English

Ing. Dušan Stehlík, Ph.D. – seznam publikací

2016

 1. HÝZL, P.; DAŠEK, O.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; COUFALÍK, P.; DAŠKOVÁ, J.; KRČMOVÁ, I.; NEKULOVÁ, P., The Effect of Compaction Degree and Binder Content on Performance Properties of Asphalt Mixtures, článek v Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, ISSN 1822-427X, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, 2016
 2. PÁCHA, P.; STEHLÍK, D., Laboratorní zkoušky a jejich vyhodnocení a shrnutí ve výzkumné zprávě, výzkumná zpráva projektu Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Brno, 2016
 3. COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; KUDRNA, J.; KRČMOVÁ, I.; ŠPERKA, P., Resistance of asphalt binders to formation of frost cracks, příspěvek na konferenci Resources, Environment and Engineering II, ISBN 978-1-138-02894-4, CRC Press/Balkema, The Netherlands, 2016

2015

 1. ČIHÁČKOVÁ, P.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; DAŠEK, O.; ŠERNAS, O.; VAITKUS,A., Performance Characteristics of the Open-Graded Asphalt Concrete Filled with a Special Cement Grout, článek v Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, ISSN 1822-427X, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, 2015
 2. DAŠEK, O.; KUDRNA, J.; COUFALÍK, P.; DAŠKOVÁ, J.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D., Rheological Properties of Asphalt Rubber, příspěvek na konferenci Proceeding Rubberized Asphalt Asphalt Rubber 2015 Conference, ISBN 978-989-20-5949-5, Locape - Artes Gráficas, Lda., Las Vegas, 2015
 3. STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; PLÁŠEK, O.; BUCHTA, J., Katalog vad a poruch tramvajových tratí, , ISBN 978-80-214-5253-4, Nakladatelství VUTIUM, Brno, 2015
 4. STEHLÍK, D.; DAŠEK, O.; HÝZL, P.; COUFALÍK, P.; KRČMOVÁ, I.; VARAUS, M., Pavement construction using road waste building material – from a model to reality, článek v Road Materials and Pavement Design, ISSN 1468-0629, Taylor & Francis, London, 2015

2014

 1. HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; KRČMOVÁ, I.; DAŠKOVÁ, J., Performance Characteristics of Asphalt Mixtures with Additives, příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials - Selected paper from the 3rd International Conference on Engineering and Technology Innovation ICETI 2014, ISBN 978-3-03835-460-4, Trans Tech Publications, Switzerland, Taiwan, 2014
 2. DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; KUDRNA, J.; DAŠKOVÁ, J.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; KRČMOVÁ, I., Design and Evaluation of Asphalt Mixtures for Stress Absorbing Pavement Layers, příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials - Selected paper from the 3rd International Conference on Engineering and Technology Innovation ICETI 2014, ISBN 978-3-03835-460-4, Trans Tech Publications, Switzerland, Taiwan, 2014

2013

 1. STEHLÍK, D.; VARAUS, M.; HÝZL, P., Monitoring of experimental sections with recycled waste materials, příspěvek na konferenci Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics & Computation: Proceedings of the Fifth International Conference on Structural Engineering, Mechanics & Computation, ISBN 978-1-138-00061-2, 2013
 2. VARAUS, M.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D., Full – scale model of road structure, příspěvek na konferenci Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics & Computation: Proceedings of the Fifth International Conference on Structural Engineering, Mechanics & Computation, ISBN 978-1-138-00061-2, 2013

2012

 1. HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D., The Use of Bituminous Membranes and Geosynthetics in the Pavement Construction, příspěvek na konferenci 7 th RILEM International Conference on Cracking in Pavements - Mechanism, Modeling, Testing, Detection, Prevention and Case Histories, ISBN 978-94-007-4565-0, Springer.com, London, 2012
 2. PECHA, K.; STEHLÍK, D., Recyklované stavební materiály do stmelených směsí podkladních vrstev pozemních komunikací, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media s.r.o., Ostrava, 2012
 3. STEHLÍK, D.; PECHA, K., Recykláty pro stmelené směsi podkladních vrstev pozemních komunikací, příspěvek na konferenci RECYCLING 2012, ISBN 978-80-214-4432-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Brno, 2012
 4. STEHLÍK, D.; HÝZL, P., Stavba full-scale modelu konstrukce vozovky, článek v Silniční obzor, ISSN 0322-7154, Česká silniční společnost, Praha, 2012
 5. STEHLÍK, D.; ADAMEC, V., Využití recyklátů při výstavbě, opravách a rekonstrukcích vozovek pozemních komunikací, příspěvek na konferenci , ISSN 1335-0285, Bratislava, 2012

2011

 1. PECHA, K.; STEHLÍK, D., Recyklované stavební materiály do stmelených směsí podkladních vrstev pozemních komunikací, příspěvek na konferenci Asfaltové vozovky 2011, ISBN 978-80-903925-2-6, Pragoprojekt, a.s.,, České Budějovice, 2011
 2. PÁCHA, P.; STEHLÍK, D., Namrzavost zemin a materiálů v podloží vozovky pozemních komunikací, příspěvek na konferenci Asfaltové vozovky 2011, ISBN 978-80-903925-2-6, Pragoprojekt, a.s.,, České Budějovice, 2011
 3. STEHLÍK, D.; HÝZL, P., STAVBA FULL-SCALE MODELU KONSTRUKCE VOZOVKY, příspěvek na konferenci Sborník z konference AV11, ISBN 978-80-903925-2-6, 2011
 4. STEHLÍK, D., Technické podmínky pro užití recklovaných stavebních materiálů do pozemních komunikací, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-214-4253-5, VUT Brno, Brno, 2011

2010

 1. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Sysstém funkčních zkoušek pro posuzování silničních stavebních materiálů, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-4144-6, VUT, FAST, Brno, 2010
 2. VALENTIN, J.; MONDSCHEIN, P.; MACKO, M.; STEHLÍK, D., Assessment of Fatigue Characteristics of Cold Recycling Mixes by Different Test Methods, příspěvek na konferenci Proceedings Volume II - 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ASPHALT PAVEMENTS, ISBN 978-4-88950-712-6, Daioh Co., Ltd, 1-7-5, Uchi-Kanda, Chiyoda-ward, TOKIO, 101-0047, JAPAN, 2010
 3. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M.; VALENTIN, J., Experience with the Transition of the Functional Testing of Asphalt Mixtures, článek v Advanced Technologies In Asphalt Pavements, ISSN 2005-3096, Institute of Advanced Construction Materials, Kangwon National University, Chun Cheon, 200-701 Republic of Korea, 2010
 4. STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; MONDSCHEIN, P., Management system with the secondary road construction materials, článek v Advanced Technologies In Asphalt Pavements, ISSN 2005-3096, Institute of Advanced Construction Materials, Kangwon National University, Chun Cheon, 200-701 Republic of Korea, 2010
 5. VARAUS, M.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D., Recycling of asphalt pavevents in Czech Republic, článek v Advanced Technologies In Asphalt Pavements, ISSN 2005-3096, Institute of Advanced Construction Materials, Kangwon National University, Chun Cheon, 200-701 Republic of Korea, 2010
 6. STEHLÍK, D.; HÝZL, P., Recyklovaný materiál do pozemních komunikací v České republice, příspěvek na konferenci Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou - Znovupoužitie materiálov na stavebné účely, ISBN 978-80-232-0306-6, Dom techniky, Nový Smokovec, 2010
 7. PLÁŠEK, O.; STEHLÍK, D.; BUCHTA, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M., Asphalt pavements of tram tracks - catalogue of defects and failures, příspěvek na konferenci Road and Rail Infrastructure, ISBN 978-953-6272-37-2, University of Zagreb, Zagreb, 2010
 8. HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D., Experience with the transition to the functional testing of asphalt mixtures, příspěvek na konferenci CETRA 2010 Road and Rail Infrastructure, ISBN 978-953-6272-37-2, Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 2010
 9. STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; VALENTIN, J.; MONDSCHEIN, P., Secondary materials management system for the road infrastructure in the Czech Republic, příspěvek na konferenci CETRA 2010 Road and Rail Infrastructure, ISBN 978-953-6272-37-2, Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 2010

2009

 1. HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; VALENTIN, J.; MONDSCHEIN, P., SYSTÉM HOSPODAŘENÍ S DRUHOTNÝMI MATERIÁLY DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V ČR, příspěvek na konferenci AV 09 Sborník z konference Asfaltové vozovky 2009, ISBN 978-80-903925-1-9, PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, 2009
 2. HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D., FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY ASFALTOVÝCH SMĚSÍ S ADITIVY SNIŽUJÍCÍMI PRACOVNÍ TEPLOTY, příspěvek na konferenci AV 09 Sborník z konference Asfaltové vozovky 2009, ISBN 978-80-903925-1-9, PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, 2009
 3. HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; ZDŘÁLEK, P., Experience with triaxial loading systems for the testing of road construction materials, příspěvek na konferenci Proceedings of The 7th International RILEM Symposium ATCBM09 on Advanced Testing and Characterization of Bituminous Materials, Rhodes, Greece, 27-29 May 2009, ISBN 978-0-415-55854-9, Taylor & Francis Group, London, London, 2009
 4. HÝZL, P.; ZDŘÁLEK, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; DAŠEK, O., EXPERIENCE WITH FUNCTIONAL TEST OF ASPHALT CONCRETE MIXTURES ACCORDING TO THE NEW EUROPEAN STANDARDS, příspěvek na konferenci Sborník z XII. mezinárodní konference u příležitosti 110. výročí založení VUT v Brně FAST, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno University of Technology, Brno, 2009

2008

 1. HÝZL, P.; STEHLÍK, D., Využití funkčních zkoušek silničních stavebních materiálů pro výuku a výzkum na VUT v Brně, příspěvek na konferenci Sborník anotací WORKSHOP 2008, ISBN 978-80-01-04074-4, ČVUT v Praze, Praha, 2008
 2. PLÁŠEK, O.; STEHLÍK, D.; BUCHTA, J.; SVOBODA, R., Katalog poruch asfaltových krytů tramvajových tratí, příspěvek na konferenci Sborník IX. dopravně - inženýrských dnů. Přínos dopravně-inženýrských činností pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, ISBN 978-80-02-02024-0, Česká silniční společnosti, Mikulov, 2008
 3. STEHLÍK, D., Využití vedlekších produktů z výroby kameniva do pozemních komunikací, , ISBN 978-80-232-0291-5, Dom techniky, Tatranská Lomnica, 2008
 4. STEHLÍK, D., Využití vedlejších produktů z výroby kameniva do pozemních komunikací, příspěvek na konferenci Realizácia a ekonomika stavieb, ISBN 978-80-232-0291-5, Dom techniky, Tatranská Lomnica, 2008
 5. STEHLÍK, D., ČSN 73 6127-4 Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 4: Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí, , ČNI, Praha, 2008
 6. STEHLÍK, D., ČSN 73 6127-2 Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 2: Penetrační makadam, , ČNI, Praha, 2008
 7. STEHLÍK, D., ČSN EN 14227-2 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 2: Směsi stmelené struskou, , ČNI, Praha, 2008
 8. STEHLÍK, D., ČSN EN 14227-12 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 12: Zeminy upravené struskou, , ČNI, Praha, 2008
 9. STEHLÍK, D., Využití vedlejších produktů z výroby kameniva do pozemních komunikací, příspěvek na konferenci RECYCLING 2008 "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin", ISBN 978-80-214-3576-6, ARSM, Brno, 2008
 10. STEHLÍK, D., Využití vedlejších produktů z výroby kameniva do pozemních komunikací, , Brno, 2008
 11. RADIMSKÝ, M.; JŮZA, P.; SMĚLÝ, M.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D., Odborný posudek projektu "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba", , 2008
 12. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Výroční zpráva projektu CG 712 - 043-910, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2008
 13. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Asfaltové směsi podle evropských norem - Blok II aktualizace 2008, výzkumná zpráva projektu , 2008
 14. STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M., Stmelené směsi a upravené zeminy do PK podle EN, výzkumná zpráva projektu PKO, PKO, Brno, 2008

2007

 1. RADIMSKÝ, M.; JŮZA, P.; SMĚLÝ, M.; STEHLÍK, D.; HÝZL, P., ODBORNÝ POSUDEK PROJEKTU "Silnice II/408 Suchohrdly u Znojma - Dyjákovice", , 2007
 2. STEHLÍK, D., Využití triaxiálního zatížení při posuzování nestmelených směs, příspěvek na konferenci AV07, ISBN 978-80-903925-0-2, Pragoprojekt, a.s., České Budějovice, 2007
 3. STEHLÍK, D., Problémy směsi stmelené popílkem (KAPS) v podkladních vrstvách vozovek, příspěvek na konferenci AV07, ISBN 978-80-903925-0-2, Pragoprojekt, a.s., České Budějovice, 2007
 4. STEHLÍK, D., Systém hospodaření s druhotnými materiály do pozemních komunikací, příspěvek na konferenci Realizácia a ekonomika stavieb, ISBN 978-80-232-0276-2, Dóm techniky, s.r.o., Bratislava, Štrbské pleso, 2007
 5. STEHLÍK, D., Experimentální výzkum využití recyklovaného kameniva do podkladních vrstev vozovek pozemních komunikací, , ISBN 978-80-7204-543-3, Brno, 2007
 6. STEHLÍK, D., Experimentální výzkum využití recyklovaného kameniva do podkladních vrstev vozovek pozemních komunikací, příspěvek na konferenci EXPERIMENT 07, ISBN 978-80-7204-543-3, CERM,s.r.o., Brno, 2007
 7. STEHLÍK, D., Systém hospodaření s druhotnými materiály do vozovek pozemních komunikací v ČR, , ISBN 978-80-232-0276-2, Dóm techniky, s.r.o., Bratislava, Štrbské pleso, 2007
 8. STEHLÍK, D.; HÝZL, P., Aspects concerning the design and performance of recycled base courses, příspěvek na konferenci Proccedings from conference, ISBN 978-0-415-44882-6, Taylor and Francis, London, 2007
 9. HÝZL, P.; STEHLÍK, D., Celoživotní vzdělávání pracovníků silničních laboratoří v ČR, příspěvek na konferenci Sborník z konference Q2007, ISBN 978-80-969681-0-7, 2007
 10. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Závěrečná zpráva projektu 1F45B/066/120 Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2007
 11. STEHLÍK, D., Využití recyklovaného materiálu do konstrukce vozovek pozemních komunikací, , ISBN 978-80-214-3381-6, VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství a ARSM v ČR, Brno, 2007
 12. STEHLÍK, D., Využití recyklovaného materiálu do konstrukce vozovek pozemních komunikací, příspěvek na konferenci RECYCLING 2007, ISBN 978-80-214-3381-6, VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství a ARSM v ČR, Brno, 2007
 13. STEHLÍK, D.; HÝZL, P.; VARAUS, M., Stmelené směsi a upravené zeminy do pozemních komunikací podle EN, výzkumná zpráva projektu PKO, PKO, Brno, 2007
 14. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Asfaltové směsi podle evropských norem Blok II, výzkumná zpráva projektu , 2007
 15. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Výroční zpráva projektu 1F45/B/066/120 "Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy za rok 2006, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2007

2006

 1. HÝZL, P.; SMĚLÝ, M.; STEHLÍK, D.; RADIMSKÝ, M.; SÜTÖOVÁ, E., BM 52 Praktické aplikace pozemních komunikací, , Brno, 2006
 2. HORÁK, V.; STEHLÍK, D., Lehký dynamický penetrometr DCP, příspěvek na konferenci , AZ Consult, spol. s r.o., ČKAIT, ČSSI, SSSI, Gt.Spol. ČSSI, Ústí nad Labem, 2006
 3. HÝZL, P.; STEHLÍK, D., Zřízení multimediální výukové učebny v prostorách silniční laboratoře - návrh projektu FRVŠ - typ A, , 2006
 4. STEHLÍK, D., Využití cyklického triaxiálního zkušebního zařízení v systému hodnocení kvality materiálu použitého do pozemních komunikací, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-85348-71-3, MASM, Žilina , Žilina, SR, 2006
 5. HÝZL, P.; STEHLÍK, D., Využití triaxiálních zatěžovacích systémů pro posuzování vlastností silničních stavebních materiálů, příspěvek na konferenci x, ISBN 80-232-0246-4, Dom techniky ZSVTS Košice, Košice, 2006
 6. STEHLÍK, D., Využití elektrárenských popílků v PK, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-214-3178-4, fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2006
 7. STEHLÍK, D., Využití ocelárenské strusky v PK, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-214-3178-4, fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně , Brno, 2006
 8. STEHLÍK, D., Využití vysokopecní strusky v PK, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-214-3178-4, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně , Brno, 2006
 9. STEHLÍK, D., Využití elektrárenských popílků v PK, , ISBN 80-214-3178-4, Brno, 2006
 10. HÝZL, P.; STEHLÍK, D., Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy 2005, , 2006
 11. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Školení pracovníků laboratoří Blok II - Asfaltové směsi - aktualizace 2006, výzkumná zpráva projektu , 2006
 12. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Výroční zpráva projektu 1F45/B/066/120 "Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy za rok 2005, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2006

2005

 1. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Projekt MD ČR "Zavedení evropských norem " po prvním roce řešení, příspěvek na konferenci AV 05 Konference Asfaltové vozovky České Budějovice, ISBN 80-903279-1-5, České Budějovice, 2005
 2. HÝZL, P.; STEHLÍK, D., SAMARIS project - Colliery spoil - technical digest, výzkumná zpráva projektu , Brusel, 2005
 3. HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D., Partial report SCORE (Superior Cold Recycling based on benefits of bituminous micro-emulsions and foamed bitumen), výzkumná zpráva projektu , 2005
 4. HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D., Školení pracovníků laboratoří Blok II - Asfaltové směsi, , 2005
 5. HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M., Výroční zpráva projektu 1F45/B/066/120 "Zavedení evropských norem týkajících se specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2005

2004

 1. STEHLÍK, D., Charakteristiky zemin, zlepšených zemin, recyklovaných a druhotných materiálů v konstrukci vozovek, příspěvek na konferenci Experiment 04, ISBN 80-7204-354-4, CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2004
 2. STEHLÍK, D., Wzmacnianie podlozy i materialow w drogowym podlozu gruntowym, příspěvek na konferenci Dziesiata miedzynarodowa konferencja trwale i bezpeczne nawierzchnie drogowe, ISBN 83-89252-40-6, IBDM, Warszawa, Kielce, Polsko, 2004
 3. STEHLÍK, D., Namrzavost zemin a zlepšených zemin v podloží pozemních komunikací, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2004, 6. odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2560-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2004
 4. STEHLÍK, D., Namrzavost zemin a zlepšených zemin v podloží pozemních komunikací, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2004, 6. odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2560-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2004

2003

 1. PLÁŠEK, O., VARAUS, M., STEHLÍK, D., Poruchy asfaltových krytů tramvajových tratí, článek v Nová železniční technika, ISSN 1210-3942, 2003
 2. STEHLÍK, D., Zpracování druhotných surovin do pozemních komunikací, , SKANSKA, a.s., Skanska, a.s., 2003

2002

 1. STEHLÍK, D., Užití recyklovaného kameniva do pozemních komunikací, příspěvek na konferenci 4.Odborná konference doktorského studia, ISBN 80-214-2067-7, Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta, Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta, 2002
 2. HÝZL, P.; KUDRNA, J.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D., Výroční zpráva projektu S301/120/601 "Zlepšení stavu vozovek PK, výzkumná zpráva projektu , 2002

2001

 1. STEHLÍK, D., Užití struskového kameniva do pozemních komunikací, příspěvek na konferenci Sborník - ASFALTOVÉ VOZOVKY 2001, SILMOS s.r.o., Křižíkova 70, 61200 Brno, Brno, 2001
 2. STEHLÍK, D., The experience with cold recycling in Czech Republic, příspěvek na konferenci First International Symposium on Subgrade Stabilization and In Situ Pavement Recycling using Cement, Asociacion Espanola de la Carretera, Salamanca, 2001
 3. HÝZL, P.; KUDRNA, J.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D., Výroční zpráva projektu S301/120/601 "zlepšení stavu vozovek PK, výzkumná zpráva projektu , 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný