English

doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ANTON, O., In Situ Determination of the Elastic Modulus of Concrete by Means of Ultrasonic Pulse Method, příspěvek na konferenci Solid State Phenomena: 24th Concrete Days, ISSN 1012-0394, ISBN 978-3-0357-1284-1, Trans Tech Publications, Switzerland, 2018

2017

 1. Martin Strakoš, Ondřej Anton, Jiří Bydžovský, Petr Cikrle, Anna Marie Černá, Ámos Dufka, Hana Hasníková, Zbyněk Keršner, Jiří Kugl, Jiří Kunecký, Lenka Popelová, Petr Přendík, Tomáš Rotter, Pavla Rovnaníková, Tomáš Šenberger, Hana Šimonová, Petr Ulrich, Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie, architektura, památkový potenciál, spec. publikace, ISBN 978-80-87967-14-0, Národní památkový ústav, Praha, 2017
 2. KOCÁB, D.; KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Experimental Analysis of the Influence of Concrete Curing on the Development of its Elastic Modulus over Time, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2017
 3. CIKRLE, P.; ANTON, O., Kontrola rovnoměrnosti betonu prefabrikátu s využitím ultrazvukové metody, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2017 – International Conference on Structural Materials. Zborník recenzovaných príspevkov z XXIII. medzinárodnej konferencie, ISBN 978-80-227-4689-2, Kočovce, 2017
 4. CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; ANTON, O., Stanovení modulu pružnosti betonu v konstrukci pomocí ultrazvukové impulzové metody, příspěvek na konferenci 14. konference TECHNOLOGIE 2017 - Sborník přednášek, ISBN 978-80-906097-9-2, Česká betonářská společnost ČSSI, Jihlava, 2017
 5. CIKRLE, P.; BUREŠ, J.; TOPOLÁŘ, L., Zavádění metrického systému v českých zemích, kapitola v Z dějin geodézie a kartografie 18. Mapová díla, zeměměřičské práce, přístroje, osobnosti, ISSN 0232-0916, ISBN 978-80-7037-262-3, Národní technické muzeum, Praha, 2017

2016

 1. ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; CIKRLE, P.; KAREL, O.; SEDLMAJER, M.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; KOIDE, H., Zkoušky betonových panelů za vysokých teplot, , ŽPSV, a. s., Kobylí na Moravě, 2016
 2. ŠTEFKOVÁ, D.; TIMČAKOVÁ, K.; TOPOLÁŘ, L.; CIKRLE, P., Evaluation of the degree of degradation using the impact-echo method in civil engineering, článek v Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Ljubljana, Ljubljana, 2016
 3. CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Výstavba budovy rektorátu a filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kapitola v Hospodářské dějiny Moravy a Slezska. Vybrané kapitoly z 20. století, ISBN 978-80-87896-34-1, Technické muzeum v Brně, Brno, 2016
 4. KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; ŠPANIHELOVÁ, I.; MISÁK, P., The Properties of Historical Wrought Iron Tie Rods, příspěvek na konferenci Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB), ISSN 1013-9826, ISBN 978-3-03835-719-3, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2016
 5. KOCÁB, D.; PŐSSL, P.; MISÁK, P.; DANĚK, P.; CIKRLE, P., Assessment of the Influence of Ambient Temperature on the Hardening of Concrete and its Elastic and Strength Properties, , ISBN 978-961-94088-0-3, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenia, 2016
 6. KOCÁB, D.; KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P.; MISÁK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B., Experimental Analysis of the Influence of Concrete Curing on the Development of its Elastic Modulus over Time, , ISBN 978-961-94088-0-3, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenia, 2016
 7. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Historický objekt z hlediska původu a kvality použití cihelných zdicích prvků, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Portál TZB-info, Praha, 2016
 8. CIKRLE, P.; ANTON, O., Betonové konstrukce památek a hodnocení na základě užití NDT metod, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2016
 9. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., IDENTIFIKACE PŮVODU A KVALITA CIHEL V OBJEKTU BÝVALÉHO CHLAPECKÉHO SIROTČINCE V BRNĚ, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, Stará Živohošť, Česká republika, 2016
 10. CIKRLE, P.; ANTON, O., Využití nedestruktivní diagnostiky pro hodnocení betonových konstrukcí památek, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016, ISBN 978-80-214-5341-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 11. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., IDENTIFIKACE PŮVODU A KVALITA CIHEL V OBJEKTU BÝVALÉHO CHLAPECKÉHO SIROTČINCE V BRNĚ, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016, ISBN 978-80-214-5341-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016
 12. ANTON, O.; BAŽANT, Z.; CIKRLE, P., PRŮZKUM MONTOVANÉHO OBYTNÉHO DOMU PŘED JEHO REKONSTRUKCÍ, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016, ISBN 978-80-214-5341-8, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016

2015

 1. KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; ŠPANIHELOVÁ, I.; MISÁK, P., Vlastnosti historických kovaných kleští (táhel), příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2015, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 17th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, ISBN 978-80-02-02631-0, Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, Blansko, 2015
 2. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KRÁLÍKOVÁ, M., Kvalita cihlářských stavebních prvků v Brně v poslední třetině 19. století, kapitola v Kapitoly z hospodářských dějin Moravy a Slezka v 19. a 20. století, ISBN 978-80-87896-21-1, Technické muzeum v Brně, Brno, 2015
 3. CIKRLE, P.; ANTON, O., Vývoj nedestruktivních metod pro zkoušení betonu za posledních 25 let, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2015
 4. CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VYMAZAL, T., Konstrukční zvláštnosti při diagnostice sakrálních objektů, příspěvek na konferenci Městské inženýrství, ISBN 978-80-87438-62-6, ČKAIT, Karlovy Vary, 2015
 5. CIKRLE, P.; ANTON, O., Vývoj nedestruktivního zkoušení železobetonubetonu za posledních 25 let, příspěvek na konferenci Sanace 2015, ISBN 978-80-214-5193-3, VUT v Brně, Brno, 2015
 6. KRÁLÍKOVÁ, M.; MORAVCOVÁ, B.; CIKRLE, P., Vybrané vlastnosti kovaných kleští ze svářkového železa, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů konference JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Ing. Vladislav Pokorný - LITERA BRNO, Tábor 43a, 612 00 Brno, Brno, 2015

2014

 1. CIKRLE, P.; BUREŠ, J.; CHARVÁT, Z., Etalony starých délkových měr v České republice a jejich dokumentace, kapitola v Z dějin geodézie a kartografie 17. Zeměměřičské práce, mapová díla, osobnosti a sbírky, ISBN 978-80-7037-249-4, 2014
 2. CIKRLE, P.; BUREŠ, J.; CHARVÁT, Z., Speciální míry a váhy používané v textilním průmyslu v 18. a 19. století, kapitola v Průmysl, technika a exaktní vědy na Moravě a ve Slezsku., ISBN 978-80-87896-12-9, Technické muzeum v Brně, Brno, 2014
 3. CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Indikátory výztuže - oživení tradiční metody, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-5032-5, VUT Brno, Brno, 2014
 4. KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P., Zkoušení vlastností kovaných táhel - kleští - ze svářkového železa, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků 2014, ISBN 978-80-214-5032-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 5. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; CIKRLE, P.; PŐSSL, P., Statický modul pružnosti betonu v tlaku - ČSN ISO 6784 a ČSN EN 12390-13, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2014, ISBN 978-80-214-5032-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 6. KARMAZÍNOVÁ, M., Diagnostics of existing steel roof structure of winter sports stadium, příspěvek na konferenci Advances in Engineering Mechanics and Materials, ISBN 978-1-61804-241-5, WSEAS, Santorini, 2014
 7. KOCÁB, D.; MISÁK, P.; CIKRLE, P.; KOMÁRKOVÁ, T.; MORAVCOVÁ, B., Statický modul pružnosti betonu v tlaku dle ČSN ISO 6784 a ČSN EN 12390-13, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2014
 8. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L., Možnosti a omezení georadaru HILTI PS 1000 při stavebně technických průzkumech, příspěvek na konferenci Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials, ISBN 978-80-248-3381-1, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2014
 9. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L., TESTOVÁNÍ GEORADARU HILTI PS1000 PŘI STAVEBNĚ TECHNICKÝCH PRŮZKUMECH, příspěvek na konferenci Sborník přednášek SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2014, ISBN 978-80-905471-1-7, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2014
 10. KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; ADÁMEK, J.; POSPÍCHAL, O., Vliv délky hydratace cementu na mechanické vlastnosti betonu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Brno, 2014
 11. ZLÁMAL, M.; VÍTEK, L.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠŤASTNÍK, S.; ŠKOLAŘ, J.; ŽÍTT, P.; CIKRLE, P., Dlouhodobé sledování nosných konstrukčních betonů kolem šachty reaktoru JE Dukovany, , Brno, 2014
 12. KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P., Sledování posunů částí konstrukcí vlivem teplotních změn, příspěvek na konferenci Sborník anotací, Juniorstav 2014, ISBN 978-80-214-4851-3, Ing. Vladislav Pokorný - LITERA BRNO, Tábor 43a, 612 00 Brno, Brno, 2014
 13. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Zkušenosti s georadarem při stavebně technických průzkumech, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2014
 14. CIKRLE, P.; KOCÁB, D., Dynamické a statické moduly pružnosti betonu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Brno, 2014
 15. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; CIKRLE, P., Acoustic Emission Monitoring during Static Modulus Elasticity Test of Concrete Specimen, příspěvek na konferenci 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013;, ISSN 1660-9336, ISBN 978-3-03785-977-3, Switzerland, 2014

2013

 1. CIKRLE, P.; BUREŠ, J., OLIVOVÁ, D., Hmotné doklady vývoje měr a vah na Moravě do konce 19. století., kapitola v K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku I. Od konce 18. století do roku 1918, ISBN 978-80-86413-66-2, Technické muzeum v Brně, Brno, 2013
 2. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., První zkušenosti s georadarem HILTI PS1000 při stavebně technických průzkumech, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4777-6, Brno, 2013
 3. CIKRLE, P.; KOCÁB, D., Dynamické a statické moduly pružnosti betonu, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví - sborník recenzovaných příspěvků 2013, ISBN 978-80-214-4777-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 4. KOCÁB, D.; ADÁMEK, J.; CIKRLE, P.; POSPÍCHAL, O., Vliv délky hydratace cementu na mechanické vlastnosti betonu, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví - sborník recenzovaných příspěvků 2013, ISBN 978-80-214-4777-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013
 5. CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Zpráva o stavebně technickém a statickém průzkumu budov C, D, E , F v areálu FF MU, , 2013
 6. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; HUBÁČEK, A.; NEVŘIVOVÁ, L.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M., Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-846-5, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2013
 7. CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O., Zkoušení betonu ultrazvukovou impulsovou metodou, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2013
 8. TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; CIKRLE, P., Acoustic Emission Monitoring during Static Modulus Elasticity Test of Concrete Specimen, příspěvek na konferenci 51th International Conference on Experimental Stress Analysis, ISBN 978-303785977-3, Česká společnost pro mechaniku a Fakulta výrobních technologií a managementu, Litoměřice, 2013
 9. KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O.; CIKRLE, P., Ověření rovnoměrnosti betonu použitého pro stanovení vlivu délky ošetřování na kvalitu betonu, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Brno, 2013
 10. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M., Odolnost a trvanlivost dřevěných konstrukcí, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2013
 11. CIKRLE, P.; BUREŠ, J.; CHARVÁT, Z., Vybrané etalony starých délkových měr v Čechách a na Moravě a jejich dokumentace., příspěvek na konferenci 48. geodeticke informační dny, ISBN 978-80-02-02428-6, Český svaz geodetů a kartografu - Spolek zeměměřičů Brno, Brno, 2013
 12. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O.; VYMAZAL, T.; ŽÍTT, P., Stavební látky - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-828-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2013
 13. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M., Dřevo ve stavebnictví z hlediska jeho odolnosti a trvanlivosti, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s. r. o., Praha, 2013
 14. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Stanovení stáří a původu cihel ve stavební konstrukci, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2013
 15. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Zkoušení keramických zdících prvků, , Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, VUT v Brně, Brno, 2013
 16. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Zkoušení betonu a stavebního kamene, , Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, VUT v Brně, Brno, 2013

2012

 1. KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O.; CIKRLE, P., Ověření stejnorodosti betonu použitého pro stanovení vlivu délky ošetřování na kvalitu betonu, příspěvek na konferenci Sbormík recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2012, ISBN 978-80-214-4578-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 2. KOCÁB, D.; BAŽANT, Z.; CIKRLE, P.; KOŠÁREK, J., Zhodnocení aktuálního stavu a návrh rekonstrukce kaple sv. Cyrila a Metoděje v Medlicích, příspěvek na konferenci Sbormík recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2012, ISBN 978-80-214-4578-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 3. POSPÍCHAL, O.; KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; DANĚK, P., Stanovení modulu pružnosti jádrových vývrtů betonu použitého pro hodnocení vlivu délky ošetřování na kvalitu betonu, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2012, ISBN 978-80-214-4578-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2012
 4. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Stanovení vnitřního vyztužení historických plastik, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4578-9, Brno, 2012
 5. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M., Odolnost a trvanlivost dřevěných konstrukcí, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4578-9, Brno, 2012
 6. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Stanovení stáří a původu cihel ve stavební konstrukci, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4578-9, Brno, 2012
 7. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M., Diagnostické metody pro zkoušení dřeva v konstrukci, příspěvek na konferenci Construmat 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilina, 2012

2011

 1. CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O., Determination of the Concrete Compressive Strength from the Ultrasonic Pulse Velocity, příspěvek na konferenci 9th INTERNATIONAL CONFERENCE NDT 2011 - NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-7204-774-1, VUT FAST v Brně, Brno, 2011
 2. POSPÍCHAL, O.; CIKRLE, P.; KOCÁB, D., Application of NDT Methods in Monitoring the Development of Elastic Modulus of Cyclically Frozen Concrete in Transportation Structures, příspěvek na konferenci Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-774-1, Brno, 2011
 3. KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O., Influence of Low Initial Temperature of Concrete on the Development of Dynamic Elastic Modulus, příspěvek na konferenci Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-774-1, CERM, Brno, 2011
 4. KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O., Vliv nízké počáteční teploty betonu na výsledný modul pružnosti, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2011, ISBN 978-80-214-4338-9, Vysoké učení technické v Brně, 2011
 5. POSPÍCHAL, O.; CIKRLE, P.; KOCÁB, D., Vývoj modulu pružnosti zmrazovaného mostního betonu, příspěvek na konferenci KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ Sborník recenzovaných příspěvků 2011, ISBN 978-80-214-4338-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011
 6. CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O., Možnosti využití ultrazvukové metody pro stanovení pevnosti v tlaku mostního betonu, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků 2011., ISBN 978-80-214-4338-9, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2011
 7. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; HUBÁČEK, A.; NEVŘIVOVÁ, L.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M., Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-758-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2011
 8. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M., Diagnostické metody pro zkoušení zabudovaného konstrukčního dřeva, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2011, ISBN 978-80-553-0685-8, Košická Belá, 2011
 9. KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; VRBA, P., Vývoj modulu pružnosti provzdušněného mostního betonu C 30/37, příspěvek na konferenci Zborník prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou - CONSTRUMAT 2011, ISBN 978-80-553-0685-8, Technická univerzita v Košiciach, Košická Belá, 2011
 10. CIKRLE, P.; POSPÍCHAL, O., Nový způsob stanovení mrazuvzdornosti betonu s využitím metod pro sledování poruch struktury, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s. r. o., Praha, 2011
 11. VYMAZAL, T.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; ŽÍTT, P., Stavební látky - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-720-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2011

2010

 1. KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O.; ADÁMEK, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; CIKRLE, P., Influence of Air-entrainment on Modulus of Elasticity of Concrete for Bridge Constructions, příspěvek na konferenci Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, CERM, Brno, 2010
 2. KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; POSPÍCHAL, O., Ultrasonic Measurement of a Bridge Construction in Hradecká Street, příspěvek na konferenci Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, CERM, Brno, 2010
 3. KOCÁB, D.; CIKRLE, P., Influence of Water Curing Concrete on the Dynamic Modulus of Elasticity of Concrete for Bridge Constructions, příspěvek na konferenci Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, CERM, Brno, 2010
 4. CIKRLE, P.; KOCÁB, D., The Combination of Non-destructive Methods for Monitoring the Development of Concrete Properties, příspěvek na konferenci 8th Interantional Conference NDT 2010 - Non-Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, VUT v Brně, Brno, 2010
 5. CIKRLE, P.; ANTON, O.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MISÁK, P., NDT Zkoušení ve stavebnictví. Příručka kurzu CŽV., , ISBN 978-80-214-4198-9, Ústav stavebního zkušebnictví, VUT v Brně FAST, Brno, 2010
 6. CIKRLE, P.; BÍLEK, V., Modul pružnosti vysokopevných betonů různého složení, článek v Beton TKS, ISSN 1213-3116, Beton TKS, s.r.o., Praha, 2010
 7. KOCÁB, D.; CIKRLE, P., Modul pružnosti betonu prefabrikovaných mostních nosníků, příspěvek na konferenci KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ Sborník recenzovaných příspěvků 2010, ISBN 978-80-214-4144-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 8. CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; MITRENGA, P., Modul pružnosti hornin určených pro výrobu hrubého kameniva, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků konference., ISBN 978-80-214-4144-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 9. KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ADÁMEK, J.; POSPÍCHAL, O., Stanovení modulu pružnosti na válcových tělesech vyrobených z mostního betonu, příspěvek na konferenci KONFERENCE ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ Sborník recenzovaných příspěvků 2010, ISBN 978-80-214-4144-6, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2010
 10. KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O.; CIKRLE, P., Porovnání materiálových charakteristik vláknobetonu a prostého betonu, příspěvek na konferenci XIV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-02-2, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Telč, 2010
 11. KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; ADÁMEK, J.; POSPÍCHAL, O., Vliv provzdušnění na modul pružnosti mostního betonu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků 9. konference TECHNOLOGIE BETONU 2010, ISBN 978-80-87158-23-4, ČBS Servis, s.r.o., Pardubice, 2010
 12. RACLAVSKÝ, J.; HLAVÍNEK, P.; BIELY, B.; JŮZA, P.; CIKRLE, P.; HORÁK, V., Provádění a dozorování vodohospodářských staveb, , UVHO FAST VUT, Brno, 2010
 13. VYMAZAL, T.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; ŽÍTT, P., Stavební látky - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-672-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2010

2009

 1. RACLAVSKÝ, J.; HLAVÍNEK, P.; BIELY, B.; JŮZA, P.; CIKRLE, P.; HORÁK, V., Provádění a dozorování vodohospodářských staveb, , UVHO FAST VUT, Brno, 2009
 2. POSPÍCHAL, O.; CIKRLE, P.; VRBICKÝ, A., Identifikace lokálních poruch betonu NDT metodami, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009, ISBN 978-80-214-3951-1, VUT v Brně, Brno, 2009
 3. CIKRLE, P.; BÍLEK, V.; JUŘINOVÁ, E., Zkoušení modulu pružnosti pro prefabrikaci, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009, ISBN 978-80-214-3951-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 4. KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; POSPÍCHAL, O.; HRONOVÁ, P., Porovnání citlivosti indikátorů výztuže, příspěvek na konferenci Zkoušení a Jakost ve stavebnictví 2009, ISBN 978-80-214-3951-1, VUT v Brně, Brno, 2009
 5. KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; ZAHRADA, J., Vliv ošetřování mostního betonu na modul pružnosti, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009, ISBN 978-80-214-3951-1, VUT v Brně, Brno, 2009
 6. SVOBODA, P.; CIKRLE, P., Výroba a zkoušení pilířů Deep Soil Mixing, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, Konstrukce media, Ostrava, 2009
 7. POSPÍCHAL, O.; CIKRLE, P.; VAŠKOVÁ, J., Comparison of Plain Concrete and Fibre Concrete, příspěvek na konferenci Ecology and new building materials and products, ISBN 978-80-254-4447-4, Research Institute of Building Materials, JSC., Brno, 2009
 8. ZAHRADA, J.; CIKRLE, P.; BAŠTA, V., Metodika zkoušení a její vliv na zjištěné hodnoty ve vztahu k EN, příspěvek na konferenci Mosty 2009, ISBN 978-80-86604-43-5, Securcon, Brno, 2009
 9. ROVNANÍKOVÁ, P.; CIKRLE, P., Cihelné zdivo v podzemí Domu Mincmistrů v Brně, příspěvek na konferenci Podzemní zdivo, STOP, Praha, 2009

2008

 1. CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Novinky ve vyhodnocování zkoušek betonu odrazovým tvrdoměrem, příspěvek na konferenci 6th Workshop NDT 2008, ISBN 978-80-7204-610-2, VUT v Brně FAST, Brno, 2008
 2. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; CIKRLE, P., Možnosti měření vlhkosti betonu ve specifických podmínkách jaderných zařízení, příspěvek na konferenci 6th WORKSHOP NDT 2008 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-7204-610-2, Brno University of Technology, Brno, 2008
 3. POSPÍCHAL, O.; CIKRLE, P., Využití NDT metod při zkoušce na desce, příspěvek na konferenci Non-destructive testing in engineering practice, ISBN 978-80-7204-610-2, VUT v Brně, Brno, 2008
 4. HLAVÁČ, Z.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; CIKRLE, P., Light construction Liapor concrete's freeze-thaw resistance, příspěvek na konferenci Proceedings of the International Conference, ISBN 978-80-214-3773-9, Akademické nakladatelství CERM, LC2008-Brno, 2008
 5. CIKRLE, P., Porovnání statických a dynamických modulů pružnosti, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008, ISBN 978-80-01-04123-9, Kloknerův ústav ČVUT, Praha, 2008
 6. PECINKA, L.; CIKRLE, P.; SVOBODA, D., Experimental Stend of Nuclear Research Institute Rez plc for Qualifikation of ISI Techniques, příspěvek na konferenci Ageing Managenent of Thick Walled Concrete Structures, ISI, Maintenance and Repair, Instrumentation Methods and Safety Assesment in View of LTO, OECD Nuclear Energy Agency, Prague, 2008
 7. CIKRLE, P.; ZAHRADA, J.; BAŠTA, V., Vývoj modulu pružnosti zmrazovaného mostního betonu, příspěvek na konferenci 7. Konference Technologie betonu 2008, ISBN 978-80-87158-09-8, ČBS servis, s.r.o., Praha, 2008
 8. SVOBODA, P.; CIKRLE, P., Zkoušení pilířů DEEP SOIL MIXING a tryskové injektáže, příspěvek na konferenci Beton v podzemních a základových konstrukcích 2008, ISBN 978-80-87158-05-0, ČBS servis, s.r.o., Praha, 2008

2007

 1. KRÁLOVÁ, L.; CIKRLE, P., SLEDOVÁNÍ PORUCH VNITŘNÍ STRUKTURY BETONU POMOCÍ NEDESTRUKTIVNÍCH ZKOUŠEK, příspěvek na konferenci WORKSHOP NDT 2007 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-7204-549-5, VUT v Brně FAST, Brno, 2007
 2. SUZA, P.; SVOBODA, D.; CIKRLE, P., ZNÁZORNĚNÍ CHOVÁNÍ ŽB SLOUPU BĚHEM ZATÍŽENÍ S VYUŽITÍM ULTRAZVUKU, příspěvek na konferenci WORKSHOP NDT 2007 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-7204-549-5, VUT v Brně, FAST, Brno, 2007
 3. CIKRLE, P.; HLAVÁČ, Z.; KRÁLOVÁ, L., Porovnání citlivosti NDT metod při sledování poruch struktury betonu, příspěvek na konferenci WORKSHOP NDT 2007 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-7204-549-5, Brno University of Technology, Brno, 2007
 4. SVOBODA, D.; CIKRLE, P.; SUZA, P., IDENTIFIKACE UMĚLÝCH PORUCH V BETONOVÉM BLOKU ULTRAZVUKEM, příspěvek na konferenci WORKSHOP NDT 2007 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE, ISBN 978-80-7204-549-5, VUT v Brně, FAST, Brno, 2007
 5. ŘOUTIL, L.; ELIÁŠ, J.; KERŠNER, Z.; CIKRLE, P., Porovnání metod pro stanovení modulu pružnosti pokročilého cementového kompozitu, příspěvek na konferenci Experiment 2007, ISBN 978-80-7204-543-3, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, Česká republika, 2007
 6. CIKRLE, P.; HLAVÁČ, Z.; KRÁLOVÁ, L.; BÍLEK, V., Sledování vnitřních poruch struktury zmrazovaného betonu, příspěvek na konferenci Experiment ´07 - Sborník, ISBN 978-80-7204-543-3, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2007
 7. SVOBODA, D.; CIKRLE, P.; SUZA, P.; HLAVÁČ, Z., Identification of holes in concrete blocks using ultrasonic method, příspěvek na konferenci VVER 2007, ISBN 978-80-02-01980-0, ČEZ, Praha, 2007
 8. CIKRLE, P.; HLAVÁČ, Z.; BÍLEK, V.; MOSLER, T., Sledování porušení struktury pražcových betonů, příspěvek na konferenci 4. konference Prefabrikace a betonové dílce 2007 - Sborník přednášek, ISBN 978-80-903807-9-0, ČBS ČSSI a ČBS Servis, s.r.o., Pardubice, 2007
 9. CIKRLE, P.; HLAVÁČ, Z.; KRÁLOVÁ, L., Rezonanční metoda v nových normách pro zkoušení kamene a betonu, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007, ISBN 978-80-01-03794-2, Kloknerův ústav ČVUT, Praha, 2007
 10. CIKRLE, P.; HLAVÁČ, Z., Návrat k rezonanční metodě zkoušení betonu, příspěvek na konferenci Construmat 2007 - Conference about Structural Materials, ISBN 978-80-248-1536-7, VŠB - TU Ostrava, Ostrava, 2007
 11. SVOBODA, D.; CIKRLE, P.; SUZA, P., Identifikace poruch v masivních betonových konstrukcích s využitím ultrazvukové metody, příspěvek na konferenci Construmat 2007 - Conference about Structural Materials, ISBN 978-80-248-1536-7, VŠB TU Ostrava, Ostrava, 2007
 12. CIKRLE, P.; KRÁLOVÁ, L.; MAŘÍK, R., CRACKS PROGRESSION MONITORING IN FIBRE REINFORCED CONCRETE, příspěvek na konferenci Fibre Concrete 2007, ISBN 978-80-01-03740-9, ČVUT v Praze, Praha, 2007
 13. SVOBODA, D.; CIKRLE, P., ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH V MASIVNÍCH BETONOVÝCH BLOCÍCH S VYUŽITÍM ULTRAZVUKOVÉ IMPULSOVÉ METODY, příspěvek na konferenci Sborník konference Juniorstav 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, VUT v Brně FAST, Brno, 2007
 14. MAŘÍK, R.; CIKRLE, P.; SVOBODA, D., Metodika měření rozvoje poruch v materiálu ultrazvukovým přístrojem Concretest 2000, příspěvek na konferenci Sborník konference Juniorstav 2007, ISBN 978-80-214-3337-3, VUT v Brně FAST, Brno, 2007

2006

 1. CIKRLE, P.; KOUKAL, J., Zkoušení vysokopevnostních betonů odrazovými tvrdoměry a ultrazvukem, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, VUT FAST v Brně, Brno, 2006
 2. CIKRLE, P.; SVOBODA, D., Dotvarování vláknových kompozitů po vzniku trhliny, příspěvek na konferenci 13. betonářské dny 2006, ISBN 80-903807-2-7, Ćeská betonářská společnost ČSSI, Hradec Králové, 2006
 3. CIKRLE, P., Monitoring of Cracks Development in Concrete Using Ultrasonic Dection, příspěvek na konferenci Comportarea in situ a constructiilor, SC Consitrans SRL, Mare - Brazi, 2006
 4. CIKRLE, P., Vliv ošetřování na modul pružnosti betonu, příspěvek na konferenci Construmat 2006, ISBN 80-8069-747-7, Slovenská polnohospodárska universita v Nitre, Nitra, 2006
 5. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; CIKRLE, P.; ZADĚLÁK, M.; CHOBOLA, Z., On the correlation between the frequency inspection method application results and the ultrasonic method-based elasticity modulus measurement for the concrete tile frost resistance assessment, příspěvek na konferenci Physical and Material Engineering, ISBN 80-227-2467-X, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2006
 6. CIKRLE, P.; HUŇKA, P., Porovnání metodik zkoušení modulu pružnosti betonu, příspěvek na konferenci Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2006, ISBN 80-903502-4-0, Česká betonářská společnost ČSSI, Praha, 2006

2005

 1. MITRENGA, P.; CIKRLE, P., Destruktivní metody zkoušení betonu při požadavku minimálního narušení a oslabení konstrukce, příspěvek na konferenci 12. betonářské dny 2005, ISBN 80-903502-2-4, Česká betonářská společnost ČSSI, Hradec Králové, 2005
 2. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; CIKRLE, P.; ZADĚLÁK, M.; CHOBOLA, Z., On the correlation between the frequency inspection method application results and the ulrasonic method-based elasticity modulus measurement for the fired roof tile frost resistance assessment, příspěvek na konferenci Proc. of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 3. PLŠKOVÁ, I.; CIKRLE, P.; CHOBOLA, Z., On the Correlation between the Frequency Inspection Method Application Results and the Ultrasonic Method-Based Moduls Measurement for the Ceramic tiles Frost Resistance Assessment., příspěvek na konferenci Proc. of Workshop NDT 2005, ISBN 80-7204-420-6, Brno University of Technology, Brno, 2005
 4. CIKRLE, P., Nové normy pro nedestruktivní zkoušení betonu, příspěvek na konferenci Non-destructive testing in engineering practice 2005, ISBN 80-7204-420-6, CERM, s.r.o., Brno, 2005
 5. VYMAZAL, T.; FOJTÍK, T.; CIKRLE, P., K problematice zajišťování jakosti vzorkování ve stavebním zkušebnictví, příspěvek na konferenci Sborník, ISBN 80-8070-451-1, Rajecké Teplice, SK, 2005
 6. MITRENGA, P.; CIKRLE, P., Nedestruktivní a destruktivní stanovení pevnosti v tlaku v konstrukcích, příspěvek na konferenci Construmat 2005, ISBN 80-8070-451-1, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, 2005
 7. CIKRLE, P.; MAŘÍK, R.; SUZA, P., Možnosti ultrazvuku při zjišťování rozvoje mikroporuch v betonu, příspěvek na konferenci Construmat 2005, ISBN 80-8070-451-1, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina, 2005
 8. PLŠKOVÁ, I., CHOBOLA, Z., CIKRLE, P., TREBULÁKOVÁ, P., Moduls of Elasticity and Deformability for Ceramic Tiles Made in Rako Loaded by Freeze-Thaw Cycles, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workskop Physical and Material Engineering 2005, ISBN 80-01-03290-6, Vysoké učení technické, Lysečinská bouda, 2005
 9. TREBULÁKOVÁ, P., CHOBOLA, Z., CIKRLE, P., PLŠKOVÁ, I., Moduls of Elasticity and Deformability for Fired Roofing Tiles Loaded by Freeze-Thaw Cycles, příspěvek na konferenci Proceedings of International Workskop Physical and Material Engineering 2005, ISBN 80-01-03290-6, Vysoké učení technické, Lysečinská bouda, 2005
 10. HOBST, L.; ADÁMEK, J.; CIKRLE, P.; SCHMID, P., Diagnostika stavebních konstrukcí - Přednášky, , FAST VUT v Brně, Brno, 2005
 11. HOBST, L.; ADÁMEK, J.; CIKRLE, P.; SCHMID, P., Diagnostika stavebních konstrukcí - Průvodce předmětem, , FAST VUT v Brně, Brno, 2005
 12. CIKRLE, P., long Term Measurement of Cracks, příspěvek na konferenci DAMSTRUC 2005, ISBN 85-905495-2-6, Alan Peter Jeary, Joao Pessoa, Brasil, 2005
 13. CIKRLE, P.; TEJKL, J., Vliv velikosti těles na výsledky zkoušek vláknobetonu, příspěvek na konferenci FC 2005 - Fibre Concrete 2002, ISBN 80-248-0852-8, VŠB Technical University Ostrava, Ostrava, 2005
 14. CIKRLE, P.; VAŠKOVÁ, J., Vliv typu vláken na chování prostého vláknobetonu v oblasti vzniklé trhliny, příspěvek na konferenci FC 2005 - Fibre Concrete 2002, ISBN 80-248-0852-8, VŠB Technical University Ostrava, Ostrava, 2005
 15. CIKRLE, P., KERŠNER, Z., SCHMID, P., Možnosti určování modulu pružnosti vláknových kompozitů, příspěvek na konferenci FC 2005 - Fibre Concrete 2005, ISBN 80-248-0852-8, VŠB - Technical University of Ostrava, Ostrava, 2005
 16. WASSERBAUER, R.; MENCL, V.; GREGEROVÁ, M.; POSPÍŠIL, P.; MATERNA, A.; CIKRLE, P.; BROŽOVSKÝ, J., Souhrnné hodnocení teoretického a experimentálního výzkumu Karlova mostu v letech 1994 až 2004, článek v Stavební obzor, ISSN 1210-4027, Fakulta stavební ČVUT Praha, 2005

2004

 1. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; CIKRLE, P.; ZADĚLÁK, M.; CHOBOLA, Z., On the Correlation Between the Frequency Inspection Method Application Results and the Ultrasonic Method-Based Elasticity Moduls Measurement for the Concrete Tile Frost Resistance Assessment, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 2. CIKRLE, P., ADÁMEK, J., STEHLÍK, M., Propagation velocity of ultrasonic wawes in mortar, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004 - sborník přednášek, ISBN 80-7204-371-4, Vysoké učení technické v Brně FAST, Ústav fyziky, Brno, 2004
 3. TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; CIKRLE, P.; ZADĚLÁK, M.; CHOBOLA, Z., On the Correlation Between the Frequency Inspection Method Application Results and the Ultrasonic Method-Based Elasticity Moduls Measurement for the Fired Roof Tile Frost Resistance Assessment, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004, ISBN 80-7204-371-4, Brno, 2004
 4. CIKRLE, P., ADÁMEK, J., STEHLÍK, M., Ultrasonic testing of properties of mortars, příspěvek na konferenci Structural Analysis of Historical Constructions, ISBN 04-1536-379-9, A.A. Balkema Publishers, Leiden, Netherland, Padova, Italy, 2004
 5. ADÁMEK, J., CIKRLE, P., Ultrasonic testing of properties of mortars., příspěvek na konferenci Structural analysis of historical constructions, ISBN 04-1536-379-9, A.A.Balkema Publishers, Leiden, The Netherlands, London, 2004
 6. CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; MAŘÍK, R.; HAVLAN, P.; MITRENGA, P., Stavební látky MODUL BI01-M06 Laboratorní cvičení 1, , FAST VUT v Brně, Brno, 2004
 7. CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; MAŘÍK, R.; HAVLAN, P.; MITRENGA, P., Stavební látky MODUL BI01-M07 Laboratorní cvičení 2, , FAST VUT v Brně, Brno, 2004
 8. ADÁMEK, J.; CIKRLE, P.; VÍTEK, L., Stavební látky MODUL BI01-M02 MALTOVINY A KAMENIVO, , 2004
 9. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, J.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; VYMAZAL, T., Zkušebnictví a technologie MODUL BI02-M04 Laboratorní cvičení, , Brno, 2004
 10. CIKRLE, P.; MAŘÍK, R.; MENCL, V.; ŽÍDEK, L.; ŠČUČKA, J., Možnosti zpracování a analýzy obrazu při průzkumech mostů, příspěvek na konferenci Mosty 2004 - sborník příspěvků, ISBN 80-86604-10-1, Sekurkon, Brno, 2004
 11. WASSERBAUER, R.; GREGEROVÁ, M.; POSPÍŠIL, P.; CIKRLE, P., Teoretický a experimentální výzkum Karlova mostu, článek v , Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2004
 12. ADÁMEK, J.; STEHLÍK, M.; CIKRLE, P., Correlation between data double flat-jack test and sonic velocities, výzkumná zpráva projektu ÚTAM Praha, ÚTAM Praha, Praha, 2004

2003

 1. STEHLÍK, M. a kol., Flat Jack - Ultrasound Correlation, method for initial determination of loaded constructions, příspěvek na konferenci Workshop NDT CMC 2003, ISBN 80-7204-318-8, Technical University of Brno, Brno, 2003
 2. MAŘÍK, R., CIKRLE, P., Aplikace ultrazvukové impulsní metody při diagnostice železobetonových konstrukcí, příspěvek na konferenci Workshop NDT CMC 2003. Non-destructive testing of civil materials and constructions, ISBN 80-7204-318-8, Brno, 2003
 3. CIKRLE, P., Nové metodiky zkoušek přírodního kamene, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2003, ISBN 80-227-1926-9, Stavebná fakulta STU Bratislava, Štúrovo, 2003
 4. CIKRLE, P., MAŘÍK, R., POROVNÁNÍ ZKUŠEBNÍCH POSTUPŮ PRO BETON V KONSTRUKCÍCH, příspěvek na konferenci Stavebné materiály a zkúšobníctvo - Building materials and testing 2003, ISBN 80-7099-991-8, Štrbské Pleso, 2003

2002

 1. WITZANY, J.; POSPÍŠIL, P.; CIKRLE, P., Karlův most - hodnocení stavebně technického stavu, článek v , Praha, 2002
 2. CIKRLE, P., Vliv teploty na velikost posunů v trhlinách zděných konstrukcí, příspěvek na konferenci Sborník 4. odborné konference doktorského studia, ISBN 80-214-2067-7, Vysoké učení technické v Brně, FAST, Brno, 2002
 3. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, J.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; VYMAZAL, T., Základy zkušebnictví - Návody do cvičení, , ISBN 80-214-2079-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2002
 4. CIKRLE, P., MENCL, V., Zkušební postupy pro stanovení fyzikálně mechanických vlastností složek kamenného zdiva historických staveb, příspěvek na konferenci Zajištění spolehlivosti a životnosti staveb – ochrana konstrukcí před účinky degradačních procesů, ISBN 80-01-02507-1, ČVUT v Praze, Praha, 2002

2001

 1. CIKRLE, P.; MENCL, V., Hodnocení výsledků dlouhodobých měření stavebních objektů, příspěvek na konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2001, ISBN 80-02-01433-2, Tauris, Praha, Praha, 2001
 2. CIKRLE, P., Zkoušky materiálů konstrukčních vrstev Karlova mostu v Praze, příspěvek na konferenci Construmat 2001 - Conference about structural materials, ISBN 80-214-1936-9, VUT v Brně, FAST, Brno, 2001
 3. CIKRLE, P., Dlouhodobé měření trhlin ve stavebních konstrukcích, příspěvek na konferenci 3. odborný seminář doktorského studia, ISBN 1212-9275, VUT v Brně, Brno, 2001

2000

 1. CIKRLE, P., Vliv vlhkosti betonu na pevnost v tlaku, příspěvek na konferenci Construmat 2000, ISBN 80-7137-739-2, Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2000

1997

 1. CIKRLE, P.; AMBROSOVÁ, V.; UHROVÁ, D., Zkoušení stavebních materiálů - Laboratorní cvičení, , ISBN 80-214-0641-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 1997

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný