, M., Závěry z měření deformací vybraných dřevěných konstrukcí geodetickými metodami, příspěvek na konferenci Dřevostavby, ISBN 978-80-86837-36-9, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni, Volyně, 2012
 8. HOŘEJŠ, M., BUREŠ, J., CHLUP, M., Geodetický monitoring stavby, článek v Zakládání, ISSN 1212-1711, Zakládání staveb, a. s., Praha, 2012
 9. KALINA, M.; BUREŠ, J., Meranie posunov a deformácií stavieb trigonometrickou metódou., příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012
 10. VOJKŮVKA, M.; BUREŠ, J., Využití automatizovaného nivelačního systému při zatěžovací zkoušce železničního mostu., příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2012, ISBN 978-80-214-4393-8, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2012

2011

 1. BUREŠ, J.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; ŠVÁBENSKÝ, O., Measuring Technology During Reconstruction of Prestressed Gagarin Bridge, příspěvek na konferenci INGEO 2011 Proceedings of the 5th International Conference on Engineering Surveying, ISBN 978-953-6082-15-5, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 2011
 2. ŠVÁBENSKÝ, O.; PLÁŠEK, O.; BUREŠ, J., Railway Track Deformation Surveying Using GNSS Real and Virtual Reference, příspěvek na konferenci INGEO 2011 Proceedings of the 5th International Conference on Engineering Surveying, ISBN 978-953-6082-15-5, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 2011
 3. BUREŠ, J.; VOJKŮVKA, M., Monitoring svislých deformací při statickém zajišťování stavebních konstrukcí., příspěvek na konferenci Aktuálne problémy geodézie, inžinierskej geodézie a fotogrametrie, ISBN 978-80-227-3501-8, STU Bratislava, Bratislava, Slovensko, 2011
 4. KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R., Průběžné sledování rekonstrukce předpjatého železničního mostu z roku 1961, příspěvek na konferenci 16. mezinárodní sympozium Mosty 2011, ISBN 978-80-86604-52-7, SEKURKON s.r.o., Brno, 2011
 5. KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R., Měřící technologie při rekonstrukci předpjatého mostu Gagarin, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2011
 6. BUREŠ, J.; KALINA, M., Long-Term Deformation Measurements of Large Span Timber Structures, příspěvek na konferenci Reports on Geodesy, ISSN 0867-3179, ISBN 978-83-85287-89-6, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland, 2011
 7. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A., Engineering Measurements in Sphere of Building Constructions and Materials Testing, příspěvek na konferenci Reports on Geodesy, ISSN 0867-3179, ISBN 978-83-85287-89-6, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland, 2011
 8. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; DRÁB, A., Usage of GIS Technology In Civil Engineering, článek v Journal of Environmental Science and Engineering, ISSN 1934-8932, David Publishing Company, Illinois, USA, 2011
 9. KALINA, M.; BUREŠ, J., Dlhodobé sledovanie drevenej strešnej konštrukcie športovej haly, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2011
 10. VOJKŮVKA, M.; BUREŠ, J., Automatizované měření deformací s využitím digitálního nivelačního přístroje Leica NA3003., příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2011
 11. KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R., Průběžné tenzometrické a geodetické sledování rekonstrukce železničního mostu "Gagarin" v km 5,872 na trati Český Těšín - Ostrava Kunčice, příspěvek na konferenci Železniční mosty a tunely, SUDOP Praha a.s., Praha, 2011

2010

 1. BUREŠ, J., K problematice ověřování a kalibrace digitálních nivelačních systémů., příspěvek na konferenci Skúšanie a kalibrácia geodetických a fotogrametrických systémov., ISBN 978-80-227-3337-3, STU Bratislava, Bratislava, Slovensko, 2010
 2. VOREL, V., LÍNKOVÁ, L., BUREŠ, J., Vyjadřování přesnosti v inženýrské geodézii., článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, ČVUT v Praze, Praha, 2010
 3. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; DRÁB, A., Usage of GIS Technology in Civil Engineering., příspěvek na konferenci 3rd International Conference on Cartography & GIS, ISSN 1314-0604, International Cartografic Association, Nessebar, Bulgaria, 2010
 4. MACUR, J.; HOLCNER, P.; BUREŠ, J.; APELTAUER, T., Určování trajektorie z akcelerometrického měření, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, Ostrava, 2010
 5. VOJKŮVKA, M.; BUREŠ, J., Webové rozhraní permanentní stanice GPS TUBO., příspěvek na konferenci Juniorstav 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, VUT v Brně, Brno, 2010
 6. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O., Aplikace produktů sítě CZEPOS v inženýrské geodézii., příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii a katastru., ISBN 978-80-86433-46-2, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2010

2009

 1. KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; SPÁČIL, M.; STŘÍBNÝ, P.; KALOUSEK, M.; BUREŠ, J.; WEIGEL, L., Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1292), , 2009
 2. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A., Vybraná realizovaná technologická řešení speciálních inženýrsko-geodetických měření v oblasti zkušebnictví stavebních konstrukcí a materiálů., příspěvek na konferenci XII. International Scientific Conference - Geodesy and Cartography, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladateltsví CERM, s.r.o., Brno, 2009
 3. BUREŠ, J., Analýza experimentálních měření GPS - RTK., článek v Geodetický a kartografický obzor, ISSN 0016-7096, Český úřad zeměměřický a katastrální a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, nakladatelství Vesmír, spol. s r.o., Praha, 2009
 4. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; DRÁB, A.; MENŠÍK, M., Usage of a Multidisciplinary GIS Platform for the Design of Building Structures., článek v VGI Vermessung & Geoinformation, ISSN 0029-9650, Austrian Society for Surveying and Geoinformation, Vienna, 2009
 5. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J., Platform for GIS Tuition Usable for Designing of Civil Engineering Structures at Brno University of Technology., příspěvek na konferenci Proceedings, Research Group Cartography, Vienna University of Technology, Vienna, 2009
 6. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O., Možnosti využití GNSS a produktů síťových řešení v inženýrské geodézii., příspěvek na konferenci Družicová měření a sítě v geodézii, ISBN 978-80-86433-51-6, ECON Publishing, s.r.o., Brno, 2009
 7. BARTONĚK, D.; BUREŠ, J., Platforma pro výuku GIS na VUT v Brně., příspěvek na konferenci Sborník/Proceedings - Symposium GIS Ostrava 2009, ISBN 978-80-87294-00-0, TANGER, spol. s r.o., Ostrava, 2009

2008

 1. BUREŠ, J., Optimalizace procesu meření GPS-RTK při využití CZEPOS., příspěvek na konferenci 44. geodetické informační dny, ISBN 978-80-86433-50-9, ECON Publishing, s.r.o., Brno, 2008
 2. VOREL, V.; BUREŠ, J., Kontrola geometrických parametrů a ověřování přesnosti rozměrů ve výstavbě., příspěvek na konferenci 44. geodetické informační dny, ISBN 978-80-86433-50-9, ECON Publishing, s.r.o., Brno, 2008
 3. SLÁMA, J.; BUREŠ, J., K problematice geometrické přesnosti jako jednoho z dílčích faktorů celkové jakosti staveb., příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008, ISBN 978-80-01-04123-9, Kloknerův ústav ČVUT, Praha, 2008
 4. APELTAUER, T.; BUREŠ, J.; HOLCNER, P.; MACUR, J., K problematice měření parametrů pohybu vozidel pomocí satelitních metod., příspěvek na konferenci Geodézie a kartografie v dopravě, Český svaz geodetů a kartografů, Praha, 2008
 5. APELTAUER, T.; BUREŠ, J.; HOLCNER, P.; MACUR, J., Dynamické vlastnosti dopravního proudu měřené systémem GPS., příspěvek na konferenci Aktuální trendy ve výuce dopravního stavitelství., ISBN 978-80-01-04074-4, ČVUT v Praze, Praha, 2008
 6. BUREŠ, J., SLÁMA, J., SLAVATA, J., Řízení geometrické přesnosti velkých mostních konstrukcí v průběhu procesů betonáže., příspěvek na konferenci Aktuální problémy inženýrské geodézie 2008, ISBN 978-80-02-02005-9, Český svaz geodetů a kartografů, Brno, 2008
 7. APELTAUER, T.; BUREŠ, J.; HOLCNER, P.; MACUR, J., Měření dopravního proudu pomocí GPS, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodetické praxi., ISBN 978-80-86433-44-8, ECON publishing, s.r.o., Brno, 2008

2007

 1. BUREŠ, J., SLÁMA, J., SLAVATA, J., Verifikace a interpretace skutečného chování velkých mostních konstrukcí s využitím výsledků geodetických měření., příspěvek na konferenci EXPERIMENT'07, ISBN 978-80-7204-543-3, CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2007

2006

 1. ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; BUREŠ, J., INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE I - Praktické úlohy inženýrské geodézie., , VUT v Brně, Brno, 2006
 2. ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; BUREŠ, J., INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE I - Návody ke cvičením., , VUT v Brně, Brno, 2006
 3. ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; BUREŠ, J., INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE I - Geodézie ve stavebnictví., , VUT v Brně, Brno, 2006
 4. ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; BUREŠ, J., INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE I - Základy inženýrské geodézie., , VUT v Brně, Brno, 2006
 5. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O., Vytyčení prostorové polohy a vytyčovací výkresy staveb., příspěvek na konferenci Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS, ISBN 80-02-01804-4, Český svaz geodetů a kartografů, Brno, 2006
 6. BUREŠ, J.; KRATOCHVÍL, R.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., Testování metody RTK na VUT v Brně, příspěvek na konferenci Družicové metody v geodézii, ISBN 80-86433-35-8, ECON Publishing s.r.o., 2006, Brno, 2006

2005

 1. BUREŠ, J.; HORÁK, V., Sledování posunů a deformací podzemních prostor Templářských sklepů v Čejkovicích., příspěvek na konferenci 33. konference Zakládání staveb, 2005, ISBN 80-7204-413-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2005
 2. BUREŠ, J.; MACINKA, V., Statistické analýzy experimentálních měření technologií GPS-RTK, , AU Wroclaw - Polsko, Dolní Morava, 2005
 3. KRATOCHVÍL, R.; ŠVÁBENSKÝ, O.; BUREŠ, J., Kalibrace antén GPS, , AU Wroclaw - Polsko, Dolní Morava, 2005
 4. BUREŠ, J.; MACINKA, V., Experimentální analýzy vlivu multipath v měření GPS, , AU Wroclaw - Polsko, Dolní Morava, 2005
 5. BUREŠ, J., SMETANA, J., Zajištění prostorové polohy a geometrických parametrů železniční koleje., příspěvek na konferenci Geodézia a kartografia v doprave, ISBN 80-969379-6-0, Slovenský zvaz geodetov a kartografov, Bratislava, 2005
 6. BUREŠ, J., Experimentální analýza měření GPS, , VUT v Brně, Brno, 2005
 7. VOREL, V., BUREŠ, J., Plánování přesnosti vytyčování s ohledem na cílovou geometrickou přesnost staveb., příspěvek na konferenci Aktuální problémy inženýrské geodezie 2005, ISBN 80-02-01699-8, Český svaz geodetů a kartografů, Brno, 2005
 8. KRATOCHVÍL, R.; BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O., Kalibrace GPS antén na Ústavu geodézie VUT v Brně., příspěvek na konferenci Vývoj metod a technologií GPS v geodézii, ISBN 80-86433-32-3, ECON Publishing s.r.o., 2005, Brno, 2005
 9. BERKOVÁ, A.; BUREŠ, J., Tvorba geometrického plánu na rozhraní dvou katastrálních území s katastrální mapou digitalizovanou, článek v Acta Montanistica Slovaca, ISSN 1335-1788, Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach, 2005, Košice, 2005

2004

 1. BUREŠ, J., Setting Up of Robot Welding Line for Car Bodies at BMW factory in Oxford UK., příspěvek na konferenci INGEO 2004 Proceedings of the 3rd International FIG Conference on Engineering Surveying, ISBN 87-90907-34-5, International Federation of Surveyors, 2004, Bratislava, 2004
 2. BUREŠ, J.; DUPAL, B., Rektifikace robotizované linky na svařování karosérií v automobilce BMW UK v Oxfordu., příspěvek na konferenci 40. geodetické informační dny, ISBN 80-864-31-5, ECON Publishing, s.r.o., 2004, Brno, 2004
 3. KLUSÁČEK, L., PĚNČÍK, J., BUREŠ, J., VITULA, A., Měření přetvoření kleneb železničního viaduktu., příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004, Brno, 2004
 4. BUREŠ, J., STRAKA, B., Geodetické metody při měření přetvoření dřevěných konstrukcí velkých rozpětí, příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, 2004
 5. BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS, příspěvek na konferenci Současný stav a vývoj bodových polí, ISBN 80-86433-29-3, ECON publishing, s.r.o., 2004, Brno, 2004

2002

 1. BUREŠ, J.; SLÁMA, J., Měření deformací ocelových střešních vazníků výrobní haly výhybkárny Prostějov., příspěvek na konferenci 38. Geodetické informační dny, ISBN 80-86433-13-7, Econ Publishing, s.r.o., Brno, 2002
 2. BUREŠ, J.; KLUSÁČEK, L., Geodetické měření při statickém zajištění věžě radnice ve Vyškově na Moravě., příspěvek na konferenci Interdisciplinárne aplikácie fotogrammetrie a inžinierskej geodézie, ISBN 80-227-1778-9, STU Bratislava, Bratislava, 2002
 3. BUREŠ, J.; MACUR, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J., Permanentní stanice GPS sítě EUREF na Fakultě stavební VUT v Brně., příspěvek na konferenci GPS - diferenční systémy a RTK, ISBN 80-86433-09-9, ECON, Brno, 2002

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný