English

Ing. Helena Brdečková – seznam publikací

2016

  1. BRDEČKOVÁ, H., Iniciace sesuvů v důsledku stavební činnosti, , Časopis Stavitel, vydavatel Bussiness Media CZ, s.r.o., Praha, 2016

2015

  1. ZÍDEK, R.; UTÍKAL, A.; UTÍKALOVÁ, I.; BRDEČKO, L.; BRDEČKOVÁ, H., Reconstruction of Historical Timber Roofs at Zˇehusˇice Castle, příspěvek na konferenci Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014), ISSN 1022-6680, ISBN 978-3-03835-506-9, 2015

2014

  1. ZÍDEK, R.; UTÍKAL, A.; UTÍKALOVÁ, I.; BRDEČKO, L.; BRDEČKOVÁ, H., Reconstruction of the historical timber roofs of Žehušice castle, , ISBN 978-80-02-02539-9, Brno, Česká republika, 2014
  2. JANČOVIČ, L.; DOSTÁL, P.; FRÝBOVÁ, P.; GLISNÍKOVÁ, V.; BRDEČKOVÁ, H., Geofyzikální metody měření v geotechnice, , ISBN 978-80-214-4910-7, MSD spol. s r.o., Brno, 2014
  3. PASEKA, A.; JANKŮ, H.; ERBENOVÁ, A.; BRDEČKOVÁ, H.; HUBATKA, F.; FROLKA, J., Svahové pohyby, , ISBN 978-80-214-4954-1, LITERA Brno, Brno, 2014
  4. BRDEČKOVÁ, H., Podpora vědecko-výzkumné spolupráce v rámci geotechnické sekce projektu OKTAEDR - partnerství a sítě stavebnictví, příspěvek na konferenci Nové poznatky v geotechnickom inžinierstve, ISBN 978-80-227-4123-1, STU v Bratislavě, Bratislava, 2014

2011

  1. BRDEČKOVÁ, H., Analysis of the influence of the water table level on slope instability, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th International Conference Solaris 2011, PhD Poster Session (CD), ISBN 978-80-214-4311-2, VUT v Brně, Brno, 2011
  2. BRDEČKOVÁ, H., The Foundation of the House of Dreams near the River Litava, příspěvek na konferenci Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa, ISBN 978-83-7335-815-7, Wydawnictwo politechniki Ślaskiej, Gliwice, 2011
  3. BRDEČKOVÁ, H., Studie založení domu ve složitých základových poměrech, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2011, ISBN 978-80-214-4232-0, VUT v Brně FAST, Brno, 2011

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný