English

Ing. Radka Kantová – seznam publikací

2018

 1. KANTOVÁ, R., Recenzní posudek pro článek Závazná stanoviska a jejich přezkum po nejnovějších změnách stavebního zákona, , Vysoká škola finanční a správní, a.s., Praha, 2018

2017

 1. KANTOVÁ, R., Construction machines as a source of construction noise, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISSN 1877-7058, ISBN 978-80-553-1488-4, Elsevier Ltd., Amsterdam, 2017

2015

 1. KANTOVÁ, R., Ekologie a bezpečnost práce, modul 02: Hluk ze stavební činnosti, , VUt FAST , Brno, 2015
 2. KANTOVÁ, R., Exkurze studentů FAST VUT v Brně na realizaci 1.etapy projektu Janáčkova kulturního centra, , OHL ŽS, a.s., Brno, 2015

2014

 1. KANTOVÁ, R.; ŘIHÁK, P., Tesařské spoje, , ISBN 978-80-214-5052-3, VUT v Brně, Brno, 2014
 2. KANTOVÁ, R., Klempířské práce, , ISBN 978-80-214-5047-9, KIPON, Havlíčkův Brod, 2014
 3. KANTOVÁ, R.; KUČERA, Z., Influence of Roads Renovation in Havlíčkův Brod on Adjacent Housing Development, příspěvek na konferenci Elektronický sborník konference enviBuild 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2014
 4. KANTOVÁ, R.; ŘIHÁK, P., Noise Motor Working Tools and Their Measures for Noise Reduction During Construction of Buildings, příspěvek na konferenci Elektronický sborník konference enviBuild 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2014
 5. KANTOVÁ, R.; MOTYČKA, V., Construction Site Noise and its Influence on Protected Area of the Existing Buildings, příspěvek na konferenci Elektronický sborník konference enviBuild 2014, ISSN 1022-6680, ISBN 978-80-214-5003-5, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2014
 6. MOTYČKA, V.; HENKOVÁ, S.; KANTOVÁ, R., Brno University of Technology's Faculty of Civil Engineering Considers the Opinions of Construction Companies When Planning Study Programme Content, příspěvek na konferenci Conference Proceedings of 3rd Cyprus International Conference on Educational Research, ISSN 1877-0428, ELSEVIER SCIENCE BV, SARA BURGERHARTSTRAAT 25, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2014
 7. KANTOVÁ, R., Realizace staveb, příspěvek na konferenci Komunikační a interaktivní platformy 2013, ISBN 978-80-7375-913-1, Mendelova universita v Brně, Brno, 2014
 8. KANTOVÁ, R., Speciální technologie v praxi, příspěvek na konferenci Sborník kurzu OKTAEDR v tištěné verzi a DVD s příspěvky, ISBN 978-80-214-4833-9, Brno, 2014

2013

 1. KANTOVÁ, R., Spolupráce VUT v Brně se stavebními firmami na zajištění odborných praxí studentů oboru Realizace staveb, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference OKTAEDR v tištěné verzi a DVD s příspěvky, ISBN 978-80-214-4803-2, Brno, 2013
 2. KANTOVÁ, R., Staveništní hluk jako nový aspekt při modelování výrobního prostoru stavby, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference OKTAEDR v tištěné verzi a DVD s příspěvky, ISBN 978-80-227-3932-0, Brno, 2013
 3. KANTOVÁ, R., Inovace kurzů technologie staveb na Fakultě stavební VUT v Brně - konference ITCRES 2013, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference ITCRES 2013 v tištěné verzi a DVD s příspěvky, ISBN 978-80-227-3932-0, Bratislava, 2013
 4. KANTOVÁ, R., SILANEM MODIFIKOVANÉ POLYMERY, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2013 v tištěné verzi a DVD s příspěvky, ISBN 978-80-214-4669-4, VUT v Brně, tisk Litera Brno, ÚTST, 2013

2012

 1. VLČKOVÁ, J.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; KANTOVÁ, R., NOVÉ POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ SYSTÉMY PODNIKŮ PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTÍCH, příspěvek na konferenci Structura 2012, ISBN 978-80-248-2879-4, VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, Ostrava, 2012
 2. KANTOVÁ, R.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M., PODPORA PRAXE BĚHEM STUDIA A JEJÍ VLIV NA BUDOUCÍ UPLATNĚNÍ STUDENTŮ OBORU REALIZACE STAVEB, příspěvek na konferenci INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012, ISBN 978-80-214-4628-1, BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, Brno, 2012
 3. VLČKOVÁ, J.; KANTOVÁ, R., BOZP na staveništi pohledem studentů FAST VUT v Brně - zkušenosti z odborné praxe, článek v E-mail noviny pro bezpečnost práce a požární ochranu, ISSN 1214-2352, Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., E-mail noviny pro bezpečnost práce a požární ochranu, Praha, 2012
 4. VLČKOVÁ, J.; KANTOVÁ, R., Poklady pro zpracování Plánu BOZP na staveništi, článek v E-mail noviny pro bezpečnost práce a požární ochranu, ISSN 1214-2352, Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., E-mail noviny pro bezpečnost práce a požární ochranu, Praha, 2012
 5. KANTOVÁ, R., Odborné praxe studentů Stavební fakulty VUT v Brně - OHL ŽS, , OHL ŽS, ÚTST, 2012
 6. KANTOVÁ, R., Průvodce povinnou odbornou praxí studentů, opora CW20, , 2012
 7. KANTOVÁ, R., Průvodce předmětem TW01, , 2012
 8. KANTOVÁ, R., Průvodce předmětem TW02, , 2012
 9. KANTOVÁ, R.; HENKOVÁ, S., Odborné praxe studentů Stavební fakulty VUT v Brně - článek ČKAIT, článek v Z+1 Zprávy a informace ČKAIT, ISSN 1804-7025, ČKAIT, BRNO, 2012

2011

 1. KANTOVÁ, R., Vytipování a posouzení rizik tvorby stavebního odpadu, , ÚTST, 2011

2010

 1. RADA, V., KANTOVÁ, R., Inovace studijních předmětů s podporou strukturálních fondů EU, , ISBN 978-80-01-04605-0, ČVUT Praha, Katedra technologie staveb, ČVUT Praha, Katedra technologie staveb, 2010
 2. KANTOVÁ, R., Multimediální studijní pomůcka k problematice rodinných domů, , FRVŠ, ÚTST, 2010
 3. KANTOVÁ, R., Zpráva člena komise výrobek roku 2010, , ÚTST, 2010
 4. KANTOVÁ, R., Studijní opora AW51 Technologie staveb, průvodce předmětem, , intranet FAST, 2010

2009

 1. KANTOVÁ, R.; RADA, V., Vyhodnocení přidělení studentů na stavbu pro zajištění povinné odborné praxe studentů oboru Realizace staveb navazujícího magisterského studia stavební inženýrství,1 běh, , ÚTST, 2009

2008

 1. KANTOVÁ, R., Recenzní posudek Stavebně technologické studie montáže železobetonové haly včetně opláštění, , ÚTST, 2008
 2. KANTOVÁ, R., Recenzní posudek Stavebně technologické studie realizace srubové stavby, , ÚTST, 2008
 3. KANTOVÁ, R., Recenzní posudek Stavebně technologické studie realizace technologické etapy zemní práce, , ÚTST, 2008
 4. KANTOVÁ, R., Recenzní posudek Stavebně technologické studie realizace technologické etapy obvodového pláště, , ÚTST, 2008
 5. KANTOVÁ, R., "Vývoj a inovace střešních doplňků", , AN CERM 2009, ÚTST, 2008
 6. KANTOVÁ, R., Recenzní posudek studijní opory "Údržba a technologie rekonstrukcí", , ÚTST, 2008
 7. KANTOVÁ, R., Přihláška projektu FRVŠ 861/2010/F1/d, , FRVŠ, ÚTST, 2008
 8. KANTOVÁ, R., Recenzní posudek Kovýroba Hoffman, , ÚTST, 2008
 9. KANTOVÁ, R., Recenzní posudek Bytové domy Modřice, , ÚTST, 2008
 10. KANTOVÁ, R., Recenzní posudek Rekonstrukce areálu bývalé fary v Měrunicích, , ÚTST, 2008
 11. KANTOVÁ, R., Recenzní posudek Obytný soubor Brno - Líšeň, , ÚTST, 2008
 12. KANTOVÁ, R., Recenzní posudek Kryté aquacentrum v Českém Těšíně, , ÚTST, 2008
 13. KANTOVÁ, R., Karta přidělení studenta na stavbu, , ÚTST, 2008
 14. MOTYČKA, V.; RADA, V.; KANTOVÁ, R., Smlouva o spolupráci při zajištění odborné praxe, , ÚTST, 2008
 15. MOTYČKA, V.; RADA, V.; KANTOVÁ, R., Záznam o průběhu odborné praxe, , ÚTST, 2008
 16. MOTYČKA, V.; RADA, V.; KANTOVÁ, R., Pravidla pro odbornou praxi zařazenou do studia oboru Realizace staveb, , ÚTST, 2008

2007

 1. KANTOVÁ, R., Multimediální pomůcka pro kurz technologie staveb: "Realizace monolitické železobetonové konstrukce - zadání do cvičení", , ÚTST, 2007
 2. KANTOVÁ, R., Multimediální pomůcka pro kurz technologie staveb: "Realizace monolitické železobetonové konstrukce - betonáž", , ÚTST, 2007
 3. KANTOVÁ, R., Multimediální pomůcky pro kurz technologie staveb: "Realizace monolitické železobetonové konstrukce - bednění", , ÚTST, 2007
 4. KANTOVÁ, R., Multimediální pomůcka pro kurz technologie staveb: "Realizace monolitické železobetonové konstrukce - mechanizace", , ÚTST, 2007
 5. KANTOVÁ, R., Multimediální pomůcky pro kurz technologie staveb: " Realizace monolitické železobetonové konstrukce- armování", , ÚTST, 2007
 6. KANTOVÁ, R., Studijní opora pro předmět Speciální technologie - MODUL06 - Kotevní a spojovací technika, , ÚAIÚ, intranet fakulty stavební, 2007

2006

 1. KANTOVÁ, R.; NAVRÁTIL, K., Zpracování časového a síťového harmonogramu výstavby pro FN Brno, rekonstrukce tepelného zdroje, , ÚTST, 2006

2005

 1. KANTOVÁ, R., Studijní opora pro kombinované studium, modul 03, BW51, , ÚAIÚ, Brno, 2005
 2. KANTOVÁ, R., Studijní opora pro kombinované studium, modul 03, BW01, , ÚAIÚ, Brno, 2005
 3. KANTOVÁ, R., Studijní opora pro kombinované studium, modul 03,BW04, , ÚAIÚ, Brno, 2005
 4. KANTOVÁ, R., Studijní opora pro kombinované studium, modul 03, BW02, , ÚAIÚ, Brno, 2005
 5. KANTOVÁ, R., Určení vlivu věcného břemene na cenu nemovitosti, , Brno, 2005

2003

 1. LÍZAL, P.; MARŠÁL, P.; MUSIL, F.; HENKOVÁ, S.; KANTOVÁ, R.; VLČKOVÁ, J., Technologie stavebních procesů pozemních staveb, spec. publikace, ISBN 80-214-2536-9, CERM s.r.o. Brno, Brno, 2003

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný