English

Ing. Ondřej Anton, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. KOMÁRKOVÁ, T.; LÁNÍK, J.; ANTON, O., Evaluation of Selected Physicomechanical Properties of SFRC according to Different Standards, článek v Advances in Materials Science and Engineering, ISSN 1687-8434, 2018
 2. CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ANTON, O., In Situ Determination of the Elastic Modulus of Concrete by Means of Ultrasonic Pulse Method, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018
 3. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T., Závislost fyzikálních a mechanických vlastností konstrukčního smrkového dřeva na vlhkosti, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2018

2017

 1. Martin Strakoš, Ondřej Anton, Jiří Bydžovský, Petr Cikrle, Anna Marie Černá, Ámos Dufka, Hana Hasníková, Zbyněk Keršner, Jiří Kugl, Jiří Kunecký, Lenka Popelová, Petr Přendík, Tomáš Rotter, Pavla Rovnaníková, Tomáš Šenberger, Hana Šimonová, Petr Ulrich, Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie, architektura, památkový potenciál, spec. publikace, ISBN 978-80-87967-14-0, Národní památkový ústav, Praha, 2017
 2. HOBST, L.; ANTON, O., Problematika radiografické kontroly železobetonových konstrukcí v současnosti, příspěvek na konferenci 10. seminár SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, ISBN 978-80-8200-014-9, Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI v Bratislavě, IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. v roku 2017, 2017
 3. ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Methods Appropriate For Determination Of The Prescribed Reinforcement Of The Elements Of Reinforced Concrete Structures - Nowadays Used Methods, , ISBN 978-80-01-06347-7, Nakladatelství ČVUT - výroba. Zikova 4, 166 36 Praha 6, Praha, 2017
 4. ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Conclusive Determination Of Compliance With The Prescribed Reinforcement Elements Of Concrete Structures - The Appropriate Methods And Their Capabilities v, , ISBN 978-80-01-06347-7, Nakladatelství ČVUT - výroba. Zikova 4, 166 36, Praha 6, Praha, 2017
 5. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Prokazování dodržení předepsaného vyztužení prvků železobetonové konstrukce nedestruktivními metodami, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s.r.o., Praha, 2017
 6. HOBST, L.; ANTON, O., Zásadní změny ve využívání radiografie ve stavebnictví, příspěvek na konferenci 18. Štiavnické dni Zborník 2017, ISBN 9788097175436, 2017
 7. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Průkazné stanovení vyztužení železobetonové konstrukce a vhodné NDT metody, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2017
 8. CIKRLE, P.; ANTON, O., Kontrola rovnoměrnosti betonu prefabrikátu s využitím ultrazvukové metody, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017 – International Conference on Structural Materials. Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-227-4689-2, Kočovce, 2017
 9. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Prokázání nedodržení předepsaného vyztužení železobetonové konstrukce – vhodné metody, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných přednášek 27. mezinárodního sympozia Sanace 2017, ISBN 978-80-214-5499-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2017
 10. CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; ANTON, O., Stanovení modulu pružnosti betonu v konstrukci pomocí ultrazvukové impulzové metody, příspěvek na konferenci 14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek, ISBN 978-80-906097-9-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2017

2016

 1. CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Výstavba budovy rektorátu a filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kapitola v Hospodářské dějiny Moravy a Slezska. Vybrané kapitoly z 20. století, ISBN 978-80-87896-34-1, Technické muzeum v Brně, Brno, 2016
 2. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Historický objekt z hlediska původu a kvality použití cihelných zdicích prvků, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Portál TZB-info, Praha, 2016
 3. CIKRLE, P.; ANTON, O., Betonové konstrukce památek a hodnocení na základě užití NDT metod, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2016
 4. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., IDENTIFIKACE PŮVODU A KVALITA CIHEL V OBJEKTU BÝVALÉHO CHLAPECKÉHO SIROTČINCE V BRNĚ, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, Stará Živohošť, Česká republika, 2016
 5. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O., OVĚŘENÍ VLIVU VLHKOSTI DŘEVA NA JEHO FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI PRO ÚČELY KONSTRUKČNÍHO VYUŽITÍ NEOŠETŘENÉHO SMRKOVÉHO ŘEZIVA, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, Stará Živohošť, Česká republika, 2016
 6. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., IDENTIFIKACE PŮVODU A KVALITA CIHEL V OBJEKTU BÝVALÉHO CHLAPECKÉHO SIROTČINCE V BRNĚ, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016, ISBN 978-80-214-5341-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 7. CIKRLE, P.; ANTON, O., Využití nedestruktivní diagnostiky pro hodnocení betonových konstrukcí památek, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016, ISBN 978-80-214-5341-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 8. ANTON, O.; BAŽANT, Z.; CIKRLE, P., PRŮZKUM MONTOVANÉHO OBYTNÉHO DOMU PŘED JEHO REKONSTRUKCÍ, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016, ISBN 978-80-214-5341-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016

2015

 1. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KRÁLÍKOVÁ, M., Kvalita cihlářských stavebních prvků v Brně v poslední třetině 19. století, kapitola v Kapitoly z hospodářských dějin Moravy a Slezka v 19. a 20. století, ISBN 978-80-87896-21-1, Technické muzeum v Brně, Brno, 2015
 2. CIKRLE, P.; ANTON, O., Vývoj nedestruktivních metod pro zkoušení betonu za posledních 25 let, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2015
 3. CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VYMAZAL, T., Konstrukční zvláštnosti při diagnostice sakrálních objektů, příspěvek na konferenci Městské inženýrství, ISBN 978-80-87438-62-6, ČKAIT, Karlovy Vary, 2015
 4. CIKRLE, P.; ANTON, O., Vývoj nedestruktivního zkoušení železobetonubetonu za posledních 25 let, příspěvek na konferenci Sanace 2015, ISBN 978-80-214-5193-3, VUT v Brně, Brno, 2015

2014

 1. CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Indikátory výztuže - oživení tradiční metody, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-5032-5, VUT Brno, Brno, 2014
 2. HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; ZIKMUND, T., Sledování anomálního rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS,s.r.o., Praha, Česká republika, 2014
 3. HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; ZIKMUND, T., Sledování nepravidelného rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií (CT), článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s. r. o., Praha, Česká republika, 2014
 4. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L., Možnosti a omezení georadaru HILTI PS 1000 při stavebně technických průzkumech, příspěvek na konferenci Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials, ISBN 978-80-248-3381-1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 5. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L., TESTOVÁNÍ GEORADARU HILTI PS1000 PŘI STAVEBNĚ TECHNICKÝCH PRŮZKUMECH, příspěvek na konferenci Sborník přednášek SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2014, ISBN 978-80-905471-1-7, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2014
 6. BÍLEK, P.; HOBST, L.; ANTON, O.; ZIKMUND, T., Sledování anomálního rozmístění drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografií (CT), článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, Česká republika, 2014
 7. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Zkušenosti s georadarem při stavebně technických průzkumech, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2014
 8. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Stavební látky - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-871-7, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2014
 9. ANTON, O.; KOCÁB, D.; KOMÁRKOVÁ, T., Pevnost betonu v tahu povrchových vrstev, , Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, VUT v Brně, Brno, 2014

2013

 1. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O., Diagnostika původu problémů v konstrukci dřevěného vazníkového krovu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2013
 2. HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; ZIKMUND, T., Využití počítačové tomografie pro stanovení nerovnoměrného rozložení drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu., příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z 8. seminára Sanácia betónových konštrukcií, ISBN 978-80-8076-095-3, Vydavatel'stvo JAGA, Bratislava, Slovensko, 2013
 3. HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; ZIKMUND, T., Tomografické zjištění anomálního rozdělení drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu., příspěvek na konferenci 20. BETONÁŘSKÉ DNY 2013. Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-87158-34-0, ČBS Servis, s. r. o., Hradec Králové, ČR, 2013
 4. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O., Diagnostika původu problémů v konstrukci dřevěného vazníkového krovu, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4777-6, Brno, 2013
 5. BÍLEK, P.; HOBST, L.; ANTON, O.; ZIKMUND, T., Stanovení přesné polohy drátků v kalibračních vzorcích drátkobetonu počítačovou tomografii., příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků 2013, ISBN 978-80-214-4777-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, ČR, 2013
 6. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., První zkušenosti s georadarem HILTI PS1000 při stavebně technických průzkumech, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4777-6, Brno, 2013
 7. CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Zpráva o stavebně technickém a statickém průzkumu budov C, D, E , F v areálu FF MU, , 2013
 8. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; HUBÁČEK, A.; NEVŘIVOVÁ, L.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M., Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-846-5, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2013
 9. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M., Odolnost a trvanlivost dřevěných konstrukcí, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2013
 10. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O.; VYMAZAL, T.; ŽÍTT, P., Stavební látky - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-828-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2013
 11. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M., Dřevo ve stavebnictví z hlediska jeho odolnosti a trvanlivosti, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s. r. o., Praha, 2013
 12. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Stanovení stáří a původu cihel ve stavební konstrukci, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2013
 13. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Zkoušení keramických zdících prvků, , Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, VUT v Brně, Brno, 2013
 14. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Zkoušení betonu a stavebního kamene, , Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, VUT v Brně, Brno, 2013

2012

 1. BÍLEK, P.; HOBST, L.; ANTON, O.; VALA, J., Verification of magnetic methods control homogeneity of fiber – concrete structures the comparative samples., příspěvek na konferenci 10 th International Conference NDT 2012 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-823-6, CERM, Brno, Česká republika, 2012
 2. HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; VALA, J., Další vývoj magnetické metody pro testování homogenity drátkobetonové konstrukce., příspěvek na konferenci 19. BETONÁŘSKÉ DNY 2012. Sborník ke konferenci, ISBN 978-80-87158-32-6, ČBS Servis, s. r. o., Hradec Králové, 2012
 3. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M., Odolnost a trvanlivost dřevěných konstrukcí, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4578-9, Brno, 2012
 4. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Stanovení vnitřního vyztužení historických plastik, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4578-9, Brno, 2012
 5. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Stanovení stáří a původu cihel ve stavební konstrukci, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4578-9, Brno, 2012
 6. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M., Diagnostické metody pro zkoušení dřeva v konstrukci, příspěvek na konferenci Construmat 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilina, 2012
 7. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; VYMAZAL, T., Inovace kurzů BI01 Stavební látky a BI02 Zkušebnictví a technologie na VUT v Brně v rámci OP VK, příspěvek na konferenci Construmat 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilina, 2012
 8. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L., Sklo-epoxy směs jako náhrada betonu ve vzorcích pro testování magnetických metod ke stanovení homogenity drátkobetonu, příspěvek na konferenci Construmat 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilina, 2012
 9. HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O., Magnetická metoda kontroly homogenity drátkobetonu, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-8076-095-3, Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta,, Bratislava, Slovensko, 2012
 10. HOBST, L.; VALA, J.; VODIČKA, J.; ANTON, O.; BÍLEK, P., Non-destructive Testing of the Homogeneity of Fibre-Concrete Structures., , Fabricado por Wave Media, Fortaleza, Brazil, 2012
 11. HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J., Homogeneity detection of fibre-concrete structures by using radiographic technique, kapitola v Nondestructive testing of materials and structures, ISBN 978-94-007-0722-1, Springer, Istanbul, 2012

2011

 1. HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; VODIČKA, J., Prvé zkušenosti s ověřováním homogenity ztvrdlého drátkobetonu vyvíjenou magnetickou metodou, příspěvek na konferenci Sanácia betónových konštrukcií, ISBN 978-80-8076-095-3, Vydavatel'stvo JAGA, Bratislava, Slovensko, 2011
 2. HOBST, L.; ANTON, O.; VALA, J.; HORÁK, M., A Magnetic Method for Testing of Homogeneity of Fibre Concrete, příspěvek na konferenci 9th International Conference NDT 2011 Nedestruktivní testování v technických oborech, ISBN 978-80-7204-774-1, Brno, 2011
 3. HEŘMÁNKOVÁ, V.; KLOIBER, M.; TIPPNER, J.; ANTON, O., DIAGNOSTICKÉ METODY PRO HODNOCENÍ KONSTRUKČNÍHO DŘEVA, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2011, ISBN 978-80-214-4338-9, VUT v Brně, Brno, 2011
 4. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; HUBÁČEK, A.; NEVŘIVOVÁ, L.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M., Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-758-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2011
 5. HOBST, L.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VODIČKA, J., Verification of the homogeneity of the fibre-concrete calibration samples, příspěvek na konferenci In 6th International Conference FIBRE CONCRETE 2011, ISBN 978-80-01-04836-8, Prague, 2011
 6. HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J., Radiografická metoda stanovení homogenity drátkobetonu v konstrukcích, příspěvek na konferenci Zborník príspevkou zo 17. konferencie s medzinárodnou účasťou Condtrumat 2011, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach, Košická Belá, 2011
 7. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M., Diagnostické metody pro zkoušení zabudovaného konstrukčního dřeva, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2011, ISBN 978-80-553-0685-8, Košická Belá, 2011
 8. ANTON, O.; ŠTAINBRUCH, J.; KORDINA, T., Rozvoj a použití georadaru při diagnostice železobetonových konstrukcí, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS s.r.o., Praha, 2011
 9. STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; NOVÁK, J., Změna mechanické a chemické odolnosti filmu disperze vzhledem k délce skladování, příspěvek na konferenci Sborník přednášek Sanace betonových konstrukcí 2011, ISSN 1211-3700, ISBN 978-80-87294-22-2, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2011
 10. VYMAZAL, T.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; ŽÍTT, P., Stavební látky - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-720-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2011

2010

 1. ANTON, O.; KORDINA, T.; ŠTAINBRUCH, J., INFLUENCE OF GPR SCANNING METHOD FOR MEASURING THE QUALITY OF RAW AND PROCESSED DATA, příspěvek na konferenci 8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, FAST, VUT v Brně, Brno, 2010
 2. ANTON, O.; KORDINA, T., BASIC IDENTIFICATION OF MEASURED DATA EVALUATION USING GPR METHOD WHILE CHLORIDE IONS IN CONCRETE MONITORING., příspěvek na konferenci 8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, FAST, VUT v Brně, Brno, 2010
 3. HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J., Radiography of Fibre-concrete Structures, příspěvek na konferenci 8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, FAST, VUT v Brně, Brno, 2010
 4. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L.; KORDINA, T.; STEHLÍK, M., Possibility of Using Alternative Materials in the Testing and Calibration of Methods for the Determination of Content of Steel-fibres in Steel-fibre Concrete, příspěvek na konferenci 8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, FAST, VUT v Brně, Brno, 2010
 5. HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J., Radiografické sledování směru vláken v drátkobetonu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí 17. Betonářské dny 2010, ISBN 978-80-87158-28-9, ČBS Servis, s. r. o., Hradec Králové, 2010
 6. CIKRLE, P.; ANTON, O.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P., NDT Zkoušení ve stavebnictví. Příručka kurzu CŽV., , ISBN 978-80-214-4198-9, Ústav stavebního zkušebnictví, VUT v Brně FAST, Brno, 2010
 7. HLAVÁČ, Z.; ANTON, O.; GARBACZ, A., Identification of objects in concrete structure by Impact-Echo, příspěvek na konferenci 8th International Conference NDT 2010 - Non Destructive Testing in Engineering Practice PROCEEDINGS, ISBN 978-80-7204-723-9, Brno University of Technology, Brno, 2010
 8. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L.; KORDINA, T.; STEHLÍK, M., Alternativní vzorky pro testování a kalibraci nedestruktivních metod stanovení obsahu drátků v drátkobetonu, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010, ISBN 978-80-214-4144-6, VUT v Brně, FAST, Brno, 2010
 9. HOBST, L.; ANTON, O.; ŠČUČKA, J.; VODIČKA, J., Ověřování homogenity drátkobetonu, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010, ISBN 978-80-214-4144-6, VUT v Brně, FAST, Brno, 2010
 10. STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Modifikace betonu z betonového recyklátu variantní kombinací přísad a příměsí, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví-sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4144-6, VUT Brno, Brno, 2010
 11. KORDINA, T.; KADLECOVÁ, Z.; ANTON, O., Evaluation of the Influence of a Scanning Method on the Resulting Quality of the GPR Images, příspěvek na konferenci Proceedings of the XIII International Conference on Ground penetrating Radar Lecce (Italy), 21-25 June 2010, ISBN 978-1-4244-4605-6, 2010
 12. STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; VÍTEK, L., Přilnavost epoxidových disperzí na různé typy povrchů a jejich možné využití jako lepidel ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Construmat 2010 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-227-3297-0, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Bratislava, 2010
 13. STEHLÍK, M.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VÍTEK, L., Úprava betonu z betonového recyklátu vodou ředitelnou epoxidovou disperzí nové generace, příspěvek na konferenci Sanace betonových konstrukcí-sborník přednášek, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2010
 14. KORDINA, T.; KADLECOVÁ, Z.; ANTON, O., VYUŽITÍ NEDESTRUKTIVNÍ DIAGNOSTICKÉ GPR METODY PRO LOKALIZACI VÝZTUŽE V ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH A ZHODNOCENÍ VLIVU ZPŮSOBU SKENOVÁNÍ NA POLOZE VÝZTUŽE, příspěvek na konferenci Sborník přednášek, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2010
 15. KORDINA, T.; KADLECOVÁ, Z.; ANTON, O.; ŠTAINBRUCH, J., Porovnání kvality GPR snímk v závislosti na způsobu skenování, příspěvek na konferenci Juniorstav 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, Brno, 2010
 16. KADLECOVÁ, Z.; KORDINA, T.; ANTON, O.; ŠTAINBRUCH, J., Detekce ocelové výztuže pomocí 3D GPR, příspěvek na konferenci Juniorstav 2010, ISBN 978-80-214-4042-5, Brno, 2010
 17. GARBACZ, A.; STEINBRUCH, J.; HLAVÁČ, Z.; HOBST, L.; ANTON, O., Defect detection in concrete structure with NDT methods: impact-echo versus radar, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, VUT v Brně, Brno, 2010
 18. VYMAZAL, T.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; ŽÍTT, P., Stavební látky - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-672-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2010
 19. HOBST, L.; ANTON, O.; VÍTEK, L., Problematika pevného spojení dřevostavby se základem, příspěvek na konferenci XIX. Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, ISBN 978-80-214-4037-1, VUT v Brně, Brno, 2010

2009

 1. HLAVÁČ, Z.; ANTON, O.; GARBACZ, A., Detection of steel bar in concrete by impact-echo method, příspěvek na konferenci 7th Workshop NDT 2009 Non Destructive TYesting in Engineering Practice PROCEEDINGS, ISBN 978-80-7204-671-3, Brno University of Technology, Brno, 2009
 2. HLAVÁČ, Z.; ANTON, O.; GARBACZ, A., Detection of Steel Bar in Concrete by Impact-Echo, článek v TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, ISSN 1802-971X, Ministry of Transport of CR, Brno, 2009
 3. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Experimental Testing of the Applicability of Betatrons in Construction Radiography, článek v TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, ISSN 1802-971X, Ministry of Transport of CR, Brno, 2009
 4. GARBACZ, A.; STEINBRUCH, J.; HLAVÁČ, Z.; HOBST, L.; ANTON, O., DEFECT DETECTION IN CONCRETE STRUCTURE WITH NDT METHODS: IMPACT-ECHO VERSUS RADAR, článek v NDT Welding Bulletin, ISSN 1213-3825, Čndt, Praha, 2009
 5. GARBACZ, A.; STEINBRUCH, J.; HLAVÁČ, Z.; HOBST, L.; ANTON, O., Defect Detection in Concrete Structures with NDT Methods: Impact-Echo Versus Radar, příspěvek na konferenci NDE for Safety, PROCEEDINGS, ISBN 978-80-214-3973-3, VUT v Brně, Brno, 2009
 6. ANTON, O., Radiografie Co60 - identifikace dutin, možnost ověření správnosti zainjektování předpínací výztuže, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009, ISBN 978-80-214-3951-1, VUT v Brně, Brno, 2009
 7. HLAVÁČ, Z.; ANTON, O.; GARBACZ, A.;, Defectoscopy o Concrete Structure by Impact-Echo Method, příspěvek na konferenci Proceedings of the 5th International Conference, ISBN 978-80-554-0100-3, EDIS - University of Žilina, Žilina, 2009
 8. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Možnost užití betatronů při radiografii masivních konstrukcí, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009, ISBN 978-80-214-3951-1, VUT v Brně, Brno, 2009
 9. ANTON, O., The Problem of Testing the Grouting of Prestressing Reinforcement - Use of Radiography, článek v TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, ISSN 1802-971X, Ministry of Transport of CR, Brno, 2009
 10. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Srovnávací měření polohy výztuže u liniových železobetonových konstrukcí georadarem a elektromagnetickým scannerem, příspěvek na konferenci 15th Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, ČVUT Praha, Kruh u Jilemnice, 2009
 11. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Výzkum možnosti použití georadaru jako nedestruktivní zkušební metody při průzkumu masivních železobetonových konstrukcí, příspěvek na konferenci 15th Construmat 2009, ISBN 978-80-01-04355-4, ČVUT Praha, Kruh u Jilemnice, 2009

2008

 1. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; CIKRLE, P., Možnosti měření vlhkosti betonu ve specifických podmínkách jaderných zařízení, příspěvek na konferenci 6th WORKSHOP NDT 2008 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-7204-610-2, Brno University of Technology, Brno, 2008
 2. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Stanovení vlhkosti betonu v konstrukcích jaderných elektráren, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008, ISBN 978-80-01-04123-9, Kloknerův ústav ČVUT, Praha, 2008
 3. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Možnosti měření vlhkosti betonu s omezujícími kriterii, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2008 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-214-3660-2, VUT v Brně, FAST, THD, Brno, 2008
 4. ANTON, O.; VÍTEK, L., LIKVIDACE HLINITANOVÉHO BETONU NA MOSTNÍ KONSTRUKCI, článek v Sanace betonových konstrukcí, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2008
 5. ANTON, O., Možnost identifikace ocelové výztuže v železobetonu radiografickou kontrolou pomocí Co60, příspěvek na konferenci Sborník anotací Juniorstav 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2008
 6. ANTON, O., MOŽNOST IDENTIFIKACE OCELOVÉ VÝZTUŽE V ŽELEZOBETONU RADIOGRAFICKOU KONTROLOU POMOCÍ CO60, příspěvek na konferenci Konference Juniorstav 2008, ISBN 978-80-86433-45-5, VUT v Brně, Brno, 2008

2007

 1. HOBST, L.; ANTON, O.; VÍTEK, L., The Application of Radiometric Method for Quality Assessment of Linear Accelerator Shielding Structures, článek v The e-Journal of Nondestructive Testing, ISSN 1435-4934, 2007
 2. HOBST, L.; VÍTEK, L.; ANTON, O., The Application of Radiometric Method for Quality Assessment of Linear Accelerator Shielding Structures, příspěvek na konferenci IV. Conferencia Panamericana de END, ISBN 978-987-23957-0-4, AAENDE, Buenos Aires, Argentina, 2007
 3. ANTON, O.; SVOBODA, D., THE POSSIBILITY OF IDENTIFICATION OF THE REINFORCEMENT IN CONCRETE USING BY RADIOGRAPHIC CHECKING WITH Co60, příspěvek na konferenci Intrenational Topical Meeting VVER 2007, ISBN 978-80-02-01980-0, UJV, Praha, 2007
 4. ANTON, O., Radiografická kontrola výztuže pomocí Co60 možnost přesného určení typu výztuže v závislosti na prozařované tloušťce, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007, ISBN 978-80-01-03794-2, ČVUT v Praze, Praha, 2007
 5. ANTON, O.; NĚMCOVÁ, H., MOŽNOST IDENTIFIKACE OCELOVÉ VÝZTUŽE V ŽELEZOBETONU RADIOGRAFICKOU KONTROLOU POMOCÍ CO60, příspěvek na konferenci KonferenceConstrumat 2007, ISBN 978-80-248-1536-7, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2007
 6. LUŇÁČEK, M.; ANTON, O.; VYMAZAL, T., PŘÍPRAVA MASIVNÍCH BLOKŮ PRO PROJEKT "METODIKA ZKOUŠENÍ MASIVNÍCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ", příspěvek na konferenci Juniorstav 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2007
 7. LUŇÁČEK, M.; ANTON, O., PŘÍPRAVA MASIVNÍCH BLOKŮ PRO GRANT GAČR, příspěvek na konferenci Juniorstav 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2007

2006

 1. HOBST, L.; VÍTEK, L.; ANTON, O., Problematika výroby a užívání stínících betonů, příspěvek na konferenci 4. konference speciální betony, ISBN 80-86604-27-6, SEKURKON Ostrava, Praha, 2006
 2. HOBST, L.; ANTON, O.; VÍTEK, L., Poruchy ferobarytových stínících konstrukcí, příspěvek na konferenci CD nosič, ISBN 80-8069-747-7, Slovenská polnohospodárská universita v Nitre, Nitra, Slovenská republika, 2006

2005

 1. VÍTEK, L.; ANTON, O., Stínící sendvičové konstrukce pro lékařská diagnostická pracoviště s pozitronovou emisní tomografií, příspěvek na konferenci 3. Konference Speciální betony, ISBN 80-86604-22-5, Sekurkon Ostrava, Malenovice, 2005
 2. ANTON, O.; HOBST, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; VÍTEK, L., Critical Defects, Diagnostics and Repair of Roof Trusses in Industrial Hall, příspěvek na konferenci DAMSTRUC 2005, ISBN 85-905495-2-6, Alan Peter Jeary, Joao Pessoa, 2005
 3. HOBST, L.; ANTON, O.; BLAŽKOVÁ, V., Měření vlhkosti v praxi soudního inženýra, článek v Soudní inženýrství, ISSN 1211-443X, Akademické nakladatelství CERM,s.r.o., 2005
 4. ANTON, O.; BLAŽKOVÁ, V.; HOBST, L., Diagnostika průniku vody do sklepních prostor rodinného domu, příspěvek na konferenci Construmat 05, ISBN 80-8070-451-1, Rajecké Teplice, 2005
 5. VÍTEK, L.; ANTON, O.; HOBST, L., Radiografická kontrola výztuže v porušených střešních vaznících průmyslové haly, příspěvek na konferenci Construmat 05, ISBN 80-8070-451-1, Rajecké Teplice, 2005
 6. VÍTEK, L.; ANTON, O.; HOBST, L.; ŠTĚPÁNEK, P., Radiographic Control of Reinforcement in Damaged Roof Trussečs of Industrial Hall, příspěvek na konferenci Damstruc 2005, ISBN 85-905495-2-6, Universidade federal fluminense, Brasilia, 2005
 7. BLAŽKOVÁ, V.; ANTON, O., Radiometrické měření objemové vlhkosti suterénního zdiva na rodinném domě v Kanicích, příspěvek na konferenci Juniorstav 2005, ISBN 80-214-2829-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2005
 8. ANTON, O.; VÍTEK, L.; BLAŽKOVÁ, V., Diagnostika příčin poruchy střešních vazníků průmyslové haly, příspěvek na konferenci Juniorstav 2005, ISBN 80-214-2829-5, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2005

2004

 1. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, J.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; VYMAZAL, T., Zkušebnictví a technologie MODUL BI02-M04 Laboratorní cvičení, , Brno, 2004
 2. ANTON, O., Zkušebnictví a technologie ModulBI02-M04 Laboratorní cvičení, , VUT v Brně, FAST, Brno, 2004

2003

 1. ANTON, O., HOBST, L., VÍTEK, L., Posouzení stínících vlastností stávajících betonových konstrukcí proti účinkům ionizujícího záření, příspěvek na konferenci Sanace 2003, ISBN 1211-3700, -, Brno, 2003
 2. VÍTEK, L., ANTON, O., ŠKODOVÁ, V., Aplikace nedestruktivních zkoušek železobetonových konstrukcí na ferrocementovém plavidle., příspěvek na konferenci Odborná konference doktorského studia 2003, ISBN 80-7204-265-3, -, Brno, 2003
 3. VÍTEK, L., HOBST, L., ANTON, O., Posouzení stínících vlastností stávajících betonových konstrukcí proti účinkům ionizujícího záření ., příspěvek na konferenci Sanace 2003, ISBN 1211-3700, -, Brno, 2003
 4. ANTON, O., VÍTEK, L., ŠKODOVÁ, V., Aplikace nedestruktivních zkoušek železobetonových konstrukcí na ferrocementovém plavidle, příspěvek na konferenci Odborná konference doktorského studia 2003, ISBN 80-7204-265-3, -, Brno, 2003

2002

 1. HOBST, L., VÍTEK, L., ANTON, O., The Application of Non-destructive Testing of Reinforced Concrete Structures for a Ferrocement Sailing Boat, příspěvek na konferenci , 2002
 2. ANTON, O., VÍTEK, L., Těžké betony jako stínění proti účinkům záření vysokých energií při výstavbě onkologických pracovišť, příspěvek na konferenci Speciální betony, ISBN 80-86604-00-4, -, Otrokovice, 2002
 3. VÍTEK, L., ANTON, O., Těžké betony jako stínění proti účinkům záření vysokých energií při výstavbě onkologických pracovišť., příspěvek na konferenci Speciální betony, ISBN 80-86604-00-4, -, Otrokovice, 2002
 4. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, J.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; VYMAZAL, T., Základy zkušebnictví - Návody do cvičení, , ISBN 80-214-2079-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2002
 5. ANTON, O., Základy zkušebnictví, , ISBN 80-214-2079-0, CERM s.r.o Brno, Brno, 2002
 6. VÍTEK, L., HOBST, L., ANTON, O., Aplikace nedestruktivních zkoušek železobetonových konstrukcí na ferrocementovém plavidle., příspěvek na konferenci Sanace 2002, ISBN 1211-3700, -, Brno, 2002
 7. ANTON, O., VÍTEK, L., Aplikace nedestruktivních zkoušek železobetonových konstrukcí na ferrocementovém plavidle, příspěvek na konferenci Sanace 2002, ISBN 1211-3700, -, Brno, 2002
 8. VÍTEK, L., HOBST, L., ANTON, O., The Application of Non-destructive Testing to Reinforced Concrete Structures for a Ferrocement Sailing Boat, příspěvek na konferenci DAMSTRUC 2002, -, Brazílie, 2002

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný