English

Ing. Marcela Počinková, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M., Individuálně stavěná kamna jako centrální zdroj tepla, článek v , Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2017

2016

 1. HIRŠ, J.; HORÁK, P.; RUBINA, A.; FORMÁNEK, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; ŠMÍDOVÁ, O., Sborník přednášek konference Burza zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb, , ISBN 978-80-02-02636-5, Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, Brno, 2016

2015

 1. RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; RAPUTA, P., Konference vytápění, příspěvek na konferenci Otopné plochy a mikrobiální mikroklima , ISBN 978-80-02-02589-4, Společnost pro techniku prostředí, Třeboň, 2015

2014

 1. BERNARD, J.; FRIČ, L.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; JELÍNEK, O., Microbiological Aspects of Energy-Efficient HVAC (Ventilation) Systems Houses, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014
 2. BERNARD, J.; FRIČ, L.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; JELÍNEK, O., Microbiological aspects of energy-efficient HVAC (ventilation) systems houses, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014 - Buildings and Environment, International Conference proceedings, ISBN 978-80-214-5003-5, Faculty of Civil Enginering, Brno University of Technology, Brno, 2014

2013

 1. VRÁNA, J.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; VALIŠ, I., Technická pravidla G 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách Změna 1, spec. publikace, ISBN 978-80-7328-165-6, GAS, Praha, 2013

2012

 1. RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M., Vazba těsnosti budov na provoz systémů TZB a spotřebičů, příspěvek na konferenci Budovy a prostředí 2012, ISBN 978-80-214-4600-7, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 2. HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; BARTONÍK, A., Stokový výměník a jeho využití pro tepelná čerpadla, příspěvek na konferenci Alternativní zdroje energie 2012, sborník přednášek konference, ISBN 978-80-02-02393-7, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2012
 3. HORÁK, P.; KOŇAŘÍK, M.; POČINKOVÁ, M.; PLOTĚNÝ, K., Modelování stokového výměníku tepla - zdroje pro tepelné čerpadlo, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, spol. s. r. o., Praha, 2012
 4. VRÁNA, J.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A., Průvzdušnost oken a dveří a přívod vzduchu k plynovým spotřebičům, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2012
 5. RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M., Vytápění kostela pomocí otopných registrů v lavicích, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha s.r.o., Praha, 2012
 6. RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M., Větrání a vytápění domů s téměř nulovou spotřebou energie, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2012
 7. HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; BARTONÍK, A., ENERGETICKÝ POTENCIÁL ODPADNÍCH VOD, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hodpodářství, Praha, 2012
 8. HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; FORMÁNEK, M., Experimentální porovnání topného faktoru "NO-NAME" TČ vzduch-voda s údaji proklamovanými výrobcem, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2012
 9. HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; BARTONÍK, A., Teplo a energie z odpadních vod - článek ve sborníku, , Asio spol. s r.o., Brno, 2012
 10. RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; ČUPROVÁ, D., Úsporný dům, spec. publikace, ISBN 978-80-264-0014-1, CPress Brno, Brno, 2012

2011

 1. HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M., Vývoj zkušebního okruhu pro měření hydraulických vlastností tepelných jednotek technických zařízení budov, časopis TZB-info, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topininfo s.r.o., Praha, 2011
 2. HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M., Teplo a energie z odpadních vod - využití tepla z odpadních vod k ohřevu teplé vody a k vytápění budov (DWA směrnice). Sborník Energie z odpadních vod a dpadů, Asio spol. s r.o., , Asio, spol. s r. o., Praha, 2011
 3. HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; BARTONÍK, A., Zlepšení energetické bilance ČOV, příspěvek na konferenci Voda 2011 Sborník přednášek a posterových sdělení, ISBN 978-80-263-0045-8, Tribun EU s. r. o., Poděbrady, 2011
 4. POČINKOVÁ, M.; ŠIKULA, O., Konstrukční řešení deskového otopného tělesa a teplotní pole povrchu teplosměnné plochy, příspěvek na konferenci Konference Vytápění Třeboň 2011, ISBN 978-80-02-02291-6, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2011
 5. HIRŠ, J.; HORÁK, P.; HOŘÍNKOVÁ, L.; HUBÁČKOVÁ, B.; MOHAPL, M.; OSTRÝ, M.; POČINKOVÁ, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; ŠUHAJDA, K., Technické vybavení nízkoenergetických domů - teoretické základy, učebnice, , ISBN 978-80-254-8921-5, Střední škola stavební HB, Havlíčkuv Brod, 2011

2010

 1. POČINKOVÁ, M.; DIAZ, Y.; MOHAPL, M., Znalecký posudek Posouzení termínu dokončení díla oprava rozvodů tepla a TUV v areálu věznice Kuřim, , VUT v Brně, Brno, 2010
 2. HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M.; FORMÁNEK, M., Konference Alternativní zdroje energie 2010: Experimentální porovnání topného faktoru "NO-NAME" TČ vzduch-voda s údaji proklamovanými výrobcem, příspěvek na konferenci Konference alternativní zdroje energie 2010, ISBN 978-80-02-02241-1, 2010
 3. HIRŠ, J.; ŠIKULA, O.; RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; PLÁŠEK, J., Sborník Annex 50 - Oprava bytového fondu za využití prefabrikovaných systémů, , ISBN 978-80-7399-960-5, Tribun EU s.r.o., Brno, 2010
 4. HORÁK, P.; POČINKOVÁ, M., Mezinárodní konference Zdravé domy 2010 - Posouzení použitelnosti tepelného čerpadla vzduch-voda v extremních klimatických podmínkách, příspěvek na konferenci Mezinárodní konference Zdravé domy 2010, ISBN 978-80-904593-0-4, Sdružení hliněného stavitelství, Brno, 2010

2008

 1. ŠIKULA, O.; POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; HIRŠ, J., Vytápěcí systémy ve střešních nadstavbách, příspěvek na konferenci Vykurovanie 2008 - 16. medzinárodná konferencia na tému: energetická efektivnosť zásobovania teplom, ISBN 978-80-89216-19-2, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava, 2008

2007

 1. POČINKOVÁ, M.; RUBINOVÁ, O.; HIRŠ, J., Střešní nástavby a úsporné bydlení, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha spol. s r.o., Praha, 2007
 2. POČINKOVÁ, M., Plošné vytápěcí systémy a hydraulika, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, 2007

2006

 1. POČINKOVÁ, M., TZB II - Vytápění budov Modul 1,2,3,4,5,6,7, , Brno, 2006

2005

 1. POČINKOVÁ, M., Podlahové konvektory Otopná tělesa k vytápění a dochlazování vnitřního prostředí budov, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní s.r.o., Brno, 2005
 2. POČINKOVÁ, M.; TREUOVÁ, L., Vytápění 3.aktualizované vydání, , ISBN 80-7366-016-4, Vydavatelství ERA, Brno, 2005
 3. POČINKOVÁ, M., Umístění plynových spotřebičů s ohledem na větrání bytových domů, , ISSN 1801-4399, www.tzbinfo.cz, Internet, 2005
 4. Počinková Marcela, Ing., Podlahové vytápění Zásady návrhu a provádění, časté příčiny poruch, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní s.r.o., Brno, 2005
 5. POČINKOVÁ, M., Kapalinové solární kolektory, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, Moravská reklamní s.r.o., Brno, 2005
 6. POČINKOVÁ, M.; ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M., Potřebná výměna vzduchu v nízkoenergetickém domě, příspěvek na konferenci , VKC Intenzíva s.r.o., 2005

2004

 1. POČINKOVÁ, M., Systémy TZB v úsporných domech, článek v Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN 1212-4370, 2004
 2. POČINKOVÁ, M.; ČUPROVÁ, D.; MUDRÁKOVÁ, A., Úsporný dům, , ISBN 80-86517-96-9, Era, Brno, 2004
 3. POČINKOVÁ, M., Experimentální ověřování stěnových sálavých systémů - teplovodní systémy stěnového vytápění, příspěvek na konferenci Vykurovanie 2004, ISBN 80-969030-3-9, ZSVTS Bratislava, SSTP Bratislava, 2004
 4. POČINKOVÁ, M.; ČUPROVÁ, D., Úsporný dům, , ISBN 80-86517–96-9, ERA group spol.s r.o. , brno, 2004

2003

 1. POČINKOVÁ, M., TREUOVÁ, L., Vytápění, , ISBN 80-86517-98-5, ERA, Brno, 2003
 2. POČINKOVÁ, M., Experimentální ověřování sálavých otopných ploch - teplovodní systémy stěnového vytápění, příspěvek na konferenci Třeboň 2003, ISBN 80-02-01546-0, STP, Praha, 2003

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný