English

Ing. Barbora Kovářová, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. KOVÁŘOVÁ, B., Statistika rostoucího počtu motorových vozidel, kapitola v Parkování ve městě, ISBN 978-80-88265-02-3, Informační centrum ČKAIT, Praha, 2018
 2. KOVÁŘOVÁ, B., Rezidenční parkování, kapitola v Parkování ve městě, ISBN 978-80-88265-02-3, Informační centrum ČKAIT, Praha, 2018

2017

 1. LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; KOVÁŘOVÁ, B.; NOVOTNÝ, M., Revitalization of Lightweight Cladding of Buildings and Its Impact on Environment, příspěvek na konferenci WMESS 2017 - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, ISSN 1755-1307, Institute of Physics Publishing, Prague, 2017
 2. KOVÁŘOVÁ, B., LIFELONG LEARNING AT FACULTY OF CIVIL ENGINEERING BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, příspěvek na konferenci EDULEARN17 Proceedings, ISSN 2340-1117, ISBN 978-84-697-3777-4, IATED Academy, Barcelona, Spain, 2017
 3. KOVÁŘOVÁ, B.; DIAZ, Y.; MOTYČKA, V., ZNALECKÝ POSUDEK č. 74/2017 v právní věci - Zlínstav a.s. Zlín, , Brno, 2017
 4. LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠLANHOF, J.; KOVÁŘOVÁ, B., Infrared Thermographic Analysis of Attic Space, příspěvek na konferenci YOUNG SCIENTIST 2017, 9th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture , ISBN 978-80-553-3136-2, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, 2017

2016

 1. KOVÁŘOVÁ, B., The possible areas to use 3D printers in building contructions, kapitola v Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-138-03224-8, Taylor and Francis Group, London, 2016
 2. KOVÁŘOVÁ, B.; DIAZ, Y.; MACHOTKA, R.; MOTYČKA, V., ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/2016 v právní věci - okresní soud Zlín, , Brno, 2016
 3. KOVÁŘOVÁ, B., Oddebňovanie betónových konštrukcií - vývoj a stanovenie aktuálnej pevnosti, , Tribon EU, Brno, 2016
 4. KOVÁŘOVÁ, B., Quality Management in Organizations, , Tribon EU, Brno, 2016
 5. KOVÁŘOVÁ, B., The use of 3D printers in building constructions, příspěvek na konferenci ESaT 2016 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-80-553-2564-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, SK, Tatranské Matliare, Slovak Republic, 2016
 6. KOVÁŘOVÁ, B., The use of 3D printers in building constructions, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-315-39381-0, Taylor & Francis Group, 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300, Boca Raton, FL 33487-2742 CRC Press 2016, 2016
 7. KOVÁŘOVÁ, B., 3D printers in building constructions – future in building industry, článek v International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ISSN 2344-2409, 2016
 8. KOVÁŘOVÁ, B., The use of 3D printers in building constructions, příspěvek na konferenci ASaT 2016 2nd International Conference on Engineering Scinces and Technologies, ISBN 978-80-553-2564-4, Technical Univerzity of Košice, faculty of Civil Engineering, Tatranské Matliare, Slovak Republic, 2016
 9. LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B.; KOVÁŘOVÁ, B., Experimental Investigation of the Tensile Properties of Ventilated Facade Cladding with Bonded Joints, příspěvek na konferenci enviBUILD 2015, ISSN 1660-9336, ISBN 978-80-227-4469-0, Trans Tech Publications, Switzerland, 2016

2015

 1. KOVÁŘOVÁ, B., Prefabricated wooden houses, článek v International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ISSN 2344-2409, 2015
 2. KOVÁŘOVÁ, B., Construction philosophy "Light building", kapitola v Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-1-315-64464-6, CRC Press Balkema, Leidem, Netherlands, 2015
 3. KOVÁŘOVÁ, B., Construction philosophy "Light building", příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-1-138-02907-1, CRC Press Balkema, Leidem, Netherlands, 2015
 4. NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; KOVÁŘOVÁ, B., Determination of Adhesion of Silyl Modified Polymer Adhesives to Wooden Façade Cladding – Case Study, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Amsterdam, 2015
 5. KOVÁŘOVÁ, B., "Light Building" philosophy and wooden houses, příspěvek na konferenci International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-80-553-2042-7, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, Slovenská republika, 2015
 6. KOVÁŘOVÁ, B., "Light Building" philosophy and wooden houses, příspěvek na konferenci International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-80-553-2042-7, Technical University in Košice, SK, Košice, Slovensko, 2015
 7. KOVÁŘOVÁ, B., Determination of Thermal and Weathering Properties of Polyurethane Adhesives Intended for Bonded Facade, , 2015
 8. KOVÁŘOVÁ, B., Determination of Tensile Properties od Selected Building Sealants in Combination with Technistone Exterior Terracotta, , 2015

2014

 1. KOVÁŘOVÁ, B., IMPROVING PERFORMANCE OF BUILDING PROCESSES USING SIX SIGMA METHODOLOGY, příspěvek na konferenci Proceedings CTM 2014, ISBN 978-80-227-4243-6, STU Bratislava, Slovakia, Bratislava, SLovakia, 2014
 2. KOVÁŘOVÁ, B., Vnitřní zateplení lehkého obvodového pláště budov OD-001 "Boletický panel", , 2014
 3. KOVÁŘOVÁ, B., Úprava metody stanovení počátku a konce tuhnutí při stanovení vlivu nízkých teplot na stěrkové vrstvy ETICS, , 2014

2013

 1. KOVÁŘOVÁ, B., THE INFLUENCE OF COMMUNICATIONS AND OTHER SOFT SKILLS IN THE INVESTMENT PROCESS, příspěvek na konferenci 11. International conference OTMC, ISBN 978-953-7686-04-8, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Zagreb, CR, 2013
 2. KOVÁŘOVÁ, B., Vliv měkkých dovedností na řízení stavebního podniku, příspěvek na konferenci Realizace staveb - teorie a praxe, ISBN 978-80-214-4803-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2013
 3. KOVÁŘOVÁ, B., POSSIBILITIES OF DRY SHELL CONSTRUCTION IN THE AREA FAMILY AND RESIDENTAL HOUSES, kapitola v Progress in Industrial and Civil Engineering II, ISBN 978-3-03785-857-8, Trans Tech Publications,, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 4. KOVÁŘOVÁ, B., POSSIBILITIES OF DRY SHELL CONSTRUCTION IN THE AREA FAMILY AND RESIDENTAL HOUSES, kapitola v Progress in Industrial and Civil Engineering II, ISBN 978-3-03795-565-9, Trans Tech Publications,, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 5. KOVÁŘOVÁ, B., POSSIBILITIES OF DRY SHELL CONSTRUCTION IN THE AREA FAMILY AND RESIDENTAL HOUSES, kapitola v Progress in Industrial and Civil Engineering II, ISBN 978-3-03826-238-1, Trans Tech Publications,, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 6. KOVÁŘOVÁ, B., POSSIBILITIES OF DRY SHELL CONSTRUCTION IN THE AREA FAMILY AND RESIDENTAL HOUSES, příspěvek na konferenci Applied Mechanics and Materials Vols. 405-408 (2013), ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications,, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013

2012

 1. KOVÁŘOVÁ, B., POSSIBILITIES DRY CONSTRUCTION OF SHELL CONSTRUCTION IN THE AREA FAMILY AND RESIDENTIAL HOUSES, příspěvek na konferenci People, buildings and enviroment 2012, ISBN 978-80-214-4628-1, VUT FAST, Brno, 2012
 2. KOVÁŘOVÁ, B.; MOTYČKA, V., ZOHLEDNĚNÍ POŽADAVKŮ PRAXE V INOVACI VÝUKY PŘEDMĚTU CW22, příspěvek na konferenci People, buildings and enviroment 2012, ISBN 978-80-214-4628-1, VUT, FAST, Brno, 2012
 3. KOVÁŘOVÁ, B., Analysis of a new expansive soils stabilization method made from Eco-cement and fiber reinforcement - paper review, , VUT, FAST, Brno, 2012
 4. KOVÁŘOVÁ, B., The Potential of Life Cycle Costing for Plus-energy Buildings in Architectural Competition and Early Design Phases - A Case Study - paper review, , VUT, FAST, Brno, 2012
 5. KOVÁŘOVÁ, B., Buildings built by superadobe technology and other possibilities use of clay plaster, příspěvek na konferenci BUDOVY A PROSTŘEDÍ 2012, ISBN 978-80-214-4505-5, VUT, FAST, Brno, 2012
 6. KOVÁŘOVÁ, B., Buildings Built by Superadobe Technology and other Possibilities Use of Clay Plaster, článek v Advanced Materials Research (online), ISSN 1662-8985, Periodical: Advanced Materials Research, web: scientific.net ISSN 1662-8985, 2012

2011

 1. VLČKOVÁ, J. a kol., "ZOV" jako základ bezpečného provádění stavby, příspěvek na konferenci Zborník z vedecko - odbornej konferencie REALIZÁCIA A EKONOMIKA STAVIEB, ISBN 978-80-232-0313-4, Etela Bačenková-Dom techniky, Košice, 2011
 2. KOVÁŘOVÁ, B.; MOTYČKA, V., INOVACE VÝUKY STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO PROJEKTOVÁNÍ S OHLEDEM NA POŽADAVKY PRAXE, příspěvek na konferenci Realizácia a ekonomika stavieb, ISBN 978-80-232-0313-4, Dům techniky Košice, Košice, 2011
 3. KOVÁŘOVÁ, B., INFLUENCE OF PROPER PLANNING AND ORGANIZATION OF THE RESULT OF CONSTRUCTION, , ISBN 978-953-7686-01-7, University library in Zagreb, Zagreb, Croatia, 2011

2010

 1. KOVÁŘOVÁ, B., Posudek disertační práce "manažérstvo Kvality v stavebnej organizácii", , Brno, 2010
 2. KOVÁŘOVÁ, B., Studijní opora pro kombinované studium předmět CW 10, modul M03, , VUT FAST, Brno, 2010
 3. KOVÁŘOVÁ, B., SYSTEM FOR THE WOODEN SUPERSTRUCTURE FOR EXTENSIONS TO FAMILY HOUSES AND BLOCKS OF FLATS, příspěvek na konferenci Techsta 2010, ISBN 978-80-01-04605-0, ČVUT FAST, Praha, 2010
 4. KANTOVÁ, R., Multimediální studijní pomůcka k problematice rodinných domů, , FRVŠ, ÚTST, 2010
 5. KOVÁŘOVÁ, B.; MOHAPL, M., Objekty stavěné technologií Superadobe a jejich tepelný režim, příspěvek na konferenci Navrhovanie, príprava a realizácia stavieb. Sborník z medzinárodní vedecké konferencie - CONECO 2010, ISBN 978-80-7399-931-5, TRIBUN EU, Brno, 2010

2009

 1. KOVÁŘOVÁ, B., Application os statistical methods in decision making process, příspěvek na konferenci Proceedings , ISBN 978-80-7399-479-2, Tribun EU, Brno, 2009
 2. KOVÁŘOVÁ, B., Montované dřevostavby - projekt a realizace, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Cerm, Vut FAST, Brno, Brno, 2009
 3. KOVÁŘOVÁ, B., Stavební kniha 2009, spec. publikace, ISBN 978-80-87093-84-9, Informační centrum ČKAIT, Praha, 2009

2008

 1. KOVÁŘOVÁ, B., Vývoj uplatnění montovaných objektů ve výstavbě rodinných domů a jeho technologické aspekty, příspěvek na konferenci Medzinárodná konferencia 70 rokov SvF STU, ISBN 978-80-227-2979-6, STU, Bratislava, 2008
 2. MOTYČKA, V.; KOVÁŘOVÁ, B., Studijní opora pro kombinované studium: Stavebně technologické projektování CW22, Modul 01, , VUT v Brně FAST, intranet FAST, 2008
 3. KOVÁŘOVÁ, B.; GAŠPARÍK, J., Studijní opora předmětu CW12 Systémy řízení jakosti, , VUT FAST Brno, Brno, 2008
 4. KOVÁŘOVÁ, B., MOTYČKA, V., studijní opora předmětu CW 22 Stavebně technologické projektování pro obor R, , VUT FAST Brno, Brno, 2008
 5. RADA, V.; KOVÁŘOVÁ, B., ESF A INOVACE VÝUKY TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ, příspěvek na konferenci REALIZACIA A EKONOMIKA STAVIEB, ISBN 978-80-232-0291-5, Dom Techniky, Košice, 2008
 6. KOVÁŘOVÁ, B., Uplatnění mechanizace v individuální výstavbě, příspěvek na konferenci , Dom Techniky, Košice, 2008

2007

 1. HRAZDIL, V.; KOVÁŘOVÁ, B.; ČECH, J.; VĚRNÝ, L., Závěrečná a tisková zpráva projektu Inovace SW podpory ve výuce předmětu stavební technologie a realizace staveb, , Fakulta stavební VUT v Brně, Brno, 2007
 2. KOVÁŘOVÁ, B., Výběr varianty výstavby s ohledem na trvale udržitelný rozvoj, příspěvek na konferenci Techsta 2007, ISBN 978-80-01-03880-2, ČVUT Praha, PRAHA, 2007
 3. KOVÁŘOVÁ, B., Ekonomické a technologické aspekty ve volbě variantymontovaných rodinných domů, příspěvek na konferenci Zborník prednášok VIII.vedecké konferencie, ISBN 978-80-8073-792-4, TU Košice, Košice, 2007
 4. KOVÁŘOVÁ, B., Realizace montovaných rodinných domů dostupných na našem trhu, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, vut fast brno, Brno, 2007
 5. KOVÁŘOVÁ, B., Realizace montovaných rodinných domů dostupných na našem trhu, příspěvek na konferenci Sborník konference Juniorstav 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, VUT v Brně, Brno, 2007

2006

 1. KOVÁŘOVÁ, B., Metodika volby ekonomických a technologických aspektů výstavby pro mladou generaci, , Brno, 2006
 2. KOVÁŘOVÁ, B., Výběr optimální varianty výstavby RD, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA spol. s.r.o., Brno, 2006
 3. KOVÁŘOVÁ, B., SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE- MODUL 04 - NOVÉ TECHNOLOGIE OBNOVY POVRCHOVÝCH ÚPRAV, , ÚAIÚ, Brno, 2006
 4. KOVÁŘOVÁ, B., Srubové rodinné domy z pohledu přípravy a realizace stavby, příspěvek na konferenci Vývojové tendencie v technologii stavieb, ISBN 80-227-2478-5, STU Bratislava, Bratislava, 2006
 5. ZAPLETAL, I.; KOVÁŘOVÁ, B.; MOTYČKA, V., Technologie staveb - dokončovací práce, kapitola v Technologie staveb - dokončovací práce, ISBN 80-227-2484-X, STU Bratislava, Bratislava, 2006
 6. ZAPLETAL, I.; KOVÁŘOVÁ, B.; MOTYČKA, V., Zahradní architektura, kapitola v Technologie staveb - dokončovací práce, ISBN 80-227-2484-X, STU Bratislava, Bratislava, 2006

2005

 1. KOVÁŘOVÁ, B., Studijní opora pro předmět BW02 - Modul 7 Procesy vnitřní a dokončovací- obklady, , VUT FAST Brno, Brno, 2005
 2. KOVÁŘOVÁ, B., Studijní opora pro předmět BW02 - Modul 6-Procesy vnitřní a dokončovací- nášlapné vrstvy podlah, , VUT FAST Brno, Brno, 2005
 3. KOVÁŘOVÁ, B., Studijní opora pro předmět BW02 - Modul 2 domovní instalace-ústřední vytápění, , VUT FAST Brno, Brno, 2005
 4. KOVÁŘOVÁ, B., Studijní opora pro předmět BW02 - Modul 1 domovní instalace-kanalizace, , VUT FAST Brno, Brno, 2005
 5. KOVÁŘOVÁ, B., Studijní opora pro předmět BW04- Modul 8 Podhledy jako dokončovací proces, , VUT FAST Brno, Brno, 2005
 6. KOVÁŘOVÁ, B., Studijní opora pro předmět BW04- Modul 7 Technologie provádění obkladů, , VUT FAST Brno, Brno, 2005
 7. KOVÁŘOVÁ, B., Studijní opora pro předmět BW04- Modul 6- Technologie provádění nášlapných vrstev podlah, , VUTFAST Brno, Brno, 2005
 8. KOVÁŘOVÁ, B., Studijní opora pro předmět BW04- Modul 3 Technologie domovních instalací-voda, , VUTFAST Brno, Brno, 2005
 9. KOVÁŘOVÁ, B., Studijní opora pro předmět BW04- Modul 2 Technologie domovních instalací-topení, , VUT FAST Brno, Brno, 2005
 10. KOVÁŘOVÁ, B., Studijní opora pro předmět BW04- Modul 1 Technologie domovních instalací-kanalizace, , VUT FAST brno, Brno, 2005
 11. KOVÁŘOVÁ, B., Studijní opora pro předmět BW02 - Modul 3 domovní instalace-rozvody vody, , VUT FAST Brno, Brno, 2005
 12. KOVÁŘOVÁ, B., Technologické aspekty výstavby Rd v závislosti na materiálové bázi, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-8073-284-1, Technická univerzita v Košicích, Liptovský Ján, 2005
 13. KOVÁŘOVÁ, B., Srubové stavby, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 80-214-2832-5, VUT FAST Brno, Brno, 2005

2004

 1. KOVÁŘOVÁ, B., Kladení podlah v občanských stavbách, kapitola v Technologie staveb- Dokončovací práce 2, ISBN 80-227-2084-4, STU Bratislava, Bratislava, 2004
 2. KOVÁŘOVÁ, B., Vnitřní obklady, kapitola v Technologie staveb- Dokončovací práce 2, ISBN 80-227-2084-4, STU Bratislava, Bratislava, 2004
 3. KOVÁŘOVÁ, B., Zřizování stropních podhledů stropních konstrukcí, kapitola v Technologie staveb- Dokončovací práce 2, ISBN 80-227-2084-4, STU Bratislava, Bratislava, 2004
 4. KOVÁŘOVÁ, B., Poruchy při realizaci dřevostaveb, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2004, ISBN 80-214-2560-1, VUT FAST Brno, Brno, 2004
 5. KOVÁŘOVÁ, B., Příčiny poruch při regeneraci souboru panelových domů, příspěvek na konferenci TECHSTA 2004, ISBN 80-01-02-916-6, ČVUT Praha, Praha, 2004

2002

 1. KOVÁŘOVÁ, B., Vady a úporuchy při realizaci dřevostavby, příspěvek na konferenci TECHSTA 2002, ISBN 80-01-02629-9, ČVUT FAST Praha, Praha, 2002
 2. KOVÁŘOVÁ, B., Poruchy stropního systému CSD HURDIS II a jeho dodatečná sanace, příspěvek na konferenci TECHSTA 2002, ISBN 80-01-02629-9, ČVUT FAST Praha, Praha, 2002
 3. KOVÁŘOVÁ, B., technologické a ekonomické aspekty výstavby pro mladou generaci, příspěvek na konferenci 11.sekcia Technologia a riadenie v stavebníctve, ISBN 80-7099-817-2, TU stavební fakulta Košice, Košice, 2002
 4. KOVÁŘOVÁ, B., Technologie domovních instalací, kapitola v Technologia stavieb- dokončovacie práce, ISBN 80-227-1693-6, slovenská technická universita, Bratislava, 2002

2001

 1. KOVÁŘOVÁ, B., Stavebně technický průzkum a rekonstrukce budov, příspěvek na konferenci DEVELOPMENTS IN BUILDING TECHNOLOGY, ISBN 80-227-1572-7, Vydavatelstvo STU Bratislava, Bratislava, 2001
 2. KOVÁŘOVÁ, B., Technologie domovních instalací, , 2001
 3. KOVÁŘOVÁ, B., Materiály pro obvodové stěny z hlediska fyzikálně technických vlastností, příspěvek na konferenci 3. odborný seminář doktorského studia, VUT FAST ústav pozemního stavitelství, Brno, 2001

2000

 1. KOVÁŘOVÁ, B., Celodřevěné domy - zhodnocení dřeva jako základního stavebního materiálu, příspěvek na konferenci Technológia v stavebníctve, IV. odborná konferencia s medzinárodnou účasťou, ISBN 80-7099-515-7, Technická universita v Košiciach, Stavebná fakulta, Ministerstvo výstavby a regionálného rozvoja SR, Košice - SR, 2000

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný