English

Ing. Renata Biela, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z., Lab-scale research of water treatment with use of water glass and nanoiron, článek v Desalination and Water Treatment (online), ISSN 1944-3986, Desalination Publications, Hopkinton, USA, 2017
 2. BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J., Removal of cadmium from water using sorpiton materials, příspěvek na konferenci Městské vody 2017, ISBN 978-80-86020-85-3, ARDEC s.r.o., Brno, 2017
 3. BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J., Odstraňování železa, manganu a arsenu z vody pomocí vybraných sorpčních materiálů, příspěvek na konferenci Pitná voda, ISBN 978-80-971272-5-1, VodaTím s.r.o., Bratislava, 2017
 4. BIELA, R.; KUČERA, T.; PĚKNÝ, M., Monitoring the effectiveness of advanced sorption materials for removing selected metals from water, článek v JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA, ISSN 0003-7214, IWA Publishing, London, UK, 2017
 5. KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.; BIELA, R., Technical auditing of water supply systems - part 2 : water treatment plant, článek v Water Science and Technology: Water Supply, ISSN 1606-9749, IWA Publishing, London, UK, 2017
 6. BIELA, R.; ŠOPÍKOVÁ, L., Efficiency of sorption materials on the removal of lead from water, článek v Applied Ecology and Environmental Research, ISSN 1589-1623, ALÖKI Kft., Budapešť, Maďarsko, 2017
 7. BIELA, R., Recenze na článek Využití ozónu při úpravě vody v Ing. Marka Coufala., , VODOVOD.INFO, Brno, 2017

2016

 1. BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J., Monitoring the effectiveness of sorbent materials for removing selected metals from water, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 9781315393827, Taylor & Francis Group, Florida, 2016
 2. BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J., Efficacy of sorption materials for selected metals removal from water, článek v International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ISSN 2344-2409, INTERDISCIPLINARITY IN THEORY AND PRACTICE, Arad, Rumunsko, 2016
 3. BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J., Removal of metals from water by using sorptions materials, příspěvek na konferenci ESAT 2016, ISBN 978-80-553-2564-4, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2016
 4. KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.; BIELA, R., Methodology for the estimation of the technical condition in the case of water treatment plants, příspěvek na konferenci 2nd EWaS International Conference, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Philadelphia, USA, 2016
 5. KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z., Water glass as a promissing agent for the removal of Cr and P from drinking water, příspěvek na konferenci 2nd EWaS International Conference, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Philadelphia, USA, 2016
 6. BIELA, R.; KUČERA, T., Efficacy of sorption materials for nickel, iron and manganese removal from water, příspěvek na konferenci 2nd EWaS International Conference, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd., Philadelphia, USA, 2016
 7. BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J., Sledování účinnosti filtračního materiálu DMI-65 na odstraňování kovů z vody, příspěvek na konferenci Pitná voda 2016, ISBN 978-80-905238-2-1, W&ET Team, České Budějovice, 2016
 8. BIELA, R.; ŠOPÍKOVÁ, L., Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstranění olova z vody, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2016
 9. BIELA, R.; KUČERA, T.; MARTIŇÁK, P., Poloprovozní testování filtračního materiálu DMI-65, článek v Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, ISSN 1335-9614, V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o., Košice, Slovenská republika, 2016

2015

 1. BIELA, R.; KUČERA, T.; MARTIŇÁK, P., Poloprovozní testování filtračního materiálu DMI-65, příspěvek na konferenci Pitná voda 2015, ISBN 978-80-971272-3-7, VodaTím s.r.o., Bratislava, 2015
 2. BIELA, R.; KUČERA, T., Arsenic removal from water by using sorption materials, příspěvek na konferenci Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-1-138-02907-1, Taylor & Francis Group, Leiden, The Netherlands, 2015
 3. BIELA, R., Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstraňování kadmia z vody, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, Vodovod.info, Brno, 2015
 4. BIELA, R.; KUČERA, T., Efficacy of sorption materials for metals removal from water, příspěvek na konferenci Water Management and Hydraulic Engineering 2015, ISSN 2410-5910, ISBN 978-80-214-5230-5, Institute of Water Structures, FCE, BUT, Brno, 2015
 5. BIELA, R.; KUČERA, T., Using sorption materials for arsenic removal from water, článek v International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ISSN 2344-2409, Editura Adoram, Rumunsko, 2015
 6. BIELA, R.; KUČERA, T., Removal of arsenic from drinking water source by using sorption materials, příspěvek na konferenci ESAT 2015, ISBN 978-80-553-2042-7, Technical University in Košice, Košice, Slovak Republic, 2015
 7. BIELA, R., Recenze na článek Testování filtračního materiálu DMI-65 Ing. Petra Martiňáka v 17. ročníku časopisu tzb-info (14. číslo)., , tzb-info, Praha, 2015
 8. BIELA, R.; WAGNEROVÁ, A., Využití chloru při dezinfekci bazénových vod, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2015
 9. KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z., Uplatnění vodního skla ve vodárenství, příspěvek na konferenci Vodárenská biologie 2015, ISBN 978-80-86832-83-8, Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., Chrudim, 2015
 10. BIELA, R.; ŠEVČÍKOVÁ, I., Možnosti zpracování vodárenských kalů, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2015

2014

 1. KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z., Úprava vody s využitím vodního skla, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB- info, Praha, 2014
 2. BIELA, R.; KONEČNÝ, J., Odstraňování kadmia z vody sorpčními materiály, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB- info, Praha, 2014
 3. BIELA, R., Použití filtrů s drenážním systémem Triton při úpravě vody v ČR, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, Vodovod.info, Brno, 2014
 4. BIELA, R.; KUČERA, T., Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstraňování niklu i jiných kovů z vody, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2014
 5. KUČERA, T.; BIELA, R., Možnost využití vodního skla při úpravě pitné vody, příspěvek na konferenci Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody, ISBN 978-80-971272-2-0, VodaTím s.r.o., Bratislava, 2014
 6. BIELA, R., Recenze na článek Jaké problémy vody se řeší nejčastěji? autora Michala Třešky, , TZB-info, Praha, 2014
 7. BIELA, R., Recenze na článek Přehled technologií úprav vstupní vody pro vnitřní vodovod Ing. Vladimíra Zumra, , TZB-info, Praha, 2014
 8. BIELA, R.; KUČERA, T., Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstraňování niklu i jiných kovů z vody, příspěvek na konferenci PITNÁ VODA 2014, ISBN 978-80-905238-1-4, W&ET Team, České Budějovice, 2014
 9. BIELA, R.; MARŠÁLKOVÁ, E.; ČECH, D.; PALČÍK, J., Určení zdrojů fosforu eutrofizované Hornoveské nádrže, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, ČR, 2014
 10. BIELA, R., Filtrace s drenážním systémem Triton a její použití při úpravě vody v ČR, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB- info, Praha, 2014
 11. BIELA, R., Odstraňování specifických látek ze zdrojů pitné vody, , VUT FAST, Ústav vodního hospodářství obcí, Brno, 2014

2013

 1. BIELA, R.; KUČERA, T., Účinnost sorpčních materiálů na odstraňování vybraných kovů z vody, příspěvek na konferenci Pitná voda, ISBN 978-80-971272-1-3, VodaTím s.r.o., Bratislava, 2013
 2. BIELA, R.; KUČERA, T., Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstraňování kovů z vody, , ISBN 978-80-263-0506-4, Tribun EU, Brno, 2013
 3. BIELA, R.; KUČERA, T.; PĚKNÝ, M., Účinnost sorpčních materiálů na odstranění niklu i jiných kovů z vody, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB- info, Praha, 2013
 4. BIELA, R., Inovace při úpravě vody dvoustupňovou separací, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, Vodovod.info., Brno, 2013
 5. BIELA, R., Možnosti úspory pitné vody, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2013
 6. BIELA, R.; ŠOPÍKOVÁ, L., Netradiční metody dezinfekce pitné vody, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2013
 7. BIELA, R.; KUČERA, T., Odstraňování specifických látek z vody, článek v Vodovod.info, ISSN 1804-7157, Vodovod.info., Brno, 2013
 8. BIELA, R.; KUČERA, T., Odstraňování specifických látek z vody, , ISBN 978-80-86832-70-8, Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., Chrudim, 2013
 9. BIELA, R., Recenze na článek Ing. Stanislava Piňose - Energetické úspory a možnost využití energie při úpravě a čištění vod, , TZB-info, Praha, 2013
 10. RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A., Greywater and rainwater management in buildings, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications Ltd, Zurich-Durnten, Switzerland, 2013
 11. RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A., Greywater and rainwater management in buildings, příspěvek na konferenci enviBUILD BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012, ISBN 978-3-03785-596-6, Trans Tech Publications Ltd, Zurich-Durnten, Switzerland, 2013
 12. RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A., Greywater and rainwater management in buildings, článek v Advanced Materials Research (online), ISSN 1662-8985, Trans Tech Publications Ltd, Zurich-Durnten, Switzerland, 2013

2012

 1. BIELA, R., Odstraňování železa a manganu ze zdrojů pitné vody, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2012
 2. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J., Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách, příspěvek na konferenci 11. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda, ISBN 978-80-89385-22-5, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Bratislava, 2012
 3. BIELA, R., Recenze na článek Mgr. Ivana Kováčika: Stav vodovodů pohledem z praxe, , TZB-info, Praha, 2012
 4. BIELA, R., Tradiční a nové technologie úpravy vody, , ASIO, spol. s r.o., Brno, 2012
 5. RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A., Greywater and rainwater management in buildings, příspěvek na konferenci Buildings and environment 2012, ISBN 978-80-214-4505-5, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 6. BIELA, R., Recenze článku Ing. Tomáše Kučery, Ph.D. Vliv provozních parametrů DAF na separační účinnost procesu (Apollo 100243), , TZB-info, Praha, 2012
 7. BIELA, R.; KUČERA, T.; VOSÁHLO, J., Účinnost sorpčních materiálů při odstraňování arzenu i jiných kovů z vody, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2012
 8. BIELA, R.; UHER, M., Nové technologie při úpravě a akumulaci vod, příspěvek na konferenci Městské vody 2012, ISBN 978-80-86020-75-4, ARDEC, s.r.o., Brno, 2012
 9. BIELA, R., Vodárenská flotace a její použití při úpravě pitné vody v ČR, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB- info, Praha, 2012
 10. BIELA, R.; KUČERA, T.; VOSÁHLO, J., Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstranění arsenu i jiných prvků z vody, příspěvek na konferenci Pitná voda 2012, ISBN 978-80-905238-0-7, W&ET Team, České Budějovice, 2012
 11. BIELA, R., Recenze článku Ing. Tomáše Kučery, Ph.D. Možná rizika plynoucí z dezinfekce pitné vody (Apollo 98605), , TZB-info, Praha, 2012
 12. BIELA, R.; KUČERA, T.; VOSÁHLO, J., Odstraňování arsenu z vody sorpčními materiály, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB- info, Praha, 2012
 13. BIELA, R., Šedé vody, jejich kvalita a možnost využití, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2012
 14. RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J., Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, SOVAK, Praha, 2012
 15. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A., Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, spol. s r.o., Čkyně, 2012
 16. BIELA, R., Recenze na článek doktoranda Ing. Jakuba Račka Šedé vody a jejich zpětné využití v budovách (Apollo 96968), , VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, ČR, 2012
 17. BIELA, R., Recenze na článek Ing. Tomáše Kučery Stanovení potřeby vody v případě malých spotřebišť (Apollo 95692)., , TZB-info, Praha, 2012

2011

 1. BIELA, R., Kvalita šedých vod a možnost jejich využití, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB- info, Praha, 2011
 2. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J., Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách, příspěvek na konferenci 10. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda, ISBN 978-80-89385-17-1, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva,, Bratislava, 2011
 3. RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J., Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR, příspěvek na konferenci Sanhyga 2011, ISBN 978-80-89216-42-0, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, Piešťany, 2011
 4. BIELA, R.; RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J., Problematika využití šedých a dešťových vod v budovách, příspěvek na konferenci Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami, ISBN 978-80-01-04819-1, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Praha, 2011

2010

 1. BIELA, R., The innovation of the course Selected chapters from municipal water management, příspěvek na konferenci People, Buildings and environment 2010, ISBN 978-80-7204-706-2, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, Brno, 2010
 2. BIELA, R., Solární systémy pro ohřev vody rodinných bazénů, článek v Infrastruktura, ISSN 1803-4241, Moravská reklamní, spol. s r.o., Brno, 2010

2009

 1. BERÁNEK, J.; BIELA, R., Úskalí hydraulického výpočtu bazénových rozvodů, příspěvek na konferenci Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí, ISBN 978-80-214-3862-0, VUT v Brně FAST ÚVHO, Brno, 2009
 2. TUHOVČÁK, L.; BIELA, R.; KUČERA, T., Vodárenství - úprava a doprava vody, , UVHO FAST VUT, Brno, 2009

2007

 1. BIELA, R., Recenzní posudek: Studijní opora pro kombinované studium - Balneotechnika (Beránek), , FAST VUT v Brně, intranet FAST, Brno, 2007

2004

 1. BIELA, R., Membránové procesy ve vodárenství, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, Vydává Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, Praha, 2004
 2. BIELA, Renata; BERÁNEK, Josef, Úprava vody a balneotechnika, , ISBN 80-214-2563-6, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, Česká republika, 2004

2003

 1. HLAVÁČ, J. a kol., Vodárenství - Jímání a úprava vody, procesy, výpočty, konstrukce, , VAS, a.s., Brno, Česká republika, 2003

1999

 1. BIELA, R., Analýza vývoje kvality vody ve vodní nádrži Kníničky, , Katedra chemie životního prostředí a ekotoxikologie, PřF MU, Brno, 1999

1998

 1. BIELA, R., Kvalita vody v nádrži z hlediska vodárenského využití, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství spol. s r.o., Praha, 1998

1997

 1. BIELA, R., Přísun fosforu do vodní nádrže Kníničky, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, Vydává Sdružení oboru VaK ČR ve vydavatelství FACOM, Jílové u Prahy, 1997
 2. BIELA, R., Shrnutí hlavních výsledků výzkumu, výzkumná zpráva projektu ÚVHK FAST VUT, ÚVHK FAST VUT, Brno, 1997

1995

 1. BIELA, R., Zdroje vody, výzkumná zpráva projektu ÚVHO FAST VUT, ÚVHO FAST VUT, Brno, 1995

1994

 1. BIELA, R., Report, výzkumná zpráva projektu Department of Civil Engineering, Aalborg University, Department of Civil Engineering, Aalborg University, Aalborg, Dánsko, 1994
 2. BIELA, R.; HLAVÁČ, J., Sanace podzemních vod kontaminovaných nepolárními extrahovatelnými látkami, , ÚVHO FAST VUT, Brno, 1994

1993

 1. BIELA, R., Zásobování vodou, výzkumná zpráva projektu FA VUT, FA VUT, Brno, 1993
 2. BIELA, R., Veřejná kanalizace, výzkumná zpráva projektu FA VUT, FA VUT, Brno, 1993

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný