English

Ing. Jana Nováková – seznam publikací

2017

 1. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M.; ZACPAL, J., PRICE AS THE BASIC VALUE OF PROJECT MANAGEMENT OF BUILDING GREEN CONSTRUCTIONS , příspěvek na konferenci 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-29-4, STEF92 Technology , Sofie, Bulharsko, 2017
 2. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., Time Continuos Modernization of the Highway - Pros and Cons , příspěvek na konferenci 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017 - Conference Proceedings, volume 17, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-10-2, International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, Sofia, Bulgaria, 2017

2016

 1. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; BARTOŠ, M., Pricing in Construction Project Management Performed by the Self-employed, článek v Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2016

2015

 1. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., ČSN ISO 21500 a inovace výstavbových projektů v České republice, kapitola v Inovace a tradice, kvalita a kvantita v projektovém managementu, ISBN 978-80-87500-69-9, Radim Bačuvčík - VeRBuM, Zlín, 2015

2014

 1. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., THE IMPACT OF ČSN ISO 21500 STANDARD ON PROJECT MANAGEMENT OF CONSTRUCTIONS IN THE CZECH REPUBLIC, příspěvek na konferenci Poeple, Buildings and Environment 2014, ISSN 1805-6784, ISBN 978-80-214-5050-9, VUT v Brně, FAST, Brno, 2014
 2. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., Projektové řízení ve stavebnictví, kapitola v Specifika technických projektů, ISBN 978-80-905297-2-4, Akademické centrum studentských aktivit, Kuřim, 2014

2012

 1. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., ROZVOJ VÝUKY PŘEDMĚTU PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB II NA OBORU MANAGEMENT STAVEBNICTVÍ STAVEBNÍ FAKULTY VUT V BRNĚ, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment 2012, ISBN 978-80-214-4628-1, VUT v Brně, FAST, Brno, 2012
 2. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., PROJECT MANAGEMENT IN BUILDING INDUSTRY MANAGEMENT, článek v Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516, Mendel University in Brno, Brno, 2012

2010

 1. NOVÝ, M.; WALDHANS, M.; NOVÁKOVÁ, J., Time Update of the Database for Life Cycle Costing of Buildings, příspěvek na konferenci INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2010, CONFERENCE PROCEEDINGS, ISBN 978-80-7204-705-5, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, Brno, Czech Republic, 2010

2009

 1. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., VÝUKA PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ ÚSTAVU STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ NA FAAST VUT V BRNĚ, příspěvek na konferenci People, Buildings and Environment, ISBN 978-80-7204-660-7, Akademické nakl. CERM, Brno, 2009
 2. NOVÁKOVÁ, J.; NOVÝ, M.; WALDHANS, M., Nákladové modely budov, podpora při rozhodování o využití materiálů z druhotných surovin ve stavební výrobě, příspěvek na konferenci XII. Mezinárodní vědecká konference, ISBN 978-80-7204-629-4, Akademické nakl.CERM s.r.o., Brno, 2009

2008

 1. NOVÝ, M.; WALDHANS, M.; NOVÁKOVÁ, J., SESTAVENÍ NÁKLADOVÉHO MODELU BUDOVY S VÝBĚREM NAHRADITELNÝCH MATERIÁLŮ, příspěvek na konferenci SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE LIDÉ, STAVBY A PŘÍRODA 2008, ISBN 978-80-7204-600-3, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.Brno, Brno, 2008
 2. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., Vývoj výuky projektového řízení v oboru Management stavebnictví na stavební fakultě VUT v Brně, příspěvek na konferenci Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí Management stavebnictví 2008, ISBN 978-80-7204-580-8, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2008

2007

 1. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., Šetření period oprav a výměn funkčních dílů rodinných domů, příspěvek na konferenci Ekonomické a riadace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, ISBN 978-80-227-2778-5, vydavatelstvo STU v Bratislave, Bratislava, 2007
 2. WALDHANS, M.; NOVÁKOVÁ, J., Projekt - projektové řízení staveb, , VUT FAST Brno, Brno, 2007
 3. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., Intervaly oprav a výměn funkčních dílů u staveb rodinných domů, příspěvek na konferenci Lidé, stavby a příroda 2007, ISBN 978-80-7204-545-7, CERM,s.r.o., Brno, 2007
 4. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., Průměrné časové intervaly oprav a výměn funkčních dílů rodinných domů, příspěvek na konferenci Cena,životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla, ISBN 978-80-214-3403-5, VUT v Brně, Brno, 2007

2006

 1. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., Projektové řízení staveb II., , VUT FAST Brno, Brno, 2006
 2. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., Projektové řízení staveb II., , VUT FAST Brno, Brno, 2006
 3. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., Projektové řízení staveb I., , VUT FAST Brno, Brno, 2006
 4. NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M., Životní cyklus stavby v projektovém řízení, příspěvek na konferenci Cena a životní cyklus stavebního díla, ISBN 80-214-3189-X, VUT FAST Brno, Brno, 2006

2005

 1. MARKOVÁ, L.; TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M.; HROMÁDKA, V.; NOVÝ, M., DT 10: Ekonomické aspekty použití nových stavebních hmot s odpady. Garant : Prof.Ing.Rostislav Drochytka, CSc., výzkumná zpráva projektu , 2005
 2. NOVÝ, M., WALDHANS, M., NOVÁKOVÁ, J., STAVEBNÍ MATERIÁLY Z DRUHOTNÝCH SUROVIN, příspěvek na konferenci Zborník prednášok, ISBN 80-227-2276-6, STU Bratislava, Bratislava, SR, 2005

2004

 1. NOVÝ, M., NOVÁKOVÁ, J., WALDHANS, M., Výuka projektového řízení na Stavební fakultě VUT v Brně, příspěvek na konferenci Výuka projektového řízení na vysokých školách, ISBN 80-214-2720-5, VUT v Brně, FAST, Brno, 2004

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný