English

Ing. Jakub Vrána, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. VRÁNA, J., Navrhování a montáž připojovacích potrubí vnitřní kanalizace , článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2018
 2. , Nová evropská norma pro využití srážkových vod, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2018
 3. VRÁNA, J., Umístění a provoz plynových spotřebičů do 50 kW, podle TPG 704 01, příspěvek na konferenci Sborník školení 2018 Požadavky pro správnou funkci plynových spotřebičů a přívod spalovacího vzduchu, Český plynárenský svaz, Praha, 2018
 4. VRÁNA, J., Ochrana před znečištěním pitné vody zpětným průtokem, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2018
 5. VRÁNA, J., Požadavky na nepřímo ohřívané tlakové zásobníkové ohřívače vody, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo, s.r.o., Praha, 2018
 6. VRÁNA, J.; JAROŇ, Z.; KUCHARIK, M., Měření spotřeby teplé vody v bytových domech, článek v Vytápění, větrání, instalace, ISSN 1210-1389, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2018

2017

 1. RUBINA, A.; VRÁNA, J., Jak se řeší přívod vzduchu pro spalování v TPG 704 01 a TPG 908 02, článek v Plyn. (Gas.) Český plynárenský svaz JE JL , ISSN 0032-1761, Český plynárenský svaz, Praha, 2017
 2. VRÁNA, J.; JAROŇ, Z.; KUCHARIK, M., Dimenzování ohřívačů vody, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Topin Media s.r.o., Praha, 2017
 3. VRÁNA, J.; KUCHARIK, M.; JAROŇ, Z., Dimenzování ohřívačů vody podle odběrové špičky, příspěvek na konferenci Zborník prednášok 22. medzinárodná vedecko-technická konferencia zdravotnej techniky SANHYGA 2017, ISBN 978-80-89878-12-3, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava, Bratislava, 2017
 4. VRÁNA, J.; RUBINA, A.; VALIŠ, I., Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50kW a větším , , Český plynárenský svaz, ISBN 978-80-87992-39-5 , Praha, 2017
 5. VRÁNA, J.; JAROŇ, Z; KUCHARIK, M., Průtoky vody ve vnitřních vodovodech a spotřeby vody v budovách, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno, 2017
 6. VRÁNA, J., ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky Změna Z1, , ÚNMZ, Praha, 2017
 7. VRÁNA, J., Komentář ke Změně Z1 ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TOPINFO, s.r.o., Praha, 2017
 8. VRÁNA, J.; BLASINSKI, P., Evropský pohled na zabezpečovací zařízení ohřívačů vody, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Topin Media, s.r.o., Praha, 2017
 9. VRÁNA, J.; JAROŇ, Z.; KUCHARIK, M., Průtoky a spotřeby vody v bytových domech, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2017
 10. VAVŘIČKA, R.; VRÁNA, J.; JIROUT, V., Pojistná zařízení pro ohřívače vody, příspěvek na konferenci Konference vytápění Třeboň 2017. Sborník přednášek, ISBN 978-80-02-02712-6, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2017
 11. VRÁNA, J.; JAROŇ, Z.; KUCHARIK, M., Měření spotřeb teplé vody v bytových domech, příspěvek na konferenci Konference vytápění Třeboň 2017. Sborník přednášek, ISBN 978-80-02-02712-6, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2017
 12. VAVŘIČKA, R.; VRÁNA, J.; POSPÍCHAL, Z., Příprava teplé vody. Sešit projektanta - pracovní podklady, spec. publikace, ISBN 978-80-02-02713-3, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2017
 13. VRÁNA, J., Zásady řešení potrubí vnitřní kanalizace, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, CTI ČR, Brno, 2017
 14. VRÁNA, J.; JAROŇ, Z.; KUCHARIK, M., Průtoky vody ve vnitřních vodovodech a spotřeby vody v budovách, příspěvek na konferenci Sborník konference VYTÁPĚNÍ - INSTALACE 2017, CTI ČR, Hradec Králové, 2017

2016

 1. VRÁNA, J.; KUCHARIK, M.; JAROŇ, Z., Průtoky a spotřeby vody v bytových domech, příspěvek na konferenci SANHYGA 2016 - 21. vedecko-technická konferencia, ISBN 978-80-89878-00-0, SSTP Bratislava, Bratislava, 2016
 2. VRÁNA, J.; KUCHARIK, M.; JAROŇ, Z., Peak flow rates measured in residential building, příspěvek na konferenci Water Supply and Drainage for Buildings, ISBN 978-80-8086-258-9, elfa, Košice, 2016
 3. VRÁNA, J.; KUCHARIK, M.; JAROŇ, Z., Peak Flow rates measured in residential building, , ISBN 978-80-8086-259-6, elfa, Košice, 2016
 4. VRÁNA, J., Rekonstrukce domovních plynovodů v bytových domech, příspěvek na konferenci Sborník školení. Odběrná plynová zařízení v bytových domech, provoz, rekonstrukce, spotřebiče, Český plynárenský svaz, Praha, 2016
 5. VRÁNA, J., Nouzové odvodnění střech, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2016
 6. VRÁNA, J.; JAROŇ, Z.; KUCHARIK, M., Měření průtoků a spotřeb vody v bytových domech, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, 2016
 7. VRÁNA, J., Vzorové řešení přívodu spalovacího vzduchu do prostoru bytů pro spotřebiče kategorie A, B a jejich kombinace. Technická zařízení pro přívod vzduchu a volba vhodného řešení, řešení nepříznivých vlivů na odvod spalin, příspěvek na konferenci Sborník školení GAS 2016, České sdružení pro technická zařízení, Hradec Králové, 2016
 8. VRÁNA, J., Méně tradiční řešení cirkulace teplé vody, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Topin Media, Praha, 2016
 9. VRÁNA, J., Zabezpečovací zařízení tlakových ohřívačů vody, příspěvek na konferenci Tlak 2016 sborník přednášek, ISBN 978-80-87140-40-6, Medim, spol. s r.o., Líbeznice, 2016
 10. VRÁNA, J., Informace o změně ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2016

2015

 1. VRÁNA, J., Domovní plynovody (TPG 704 01, ČSN EN 1775 aj.), příspěvek na konferenci Kurz Od těžby ke spotřebě. Základy plynárenství. Den 4, ISBN 978-80-87992-10-4, Český plynárenský svaz, Praha, 2015
 2. VRÁNA, J., Požadavky na umísťování a přívod vzduchu pro plynové spotřebiče v provedení A, B a C podle Změny 1 TPG 704 01 platné od 1. 8. 2013 vč. příkladů (pokračování), článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2015
 3. HORÁK, P.; UHER, P.; FORMÁNEK, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; VRÁNA, J.; KALOUSEK, M.; KUKLÍNKOVÁ, H., Energetické hodnocení budov, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5274-9, VUTIUM - Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 4. VRÁNA, J., Podtlak v připojovacím potrubí vnitřní kanalizace a jeho vliv na dimenzování potrubí, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 20. vedecko-technickej konferencie s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2015, ISBN 978-80-89216-81-9, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava, 2015
 5. VRÁNA, J., Zásobování vodou ze dvou zdrojů, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 20. vedecko-technickej konferencie s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2015, ISBN 978-80-89216-81-9, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava, 2015
 6. VRÁNA, J., Komentář k revizi ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení. Zabezpečovací zařízení ohřívačů vody, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Topin Media s. r. o., Praha, 2015
 7. VRÁNA, J., Nebezpečí znečištění pitné vody zpětným průtokem, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů, Brno, 2015
 8. VRÁNA, J., Požadavky na umísťování a přívod vzduchu pro plynové spotřebiče v provedení A, B a C podle Změny 1 TPG 704 01 platné od 1. 8. 2013 vč. příkladů, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2015
 9. Vranayová, Z.; Káposztásová, D.; Vrána, J.; Kucharik, M.; Rysulová, M., Improving Sustainable Water Management in Czech Republic and Slovakia, příspěvek na konferenci Proceedings of The 41st International Symposium of CIB WO62 Water Supply and Drainage for Buildings, International Council for Research and Innovation in Building and Construction, Peking, Čína, 2015
 10. VRÁNA, J.; KUCHARIK, M., Měření průtoků a spotřeb vody na studentských kolejích a v bytovém domě, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2015
 11. VRÁNA, J., Dimenzování a vedení připojovacích potrubí vnitřní kanalizace, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2015
 12. VRÁNA, J., Předpisy pro plynová zařízení - plynovody v budovách a materiály, příspěvek na konferenci Sborník školení 2015 Domovní plynovody, ČPS, Praha, 2015

2014

 1. VRÁNA, J., Umísťování plynových spotřebičů podle Změny 1 TPG 704 01, příspěvek na konferenci Sborník školení 2014. Školení lektorů odborného plynárenského vzdělávání, ČPS, Praha, 2014
 2. VRÁNA, J., Praktické řešení požadavků na umísťování a přívod vzduchu pro plynové spotřebiče v provedení A, B a C a jejich kombinace, příklady výpočtů pro rychlé ověření přívodu vzduchu v podmínkách běžných stavebních objektů, příspěvek na konferenci Sborník ze školení pracovníků v oboru plynových zařízení Řeka 2014. Třinec 11. - 12. 11. 2014, ČSTZ, Praha, 2014
 3. VRÁNA, J., Zabezpečovací zařízení ohřívačů vody podle revidované ČSN 06 0830, příspěvek na konferenci Zborník prednášok SANHYGA 2014, 19. vedecko-technická konferencia s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-89216-66-6, SSTP, Bratislava, 2014
 4. VRÁNA, J., Využití srážkových vod, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, CTI, Brno, 2014
 5. VRÁNA, J., Komentář k revizi ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2014
 6. VRÁNA, J., Revize ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace - 2. část, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2014
 7. VRÁNA, J., Dimenzování vnitřních vodovodů - 3. část: Zjednodušené metody dimenzování přívodního potrubí, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství, Praha, 2014
 8. VRÁNA, J., Komentář k revidované ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, CTI, Brno, 2014
 9. VRÁNA, J., Revidovaná norma pro vnitřní kanalizaci, příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference Technická zařízení a kvalita vnitřního prostředí v budovách s téměř nulovou spotřebou energie, ISBN 978-80-02-02526-9, STP, Brno, 2014
 10. VRÁNA, J., Vliv sprch s velkým průtokem na dimenzování vnitřního vodovodu, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství, Praha, 2014
 11. VRÁNA, J., Jak správně v praxi zajistit přívod vzduchu k plynovým spotřebičům podle TPG 704 01, příspěvek na konferenci GAS 2014 XV. ročník školení pracovníků oboru plynových zařízení, ČSTZ, Hradec Králové, 2014
 12. VRÁNA, J., Revize ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace - 1. část, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2014
 13. VRÁNA, J., Změny v TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství, Praha, 2014
 14. KAISLER, J.; VRÁNA, J.; ŽABIČKA, Z., ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů, , ÚNMZ, Praha, 2014
 15. VRÁNA, J., Předpisy pro plynová zařízení - plynovody v budovách, materiály, nové TPG platné od 1. 8. 2013, příspěvek na konferenci Sborník školení 2014 Plynovody v budovách - revize TPG 704 01, ČPS, Praha, 2014
 16. Kaisler, J.; Vrána, J., ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace, , ÚNMZ, Praha, 2014

2013

 1. VRÁNA, J., Revize ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, CTI ČR, Brno, 2013
 2. VAVŘIČKA, R.; VRÁNA, J., Tlakové ztráty tvarovek, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství, Praha, 2013
 3. VALENTA, V.; VRÁNA, J., Tepelné ztráty způsobené dešťovými odpadními potrubími, článek v Tepelná ochrana budov, ISSN 1213-0907, ČKAIT, Praha, 2013
 4. VRÁNA, J., Změna TPG 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, příspěvek na konferenci VII. celostátní setkání specialistů v plynárenství. Sborník 23. a 24. října 2013 Brno, ISBN 978-80-7328-294-3, GAS, Praha, 2013
 5. VRÁNA, J., Příprava revize ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 18. vedecko-odbornej medzinárodnej konferencie SANHYGA 2013, ISBN 978-80-89216-5, SSTP, Bratislava, 2013
 6. VRÁNA, J., Vnitřní vodovody podle nových českých technických norem, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z 18. vedecko-odbornej medzinárodnej konferencie SANHYGA 2013, ISBN 978-80-89216-5, SSTP, Bratislava, 2013
 7. VRÁNA, J., Problematika zajišťování přívodu spalovacího vzduchu a větrání pro plynové spotřebiče kategorie A a B podle nové změny 1 TPG 704 01, příspěvek na konferenci Školení revizních techniků 2013 - KD Trisia. Sborník referátů, ČSTZ, Třinec, 2013
 8. VRÁNA, J., Předpisy pro plynová zařízení - plynovody v budovách, materiály, změna TPG 704 01, příspěvek na konferenci Sborník školení 2013. Doškolovací seminář pro revizní techniky plynových zařízení, GAS, Praha, 2013
 9. VRÁNA, J.; VALIŠ, I., Příručka s praktickými radami pro zřizovatele domovních plynovodů a spotřebičů plynných paliv, spec. publikace, ISBN 978-80-7328-292-9, GAS, Praha, 2013
 10. VRÁNA, J., Dimenzování vnitřních vodovodů - 2. část. Návrh průměrů přívodního potrubí, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství, Praha, 2013
 11. VRÁNA, J., Připojování plynových spotřebičů a jejich správné umístění, příspěvek na konferenci Sborník školení Zásadní změna TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, GAS, Praha, 2013
 12. VRÁNA, J., Změna TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, příspěvek na konferenci Sborník školení Zásadní změna TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, GAS, Praha, 2013
 13. VRÁNA, J.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; VALIŠ, I., Technická pravidla G 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách Změna 1, spec. publikace, ISBN 978-80-7328-165-6, GAS, Praha, 2013
 14. VRÁNA, J., Dimenzování vnitřních vodovodů - 1. část. Stanovení výpočtového průtoku, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství, Praha, 2013
 15. VRÁNA, J.; RAČEK, J.; RACLAVSKÝ, J.; BARTONÍK, A., Preparation a new Czech Standard ČSN 75 6780 Reuse of greywater and rainwater in buildings and adjoining grounds, příspěvek na konferenci CLIMA 2013 - 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings, ISBN 978-80-260-4001-9, STP, Praha, 2013
 16. VRÁNA, J., Změna TPG 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, příspěvek na konferenci Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení. Sborník referátů GAS 2013, ISBN 978-80-7328-285-2, GAS, Praha, 2013
 17. ŠMAHEL, M.; KOSOVÁ, J.; ŠEBESTA, P.; VRÁNA, J.; DAŇHEL, P.; RUBINA, A.; FORMÁNEK, M.; BRADÁČ, A., Znalecký posudek (C 1452) o náhradu škody, , ÚSI, Brno, 2013
 18. VRÁNA, J., ČSN 75 5409 nová národní norma pro vnitřní vodovody, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, CTI ČR, Brno, 2013
 19. VRÁNA, J., Využití srážkových vod v budovách, příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference "Jak dosáhnout téměř nulové spotřeby energie v budovách", ISBN 978-80-02-02456-9, STP, Praha, 2013
 20. VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; RACLAVSKÝ, J., Využití šedé vody ve zdravotních instalacích, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2013
 21. VRÁNA, J., Zajištění teploty vody ve vnitřních vodovodech, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2013
 22. VRÁNA, J., Prevence zvyšování koncentrace bakterií rodu legionella pneumophila ve vnitřních vodovodech, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství, Praha, 2013
 23. VRÁNA, J., Nová ČSN 75 5409 "Vnitřní vodovody", příspěvek na konferenci Novinky ve zdravotní technice 2013, sborník přednášek, STP, Praha, 2013
 24. VRÁNA, J., Předpisy pro plynová zařízení - plynovody v budovách, materiály Plynovody v budovách, příspěvek na konferenci Doškolovací seminář pro revizní techniky plynových zařízení, GAS, Praha, 2013
 25. KAISLER, J.- VRÁNA, J.- POSPÍCHAL, Z., ČSN 75 54 09 Vnitřní vodovody, , ÚNMZ, Praha, 2013
 26. RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A., Greywater and rainwater management in buildings, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications Ltd, Zurich-Durnten, Switzerland, 2013
 27. RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A., Greywater and rainwater management in buildings, příspěvek na konferenci enviBUILD BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012, ISBN 978-3-03785-596-6, Trans Tech Publications Ltd, Zurich-Durnten, Switzerland, 2013
 28. RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A., Greywater and rainwater management in buildings, článek v Advanced Materials Research (online), ISSN 1662-8985, Trans Tech Publications Ltd, Zurich-Durnten, Switzerland, 2013

2012

 1. PLOTĚNÝ, K.-VRÁNA, J.-PÍREK,O., Zdravotně technické instalace, kapitola v A13 - Navrhování systémů hospodaření s vodou pro budovy dle principů trvale udržitelné výstavby, ISBN 978-80-87665-12-1, NSC, Brno, 2012
 2. VRÁNA, J., Nové normy v oblasti vnitřních vodovodů, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, CTI ČR, Brno, 2012
 3. PLOTĚNÝ, K.; VRÁNA, J.; PÍREK, O., Zásady provádění vnitřních vodovodů a kanalizací, kapitola v B9 - Zásady provádění vodovodů a kanalizací při realizaci budov dle principů trvale udržitelné výstavby, ISBN 978-80-87665-29-9, Národní stavební centrum, Brno, 2012
 4. VRÁNA, J., Můžete definovat a objasnit rozdíly mezi pojmy černá voda, šedá voda, provozní voda a užitková voda?, článek v , Technické vydavatelství, Praha, 2012
 5. VRÁNA, J., Plynovody v budovách, příspěvek na konferenci Doškolovací seminář pro revizní techniky plynových zařízení, GAS, Praha, 2012
 6. VRÁNA, J., Optimální řešení rozvodu teplé vody při její ústřední přípravě, příspěvek na konferenci 17. vedecko - odborná medzinárodná konferencia SANHYGA 2012. Zborník prednášok, ISBN 978-80-89216-50-5, SSTP, Bratislava, 2012
 7. VRÁNA, J., Dimenzování oddílných vodovodů, příspěvek na konferenci 17. vedecko - odborná medzinárodná konferencia SANHYGA 2012. Zborník prednášok, ISBN 978-80-89216-50-5, SSTP, Bratislava, 2012
 8. RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A., Greywater and rainwater management in buildings, příspěvek na konferenci Buildings and environment 2012, ISBN 978-80-214-4505-5, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 9. VRÁNA, J., Návrh změny TPG 704 01 a diskuse o požadavcích na umístění plynových spotřebičů v provedení A, příspěvek na konferenci Sborník VI. celostátní setkání specialistů v plynárenství, ISBN 978-80-7328-273-8, GAS s.r.o., Praha, 2012
 10. VRÁNA, J., Norma ČSN EN 806 a problematika Legionelly pn., příspěvek na konferenci Jednoduché řešení úspor energie otopných soustav po revitalizaci objektů, CTI ČR, Plzeň, 2012
 11. VRÁNA, J., Jak se má správně navrhovat vsakovací zařízení srážkových vod?, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství, Praha, 2012
 12. VRÁNA, J., Komentář k ČSN EN 806-5 platné pro provoz a údržbu vnitřních vodovodů, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství, Praha, 2012
 13. VRANAYOVÁ, Z.; KAPOSZTÁŠOVÁ OČIPOVÁ, D.; VRÁNA, J.; OŠLEJŠKOVÁ, M., Separate water installations inside buildings in Slovak and Czech conditions in Slovak and Czech conditions, příspěvek na konferenci Proceedings of CIB W062 38th International Symposium on Water Supply and Drainage For Buildings 27th-30th August 2012 Edinburgh, Scotland, CIB, Heriot-Watt University, Edinburgh, 2012
 14. VRÁNA, J.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A., Průvzdušnost oken a dveří a přívod vzduchu k plynovým spotřebičům, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2012
 15. VRÁNA, J., VALENTA,V., Tepelné ztráty způsobené svislým splaškovým odpadním potrubím, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2012
 16. VRÁNA, J.; OŠLEJŠKOVÁ, M., Výpočtový průtok ve vnitřních vodovodech – specifika oddílných vodovodů, příspěvek na konferenci IX. International Scientific Conference FCE TUKE, ISBN 978-80-553-0905-7, TU v Košiciach, Košice, 2012
 17. VRÁNA, J., Zabezpečovací zařízení tlakových ohřívačů vody podle evropských a českých technických norem, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství, Praha, 2012
 18. VRÁNA, J., Vsakovanie zrážkových vôd podľa novej ČSN 75 9010, článek v TZB Haustechnik, ISSN 1210-356X, Jaga Group, Bratislava, 2012
 19. VRÁNA, J.; OŠLEJŠKOVÁ, M., Využití šedé vody, příspěvek na konferenci Budovy s téměř nulovou spotřebou energie., ISBN 978-80-02-02378-4, STP, Praha, 2012
 20. VRÁNA, J., Stanovení potřeby teplé vody dle nové ČSN EN 15316-3, příspěvek na konferenci Sborník konference Dálkové zásobování teplem a chladem - Teplárenské dny 2012, TS ČR, Praha, 2012
 21. VRÁNA, J., Vliv místních odporů na tlakové ztráty v potrubí, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo, Praha, 2012
 22. VRÁNA, J., Stanovení potřeby teplé vody a tepla pro její přípravu a rozvod podle nové ČSN EN 15316-3, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2012
 23. VRÁNA, J., Nová ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2012
 24. VRÁNA, J., Domovní plynovody - novinky, zkušenosti, problematika, příspěvek na konferenci Školení lektorů odborného plynárenského vzdělávání. Sborník přednášek 2012., GAS s.r.o., Praha, 2012
 25. VRÁNA, J., Nová norma ČSN 75 9010 pro vsakovací zařízení srážkových vod, příspěvek na konferenci Novinky ve zdravotní technice 2012, ISBN 978-80-02-02362-3, STP, Praha, 2012
 26. VRÁNA, J., Přečerpání odpadních vod ve vnitřní kanalizaci, příspěvek na konferenci Novinky ve zdravotní technice 2012, ISBN 978-80-02-02362-3, STP, Praha, 2012
 27. VRÁNA, J., Podtlakové odvodnění střech v ČSN EN 12056-3, příspěvek na konferenci Novinky ve zdravotní technice 2012, ISBN 978-80-02-02362-3, STP, Praha, 2012
 28. KAISLER,J.,SYNÁČKOVÁ,M.,,ŽABIČKA,Z.,VRÁNA,J.,ŠENKAPOULOVÁ,J.,ŠPAČEK,P.,ROZKOŠNÝ,M.,PRAX,P., ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod, , ÚNMZ, Praha, 2012

2011

 1. VRÁNA, J.; OŠLEJŠKOVÁ, M., Možnosti úspor pitné vody, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství, Praha, 2011
 2. VRÁNA, J.; OŠLEJŠKOVÁ, M., Britská norma BS 8525-1 a zásady navrhování zdravotně technických instalací při recyklaci vod v budovách, příspěvek na konferenci Energie z odpadních vod a odpadů, aneb zatím neoslovená energie, ASIO, Brno, 2011
 3. VRÁNA, J., Stanovení potřeby teplé vody podle nové ČSN EN 15316-3, příspěvek na konferenci Sborník přednášek k odbornému semináři JOULE 2011, CTI, Brno, 2011
 4. VRÁNA, J., Dimenzování zařízení pro využití šedé a dešťové vody, příspěvek na konferenci Zborník prednášok 16. medzinárodná konferencia SANHYGA 2011, ISBN 978-80-89216-42-0, SSTP, Bratislava, 2011
 5. VRÁNA, J., Vliv místních odporů na tlakové ztráty v potrubí, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-89216-42-0, SSTP, Bratislava, 2011
 6. VRÁNA, J., Technicko-ekonomické porovnání realizace domovních plynovodů z různých materiálů, příspěvek na konferenci Sborník V. celostátní setkání specialistů v plynárenství 11. a 12. října 2011, Brno, GAS, Praha, 2011
 7. OČIPOVÁ,D,VRANAYOVÁ,Z.,KARELOVÁ,Z.,VRÁNA,J., Implementation of water-saving culture in the conditions of the Slovak Republic, příspěvek na konferenci Proceedings of 37th International Symposium CIB W062 on Water Supply and Drainage for Buildings, ISBN 978-989-97476-0-9, ANQIP, Aveiro, Portugalsko, 2011
 8. VRÁNA, J.; OŠLEJŠKOVÁ, M., Rainwater conservation in the czech republic, příspěvek na konferenci The 8th International Conference. ENVIRONMENTAL ENGINEERING. May 2011, Vilnius, Lithuania., ISBN 978-9955-28-828, VGTU, Vilnius, 2011
 9. VRÁNA, J., Nové předpisy pro rozvod teplé vody, příspěvek na konferenci Sborník konference Teplárenské dny 2011 Ostrava, Teplárenské sdružení ČR, Ostrava, 2011
 10. VRÁNA, J., OŠLEJŠKOVÁ,M., Snižování spotřeby vody, příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference Systémy TZB pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, ISBN 978-80-02-02310-4, STP, Brno, 2011
 11. VRÁNA, J., Dimenzování vsakovacích zařízení, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2011
 12. VRÁNA, J., Nová norma ČSN 75 9010 pro návrh, výstavbu a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo, Praha, 2011
 13. VRÁNA, J., Nová evropská norma pro montáž vnitřních vodovodů a změna ČSN 73 6660, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2011

2010

 1. VRÁNA, J., Montáž a zkoušení vnitřních vodovodů podle nové ČSN EN 806-4, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství, Praha, 2010
 2. VRÁNA, J., Dimenzování vsakovacích zařízení v České republice, příspěvek na konferenci 15. medzinárodná konferencia SANHYGA 2010. Zborník prednášok., ISBN 978-80-89216-35-2, SSTP, Bratislava, 2010
 3. VRÁNA, J., Potřeba vody a tepla pro přípravu teplé vody, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo, Praha, 2010
 4. VRÁNA, J., ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody, Změna Z3, , ÚNMZ, Praha, 2010
 5. VRÁNA, J., Informace o opravě normy ČSN EN 806-3, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo, Praha, 2010
 6. VRÁNA, J., Platné a připravované normy pro vnitřní vodovody, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo, Praha, 2010
 7. VRÁNA, J., Obnova plynových inštalácií v bytových domoch, článek v Správa budov, ISSN 1337-6233, JAGA GROUP, Bratislava, 2010
 8. VRÁNA, J., Požadavky evropských norem na zabezpečovací zařízení ohřívačů vody, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo, Praha, 2010
 9. VRÁNA, J., Potřeba vody a tepla pro přípravu teplé vody, příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference SHK 2010 Renovace systémů TZB v bytových domech, ISBN 978-80-02-02224-4, STP, Brno, 2010
 10. VRÁNA, J., Informace o opravě ČSN EN 806-3, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2010
 11. VRÁNA, J., Tlakové ztráty ve vnitřním vodovodu, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2010
 12. VRÁNA, J., Prostory pro vedení instalací, článek v TZB Haus Technik, ISSN 1803-4802, Jaga Media, Praha, 2010
 13. VRÁNA, J., Základní normy pro vnitřní kanalizaci a nejdůležitější normy související, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo, Praha, 2010
 14. VRÁNA, J., Nejdůležitější normy pro vnitřní vodovod, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2010

2009

 1. VRÁNA, J., Zabezpečovací zařízení zásobníkových ohřívačů vody podle evropských norem, příspěvek na konferenci 14. medzinárodná konferencia SANHYGA 2009 zborník prednášok, ISBN 978-80-89216-29-1, SSTP, Bratislava, 2009
 2. VRÁNA, J., TPG 704 01 Technické požadavky na výstavbu, rekonstrukci a zkoušení domovních plynovodů. Připojování plynových zařízení a jejich správné umístění, příspěvek na konferenci III. celostátní setkání specialistů v plynárenství 2009, ISBN 978-80-7328-214-3, GAS, Praha, 2009
 3. VRÁNA, J., Rozvody teplé vody - III, , TZB-info, Praha, 2009
 4. VRÁNA, J., Rozvody teplé vody - II, , TZB-info, Praha, 2009
 5. VRÁNA, J., Rozvody teplé vody - I, , TZB-info, Praha, 2009
 6. VRÁNA, J., Technické požadavky na stavbu, rekonstrukci a zkoušení domovních plynovodů, příspěvek na konferenci Dopady na odběrná plynová zařízení vyplývající z revidované ČSN EN 1775 a revidovaného TPG 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, GAS, Praha, 2009
 7. VRÁNA, J., Možnost rozšíření metody dimenzování potrubí vnitřního vodovodu podle EN 806-3 pro více druhů budov, příspěvek na konferenci XII. mezinárodní vědecká konference u příležitosti 110. výročí založení FAST VUT v Brně a XIV. výročí založení stavebních veletrhů Brno, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM, Brno, 2009
 8. VRÁNA, J., Rekonstrukce zdravotně technických instalací v bytových domech stavěných před druhou světovou válkou, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2009
 9. VRÁNA, J., Nejdůležitější normy pro vnitřní vodovod a kanalizaci, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2009
 10. VRÁNA, J., Renovácia plynových inštalácií v bytových domoch, článek v TZB Haustechnik, ISSN 1210-356X, JAGA GROUP, Bratislava, 2009
 11. VRÁNA, J., Renovace zdravotnětechnických instalací v bytových domech, kapitola v Stavební ročenka 2009, ISBN 978-80-8076-068-7, JAGA GROUP, Bratislava, 2009
 12. ŽABIČKA,Z.- VRÁNA, J., Zdravotnětechnické instalace, , ISBN 978-80-7366-139-7, ERA group, Brno, 2009

2008

 1. VRÁNA, J., Materiály zdravotně technických instalací, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA, Brno, 2008
 2. VRÁNA, J., Renovace zdravotně technických instalací ve starších bytových domech, článek v Stavebnictví, ISSN 1802-2030, EXPO DATA, Brno, 2008
 3. VRÁNA, J., Stanovení výpočtového průtoku ve vnitřním vodovodu různými metodami, příspěvek na konferenci 13. medzinárodná konferencia SANHYGA 2008, zborník prednášok, ISBN 978-80-89216-24-6, SSTP, Bratislava, 2008
 4. VRÁNA, J., Renovácia zdravotnotechnických inštalácií v bytových domoch, článek v TZB Haustechnik, ISSN 1210-356X, Jaga Group, Bratislava, 2008
 5. VRÁNA, J., Nové normy pro dimenzování potrubí vnitřních vodovodů, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství, Praha, 2008
 6. VRÁNA, J. JELÍNEK,V. KOUTOVÁ,K. LHOTÁKOVÁ,Z. KOUBKOVÁ,I., Vodovod, Kanalizace, kapitola v Technická zařízení budov prakticky, ISBN 1803-2788, Verlag Dashoefer, Praha, 2008
 7. VRÁNA, J., Renovace zdravotně technických instalací, příspěvek na konferenci , STP, VUT FAST, Brno, 2008
 8. VRÁNA, J., Komentář k nové ČSN 75 5455 Výpoočet vnitřních vodovodů, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2008
 9. VRÁNA, J., Výpočet vnitřních vodovodů podle nové ČSN 75 5455, příspěvek na konferenci , STP, Praha, 2008

2007

 1. VRÁNA, J., Vízszerelés. Vízellátás - Csatornázás, , ISBN 978-963-9759-00-8, CSER Kiadó, Budapest, 2007
 2. VRÁNA, J., Nové evropské a národní normy v oblasti vnitřních vodovodů, příspěvek na konferenci , HCPC, Brno, 2007
 3. VRÁNA, J., Dimenzování potrubí vnitřního vodovodu, příspěvek na konferenci , SSTP, Bratislava, 2007
 4. VRÁNA, J., Plastové kanalizační potrubí Geberit PE, článek v , Technické vydavatelství, Praha, 2007
 5. VRÁNA, J.; VALIŠ, I.; TREUOVÁ, L.; GEBAUER, G.; RUBINOVÁ, O., Technická zařízení budov v praxi, , Grada Publishing, a.s., Praha, 2007
 6. VRÁNA, J.-ŽABIČKA,Z., ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů, , ČNI, Praha, 2007
 7. VRÁNA, J.-VALIŠ,I.-TREUOVÁ,L.-GEBAUER,G.-RUBINOVÁ,O.-VAŠČÁKOVÁ,A., Technická zařízení budov v praxi, , Grada Publishing, Praha, 2007
 8. VRÁNA, J., Výpočtový průtok v potrubí vnitřního vodovodu, příspěvek na konferenci VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. Zborník prednášok. Sekcia 1: Pozemné stavby, ISBN 978-80-8073-789-4, TU v Košiciach, Košice, 2007
 9. VRÁNA, J., Nová norma ČSN EN 806-3 pro dimenzování vnitřních vodovodů, , ČNTL , Praha, 2007
 10. VRÁNA, J., Komentář k nové ČSN EN 806-3 pro dimenzování vnitřních vodovodů, , STP, Praha, 2007
 11. VRÁNA, J., Vybírejte potrubí do koupelny, , PINELAND, Praha, 2007

2006

 1. VRÁNA, J., Komentář ke změně Z2 ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody, , Technické vydavatelství, Praha, 2006
 2. VRÁNA, J., Evropská norma pro vnitřní vodovody, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Hospodářské noviny, Praha, 2006
 3. VRÁNA, J., Důležité zásady návrhu a montáže vnitřního vodovodu a kanalizace, , CTI, Kolín, 2006
 4. VRÁNA, J., Rozborový úkol RU/0824/06 Analýza a porovnání metod pro stanovení výpočtového průtoku v potrubí vnitřního vodovodu v souvislosti se zavedením EN 806-3 do soustavy ČSN a revizí ČSN 73 6655, , ČNI, Praha, 2006
 5. VRÁNA, J., Kreslení zdravotně technických instalací podle nové ČSN 01 3450, , SSTP, Bratislava, 2006
 6. VRÁNA, J., Dimenzování vnitřních vodovodů podle EN 806-3, , SSTP, Bratislava, 2006
 7. BRADÁČ,A.-FIALA,J.-VRÁNA, J.a kol., Domovní kanalizace, Vnitřní (domovní) vodovod, , ISBN 80-7201-572-9, Linde Praha, Praha, 2006
 8. VRÁNA, J.VRANAYOVÁ, Z., ČSN EN 806-3 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda (překlad normy), , ČNI, Praha, 2006
 9. VRÁNA, J., Nová ČSN 01 3450 pro kreslení zdravotně technických instalací, , ASIO Brno, Brno, 2006
 10. VRÁNA, J., Přání versus realita, , Praha, 2006
 11. VRÁNA, J., Když se klozet stěhuje, , Praha, 2006
 12. BRADÁČ, A.; FIALA, J. a kol., Rádce majitele nemovitostí, , ISBN 80-7201-582-6, Linde Praha, a.s., Praha, 2006
 13. VRÁNA, J., Jak se drtí počesku, , Praha, 2006
 14. VRÁNA, J., Nová norma pro kreslení zdravotně technických instalací vstoupila v platnost, , Praha, 2006
 15. VRÁNA, J., Komentář k nové normě pro vnitřní vodovody ČSN EN 806-2, , STP, Praha, 2006
 16. VRÁNA, J., Zrádné výměny, , PELOTON, 2006
 17. VRÁNA, J., Trend: předstěnové instalace, , PELOTON, 2006
 18. VRÁNA, J., Vyvarujte se chyb, , PELOTON, 2006
 19. VRÁNA, J., Odborník o teplé vodě, , PELOTON, 2006
 20. VRÁNA, J., Kudy teče voda, , PELOTON, 2006
 21. VRÁNA, J., Odpadové rébusy, , PELOTON, 2006

2005

 1. VRÁNA, J., Nová evropská norma ČSN EN 806-2 pro navrhování vnitřních vodovodů, , ČNTL, Praha, 2005
 2. VRÁNA, J.KOSTROVÁ,M.HOLUBOVÁ,I.TICHAVSKÁ,R.MIKOLÁŠEK,M.ŽABIČKA,Z., ČSN EN 806-2 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování (překlad normy), , ČNI, Praha, 2005
 3. VRÁNA, J., Komentář k ČSN EN 806-2 pro navrhování vnitřních vodovodů, , SSTP, Bratislava, 2005
 4. VRÁNA, J.MIKOLÁŠEK,M., ČSN EN 200 (13 7102) Zdravotnětechnické armatury - Výtokové ventily a směšovací baterie (PN 10) - Všeobecné technické specifikace (překlad evropské normy), , ČNI, Praha, 2005
 5. ŽABIČKA,Z.VRÁNA, J.LANK,J., Materiály potrubí a příslušenství pro odvádění vody, kapitola v Odvodnění staveb, ISBN 80-7366-012-1, ERA group, Brno, 2005
 6. VRÁNA, J., Ochrana vnitřního vodovodu proti zpětnému nasátí vody, , ČNTL, Praha, 2005
 7. VRÁNA, J., Ochrana vnitřního vodovodu proti zpětnému nasátí vody, , STP, Praha, 2005
 8. VRÁNA, J., Historické předpisy pro vnitřní kanalizaci a vodovod, , VUT FAST, Brno, 2005
 9. VRÁNA, J.MUDRÁKOVÁ,A., Historie a současnost Ústavu technickkých zařízení budov na Fakultě stavební VUT v Brně, , CTI ČR Brno, 2005
 10. VRÁNA, J., Voda a kanalizace v domě a bytě, , ISBN 80-247-0800-0, Grada Publishing, Praha, 2005

2004

 1. VRÁNA, J., Nové normy EU v oblasti zdravotní techniky, příspěvek na konferenci , ISBN 80-969030-6-3, SSTP, Bratislava, 2004
 2. VRÁNA, J., Vnitřní kanalizace ve vysokých budovách, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL Praha, 2004
 3. VRÁNA, J., Nejnovější evropské normy (EN) pro zdravotně technické instalace a jejich souvislost s ostatními předpisy, článek v TZB Haustechnik, ISSN 1210-356X, Alfa konti, Bratislava, 2004
 4. VRÁNA, J., Odvodnění vzduchotechnického potrubí podzemního výměníku, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, Praha, 2004
 5. VRÁNA, J., Měření tlakových poměrů v modelu splaškového odpadního potrubí, příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-2560-1, VUT, FAST, Brno, 2004
 6. VRÁNA, J., Instalace řešte včas, článek v Living Kuchyně, ISSN 1214-1976, 2004

2003

 1. VRÁNA, J., Ochrana vnitřního vodovodu podle ČSN EN 1717 a ČSN 73 6660, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2003
 2. VRÁNA, J., Nové evropské normy pro zdravotně technické instalace, příspěvek na konferenci , ISBN 80-967479-9-1, SSTP, Bratislava, 2003
 3. VRÁNA, J., Kanalizační přivzdušňovací ventily - 2. část, hydraulika splaškových odpadních potrubí, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Praha, 2003
 4. VRÁNA, J., Kanalizační přivzdušňovací ventily 1. část, funkce, historie a požadavky nových norem, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Praha, 2003
 5. VRÁNA, J., Pro vnitřní kanalizaci platí nová norma, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Praha, 2003
 6. VRÁNA, J., Vnitřní kanalizace a přivzdušňovací ventily, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2003
 7. VRÁNA, J., Experimentální ověření průtoku v připojovacím potrubí vnitřní kanalizace, příspěvek na konferenci , ISBN 80-7204-265-3, VUT v Brně, Brno, 2003

2002

 1. VRÁNA, J., Projektování vnitřních vodovodů - 3. část, Spotřeba a potřeba vody, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Praha, 2002
 2. VRÁNA, J., Trubní materiály, kapitola v Nové Rochlovy stavební tabulky 1. díl - 2. doplněné vydání, ISBN 80-902397-5-7, Praha, 2002
 3. VRÁNA, J., Projektování vnitřních vodovodů - 2. část, Projektová dokumentace ZTI, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Praha, 2002
 4. VRÁNA, J., Indikátory topných nákladů v domě o 150 bytech, příspěvek na konferenci , ISBN 80-967479-4-0, SSTP, Bratislava, 2002
 5. VRÁNA, J., Příprava nové národní normy (ČSN) pro vnitřní kanalizaci, příspěvek na konferenci , ISBN 80-967479-3-2, SSTP, Bratislava, 2002
 6. VRÁNA, J., Projektování vnitřních vodovodů - 1. část, Základní pojmy související s vnitřním vodovodem, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Praha, 2002
 7. ČUPR,K.BARTOŠOVÁ,B.POČINKOVÁ,M.VRÁNA, J., Zdravotní technika pro kombinované studium, , ISBN 80-214-2221-1, CERM, Brno, 2002
 8. VRÁNA, J., Proudění v odpadním potrubí kanalizace, článek v TZB Haustechnik, ISSN 1210-356X, Bratislava, 2002
 9. VRÁNA, J., Proudění v odpadním potrubí kanalizace, příspěvek na konferenci , ISBN 80-7099-818-0, TU v Košiciach, Košice, 2002
 10. VRÁNA, J., Provádění zdravotně technických instalací před druhou světovou válkou, příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-2067-7, VUT v Brně, Brno, 2002

2001

 1. VRÁNA, J., Dimenzování vnitřní kanalizace podle evropských předpisů, příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-2033-2, VUT v Brně, Brno, 2001
 2. VRÁNA, J., Zdravotně technické instalace v půdních vestavbách a nástavbách, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Praha, 2001
 3. VRÁNA, J., Dimenzování potrubí vnitřní kanalizace z hlediska nových poznatků, článek v Vytápění, větrání, instalace, ISSN 1210-1389, STP, Praha, 2001
 4. VRÁNA, J., Údržba zdravotně technických instalací v panelových domech - 2. část, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Praha, 2001
 5. VRÁNA, J., Údržba zdravotně technických instalací v panelových domech - 1. část, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Praha, 2001
 6. VRÁNA, J., Soustředění zdravotně technických instalací v dnešní výstavbě, příspěvek na konferenci , ISBN 1212-9275, VUT v Brně, Brno, 2001

2000

 1. VRÁNA, J., Také záchod a koupelna mají minulost, článek v Domov, ISSN 0012-5369, Praha, 2000
 2. VRÁNA, J., Nádržkové splachovače, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Praha, 2000

1999

 1. VRÁNA, J., Odvod kondenzátu z klimatizačních zařízení, příspěvek na konferenci , SSTP, Bratislava, 1999
 2. VRÁNA, J., Současné pohledy na dimenzování potrubí vnitřní kanalizace, příspěvek na konferenci , VUT v Brně, Brno, 1999

1998

 1. VRÁNA, J., Zkušenosti s používáním norem při projektování a realizaci staveb, příspěvek na konferenci , SSTP, Bratislava, 1998
 2. VRÁNA, J., Zkušenosti s projektováním TZB ve vztahu k normám, článek v , 1998

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný