English

Ing. Luděk Brdečko, Ph.D. – seznam publikací

2015

 1. FRANTÍK, P.; ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Model vrstevnatého nosníku pro deformační metodu, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2015, ISBN 978-80-248-3756-7, Ostrava, Česká republika, 2015
 2. ZÍDEK, R.; UTÍKAL, A.; UTÍKALOVÁ, I.; BRDEČKO, L.; BRDEČKOVÁ, H., Reconstruction of Historical Timber Roofs at Zˇehusˇice Castle, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-506-9, 2015

2014

 1. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Tradiční krov – havarijní stav, modelování a příčiny, článek v Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ISSN 1213-1962, Ostrava, Česká republika, 2014
 2. ZÍDEK, R.; UTÍKAL, A.; UTÍKALOVÁ, I.; BRDEČKO, L.; BRDEČKOVÁ, H., Reconstruction of the historical timber roofs of Žehušice castle, , ISBN 978-80-02-02539-9, Brno, Česká republika, 2014
 3. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Tradiční krov – havarijní stav, modelování a příčiny, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2014, ISBN 978-80-248-3320-0, Ostrava, Česká republika, 2014

2011

 1. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Deflection of Reinforcement Concrete Structures according to EC2: Comparison of Methods, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2011, ISBN 978-80-87012-33-8, Svratka, Česká republika, 2011
 2. BRDEČKO, L.; ZÍDEK, R., Dotvarování spřaženého dřevobetonové nosníku, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice, ISBN 978-80-248-2384-3, Ostrava, ČR, 2011

2010

 1. BRDEČKO, L.; ZÍDEK, R., Srovnání metod pro analýzu reologie železobetonových nosníků podle EC2, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-3373-1, Bratislava, Slovensko, 2010
 2. BRDEČKO, L.; LEHKÝ, D., Návrh systému pro identifikaci parametrů a křivky změkčení betonu ze standardizované zkoušky, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 978-80-227-3373-1, Bratislava, Slovensko, 2010
 3. LEHKÝ, D.; BRDEČKO, L., STANOVENÍ MATERIÁLOVÝCH PARAMETRŮ RŮZNÝCH BETONŮ PRO SIMULACI LOMOVÉ ZKOUŠKY, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-02-2, Telč, Česká republika, 2010
 4. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Alternativní řešení deformací železobetonových prutových konstrukcí, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2010, ISBN 978-80-248-2234-1, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, Česká republika, 2010

2009

 1. BRDEČKO, L.; LEHKÝ, D., Simulace lomových experimentů: Identifikace modelu změkčení, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of buildings, ISBN 978-80-227-3170-6, Bratislava, Slovenská republika, 2009
 2. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Geometricky nelineární analýza železobetonových konstrukcí po vzniku trhlin, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2009, ISBN 978-80-248-2016-3, Ostrava, Česká republika, 2009
 3. BRDEČKO, L.; ZÍDEK, R., Vliv dotvarování na průhyb železobetonových nosníků: metody řešení, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno, Česká republika, 2009

2008

 1. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Materiálově nelineární model pro analýzu reologie betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Medzinárodná konferencia 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, Bratislava, SR, 2008
 2. BRDEČKO, L.; BROŽOVSKÝ, J.; LEHKÝ, D.; FRANTÍK, P., Komplexní modelování lomových experimentů: Výběr modelu změkčení, příspěvek na konferenci Medzinárodná konferencia 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, Bratislava, SR, 2008
 3. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Predikce reologie v prutovém fyzikálně nelineárním modelu, příspěvek na konferenci 15. Betonářské dny, ISBN 978-80-87158-11-1, Hradec Králové, Česká republika, 2008
 4. BRDEČKO, L.; BROŽOVSKÝ, J.; LEHKÝ, D., Approximation of Load-Displacement Diagram for Concrete basedon Experimental Testing, příspěvek na konferenci LC 2008 - LIFE CYCLE ASSESMENT, OPTIMISATION, BEHAVIOUR AND PROPERTIES OF CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES, ISBN 978-80-214-3773-9, CERM, Brno, 2008
 5. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Solution Method for Prediction of Rheology of Concrete Reinforced Beam Structures after Cracking, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2008, ISBN 978-80-87012-11-6, Svratka, ČR, 2008

2007

 1. BRDEČKO, L.; ZÍDEK, R.; FIALA, C., Nelineární analýza prutového modelu komůrkového panelu, , Ostrava, Česká republika, 2007
 2. BRDEČKO, L.; ZÍDEK, R.; FIALA, C., Nelineární analýza prutového modelu komůrkového panelu, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2007, Ostarva, česká republika, 2007

2006

 1. BRDEČKO, L.; ZÍDEK, R., Models plate and beam reinforced concrete structures - problem sensitivity to the element size, kapitola v Technical sheets 2006, ISBN 978-80-01-04054-6, Brno, 2006
 2. BRDEČKO, L.; ZÍDEK, R., Modely deskových a prutových železobetonových prvků - problematika závislosti na velikosti konečných prvků, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 3. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Vývoj výpočetních prostředků pro predikci reologického chování betonových konstrukcí, kapitola v Technické listy 2006, ISBN 978-80-01-03892-5, Brno, 2006
 4. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Development of computional tools for prediction of reology behavior of concrete structures, kapitola v Technical sheets 2006, ISBN 978-80-01-04054-6, Brno, 2006
 5. BRDEČKO, L.; ZÍDEK, R., Modely deskových a prutových železobetonových prvků - problematika závislosti na velikosti konečných prvků, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2006
 6. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Chování některých typů prvků používaných pro analýzu spřažených konstrukcí, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 80-227-2479-3, Bratislava, SR, 2006
 7. BRDEČKO, L.; ZÍDEK, R., Některé modifikace fyzikálně nelineárního modelu prutu, příspěvek na konferenci New trends in statics and dynamics of buildings, ISBN 80-227-2479-3, Bratislava, SR, 2006
 8. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Vývoj výpočetních prostředků pro predikci reologického chování betonových konstrukcí, výzkumná zpráva projektu , Brno, 2006

2005

 1. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Výpočtové modely pro analýzu reoloogie konstrukcí z předpjatého pásu, příspěvek na konferenci 12. Betonářské dny, ISBN 80-903502-2-4, Česká betonářská společnost ČSSI, Hradec Králové, 2005
 2. BRDEČKO, L.; ZÍDEK, R., Možnosti analýzy železobetonových desek s přihlédnutím k lokalizaci poškození, příspěvek na konferenci 12. Betonářské dny 2005, ISBN 80-903502-2-4, ČBS, Hradec Králové, 2005
 3. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Některé problémy analýzy reologie betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií, ISBN 80-7099-742-7, Technická univerzita,Stavebná fakulta v Košiciach, Košice, 2005
 4. BRDEČKO, L.; ZÍDEK, R., Modelování porušování železobetonových desek, příspěvek na konferenci Staticko - konštrukčné a stavebno - fyzikálne problémy stavebných konštrukcií, ISBN 80-7099-742-7, Štrbské Pleso, 2005
 5. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Příspěvek k odvození geometrických vztahů, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 80-227-2277-4, Bratislava, SR, 2005
 6. ŘOUTIL, L.; ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., The Possibility of Cracks Modelling in Reinforcement Concrete Slabs, příspěvek na konferenci . Proceedings of the 4th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 80-227-2277-4, Bratislava, 2005
 7. BRDEČKO, L., Use of Nonlocal Model for Analysis of Reinforcement Concrete Slabs, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 80-227-2277-4, Bratislava, 2005
 8. BRDEČKO, L.; ŘOUTIL, L., Úskalí použití modelu pásu trhlin při analýze železobetonových desek, příspěvek na konferenci Problémy lomové mechaniky V, ISBN 80-214-2854-6, Brno, 2005
 9. ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L., Nová metoda pro analýzu reologie betonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2005, ISBN 80-85918-93-5, Svratka, 2005
 10. BRDEČKO, L.; ZÍDEK, R., Řešení železobetonové desky s použitím nelokálního modelu, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2005, ISBN 80-85918-93-5, Svratka, 2005
 11. BRDEČKO, L., Modelování železobetonových desek programem INCA, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2005, ISBN 80-248-0776-9, Ostrava, 2005
 12. BRDEČKO, L., Nelokální modely a jejich implementace v železobetonových deskách, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2005, ISBN 80-248-0776-9, Ostrava, 2005

2004

 1. NOVÁK, D.; BRDEČKO, L., M01 - Základní pojmy a předpoklady, , Brno, 2004
 2. NEČÁSEK, O.; BRDEČKO, L., Approaches to modelling of RC-Slabs considering the Influence of cracks, příspěvek na konferenci Life Cykle Assesessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures, ISBN 80-2142370-6, VUT v Brně, Fakulta stavební, VUT v Brně, Fakulta stavební, 2004
 3. BRDEČKO, L., Analysis of RC Slabs considering Strain Localization, příspěvek na konferenci New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ISBN 80-227-2116-6, Slovak University of Technology in Bratislava, Slovak University of Technology in Bratislava, 2004
 4. BRDEČKO, L., The Strain Localization in Structures under Bending, příspěvek na konferenci Engineering Mechanics 2004, CD ROOM, ISBN 80-85918-88-9, Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2004
 5. BRDEČKO, L., Tahové změkčení v prutových prvcích a související problémy, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2004, ISBN 80-248-0546-4, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 2004
 6. BRDEČKO, L., Nelokální formulace vrstvičkového prutu, příspěvek na konferenci Modelování v mechanice 2004, ISBN 80-248-0546-4, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 2004

2003

 1. BRDEČKO, L., Nelineární analýza železobetonových desek s použitím modelu rozmazaných trhlin, příspěvek na konferenci Vývoj a aplikace MKP systémů pro analýzu stavebních konstrukcí, FAST VUT vBrně, Brno, 2003
 2. BRDEČKO, L., Některé aspekty řešení taženého prutu plynoucí z uvažování tahového změkčení, příspěvek na konferenci Problémy lomové mechaniky III., ISBN 80-214-2392-7, VUT v Brně, Brno, 2003

2002

 1. BRDEČKO, L., Nelineární analýza železobetonových žebrových desek, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov zo VII. Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou,9.sekcia: Stavebná mehanika, ISBN 80-7099-815-6, Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta, Košice, Slovakia, 2002

2000

 1. BRDEČKO, L., The Modelling of Reinforced Concrete Plates with Ribs, příspěvek na konferenci 3RE Workshop Weimar/Brno, FAST VUT, Brno, 2000
 2. MATERNA, A., SALAJKA, V., BRDEČKO, L., Výpočtové modely pro nelineární řešení železobetonových konstrukcí, příspěvek na konferenci , 2000

1999

 1. MATERNA, A., ŠMIŘÁK, S., SALAJKA, V., BRDEČKO, L., Regenerace panelových domů. Dílčí zpráva zpráva pracovní skupiny Statika a dynamika staveb., výzkumná zpráva projektu , 1999
 2. SALAJKA, V., MATERNA, A., BRDEČKO, L., Numerické posouzení statické únosnosti panelového styku., příspěvek na konferenci , 1999
 3. SALAJKA, V., MATERNA, A., BRDEČKO, L., Statická analýza panelových objektů, příspěvek na konferenci , 1999
 4. SALAJKA, V., MATERNA, A., BRDEČKO, L., Statická analýza panelových objektů., , 1999

1998

 1. MATERNA, A., ŠMIŘÁK, S., SALAJKA, V., BRDEČKO, L., Regenerace panelových domů, výzkumná zpráva projektu , 1998
 2. BRDEČKO, L., MATERNA, A., SALAJKA, V., Evaluation of the Load-carrying Capacity and Serviceability of Large Panel Structures, příspěvek na konferenci , 1998

1997

 1. MATERNA, A., ŠMIŘÁK, S., SALAJKA, V., BRDEČKO, L., Regenerace panelových domů, výzkumná zpráva projektu , 1997

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný