English

doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. ZICH, M.; PROKEŠ, J.; BOŘÍKOVÁ, K.; KOLÁČEK, J., Betonová konstrukce plavební komory Hněvkovice, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, BETON TKS, s.r.o., Praha, 2018
 2. ZICH, M.; LANG, R.; HOFÍREK, R., Changes in shrinkage after the application of insulation to the concrete , článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, Trans Tech Publications, Zurich Švýcarsko, 2018
 3. NOVÁČEK, J.; ZICH, M., Strengthening foundation slabs below ground water level against punching shear, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, 2018

2017

 1. NOVÁČEK, J.; ZICH, M., Zesilování základových desek na protlačení pod hladinou podzemní vody, příspěvek na konferenci 24. Betonářsé dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Litomyšl, 2017
 2. ZICH, M.; KOLÁČEK, J. a kol., Betonové konstrukce na stavbě plavební komory Hněvkovice, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference, 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 3. ZICH, M.; NOVÁČEK, J.; BENKO M.; PAULIČKA V., Odbourání části obchodní centra objektu Citypark Ružinov, příspěvek na konferenci 24. Betonářsé dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Litomyšl, 2017
 4. HOFÍREK, R.; ZICH, M.; LANG, R., ZMĚNY PRŮBĚHU SMRŠŤOVÁNÍ PO APLIKOVÁNÍ IZOLACE NA POVRCH BETONU, příspěvek na konferenci 24. Betonářsé dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Litomyšl, 2017
 5. JANDA, M.; ZICH, M., DYNAMICKÁ SLOŽKA ZATÍŽENÍ PREFABRIKOVANÝCH PANELŮ BĚHEM JEJICH MANIPULACE, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference, 24. Betonářské dny 2017, ISBN 978-80-906759-0-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2017
 6. ZICH, M.; NOVÁČEK, J., BOURÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU CITYPARK RUŽINOV, příspěvek na konferenci 10. seminár SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, ISBN 978-80-8200-014-9, Smolenice, 2017
 7. ZICH, M.; LUKŠO, M.; HLADÍK, P., Concrete structures of Sonocentrum building in Brno, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, Informační centrum ČKAIT, Praha, 2017
 8. ZICH, M.; BAŽANT, Z.; NEČAS, R., STATICKÉ PŮSOBENÍ A JEHO VLIV NA SPOLEHLIVOST KONSTRUKCE, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, Informační centrum ČKAIT s.r.o., Praha, 2017
 9. BAŽANT, Z.; STRNAD, J.; ZICH, M., KE STAVU, PORUCHÁM, REKONSTRUKCÍM A ÚPRAVÁM PANELOVÝCH OBJEKTŮ, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2017
 10. NOVÁČEK, J.; ZICH, M., Contribution of settlement of a high-rise building with recession in a ground plan to punching shear, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, ISBN 978-3-0357-1105-9, , 2017
 11. JANDA, M.; ZICH, M., Stanovení kotevní délky manipulační výztuže prefabrikovaných panelů pomocí zkoušky vytažením výztuže, příspěvek na konferenci 14. konference TECHNOLOGIE 2017, Sborník příspěvků , ISBN 978-80-906097-9-2, Česká betonářská společnost ČSSI , Praha, 2017
 12. JANDA, M.; ZICH, M., Experimentální stanovení kotevní délky manipulační výztuže prefabrikovaných panelů, příspěvek na konferenci 19. odborná konference doktorského studia, ISBN 978-80-214-5473-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, ČR, 2017

2016

 1. NOVÁČEK, J.; ZICH, M., Příspěvek smykových sil na protlačení u výškových budov s půdorysně ustupujícími patry, příspěvek na konferenci 23. BETONÁŘSKÉ DNY 2016, ISBN 978-80-906097-6-1, 2016
 2. HASA, M.; ZICH, M., NELINEÁRNÍ ANALÝZA ÚNOSNOSTI OZUBŮ PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ, příspěvek na konferenci Sboník přednášek - 23. konference Betonářské dny (2016), ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016
 3. ZICH, M.; BAŽANT, Z., STATICKÉ SCHEMA A JEHO VLIV NA SPOLEHLIVOST KONSTRUKCE, příspěvek na konferenci Sboník přednášek - 23. konference Betonářské dny (2016), ISBN 978-80-906097-6-1, Česká betonářská společnost ČSSI, Litomyšl, 2016
 4. NOVÁČEK, J.; ZICH, M., Studie zesilování lokálně podepřených desek dodatečnou betonovou hlavicí, příspěvek na konferenci Betonárské dni 2016Zborník prednášok, ISBN 978-80-227-4622-9, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2016
 5. ZICH, M.; HASA, M., VYZTUŽOVÁNÍ OZUBŮ PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2016, zborník príspevkov, ISBN 978-80-227-4622-9, Vydavatelstvo STU, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2016
 6. NOVÁČEK, J.; ZICH, M., Study of strengthening flat slabs against punching by additional column heads, článek v Key Engineering Materials (print), ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications, 2016
 7. NOVÁČEK, J.; ZICH, M., Study of Flat Slabs Strengthening against Punching Shear, článek v Solid State Phenomena, ISSN 1662-9779, ISBN 1662-9779, 2016

2015

 1. HOFÍREK, R.; ZICH, M., R35 Sedlice - Opatovice, dostavba estakády SO 206.2 - sledování napjatosti nosné konstrukce, příspěvek na konferenci 22. Betonářské dny 2015 Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, 2015
 2. NOVÁČEK, J.; ZICH, M., Studie zesilování lokálně podepřených desek na protlačení, příspěvek na konferenci 22. Betonářské dny 2015 Sborník příspěvků konference, ISBN 978-80-906097-0-9, Česká betonářská společnost ČSSI, 2015
 3. NOVÁČEK, J.; ZICH, M., Punching analysis of a flat slab with a change in elevation, příspěvek na konferenci Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-474-1, Trans Tech Publications Ltd, 2015
 4. SLÁNSKÝ, B.; ZICH, M., Plate-element model of a bridge across the Hostovsky creek, příspěvek na konferenci Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-474-1, Trans Tech Publications Ltd, Pfaffikon, Switzerland, 2015
 5. BAŽANT, Z.; ZICH, M., Poruchy dilatací konstrukcí pozemních staveb, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek sympózia SANACE 2015, ISBN 978-80-214-5193-3, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015

2014

 1. NOVÁČEK, J.; ZICH, M., Analýza protlačení lokálně podepřené desky s výškovým lomem, příspěvek na konferenci 21. Betonářské dny 2014, ISBN 978-80-903806-7-7, 2014
 2. SLÁNSKÝ, B.; ZICH, M., Desko-stěnový model mostu přes hošťovský potok využitý pro časovou analýzu , příspěvek na konferenci 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-903806-7-7, Česká betonářská společnost ČSSI, Hradec Králové, 2014
 3. HOFÍREK, R.; ZICH, M., NÁHRADNÍ ROZMĚR PRŮŘEZU A JEHO VLIV NA SMRŠŤOVÁNÍ, příspěvek na konferenci 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-903806-7-7, Česká betonářská společnost ČSSI, Hradec králové, 2014
 4. PÁLENÍK, B.; STARÁ, A.; KRATOCHVÍL, R.; ZICH, M., Měření průhybu železobetonové desky, příspěvek na konferenci 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014, ISBN 978-80-903806-7-7, Česká betonářska společnost ČSSI, Hradec Králové, 2014
 5. HOFÍREK, R.; ZICH, M., The effective cross-section thickness and its effect on shrinkage, příspěvek na konferenci Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-474-1, Trans Tech Publications Ltd, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland, Switzerland, 2014
 6. HASA, M.; ZICH, M., EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI OZUBŮ PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ, příspěvek na konferenci Sboník přednášek - 21. konference Betonářské dny (2014), ISBN 978-80-903806-7-7, Česká betonářská společnost ČSSI, Hradec Králové, 2014
 7. HOFÍREK, R.; ZICH, M.; SLÁNSKÝ, B., VLIV ZMĚNY NÁHRADNÍ TLOUŠŤKY PRŮŘEZU NA JEHO VYSYCHÁNÍ, příspěvek na konferenci Betonarske dni 2014 Zborník prednášok, ISBN 978-80-8076-114-1, Slovenká technická univerzita v Bratislavě, Bratislava, 2014
 8. SLÁNSKÝ, B.; ZICH, M.; HOFÍREK, R., Časově závislá analýza mostu s postupně stavěným příčným řezem s využitím 3D modelu, příspěvek na konferenci Betonárské dni 2014 a 5. post kongresové kolokvium SNK fib - Zborník prednášok, ISBN 978-80-8076-114-1, STU v Bratislave, Bratislava, 2014
 9. NAVRÁTIL, J.; ZICH, M., Mezní stavy použitelnosti předpjatých průřezů dle Eurokódů, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS s.r.o., Praha, 2014
 10. ZICH, M.; BAŽANT, Z., STATICKÝ SYSTÉM BUDOV: NÁVRH, HODNOCENÍ, SKUTEČNÉ CHOVÁNÍ, ZKOUŠENÍ A MĚŘENÍ, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, 2014, ISBN 978-80-214-5032-5, VUT Brno, Brno, 2014
 11. STRÁSKÝ, J.; ZICH, M.; NOVOTNÝ, P., BRIDGES WITH PROGRESSIVELLY ERECTED DECKS, příspěvek na konferenci 9th International Conference on Short and Medium Span Bridges 9th International Conference on Short and Medium Span Bridges, SMSB-IX., Quebec, 2014
 12. STRÁSKÝ, J.; ZICH, M.; NOVOTNÝ, P., Prestressed concrete bridges with progressively erected decks are described in terms of their architectural and structural arrangement, static analyses and erection. BRIDGES WITH PROGRESSIVELLY ERECTED DECKS BRIDGES WITH PROGRESSIVELLY ERECTED DECKS, , Calgary, 2014
 13. LUKŠO, M.; HLADÍK, P.; ZICH, M., Nosné konstrukce multifunkčního objektu Sono Centrum v Brně, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, Praha, 2014
 14. ZICH, M.; STRNAD, J.; SLÁNSKÝ, B., BL04 - Vodohospodářské betonové konstrukce - Modul CW5, , ISBN 978-80-214-5031-8, VUT v Brně, Brno., 2014
 15. ZICH, M.; NAVRÁTIL, J., DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ LETMO BETONOVANÉHO MOSTU PŘES VLTAVU U VEPŘEKU NA DÁLNICI D8, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 19.mezinárodního sympozia MOSTY/BRIDGES2014, ISBN 978-80-86604-62-6, Sekurkon s.r.o., Brno, 2014

2013

 1. STRÁSKÝ, J.; ZICH, M.; NOVOTNÝ, P., Konstrukce s postupně budovaným příčným řezem, článek v Inžinierske stavby, ISSN 1335-0846, JAGA Group, Bratislava, 2013
 2. ZICH, M.; NAVRÁTIL, J., Sledování dálničního mostu přes Vltavu - D8 - 0802 c/SO 209, , Brno, 2013
 3. NAVRÁTIL, J.; ZICH, M., MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Betonářské dny 2013, Hradec Králové, ISBN 978-80-87158-34-0, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2013
 4. LUKŠO, M.; HLADÍK, P.; ZICH, M., SONOCENTRUM - UBYTOVACÍ KAPACITA, POLYFUNKČNÍ SÁL, RESTAURACE A PARKING, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Betonářské dny 2013, Hradec Králové, ISBN 978-80-87158-34-0, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2013
 5. SLÁNSKÝ, B.; ZICH, M., STUDIE ZTRÁT PŘEDPĚTÍ STANOVENÝCH POMOCÍ PROSTOROVÝCH VÝPOČETNÍCH MODELŮ, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Betonářské dny 2013, Hradec Králové, ISBN 978-80-87158-34-0, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2013
 6. NAVRÁTIL, J.; ZICH, M., LONG-TERM DEFLECTIONS OF CANTILEVER SEGMENTAL BRIDGES, článek v Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, ISSN 1822-427X, TU Tallinn, Vilnius Litevská republika, 2013
 7. ZICH, M.; DANĚK, P.; HUSTÝ, F., LONG-TERM MONITORING OF COMPOSITE BRIDGE ACROSS ODRA RIVER ON THE FREEWAY D47, příspěvek na konferenci 9th CCC 2013, Wroclaw, Concrete Structure in Urban Areas, ISBN 978-80-86604-60-2, Dolnoslaskie wydawnictwo edukacyjne, Wroclaw, 2013
 8. ZICH, M.; DANĚK, P.; HUSTÝ, F., DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ SPŘAŽENÉHO OCELOBETONOVÉHO MOSTU PŘES ODRU NA DÁLNICI D47, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 18.mezinárodního sympozia MOSTY/BRIDGES2013, ISBN 978-80-86604-60-2, Sekurkon s.r.o., Brno, 2013
 9. ZICH, M.; BAŽANT, Z., Hodnocení projektů a staveb z hlediska statické spolehlivosti, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o.,, Praha, 2013
 10. ZICH, M.; BAŽANT, Z., Průzkum střechy montované haly pro návrh její rekonstrukce, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o.,, Praha, 2013

2012

 1. ZICH, M.; HUSTÝ, F., MONITORING NOSNÝCH KONSTRUKCÍ MOSTŮ NA DÁLNICI D47 U OSTRAVY, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků Betonářské dny 2012, Hradec Králové, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2012
 2. ZICH, M.; DANĚK, P.; HUSTÝ, F., DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ OCELOBETONOVÉHO MOSTU PŘES ODRU NA D47, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků betonářské dny 2012, Hradec Králové, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s.r.o., Hradec Králové, 2012
 3. ZICH, M.; BAŽANT, Z., DOBRÉ STATICKÉ SCHEMA KONSTRUKCE – ZÁKLAD SPOLEHLIVOSTI STAVBY, příspěvek na konferenci Konference sanace a rekonstrukce 2012, ISBN 978-80-02-02414-9, WTA CZ, Brno, 2012
 4. ZICH, M.; TICHÝ, P., MONITORING MOSTU PŘES HOSŤOVSKÝ POTOK NA R1., příspěvek na konferenci Sborník příspěvků betonářské dny 2012, Bratislava, ISBN 978-80-8076-104-2, STU v Bratislavě, Bratislava, 2012
 5. ZICH, M.; BAŽANT, Z., PRŮZKUM A NÁVRH REKONSTRUKCE STŘECHY MONTOVANÉ HALY, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, 2012, ISBN 978-80-214-4578-9, VUT Brno, Brno, 2012
 6. ZICH, M.; BAŽANT, Z., Návrh rekonstrukce střechy montované výrobní haly, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Bussiness Media Cz, Praha, 2012
 7. NOVOTNÝ, P.; ZICH, M.; STRÁSKÝ, J., PROJEKT A SLEDOVÁNÍ MOSTU PŘES ÚDOLÍ HOŠŤOVSKÉHO POTOKA NA SLOVENSKU, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2012
 8. ZICH, M.; BAŽANT, Z., SCHÖCK ISOKORB OVĚŘENÍ POSTUPU POSOUZENÍ PRVKŮ DLE EC2 A EC3, , Brno, 2012
 9. ZICH, M., Projekty sledování, jejich realizace a analýza dlouhodobého chování betonových konstrukcí, , VUT Brno, Brno, VUT FAST, 2012
 10. ZICH, M.; KOLÁČEK, J.; DANĚK, P., POUŽITÍ STRUNOVÝCH TENZOMETRŮ PRO ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY MOSTŮ, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS s.r.o, Praha, 2012
 11. ZICH, M.; TICHÝ, P., DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ MOSTU NAD ÚDOLÍM HOSŤOVSKÉHO POTOKA NA RYCHLOSTNÍ KOMUNIKCI R1, SLOVENSKO, příspěvek na konferenci Mosty 2012, Sborník příspěvků 17. mezinárodního sympoziua, Brno, ISBN 978-80-86604-56-5, Sekurcon s.r.o., Brno, 2012

2011

 1. ZICH, M., SLOUPY Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO BETONU V OBCHODNÍM DOMĚ MAGNUM, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2011
 2. BAŽANT, Z.; ZICH, M., K PROBLÉMŮM S VLNITÝMI STŘEŠNÍMI DESKAMI, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2011
 3. ZICH, M.; TICHÝ, P., MONITORING CHOVÁNÍ MOSTU NA R1 NAD ÚDOLÍM, HOSŤOVSKÝM POTOKEM A POLNÍ CESTOU, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 18. betonářské dny 2011, Hradec Králové, ISBN 978-80-87158-30-2, ČBS Servis, Hradec Králové, 2011
 4. ZICH, M.; KOLENČÍK, P., ZALOŽENÍ NÁDRŽÍ V LOUKOVĚ, příspěvek na konferenci 39. konference Zakládání staveb 2011, ISBN 978-80-86604-55-8, Česká geotechnická společnost, Brno, 2011
 5. TERZIJSKI, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; STRÁSKÝ, J.; ZICH, M., Vědecko-výzkumná činnost na Ústavu betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební VUT Brno, příspěvek na konferenci Vzdelávanie a výskum v oblasti betónových a murovaných konštrukcií, ISBN 978-80-553-0748-0, TU Košice, Košice, 2011
 6. ZICH, M., KONCEPCE DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ MOSTŮ NA DÁLNICI D47, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2011
 7. ZICH, M.; BAŽANT, Z., Hodnocení staveb z hlediska statiky, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Economina a.s., Praha, 2011
 8. ZICH, M.; NAVRÁTIL, J., VLIV DIFERENČNÍHO SMRŠŤOVÁNÍ A DOTVAROVÁNÍ NA DEFORMACE LETMO BETONOVANÉHO MOSTU PŘES VLTAVU U VEPŘEKU, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS s.r.o., Praha, 2011
 9. ZICH, M.; VÍTEK, J., NÁVRH A TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ STAVBY ČTYŘ NÁDRŽÍ NA NAFTU V LOUKOVĚ, článek v , ČKAIT, Praha, 2011

2010

 1. ZICH, M.; BAŽANT, Z., Průhyby železobetonových desek, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2010
 2. ZICH, M.; KOLÁČEK, J.; MICHÁLEK, L., Sledování a analýza chování předpjatých stěn nádrží v Loukově, příspěvek na konferenci 17. Betonářské dny 2010, ISBN 978-80-87158-28-9, ČBS Servis, Praha, 2010
 3. ZICH, M., OVĚŘENÍ CHOVÁNÍ PŘEDPJATÉ NÁDRŽE BĚHEM ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, kapitola v Technické listy 2010 Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí, ISBN 978-80-01-04898-6, ČVUT, Praha, 2010
 4. ZICH, M., DOTVAROVÁNÍ A SMRŠŤOVÁNÍ PYLONU Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO BETONU, kapitola v Technické listy 2010 Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí, ISBN 978-80-01-04898-6, ČVUT, Praha, 2010
 5. ZICH, M., COMPARISON OF MEASURED AND CALCULATED VALUES OF THE STRAIN OF CONCRETE OF A PRESTRESSED FOUNDATION SLAB, kapitola v Technical Sheets 2009 - Part 2: Application of Advanced Materials in Integrated Design of Stuctures, ISBN 978-80-01-04690-6, ČVUT, Praha, 2010
 6. ZICH, M., SROVNÁNÍ NAMĚŘENÝCH A VYPOČTENÝCH HODNOT POMĚRNÉHO PŘETVOŘENÍ BETONU PŘEDPJATÉ ZÁKLADOVÉ DESKY, kapitola v Technické listy 2009 - díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí, ISBN 978-80-01-04687-6, ČVUT, Praha, 2010
 7. ZICH, M., VERIFICATION OF THE BEHAVIOUR OF PRESTRESS OIL TANK DURING THE LOADING TEST, kapitola v Technical Sheets 2010, Technical sheets of Results, Application of Advanced Materials in Integrated Design of Strucrures, ISBN 978-80-01-04909-9, ČVUT, Praha, 2010
 8. ZICH, M., CREEP AND SHRINKAGE OF A PYLON FROM HIGH STRENGTH CONCRETE, kapitola v Technical Sheets 2010, Technical sheets of Results, Application of Advanced Materials in Integrated Design of Strucrures, ISBN 978-80-01-04909-9, ČVUT, Praha, 2010
 9. VÍTEK, J.; ZICH, M., Předpjaté betonové nádrže na pohonné hmoty, příspěvek na konferenci Betonárské dni 2010, ISBN 978-80-8076-089-2, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2010
 10. ZICH, M.; VÍTEK, J., Ověření vlastností kluzné vrstvy při předpínání základové desky, příspěvek na konferenci Betonárske dni 2010 Zborník prednášok, ISBN 978-80-8076-089-2, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2010
 11. VÍTEK, J.; ZICH, M., Construction and monitoring of prestressed concrete tantks, příspěvek na konferenci Konference Betontag 2010, Vienna, 2010
 12. ZICH, M.; ŠTĚPÁNEK, J.; TRNKA, M., Železobetonové konstrukce provedené v rámci liniových protipovodňových opatření, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2010
 13. ZICH, M.; DANĚK, P.; LÁNÍK, J., MONITORING NÁDRŽÍ V LOUKOVĚ BĚHEM ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-4144-6, VUT Brno, Brno, 2010
 14. ZICH, M.; BAŽANT, Z., Plošné betonové konstrukce nádrže a zásobníky, spec. publikace, ISBN 978-80-7204-693-5, CERM akademické nakladatelství, Brno, 2010
 15. ZICH, M.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRNAD, J., Příklady posouzení betonových prvků dle Eurokódů, spec. publikace, ISBN 978-80-86897-38-7, Verlag Dashofer, nakladatelství, Praha, 2010
 16. ZICH, M., Sledování mostu z vysokopevnostního betonu, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2010
 17. VÍTEK, J.; STRÁSKÝ, J.; ZICH, M.; KASAL, P., Prestressed concrete oil tanks, příspěvek na konferenci 3rd fib International Congress - 2010, ISBN 978-0-937040-90-4, PCI fib, Washington, 2010
 18. ZICH, M.; STRÁSKÝ, J., Prestressed concrete oil tanks, příspěvek na konferenci Structural concrete in the Czech Republic 2006-2009, ISBN 978-80-903806-0-8, ČBS ČSSI, Praha, 2010

2009

 1. ZICH, M.; VÍTEK, J.; KOLENČÍK, P.; SLIWKA, P., Projektové řešení předpjatých nádrží Loukov, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 16. betonářské dny 2009, ISBN 978-80-87158-20-3, ČBS Servis, Hradec Králové, 2009
 2. VÍTEK, J.; KASAL, P.; MICHÁLEK, L.; ŠIMLER, M.; ZICH, M., Realizace předpjatých nádrží na pohonné hmoty Loukov, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 16. betonářské dny 2009, ISBN 978-80-87158-20-3, ČBS Servis, Hradec Králové, 2009
 3. ZICH, M.; DANĚK, P.; LÁNÍK, J.; MICHÁLEK, L., Monitoring chování nádrží, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 16. betonářské dny 2009, ISBN 978-80-87158-20-3, ČBS Servis, Hradec Králové, 2009
 4. ZICH, M., Metodika dlouhodobého sledování mostních objektů, příspěvek na konferenci Sborník konference IDEAS 09 Abstrakty, ISBN 978-80-248-2091-0, VŠB, Ostrava, 2009
 5. ZICH, M., METODIKA DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ, příspěvek na konferenci Sborník konference IDEAS 09 CD, ISBN 978-80-01-04449-0, VŠB, Ostrava, 2009
 6. ZICH, M., Comparison of measured and calculated values of the strain of a column from high strength-concrete, kapitola v Technical Sheets 2008, Part2 Application of Advanced Materials in Integrated Design of Strucrures, ISBN 978-80-01-04460-5, ČVUT, Praha, 2009
 7. ZICH, M., SROVNÁNÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT POMĚRNÉHO PŘETVOŘENÍ BETONU KONSTRUKCÍ MOSTŮ S VÝPOČTOVÝMI HODNOTAMI, kapitola v Technické listy 2008 - díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí, ISBN 978-80-01-04457-5, ČVUT, Praha, 2009
 8. ZICH, M., SROVNÁNÍ NAMĚŘENÝCH A VYPOČTENÝCH HODNOT POMĚRNÉHO PŘETVOŘENÍ SLOUPU Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO BETONU, kapitola v Technické listy 2008 - díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí, ISBN 978-80-01-04457-5, ČVUT, Praha, 2009
 9. ZICH, M., Comparison of measured and calculated values of strain of concrete of bridge structures, kapitola v Technical Sheets 2008, Part2 Application of Advanced Materials in Integrated Design of Strucrures, ISBN 978-80-01-04460-5, ČVUT, Praha, 2009
 10. ZICH, M., Dlouhodobé sledování mostu z vysokopevnostního betonu, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009 - sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-3951-1, VUT v Brně, Brno, 2009
 11. NAVRÁTIL, J.; ZICH, M., Long-term deflections of long-span bridges, příspěvek na konferenci Challenges. Opportunities and Solutions in Structural Engineering and Construction, ISBN 978-0-415-56809-8, CRP Press, The Netherlands, 2009

2008

 1. ZICH, M.; STRÁSKÝ, J., Sledování chování zavěšeného mostu přes řeku Odru a Antošovická jezera, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 15. Betonářské dny 2008, ISBN 978-80-87158-11-1, ČBS Servis, Praha, 2008
 2. ZICH, M., Zatěžovací zkoušky zavěšených mostních konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Mosty 2008, ISBN 978-80-86604-35-0, Sekurkon, Brno, 2008
 3. PĚNČÍK, J.; ZICH, M.; NEUMAYER, O., Statická analýza plavební komory Přelouč II, příspěvek na konferenci Modelování v Mechanice 2008, ISBN 978-80-248-1705-7, Ostrava, Česká republika, 2008

2007

 1. ZICH, M., Metodika dlouhodobého sledování mostních objektů - zavěšený most, výzkumná zpráva projektu VUT v Brně, VUT v Brně, Brno, 2007
 2. ZICH, M., Metodika dlouhodobého sledování mostní objektů s respektováním postupu výstavby, výzkumná zpráva projektu VUT v Brně, VUT v Brně, Brno, 2007
 3. ZICH, M., Metodika slouhodobého sledování mostních objektů - ocelobetonový most, výzkumná zpráva projektu VUT v Brně, VUT v Brně, Brno, 2007
 4. ZICH, M., LONG-TERM OBSERVATION OF BRIDGE STRUCTURES, STEEL-CONCRETE COMPOSITE BRIDGE, kapitola v Technical Sheets 2007 Part 2: Application of Advaced materials in Integrated Design of Structures, ISBN 978-80-01-04179-6, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
 5. ZICH, M., LONG-TERMS OBSERVATION OF BRIDGE STRUCTURES, CABLE-STAYED BRIDGE, kapitola v Technical Sheets 2007 Part 2: Application of Advaced materials in Integrated Design of Structures, ISBN 978-80-01-04179-6, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
 6. ZICH, M., DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ, ZAVÉŠENÝ MOST, kapitola v Technické listy 2007 Díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí, ISBN 978-80-01-04176-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
 7. ZICH, M., CALCULATION MODELS OF BRIDGES WITH RESPECT TO THE PROCESS OF ASSEMBLY, BRIDGE D211 ON D1 HIGHWAY, kapitola v Technical Sheets 2007 Part 2: Application of Advaced materials in Integrated Design of Structures, ISBN 978-80-01-04179-6, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
 8. ZICH, M., DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ, OCELOBETONOVÝ MOST, kapitola v Technické listy 2007 Díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí, ISBN 978-80-01-04176-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
 9. ZICH, M., NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ MOSTŮ S RESPEKTOVÁNÍM POSTUPU VÝSTAVBY, MOST D211 NA DÁLNICI D1, kapitola v Technické listy 2007 Díl 2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí, ISBN 978-80-01-04176-5, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007
 10. PĚNČÍK, J.; KALA, J.; ZICH, M.; STRÁSKÝ, J., Kontrolní výpočet vysokoplodlažních multifunkčních administrativních budov v areálu Spielberk Office Centre., příspěvek na konferenci 14. Betonářské dny 2007, Hradec Králové, Česká republika, 2007
 11. ZICH, M.; BAŽANT, Z., Verifikace únosnosti isokorbů schock dle EC2 - CZ, příspěvek na konferenci Sborník příspsěvků 14. Betonářské dny 2007, ČBS Servis, s.r.o., Praha, 2007
 12. ZICH, M.; PĚNČÍK, J.; BAŽANT, Z.; NEUMAYER, O., Statické řešení plavební komory Přelouč II., příspěvek na konferenci 14. Betonářské dny, HRadec Králové, Česká republika, 2007
 13. ZICH, M.; STRÁSKÝ, J., Dlouhodové sledování mostů na dálnici D47, příspěvek na konferenci Experiment 07 - sborník, ISBN 978-80-7204-543-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Olomučany, 2007
 14. ZICH, M.; BAŽANT, Z., PROBLÉMY S POUŽITÍM ZDIVA Z VEPŘOVIC, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Economina a.s., Praha, 2007
 15. ZICH, M.; STRÁSKÝ, J., Program dlouhodobého sledování mostů na dálnici D47, příspěvek na konferenci Mosty 2007, 12. mezinárodní sympozium, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86604-30-5, SEKURKON, s.r.o., Brno, 2007
 16. ZICH, M.; STRÁSKÝ, J., DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ, kapitola v Technické listy 2006 - Soubor technických listů řešení, ISBN 978-80-01-03892-5, CIDEAS, Praha, 2007
 17. ZICH, M.; STRÁSKÝ, J., DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ, kapitola v Technical Sheets 2006 Technical Sheets of Results, ISBN 978-80-01-04054-6, CIDEAS, Praha, 2007
 18. ZICH, M.; BAŽANT, Z., Statické problémy štítových stěn, článek v Stavební listy, ISSN 1211-4790, ABF, a.s. ARCH, Praha, 2007

2006

 1. STRÁSKÝ, J.; ZICH, M., Zpráva o průběhu řešení projektu FI-IM/185 Nové úsporné konstrukce z vysokopevnostního betonu, výzkumná zpráva projektu VUT FAST , VUT FAST , Brno, 2006
 2. STRÁSKÝ, J.; PĚNČÍK, J.; FLORIAN, A.; ZICH, M., Statický přepočet železniční estakády přes Masarykovo nádraží v Praze, příspěvek na konferenci 13. Betonářské dny 2006, ISBN 80-903807-2-7, Hradec Králové, Česká republika, 2006
 3. ZICH, M.; TERZIJSKI, I., Casová analýza mostu z vysokopevnostního betonu se spraženou deskou, příspěvek na konferenci Staticko-konštrukcné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií, ISBN 80-8073-677-4, Stavebná fakulta TU Košice, Košice, 2006
 4. ZICH, M.; BAŽANT, Z., SPOLEČNÉ STĚNY RODINNÝCH DOMŮ V ŘADOVÉ ZÁSTAVBĚ, článek v Stavební listy, ISSN 1211-4790, ABF, a.s. ARCH, Praha, 2006
 5. STRÁSKÝ, J.; ZICH, M., NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ MOSTŮ S RESPEKTOVÁNÍM POSTUPU VÝSTAVBY, kapitola v Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů, ISBN 80-01-03486-0, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 6. STRÁSKÝ, J.; ZICH, M., CALCULATION MODELS OF BRIDGES WITH RESPECT TO THE PROCESS OF ASSEMBLY, kapitola v Technical Sheets 2005 Volume 1: Initial Technical Sheets, ISBN 80-01-03630-8, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 7. STRÁSKÝ, J.; ZICH, M., ČASOVÁ ANALÝZA MOSTŮ Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO BETONU SE SPŘAŽENOU DESKOU, kapitola v Technické listy 2005, Díl 2: Soubor technických listů řešení, ISBN 80-01-03487-9, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 8. STRÁSKÝ, J.; ZICH, M., TIME-DEPENDENT ANALYSIS OF BRIDGES FROM HIGH-STRENGTH CONCRETE WITH COMPOSITE DECK SLAB, kapitola v Technical Sheets 2005 Volume 2: Technical Sheets of Results, ISBN 80-01-03631-6, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006
 9. KŘÍSTEK, V.; ZICH, M.; BAŽANT, Z.; KOHOUTKOVÁ, A., Box girder bridge deflections, článek v Concrete International Jour, ISSN 0162-4075, ACI Concrete Intenatiaonal, US, 2006

2005

 1. KŘÍSTEK, V.; BAŽANT, Z.; ZICH, M.; KOHOUTKOVÁ, A., Why is the initial Trend of Deflections of Girder Bridges Deceptive?, příspěvek na konferenci Proceedings of Concreep 7, Concreep, Nates, Francie, 2005
 2. ZICH, M.; BAŽANT, Z., Statické poznámky k nástavbám panelových domů, článek v Stavební listy, ISSN 1211-4790, ABF, a. s., Nakladatelství ARCH, Praha, 2005

2003

 1. NAVRÁTIL, J., ZICH, M., Studie příčin nadměrných dlouhodobých průhybů mostů velkých rozpětí, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, 2003

2002

 1. ZICH, M., VLIV DIFERENČNÍHO SMRŠŤOVÁNÍ NA DEFORMACE LETMO BETONOVANÝCH MOSTŮ, příspěvek na konferenci Zborník prednašok 3.Sekcia Betónové a murované konštrukcie a mosty, ISBN 80-7099-809-1, Technická Univerzita v Košiciach, Stavebná Fakulta, Košice, 2002

2001

 1. NAVRÁTIL, J., SCHMID, P., ZICH, M., Metody sledování dlouhodobého chování mostů, článek v Seriál pro odborné stavební informace , ISSN 1213-4112, 2001
 2. HRADIL, P.; ZICH, M., SRMŠŤOVÁNÍ SEGMENTU NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU NA ULICI MIKULÁŠŠSKÉ V PLZNI, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2001, ISBN 80-238-7595-7, Česká betonářská společnost, Praha, 2001
 3. HRADIL, P., ZICH, M., Smršťování segmentu nosné konstrukce mostu na ulici Mikulášské v Plzni, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2001, ISBN 80-238-7595-7, Česká betonářská společnost čssi, Pardubice, 2001
 4. ZICH, M.; NAVRÁTIL, J., VLIV SMYKOVÉHO OCHABNUTÍ NA DLOUHODOBÉ CHOVÁNÍ KOMOROVÝCH NOSNÍKŮ, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2001, ISBN 80-238-7595-7, Česká betonářská společnost, Praha, 2001
 5. HRADIL, P., ZICH, M., Smršťování segmentu nosné konstrukce mostu na ulici Mikulášské v Plzni, příspěvek na konferenci , 2001
 6. ZICH, M., HRADIL, P., Diferenční smršťování segmentů mostu v Mikulášské ulici v Plzni, příspěvek na konferenci , 2001

2000

 1. ZICH, M., Vliv diferenčního smršťování na průhyb letmo betonovaných mostů, příspěvek na konferenci Betonářské dny 2000, Česká betonářská společnost, Praha, 2000

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný