English

doc. Ing. Michal Stehlík, Ph.D. – seznam publikací

2018

 1. STEHLÍK, M.; KNAPOVÁ, J., Studium rozdílné intenzity karbonatace na vnitřních površích trhlin a v hloubce betonů s hutným kamenivem i betonovým recyklátem, příspěvek na konferenci Recycling 2018 "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin" sborník přednášek 23. ročníku konference, ISBN 978-80-214-5602-0, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Brno, 2018
 2. KNAPOVÁ, J.; STEHLÍK, M., Změna fyzikálně-mechanických vlastností betonu z betonového recyklátu aplikací epoxidové disperze, příspěvek na konferenci Juniorstav 2018. Sborník příspěvků., ISBN 978-80-86433-69-1, Brno, 2018

2017

 1. STEHLÍK, M., Permeabilitní a difuzní testy pro studium trvanlivostních vlastností vláknobetonů z hutného kameniva a betonového recyklátu, příspěvek na konferenci TOP 2017 Proceedings of Abstract, ISBN 978-80-227-4731-8, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2017
 2. STEHLÍK, M., Ochrana povrchu betonu vodou ředitelnými epoxidovými disperzemi před účinky CO2, příspěvek na konferenci Construmat 2017 International Conference on Structural Materials , ISBN 978-80-227-4689-2, 2017
 3. STEHLÍK, M., Odhad trvanlivosti vláknobetonů s betonovým recyklátem rozdílnou interpretací hodnot vzlínavosti a nasákavosti, příspěvek na konferenci Recycling 2017 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin, ISBN 978-80-214-5485-9, VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství ve spolupráci s Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, Brno, 2017
 4. STAVAŘ, T.; STEHLÍK, M., Trvanlivostní vlastnosti betonů s přídavkem polymerních a ocelových vláken, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-INFO, Praha, 2017

2016

 1. STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T., Změna součinitele difuze a vzlínavosti vláknobetonu s betonovým recyklátem v agresivním prostředí CO2, příspěvek na konferenci TOP 2016 Proceedings of Abstracts, ISBN 978-80-227-4568-0, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Slovenská republika, Nitra, Nitrianske Tlačiarne s.r.o., 2016
 2. STAVAŘ, T.; STEHLÍK, M., Odolnost vláknobetonu proti agresivnímu prostředí se zvýšenou koncentrací CO2, příspěvek na konferenci CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech, ISBN 978-80-01-05958-6, České vysoké učení v Praze, Praha, 2016
 3. STAVAŘ, T.; STEHLÍK, M., Trvanlivostní vlastnosti betonů s přídavkem polymerních a ocelových vláken, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-5341-8, Vysoké učení techniké v Brně, Brno, 2016
 4. STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T., Porovnání různých trvanlivostních testů na betonech z hutného kameniva a betonového recyklátu s přídavkem polymerních vláken, příspěvek na konferenci Recycling 2016 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin, ISBN 978-80-214-5331-9, FSI VUT Brno ve spolupráci s Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, Brno, 2016
 5. STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T., Odolnost vláknobetonu s betonovým recyklátem proti agresivnímu oxidu uhličitému, příspěvek na konferenci Recycling 2016 - sborník přednášek 21. ročníku konference, ISBN 978-80-214-5331-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství ve spolupráci Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, Brno, 2016
 6. STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T., Porovnání různých trvanlivostních testů na betonech s přídavkem polymerních vláken, příspěvek na konferenci 18. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2016

2015

 1. STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T.; ROZSYPALOVÁ, I., Fibre concrete durability in relation to the development of permeability, příspěvek na konferenci Advaces and Trends in Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-1-138-02907-1, Taylor and Francis Group, UK, Leiden, The Netherlands, 2015
 2. STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T.; ROZSYPALOVÁ, I., Selected ndt methods for determination of durability characteristics of fibre composites with cement matrix, článek v International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ISSN 2344-2409, Roumania, 2015
 3. STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T.; ROZSYPALOVÁ, I., Durability of Fiber Composites with Cement Matrix, příspěvek na konferenci ESaT 2015 International Conference on Enginering Sciences and Technologies, ISBN 978-80-553-2042-7, TUK Košice, Košice, Slovenská republika, 2015
 4. STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T., Porovnání trvanlivostních vlastností vláknobetonů z hutného kameniva a betonového recyklátu na základě výsledků permeabiulitních a difuzních testů, příspěvek na konferenci Recycling 2015, ISBN 978-80-214-5141-4, VUT v Brně, FSI, Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů, Brno, 2015
 5. STAVAŘ, T.; STEHLÍK, M., The assessment of durability of fibre concretes with dense aggregate and concrete recyclate from the results of permeability and diffusion tests, článek v Advanced Materials Research, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, Switzerland, 2015
 6. STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VÍTEK, L., Opening of microcracks and air permeability in concrete, článek v Journal of civil engineering and management, ISSN 1392-3730, Taylor and Francis, UK, Vilnius, Litva, 2015
 7. STAVAŘ, T.; STEHLÍK, M., PERMEABILITNÍ A DIFUZNÍ TESTY K POSOUZENÍ TRVANLIVOSTI VLÁKNOBETONŮ Z HUTNÉHO KAMENIVA A BETONOVÉHO RECYKLÁTU, příspěvek na konferenci Juniorstav 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, Vysoké učení v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2015

2014

 1. STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T., Hloubka karbonatace vs. fyzikálně-mechanické vlastnosti betonů s variantní adicí betonového recyklátu a silikátových příměsí, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, ISBN 978-80-214-5032-5, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2014
 2. STAVAŘ, T.; STEHLÍK, M., FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI SILIKÁTY MODIFIKOVANÝCH BETONŮ POŠKOZENÝCH KARBONATACÍ, příspěvek na konferenci Sanace betonových konstrukcí 2014, ISBN 978-80-905471-1-7, Brno, 2014
 3. STAVAŘ, T.; STEHLÍK, M., Odhad náchylnosti betonů z betonového recyklátu ke karbonataci, příspěvek na konferenci Recycling 2014, ISBN 978-80-214-4866-7, VUT FSI, ARSM, Brno, 2014
 4. STEHLÍK, M., Enhancing the durability of concrete made of concrete recyclate by additives and admixtures, článek v Journal of civil engineering and management, ISSN 1392-3730, Taylor and Francis, Vilnius, Litva, 2014
 5. STEHLÍK, M.; STAVAŘ, T., Carbonation depth vs. physical properties of concretes with alternative additions of concrete recyclate and silicate admixtures, příspěvek na konferenci Trans Tech Publications, ISSN 1022-6680, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014

2013

 1. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; HUBÁČEK, A.; NEVŘIVOVÁ, L.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M., Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-846-5, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2013
 2. STAVAŘ, T.; STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Změna trvanlivosti betonu z recyklovaného betonu variantní adicí silikátových příměsí, příspěvek na konferenci Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, ISBN 978-80-87397-14-5, T.D.V. Brno, Brno, 2013
 3. STAVAŘ, T.; STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Příměs popílku, strusky a mikrosiliky vs. trvanlivost betonů z recyklovaného betonu, příspěvek na konferenci Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013, ISBN 978-80-87342-17-6, Novpress, Brno, 2013
 4. STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; STAVAŘ, T., Trvanlivost silikáty modifikovaných betonů z betonového recyklátu, příspěvek na konferenci Recycling 2013, ISBN 978-80-214-4688-5, VUT FSI, ARSM, Brno, 2013
 5. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M., Odolnost a trvanlivost dřevěných konstrukcí, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, TZB-info, Praha, 2013
 6. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M., Dřevo ve stavebnictví z hlediska jeho odolnosti a trvanlivosti, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Business Media CZ, s. r. o., Praha, 2013
 7. STEHLÍK, M., Testing the strength of concrete made from raw and dispersion-treated concrete recyclate by addition of additives and admixtures, článek v Journal of civil engineering and management, ISSN 1392-3730, Taylor and Francis, UK, 2013

2012

 1. STEHLÍK, M.; HLAVÁČ, Z., New Solvent-Free Epoxy Dispersion in Building Practice, článek v cement-wapno-beton, ISSN 1425-8129, Cement Wapno Beton, Krakov, Polsko, 2012
 2. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M., Odolnost a trvanlivost dřevěných konstrukcí, příspěvek na konferenci Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4578-9, Brno, 2012
 3. STEHLÍK, M., Influence of the age of epoxy dispersion on the effectiveness of protection of concrete surfaces, článek v Engineering Structures and Technologies, ISSN 2029-2317, Taylor and Francis Group, Vilnius, Litva, 2012
 4. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M., Diagnostické metody pro zkoušení dřeva v konstrukci, příspěvek na konferenci Construmat 2012, ISBN 978-80-554-0528-5, Žilina, 2012
 5. STEHLÍK, M., Výroba betonů s využitím upravených stavebních recyklátů, příspěvek na konferenci Druhotné suroviny ve stavebnictví, Ministersvo průmyslu a obchodu ČR, Praha, 2012
 6. STEHLÍK, M., Trvanlivost přísadami a příměsemi modifikovaných betonů z recyklovaného betonu, příspěvek na konferenci Recycling 2012 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin, ISBN 978-80-214-4432-4, VUT FSI, Brno, 2012
 7. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; KADLECOVÁ, Z.; STEHLÍK, M., Three NDT Methods for the Assesment of Concrete Permeability as a Measure of Durability, kapitola v Nondestructive testing of materials and structures, ISBN 978-94-007-0722-1, Springer in RILEM Bookseries, Istanbul, Turecko, 2012

2011

 1. STEHLÍK, M., Využití epoxidových disperzí pro aplikaci v recyklovaných materiálech ve stavebnictví. Součást závěrečné zprávy projektu DT 9 "Zkoušení materiálů a environmentální management" v rámci VVZ MSM 0021630511"Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí"., , VUT Brno, FAST, SZK, Brno, 2011
 2. BODNÁROVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R.; STEHLÍK, M.; KOCÁB, D.; POSPÍCHAL, O., Testing and Technology BI02_M01, M02, M03, , VUT Brno, Brno, 2011
 3. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; HUBÁČEK, A.; NEVŘIVOVÁ, L.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M., Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice, , ISBN 978-80-7204-758-1, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2011
 4. STEHLÍK, M., Application of new solvent-free epoxy dispersion in building practice, příspěvek na konferenci European Symposium on Polymers in Sustainable Construction - Czarnecki Symposium, Warsaw University of Technology, Varšava, 2011
 5. HLAVÁČ, Z.; STEHLÍK, M., Epoxy dispersions added to concrete or used to modify its surface, příspěvek na konferenci Polymers in Sustainable Construction, Warsaw University of Technology, Varšava, 2011
 6. STEHLÍK, M., Accelerated carbonation depth test in an atmosphere of 98% C02, článek v Engineering Structures and Technologies, ISSN 2029-2317, Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Vilnius, 2011
 7. HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M., Diagnostické metody pro zkoušení zabudovaného konstrukčního dřeva, příspěvek na konferenci Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2011, ISBN 978-80-553-0685-8, Košická Belá, 2011
 8. STEHLÍK, M.; NOVÁK, J., Verification of the effect of concrete surface protection on the permeability of acid gases using accelerated carbonation depth test in an atmosphere of 98% CO2, článek v Ceramics-Silikáty, ISSN 0862-5468, Miloslav Bartuška, Department of Glass and Ceramics, Institute of Chemical Technology Prague, Czech Republic, Praha, 2011
 9. STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; NOVÁK, J., Změna mechanické a chemické odolnosti filmu disperze vzhledem k délce skladování, příspěvek na konferenci Sborník přednášek Sanace betonových konstrukcí 2011, ISSN 1211-3700, ISBN 978-80-87294-22-2, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2011
 10. STEHLÍK, M., Kombinace epoxidové disperze a silikátových příměsí pro vylepšení kvality betonů z betonového recyklátu, příspěvek na konferenci Recycling 2011 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin, sborník přednášek 16. ročníku konference, ISBN 978-80-214-4253-5, FSI VUT Brno, Brno, 2011

2010

 1. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L.; KORDINA, T.; STEHLÍK, M., Possibility of Using Alternative Materials in the Testing and Calibration of Methods for the Determination of Content of Steel-fibres in Steel-fibre Concrete, příspěvek na konferenci 8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice, ISBN 978-80-7204-723-9, FAST, VUT v Brně, Brno, 2010
 2. STEHLÍK, M., Využití epoxidových disperzí pro aplikaci v recyklovaných materiálech ve stavebnictví. Součást výroční zprávy projektu DT 9 "Zkoušení materiálů a environmentální management" v rámci VVZ MSM 0021630511"Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí"., , VUT Brno, FAST, SZK, Brno, 2010
 3. ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L.; KORDINA, T.; STEHLÍK, M., Alternativní vzorky pro testování a kalibraci nedestruktivních metod stanovení obsahu drátků v drátkobetonu, příspěvek na konferenci Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010, ISBN 978-80-214-4144-6, VUT v Brně, FAST, Brno, 2010
 4. STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V., Modifikace betonu z betonového recyklátu variantní kombinací přísad a příměsí, příspěvek na konferenci Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví-sborník recenzovaných příspěvků, ISBN 978-80-214-4144-6, VUT Brno, Brno, 2010
 5. STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; VÍTEK, L., Přilnavost epoxidových disperzí na různé typy povrchů a jejich možné využití jako lepidel ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Construmat 2010 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-227-3297-0, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Bratislava, 2010
 6. STEHLÍK, M.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VÍTEK, L., Úprava betonu z betonového recyklátu vodou ředitelnou epoxidovou disperzí nové generace, příspěvek na konferenci Sanace betonových konstrukcí-sborník přednášek, ISSN 1211-3700, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, Brno, 2010

2009

 1. STEHLÍK, M., Vodou ředitelné epoxidové disperze nové generace-závěrečná zpráva řešení projektu FT-TA 3/056, , Synpo Pardubice, Pardubice, 2009
 2. STEHLÍK, M., Vodou ředitelné epoxidové pryskyřice nové generace-roční zpráva řešení projektu FT-TA 3/056 v roce 2009, , SYNPO Pardubice, Pardubice, 2009
 3. STEHLÍK, M., Změny hhloubky karbonatace povrchovou vrstvou betonu působením C02, využití epoxidových disperzí pro aplikaci recyklačních materiálů ve stavebnictví. Součást výroční zprávy projektu DT 9 "Zkoušení materiálů a environmentální management" v rámci VVZ MSM 0021630511"Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí"., , VUT Brno, FAST, SZK, Brno, 2009
 4. STEHLÍK, M., Využití epoxidových disperzí pro aplikaci recyklovaných materiálů ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009, ISBN 978-80-214-3951-1, VUT v Brně, Brno, 2009
 5. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; STEHLÍK, M., Jiný pohled na trvanlivost betonu, příspěvek na konferenci Utilization of silica admixture to concrete and its effect on concrete permeability, ISBN 978-80-7204-629-4, Brno University of Technology, Brno, 2009
 6. STEHLÍK, M.; JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J., Možnost ovlivnění průběhu karbonatace cementových malt a betonů, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno, Brno, 2009

2008

 1. STEHLÍK, M., Vodou ředitelé epoxidové disperze nové generace-formulace vodou ředitelných nátěrových hmot, , Synpo Pardubice, Pardubice, 2008
 2. STEHLÍK, M., Vliv nátěru povrchu betonu vodou ředitelnými epoxidovými disperzemi na propustnost kyselých plynů, příspěvek na konferenci Maltoviny, ISBN 978-80-214-3772-2, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2008
 3. STEHLÍK, M., Princip urychlené zkoušky na hloubku karbonatace v 98% CO2, příspěvek na konferenci Non-destructive testing in engineering practice, ISBN 978-80-7204-610-2, Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno, Brno, 2008
 4. STEHLÍK, M., Změny hloubky karbonatace povrchovou vrstvou betonu působením CO2. Součást výroční zprávy projektu DT 9 "Zkoušení materiálů a environmentální management" v rámci VVZ MSM 0021630511"Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí"., , VUT Brno, FAST, SZK, Brno, 2008
 5. STEHLÍK, M.; KOUKAL, J., Vodou ředitelné epoxidové disperze a jejich vliv na pevnost polymercementových malt, příspěvek na konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008, ISBN 978-80-01-04123-9, Kloknerův Ústav ČVUT, Praha, 2008
 6. STEHLÍK, M.; KOUKAL, J., Hloubka karbonatace povrchově ošetřeného betonu, příspěvek na konferenci Construmat 2008 - Conference about structural materials, ISBN 978-80-214-3660-2, VUT Brno, Brno, 2008

2007

 1. STEHLÍK, M., Vodou ředitelné epoxidové disperze nové generace-epoxidová pojiva pro vodou ředitelné systémy, , Synpo PARDUBICE, Pardubice, 2007
 2. STEHLÍK, M., Změny hloubky karbonatace povrchovou vrstvou betonu působením CO2. Součást výroční zprávy projektu DT 9 "Zkoušení materiálů a environmentální management" v rámci VVZ MSM 0021630511"Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí"., , VUT Brno, FAST, SZK, Brno, 2007
 3. STEHLÍK, M.; HOFFMANN, O.; ADÁMEK, J.; KOUKAL, J., Rychlost karbonatace betonu, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007, ISBN 978-80-01-03794-2, Kloknerův ústav, ČVUT, Praha, 2007

2006

 1. STEHLÍK, M.; ADÁMEK, J.; KOUKAL, J., VZDUCHOVÁ PROPUSTNOST A ROZVOJ MIKROTRHLIN, příspěvek na konferenci WORKSHOP NDT 2006, ISBN 80-7204-487-7, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2006
 2. STEHLÍK, M., Vzduchová propustnost a rozvoj mikrotrhlin. Součást výroční zprávy projektu DT 9 "Zkoušení materiálů a environmentální management" v rámci VVZ MSM 0021630511"Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí"., , VUT Brno, FAST, SZK, Brno, 2006
 3. ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; STEHLÍK, M., Vliv úpravy bednění drenážními potahy na povrchové vrstvy betonu, příspěvek na konferenci Beotnárské dni 2006, ISBN 80-227-2500-5, Vydavateľstvo STU v Bratislave, Bratislava, 2006

2005

 1. STEHLÍK, M.; ADÁMEK, J.; KOUKAL, J.; HORKÁ, I., Mikrotrhliny a propustnost betonu, příspěvek na konferenci Workshop NDT, ISBN 80-7204-420-6, CERM s.r.o., Brno, 2005
 2. STEHLÍK, M., Stanovení materiálových a přetvárných charakteristik zdiva metodou plochých lisů v kombinaci s ultrazvukovou impulzní metodou, , ISBN 80-214-2974-7, Vědecké spisy VUT v Brně, Brno, 2005
 3. STEHLÍK, M., Stranovení materiálových a přetvárných charakteristik zdiva metodou plochých lisů v kombinaci s ultrazvukovou impulsní metodou, , VUT Brno, Brno, 2005

2004

 1. CIKRLE, P., ADÁMEK, J., STEHLÍK, M., Propagation velocity of ultrasonic wawes in mortar, příspěvek na konferenci Workshop NDT 2004 - sborník přednášek, ISBN 80-7204-371-4, Vysoké učení technické v Brně FAST, Ústav fyziky, Brno, 2004
 2. CIKRLE, P., ADÁMEK, J., STEHLÍK, M., Ultrasonic testing of properties of mortars, příspěvek na konferenci Structural Analysis of Historical Constructions, ISBN 04-1536-379-9, A.A. Balkema Publishers, Leiden, Netherland, Padova, Italy, 2004
 3. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, J.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; VYMAZAL, T., Zkušebnictví a technologie MODUL BI02-M04 Laboratorní cvičení, , Brno, 2004
 4. ADÁMEK, J.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M.; KOUKAL, J., Stavební látky MODUL BI01-M04 Keramika, dřevo, kovy a sklo, , 2004
 5. STEHLÍK, M.; HAVLAN, P., Masonry testing by flat jacks and ultrasonic waves, příspěvek na konferenci Juniorstav 2004, ISBN 80-214-2560-1, VUT-FAST, Brno, 2004
 6. ADÁMEK, J.; STEHLÍK, M.; CIKRLE, P., Correlation between data double flat-jack test and sonic velocities, výzkumná zpráva projektu ÚTAM Praha, ÚTAM Praha, Praha, 2004

2003

 1. STEHLÍK, M. a kol., Flat Jack - Ultrasound Correlation, method for initial determination of loaded constructions, příspěvek na konferenci Workshop NDT CMC 2003, ISBN 80-7204-318-8, Technical University of Brno, Brno, 2003
 2. STEHLÍK, M., Moduly pružnosti zdiva, stanovené dle ČSN EN a alternativní metodou plochých lisů, příspěvek na konferenci Sanace 2003, ISBN 80-02-01538-X, o, Brno, 2003
 3. STEHLÍK, M., Stanovení napjatosti zdiva metodou plochých lisů, příspěvek na konferenci Odborná konference doktorského studia na FAST, ISBN 80-7204-265-3, CERM, Brno, 2003
 4. STEHLÍK, M.; BÍLEK, V., Building Materials, , ISBN 80-214-2544-X, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2003

2002

 1. ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, J.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; VYMAZAL, T., Základy zkušebnictví - Návody do cvičení, , ISBN 80-214-2079-0, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, Brno, 2002

2000

 1. ADÁMEK, J.; STEHLÍK, M.; ŠULÁK, P., Nová metoda stanovení napjatosti a modulů pružnosti cihelného zdiva., příspěvek na konferenci Zděné a smíšené konstrukce 2000, Česká betonářská společnost, Brno, 2000
 2. ADÁMEK, J.; STEHLÍK, M.; ŠULÁK, P., Nová metoda stanovení napjatostí a modulu pružnosti zdiva, příspěvek na konferenci Konference Zděné a smíšené konstrukce 2000, Česká společnost pro beton a zdivo ČSSI, Brno, Česká republika, 2000
 3. ADÁMEK, J.; STEHLÍK, M., Probabilitní modely chování historického zdiva, výzkumná zpráva projektu VUT Brno, VUT Brno, Brno, 2000

1999

 1. ADÁMEK, J.; STEHLÍK, M., Směrný technologický předpis pro stanovení napjatosti cihelného zdiva v tlaku metodou plochých lisů, výzkumná zpráva projektu ÚTAM AVČR, ÚTAM AVČR, Brno, Česká republika, 1999
 2. STEHLÍK, M.; ADÁMEK, J., Kalibrace plochých lisů při zajišťování stavu napjatosti a modulu pružnosti cihelného zdiva, příspěvek na konferenci Stavebné materiály a zkůšobníctvo, o, Bratislava, 1999
 3. ADÁMEK, J.; STEHLÍK, M., Experimentální ověřování metody plochých lisů pro zjišťování napjatosti a modulů pružnosti cihelného zdiva, výzkumná zpráva projektu ÚTAM AVČR, ÚTAM AVČR, Brno, Česká republika, 1999

1998

 1. SCHMID, P., Využití plochých lisů pro diagnostiku stávajících zděných stěn, článek v Ateliér otvorových výplní, ISSN 1211-6580, Moravská reklamní s.r.o., 1998

1997

 1. SCHMID, P.; STEHLÍK, M., Využití plochých lisů pro diagnostiku stávajících zděných stěn., příspěvek na konferenci Construmat 97, Herlany, 1997

1995

 1. ADÁMEK, J., KOUKAL, J., STEHLÍK, M., Anglicko-česká příručka vlastností a zkoušení stavebních hmot, , ISBN 80-214-0686-0, PC-DIR s.r.o. - Nakladatelství, Brno, PC-DIR s.r.o. - Nakladatelství, Brno, 1995

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný