English

Ing. Jitka Vlčková – seznam publikací

2017

 1. VLČKOVÁ, J.; VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; CHROMÝ, A., Protection of workers and third parties during the construction of linear structures, příspěvek na konferenci WMESS 2017 - Abstract collection book - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. 11. - 15. september 2017, Prague, Czech Republic, ISSN 1755-1307, IOP Publishing, Prague, 2017

2016

 1. VLČKOVÁ, J.; HENKOVÁ, S., Safety versus cost of linear structures in public procurement, kapitola v Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II, ISBN 978-1-138-03224-8, Taylor and Francis Group, London, 2016
 2. VLČKOVÁ, J.; HENKOVÁ, S., Risk Planning in Connection with Public Procurement, článek v International journal of interdisciplinarity in theory and practice, ISSN 2344-2409, Editura Adoram, Romania, 2016
 3. VLČKOVÁ, J.; HENKOVÁ, S., Reduction of extra work to help plan risks at the stage of the bid price by linear structures, příspěvek na konferenci ESaT 2016 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-80-553-2564-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Košice, Slovak Republic, 2016
 4. VLČKOVÁ, J., Odborný znalecký posudek inovované studijní opory „Bezpečnostní management ve výstavbě“, , Brno, 2016
 5. VLČKOVÁ, J., Zajištění výkopů u liniových staveb, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků konference Juniorstav 2016, ISBN 978-80-214-5311-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2016

2015

 1. ŠTĚPÁNEK, P.; VLČKOVÁ, J.; DIAZ, Y.; BIELY, B.; PASEKA, A.; BAŽANT, Z., Revizní znalecký posudek číslo 54/2014 13. 11. 2015, , Praha, 2015
 2. VLČKOVÁ, J., Studijní opora CW 016 Ekologie a bezpečnost staveb – Modul 03 Bezpečnost práce, , Brno, 2015
 3. VLČKOVÁ, J.; HORÁK, V.; VRÁNA, T.; DIAZ, Y., Postup zemní práce při novostavbách, rekonstrukcích a opravách plynárenských zařízení, , Brno, 2015

2014

 1. KLUSÁČEK, L.; MOTYČKA, V.; VLČKOVÁ, J.; PANÁČEK, J., Znalecký posudek číslo 50/2014 o pádu mostu ve městě Vilémov, , Brno, 2014
 2. VLČKOVÁ, J., Methodology of security features in removing cladding of buildings containing asbestos, příspěvek na konferenci International conference enviBUILD Buildings and enviroment 2014, ISBN 978-80-214-5003-5, Faculty of Civil Enginering, Brno University of Technology, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Czech Republic, 2014

2013

 1. VLČKOVÁ, J.; MOTYČKA, V., Rozšíření výuky bezpečnosti práce na VUT v Brně., příspěvek na konferenci Bezpečná stavba, ISBN 978-80-260-5009-4, Brno, 2013
 2. VLČKOVÁ, J., Zařazení bezpečnosti práce do výuky na oboru Realizace staveb, příspěvek na konferenci Realizace staveb, ISBN 978-80-214-4803-2, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, Brno, 2013
 3. VLČKOVÁ, J., Nejčastější závady z hlediska BOZP při realizaci staveb., příspěvek na konferenci Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4669-4, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, Brno, 2013

2012

 1. VLČKOVÁ, J.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; KANTOVÁ, R., NOVÉ POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ SYSTÉMY PODNIKŮ PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTÍCH, příspěvek na konferenci Structura 2012, ISBN 978-80-248-2879-4, VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Fakulta stavební, Ostrava, 2012
 2. ČECH, D.; VLČKOVÁ, J.; ŠTĚRBA, M.; FIALOVÁ, K., NEW REQUIREMENTS ON INFORMATION SYSTEMS OF COMPANIES FOR SAFETY AND ENVIRONMENT PROTECTION AT BUILDING SITES, příspěvek na konferenci INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012, ISBN 978-80-214-4628-1, BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, Brno, 2012
 3. VLČKOVÁ, J.; KANTOVÁ, R., BOZP na staveništi pohledem studentů FAST VUT v Brně - zkušenosti z odborné praxe, článek v E-mail noviny pro bezpečnost práce a požární ochranu, ISSN 1214-2352, Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., E-mail noviny pro bezpečnost práce a požární ochranu, Praha, 2012
 4. VLČKOVÁ, J.; MOTYČKA, V., BOZP jako součást výuky na VUT., příspěvek na konferenci Structura 2012, ISBN 978-80-248-2879-4, CD na vyžádání, Olomouc, 2012
 5. VLČKOVÁ, J.; KANTOVÁ, R., Poklady pro zpracování Plánu BOZP na staveništi, článek v E-mail noviny pro bezpečnost práce a požární ochranu, ISSN 1214-2352, Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., E-mail noviny pro bezpečnost práce a požární ochranu, Praha, 2012
 6. ČECH, D.; VLČKOVÁ, J.; HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M., BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH A BEZPEČNOST TŘETÍCH OSOB POHYBUJÍCÍCH SE V OKOLÍ STAVBY, příspěvek na konferenci Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2012., ISBN 978-80-905243-0-9, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012
 7. VLČKOVÁ, J.; ČECH, D.; HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M., NOVÉ POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ SYSTÉMY PODNIKŮ PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTÍCH, příspěvek na konferenci Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2012., ISBN 978-80-905243-0-9, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012
 8. HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; VLČKOVÁ, J.; ŠTĚRBA, M., VYHODNOCENÍ OPAKUJÍCÍCH SE ZÁVAD BOZP NA STAVENIŠTI, příspěvek na konferenci Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2012., ISBN 978-80-905243-0-9, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012
 9. ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; VLČKOVÁ, J.; HENKOVÁ, S., METODIKA VZOROVÝCH PRACOVNÍCH KARET, příspěvek na konferenci Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2012., ISBN 978-80-905243-0-9, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2012
 10. VLČKOVÁ, J., Posudek TW01, , 2012
 11. VLČKOVÁ, J., Posudek TW02, , 2012

2011

 1. VLČKOVÁ, J. a kol., "ZOV" jako základ bezpečného provádění stavby, příspěvek na konferenci Zborník z vedecko - odbornej konferencie REALIZÁCIA A EKONOMIKA STAVIEB, ISBN 978-80-232-0313-4, Etela Bačenková-Dom techniky, Košice, 2011

2009

 1. VLČKOVÁ, J., Recenzní posudek haly Zetor, , ÚTST, 2009
 2. VLČKOVÁ, J., Recenzní posudek na realizaci spodní stavby, , ÚTST, 2009
 3. VLČKOVÁ, J., Recenzní posudek výrobního závodu Skalica, , ÚTST, 2009
 4. VLČKOVÁ, J., Historie a současnost TST, příspěvek na konferenci Historie a současnost FAST, ISBN 978-80-7204-629-4, ISBN978-80-7204-629-4, Brno, 2009
 5. MOTYČKA, V.; VLČKOVÁ, J., Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, Historie, příspěvek na konferenci XII mezinárodní vědecká konference u příležitosti 110.výročí založení FAST VUT v Brně, Management stavebnictví, ISBN 978-80-7204-629-4, CERM Brno, Brno, 2009
 6. VLČKOVÁ, J., Bezpečnost práce na staveništi, , 2009

2008

 1. VLČKOVÁ, J., Recenzní posudek Novostavba administrativní budovy Kutná Hora, , ÚTST, 2008
 2. VLČKOVÁ, J., Recenzní posudek Stavebně technologické studie, , ÚTST, 2008
 3. VLČKOVÁ, J., Recenzní posudek Stavebně technologické studie realizace technologické etapy obvodového pláště, , ÚTST, 2008
 4. VLČKOVÁ, J., Recenzní posudek Stavebně technologické studie realizace technologické etapy základových konstrukcí, , ÚTST, 2008
 5. VLČKOVÁ, J., Recenzní posudek Bytové domy Olomouc, , ÚTST, 2008
 6. VLČKOVÁ, J., Recenzní posudek Tenisová hala Krnov, , ÚTST, 2008
 7. VLČKOVÁ, J., Recenzní posudek Informační centrum Zvonice Soláň, , ÚTST, 2008
 8. VLČKOVÁ, J., Recenzní posudek Centrum pro stravování a výuku, Brno, , ÚTST, 2008
 9. VLČKOVÁ, J., Recenzní posudek Servisní centrum Přerov, , ÚTST, 2008

2007

 1. VLČKOVÁ, J., Jeřáby věžové, , TST, 2007
 2. VLČKOVÁ, J., Stavební deník, , TST, 2007
 3. VLČKOVÁ, J., Stavební zákon, , TST, 2007
 4. VLČKOVÁ, J., Ochrana dřevěných konstrukcí, , ÚAIÚ, Brno - intranet fakulty stavební, 2007

2006

 1. BIELY, B.; ŠTUŘÍKOVÁ, Y.; VLČKOVÁ, J., Realizace staveb, , ÚAIÚ, Brno - intranet fakulty stavební, 2006

2005

 1. VLČKOVÁ, J., Studijní opora kombinovaného studia BW02 - modul 04 Izolace proti vodě a vlhkosti., , ÚAIÚ, Brno, 2005
 2. VLČKOVÁ, J., Studijní opora kombinovaného studia BW01 - modul 04 Izolace proti vodě a vlhkosti., , ÚAIÚ, Brno, 2005
 3. VLČKOVÁ, J., Studijní opora kombinovaného studia BW51 - modul 04 Izolace proti vodě a vlhkosti., , ÚAIÚ, Brno, 2005
 4. VLČKOVÁ, J., Studijní opora kombinovaného studia BW04 - modul 04 Izolace proti vodě a vlhkosti., , ÚAIÚ, Brno, 2005

2003

 1. LÍZAL, P.; MARŠÁL, P.; MUSIL, F.; HENKOVÁ, S.; KANTOVÁ, R.; VLČKOVÁ, J., Technologie stavebních procesů pozemních staveb, spec. publikace, ISBN 80-214-2536-9, CERM s.r.o. Brno, Brno, 2003

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný