English

Ing. Petr Beneš, CSc. – seznam publikací

2018

 1. OKŘINOVÁ, P.; APELTAUER, T.; BENEŠ, P., Užití numerických modelů v dopravním systému pražského metra D , příspěvek na konferenci Sborník příspěvků - JUNIORSTAV 2018, ISBN 978-80-86433-69-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2018

2017

 1. TOMANDL, V.; FELGR, P.; APELTAUER, T.; REMEŠ, J.; BENEŠ, P., Výstavba a rekonstrukce výpravních budov s ohledem na interoperabilitu a bezpečnost, článek v Vědeckotechnický sborník Českých drah , ISSN 1214-9047, Generální ředitelství Českých drah, Praha, 2017
 2. OKŘINOVÁ, P.; APELTAUER, T.; BENEŠ, P., Model evakuace tunelu metra I.D, příspěvek na konferenci Sborník abstraktů při 19. odborné konference doktorského studia, Juniorstav 2017, ISSN 1190-1535, ISBN 978-80-214-5473-6, Brno , 2017

2016

 1. APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; OKŘINOVÁ, P., Model evakuace osob ze železničního tunelu, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2016
 2. BENEŠ, P.; BENEŠOVÁ, R.; DUFEK, Z.; APELTAUER, T., Požadavky na bezpečnost LNG čerpacích stanic , příspěvek na konferenci Bezpečnost regionů, ISBN 978-80-86710-87-7, Vysoká škola Karla Engliše, a.s., Brno, 2016
 3. APELTAUER, T.; BENEŠ, P., Demografické změny a jejich vliv na modely evakuace a pohybu osob, příspěvek na konferenci Bezpečnost regionů, ISBN 9788086710877, Vysoká škola Karla Engliše, a.s., Brno, 2016
 4. APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; OKŘINOVÁ, P., Modelování pěší dopravy a příklady z praxe, příspěvek na konferenci Zklidnění dopravy ve městech a obcích, ISBN 978-80-260-9662-7, Brněnské komunikace, a.s., Brno, 2016

2015

 1. BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; BENEŠ, P.; KEPRDOVÁ, Š., Souhrnná výzkumná zpráva HS12557399, , Brno, 2015
 2. APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; OKŘINOVÁ, P., Vysoká hustota osob při hromadných akcích jako rizikový faktor, článek v Silnice a železnice, ISSN 1801-822X, KONSTRUKCE Media, s.r.o., Ostrava, 2015

2006

 1. DOHNAL, R.; BENEŠ, P., Globalizace a současná společnost, příspěvek na konferenci Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky, ISBN 80-8070-597-6, Žilinská univerzita , Žilina, 2006
 2. VLČEK, M.; BENEŠ, P., Poruchy a rekonstrukce. Modul 2.3., , 2006
 3. VLČEK, M.; MOUDRÝ, I.; NOVOTNÝ, M.; BENEŠ, P.; MACEKOVÁ, V., Poruchy a rekonstrukce staveb - 3. vydání, , ISBN 80-7366-073-3, ERA group . s.r.o., Brno, 2006
 4. VLČEK, M.; BENEŠ, P., Navrhování bezbariérových staveb. Modul 1.6, , FAST, Brno, 2006

2003

 1. BENEŠ, P., Sanace a rekonstrukce staveb 2003, příspěvek na konferenci , ISBN 80-2157261-4, VUT Brno, Brno, 2003
 2. BENEŠ, P., Mezinárodní konference ústavů a kateder pozemního stavitelství SR a ČR, příspěvek na konferenci , ISBN 80-248-0467-0, Ostrava, 2003
 3. BENEŠ, P., Budova a energia, příspěvek na konferenci , ISBN 80-2361752-1, 2003
 4. BENEŠ, P., Zatřešení budov Zkušenosti s výměnou plochého střešního pláště, příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-2328-5, CERM Brno, Brno, 2003
 5. VLČEK, M.; MOUDRÝ, I.; NOVOTNÝ, M.; BENEŠ, P.; MACEKOVÁ, V., Poruchy a rekonstrukce staveb, , ISBN 80-86517-56-X, ERA group . s.r.o., Brno, 2003
 6. BENEŠ, P., Poruchy a rekonstrukce staveb, kapitola v , ISBN 80-86617-56-X, ERA Brno, Brno, 2003

2002

 1. BENEŠ, P., Drevené srubové stavby pro bydlení, příspěvek na konferenci , ISBN 80-214-2067-7, Košice, 2002
 2. MAZAL, P.; BENEŠ, P., Acoustic Emission Laboratories at Brno University of Technology, příspěvek na konferenci proc. of 25th European Conference on Acoustic Emission Testing, ISBN 80-214-2174-6, CNDT, Praha, 2002

2001

 1. VLČEK, M.; MOUDRÝ, I.; NOVOTNÝ, M.; BENEŠ, P.; MACEKOVÁ, V., Poruchy a rekonstrukce staveb, , 2001
 2. BENEŠ, P., Sanace dřevěných konstrukcí ve stavebních objektech, příspěvek na konferenci , 2001
 3. BENEŠ, P., Poruchy a rekonstrukce staveb, , 2001
 4. BENEŠ, P., Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, kapitola v , 2001

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný