English

doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. – seznam publikací

2018

 1. DUFEK, Z.; KOUKAL, P.; FIALA, P.; VYHNÁLEK, R.; REMEŠ, J.; JEDLIČKA, M.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., BIM pro veřejné zadavatele, spec. publikace, ISBN 978-80-7502-285-1, Nakladatelství Leges, s.r.o., Praha, 2018
 2. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Lightweight Mortar Containing High Amounts of Alternative Raw Materials with Increased Thermal Resistance, příspěvek na konferenci Proceedings of the 6th International Conference on Nanostructures, Nanomaterials and Nanoengineering 2017 (ICNNN 2017) and 2017 the 2nd International Conference on Materials Technology and Applications (ICMTA2017), ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1201-8, Trans tech publications Ltd, Switzerland, 2018

2017

 1. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Fly ash modified mortar with content of agloporite exposed to CO2 and high temperature, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha, 2017
 2. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Možnosti počítačové tomografie pro nedestruktivní analyzování strukturních změn malty vystavené kombinaci nepříznivých vlivů, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2017
 3. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M., MET 01/2017 - Metodika pro volbu a použití podlahových a nátěrových systémů, , Brno, 2017
 4. HODNÁ, J.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B., POS 01/2017 - Postup pro výběr a volbu vhodných materiálů, , Brno, 2017
 5. Martin Strakoš, Ondřej Anton, Jiří Bydžovský, Petr Cikrle, Anna Marie Černá, Ámos Dufka, Hana Hasníková, Zbyněk Keršner, Jiří Kugl, Jiří Kunecký, Lenka Popelová, Petr Přendík, Tomáš Rotter, Pavla Rovnaníková, Tomáš Šenberger, Hana Šimonová, Petr Ulrich, Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie, architektura, památkový potenciál, spec. publikace, ISBN 978-80-87967-14-0, Národní památkový ústav, Praha, 2017
 6. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, B.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L., Odborná zpráva č. 05/2017 - Vyhodnocení dalších výsledků, ekonomické zhodnocení, návrh metodiky aplikace., , Brno, 2017
 7. VACULA, M.; KLVAČ, M.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Zvýšení životnosti cementotřískových desek vysoce odolnou povrchovou úpravou, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2017
 8. VACULA, M.; KLVAČ, M.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Degradace povrchu cementotřískových desek a možnosti zvýšení odolnosti vysoce odolnou povrchovou úpravou, , Vydavatelství PRESS AGENCY, Praha, 2017
 9. MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M.; BYDŽOVSKÝ, J., Metodika posouzení vhodnosti podlahového systému v extrémních podmínkách „in situ“, , 2017
 10. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Composites Based on Alternative Raw Materials at High Temperature Conditions, článek v Periodica Polytechnica - Civil Engineering, ISSN 0553-6626, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary, 2017
 11. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Durability of materials based on a polymer-silicate matrix and a ligthweight aggregate exposed to aggressive influences combined with high temperatures, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2017
 12. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; MELICHAR, J., Polymercement Composites in Environment with Increased Concentration of Sulfate Ions and Extreme Temperatures, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-0357-1157-8, Trans tech publications Ltd, Switzerland, 2017
 13. MELICHAR, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M.; DOHNÁLEK, P.; ČERNÝ, V., Vývoj silikátového potěru na bázi optimalizovaných surovin, , 2017
 14. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L., Odborná zpráva č. 04/2017 - Návrh pokročilého testování, , Brno, 2017
 15. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K., Odborná zpráva č. 03/2017 - Vyhodnocení získaných výsledků, optimalizace, modifikace, , Brno, 2017
 16. DUFKA, A.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J., The development of new types of secondary protection for concrete structures exposed to extreme conditions, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2017
 17. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Změny fázového složení a mikrostruktury lehkých polymercementových malt vlivem teplotního namáhání, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2017
 18. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K., Odborná zpráva č. 02/2017 - Návrh receptur a výroba zkušebních vzorků, , Brno, 2017
 19. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Využití uhlíkových nanovláken pro zlepšení teplotní odolnosti kompozitů, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2017
 20. MELICHAR, T.; DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J., Changes in the composite structure and parameters after an exposure to a synergic action of various extreme conditions, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2017
 21. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K., Odborná zpráva č. 01/2017 - Metodika a postupy zkoušení, , Brno, 2017
 22. VACULA, M.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š., Zvýšení stálobarevnosti povrchové úpravy cementotřískových desek pomocí ošetření povrchu vícevrstvými nátěrovými systémy, , Vydavatelství PRESS AGENCY, Praha, 2017

2016

 1. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Degradace struktury polymercementových malt při náhlých teplotních změnách, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2016
 2. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Uhlíkové nanotrubičky jako výztuž směsné matrice pro kompozity do náročných expozičních podmínek, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2016
 3. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Volume stability of polymer-silicate based materials exposed to high temperatures, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-719-3, Trans tech publications Ltd, Switzerland, 2016
 4. DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., The development of coating systems based on alkali activated slag for protecting reinforced concrete structures, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, Switzerland, 2016
 5. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Behaviour of composites based on blended matrix with CNT during extreme temperatures, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, ISSN 0255-5476, ISBN 978-3-03835-740-7, Trans tech publications Ltd, Switzerland, 2016
 6. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Polymer-silicate composite based on alternative raw materials under conditions of increased temperature, příspěvek na konferenci Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1877-7058, ISBN 978-1-5108-2855-1, Elsevier, Nizozemsko, 2016
 7. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Vliv nepříznivých klimatických podmínek na vlastnosti cementotřískových desek modifikovaného složení, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2016
 8. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Požární odolnost nově vyvíjených polymercementových malt, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2016
 9. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MELICHAR, T., Odborná zpráva č. 01/2016 - Metodika a postupy zkoušení, , Brno, 2016
 10. HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Development in the Rehabilitation of Concrete Structures in the Czech Republic for the past 25 years, příspěvek na konferenci Restauration and Building-Physcs past-present-future, ISBN 978-3-8167-9590-2, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart, Germany, 2016
 11. HODNÁ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; MELICHAR, T., Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 , , Brno, 2016

2015

 1. DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Charakterizace extrémních provozů z hlediska podlah – aplikační i expoziční podmínky, , Brno, 2015
 2. DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Návrh a ověření potěrů včetně spolupůsobení s adhezním můstkem v laboratorních podmínkách, , Brno, 2015
 3. DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Návrh a ověření adhezních můstků v laboratorních podmínkách, , Brno, 2015
 4. DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Metodika diagnostiky stávajících podlahových konstrukcí pro extrémní provozy, , Brno, 2015
 5. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V., Lightweight polymer-cement based composite for extreme temperatures, článek v Waste forum, ISSN 1804-0195, CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha, 2015
 6. BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; BENEŠ, P.; KEPRDOVÁ, Š., Souhrnná výzkumná zpráva HS12557399, , Brno, 2015
 7. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V., Souhrnná výzkumná zpráva HS 12557369, , Brno, 2015
 8. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M., MET 01/2015 - Metodika pro volbu a použití podlahových a nátěrových systémů, , Brno, 2015
 9. BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Souhrnná výzkumná zpráva HS 12557078, , Brno, 2015
 10. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, B.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L., Odborná zpráva č. 05/2015 - Vyhodnocení dalších výsledků, ekonomické zhodnocení, návrh metodiky aplikace., , Brno, 2015
 11. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Vliv typu plniva na změny vlastností polymercementových kompozitů exponovaných v extrémních teplotních podmínkách, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2015
 12. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M., Povrchové úpravy pro cementotřískové desky do nepříznivého prostředí, příspěvek na konferenci Sborník konference Maltoviny 2015, ISBN 978-80-214-5294-7, VUT v Brně, Brno, 2015
 13. VACULA, M.; KLVAČ, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., Charakteristika a vady povrchových úprav cementotřískových desek, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2015, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 17th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISBN 978-80-02-02631-0, WTA CZ, Blansko, 2015
 14. VACULA, M.; KLVAČ, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., Vady a nedostatky při provádění povrchových úprav cementotřískových desek, článek v Povrchové úpravy, ISSN 0551-7354, Press Agency, Praha, 2015
 15. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š., Náhrada silikátového pojiva správkových hmot určených do extrémních teplotních podmínek, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2015
 16. HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L., Odborná zpráva č. 04/2015 - Návrh pokročilého testování, , Brno, 2015
 17. BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V., Methods of inspection and maintenance of Iterson cooling towers, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th IAHR International Conference on Cooling Tower and Heat Exchanger, ISBN 978-0-646-94377-0, The University of Queensland, St Lucia, Brisbane, Queensland, 4072, Australia, Gold Coast, Australia, 2015
 18. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., The possibility of using inhibitors in new repair materials, příspěvek na konferenci Concrete 2015 - Proceedings of the 27th Biennial National Conference of the Concrete Institute of Australia in conjunction with the 69th RILEM Week “Construction Innovations, Research into Practice”, ISBN 978-1-943847-70-9, 2015
 19. HODNÁ, J.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K., Odborná zpráva č. 03/2015 - Vyhodnocení získaných výsledků, optimalizace, modifikace, , Brno, 2015
 20. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N., Development of Lightweight Repair Materials Applicable to Re-profiling to the Lightweight Concrete, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-506-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 21. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Sintered board materials based on recycled glass, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2015
 22. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; GRATCLOVÁ, K., Stabilizační příměsi pojiva správkových malt pro zlepšení odolnosti vůči působení vysokých teplot, příspěvek na konferenci Construmat 2015, ISBN 978-80-214-5205-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Brno, 2015
 23. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Složení lehké správkové hmoty s ohledem na požadavek zvýšené odolnosti vůči požáru, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2015
 24. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J., Odborná zpráva č. 02/2015 - Návrh receptur a výroba zkušebních vzorků, , Brno, 2015
 25. DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., Možnosti využití inovativních fyzikálně chemických metod při hodnocení stavu železobetonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek XXV. mezinárodního sympozia Sanace 2015 , ISBN 978-80-214-5193-3, SSBK, Brno , 2015
 26. BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; JAROLÍM, T.; VÁLEK, J., Průzkum chladící věže 20 let po její sanaci, příspěvek na konferenci Sanace 2015, ISBN 978-80-214-5193-3, VUT v Brně, Brno, 2015
 27. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Effect of different cooling conditions on the properties of composite materials with cement based matrix, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 28. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Influence of binder and filler modification of composite materials for extreme conditions on development in time parameters, příspěvek na konferenci Ecological and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-587-8, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 29. MELICHAR, T.; KONEČNÝ, D.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M., Use of separated dust from the formatting and grinding cement-bonded chipboards to modify their composition, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-506-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 30. HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; BYDŽOVSKÝ, J., Odborná zpráva č. 01/2015 - Metodika a postupy zkoušení, , Brno, 2015
 31. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M., Substitution of cement-bonded particleboards filling and binding agent by selected types of alternative raw materials, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 32. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Plasters with decorative function containing alternative raw materials, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 33. BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; ŽIŽKOVÁ, N., Microstructure of lightweight and decorative renders with modified composition, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 34. BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; DUFKA, A.; FIEDLEROVÁ, M., Effect of high temperatures on microstructure of repair mortars containing artificial aggregate based on sintered ash, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015
 35. KEPRDOVÁ, Š.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M., Possibilities of Sugar Content Reduction in Filler of Cement-bonded Particleboards, příspěvek na konferenci Binders, Materials and Technologies in Modern Construction, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-452-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015

2014

 1. DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Optimalizace a vyhodnocení vhodnosti surovin pro vyvíjený podlahový systém s ohledem na vzájemnou kompatibilitu jednotlivých komponent, , Brno, 2014
 2. DOHNÁLEK, P.; DOHNÁLEK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Katalog potencionálních surovin, , Brno, 2014
 3. DOHNÁLEK, P.; PUMPR, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; KREJČÍ, P., Odborná zpráva - Aktualizace poznatků o současně nabízených podlahových systémech a jejich složkách pro průmyslové podlahy se zaměřením na extrémní provozy, , Brno, 2014
 4. DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PETRÁNEK, V.; HODNÁ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B.; VYHNÁNKOVÁ, M., Odborná zpráva č. 02/2014: Výsledky testů vstupních surovin, , Brno, 2014
 5. BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; KEPÁK, R., Diagnostické metody pro průzkumy chladících věží, článek v All for Power, ISSN 1802-8535, AF POWER agency a.s., Praha, 2014
 6. DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PETRÁNEK, V.; HODNÁ, J.; POKORNÝ, Z.; POKORNÁ, K.; MALČÍK, K.; MAREŠ, L.; NOVOTNÝ, B.; MÜLLER, J.; VYHNÁNKOVÁ, M., Odborná zpráva č. 01/2014: Identifikace limitujících faktorů prostředí pro jednotlivé průmyslové provozy a volba vhodných plniv a pojiv, , Brno, 2014
 7. BYDŽOVSKÝ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DUFKA, A., Souhrnná výzkumná zpráva HS124570212121, , Brno, 2014
 8. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M., Průběh zrání matrice cementotřískových desek v závislosti na vlhkosti organického plniva, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2014
 9. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z., Periodic Monitoring Importance in Respect of Cooling Towers' Long-term Service Life Effective Prolongation, příspěvek na konferenci ICCT 2014 International Conference Industrial Chimneys & Cooling Towers, ISBN 978-3-925795-97-8, VDS VERLAGSDRUCKEREI SCHMIDT, Germany, 2014
 10. KONEČNÝ, D.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; VACULA, M., Vliv vysokopecní strusky a odpadního sklolaminátu na sorpční vlastnosti cementotřískových desek, příspěvek na konferenci PODLAHY 2014, sborník příspěvků, ISBN 978-80-905256-2-7, Betonconsult, s.r.o., Praha, 2014
 11. KONEČNÝ, D.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., Prach z formátování a broušení cementotřískových desek jako modifikační složka pro jejich opětovnou produkci, příspěvek na konferenci PODLAHY 2014, sborník příspěvků, ISBN 978-80-905256-2-7, Betonconsult, s.r.o., Praha, 2014
 12. FIEDLEROVÁ, M.; MELICHAR, T.; DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J., Selection of alternative additives and their influence on high-temperature resistance of repair mortars, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-506-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 13. BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; KONEČNÝ, D.; KEPRDOVÁ, Š., Workability assessment of the mixture for the production of cement-bonded particleboards with modified composition, příspěvek na konferenci 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 14. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š., Study of parameters of new polymer-cement composites after exposure to extreme temperatures, příspěvek na konferenci 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 15. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Influence of different types of fine aggregate to cement composites resistance to high temperatures, příspěvek na konferenci 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-87397-16-9, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 16. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V., Research and Development of Lightweight Repair Mortars with Focus on Their Resistance to High Temperatures, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, World Academy of Science, Engineering and Technology, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates, 2014
 17. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KONEČNÝ, D., Vliv konzistence směsi pro výrobu cementotřískových desek na jejich vybrané parametry, příspěvek na konferenci Construction Materials, ISBN 978-80-248-3381-1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 18. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Změny vybraných parametrů cementových kompozitů obsahujících odlišné typy plniva s ohledem na působení extrémních teplot, příspěvek na konferenci Construction Materials, ISBN 978-80-248-3381-1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 19. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Omítky s dekorativní funkcí modifikovaného složení, příspěvek na konferenci Construction Materials, ISBN 978-80-248-3381-1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 20. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N., Specifické zkoušky parametrů omítek s dekorativní funkcí modifikovaného složení, příspěvek na konferenci Construction Materials, ISBN 978-80-248-3381-1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 21. KONEČNÝ, D.; DIEDERICHS, U.; BYDŽOVSKÝ, J., Průzkum tunelu Alsterkrugchaussee v Hamburku za účelem návrhu protipožární ochrany konstrukce, příspěvek na konferenci Construction Materials, ISBN 978-80-248-3381-1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 22. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J., The Influence of Physical-mechanical and Thermal Properties of Hemp Filling Materials by the Addition of Energy By-products, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 1307-6892, WASET, New York, USA, 2014
 23. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KOLÁŘ, K., Posouzení vhodnosti vybraných typů kemeniv pro cementové kompozity určené do extrémních teplot, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, Veděcko technická společnost pro sanace staveb a péči o památky (WTA CZ), Praha, 2014
 24. BROŽOVSKÝ, J.; BYDŽOVSKÝ, J., K problematice stanovení pevností HSC odrazovými tvrdoměry systému Schmidt, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, Česká republika, 2014
 25. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VENHODOVÁ, E., Analyzing of alternative raw materials for production of cement-bonded particleboards, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-083-5, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 26. BROŽOVSKÝ, J.; BYDŽOVSKÝ, J., Analysis of relations for determination of parameters of various types of concrete based on ultrasonic pulse method measurement, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2013, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-083-5, Trans Tech Publications, Švýcarsko, 2014
 27. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V., Effect of modification of cement-bonded particleboards composition on their frost resistance, příspěvek na konferenci 11th ICBM: International Conference Binders and Materials, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 28. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J., The external thermal insulation material made of technical hemp, příspěvek na konferenci Binders and Materials XI, ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-026-2, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014

2013

 1. BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š.; DUFKA, A., Souhrnná výzkumná zpráva k HS123570210944, , Brno, 2013
 2. BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; MACHALA, D.; DUFKA, A., Souhrnná výzkumná zpráva k HS123570210945, , Brno, 2013
 3. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J., Vliv použitého plniva na tepelně-technické a fyzikálně-mechanické vlastnosti konopných výplňových hmot, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků semináře Alternativní stavební pojiva, ISBN 978-80-214-4773-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 4. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M., Analýza trvanlivostních parametrů cementotřískových desek modifikovaného složení, příspěvek na konferenci POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ 2013, ISBN 978-80-905256-1-0, BETONCONSULT, s.r.o., Praha, 2013
 5. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Study of the utilization of waste from manufacture of cement-bonded particleboards in their re-production, , Japan Concrete Institute, Kyoto, Japan, 2013
 6. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Mineral lightweight renders of modified composition for final facade surface treatment, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 7. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Study of the parameters of lightweight polymer-cement repair mortars exposed to high temperatures, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 8. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Cement-bonded particleboards of modified composition with alternative raw sources utilization, příspěvek na konferenci Structures and Architecture, Concepts, Applications and Challenges, ISBN 978-0-415-66195-9, Taylor & Francis Group, London, UK, 2013
 9. BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š.; DUFKA, A., Souhrnná výzkumná zpráva k HS12257021090701, , Brno, 2013
 10. MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Výběr potenciálně vhodných alternativních surovin pro vývoj správkových hmot odolných vůči působení extrémních teplot, příspěvek na konferenci CONSTRUCTION MATERIALS Zborník recenzovaných vedeckých prác, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská pol'nohospodárská universita v Nitre, Nitra, 2013
 11. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M., Specifické bakterie jako možné modifikační složky matrice cementotřískových desek, příspěvek na konferenci CONSTRUCTION MATERIALS, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013
 12. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N., Testování parametrů lehčených omítek pro konečnou povrchovou úpravu ETICS - specifické zkoušky, příspěvek na konferenci CONSTRUCTION MATERIALS, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013
 13. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Lehčené omítky pro konečnou povrchovou úpravu ETICS - základní parametry, příspěvek na konferenci CONSTRUCTION MATERIALS, ISBN 978-80-552-1031-5, Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013
 14. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., Ověření použitelnosti alternativních surovin v cementotřískových deskách, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-14-5, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2013
 15. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J., Vývoj nových správkových hmot s použitím lehkého kameniva, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-14-5, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2013
 16. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J., Vliv přídavku fluidních popílků na fyzikálně-mechanické a tepelně-technické vlastnosti cementových kompozitů s organickou výplní, příspěvek na konferenci Sborník přednášek POPÍLKY ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-87342-17-6, Asociace pro využití energetických produktů, Brno, 2013
 17. BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., BETONY S KŘEMIČITÝMI POPÍLKY – ODOLNOST PROTI SÍRANOVÉ KOROZI, příspěvek na konferenci Popílky ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-87342-17-6, SSBK, Brno, 2013
 18. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., Aplikace lehkého plniva do správkových hmot, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2013
 19. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Vliv extrémních teplot na parametry cementových kompozitů, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky (WTA CZ), Praha, 2013
 20. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; KŘÍŽOVÁ, K., The Influence of the Addition of Secondary Materials to the Thermal-Technical Properties of Filling Materials, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 21. BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; MELICHAR, T., Polymer-modified cement composites composition with increased resistance to elevated temperatures, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 22. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š., Study of alternative raw materials parameters for modification of cement bonded particleboards composition, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2013
 23. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M., Studium vlastností popílku vznikajícího jako vedlejšího produktu při výrobě cementotřískových desek, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2013

2012

 1. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Využití recyklovaného skla při výrobě sintrovaných desek, článek v Sklář a keramik, ISSN 0037-637X, Vydavatelství České sklářské, 2012
 2. DUFKA, A.; DROCHYTKA, R., ANALÝZA INTERAKCE BENTONIT – BETON Z HLEDISKA DLOUHODOBÉ ŽIVOTNOSTI, příspěvek na konferenci , ISBN 978-80-214-4657-1, Brno, 2012
 3. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; VENHODOVÁ, E., Studie sledování kvality základních vlastností vedlejších energetických produktů z komplexní obnovy ETU II, , Brno, 2012
 4. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J., Vývoj správkových hmot pro pórobetony a lehké betony, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2012, ISBN 978-80-02-02414-9, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Uherské Hradiště, 2012
 5. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; VACULA, M., Možnost aplikace obnovitelných surovin jako náhrada části plnivové složky cementotřískových desek, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2012, ISBN 978-80-02-02414-9, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Brno, 2012
 6. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Sanační hmoty pro dodatečnou protipožární ochranu železobetonových konstrukcí, příspěvek na konferenci SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2012, ISBN 978-80-02-02414-9, WTA CZ, Brno, 2012
 7. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Využití skla z recyklace elektroodpadu při výrobě stavebních prvků, článek v Odpadové fórum, ISSN 1212-7779, České ekologické manažerské centrum, Praha, 2012
 8. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M., Analýza alternativních surovin s ohledem na možnost modifikace složení cementotřískových desek, příspěvek na konferenci PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ 2012, ISBN 978-80-905256-0-3, BETONCONSULT, s.r.o., Praha, 2012
 9. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J., Possibility of using the technical hemp as a filling component in external thermal-insulation composite systems, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarská konfederace, 2012
 10. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., Application of technical hemp into the structure of cement-chip boards, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Švýcarská konfederace, 2012
 11. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J., Aplikace pazdeří technického konopí ve stavebních výrobcích, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-11-4, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2012
 12. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N., Návrh metodiky pro posouzení parametrů vylehčených omítkovin modifikovaného složení, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, ŽIlinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta, Žilina, 2012
 13. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š., Využití vedlejších energetických produktů pro výrobu cementokonopných desek, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, ŽIlinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta, Žilina, 2012
 14. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Teoretická analýza modifikace matrice cementotřískových desek pro dosažení specifických parametrů, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, ŽIlinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta, Žilina, 2012
 15. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Možnost využití odpadu vznikajícího při výrobě cementotřískových desek, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, ŽIlinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta, Žilina, 2012
 16. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., VÝVOJ NOVÝCH LEHČENÝCH SPRÁVKOVÝCH HMOT, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2012
 17. DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DUFKA, A.; DOHNÁLEK, P., Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III, spec. publikace, ISBN 978-80-260-2210-7, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2012
 18. MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M., Potenciální alternativní surovinové zdroje pro výrobu cementotřískových desek, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky (WTA CZ), Praha, 2012
 19. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š., Cement-bonded chip boards using hemp and energy by-products in civil engineering, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, 2012
 20. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Souhrnná výzkumná zpráva k HS121540270601, , Brno, 2012
 21. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š., Hledá se nové užití pro čelní lepená skla automobilů, článek v Odpady, ISSN 1210-4922, Economia, a.s., Praha, 2012
 22. ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Vývoj vysokohodnotného kameniva ze spékaných popílků, článek v Energetika, ISSN 0375-8842, ČSZE, Praha, 2012
 23. BALEK, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R., Hydration of tricalciumsilicate (Ca3SiO5) investigated by emanation thermal analysis, článek v Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, ISSN 1388-6150, Journal of Thermal Analysis and, Hungary, 2012
 24. BALEK, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R., Use of emanation thermal analysis to characterize microstructure development during Portland cement hydration, článek v Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, ISSN 1388-6150, Journal of Thermal Analysis and, Hungary, 2012
 25. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š., Dlažební desky z recyklovaného skla, článek v Stavitel, ISSN 1210-4825, Economia, a.s., Praha, 2012

2011

 1. DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R., The monitoring of the state of reinforced concrete lining of tunnels exposed in aggressive conditions and prediction of its next life, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, Bali, 2011
 2. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Modifikace vsázky desek na bázi spékaného skla střepy z alternativních zdrojů, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2011, ISBN 978-80-02-02344-9, WTA CZ, Praha, 2011
 3. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J., Technické konopí, plnivo nenosných výplňových hmot pro svislé a vodorovné konstrukce, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2011, ISBN 978-80-02-02344-9, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Praha, 2011
 4. DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., The analysis of the interaction between cement and bentonite in the construction of radioactive waste disposal in terms of long-term behavior, , 2011
 5. DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., The Development of Repair Materials based on Geopolymers Determined for Application in Chemically Aggressive Surroundings, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), ISSN 2010-3778, Bali, 2011
 6. DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., The Development of Repair Materials based on Geopolymers Determined for Application in Chemically Aggressive Surroundings, článek v World Academy of Science, Engineering and Technology, ISSN 2010-376X, Bali, 2011
 7. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V., Analysis of the possibility of tile production using waste glass from WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment, příspěvek na konferenci Building Materials and Building Technology to Preserve the Built Heritage, Volume 2, Part 2, ISBN 978-3-937066-21-9, Academic Publishing CERM, Ltd., Brno, 2011
 8. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J., FILLING MATERIALS BASED ON THE TECHNICAL HEMP, příspěvek na konferenci Building Materials and Building Technology to Preserve the Built Heritage, ISBN 978-3-937066-21-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2011
 9. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Studium vlivu příměsí druhého druhu na parametry cementových kompozitů v rámci praktické výuky na ÚTHD, Fakulty stavební VUT v Brně, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2011, ISBN 978-80-214-4338-9, 2011
 10. DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Koncepce zkoušení betonů s extrémní dobou exploatace, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-4338-9, vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011
 11. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J., TECHNICKÉ KONOPÍ, ALTERNATIVNÍ PLNIVO CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK, příspěvek na konferenci Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví 2011, ISBN 978-80-260-0166-9, BETONCONSULT, s.r.o., Praha, 2011
 12. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š., Desky na bázi spékaných střepů pocházejících z recyklace lepených skel automobilů, příspěvek na konferenci PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ 2011, ISBN 978-80-260-0166-9, BETONCONSULT, s.r.o., Praha, 2011
 13. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Sklosilikátové materiály se zvýšeným obsahem recyklovaného odpadního skla, článek v Realizace staveb, ISSN 1802-0631, Jaga Media, s.r.o., Praha, 2011
 14. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Začlenění problematiky sintrovaného skla do praktické výuky na ÚTHD, Fakulty stavební v Brně, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2011 Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Katedra materiálového inžinierstva, Košice, Slovensko, 2011
 15. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J., Vliv přídavku druhotné suroviny na mechanické vlastnosti konopných výplňových hmot, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-06-0, Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2011
 16. MELICHAR, T.; PROCHÁZKA, D.; BYDŽOVSKÝ, J., Production of thermal insulations using waste cullet, příspěvek na konferenci New approaches in numerical analysis in civil engineering, ISBN 978-606-582-006-7, Editura Societatii Academice "Matei - Teiu Botez", Iasi, Romania, 2011
 17. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V., Influence of pigment addition on the macro-structure of sintered components based on recycled glass, příspěvek na konferenci New approaches in nimerical analysis in civil engineering, ISBN 978-606-582-006-7, Editura Societatii Academice Matei - Teiu Botez, Iasi, Romania, 2011
 18. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Recyklované sklo ze zářivek jako alternativní surovina pro výrobu obkladů na bázi spékaného skla, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Blansko, 2011
 19. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Possibilities of Determination Properties of Cracks in Concrete and their Repair by using the Method of Injection, příspěvek na konferenci Dauerhaftigkeit und Instandhaltung von Beton und Energieeffizienz von Gebäuden, ISBN 978-3-937066-20-2, WTA Publications, Fulda, SRN, 2011
 20. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Recyklované sklo jako materiál pro dlažby a obklady, článek v Podlahy a interiér, ISSN 1214-391X, Vydavatelstvní LENNY s.r.o., Kladno, 2011

2010

 1. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; PROCHÁZKA, D., Nondestructive evaluation of physico-mechanical parameters of glass-based plate materials, příspěvek na konferenci Technology and innovation in transportation infrastructure, ISBN 978-606-582-000-5, Iasi, Romania, 2010
 2. ŠNIRCH, Z.; BYDŽOVSKÝ, J., RIZIKO ROZVOJE ALKÁLIOVÉHO ROZPÍNÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, příspěvek na konferenci IX. ODBORNÁ KONFERENCE O VĚDĚ, VÝZKUMU A APLIKACÍCH V OBORU MALTOVIN, ISBN 978-80-214-4204-7, Vysoké učení technické v Brně, BRNO, 2010
 3. ŽIŽKOVÁ, N.; ŠEVČÍK, M.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PETRÁNEK, V., Projekt FT-TA 5/092, , Žulová, 2010
 4. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Analýza možnosti modifikace složení sintrovaných materiálů na bázi granulované skloviny alternativními plnivy, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2010, ISBN 978-80-02-02273-2, 2010
 5. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; PŘIKRYL, J., Fasádní omítkoviny s využitím fotokatalytického TiO2, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, 2010
 6. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J., Cementokonopné kompozity a jejich využití ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2010, ISBN 978-80-02-02273-2, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Brno, 2010
 7. BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š., Přírodní obnovitelné suroviny a jejich aplikace ve stavebních výrobcích, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Praha, 2010
 8. DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R., Vliv bentonitových zásypů na trvanlivost betonů jaderných úložišť, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2010 - sborník příspěvků, ISBN 978-92-871-6498-8, WTA CZ, Brno, 2010
 9. ZACH, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; HROUDOVÁ, J.; KEPRDOVÁ, Š., TECHNICKÉ KONOPÍ A JEHO MOŽNÉ APLIKACE VE STAVEBNICTVÍ, příspěvek na konferenci Udržitelná energie a krajina 2010, sborník příspěvků z mezioborové konference, ISBN 978-80-87308-05-9, ZO ČSOP Veronica, Brno, 2010
 10. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Sintered board materials made from recycled glass in building industry, příspěvek na konferenci Service Life Design for INfrastructure Proceedings of the 2nd International Symposium, Volume 2, ISBN 978-2-35158-096-7, RILEM Publications s.a.r.l., France, 2010
 11. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., Vady a poruchy keramických obkladů a dlažeb - poznatky z praxe, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA21 s.r.o., Brno, 2010
 12. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Povrchové úpravy stěn a podlah na bázi spékané skloviny modifikovaného složení, příspěvek na konferenci Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví 2010, ISBN 978-80-254-7298-9, BETONCONSULT, s.r.o., Praha, 2010
 13. PŘIKRYL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., Hmoty s fotokatalytickým účinkem určené k opravám betonových povrchů, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s. r. o., Praha, 2010
 14. ŠNIRCH, Z.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., New direction of cooling towers monitoring and diagnostics, příspěvek na konferenci Advanced and trends in Structural engineering, mechanics and computation, ISBN 978-0-415-58472-2, CRC PRESS, CAPE TOWN, 2010
 15. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Sintered glass with increased contents of secondary raw materials, příspěvek na konferenci Proceedings of the first international conference on structures and architecture, ICSA 2010, Guimaraes, Portugal, ISBN 978-0-415-49249-2, CRC Press/Balkema, Leiden, The Netherlands, 2010
 16. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Facing tiling and paving on the basis of sintered glass with alternative silicate fillers, příspěvek na konferenci Second International Conference onSUSTAINABLE CONSTRUCTION MATERIALS AND TECHNOLOGIES, ISBN 978-1-4507-1490-7, Ancona, Italy, 2010
 17. BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š., Cement-chip boards with technical hemp and their use in building industry, příspěvek na konferenci Second International Conference on SUSTAINABLE CONSTRUCTION MATERIALS AND TECHNOLOGIES, ISBN 978-1-4507-1490-7, Ancona, Italy, 2010
 18. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; PŘIKRYL, J., Správkové hmoty s fotokatalytickým účinkem, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, Praha, 2010
 19. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J., Nenosné výplňové hmoty na bázi technického konopí, příspěvek na konferenci XIV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-02-2, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, 2010
 20. ŠNIRCH, Z.; DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J., New possibilities of cooling towers diagnostics and repairs for increasing a service life, příspěvek na konferenci CONCRETE UNDER SEVERE CONDITIONS VOLUME 1, ISBN 978-0-415-59316-8, CRC PRESS/BALKEMA, Mérida, Yucatán, México, 2010
 21. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; PROCHÁZKA, D., Využití ultrazvukové impulzové metody pro hodnocení základních fyzikálně mechanických parametrů amorfních silikátových materiálů, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2010 Conference about structural materials, ISBN 978-80-227-3297-0, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2010
 22. MELICHAR, T.; PROCHÁZKA, D.; BYDŽOVSKÝ, J., Ultrasonic impulse method in parameters investigation of glass board composites, příspěvek na konferenci NEW COMPUTATIONAL CONCEPTS IN CIVIL ENGINEERING, ISBN 978-973-8955-87-5, Publishing House "MAtei Teiu Botez" Academic Society, Iasi, Romania, Iasi, Romania, 2010

2009

 1. DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J., Vývoj stříkaných betonů s matricí na bázi geopolymerů, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2009
 2. DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Vývoj betonů určených pro realizaci podzemních úložišť jaderného odpadu, příspěvek na konferenci Sborní konference Maltoviny 2009, ISBN 978-80-214-3995-5, VUT FAST v Brně, Brno, 2009
 3. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Možnosti sanácie plášťa chladící veže z prirozeným tahom, příspěvek na konferenci Sborník zo seminára SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, ISBN 978-80-227-3215-4, ZSBK, Smolenice, 2009
 4. BYDŽOVSKÝ, J., Rychleobnovitelné suroviny a jejich využití ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2009, ISBN 978-80-02-02190-2, TAURIS, Praha, 2009
 5. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., SINTROVANÉ DESKY NA BÁZI SKLA VE STAVEBNICTVÍ, příspěvek na konferenci SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2009 31. konference, ISBN 978-80-02-02190-2, Vědecko technická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Praha, 2009
 6. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J., Možnost využití rychle obnovitelných surovin při sanacích a rekonstrukcích, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2009, ISBN 978-80-02-02190-2, TAURIS, Praha, Praha, 2009
 7. ŠNIRCH, Z.; BYDŽOVSKÝ, J., GRIND CULLET AS SILICONE PLASTER FILLER, příspěvek na konferenci sborník konference CC a S, ISBN 978-80-554-0100-3, žilina, 2009
 8. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J., Výplňové hmoty do podlah na bázi technického konopí, příspěvek na konferenci Podlahy 2009, ISBN 978-80-254-5231-8, BETONCONSULT, s.r.o., Praha 4, 2009
 9. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Netradiční dlažby na bázi skla se zvýšeným obsahem druhotných surovin, příspěvek na konferenci PODLAHY 2009, ISBN 978-80-254-5231-8, BETONCONSULT, s.r.o., Praha, 2009
 10. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; BYDŽOVSKÝ, J., liyanie sostava zapolnitelya i tolshchiny cementnogo testa na paschod cementa v betonach na bezgipsovom portlandcemente, článek v , Poltavský CNTEI a Beton a železobeton v Ukrajině, Poltava, 2009
 11. BYDŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Problémy při rekonstrukci lehkých podlah v rodinných domech, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, Praha, 2009
 12. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Degradace železobetonových konstrukcí a jejich diagnostika, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2009
 13. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., ÚSPORY PRIMÁRNÍCH SUROVIN A ENERGETICKÝCH ZDROJŮ V OBLASTI VÝROBY SKLOSILIKÁTOVÝCH MATERIÁLŮ, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference, 15th Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2009
 14. KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J., Filling materials on the basis of rapidly renewable sources, článek v Materials, Methods & Technologies, Volume 3, Part 1 , ISSN 1313-2539, Info Invest, Burgas, Bulgaria, 2009
 15. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Recycled glass as a source raw material for production of sintered board materials, článek v Sovremennyj Naučnyj věstnik, ISSN 1561-6886, Rusnaukniga, Ruská federace, Belgorod, 2009
 16. BYDŽOVSKÝ, J., Využití rychle obnovitelných surovin ve stavebních materiálech, příspěvek na konferenci Materiálové inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2009
 17. ŠNIRCH, Z.; BYDŽOVSKÝ, J., SILIKONOVÉ OMÍTKY MODIFIKOVANÉ DRUHOTNÍMI SUROVINAMI - DRCENÉ ODPADNÍ SKLO, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků mezinárodní konference u příležitosti 110. výročí založení FAST VUT v Brně, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM. BRNO, BRNO, 2009
 18. BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Využití cementokonopných desek, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA21, Brno, 2009
 19. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Vady a poruchy dlažeb stavební (2. část), článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, ATEMI, Praha, 2009
 20. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., Použití sklosilikátových obkladových desek s obsahem druhotných surovin ve stavebnictví, článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, ATEMI, s.r.o., Praha, 2009

2008

 1. BYDŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Problematika výskytu biologického napadení u zateplených stavebních konstrukcí, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2008
 2. BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., Povrchy podlahových konstrukcí na bázi sintrovaného skla, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA21, Brno, 2008
 3. BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F., Technical Hemp as an Alternative Material - Processing and Utilization in Building Industry, příspěvek na konferenci Sborník konference 14 CCIA 2008, ISBN 978-959-261-281-5, CUJAE, Havana, Cuba, 2008
 4. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DŘÍNOVSKÝ, L.; DUFKA, A., Praktické využití soudně komparační metody - fyzikálně chemické analýzy - pro určení shodnosti jednotlivých druhů materiálů, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, OVIS JAMU, Brno, 2008
 5. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Vady a poruchy dlažeb stavební (1. část), článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, ATEMI, Praha, 2008
 6. BROŽOVSKÝ, J.; BYDŽOVSKÝ, J., Hormigón resistente a la helada con cemento sin yeso, příspěvek na konferenci 14 Convención científica de ingeniería y arquitectura, ISBN 978-959-261-281-5, Ministerio de educación Superior, La Habana, Cuba, La Habana, Cuba, 2008
 7. BYDŽOVSKÝ, J., Vybrané statě z technologie stavebních hmot, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2008
 8. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J., VLIV PŘÍDAVKU DRUHOTNÝCH SUROVIN PŘIDÁVANÝCH PŘI VÝROBĚ SINTROVANÝCH PRVKŮ NA JEJICH VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI, příspěvek na konferenci Konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2008, ISBN 978-80-01-04123-9, Praha, Masarykova kolej ČVUT, 2008
 9. BYDŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Problematika konstrukce lehkých podlah při realizaci rekonstrukce rodinných domů, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků PODLAHY 2008, ISBN 978-80-254-2560-2, BETONCONSULT s.r.o., Praha, 2008
 10. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Závady při pokládce dlažeb (2. část), článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, ATEMI, Praha, 2008
 11. BYDŽOVSKÝ, J., Keramické obklady a dlažby a jejich typické poruchy, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA21, Brno, 2008
 12. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Závady při pokládce dlažeb (1. část), článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, ATEMI, Praha, 2008
 13. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; BYDŽOVSKÝ, J., Vliyanie sostava zapolnitelya i tolshchiny cementnogo testa na paschod cementa v betonach na bezgipsovom portlandcemente, příspěvek na konferenci Sborník VI. Mezinárodní vedeckopraktické internet konference "Sostayanie sovremennouy stroitelnoy nauki", Poltavský CNTEI a Beton a železobeton v Ukrajině, Poltava, 2008
 14. DUFKA, A.; KHESTL, F.; BYDŽOVSKÝ, J., Diagnostika železobetonových konstrukcí zasažených požárem, příspěvek na konferenci Construmat 2008, ISBN 978-80-214-3660-2, Brno, 2008
 15. MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F., VLIV TEPLOTY VÝPALU NA STRUKTURU SKLO-SILIKÁTOVÝCH MATERIÁLŮ SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM DRUHOTNÝCH SUROVIN, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2008 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-214-3660-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních dílců a hmot, Brno, 2008
 16. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; BYDŽOVSKÝ, J., Aggregates Types Impact on Features of Fresh and Hardened Concrete Using Gypsum Free Cement, příspěvek na konferenci The International Symposium Compunational Civil Engineering 2008,, ISBN 978-973-8955-41-7, Publishing House Matei Teiu Botez Academic Society, Iasi, Iasi, Rumunsko, 2008
 17. BROŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; BYDŽOVSKÝ, J., Aggregates Types Impact on Features of Fresh and Hardened Concrete Using Gypsum Free Cement, příspěvek na konferenci Proceedings The International Symposium Compunational Civil Engineering 2008, ISBN 978-973-8955-41-7, Societatii Academice Matei - Teiu Botez, Iasi, Rumunsko, 2008
 18. BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., Fyzikálně - mechanické vlastnosti betonů s bezsádrovcovým cementem - vliv použitého kameniva, příspěvek na konferenci XVIII. mezinárodní sympozium Sanace 2008, Sdružení pro sanace betonových konsztrukcí, Brno, 2008
 19. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPÁK, R., Určení dožití chladících věží a komínů, příspěvek na konferenci XVIII. sympozium Sanace 2008, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2008
 20. KEPÁK, R.; ŠNIRCH, Z.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Stanovení dožití chladící věže CHV5 v areálu elektrárny Počeray, příspěvek na konferenci SVIII: mezinárodní sympozium Sanace 2008, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2008
 21. BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Etapizovaná sanace pláště chladící věže, příspěvek na konferenci SVIII: mezinárodní sympozium Sanace 2008, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2008
 22. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Vady dlažebních prvků včetně doplňků, článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, ATEMI, Praha, 2008
 23. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Rozdělení vad a poruch keramických obkladů a dlažeb, článek v Obklady dlažba sanita, ISSN 1802-9035, ATEMI, Praha, 2008
 24. KHESTL, F.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z.; MELICHAR, T., Cementokonopné desky ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2008, ISBN 978-80-02-01998-5, Brno, 2008
 25. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Trvanlivost sanačního zásahu provedeného na železobetonové konstrukci, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, WTA CZ, Praha, 2008
 26. BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., Ocenka izmenchivosti svoystvbesgipsovzkh portlandcementov, článek v Sovremennyj Naučnyj věstnik, ISSN 1561-6886, Rusnaukniga, Ruská Federace, 2008
 27. BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., Proyektirovanie sostava betonov na besgipsovom portlandcemente, příspěvek na konferenci Materiály IV. mezinárodní vědecko-praktické konference "Klíčové apekkty vědecké činnosti - 2008", ISBN 978-966-8736-06-3, Publishing House "Education and Science" Praha společně s DSP SHID Dněpropetrovsk, Praha, ČR, 2008

2007

 1. BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., Proyektirovanie sostava betona na besgipsovom portlandcemente, článek v Sovremennyj Naučnyj věstnik, ISSN 1561-6886, Rusnaukniga, Ruská Federace, 2007
 2. BYDŽOVSKÝ, J., Vlastnosti a užití stavebních materiálů v konstrukcích, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2007
 3. BYDŽOVSKÝ, J., Technologie sanace, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2007
 4. BYDŽOVSKÝ, J., Oceňování, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2007
 5. BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Význam fyzikálně chemických diagnostických postupů při hodnocení stavu železobetonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2007, ISBN 978-80-02-01971-8, WTA CZ, Ostrava, 2007
 6. KHESTL, F.; BYDŽOVSKÝ, J., Hemp utilization in cement-bonded particle boards, příspěvek na konferenci ISEC-4, ISBN 978-0-415-45755-2, Taylor&Francis/Balkema, London, 2007
 7. BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F., Utilization of hemp as a filler of cement bonded particleboards, příspěvek na konferenci CESB 07, ISBN 978-80-903807-8-3, Praha, 2007
 8. BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., VÝROBA SKLO-SILIKÁTOVÝCH OBKLADŮ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2007, ISBN 978-80-248-1536-7, Vysoká škola báňská - Technické univerzita Ostrava Fakulta stavební, 2007
 9. KHESTL, F.; BYDŽOVSKÝ, J., Cementokonopné desky, příspěvek na konferenci Construmat 2007, ISBN 978-80-248-1536-7, VŠB Ostrava, Ostrava, 2007
 10. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F., Betonové průmyslové podlahy a některé jejich vady a poruchy, článek v DOMO, ISSN 1212-9666, Atemi, Praha, 2007
 11. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J., Základní příčiny vad a poruch keramických podlah (2. část), článek v DOMO, ISSN 1212-9666, Atemi s.r.o., Praha, 2007
 12. KHESTL, F.; BYDŽOVSKÝ, J., Hemp based cement bonded particle boards, příspěvek na konferenci Matbud 2007, ISBN 978-83-7242-429-7, Politechnika Krkowska, Krakow, 2007
 13. BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F., Hemp as a filler of cement-bonded particleboards, příspěvek na konferenci Sustainable construction materials and technologies, ISBN 978-0-415-44689-1, Taylor&Francis/Balkema, Coventry, UK, 2007
 14. BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z., Possibility increase cooling tower service life in terms of longterm monitoring, příspěvek na konferenci Computational Civil Engineering 2007, ISBN 978-973-8955-14-1, Academic Society "Matei - Teiu Botez" Iasi, Romania, Iasi, Romania, 2007
 15. BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T., SANACE NARUŠENÉHO DENNÍHO PŘEKÁŽKOVÉHO ZNAČENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO KOMÍNA, příspěvek na konferenci SANACE 2007 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK, ISBN 1211-3700, Nosova tiskárna, Brno, 2007
 16. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J., Základní příčiny vad a poruch keramických podlah (1. část), článek v DOMO, ISSN 1212-9666, Atemi s.r.o., Praha, 2007
 17. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Methoden der Betoninstandsetzung am Beispiel von Naturzug-Kühltürmen, kapitola v WTA-Almanach 2007, ISBN 978-3-937066-07-3, WTA, Wien, 2007
 18. VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Vybrané vady dřevěných podlah, článek v DOMO, ISSN 1212-9666, Atemi s.r.o., Praha, 2007
 19. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Vady a poruchy betonu, článek v Realizace staveb, ISSN 1802-0631, Jaga Media, s.r.o., Praha 8, 2007
 20. ZACH, J.; HORKÝ, O.; BYDŽOVSKÝ, J., Akustika a zděné konstrukce, článek v ERA 21, ISSN 1801-089X, ERA 21, Brno, 2007
 21. VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Dřevěné podlahové konstrukce, článek v DOMO, ISSN 1212-9666, ATEMI s.r.o., Praha, 2007
 22. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J., Vady a poruchy keramických podlah, článek v Podlahy a interiér, ISSN 1214-391X, Vydavatelství LENNY s.r.o., Kladno, 2007

2006

 1. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J., Průmyslové podlahy a jejich poruchy, článek v Podlahy a interiér, ISSN 1212-4737, Vydavatelství LENNY s.r.o., Praha, 2006
 2. DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J.; BYDŽOVSKÝ, J., Základní dělení podlahových konstrukcí podle skladby a materiálového složení, článek v DOMO, ISSN 1212-9666, ATEMI s.r.o., Praha, 2006
 3. BYDŽOVSKÝ, J.; NOVÁK, J., Maltoviny - laboratoře (M), , VUT v Brně, FAST, Brno, 2006
 4. BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z., Posouzení rizika rozvoje alkáliového rozpínání železobetonové konstrukce popílkových sil a zásobníků škváry, příspěvek na konferenci Sborník z 1. Konference Zvyšování životnosti komponenet energetických zařízení v tepelných elektrárnách, ISBN 80-239-7878-0, srní, 2006
 5. BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z., APLIKACE SMĚSNÉHO POJIVA NA BÁZI FLUIDNÍCH POPÍLKŮ PŘI ZPRACOVÁNÍ ODPADU Z MINERÁLNÍ IZOLAČNÍ VATY, příspěvek na konferenci Zborník přednášek Construmat 2006, ISBN 80-8069-747-7, Račkova Dolina, 2006
 6. DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z., THE APPRAISAL OF STATE OF REINFORCED CONCRETE JAMB STONE OF DADO TUNNELS EXPOSED IN AGGRESSIVE CONDITIONS SO AS TO PREDICT ITS DURABILITY, příspěvek na konferenci serviceability of underground structures, ISBN 7-5608-2659-8, Tongji University Press , SHANGHAI. ČÍNA, 2006
 7. DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z., STATE ESTIMATION OF REINFORCED DRIFT LINING EXPOSED IN AGGRESSIVE CONDITIONS AND PREDICTION OF ITS CONTINUOUS SERVICE LIFE, příspěvek na konferenci serviceability of underground structures, ISBN 7-5608-2659-8, Tongji University Press , SHANGHAI. ČÍNA, 2006
 8. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Protection and repair of shell of natural draught cooling tower with extensive and large damage of concrete, článek v WTA Journal, ISSN 1612-0159, WTA INTERNATIONAL, München, 2006
 9. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., AKTUALIZACE TECHNICKÝCH PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU A KONTROLY OPRAV ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VE VÝROBNÁCH ČEZ, a. s. - CHLADICÍ VĚŽE A KOMÍNY, příspěvek na konferenci 1. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách, ISBN 80-239-7878-0, ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., Srní, 2006
 10. KHESTL, F.; BYDŽOVSKÝ, J., Využití konopí ve stavebních deskách s cementovou matricí, příspěvek na konferenci Construmat 2006, ISBN 80-8069-747-7, MECHANIZAČNÁ FAKULTA SPU v NITRE, Račkova dolina, 2006
 11. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Efektivní metody sanace betoových konstrukcí ve smyslu nových ČSN EN, příspěvek na konferenci VODOJEMY 2006, Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Vyškov, 2006
 12. BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F., Využitelnost cementokonopných desek jako součást podlahových systémů, příspěvek na konferenci Podlahy 2006, ISBN 80-213-1537-7, Česká zemědělská univerzita v Praze, Masarykova kolej ČVUT Praha, 2006
 13. BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z., Failures of coating systems used for protection of concrete structures, příspěvek na konferenci Sbormík Přednášek IBAUSIL 2006, Wimar, Weimar, 2006
 14. BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z., Využití fyzikálně-chemických postupů pro stanovení stáří trhlin, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, Česká stavební společnost - WTA CZ, Praha, Novotného lávka 5, 2006
 15. KHESTL, F.; BYDŽOVSKÝ, J., Possibilities in modification of cement - bonded particleboards, příspěvek na konferenci THE SECOND fib CONGRESS 2006, ISBN 978-88-89972-06-9, The Italian fib group and the Department of Structural Analysis and Design of University of Naples Federico II, Neapol, 2006
 16. BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z., Repair system for concrete structures with utilize of waste products, příspěvek na konferenci Proceedings of the 2nd Fib CongressCondesed Papers Sesions 10-20, ISBN 88-89972-06-8, Fib Italia, Neapol, 2006
 17. BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z.; DUFKA, A., RECYKLACE ODPADU VZNIKAJÍCÍHO PŘI VÝROBĚ VLÁKNOVÉ TEPELNÉ IZOLACE, příspěvek na konferenci Vustah X.konference, ISBN 80-239-7146-8, Vyzkumný ústav stavebních hmot, Telč, 2006
 18. BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z., TRVANLIVOST SANAČNÍCH MATERIÁLŮ PLNĚNÝCH SKLOVITOU UHELNOU STRUSKOU, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, ssbk, Brno, 2006
 19. HORKÝ, O.; BYDŽOVSKÝ, J.; ZACH, J., Utilization of chemical analyses for bridges reconstruction, příspěvek na konferenci Bridges, ISBN 953-95428-0-4, SECON, Dubrovnik, 2006
 20. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z., VÝROBKY VYUŽÍVAJÍCÍ ODPADU Z VÝROBY VLÁKNITÉ TEPELNÉ IZOLACE, příspěvek na konferenci Sborník přednášek, ISBN 80-02-01792-7, Sprint service Praha, Milovy, 2006
 21. DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z., MOŽNOSTI VYUŽITÍ ELEKTRÁRENSKÝCH POPÍLKŮ JAKO DRUHOTNÉ SUROVINY PRO VÝROBU INJEKTÁŽNÍCH HMOT, příspěvek na konferenci Sborník konference Odpadové Fórum 2006, ISBN 80-02-01792-7, PCHE, Milovy, 2006
 22. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z., VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ PŘI MODIFIKACI STAVEBNÍCH HMOT, příspěvek na konferenci RECYCLING 2006, ISBN 80-214-3142-3, VUT v Brně, Brno, 2006
 23. MACEKOVÁ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J., Stavební vady od A do Z. Vliv vegetace a poruchy základů., , Verlag Dashöfer odborné nakladatelství stavební literatury, Praha, 2006
 24. BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F., Vady a poruchy keramických obkladů a dlažeb, příspěvek na konferenci Podlahy, stropy a podhledy 2006, ISBN 80-214-3129-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2006

2005

 1. BYDŽOVSKÝ, J., ŠNIRCH, Z., MOŽNOSTI PLNĚNÍ SANAČNÍCH MATERIÁLŮ SKLOVITOU UHELNOU STRUSKOU, příspěvek na konferenci Maltoviny 2005, ISBN 80-214-3081-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2005
 2. DROCHYTKA, R., ŠNIRCH, Z., BYDŽOVSKÝ, J., HORKÝ, O., TYPE OF EFFECTS AND EXTENT OF CORROSIVE ATTACK ON COOLING TOWERS, REHABILITATION AND THEIR SERVICE LIFE, příspěvek na konferenci sborník, ISBN 0415396565, Taylor & Francis London, Cape Town, South Africa, 2005
 3. DUFKA, A., BYDŽOVSKÝ, J., Využití energosádrovce kontaminovaného organickými látkami pro výrobu cementu, příspěvek na konferenci Sádra 2005, ISBN 80-214-3041-9, VUT v Brně, Brno, 2005
 4. BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F., Sanace vnitřního pláště železobetonového komína, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků, ISBN 80-02-01768-4, WTA CZ, Brno, 2005
 5. BYDŽOVSKÝ, J., KEPÁK, R., ŠNIRCH, Z., SNÍŽOVÁNÍ VLHKOSTI ZDIVA A PROSTŘEDÍ V SUTERÉNECH STARÝCH OBJEKTŮ, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2005, ISBN 80-02-01768-4, WTA CZ, VUT, FAST Brno, 2005
 6. BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z., VYUŽITÍ SKLOVITÉ UHELNÉ STRUSKY JAKO PLNIVA SANAČNÍCH MATERIÁLŮ, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z XI. medzinárodnej konferencie o stavebných materiáloch, ISBN 80-8070-451-1, Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Rájecké teplice, 2005
 7. BYDŽOVSKÝ, J., Sanace chladící věže, článek v Fasády, ISSN 1214-4592, MISE, s.r.o., Ostrava - Vítkovice, 2005
 8. HORKÝ, O., BYDŽOVSKÝ, J., VYUŽITÍ JEMNĚ MLETÉ STRUSKY JAKO ČÁSTEČNÉ NÁHRADY POJIVA SANAČNÍCH MATERIÁLŮ, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z XI. medzinárodnej konferencie o stavebných materiáloch, ISBN 80-8070-451-1, Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta,, Rajecké Teplice, 2005
 9. DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J., Diagnostics of Reinforced Concrete Factory Building for Cellulose, příspěvek na konferenci fdf, ISBN 0-7277-3405-9, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2005
 10. BYDŽOVSKÝ, J., DUFKA, A., Possibilities of increasing polymercement mortars durability, příspěvek na konferenci Book of Abstracts, ISBN 85-905495-2-6, UFF, Rio de Janeiro, Brasil, 2005
 11. BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A., Influence of desulfurised combustion gases on the durability of cooling towers, příspěvek na konferenci Reapir and Renovation of Concrete Structures, ISBN 0-7277-3405-9, Thomas Telford, Dundee, Scotland, 2005
 12. DUFKA, A., BYDŽOVSKÝ, J., Možnosti zvyšování odolnosti cementových kompozitů vůči působení extrémních teplot, příspěvek na konferenci 1, ISBN 80-239-4905-5, VUSTAH, Telč, 2005
 13. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ŘÍHA, J.; HELA, R.; VANĚREK, J.; KLABLENA, P.; NOVOTNÝ, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; JEŘÁBEK, Z.; HIRŠ, J.; ŠNIRCH, Z.; HORKÝ, O., Stavební vady od A do Z, , Verlag dashofer, Praha, 2005
 14. BYDŽOVSKÝ, J., KHESTL, F., Sanace extrémně narušeného pláště chladící věže, příspěvek na konferenci SANACE, ISBN 1211-3700, SSBK, Brno, 2005
 15. BYDŽOVSKÝ, J., DROCHYTKA, R., DONÁT, Z., CHABR, J., SRŠEŇ, P., Sanace zatrubněné podzemní části Libušského potoka, příspěvek na konferenci SANACE, ISBN 1211-3700, SSBK, Brno, 2005

2004

 1. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ADÁMEK, J.; HELA, R.; FRIDRICHOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SOKOLÁŘ, R.; ŠŤASTNÍK, S.; MATĚJKA, L.; KUDRNA, J., Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích, výzkumná zpráva projektu VUT v Brně, VUT v Brně, VUT v Brně, 2004
 2. DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J., Novinky v oblasti betonu, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2004, ISBN 80-02-01683-1, Česká stavební společnost, Praha, 2004
 3. BYDŽOVSKÝ, J., Sanace extrémně narušeného pláště chladící věže, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2004, ISBN 80-02-01683-1, Česká stavební společnost, Praha, 2004
 4. DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J., Vady a poruchy keramických obkladových prvků, článek v ASB, ISSN 1335-1230, 2004
 5. BYDŽOVSKÝ, J., Principy sanace degradovaných železobetonových konstrukcí, článek v Seriál pro odborné stavební informace , ISSN 1213-4112, 2004
 6. BYDŽOVSKÝ, J., HORKÝ, O., Stavebně technický průzkum zatrubněného potoku, článek v Seriál pro odborné stavební informace , ISSN 1213-4112, 2004
 7. BYDŽOVSKÝ, J., Modifikace omítkových směsí pro zlepšení jejich tepelně-technických vlastností, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z X. medzinárodnej konferencie o stavebných materiáloch, ISBN 80-8073-175-6, TU v Košicích, Košice, 2004
 8. HORKÝ, O.; BYDŽOVSKÝ, J., Stavebně technický průzkum zatrubněného potoka, článek v Seriál pro odborné stavební informace , ISSN 1213-4112, ČSNI, Ostrava, 2004
 9. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J., Stavební vady od A do Z, spec. publikace, ISBN 1214-7060, Verlag Dashöfer, Praha, 2004
 10. DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J., Vady a poruchy stavebních materiálů a jejich vliv na stanovení slevy z díla, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, 2004
 11. BYDŽOVSKÝ, J., Rehabilitation methods on degraded reinforced concrete structures, příspěvek na konferenci TCR - 2004 Technology of Construction and Rehabilitation, ISBN 9999-05-777-1, xx, Minsk, 2004
 12. DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. a kol., Stavební vady a poruchy od A do Z, , Verlag Dashofer, Praha, 2004

2003

 1. BYDŽOVSKÝ, J., Vliv přídavku popílku na životnost betonu a v něm uložené ocelové výztuže, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2003, ISBN 80-02-01538-X, WTA CZ, Brno, 2003
 2. BYDŽOVSKÝ, J., Durability as Binding Limits for the Use of New Materials Based on Waste Materials to building structures, příspěvek na konferenci Quality and reliability in building industry, ISBN 80-7099-746-X, TU v Košicích, Levoča, 2003
 3. BYDŽOVSKÝ, J., Nové stavební materiály s využitím druhotných surovin, příspěvek na konferenci Zborník - The Conference Proceedings, ISBN 80-7099-991-8, TSÚS, Štrbské Pleso, 2003
 4. BYDŽOVSKÝ, J., Aktuální technická dokumentace k sanacím betonových konstrukcí v ČR, článek v Zpravodaj WTA CZ, ISSN 1213-7308, 2003
 5. BYDŽOVSKÝ, J., Možnosti zpracování odpadů v sanačních materiálech, příspěvek na konferenci Sanácia betónových konštrukcií, ISBN 80-227-1896-3, ZSBK, Bratislava, 2003
 6. BYDŽOVSKÝ, J., DUFKA, A., Stavebně-technický průzkum mostu ev.č. 3711-3 v Moravské Třebové, příspěvek na konferenci Sanace, ISBN 1211-3700, SSBK, Brno, 2003
 7. DUFKA, A., BYDŽOVSKÝ, J., Možnosti využití odpadních surovin ve směsích určených pro injketáž mikropilot, příspěvek na konferenci Sanace betonových konstrukcí, ISBN 1211-3700, SSBK, Brno, 2003
 8. DROCHYTKA, R., DOHNÁLEK, J., BYDŽOVSKÝ, J., Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí, spec. publikace, ISBN 80-239-0516-3, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2003

2002

 1. BYDŽOVSKÝ, J., DROCHYTKA, R., DUFKA, A., Sledování délkových změn pórobetonů uložených ve venkovním a laboratorním prostředí, výzkumná zpráva projektu CUSTOM stavební materiály, s.r.o., CUSTOM stavební materiály, s.r.o., Brno, 2002
 2. BYDŽOVSKÝ, J., DUFKA, A., Kontrola nátěrů nového komína v Elektrárně Dětmarovice, výzkumná zpráva projektu Omega – Teplotechna Praha, a.s., Omega – Teplotechna Praha, a.s., Brno, 2002
 3. BYDŽOVSKÝ, J., DUFKA, A., HELA, R., KUTÁLEK, S., Kontrolní osvědčení - Stavebně technický průzkum nového komína v Elektrárně Dětmarovice, výzkumná zpráva projektu ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice, ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice, Brno, 2002
 4. DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N., BYDŽOVSKÝ, J., Stavební materiály pro 21. století na bázi odpadních surovin, článek v Inovační podnikání & transfer technologií, ISSN 1210-4612, 2002
 5. BYDŽOVSKÝ, J., DROCHYTKA, R., Možnosti využití odpadních surovin při likvidaci důlních děl, příspěvek na konferenci Stavební likvidace dolů, ISBN 80-248-0176-0, TU Ostrava, Ostrava, 2002
 6. BYDŽOVSKÝ, J., Možnosti zpracování odpadů v sanačních materiálech, příspěvek na konferenci Sborník přednášek 2002 XII. Mezinárodního sympozia Sanace betonových konstrukcí, ISBN 1211-3700, SSBK, Brno, 2002
 7. BYDŽOVSKÝ, J., Využití odpadů ve stavebních materiálech, příspěvek na konferenci Construmat 2002 Conference about structural materials, Sborník přednášek VIII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 80-01-02571-3, ČVUT Praha, Praha, 2002
 8. BYDŽOVSKÝ, J., Využití druhotných surovin při sanacích železobetonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2002, ISBN 80-02-01502-9, WTA, Praha, 2002

2001

 1. BYDŽOVSKÝ, J., DUFKA, A., Využití elektrárenských popílků a jiných průmyslových odpadů ve výrobě stavebních hmot - Ověření možnosti využití fluidních popílků do směsných cementů, kapitola v VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, Brno, 2001
 2. DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J., FILIPI, P., BÁRTOVÁ, B., Vývoj zpevněného zásypového materiálu pro likvidaci důlních děl na bázi odpadních surovin, výzkumná zpráva projektu Výstavba dolů Ostrava s.r.o., ISBN 0, Výstavba dolů Ostrava s.r.o., Brno, 2001
 3. BYDŽOVSKÝ, J., KUTÁLEK, S., Kontrolní osvědčení - měření svislosti starého komína v areálu Elektrárny Dětmarovice, výzkumná zpráva projektu ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice, ISBN 0, ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice, Brno, 2001
 4. BYDŽOVSKÝ, J., Vyhodnocení sedání složiště Kašpárkovice a čerpací stanice Koukolná, výzkumná zpráva projektu ČEZ, a.s. Elektrárna Dětmarovice, ISBN 0, ČEZ, a.s. Elektrárna Dětmarovice, Brno, 2001
 5. DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J., DUFKA, A., SOKOLÁŘ, R., Odborný posudek o vzájemné zaměnitelnosti a zastupitelnosti keramických obkladů a dlažeb s jinými materiály, výzkumná zpráva projektu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, 601 56 Brno, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, 601 56 Brno, Brno, 2001
 6. BYDŽOVSKÝ, J., DUFKA, A., Zkoušky vápencového kameniva a návrh možností jeho využití, výzkumná zpráva projektu Agrostav Znojmo, a.s., Agrostav Znojmo, a.s., Brno, 2001
 7. BYDŽOVSKÝ, J., BROŽOVSKÝ, J., Aplikace fluidních popílků do směsných cementů, příspěvek na konferenci Sborník přednášek VII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2001 Conference about structural materials, ISBN 80-214-1936-9, Vysoké učení technické v Brně, FAST., Brno, 2001
 8. DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J., Zpevněné materiály pro likvidaci důlních děl na bázi odpadních surovin, příspěvek na konferenci Stavební likvidace dolů, ISBN 80-7078-922-0, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2001
 9. BYDŽOVSKÝ, J., Ověření možnosti využití fluidních popílků pro výplňové hmoty důlních prostor, příspěvek na konferenci Mezinárodní konference JUNIORMAT ´01, ISBN 80-214-1885-0, Ústav materiálové inženýrství F. Píška VUT FSI v Brně ve spolupráci s Českou společností pro nové materiály a technologie, Brno, 2001
 10. BROŽOVSKÝ, J., BYDŽOVSKÝ, J., Odolnost směsných cementů s ocelářskou struskou vůči síranovému agresivnímu prostředí, příspěvek na konferenci VII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2001-Conference about structural materials, ISBN 80-214-1936-9, VUT Brno, FAST, Brno, 2001

1999

 1. BROŽOVSKÝ, J., BODNÁROVÁ, L., BYDŽOVSKÝ, J., Vliv jemnosti ocelářské a teplárenské strusky na pevnosti směsných cementů, příspěvek na konferenci Construmat 99, Conference about structural materials, Ostrava 1999, ISBN 80-7078-647-7, VŠ Báňská – TU Ostrava, Ostrava, 1999
 2. BROŽOVSKÝ, J., BYDŽOVSKÝ, J., BODNÁROVÁ, L., Využití ocelářské a teplárenské strusky pro výrobu cementů pro zdění., příspěvek na konferenci Construmat 99, Conference about structural materials, Ostrava 1999, ISBN 80-7078-647-7, VŠ Báňská – TU Ostrava, Ostrava, 1999
 3. BROŽOVSKÝ, J., BYDŽOVSKÝ, J., Využití ocelářské strusky pro výrobu směsných cementů, příspěvek na konferenci Mezinárodní vědecká konference, Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, ISBN 80-1111-111-1, VUT Brno, Brno, 1999
 4. BYDŽOVSKÝ, J., POSPÍŠIL, O., Posouzení současného technického stavu a návrh opatření pro prodloužení životnosti CHV 3 v Elektrárně Dukovany, příspěvek na konferenci Sborník přednášek Sanace, ISBN 1211-3700, SSBK, Brno, 1999
 5. BYDŽOVSKÝ, J., POSPÍŠIL, O., SOBOL, K., Posouzení současného technického stavu a návrh opatření pro prodloužení životnosti CHV3 v Elektrárně Dukovany, příspěvek na konferenci Sanace betonových konstrukcí, ISBN 1211-3700, SSBK, Brno, 1999

1998

 1. BROŽOVSKÝ, J., BYDŽOVSKÝ, J., Exploitation of the Steel-slag for preparation masonry cements, příspěvek na konferenci Conference on MATERIAL PROBLEMS IN CIVIL ENGENIERING, MATBUD 98, ISBN 80-1111-111-1, Cracow University of Technology, Krakov, 1998

1995

 1. BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; BÁRTOVÁ, B., The development of expansion material, příspěvek na konferenci WORKSHOP 95, ČVUT, Praha, 1995

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný