English

Ing. Boris Biely – seznam publikací

2017

 1. BIELY, B., Znalecký posudek č. 34/2017 , , Brno, 2017
 2. BIELY, B., Vyjádření ohledně definice pojmu „hrubá stavba“ a případného jejího rozsahu, , 2017

2016

 1. BIELY, B., Posouzení vymezení obvodu staveniště, , 2016
 2. MOTYČKA, V.; BIELY, B.; ŠŤASTNÝ, J., Issues involved in determining the technical performance of earth-moving machines, příspěvek na konferenci Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, ISBN 978-80-553-1488-4, Technical University of Košice, Košice, 2016
 3. BIELY, B.; ŠLANHOF, J., Rekonstrukce dopravního terminálu v Žatci, , 2016

2015

 1. ŠTĚPÁNEK, P.; VLČKOVÁ, J.; DIAZ, Y.; BIELY, B.; PASEKA, A.; BAŽANT, Z., Revizní znalecký posudek číslo 54/2014 13. 11. 2015, , Praha, 2015
 2. BIELY, B., Obsah a možná definice průvodní technické dokumentace, , 2015
 3. BIELY, B., DŮLEŽITOST KVALITNÍ PŘÍPRAVY U VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2015, ISBN 978-80-214-5091-2, VUT Brno, FAST, Brno, 2015

2014

 1. ŠLANHOF, J.; BIELY, B., Znalecký posudek číslo 58/2014 ve věci časového plánu z nabídky firmy D.I.S., spol. s r.o. v rámci veřejné zakázky „Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova" , , Brno, 2014
 2. BIELY, B., NÚDZ - Mezinárodní centrum klinického výzkumu v neuropsychiatrii spolufinancované z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, , 2014
 3. ŠLANHOF, J.; BIELY, B., The Importance of Time and Financial Planning within the Implementation of Construction Contracts, příspěvek na konferenci International Scientific Conference Bratislava - Construction Technology and Management CTM 2014, ISBN 978-80-227-4243-6, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2014
 4. BIELY, B.; ŠLANHOF, J., The Issue of Public Procurement in the Czech Republic and Connection with the Quality of Competition Documents, příspěvek na konferenci International Scientific Conference Bratislava - Construction Technology and Management CTM 2014, ISBN 978-80-227-4243-6, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2014
 5. ŠLANHOF, J.; BIELY, B., Odborný posudek ve věci prokázání doby výstavby areálu Národního centra divadla a tance ve Valticích na základě předložené prováděcí projektové dokumentace. , , Brno, 2014

2013

 1. BIELY, B.; ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P., Znalecký posudek číslo 56/2013 ve věci časového plánu z nabídky firmy D.I.S., spol. s r.o. v rámci veřejné zakázky „ZŠ BRNO, ANTONÍNSKÁ 3 – II. etapa rekonstrukce", , Brno, 2013
 2. BIELY, B.; ŠLANHOF, J., Znalecký posudek číslo 41/2013 ve věci veřejné zakázky "Revitalizace panelových domů ve Vejprtech - II. etapa", , Brno, 2013
 3. BIELY, B., SPÍNÁNÍ POŠKOZENÉHO ZDIVA TECHNOLOGIÍ HELIFIX, příspěvek na konferenci JUNIORSTAV 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, VUT Brno, FAST, Brno, 2013

2012

 1. BIELY, Boris; LÍZAL, Petr, Stavbyvedoucí, , Sekurkon, Brno, 2012

2011

 1. RACLAVSKÝ, J.; HORÁK, V.; ŠKRAMLIK, J.; BIELY, B.; MARKOVÁ, L., Znalecký posudek číslo 42/2009, , VUT v Brně, Brno, 2011
 2. BIELY, B.; ŠLANHOF, J.; NOVOTNÝ, M.; KOPECKÝ, L., Znalecký posudek číslo HS121n102000 ve věci sporu o uložení povinnosti dokončit provedení stavby mezi žalující stranou Obec Turovice a žalovanou stranou SKD – stavební Lipník nad Bečvou, s.r.o., , Brno, 2011

2010

 1. RACLAVSKÝ, J.; HLAVÍNEK, P.; BIELY, B.; JŮZA, P.; CIKRLE, P.; HORÁK, V., Provádění a dozorování vodohospodářských staveb, , UVHO FAST VUT, Brno, 2010
 2. BIELY, B.; ŠLANHOF, J.; NOVOTNÝ, M.; KOPECKÝ, L., Znalecký posudek číslo HS120N102000 Znalecký posudek číslo HS120N102000 ve věci sporu o částku 9 mil. Kč s přísl. mezi žalující stranou Průmstav, a.s. a žalovanou stranou SG West Building, s.r.o., , Brno, 2010

2009

 1. RACLAVSKÝ, J.; HLAVÍNEK, P.; BIELY, B.; JŮZA, P.; CIKRLE, P.; HORÁK, V., Provádění a dozorování vodohospodářských staveb, , UVHO FAST VUT, Brno, 2009

2008

 1. BIELY, B., Řízení stavební zakázky, , ÚAIÚ, Brno - intranet fakulty stavební, 2008

2007

 1. BIELY, B., Řízení stavební výroby, , ÚAIÚ, Brno - intranet fakulty stavební, 2007
 2. MOTYČKA, V.; BIELY, B., Posouzení a vyhodnocení POV, , VUT - FAST - TST, 2007
 3. ŠTUŘÍKOVÁ, Y.; BIELY, B., Zařízení staveniště, , Brno, 2007
 4. ŠTUŘÍKOVÁ, Y.; BIELY, B., Studijní opora - časové plánování, , 0, 0, 2007
 5. BIELY, B., Smlouvy ve výstavbě, , ISBN 978-80-214-3337-3, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2007

2006

 1. BIELY, B.; ŠTUŘÍKOVÁ, Y.; VLČKOVÁ, J., Realizace staveb, , ÚAIÚ, Brno - intranet fakulty stavební, 2006
 2. BIELY, B., Výběrová řízení, , ISBN 80-214-3113-X, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2006

2005

 1. BIELY, B., Technický dozor investora, článek v Materiály pro stavbu , ISSN 1213-0311, Springer Media CZ, s.r.o., 2005
 2. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.001/02 Sportovně rekreační areál Ostravice, , 2005
 3. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.002/02 Integrované rekreační a sportovní centrum Poohří, , 2005
 4. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.003/02 Místo setkání a muzeum duchovního života v Kapucínském klášteře ve Fulneku, , 2005
 5. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.005/02 Rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra českoněmeckých studií "Collegium Bohemikum", , 2005
 6. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.006/02 Revitalizace komplexu Buquoyské rezidence v Nových Hradech, , 2005
 7. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.007/02 Centrum pohybových aktivit Kravaře, , 2005
 8. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.008/02 Evropské kongresové centrum Dvorana, , 2005
 9. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.009/02 Sportovní víceúčelová hala Kadaň, , 2005
 10. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.010/02 Centrum moravského vinařství, , 2005
 11. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.011/02 Kongresové centrum Zlín, , 2005
 12. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.012/02 Revitalizace pražského předměstí - Chrám chmele a piva, , 2005
 13. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.015/02 Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou, , 2005
 14. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.017/02 Wellnes centrum Bruntál - Rekonstrukce a přístavba krytého plaveckého areálu, , Brno, 2005
 15. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.020/02 Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku, , Brno, 2005
 16. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.023/02 Třebechovický Proboštův betlém a rozvoj betlémářství v ČR, , Brno, 2005
 17. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.024/02 Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Jičíně, , Brno, 2005
 18. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č. 025/02 Záchrana zámku Dukovany jako kulturní památky nadregionálního významu, , Brno, 2005
 19. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.028/02 Rozšíření sportovní a ubytovací turistické infrastruktury v areálu "Sportovní ostrov Ludvíka Daňka" v Blansku, bráně Moravského krasu, , Brno, 2005
 20. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.033/02 Multifunkční sportovní areál Lesopark Kunětická Hora, , Brno, 2005
 21. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Aleš; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.034/02 Sportovně-rekreační areál Léčebné centrum Sv.Markéty, , Brno, 2005
 22. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; ABAID, Emhemmed, Expertní posudek investičního projektu p.č.035/02 Rekonstrukce a dostavba areálu lázní Kyselka Bílina, , Brno, 2005
 23. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.040/02 Víceúčelové zařízení - turistická infrastruktura, , Brno, 2005
 24. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.042/02 Revitalizace Bíloveckého zámku, , Brno, 2005
 25. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.045/02 Nadregionální sportovní a turistické centrum Rychnov nad Kněžnou, , Brno, 2005
 26. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.046/02 Rozvoj severního areálu PZOO - Obnova Ahníkovského zámku, , Brno, 2005
 27. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.049/02 Multifunkční centrumrekreačních sportů, adrenalinových atrakcí a interaktivního poznávání s hotelem, , Brno, 2005
 28. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.050/02 Chrudim-křižovatka vzdělání,kultury a aktivit volného času, , Brno, 2005
 29. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.052/02 Sportovní areál Ještěd Liberec, , Brno, 2005
 30. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.054/02 Golfový areál Beroun, , Brno, 2005
 31. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.057/02 Sportovně rekreační lyžařský areál Příčná ve Zlatých Horách, , Brno, 2005
 32. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.059/02 Státní zámek Veltrusy - revitalizace areálu I.etapa, , Brno, 2005
 33. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.063/02 Česko-bavorský geopark, , Brno, 2005
 34. MARKOVÁ, Leonora; ŠTĚPÁNEK, Petr; DROCHYTKA, Rostislav; KORYTÁROVÁ, Jana; TICHÁ, Alena; MATĚJKA, Libor; MOTYČKA, Vít; BIELY, Boris, Expertní posudek investičního projektu p.č.064/02 Obnova památkově chráněných objektů za účelem rozvoje turismu na Třebíčsku, , Brno, 2005
 35. BIELY, B., TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA - DŮLEŽITÝ ČLÁNEK V PROCESU VÝSTAVBY, , ISBN 80-214-2832-5, Akademické nakladatelství CERM, Brno, Brno, 2005

2004

 1. BIELY, B., ŘÁDNÁ TECHNICKÁ PŘÍPRAVA INVESTORA JAKO NEZBYTNÝ NÁSTROJ MINIMALIZACE NÁSLEDNÝCH FINANČNÍCH A ČASOVÝCH REZERV, , ISBN 80-214-2560-1, Tiskárna BEKROS, Brno, Brno, 2004

2000

 1. BIELY, B., MOTYČKA, V., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, , Verlag Dashofer, Praha, 2000

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný