English

Ing. Rostislav Zídek, Ph.D. – seznam publikací

2015

 1. FRANTÍK, P.; ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Model vrstevnatého nosníku pro deformační metodu, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Ostrava, Česká republika, 2015
 2. ZÍDEK, R.; UTÍKAL, A.; UTÍKALOVÁ, I.; BRDEČKO, L.; BRDEČKOVÁ, H., Reconstruction of Historical Timber Roofs at Zˇehusˇice Castle, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-506-9, 2015

2014

 1. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Tradiční krov – havarijní stav, modelování a příčiny, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2014
 2. ZÍDEK, R.; UTÍKAL, A.; UTÍKALOVÁ, I.; BRDEČKO, L.; BRDEČKOVÁ, H., Reconstruction of the historical timber roofs of Žehušice castle, , ISBN 978-80-02-02539-9, Brno, Česká republika, 2014
 3. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Tradiční krov – havarijní stav, modelování a příčiny, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2014, ISBN 978-80-248-3320-0, Ostrava, Česká republika, 2014

2013

 1. LEHKÝ, D.; ZÍDEK, R.; KERŠNER, Z.; VOKÁČ, M.; BOUŠKA, P., Identifikace materiálových parametrů modelů reologického chování předpjatého pražce, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Česká republika, 2013

2011

 1. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Deflection of Reinforcement Concrete Structures according to EC2: Comparison of Methods, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2011, ISBN 978-80-87012-33-8, Svratka, Česká republika, 2011
 2. BRDEČKO, L.; ZÍDEK, R., Dotvarování spřaženého dřevobetonové nosníku, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice, ISBN 978-80-248-2384-3, Ostrava, ČR, 2011

2010

 1. BRDEČKO, L.; ZÍDEK, R., Srovnání metod pro analýzu reologie železobetonových nosníků podle EC2, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-3373-1, Bratislava, Slovensko, 2010
 2. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Alternativní řešení deformací železobetonových prutových konstrukcí, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2010, ISBN 978-80-248-2234-1, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, Česká republika, 2010

2009

 1. ZÍDEK, R., Analýza dotvarování spřažených konstrukcí, příspěvek na konferenci IDEAS 09, ISBN 978-80-248-2091-0, Ostrava, Česká republika, 2009
 2. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Geometricky nelineární analýza železobetonových konstrukcí po vzniku trhlin, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2009, ISBN 978-80-248-2016-3, Ostrava, Česká republika, 2009
 3. BRDEČKO, L.; ZÍDEK, R., Vliv dotvarování na průhyb železobetonových nosníků: metody řešení, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno, Česká republika, 2009
 4. ZÍDEK, R., Materiálově nelineární analýza spřažených konstrukcí s posunem ve spáře, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno, Česká repoublika, 2009

2008

 1. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Materiálově nelineární model pro analýzu reologie betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Medzinárodná konferencia 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, Bratislava, SR, 2008
 2. ZÍDEK, R., Analýza dotvarování hybridních betonových konstrukcí s posunem ve spáře, , Brno, 2008
 3. ZÍDEK, R., Analýza dotvarování hybridních betonových konstrukcí s posunem ve spáře, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, Brno, 2008
 4. ZÍDEK, R., Reologie betonových konstrukcí po vzniku trhlin, kapitola v Technické listy 2008, ISBN 978-80-01-04457-5, Brno, 2008
 5. ZÍDEK, R., Reologie betonových konstrukcí po vzniku trhlin, , Brno, 2008
 6. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Predikce reologie v prutovém fyzikálně nelineárním modelu, příspěvek na konferenci 15. Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-11-1, Hradec Králové, Česká republika, 2008
 7. ZÍDEK, R., Prediction of rheology in material nonlinear analysis of concrete reinforced structures, příspěvek na konferenci LC 2008 - LIFE CYCLE ASSESMENT, OPTIMISATION, BEHAVIOUR AND PROPERTIES OF CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES, ISBN 978-80-214-3773-9, Brno, Česká republika, 2008
 8. ZÍDEK, R., Analysis of rheology of composite structures, příspěvek na konferenci Concrete engineering in urban development, Opatia, Croatia, 2008
 9. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Solution Method for Prediction of Rheology of Concrete Reinforced Beam Structures after Cracking, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2008, ISBN 978-80-87012-11-6, Svratka, ČR, 2008
 10. ZÍDEK, R., Řešení reologie betonu v materiálově nelineárním modelu - teorie, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2008, ISBN 978-80-248-1705-7, Ostrava, Česká republika, 2008

2007

 1. ZÍDEK, R., ANALÝZA HYBRIDNÍCH KONSTRUKCÍ S PRUŽNĚ PODDAJNÝM SPŘAŽENÍM, kapitola v Technické listy 2007, ISBN 978-80-01-04176-5, Brno, Česká republika, 2007
 2. ZÍDEK, R., VÝVOJ VÝPOČETNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO PREDIKCI REOLOGICKÉHO CHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, výzkumná zpráva projektu , Brno, Česká republika, 2007
 3. ZÍDEK, R., Analýza smršťování betonových spřažených konstrukcí s posunem ve spáře, příspěvek na konferenci New trends in statics and dynamics of buildings, ISBN 978-80-227-2732-7, Bratislava, Slovensko, 2007
 4. ZÍDEK, R., Modelování částečného spřažení v prutovém modelu programu Asteres, , Ostrava, Česká republika, 2007
 5. ZÍDEK, R., Modelování částečného spřažení v prutovém modelu programu asteres, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2007, ISBN 978-80-248-1330-1, Ostrava, česká republika, 2007
 6. BRDEČKO, L.; ZÍDEK, R.; FIALA, C., Nelineární analýza prutového modelu komůrkového panelu, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2007, Ostarva, česká republika, 2007
 7. BRDEČKO, L.; ZÍDEK, R.; FIALA, C., Nelineární analýza prutového modelu komůrkového panelu, , Ostrava, Česká republika, 2007

2006

 1. BRDEČKO, L.; ZÍDEK, R., Models plate and beam reinforced concrete structures - problem sensitivity to the element size, kapitola v Technical sheets 2006, ISBN 978-80-01-04054-6, Brno, 2006
 2. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Development of computional tools for prediction of reology behavior of concrete structures, kapitola v Technical sheets 2006, ISBN 978-80-01-04054-6, Brno, 2006
 3. BRDEČKO, L.; ZÍDEK, R., Modely deskových a prutových železobetonových prvků - problematika závislosti na velikosti konečných prvků, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2006
 4. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Vývoj výpočetních prostředků pro predikci reologického chování betonových konstrukcí, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 5. BRDEČKO, L.; ZÍDEK, R., Modely deskových a prutových železobetonových prvků - problematika závislosti na velikosti konečných prvků, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 6. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Chování některých typů prvků používaných pro analýzu spřažených konstrukcí, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 80-227-2479-3, Bratislava, SR, 2006
 7. BRDEČKO, L.; ZÍDEK, R., Některé modifikace fyzikálně nelineárního modelu prutu, příspěvek na konferenci New trends in statics and dynamics of buildings, ISBN 80-227-2479-3, Bratislava, SR, 2006
 8. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Vývoj výpočetních prostředků pro predikci reologického chování betonových konstrukcí, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2006

2005

 1. BRDEČKO, L.; ZÍDEK, R., Možnosti analýzy železobetonových desek s přihlédnutím k lokalizaci poškození, příspěvek na konferenci 12. Betonářské dny 2005, ISBN 80-903502-2-4, ČBS, Hradec Králové, 2005
 2. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Výpočtové modely pro analýzu reoloogie konstrukcí z předpjatého pásu, příspěvek na konferenci 12. Betonářské dny, ISBN 80-903502-2-4, Česká betonářská společnost ČSSI, Hradec Králové, 2005
 3. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Některé problémy analýzy reologie betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií, ISBN 80-7099-742-7, Technická univerzita,Stavebná fakulta v Košiciach, Košice, 2005
 4. BRDEČKO, L.; ZÍDEK, R., Modelování porušování železobetonových desek, příspěvek na konferenci Staticko - konštrukčné a stavebno - fyzikálne problémy stavebných konštrukcií, ISBN 80-7099-742-7, Štrbské Pleso, 2005
 5. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Příspěvek k odvození geometrických vztahů, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 80-227-2277-4, Bratislava, SR, 2005
 6. ŘOUTIL, L.; ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., The Possibility of Cracks Modelling in Reinforcement Concrete Slabs, příspěvek na konferenci . Proceedings of the 4th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 80-227-2277-4, Bratislava, 2005
 7. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Nová metoda pro analýzu reologie betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2005, ISBN 80-85918-93-5, Svratka, 2005
 8. BRDEČKO, L.; ZÍDEK, R., Řešení železobetonové desky s použitím nelokálního modelu, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2005, ISBN 80-85918-93-5, Svratka, 2005
 9. ZÍDEK, R., Nová metoda pro analýzu betonových konstrukcí - geometricky nelineární řešení, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2005, ISBN 80-248-0776-9, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2005

2004

 1. ZÍDEK, R., Analýza reologie betonových konstrukcí s uvažováním geometrické nelinearity, příspěvek na konferenci 11. betonářské dny, ISBN 80-903501-3-5, Česká betonářská společnost ČSSI, Hradec Králové, 2004
 2. KYTÝR, J.; KERŠNER, Z.; ZÍDEK, R.; VLK, Z., Základy stavební mechaniky, , Beno, 2004
 3. KYTÝR, J.; KERŠNER, Z.; ZÍDEK, R.; VLK, Z., Staticky určité prutové konstrukce - část I, , Brno, ČR, 2004
 4. KYTÝR, J.; KERŠNER, Z.; ZÍDEK, R.; VLK, Z., Průřezové charakteristiky, , Brno, ČR, 2004
 5. KYTÝR, J.; KERŠNER, Z.; ZÍDEK, R.; VLK, Z., Silové soustavy, , Brno, ČR, 2004
 6. KYTÝR, J.; KERŠNER, Z.; ZÍDEK, R.; VLK, Z., Staticky určité prutové konstrukce - část II, , Brno, ČR, 2004

2003

 1. ZÍDEK, R.; NEČÁSEK, O., Nová aplikace přenosových matic, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2003, ISBN 80-248-0253-8, Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební VŠB-TUO, Ostrava, Ostrava, 2003
 2. ZÍDEK, R., Použití metody přírůstků zatížení v geometricky nelineárním výpočtu, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2003, ISBN 80-248-0253-8, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2003
 3. ZÍDEK, R., Modelování betonových konstrukcí s vlivem geometrické nelinearity, reologie betonu a postupné výstavby, , Brno, 2003

2002

 1. ZÍDEK, R., Příspěvek k problematice geometrických vztahů, příspěvek na konferenci VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, ISBN 80-7099-815-6, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2002
 2. ZÍDEK, R., Nelineární geometrické podmínky?, příspěvek na konferenci Problémy modelování, ISBN 80-214-2017-0, Zbyněk Keršner, Ostrava, 2002

2000

 1. ZÍDEK, R.; TEPLÝ, B., Konstrukční využití betonu z recyklovaného kameniva, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2000, Česká společnost pro beton a zdivo ČSSI, Pardubice, 2000
 2. STRÁSKÝ, J.; NAVRÁTIL, J.; ZÍDEK, R., Analýza vlivu dotvarování a smršťování konstrukcí z předpjatého pásu, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2000, Česká společnost pro beton a zdivo ČSSI, Pardubice, 2000

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný