English

doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D. – seznam publikací

2017

 1. SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K., Suitability of denitrifying woodchip bioreactor outflows for use in irrigation, příspěvek na konferenci MendelNet 2017 - Proceedings of 24th International PhD Students Conference, ISBN 978-80-7509-529-9, Mendel University in Brno, Brno, 2017
 2. MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; SCHRIMPELOVÁ, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ŠEREŠ, M., Sustainability of denitrifying bioreactors with various fill media, článek v Plant, Soil and Environment (PSE), ISSN 1805-9368, Czech Academy of Agricultural Sciences, Praha, 2017
 3. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K., Numerical prediction of nitrates concetrations using natural treatment for agricultural water, příspěvek na konferenci 10th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetland, ISBN 978-80-905483-3-6, ENKI, o.p.s, Třeboň, Třeboň, 2017
 4. BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J., Holistický přístup k hodnocení denitrifikačních bioreaktorů, příspěvek na konferenci Sborník přednášek a posterových sdělení z 12. bienální konference a výstavy VODA 2017, ISBN 978-80-263-1322-9, 2017
 5. MALÁ, J.; SCHRIMPELOVÁ, K.; TŮMA, A., Ochrana vod v CHKO Moravský kras, příspěvek na konferenci 12. bienální konference VODA 2017, ISBN 978-80-263-1322-9, Tribun EU, s.r.o., Brno, 2017
 6. SCHRIMPELOVÁ, K.; MARŠÁLKOVÁ, E.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K., Leachability of denitrifying bioreactor fillings, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-09-6, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2017
 7. MALÁ, J.; SCHRIMPELOVÁ, K.; TŮMA, A;, BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K., Assessment of river water quality in the Moravian Karst, Czech Republic, příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2017
 8. SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J., Náplně denitrifikačních bioreaktorů, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Praha, 2017

2016

 1. HRICH, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, R., Halogenované organické látky na ČOV Brno, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2016 Zborník posterov 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-89882-00-7, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2016
 2. MALÁ, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HRICH, K.; KRÁLOVÁ, H.; BÍLKOVÁ, Z.; SCHRIMPELOVÁ, K., Náplně bioreaktorů pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2016 Zborník prdnášok 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, ISBN 978-80-89882-00-7, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2016
 3. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K.; OLEJNÍČKOVÁ, Z., Extensive technology used for the nitrates removal from agricultural runoffs in Czech Republic , příspěvek na konferenci SGEM Conference Proceedings, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7105-66-7, STEF92 Technology Ltd., 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria, 2016
 4. GRUBEROVÁ, E.; MALÁ, J.; SCHRIMPELOVÁ, K.; ONDRUŠ, M., Vývoj kvality vody povrchových toků Moravského krasu od r. 1949 do současnosti, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Vodní hospodářství, Praha, 2016

2015

 1. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MALÁ, J.; KRÁLOVÁ, H.; HRICH, K.; NĚMCOVÁ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; HNÁTKOVÁ, T., Nové technologie pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů, článek v SOVAK, ISSN 1210-3039, Sovak, 2015
 2. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MALÁ, J.; KRÁLOVÁ, H.; HRICH, K.; NĚMCOVÁ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; HNÁTKOVÁ, T., Možnosti odstaňování dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ, příspěvek na konferenci Sborník přednášek a posterových sdělení z 11. bienální konference a výstavy VODA 2015, ISBN 978 80 263 0971 0, Tribun EU, s.r.o., Brno, 2015
 3. GRUBEROVÁ, E.; SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J., Monitoring Jedovnického a Rudického potoka, příspěvek na konferenci Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod, ISBN 978-80-263-0884-3, Tribun EU s.r.o., Brno, 2015
 4. HRICH, K.; MALÁ, J.; HRICH, R., Inhibice nitrifikace a denitrifikace vybranými látkami, příspěvek na konferenci Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod, ISBN 978-80-263-0884-3, Tribun EU s.r.o., Brno, 2015

2014

 1. MALÁ, J.; LAGOVÁ, M., Comparison of digestion methods for total phosphorus determination in river sediments, článek v Chemical Papers, ISSN 0366-6352, Versita, Bratislava, 2014

2013

 1. MALÁ, J.; LAGOVÁ, M., Vzájemná souvislost labilního a celkového fosforu v sedimentech vybraných toků, příspěvek na konferenci 10. bienální konference Voda 2013, sborník přednášek a posterových sdělení., ISBN 978-80-263-0506-4, 2013
 2. LAGOVÁ, M.; PAVLÍK, F.; MALÁ, J.; BAYER, P., Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, Čkyně, 2013
 3. LAGOVÁ, M.; MALÁ, J.; ZBOROVSKÁ, J., Organický a anorganický fosfor v sedimentech drobných vodních toků, příspěvek na konferenci Sborník anotací konference Juniorstav 2013, ISBN 978-80-214-4670-0, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2013

2012

 1. ŘÍHA, J.; MALÁ, J.; JULÍNEK, T.; ZACHOVAL, Z.; ADAM, K., Strategická průmyslová zóna Holešov. Analýza vodohospodářských rizik., , Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, Brno, CZ, 2012
 2. LAGOVÁ, M.; MALÁ, J., Celkový fosfor ve vodě a sedimentech drobných vodních toků, příspěvek na konferenci Juniorstav 2012 14. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí - sborník anotací, ISBN 978-80-214-4393-8, Brno, 2012

2011

 1. MALÁ, J.; LAGOVÁ, M.; ZBOROVSKÁ, J.; KRÁLOVÁ, H., Fosfor v sedimentech drobných vodních toků, příspěvek na konferenci VODA 2011 Sborník přednášek a posterových sdělení, ISBN 978-80-263-0045-8, Tribun EU s.r.o., Brno, 2011
 2. HRICH, K.; MALÁ, J.; HRICH, R., Dusíkaté organické látky v komunálních odpadních vodách, příspěvek na konferenci VODA 2011 Sborník přednášek a posterových sdělení, ISBN 978-80-263-0045-8, Tribun EU s.r.o., Brno, 2011
 3. LAGOVÁ, M.; MALÁ, J., Modified digestion method of total phosphorus determination in river sediments, , ISSN 0009-2770, Česká společnost chemická, Praha, 2011

2010

 1. PAŘIL, P.; SUKAČOVÁ, K.; SYROVÁTKA, V.; MALÁ, J.; KRÁLOVÁ, H., The effect of environmental parameters on algal assemblages in human-impacted suburban brooks, článek v Fresenius Environmental Bulletin, ISSN 1018-4619, Parlar Scientific publications, Freising, Německo, 2010
 2. MALÁ, J.; MALÝ, J.; HRICH, K.; VYBÍRALOVÁ, P., Denitrifikace v oxickýxh podmínkách, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2010, ISBN 978-80-89088-94-2, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Vydavaťelstvo VÚP-NOI, Bratislava, 2010
 3. MALÁ, J.; MALÝ, J., Wastewater from Biodiesel Production as a Carbon Source for Denitrification of Sludge Liquor in SBR, článek v CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY, ISSN 0352-9568, Croatian Society of Chemical Engineers, Zagreb, Croatia, 2010
 4. KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; SÁZEL, J., Multikriteriální hodnocení malých příměstských toků pro účely navrhování opatření, příspěvek na konferenci , 2010
 5. KRÁLOVÁ, H.; SVOBODOVÁ, Z.; BEKLOVÁ, M.; ČELECHOVSKÁ, O.; DOBŠÍKOVÁ, R.; HALUZOVÁ, I.; MALÁ, J., Ecotoxicological Assessment of Sediment Leachates of Small Watercourses in the Brno City Suburban Area (South Moravia, Czech Republic), článek v ACTA VETERINARIA BRNO, ISSN 0001-7213, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno, 2010

2009

 1. MALÁ, J.; MALÝ, J., Effect of heavy metals on self-purification processes in rivers, článek v Applied Ecology and Environmental Research, ISSN 1589-1623, Corvinus University of Budapest, Budapest, Hungary, 2009
 2. MALÁ, J.; MARŠÁLKOVÁ, E., Vliv solidifikace na vyluhovatelnost těžkých kovů z popílků a ekotoxicitu výluhů, článek v Chemické listy, ISSN 0009-2770, Praha, 2009
 3. KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; SVOBODOVÁ, Z.; BEKLOVÁ, M.; ČELECHOVSKÁ, O.; MODRÁ, H.; OSTRÁ, M.; SOUKUPOVÁ, I., Ecotoxicological assessment of sediment extracts from small watercourses in suburban areas, článek v TOXICOLOGY LETTERS, ISSN 0378-4274, Germany, Dresden, 2009
 4. KRÁLOVÁ, H.; BEKLOVÁ, M.; DOBŠÍKOVÁ, R.; MALÁ, J.; SVOBODOVÁ, Z., Comparsion of sensitivity of tests in ecological assessment of sediment extracts from small waterways in suburban landscape, článek v Interdisciplinary Toxicology, ISSN 1337-6853, TOXCON 2009, Brno, 2009
 5. LAGOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K., Studie vybraných indikátorů v malých vodních tocích, příspěvek na konferenci Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2009
 6. HRICH, K.; MALÁ, J.; LAGOVÁ, M., Sledování a porovnání kvality sedimentů v malých příměstských tocích, příspěvek na konferenci Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství, ISBN 978-80-7204-629-4, Vysoké Učení Technické v Brně, Brno, 2009
 7. MALÁ, J.; HRICH, K.; MALÝ, J., Kinetika přeměn dusíkatých sloučenin v SB reaktoru, příspěvek na konferenci Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod, ISBN 978-80-7399-687-1, Asociace čistírenských expertů České Republiky, Brno, 2009
 8. MALÝ, J.; MALÁ, J., Čištění odpadních vod, , ISBN 978-80-7399-785-4, Tribun EU s.r.o., Brno, 2009

2008

 1. HRICH, K.; MALÁ, J., Vliv vypouštění nečištěných splaškových vod na malý vodní tok, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2008 - sborník posterov, ISBN 978-80-89088-68-3, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2008
 2. MALÁ, J.; HRICH, K.; ŠIROKÝ, P., Úbytek dusíku v procesu biologické nitrifikace, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2008 - sborník posterov, ISBN 978-80-89088-68-3, Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, Bratislava, 2008
 3. KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; MICHELČÍKOVÁ, B.; PAŘIL, P.; HRICH, K., Questions and Possibilities for Suburban Watercourse Restoration, příspěvek na konferenci 4th ECRR International Conference on River Restoration, University of Nottingham, England, Nottingham, 2008
 4. KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; HRICH, K.; SVOBODOVÁ, Z.; BEKLOVÁ, M.; PAŘIL, P.; SUKAČOVÁ, K., Comprehensive approach to restoration of small water courses in suburban areas (case study from the Czech Republic), , European Centre for River Restoration, Venice, 2008
 5. KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; HRICH, K.; PAŘIL, P.; SUKAČOVÁ, K., Malé vodní toky v zemědělské krajině, příspěvek na konferenci Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků, ISBN 978-80-244-1890-2, Olomouc, 2008

2007

 1. MALÁ, J., Odstranění dusíku z vod s vysokou koncentrací amonných solí a nízkou koncentrací biologicky rozložitelné organické hmoty v SB- reaktoru, , Brno, 2007
 2. MALÁ, J.; HRICH, K.; KELNAROVÁ, T., Vodní tok znečištěný splaškovými vodami, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, CERM, Brno, 2007
 3. KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; ŠIROKÝ, P.; HRICH, K.; MODRÁ, H., Hlavní polutanty malých toků v zemědělské krajině, příspěvek na konferenci Rizika ve vodním hospodářství, sborník příspěvků, ISBN 978-80-86433-43-1, CERM, Brno, 2007
 4. MALÁ, J.; MALÝ, J.; ŠIROKÝ, P., Odpadní voda z výroby bionafty jako alternativní zdroj uhlíku při odstraňování dusíku z kalové vody, příspěvek na konferenci 7. mezinárodní konference a výstava Odpadní vody 2007, ISBN 978-80-239-9618-0, AČE ČR, Brno, 2007
 5. MALÝ, J.; MALÁ, J.; ŠIROKÝ, P., Použití odpadní vody z výroby bionafty pro denitrifikaci v procesu odstraňování dusíku v kalové vodě na poloprovozním SBR, příspěvek na konferenci Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod, VAS, a.s., Boskovice, 2007

2006

 1. MALÝ, J.; MALÁ, J., Chemie a technologie vody, , ISBN 80-86020-50-9, Ardec s.r.o., Brno, 2006
 2. MALÁ, J.; MALÝ, J.; ŠIROKÝ, P.; ŠTAMBEROVÁ, M.; ŠAMAL, O., Odstraňování amoniakálního dusíku z kalové vody v poloprovozním SB-reaktoru, příspěvek na konferenci Odpadoví vody 2006, ISBN 80-89088-48-1, 2006
 3. ŠTAMBEROVÁ, M.; MALÁ, J., Skládky odpadu z hlediska ochrany zdrojů pitných vod v Projektu Morava, příspěvek na konferenci Odpadoví vody 2006, ISBN 80-89088-48-1, 2006
 4. MALÁ, J.; JAVŮRKOVÁ, D., Využití stavebního pojiva k solidifikaci/stabilizaci těžkých kovů, příspěvek na konferenci Sb. přednášek konference VUSTAH 2006, ISBN 80-239-7146-8, Telč, 2006
 5. JAVŮRKOVÁ, D.; MALÁ, J., Toxicita, vyluhovatelnost a vlastnosti materiálů používaných pro solidifikaci, příspěvek na konferenci Sb. přednášek 11. ročníku konference Recycling 2006, ISBN 80-214-3142-3, Brno, 2006

2005

 1. MALÁ, J., MALÝ, J., Podmínky provozu SB reaktoru při čištění odpadních vod s vysokými koncentracemi sloučenin dusíku, příspěvek na konferenci Odpadní vody - Wastewater 2005, ISBN 80-239-4670-6, Vodní hospodářství s.r.o., Teplice, 2005
 2. MALÝ, J., MALÁ, J., Podmínky tvorby dusitanů v procesech přeměn dusíkatých sloučenin, příspěvek na konferenci Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod, Vodárenská akciová společnost, a.s., Boskovice, 2005

2004

 1. MALÁ, J.; MALÝ, J., Odstranění vysokých koncentrací sloučenin dusíku z odpadních vod biologickým způsobem, příspěvek na konferenci Průmyslové odpadní vody Kyjov 2004, AČE, Kyjov, 2004
 2. MALÁ, J.; MALÝ, J., K problematice odstraění dusíku z průsakových vod skládek domovního odpadu v biologických reaktorech, příspěvek na konferenci Kaly a odpady 2004, ÚVTIP Nitra, Bratislava, 2004
 3. ŠTAMBEROVÁ, M.; MALÁ, J.; VYBÍRALOVÁ, P., Biologické odstraňování dusíku z vod, příspěvek na konferenci Odpadové vody 2004, AČE SR, Nitra, 2004
 4. MALÁ, J., VYBÍRALOVÁ, P., Použití zeolitů pro deaminaci vod odtékajících z kořenových čistíren, příspěvek na konferenci 4. vodohospodářská konference 2004, ISBN 80-7204-360-9, VUT FAST Brno, Brno, 2004

2003

 1. MALÝ, J., MALÁ, J., Poznatky z výzkumu čištění průsakových vod ze skládek komunálního odpadu, příspěvek na konferenci Nakládání s odpady, ISBN 80-7231-110-7, VVŠ PV Vyškov, Vyškov, 2003
 2. MALÁ, J., VYBÍRALOVÁ, P., Odstranění amoniaku na odtoku z kořenových čistíren a biologických nádrží, příspěvek na konferenci Přírodní způsoby čištění odpadních vod III, ISBN 80-214-2474-5, VUT Brno, Brno, 2003
 3. MALÝ, J., MALÁ, J., Čištění průsakových vod ze skládek komunálního odpadu, příspěvek na konferenci Vodní a odpadové hospodářství po reorganizaci státní správy v pohledu předpisů, hygieny a ochrany krajiny, ISBN 80-02-01527-4, Sdružení vodohospodářů ČR, Kutná Hora, 2003
 4. MALÁ, J., Protection of drinking water sources against landfill leachates in Morava River basin, Czech Republic, příspěvek na konferenci 7th International Conference Diffuse/Nonpoint Pollution and Watershed Management,Vol.I, ISBN 1-90227-776-7, UCD Ireland, Dublin, Irsko, 2003
 5. MALÝ, J., MALÁ, J., Čištění průsakových vod skládek domovního odpadu v reaktoru s fixovanou biomasou, článek v Vodní hospodářství, ISSN 1211-0760, 2003
 6. MALÝ, J., MALÁ, J., VEČRKOVÁ, A., Metody odstranění biologicky resistentní organické hmoty z průsakových vod skládek domovního odpadu, článek v Acta horticulturae et regiotecturae, ISSN 1335-2563, 2003
 7. KRÁLOVÁ, H., MALÁ, J., VYBÍRALOVÁ, P., Atmosférický oxid uhličitý a agresivita srážkových vod v městském prostředí, článek v Životné prostredie, ISSN 0044-4863, 2003
 8. MALÁ, J., Ekotoxicita materiálů používaných pro solidifikaci, příspěvek na konferenci Toxicita a biodegradabilita látek a odpadů významných ve vodním hospodářství, JČU České Budějovice, VÚRH Vodňany, Aquachemie Ostrava, České Budějovice, 2003

2002

 1. MALÝ, J., MALÁ, J., Použití oxidačních postupů při čištění průsakových vod, příspěvek na konferenci Vodní hospodářství skládek komunálního odpadu, ISBN 80-214-2226-2, VUT v Brně, Brno, 2002
 2. MALÝ, J., MALÁ, J., Odstranění biologicky resistentních organických látek z průsakových vod adsorpcí, příspěvek na konferenci Vodní hospodářství skládek komunálního odpadu, ISBN 80-214-2226-2, VUT v Brně, Brno, 2002
 3. MALÁ, J., MALÝ, J., Čištění průsakových vod aktivací v SBR reaktoru, příspěvek na konferenci Vodní hospodářství skládek komunálního odpadu, ISBN 80-214-2226-2, VUT Brno, Brno, 2002
 4. MALÝ, J., MALÁ, J., VYBÍRALOVÁ, P., Použití biologických reaktorů s fixovanou biomasou pročištění průsakových vod, příspěvek na konferenci Vodní hospodářství skládek komunálního odpadu, ISBN 80-214-2226-2, VUT Brno, Brno, 2002
 5. MALÁ, J., Uzavřené a živé skládky v povodí Moravy, příspěvek na konferenci Vodní hospodářství skládek komunálního odpadu, ISBN 80-214-2226-2, VUT Brno, Brno, 2002
 6. MALÝ, J.; MALÁ, J., Biological treatment of landfill leachates in the fixed film reactor, článek v , ISSN 1210-4195, 2002
 7. BROŽOVSKÝ, J., MALÁ, J., Teplárenská struska jako náhrada části drobného kameniva v betonu, příspěvek na konferenci Sborník přednášek VIII: mezinárodní konference o stavebních materiálech CONSTRUMAT 2002, ČVUT Praha, Praha, 2002
 8. MALÝ, J., MALÁ, J., Čištění průsakových vod skládek domovního odpadu biologickým způsobem, příspěvek na konferenci VII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti založenia Stavebnej fakulty a 50. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach, ISBN 80-7099-811-3, TU Košice, Košice, 2002
 9. MALÝ, J., MALÁ, J., Aerobní stabilizace směsného kalu městských ČOV, kapitola v Sborník vědeckých a odborných spisů Stavební fakulty Vysokého učení technického, ISBN 80-214-2251-3, VUT v Brně, Brno, 2002
 10. MALÁ, J., Optimisation of methods of ecotoxicological assessment of materials used in building industry, příspěvek na konferenci Non-Traditional Cement and Concrete, ISBN 80-214-2130-4, VUT, ÚVAR-Servis a.s., Brno, 2002

2001

 1. ŠÁLEK, J., MALÁ, J., ŠTENCL, M., Stanovení vstupních hodnot pro modelování čistícího procesu v biologických nádržích., příspěvek na konferenci Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, ISBN 80-214-2033-2, FAST VUT, Brno, 2001
 2. ŠÁLEK, J., MALÁ, J., ŽÁKOVÁ, Z., Testing equipment for pollution determination and its use, příspěvek na konferenci Diffuse nonpoint pollution and watershed management - Proceedings of Papers and Posters, IWA, Milwaukee, 2001
 3. MALÝ, J., MALÁ, J., Odstranění amoniaku z kalové vody membránovou technologií, příspěvek na konferenci Odpadní vody – Wastewater 2001, ISBN 80-238-6917-5, AČE, Mladá Boleslav, 2001
 4. MALÁ, J., MARŠÁLEK, B., Využití testů na korýších pro detekci toxinů sinic, příspěvek na konferenci Přírodní způsoby čištění a využití odpadních vod II, ISBN 80-214-1862-1, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2001
 5. MALÝ, J., MALÁ, J., Kinetika procesů biologické stabilizace čistírenských kalů, příspěvek na konferenci Kaly a odpady, STU Bratislava, Tatranské Zruby, 2001
 6. MALÁ, J., Vliv solidifikace popílků ze spalování uhlí na toxicitu výluhů, příspěvek na konferenci Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí, ISBN 80-85887-43-6, Jihočeská univerzita České Budějovice, VÚRH Vodňany, České Budějovice, 2001

2000

 1. MALÝ, J., MALÁ, J., Aerobní stabilizace aktivovaného kalu, článek v , ISSN 1210-4195, 2000

1999

 1. MALÁ, J., Influence of heavy metals on the self-purification processes, příspěvek na konferenci Book of Abstracts, 1st Meeting on Chemistry and Life, ISBN 80-214-1371-9, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Brno, 1999

1996

 1. ŠÁLEK, J., MALÁ, J., FADRUS, H., Purification effect of porous filtration medium of artifical wetland at decomposition of ammonia, příspěvek na konferenci Workshop 96, x, Brno, 1996

Přehled je omezen na publikace vykázané v systému Apollo VUT - nemusí být úplný