English

Ing. Petr Svoboda, Ph.D. – seznam publikací

2009

  1. SVOBODA, P.; CIKRLE, P., Výroba a zkoušení pilířů Deep Soil Mixing, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, Konstrukce media, Ostrava, 2009

2008

  1. SVOBODA, P.; CIKRLE, P., Zkoušení pilířů DEEP SOIL MIXING a tryskové injektáže, příspěvek na konferenci Beton v podzemních a základových konstrukcích 2008, ISBN 978-80-87158-05-0, ČBS servis, s.r.o., Praha, 2008

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný